Page 1

brezplačni časopis

april 2014

številka 107

AKTUALNO

NE PREZRITE

DOBRO JE VEDETI

izr. prof. dr. JANEZ POVH

Ali ste se danes že pogledali v ogledalo?

Nagrade in priznanja

Kresovanje na Marofu

Drži se reda in red bo držal tebe.

2

4

15

23

Mestne občine Novo Sreda,30. april mesto za leto 2013 ob 19.uri

letnik 12

Foto Majda Luzar


AKTUALNO

2

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Nepozabni dogodek

UROŠ KOCJAN UREDNIKOV KOMENTAR

Ali ste se danes že pogledali v ogledalo? Kolikokrat v življenju se vam zazdi, da ste padli v neko situacijo, ki vam je povsem nerazumljiva, vas bega in spravlja v nemir? Meni se to v zadnjem času dogaja kot po tekočem traku. Za lažje razumevanje bom to predstavil s primerom. V torek zvečer sem na Valu 202 poslušal kontaktno oddajo Toplovod, v kateri voditelj Miha Šalehar postavlja provokativna vprašanja in skuša iz klicateljev dobiti zanimive izjave, poglede na določeno temo in njihove reakcije na dodatna podvprašanja. Tokrat je bila tema »Ali naj ženske bolj ubogajo moške?«. V dobi enakopravnosti se zdi tak naslov precej zafrkljiv, da ne rečem provokativen, saj posega na področje mukoma ukinjenega patriarhata, ki ga skušajo naši vrli voditelji odpraviti tudi z ženskimi kvotami v političnih strukturah, kar ni ravno najbolj plodno početje. Zgrozil pa sem se, ko je eden izmed poslušalcev izrazil svoje stališče z obrazložitvijo, da je »pravica ženske, da rodi in vzgaja otroke ter skrbi za moža, dolžnost moškega pa, da skrbi, da ga ženska ne spravi ob njegov dober ugled«. Na voditeljevo začudenje o prepričanosti take teze jo je poslušalec podkrepil z dodatno izjavo »da ženska dobi moškega, kot si ga zasluži, moški pa žensko, kot si jo vzgoji«. Moram reči, da imam kdaj občutek, da je takih »poslušalcev« okoli mene veliko več, kot se tega sploh zaveda. Kajti, ko zasledim kakšno debato/anketo o enakopravnosti mnenj in procesu odločanja v paru, izpade, da se ljudje sploh ne znajo izraziti, kako to počnejo. In ko jim skušaš pojasniti njihove besede, so šokirani, da jih skušaš predstaviti kot nazadnjaške tradicionaliste, kjer je moški še vedno glava družine. V tem ne vidim nič slabega, dokler imata oba v paru enako možnost uveljavljanja svojih predlogov, mnenj. S primerom želim le poudariti neko simptomatičnost, ki je prisotna v vseh družbenih sferah, ko marsikdo počne stvari na način, ki se mu zdi povsem skladen s pričakovanji in normami okolice. Vendar ob tej usklajenosti pogrešam prepotrebno samokritičnost, s katero bi znali vsak zase oceniti, ali je naše dejanje res primerno, ali res ustreza normam pravične družbe? Zame je pravična družba osnovana na vzajemnem spoštovanju dolžnosti in pravic vseh, vedno in povsod. Če tega ne zmoremo, nas čaka še veliko dela. Vsak pri sebi začnimo.

Konferenca odprtokodnih rešitev v Novem mestu NOVO MESTO. V petek, 25. aprila bo v Novem mestu potekala enodnevna konferenca posvečena odprtokodnim rešitvam. Preko delavnic in predavanj se bo staro mestno jedro v Novem mestu prelevilo v center odprtokodnega znanja, idej in rešitev s področja IT-ja (informacijske tehnologije, op.ur.), tehnologije, kreativnosti, 3D tiskalnikov in še mnogo več. V dopoldanskem času se bosta tako na Fakulteti za informacijske študije odvijali dve brezplačni delavnici namenjeni vsem tehničnega znanja željnim, da pridobijo nova znanja s področja odprte kode in uporabe odprtokodnih programov. V popoldanskem času pa se bo v Galeriji Simulaker v starem mestnem jedru Novega mesta odvijala serija predavanj z zanimivimi govorci iz sveta odprte kode. Dogodek se bo zaključil z ekskluzivno Firefox zabavo na skritem vrtu Hostla Situla. Ob pomladnih melodijah, dobri hrani z žara in hladnem pivu se bo tako zaključil celodnevni potep po svetu odprtokodnih rešitev. Za organizacijo dogodka so tako skupno moč združile tri organizacije: Mozilla Slovenija, StartUP Novo mesto in Fakulteta za informacijske študije. Skupaj obljubljajo nepozabni dogodek, ki bo Novo mesto postavil na zemljevid evropskih mest kot inovativno, odprto in kreativno mesto za valjenje novih idej in rešitev.

Tudi letošnje poletje

UDARNI LIST izhaja mesečno info@udarni-list.si Izdajatelj: Udarni list d.o.o Novi trg 10 8000 Novo mesto Uredništvo: časopis Udarni list Novi trg 10 8000 Novo mesto Trženje oglasnega prostora: 031/342 239, 040/731 700

Datum natisa: april 2014 Naklada: 20 000 izvodov Distribucija: Udarni list Uredniški odbor: Majda Luzar, Uroš Kocjan Odgovorni urednik: Uroš Kocjan Likovni urednik: Mojca Papič

Grafična priprava: Konvikt d.o.o. Tisk: Set Vevče d.d. Dopisniki strani IZ NAŠIH OBČIN: Majda Luzar, Rudi Vlašič, Uroš Kocjan, Tadej Kapš, Marjan Menger, Vesna Ostojič, Robert Judež Urejanje športnih vsebin: ŠD Udarni list

Medij Udarni list, izdajatelja Udarni list d.o.o., s sedežem v Novem mestu, Novi trg 10, je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 760. Medij sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.


APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

IZ NAŠIH OBČIN

3

Vaši predlogi, mnenja, pripombe in pohvale

GREGOR MACEDONI IZ SVETNIŠKIH KLOPI

Odgovornost do volivcev

V preteklem tednu je bila sklicana izredna seja občinskega sveta. Seja je bila sklicana na pobudo devetih opozicijskih svetnikov. Predlagane so bile tri točke dnevnega reda in sicer glede projekta Cerod II, reševanja sporne najemne pogodbe za RIC in vračila kotizacije za soorganizacijo evropskega prvenstva v košarki. Koalicijski svetniki so se opravičili in tako je izredna seja odpadla. Vrhunski fiziki in matematiki bodo morali nadgraditi teorijo verjetnosti, ker je možnost, da se neko sredo kar osemnajstim svetnikom zgodi, da ne morejo priti na sejo, manjša, kot je možnost zadetka na loteriji. Odsotni so bili celo tisti, ki do sedaj še nikoli niso manjkali. Pa še eno neverjetno naključje. Manjkali so natančno vsi koalicijski svetniki, razen podžupanje Mojce Špec Potočar, ki je morala po protokolu ugotoviti, da se je zgodil svetovni fenomen verjetnosti in da je dobila kar 18 opravičil. In sem vprašal, zakaj niso obvestili ostalih 10 svetnikov, da naj ne hodimo, ker je bilo vnaprej jasno, da seje ne bo, ker se je več kot pol svetnikov opravičilo. Odgovora nisem dobil. Pove pa to veliko o demokratični kulturi novomeške občinske oblasti in spoštovanju do drugih. Spomnil sem se govora na proslavi ob občinskem prazniku taiste podžupanje dva dni pred odpadlo sejo. Govorila je o sodelovanju in podobnih vrednotah, ki jih moramo spoštovati, da se bo novomeška občina razvijala. Kaj je torej tako bolelo koalicijsko večino, da ni hotela razprave? Po treh letih izjav, ki so postavile župana in njegove sodelavce vse (pre)večkrat na laž, smo hoteli dobiti jasne odgovore na najbolj izpostavljena vprašanja brez odgovorov. Pri projektu Cerod II gre za veliko vprašanj, kdo in zakaj je forsiral preobsežen projekt, ki lahko zaradi neupoštevanja novih trendov predelave odpadkov pretirano obremeni naše žepe, torej denarnice občanov, še naslednja desetletja. Vse bližje smo scenarijem, ko bomo morali plačevati za odlaganje smeti večkratne zneske kot danes. In to za smeti, ki so po vsem svetu posel, pri nas pa so posel za ene in za druge samo strošek. To je gotovo razprava, ki bo še odmevala v prihodnjih mesecih. Je bilo pa na dnevnem redu izredne seje sila preprosto vprašanje: »Kako je Mestna občina zavarovana pred finančnim zlomom, če ne pride do podpisa sofinancerske pogodbe za projekt Cerod II iz EU skladov in državnega proračuna?«. Strinjam se, kot državljan, da mora do take pogodbe priti. Ampak v današnji Sloveniji ni nič več gotovo. In takšna tveganja je treba obvladovati. Ker 25 milijonov evrov brez sofinanciranja pomeni finančni zlom občine. Spomin je za nekatere zoprna reč. Da bo športna dvorana za predtekmovanje EP v košarki zagotovo zgrajena, je večkrat evforično razlagal župan Muhič. In na koncu ni bila. Občina pa je nakazala Košarkarski zvezi 150.000 evrov za soorganizacijo predtekmovalne skupine v Novem mestu. In župan je že nekajkrat javno izjavil, da je dogovorjen in da so mu obljubili vračilo tega denarja. Prav je, da pove, kdo mu je obljubil in kdaj je bilo izvedeno vračilo, ali pa prizna, da si včasih »pomaga« z lažnimi obljubami. Vodilni na občini si že od januarja prizadevajo, da ne bi pokazali vložene tožbe proti podjetju Protekt za prekinitev najemne pogodbe za RIC. V tožbi so povzete vse napake, ki so pripeljale do milijonskega oškodovanja novomeške občine oz. pravilneje občanov novomeške občine. Nedvoumno sila neugodno za nekatere. Ali kaj od naštetih tematik ni v korist občanov, da nikakor ne moremo dobiti jasnih odgovorov? To se mora vprašati vsak od manjkajočih svetnikov na zadnji izredni seji. Na volitvah smo svetniki dobili mandat, da v demokratičnem dialogu iščemo najboljše rešitve in nadzorujemo porabo javnih sredstev. Morda je prav, da svetnika, izvoljenega na listi, ki ste jo volili na zadnjih volitvah, vprašate ali se je udeležil izredne seje? Ker ljudska modrost pravi: ni kriv samo tisti, ki krade, ampak tudi tisti, ki drži vrečo.

Skupaj zmoremo Prepričani smo, da imate predloge, kako izboljšati življenje v vašem kraju ali pa želite opozoriti na kakšno napako ali pomanjkljivost, kakšno stvar pa morda pohvaliti. Vaši predlogi, mnenja, pripombe in pohvale štejejo, zato nam jih posredujte. Poskušali bomo najti odgovore pri pristojnih službah in jih skupaj z vašo pobudo objavili v časopisu. Oglasil se je bralec Marko, ki nam je poslal fotografijo s pripisom: »Utrinek z Glavnega trga, ki se ponavlja vsak teden, včasih pa še vmes. Še en dokaz, koliko je mestnim oblastnikom do prebivalcev in obiskovalcev Glavnega trga«.

Odgovor so nam posredovali iz Komunale Novo mesto: »Zagotovo ni mestnega središča, kjer se celo pogosto ali vsaj občasno ne bi soočali s težavo pri zbiranju komunalnih odpadkov. Še posebno starodavna mestna jedra ne ponujajo ravno veliko primernih lokacij za umestitev zbirnih posod, ki so moteča že sama po sebi, kaj šele, če vse kipi iz njih. In v sistemu zbiranja komunalnih odpadkov, ki zajema preko 7.000 zbirnih posod, na skoraj 840 km2, bo tudi v prihodnje zagotovo prihajalo do podobnih situacij. S to realnostjo se preprosto moramo soočiti. Učinkovitost sistema pa lahko ocenjujemo tudi po tem, kako hitro se ti odkloni prepoznajo in še bolj pomembno, kako hitro tudi odpravijo. Zato smo zelo hvaležni za vsako informacijo s terena, ki nam lahko pripomore k hitri odpravi težave. Morda še to pojasnilo, ki pa se navezuje na konkreten problem. Prekomernost odloženih odpadkov na tej lokaciji se je pojavila predvsem zaradi odpadne kartonske embalaže, ki pa jo povzročijo predvsem trgovine na tem območju. Bilo bi korektno in pravilno, da sami poskrbijo, vsaj za tiste izjemne situacije, ki nastane po dobavi njihovih prodajnih artiklov. Temu pa mi ne moremo slediti«. Simon Štukelj Vodja sektorja splošna komunala

Vaše predloge, pobude in mnenja nam lahko posredujete: po elektronski pošti :

info@udarni-list.si po pošti na naslov: Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto


NE PREZRITE

4

Vabljeni na ogled stalnih in občasnih razstav! Dolenjski muzej Novo mesto in Medobčinski muzej Kamnik - Galerija Miha Maleš vas in vaše prijatelje prijazno vabita na otvoritev likovne razstave

Brezčasne podobe slike in dela na papirju

Iveta Šubica, ki bo v petek, 25. aprila 2014, ob 19.00 uri v mali dvorani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Razstavo bo odprla podžupanja Mestne občine Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar. Razstava bo na ogled do 25. maja 2014.

Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto Muzej: 07 373 11 30, Jakčev dom: 07 373 11 31, Kočevski rog Baza 20: 041 315 165, www.dolmuzej.com

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Častni občan Božidar Kočevar

Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto za leto 2013 NOVO MESTO. V ponedeljek, 7. aprila so v Kulturnem centru Janeza Trdine na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku slovesno podelili nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto za leto 2013. Častni občan je tako postal Božidar Kočevar, nagradi sta šli v roke dr. Borisu Dularju in dr. Edwardu Pałki. Trdinovi nagrajenki sta postali Alojzija Kristan in Majda Pungerčar, medtem ko so dobitniki grba Mestne občine Novo mesto Društvo Novo mesto, Grm – center biotehnike in turizma ter Igor Pate. V kulturnem programu je nastopil 35 članski pevski zbor Gimnazije Novo mesto z muzikalom Nekega dne.


APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

IZ NAŠIH OBČIN

5

Predstavili delovanje, organizacijo in deklaracijo Iniciative Novo mesto 2020

Ker je Iniciativa civilno družbena, nadstrankarska in transparentna organizacija somišljenikov, kjer vsako mnenje šteje, vabijo medse vse, ki želijo prispevati k boljšemu življenju krajanov in občanov, da se jim pridružijo, da se spoznajo, povežejo in si prisluhnejo.

delom zbujala zaupanje, ljudje pa bodo v njenem delovanju prepoznali nesebične namene. Prav civilne pobude lahko korenito dvigujejo kvaliteto življenja in tega se moramo zavedati, zdaj in vsi. Ker je Novo mesto zamudilo mnogo priložnosti, ki so jih ponujali pretekli evropski in slovenski razvojni programi, je z dosedanjimi negativnimi političnimi praksami potrebno prekiniti. Doslej so že pripravili javne tribune na temo gospodarstva in visokega šolstva, kulture, športa, zdravstva in mladine ter javno tribuno na temo javni prostor, okolje in turizem.

Delovati želijo kot odprta civilna pobuda , ki bo s svojim

Na podlagi mnenj in pogovor bodo do poletja pripravili

Na novinarski konferenci v ponedeljek, 31. marca v Hostlu Situla so dr. Janez Povh, Gregor Macedoni in Boštjan Grobler predstavili delovanje, organizacijo in Deklaracijo Iniciative Novo mesto 2020. Iniciativa Novo mesto 2020 nastala, da bi prebudila in spodbudila občutek odgovornosti do svojega okolja, kraja in lokalne skupnosti. Sestavljajo jo posamezniki, ki so se s svojim delom že dokazali in se ne bojijo novih izzivov. So svobodni, zato si upajo govoriti o vseh temah, ker so ekonomsko neodvisni, vidijo dlje od lastnih koristi.

program s katerim bodo jeseni nastopili na lokalnih volitvah, s svojo listo in z županskim kandidatom. Najverjetneje bo to Gregor Macedoni, eden pod pobudnikov Iniciative Novo mesto 2020, ki je prepričan, iz Mestne občine Novo mesto lahko naredimo prostor z visoko kvaliteto življenja, v katerem si vsi občani zaslužimo boljše upravljanje s skupnim premoženjem. Ena od akcij Iniciative Novo mesto 2020 je bila tudi v soboto, 12. aprila, ko so organizirali čistilno akcijo, h kateri so že povabili novomeška društva in klube. Majda Luzar

AKCIJSKA RAZPRODAJA! OBIŠČITE NAS V NAŠEM PRODAJNEM SALONU V METLIKI Izbrani izdelki iz programa Kolpa san; tuš kabine, tuš kadi, kopalne kadi, pohištvo do -15 OUTLET KOTIČEK DO -70

%.

%

ALVEUS pomivalniki, armature, sanitarna keramika, keramične ploščice do -20

%

Razstavno-prodajno-izobraževalni salon, Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika, Slovenija tel.+386/7/36-92-700, salon@kolpa.si, www.kolpa.si


IZ NAŠIH OBČIN

6

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Podelili priznanja CZ Črnomelj ČRNOMELJ. V prostorih občine Črnomelj so na svečanosti podelili priznanja Civilne zaščite za leto 2014. PGD Stari trg ob Kolpi je za 120 let aktivnega delovanja prejelo priznanje Zlati trak Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj, PGD Adlešiči je za 80 let aktivnega delovanja prejelo priznanje Srebrni trak Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj, PGD Tanča gora je za 80 let aktivnega delovanja prejelo priznanje Srebrni trak Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj, PGD Žuniči pa so za 60 let aktivnega delovanja podelili priznanje Bronasti trak Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj.

800 - 900 900 920 1000

PRIJAVE na RC PORTOVAL OTROKI TEK na 300 m (1. triada) OTROKI TEK na 800 m (2. triada) REKREATIVNI TEK na 5 in 7 km

Ob letošnjem 140-letnem jubileju, ko Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj prejema visoko priznanje poveljnika Štaba CZ RS, Plaketo CZ, so se pridružili priznavanju njihovega aktivnega dela tudi v Štabu Civilne zaščite Občine Črnomelj in jim podelili

Jubilejni znak Štaba Civilne zaščite. Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj je na predlog poveljnika štaba podelil priznanje Zlati trak Jožetu Weissu, poveljniku PGD Črnomelj, članu Poveljstva Gasilske zveze Črnomelj in članu Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj ter priznanje Bronasti trak Boštjanu Majerletu, poveljniku PGD Rožič vrh, članu Poveljstva Gasilske zveze Črnomelj in članu Štaba Civilne zaščite. Priznanje na slovesnosti so podelili tudi dolgoletnemu poveljniku in kasneje namestniku poveljnika štaba, tajniku Gasilske zveze Črnomelj in tudi članu Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, gospodu Tonetu Planincu. Vsem nagrajencem sta priznanja podelila županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in poveljnik CZ Anton Banovec, za kulturni program pa so poskrbele tri mlade flavtistke iz Glasbene šole Črnomelj.

LABOD M Marjanca Ucman s.p. Seidlova cesta 35 8000 Novo mesto T: 07/39 17 500 E: info@labodm.si www.labodm.si

Vse tiste, ki prisegate na kakovost in eleganco vabimo v trgovino LABOD M, kjer vam ponujamo bogat izbor moških in ženskih oblačil uveljavljenih blagovnih znamk: FRANK LYMAN, CECIL, STREET ONE, LUNA, PIERRE CARDIN...


APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Dobro je vedeti

7

Morda vas plačilo parkirnine za avtomobile prepriča, da si raje nabavite vozovnico za udoben mestni avtobus. Mesečna vozovnica za ceno 9,00 eur res ni predraga (še posebej, če pomislite na ceno parkirnega listka – 0,70 eur). Vozovnice v predprodaji vas stanejo 0,60 eur, na avtobusu pa 1,50 eur. Kupite jih lahko na avtobusni postaji, v kioskih na Glavnem trgu, v Kandiji, Novem trgu, pri Splošni bolnišnici ter BTC-ju. Mesečno vozovnico pa lahko kupite le na avtobusni postaji Novo mesto. Avtobusni mestni prevoz lahko BREZPLAČNO UPORABLJAJO: člani medobčinskega društva invalidov Novo mesto, slepe osebe s spremljevalcem, varovanci VDC, ŠENT in varne hiše, občasno pa so brezplačni tudi organizirani prevozi za predšolske otroke novomeških vrtcev. S 1. septembrom je začel veljati tudi nov vozni red z nekaterimi spremembami. Vse, ki uporabljate mestni potniški promet, pozivajo, da jim zaupate vaše predloge ali pripombe in sporočite na elektronski naslov: jure.duh@novomesto.si ali zoran.bjelosevic@arriva.si. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto, Arriva in na avtobusni postaji dobite vse informacije glede voznega reda. Želimo vam prijetno vožnjo v mestnem potniškem prometu.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Vabljeni, da postanete redni uporabniki storitev mestnega potniškega prometa.

Vaše zdravje nam je pomembno.

12. 5. 2014 se selimo v nove prostore Vzajemne. Novi trg 7, 8000 Novo mesto Telefon: 07/ 393 53 60 Delovni čas: pon. 8:00 - 15:00 tor. 8:00 - 15:00 sre. 8:00 - 16:30 čet. 8:00 - 15:00 pet. 8:00 - 14:00

Oglas Vzajemna pomoč 97x128_(15-04-2014).indd 1

Obiščite nas!

15.4.2014 9:53:38


IZ NAŠIH OBČIN

8

15. novomeški tek

NOVO MESTO.V dolenjski prestolnici je v nedeljo, 6. aprila v organizaciji Atletskega kluba Krka in v sodelovanju z Agencijo za šport in Mestno občino Novo mesto potekal že 15. novomeški tek. Poleg rekreativnega teka, teka za otroke in mladino, štafetnega teka, teka v okviru Delavskih športnih iger in netekmovalnega teka za predšolske otroke je bil osrednji dogodek tek na osem kilometrov. Na najdaljši 8 km progi, ki je štela tudi za Teke Dolenjske 2014 se je pomerilo okoli 200 tekačev in tekačic. Slavila pa sta Vid Zevnik iz AD Kladivar Celje in Ljubi Klara iz domačega AK Krka. Foto: Boštjan Pucelj

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Znamo stopiti skupaj

Zbrali več kot 3 tone oblačil in potrebščin NOVO MESTO. Spomladanska akcija zbiranja oblačil, šolskih potrebščin in igrač, ki jo je Lions klub Novo mesto ponovno pripravil skupaj s kolegi iz Rotary kluba, je tudi letos presegla vsa pričakovanja. V Tabakum centru na Cikavi so zbrali več kot 3 tone oblačil in potrebščin za družine v stiski v našem okolju. Pobudnik in vodja te akcije pri Lionsih Marko Gorjup je povedal, da »ljudje vsako leto bolj čutijo, da so njihovi sokrajani in someščani v stiski. In vesel sem, da znamo še bolj stopiti skupaj. Vsako leto nas je več, ki pomagamo. Samo v prvih dveh urah smo letos zbrali toliko, kot lani ves dan.« Gregor Mohorčič iz Rotary kluba pa je dodal: »Uspešno sodelujemo z Lionsi že vrsto let, tako na predbožičnem Dobrodelnem bazarju v QLandiji, kjer zberemo denar za šolanje otrok iz socialno ogroženih družin, kot s takšnimi zbiralnimi akcijami. In še bomo sodelovali.« Lionsi in Rotarijci so oblačila, šolske potrebščine in igrače uredili, zložili, zapakirali v kartonsko embalažo in pripravili na predajo pomoči potrebnim.

Bogata izbira daril za krst, prvo sveto obhajilo in birmo! Knjigarna založbe Družina v Novem mestu – Knjigarna Kapitelj Hladnikova 1, 8000 Novo mesto Knjigarna je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure (v poletnem času, jul. – avg. od 8. do 16. ure), v soboto od 8. do 12. ure

Pestra izbira knjig!

KUPON 20% popusta pri nakupu knjig založbe Družina


Ste nezadovoljni z dostopom do fiksnega interneta? Si.mobilov mobilni internet s kar 45 GB prenosa podatkov in naprava za WiFi povezavo do konca leta ceneje!

+ Brezplačen

in neomejen prenos podatkov vsak dan med 24. in 6. uro!

za WiFi povezavo � Naprava + Mobilni internet 45GIGA

19,99 €

na mesec do konca 2014

Na voljo 3-dnevni brezplačni preizkus.

Znižana cena mesečne naročnine velja do 31. 12. 2014 ob sklenitvi paketa Mobilni internet 45GIGA do 31. 5. 2014. Ponudba vključuje napravo za WiFi povezavo Huawei E8259 Webcube. Ponudba je na voljo novim in po pogojih Predčasnega nakupa naprave tudi obstoječim naročnikom, ki se vežejo za obdobje 24 mesecev. Priključnina za paket Mobilni internet 45GIGA je 12,20 € in se zaračuna v enkratnem znesku. Po dosegu vključene količine prenosa podatkov znotraj obračunskega obdobja se hitrost prenosa praviloma zniža na največ 64 kbit/s. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij dobite na Si.mobilovih prodajnih mestih, na www.simobil.si ali telefonski številki 040 40 40 40. Si.mobil, d. d., Šmartinska c. 134b, Si-1000 Ljubljana.

HW OGL WEB CUBE APR14 200x277.indd 1

� 4/17/14 11:58 AM


10

IZ NAŠIH OBČIN

Energetska sanacija

Zdravstvenega doma Metlika METLIKA. Župan Občine Metlika Darko Zevnik je pred dnevi podpisal pogodbo za izvedbo investicije Energetska sanacija Zdravstvenega doma Metlika s podjetjem Pam, d. o. o. Novo mesto (na posnetku), ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. Vrednost pogodbe znaša 161.948 evrov z DDV. V skladu s pogodbo je predviden rok dokončanja del 30. junija 2014. Osnovni namen izvedbe projekta je zagotoviti čim večjo energetsko učinkovitost objekta, v katerem domuje Zdravstveni dom Metlika. S sanacijo strehe, z zamenjavo poškodovanega ostrešja, dodatno izolacijo ter novo kritino, delno sanacijo podstrešja s stropom s toplotno izolacijo, izvedbo izolativne fasade ter vgradnjo novih energetsko varčnih oken želi občina povečati energetsko varčnost stavbe.

Z operacijo bo občina izboljšala obstoječo energetsko učinkovitost stavbe, zagotovila učinkovito rabo energije, zmanjšala stroške ogrevanja, zmanjšala toplotne izgube, izboljšala kakovost življenja, izboljšala delovne pogoje za zaposlene ter zmanjšala ogroženost zdravja pacientov zaradi slabega ogrevanja.

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Vlado Kostevc med abrahamovci

ŽUŽEMBERK. Vlado Kostevc, predsednik Turističnega društva Suha krajina in podpredsednik Turistične zveze Slovenije, je abrahama dočakal prvo aprilsko soboto v družbi 150tih povabljenih poslovnih partnerjev, prijateljev, sodelavcev in članic ter članov turističnega društva. Vlado Kostevc, predan turistični delavec s pretanjenim občutkom za malega človeka, je pred leti na dnevih turizma prejel tudi naziv naj prostovoljca. Takrat je ob imenovanju dejal: »To ni priznanje le meni, ampak vsem aktivnim članom našega društva. Pa tudi vsem ostalim prostovoljcem, ki v raznih organizacijah prostovoljno, z ljubeznijo, s srcem, pa tudi s profesionalnostjo skrbijo za tiste stvari, ki jih navadno v strogem profesionalizmu ni. To je tisti človeški čut in ljubezen, ki se čuti.« Da se dobro z dobrim vrača, je na praznovanju spoznal tudi Vlado Kostevc, saj so mu povabljeni priredili nepozabno doživetje. Foto: Slavko Mirtič

059 013 442 info@m-studio.si www.m-studio.si

Tel:(t-2):

§ § § § § § §

studio Novo mesto

kuhinje, tudi po meri otroške in mladinske sobe dnevne sobe spalnice § predsobe notranja vrata sedežne garniture ležišča OPTIMO

TC Rialto – Novoteks, Bršljin Foersterjeva ulica 10 8000 Novo mesto

Delovni čas: pon-pet: 8-19 sobota: 8-12


IZ NAŠIH OBČIN

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

11

Skupna akcija Planinskega društva Krka in Iniciative Novo mesto 2020

Spomladansko čiščenje sosesk Novega mesta NOVO MESTO. V soboto, 12.aprila, je v sodelovanju s Planinskim društvom Krka, Iniciativa Novo mesto 2020 izpeljala čistilno akcijo ‘Očistimo sosesko’. Že ob predstavitvi čistilne akcije so povedali, da gredo v skupno akcijo zato, ker želijo pozitivno vplivati na posameznika, da bo zdrav, vključen v družbo in dosegal svoje potenciale. Poudarili so, da je trajnostni razvoj občine ena izmed glavnih pobud Iniciative Novo mesto 2020. V Iniciativi Novo mesto 2020 ocenjujejo, da so ob udeležbi trinajstih skupin – društev ter neorganiziranih skupin občanov, izvedli uspešno

akcijo. Zbrali so preko 150 vreč odpadkov, 800 kg odpadnega železa ter izvedli odvoz 12 m3 kosovnega materiala. Ob tem gre velika pohvala Komunali Novo mesto za odzivnost in trud. Udeleženci akcije so organizatorjem z veseljem iz terena poročali, da je čistost naše narave presenetljivo dobra. Nelegalnih črnih odlagališč je po poročanju precej manj, kar gre vsekakor v prid številnim iniciativam za urejen javni prostor, ki

smo mu priča v zadnjih letih po Sloveniji. Ob promociji zdravega načina življenja in trajnostnega razmišljanja o

razvoju je novica o zavzetosti za naše okolje vsekakor vzpodbudna.

Brezplačni mesečnik

www.udarni-list.si

DELITE V VRHUNSKEM OMREŽJU USPEHE LTE 4G S PAKETI MOBITEL NEOMEJENI.

Telekom Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana

Vesele in prijazne praznične dni vam želi uredništvo Udarnega lista

PAKETI MOBITEL NEOMEJENI B C

A

D

Minute v vsa SLO omrežja

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

Sporočila SMS / MMS

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

PO CENIKU

512 MB

3 GB

NEOMEJENO

19 €

23 €

29 € 23 €*

Prenos podatkov Mesečna naročnina

*

*

Vsak uspeh v življenju je veliko večji, če ga delite s tistimi, ki se veselijo z vami. S paketi Mobitel Neomejeni jih lahko odslej delite povsem brezskrbno, saj vam zagotavljajo neomejene klice v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS in brskanje po spletu v vrhunskem omrežju z najhitrejšim mobilnim internetom LTE/4G. Preverite ponudbo in izberite paket, ki se najbolje prilagaja vašim potrebam in željam.

*

39 €*

MESEČNA NAROČNINA ZA NAROČNIKE STORITEV SiOL*

Uspehe množimo, ko jih delimo. www.telekom.si *Naročniško razmerje s paketi Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C ali Neomejeni D lahko sklene nov ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik. Vključene količine storitev za pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS-/ MMS-ov in paketni prenos podatkov ter mesečna naročnina navedenih paketov so razvidne iz tabele. Znižana mesečna naročnina naročniškega paketa Neomejeni C za 23 EUR namesto 29 EUR velja, če je naročnik navedenega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in ima naročen skupni račun. V primeru prekinitve storitve SiOL in/ali skupnega računa se naročniku zaračuna polna mesečna naročnina 29 EUR. Za prenos podatkov pri paketu Neomejeni D velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Neomejeni D se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (15 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedene pakete pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i in neomejen prenos podatkov so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da naročnikova uporaba storitve škoduje Telekomu Slovenije, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. V sloganu »Najhitrejši mobilni internet LTE 4G« pomeni izraz »najhitrejši« najvišje hitrosti prenosa podatkov, ki se lahko v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije dosežejo v tehnologiji LTE 4G. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o prodajni ponudbi, obračunskem intervalu, omejitvah vklopa storitev, ceniku drugih storitev ter o možnosti vezave za 12 mesecev, je na voljo na www.telekom.si, 041 700 700 ali 080 8000, ali v Telekomovih centrih.


Dobro je vedeti

12

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Zdravo, okusno, sezonsko V pomladnih dneh po čemažu, ki po vonju in okusu spominja na česen. V današnji prehrani je zelo priporočljiv, vendar ga zaradi možnosti zamenjave z nekaterimi podobnimi, vendar strupenimi rastlinami, priporočamo samo dobrim poznavalcem.

Čemaževa juha Sestavine: • • • • • •

1 l vode 3 krompirje sol 3 žlice čemaža sladka ali kisla smetana kruhove kocke

Priprava: Zdrave liste in cvetove ali popke čemaža pod tekočo vodo operemo in osušimo na kuhinjski krpi. V litru vode skuhamo na kocke narezan krompir. Ko je kuhan, ga solimo in dodamo zrezan čemaž. Vse skupaj s paličnim mešalnikom pretlačimo in dodamo malo sladke ali kisle smetane, da dobimo kremno juho. Postrežemo s popečenimi kruhovimi kockami, za dekoracijo pa lahko dodamo tudi žličko kisle smetane in cvet čemaža. Juhe ne kuhamo več, ker bi uničili njene zdravilne sestavine.

Rezanci s pestom iz čemaža in mandljev s škampi Sestavine za 2 osebi: • • • • • • • • • •

250g rezancev 40g čemaža, nasekljamo 40g peteršilja, nasekljamo 1 strok česna, nasekljamo 100g mandljev 1 čajna žlička soli 1dcl sončničnega olja 1,5dcl oljčnega olja 10dag nastrganega parmezana 5dag olupljenih škampov

Špargljeva solata Za 4 osebe potrebujemo: • • • • • • • • • •

50 dag zelenih špargljev 2 dag sladkorja 2 dag masla 2 paradižnika 1 žlico sesekljanega drobnjaka 1 žlico balzamicnega kisa 1 žlico limoninega soka 1 žlico oljčnega olja, sol, poper 2 mladi čebuli 1 žlico sezama

Priprava:

Priprava:

Pesto pripravimo tako, da zmiksamo čemaž, peteršilj, česen, mandlje in sol ter počasi dolivamo olje, da dobimo gladko zmes. Na koncu dodamo še parmezan.

Špargljem odrežemo trde spodnje dele in jih narežemo na tanke rezine. V vreli slani vodi, ki smo ji dodali sladkor in maslo jih kuhamo 5 - 7 minut, nato jih odcedimo. Za preliv zmešamo kis, limonin sok, olje, grobo mlet poper in 2 žlici tekočine od kuhanih špargljev. Dodamo na kolobarje narezani čebuli in potresemo s sezamom, ki smo ga na hitro prepražili. Prelijemo s prelivom ter rahlo premešamo.

Testenine skuhamo po navodilih proizvajalca. Škampe na hitro popečemo na vročem olju, nato jih skupaj s približno četrtino pesta (oz. po okusu!), primešamo testeninam in postrežemo.

Catering 07/ 33 25 402 041 669 768


IZ NAŠIH OBČIN

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

13

Razpisi so zunaj

Razdelili bodo več kot 80 tisočakov MIRNA. Do 28. aprila lahko prijavitelji oddajo izpolnjene obrazce za prijavo na razpise za sofinanciranje programov in prireditev s področja športa, sociale, kulture in mladinske dejavnosti. Skupaj bo Občina Mirna na razpisih s področja družbenih dejavnosti razdelila 80.800 evrov.

Letos bodo programi s področja športa ter socialnega in zdravstvenega varstva vrednoteni po novih pravilnikih, ki jih je na zadnji seji sprejel občinski svet, in določata pogoje, merila in postopke za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in sociale.

„Pričakujem, da bomo poslali obvestila o višini odobrenih sredstev prijaviteljem v roku 60 dni od dneva, ko bodo vse vloge popolne; kar dejansko pomeni najkasneje v juliju. Pogodbe pa bodo verjetno sklenjene zgodaj jeseni, kar je pa tudi pogoj za izplačilo odobrenih sredstev,“ je povedala Valerija Jarm, ki je na mirnski občini zadolžena za področje družbenih dejavnosti.

Minister za šolstvo, znanost in šport na Gimnaziji Novo mesto NOVO MESTO. V soboto, 12. aprila, je Gimnazijo Novo mesto obiskal minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. NOVO MESTO, LJUBLJANSKA CESTA 26 DELOVNI ČAS: PON-PET: 9h - 19h, SOB 8h - 13h

Dijaki in ravnateljica šole Mojca Lukšič so predstavili šolo, dejavnosti in letošnje najvidnejše uspehe, minister pa je zbranim osvetlil trenutno situacijo v šolstvu. Zagotovil je, da bo ostro nasprotoval kakršnim koli spremembam standardov in normativov ter odvzemu privarčevanih sredstev, ki so jih šole privarčevale za nujne investicije, ki jih država zaradi krize več ne zagotavlja. Ravnateljica je izpostavila problem šolskega igrišča, ki je zaradi posedanja hriba nujno potrebno celovite in takojšnje obnove. Spregovorili so še o problemu zniževanja standardov znanja na račun strokovnih gimnazij in ministru predlagali spremembo Zakona o gimnazijah tako, da se gimnazijski program izvaja le v splošnih gimnazijah in tako ponovno postavi znanje kot najvišjo vrednoto. Ob koncu obiska si je minister s predstavniki šole ogledal šolsko igrišče in obljubil, da si bo po svojih močeh prizadeval za čim prejšnjo obnovo.


14

Dobro je vedeti

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Letos modni rožnati in vijolični odtenki

Izbira balkonskih rastlin je vsako leto težja, saj je na trgu neverjetna ponudba klasičnih balkonskih rastlin, ki jih ponudniki skoraj iz dneva v dan dopolnjujejo z novimi sortami. Med toliko lepimi rastlinami je res težko izbrati najprimernejšo in najlepšo. Dnevi odprtih vrat v vrtnarijah so zato pravi način, da se lahko posvetujemo s strokovnjaki in si ogledamo cvetoče oaze rastlin in med njimi izberemo tiste, ki nas bodo razveseljevale vse do pozne jeseni.

strukturnimi balkonskimi rastlinami. Kombinacija teh je primerna predvsem za zasaditev tako imenovanih cvetočih slapov, ki skoraj v celoti prekrijejo balkonske ograje, ponekod pa z okenskih polic segajo celo do polovice nadstropja.

Poleg klasičnih balkonskih rastlin kot so bršljanke, begonije, fuksije in podobno je vzgoja v rastlinjakih ponudbo obogatila tudi z drugimi morda bolj občutljivimi, a bujno cvetočimi rožami ter

Ne pozabimo, da balkonske rastline zahtevajo redno zalivanje, dognojevanje, nekatere pa tudi odstranjevanje odcvetelih cvetov in pravočasno zaščito proti boleznim in škodljivcem.

V mestnem okolju in strnjenih naseljih opažamo vse več svobodnih zasaditev v kombinaciji z vrtninami in dišavnicami, ki niso lepe samo na pogled temveč tudi nepogrešljive v kuhinji.


IZ NAŠIH OBČIN

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

15

Nove vsebine že tradicionalnim prireditvam

Novo vodstvo, nov zagon Novi predsednik Turističnega društva Mokronog Jernej Mauko.

MOKRONOG. Mokronog je bil nekdaj znan po številnih drugačnih prireditvah, ki so v kraj privabile ljudi od blizu in daleč. Novo vodstvo Turističnega društva Mokronog upa, da bo kmalu spet tako. Največje turistične prireditve v kraju so bile srečanje bradačev, pustna povorka, kresna noč in pohod po Vorančevi poti. V zadnjih letih so postale skromnejše ali pa jih sploh več ni. Na zadnjem zboru članov društva,

vključiti v socialno omrežje. Kar se tiče prireditev, pa si želimo dodati nove vsebine že tradicionalnim prireditvam in uvesti kakšno novo. Upamo, da bomo v čim krajšem času prišli tudi do lastnega spominka, se dobivali na kramljalnici na kramarskem sejmu, kjer bomo kramljali in tudi obveščali o delu društva,“ pravi novi predsednik Turističnega društva Mokronog Jernej Mauko. Sicer pa misli in energijo že usmerjajo v organizacijo

letošnje kresne noči, za katero si želijo, da bi ji že letos vrnili nekaj starega čara – folklore, baleta, skrivnostnosti, celo magije, predvsem pa sproščenosti in zabave. V upravnem odboru so poleg novega predsednika še Irena Fišter, Matic Žlajpah, Jakob Meglič, Alojz Gregorčič, Franc Glušič, David Bebar, Andreja Oštir in Mateja Podgoršek. Novi so tudi vsi ostali organi društva.

napovednik dogodkov

na katerem je bilo med 33 zbranimi kar 19 novih obrazov, so tako izvolili novo vodstvo društva, ki ima smele načrte.

Novo mesto, 25. 4. 2014 , 17:00 Mercator center Bršljin - Deteljica za srečo: ustvarjalna delavnica za otroke

„Najprej si želimo pridobiti čim več novih članov, vzpostaviti lastno spletno stran in se

Dolenjske Toplice, 25. 4. 2014, 19:00 Proslava ob dnevu upora proti okupatorju v KKC Dolenjske Toplice

kus

narav

no

no

Sadje in zelenjava , s v e ž e, o

Metlika, 25. 4. 2014 Proslava v počastitev mestnega praznika v Kulturnem domu in pohod okoli Metlike Novo mesto, 26. 4. 2014, 10:00 Mercator center Bršljin - Zberi 65 pik z Rorijem - animacijske igre, obisk dveh maskot, vožnja z Rori avtomobilčki, ustvarjalne delavnice Črnomelj, 26. 4. 2014, 10:30 - 14:00 JURJEVO, PRAZNIK POMLAD na trgu med cerkvijo sv. Petra in Glasbeno šolo Črnomelj. Novo mesto, 27. 4. 2014, 8:00 Pohod po spominski rekreativni poti objetega mesta »Novo mesto v žici« Novo mesto, 29. 4. 2014, 8:00 Mercator center Bršljin - Dobrote slovenskih kmetij - razstava in prodaja Novo mesto, 30. 4. 2014, 19:00 Kresovanje na Marofu

Družinsko podjetje, katero je že od samega začetka usmerjeno izrazito veleprodajno, specializirano za trženje ter distribucijo sadja in zelenjave v vseh oblikah. Z nenehnim trudom, dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in dobro voljo dnevno skrbimo za zadovoljne proračunske uporabnike, obrate družbene prehrane in posameznike. Če tudi vi želite užitkom reči še, smo pravi naslov za Vas. E-mail: pitus@siol.net

Tel: 02/471-61-23, 471-61-26

Fax: 02/471-62-25

www.pitus.si

Dolenjske Toplice, 1. in 2. 5. 2014, 9:00 Voden ogled Dolenjskih Toplic

Novo mesto, 12. 5. 2014, 18:00 Zaključna dražba dobrodelnega slikarskega projekta Slikarji brez meja – TRIPTIH v Galeriji Sokolskega doma. Metlika, 16.-18. 5. 2014 Vinska vigred v Beli krajini 2014


NE PREZRITE

16

JUB kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani | Član Skupine JUB

JUPOL Classic z vami že 45 let

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

JUPOL Classic je disperzijska visoko paroprepustna barva, ki jo najpogosteje uporabljamo za hitro osveževanje notranjih stenskih in stropnih zidnih površin. Barvo, ki ji zaupamo že 45 let, odlikuje večja pokrivnost in enostavno nanašanje. Z novo, izboljšano formulo, boste za enako površino sten odslej porabili do 20 % manj barve JUPOL Classic, saj je izdatnejša, hkrati pa odporna na suho drgnenje. Nanašanje barve, je enostavnejše in brez vidnih sledov valjčka, barva z izboljšanim barvnim filmom pa bo na stenah ustvarila finejšo strukturo in lepši videz. Belo barvo JUPOL Classic lahko niansirate v številnih pastelnih odtenkih po JUB-ovi ali NCS barvni karti, odtenke pa ponuja tudi niansiranje z DIPI Colorjem ali DIPI Koncentratom. Kakovost barve JUPOL Classic dokazujejo številne nagrade – slovenski potrošniki so ji na podlagi zadovoljstva ob uporabi, inovativnosti in atraktivnosti podelili naziv Produkt leta 2014, Best Buy Award nagrada pa zagotavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na celotnem slovenskem trgu.

JUPOL Classic_oglas+pr_200x128_Udarni list_2014.indd 1

18.4.2014 14:10:16

Merjenje dioptrije

Kratkovidnost, daljnovidnost, minus dioptrija, plus dioptrija, korekcijska očala, kontaktne leče… so pojmi, ki jih najpogosteje slišimo v vsakdanjem pogovoru o ostrini vida. In medtem, ko o sami napaki vida sklepamo že iz imena napake, je za mnoge pojem dioptrije še vedno neznanka. Toda pretežna večina tistih, ki iščejo pomoč zaradi ene od napak vida ve, da je merjenje dioptrije osnova za izdelavo očal ali predpis kontaktnih leč. Merska enota, s katero merimo optično moč leč je dioptrija. Natančna izmera dioptrije je za oster vid izjemno pomembna. Ne samo za zdravje, počutje in varnost. Gre za celostni psihofizični odziv organizma, ki lahko posamezniku spremeni življenje. Zato je merjenju dioptrije, poleg splošnega pregleda oči, potrebno posvetiti kar največjo pozornost. Specialist oftalmolog, odlično seznanjen z vsemi pojavnimi oblikami motenj vida in seveda tudi z očesnimi boleznimi, opremljen z vrhunskimi napravami in pripomočki  za merjenje dioptrije ter seznanjen z najnovejšimi vrstami korekcijskih stekel in kontaktnih leč, bo določil dioptrijo in druge elemente za očesno korekcijo za očala ali kontaktne leče. Strokovno usposobljen optik bo glede na predpisano dioptrijo poskrbel za optimalen izbor steklc, okvirja, natančno in individualno izdelavo očal, stranko poučil o rokovanju ter negi optičnega pripomočka.


IZ NAŠIH OBČIN

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

17

Prazne vladne obljube

Ni denarja za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in za suhokranjski vodovod

Dolenjski župani ogorčeni NOVO MESTO. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je, kot je povedal direktor novomeške Komunale Rafko Križman, v začetku aprila sporočila, da so zavrnili zahtevke za potrditev pomoči s sredstvi finančne perspektive za 11 okoljskih projektov. Med njimi sta tudi iprojekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, vrednega okoli 18 milijonov evrov in suhokranjski vodovod, katerega vrednost je ocenjena na 31,5 milijona evrov. Komunala Novo mesto in dolenjske dolenjske občine so zaradi težav v preskrbi s pitno vodo tako k projektu hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

kot projektu za suhokranjski vodovod pristopile že leta 2007 in s projektoma tudi kandidirale za za pridobitev kohezijskih sredstev. Dolenjski župani so nad zavrnitvijo zahtevka za potrditev pomoči okoljskim projektom s sredstvi finančne perspektive ogorčeni, saj so se občine s projektom intenzivno ukvarjale od leta 2007, izvedene so bile vse potrebne aktivnosti v zvezi s pripravo vseh faz izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pripravljene popolne vloge za sofinanciranje, pridobitev služnostnih pogodb, ter izvedeni postopki javnih naročil s pravnomočnimi odločbami o izboru izvajalcev. Da denar bo, jim je zagotavljala tudi predsednica vlade. Župan Žužemberka

Franc Škufca, je dejal, da je bil določen celo datum za podpis pogodbe. Ker je v Suhi krajini še petina ljudi brez vode, je jeza žužemberškega župana še toliko večja. Napovedal je, “če projekt ne bo realiziran, bomo od države zahtevali, da nam denar vrne”. Tudi novomeški župan Alojzij Muhič je dejal, da imajo dovolj praznih vladnih obljub in norčevanja iz gospodarsko ene najmočnejših regij in da bodo enotno nastopili proti državi. Župan Občne Škocjan Jože Kapler je opozoril tudi na gospodarsko škodo, saj so morali izbrani izvajalci pridobiti plačljive garancije, ki jih ne dobijo vrnjene. Jože Muhič, župan Občine Dolenjske Toplice, pa je dodal, da vodovod nujno potrebujejo. Cevi so premera

51 mm, požarne vode nimajo in ob odprtju hidranta voda teče samo čez cesto. Dolenjski župani so podpisali protestno pismo, od vlade in pristojnih ministrstev pa zahtevajo takojšen sestanek. “Če smo bili do sedaj morda premalokrat enotni, bomo zdaj stopili skupaj in enotno protestirali pred vlado” je ogorčenje tudi nad tem, da Dolenjska izpade iz vseh projektov, izrazil šentjernejski župan Franc Hudoklin. “ Istok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe pri Komunali Novo mesto, ki je upravljavec novomeškega in suhokranjskega vodovoda, je povedal, da je največ težav z motnostjo vode, ki se pojavlja ob vsakem večjem deževju in jo je potrebno prekuhavati. Težave so tudi v premajhnih vodohramskih kapacitetah in dotrajanosti vodovodnega omrežja, katerega večji del je še iz azbestno cementnih cevi. Samo v lanskem letu je bilo na omrežju 752 vodovodnih okvar. Majda Luzar

Paketi Mobitel Neomejeni

Samsung Galaxy S5 od

24 x 23€* Obiščite nas tudi na Facebooku

Izberite enega izmed novih paketov Mobitel Neomejeni in si zagotovite brezskrbno komunikacijo že od 19€ mesečno. Neomejeno kličite, pošiljajte SMS-/ MMS-e in brskajte po spletu z najhitrejšim mobilnim internetom LTE 4G. *več na www.telekom.si

Obiščite naše prodajno mesto v

QLANDIJI NOVO MESTO

051 30 20 60 qlandiaNM@sgerm.si


ŠPORT

18

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Delavske športne igre 2014 KEGLJANJE-POMLADANSKI DEL ŽENSKE

MOŠKI

mesto

ekipa

rezultat

točke

mesto

ekipa

rezultat točke

1.

ROLETARSTVO MEDLE

237

35

1.

TELEKOM

345

39

2.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

205

31

2.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

342

35

3.

KRKA

201

28

3.

URSA SLOVENIJA

338

32

V počastitev občinskega praznika bo Agencija za šport Novo mesto v sodelovanju s športnimi društvi organizirala bogat športni program pod skupnim imenom

»Rudolfovi tedni športa«.Gre za predstavitev dela posameznih športnih društev z namenom približanja čim večjemu številu ljudi. 

Datum in ura

Aktivnost

Lokacija

3. maj ob 9. uri

KOŠARKA Športna dvorana Turnir Šole košarke Matjaža Smodiša Marof

Društva bodo v sklopu projekta, ki bo potekal v mesecu aprilu in maju, na različne načine predstavila svoje delovanje.

Organizator

Kontakt (info. in prijava)

Športno društvo Osmica

info@smodis.si

ŠAH 9. maj ob 16. uri mladinski šahovski turnir

Osnovna šola Drska

Šahovsko društvo Krka Novo mesto

robert.rudman@guest.arnes.si 031 681 119

10. maj ob 9. uri

ODBOJKA Turnir v mini odbojki, ml in st deklice

Športna dvorana Marof

Ženski odbojkarski klub TPV – Odbojkarska šola Pia

jana@zok-tpv.si 031 274 889

17. maj

TRIATLON Družinski triatlon

Dolenjske Toplice Triatlonski klub Novo mesto

triatlonklub.nm@gmail.com 040 558 224

TENIŠKI KLUB PORTOVALD

VABI K VPISU V • celoletno teniško šolo • teniški vrtec 4-7

• šola mini tenisa • tečaji za odrasle in mladino

Več na tel:

041 557 857

(JIRI)

ali na spletni strani www.tenis-portovald.si email: nmtenis@gmail.com


APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

dobro je vedeti

Za Pasjim salonom Ajša je dve leti izkušenj in kar lepo število polepšanih psov s cele Dolenjske V minulem mesecu je minilo natanko dve leti, odkar je svoja vrata v Trebnjem odprl Pasji salon Ajša. Dovolj, da smo že lahko z Jasno Kranjc, lastnico pasjega salona, potegnili črto pod dosedanjim delom … Koliko ostriženih oz. polepšanih psičkov je za vami? Huh, ne štejem, številke mi niso pomembne, ker vsak kuža je - zgodba zase. Spomnim se le prvega, pa morda tja do desetega, ko sem se tresla, da nisem vedela, če je bolj strah mene ali kužka. Vam šolanje ni dalo dovolj samozavesti? Oh, saj v šoli se ne učiš samozavesti, učiš se dela, striženja. In tam, na Dunaju, ko smo strigli, je bil vedno ob nas Gorazd, ki je na koncu za nami popravil, kar je bilo potrebno. Tu pa si bil kar naenkrat - sam. Kot pravijo - »vržen med krokodile, zdaj pa plavaj«. Pri prvih kužkih mi je bilo res težko, tudi na jok mi je šlo. Sedaj, po le dveh letih, se smejim ob pomisleku na tisti čas.

ljudje. Po njej je potem ime dobil tudi salon. Torej povsem naključno. Prav lahko bi se salon danes imenoval - Pasji salon Ruby. Težko časi so, kako ga občutite vi, je dela dovolj? Takole bom rekla - za te čase ga je veliko. Ljudje nimajo zase, kaj šele za kužka. Sem pa izredno vesela, ker marsik-

Danes je striženje rutina? Ja, lahko bi tako rekla. Sicer je še vedno vsak kuža zgodba zase, eni so bolj “pridni”, drugi manj, Lastnica Pasjega salona Ajša eni bolj potrpežljivi, drugi spet Jasna Kranjc s svojo psičko Ajšo manj, a za vsakega si je treba vzeti čas. Uro in pol, dve, pa tudi več. Delo pa je vsekakor lažje, ko do skrbi za kužka še bolje, kot zase. Pa ne imaš za seboj tolikšno »kilometrino«. zato, ker jaz dobim 30€, ampak zato, ker vidim, kako vesel in pokončen stopi kuža Kako ste sploh prišli do ideje, da bi iz salona, ko je ostrižen, okopan, s krajšimi strigli kužke? Sama sem kot otrok, zahvakrempeljčki, urejenimi in očiščenimi ušeski, ljujoč že pokojnima dedku in babici, odraitd. Verjetno si ljudje tega ne morejo predščala ob kužkih. Jazbečarje so imeli. Takrat stavljati, a tudi kužki živijo svoje življenje, sem vzljubila psičke. Najstniška leta so šla, tudi oni so radi urejeni. ker smo živeli v bloku, mimo brez živali, družinsko življenje pa je v meni spet prebuTudi v vašem poslu obstajajo boljši in dilo tisto ljubezen do psičkov. Nekaj let sem slabši meseci ... Ja, seveda. Boljši so, ko prepričevala partnerja, da bi nabavili kužka, je vročina, slabši so pozimi. Ljudje še vedno a je bil proti. Ne zato, da ne bi imel kužkov mislijo, da pozimi kužke zebe, pa ni tako. rad, temveč zato, ker se je bal tiste ločitve z Še vedno bi priporočila kompletno nego njimi. Oni so živeli ob glavni cesti in vsakega na 8-10 tednov vsakemu psu, ne glede na kužka jim je povozilo. Po nekaj letih mi ga letni čas. V skrajnem primeru je dobro tudi, je uspelo prepričati in nabavili smo psičko. če se psa pripelje v salon le štirikrat letno, Aha, kako sem prišla do ideje za striženje? vsaj ob vsakem letnem času. Enostavno zato, ker je bilo potrebno čakati Nekateri psi potrebujejo večjo oz. da se po 14 dni na vrsto za striženje, pa še takrat prav izrazim - bolj pogosto nego? Ja, je bilo potrebno voziti psičko v Ljubljano. Pa seveda, to velja predvsem za dolgodlake smo rekli – zakaj pa ne bi poskusili??? kužke, to so maltežančki, kotončki (coton Od kod ime salona Ajša? Hm, zanimivo. de tulear), shi-tzuji, višavčki, pudli, pa yorkiNaša kužika bi, ko smo šli ponjo, morala ji, kokri (kot je naša Ajša), bišoni, šnavcerji, dobiti ime Ruby. Ko smo jo prevzeli, in že razni terierji, pa seveda tudi mešančki. čisto ob odhodu povprašali - kako ji je ime, Koliko stane kompletna nega psa? Odsva vedela, da psička ne bo Ruby, temveč visno od velikosti, za manjše psičke je 35€ kar Ajša. Tako, kot je bila do tedaj. Sicer (nega do dve uri). Če vzamemo letno štiri sprašujejo, malo v šali - če je »bosanka«, kompletne nege, je to 140€ letno. To pa je, pa me to ne gane ... saj Bosanci so dobri

19 če razdelimo po mesecih, manj kot 12€ na mesec. Mislim, da je to povsem sprejemljiv znesek, da je pes vesel, srečen, lep, … Vas je kateri pes že ugriznil? No, o tem kroži tudi šala – zakaj so pasji frizerji dražji od navadnih frizerjev. Odgovori so med drugim tudi taki: navadnega frizerja ne bo nihče polulal, navadnega frizerja na bo nihče pogrizel, itd. Mislim, da so avtorji našteli okoli 10 razlogov, zakaj bi naj bili pasji frizerji dražji od navadnih. Ampak to je zgolj šala. Je pa dejstvo, da imamo pasji frizerji s kužkom veliko več dela. In ja, tudi pogrizeni smo. Sredstva za pomiritev ne uporabljate? Ne, niti pod razno. Samo enega kužka smo imeli do sedaj, da smo ga vrnili lastniku, ker se ga ni dalo postriči. Ja, se zgodi tudi to. Kot sem pa že dejala – so taki in drugačni, nekateri so dve uri pri miru in se tresejo kot šiba na vodi, spet drugi se obračajo, niso pri miru niti sekunde. Tudi grizejo, sedajo, želijo ležati, itd. Hočem povedat – s skoraj vsakim do sedaj smo prišli do skupnega jezika, seveda brez pomirjeval. Veliko psov je dandanes namreč že tudi šolanih (socializiranih), kar veliko pripomore k lažjemu delu oz. sodelovanju. Šolanje bi prav vsem lastnikom psov toplo priporočila, kajti le-to je zelo pomembno tako za psa, kot tudi njegovega lastnika. Šol je po naših krajih kar nekaj, le-ta pa bo psu, pa tudi lastniku, spremenila življenje - na bolje, seveda. Morda za konec nasvet lastnikom psov? Skrbite za živali, kot si zaslužijo. Saj poznate občutek – kdo vas je najbolj vesel, ko pridete domov? Vaš kuža si, če ne zaradi drugega, pa že zaradi tega, zasluži le najboljše. Če psi že so na verigah, naj bodo le te dolge, vsaj 1x dnevno pa jim privoščite vsaj 30 minutni sprehod. Pes je živo bitje … In - če si lahko še sama zastavim eno vprašanje – kje naj ljudje kupijo pse? Priporočam, da v zavetiščih, tam boste za le 50€ dobili psička, s katerim ne boste imeli dodatnih stroškov, kot so sterilizacija ali kastracija, čipiranje, itd. Hkrati pa, kar je najpomembneje - rešite eno življenje. Ne moreva še končati, ravnokar ste odprli novo temo - sterilizacija, kastracijo! Ali menite, da … Ja, to absolutno priporočam, razen seveda za profesionalne vzreditelje, ki praviloma že predhodno poskrbijo za oddajo mladičkov. Nujno je namreč potrebno preprečiti nenadzorovano razmnoževanje kužkov. Naj se enkrat za vedno preneha z evtanazijami (usmrtitvami). Preprečite to, ne potem mladih kužkov na silo oddajati ali jih – Bog ne daj, v zavezani vrečki celo zavreči v kanto ali reko. Še enkrat – gre za živa bitja, tako, kot smo ljudje!


20

Ustvarjalček

SPOROČILI STE NAM

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Klemen Kovač, Domen Kulovec in Uroš Prešern

Trije dijaki Gimnazije Novo mesto srebrni na naravoslovni olimpijadi

Dragi mladi bralci, tokrat imamo za vas posebno nalogo. Našli smo nekaj nezadovoljnih otrok, ki jih bo LIZIKA zagotovo spravila v dobro voljo. Pomagajte jim najti pot do nje in nam pošljite rešitev, mi pa bomo podarili dve lepi nagradi. Nagrajenca iz prejšnje številke: Blaž Fink, Suhor 4, 8351 Dolenjske Toplice

NOVO MESO. Trije dijaki novomeške Gimnazije Klemen Kovač, Domen Kulovec in Uroš Prešern so na 12. evropski naravoslovni olimpijadi znanja 2014 (EUSO) v Atenah osvojili srebrno medaljo. Olimpijade se je udeležilo 150 dijakov iz 25 držav članic Evropske unije. Slovenijo sta tokrat na olimpijadi zastopali dve tričlanski ekipi, skupaj šest dijakov, od tega so eno celotno skupino sestavljali dijaki iz Gimnazije Novo mesto. Slovenija se naravoslovne olimpijade znanja udeležuje že sedmo leto. V slovensko ekipo na EUSO se je od leta 2008 vsako leto uvrstil en dijak ali dijakinja z Gimnazije Novo mesto, letos pa so sodelovali kar trije in tekmovali kot samostojna ekipa. Na dvodnevnem ekipnem tekmovanju so pokazali svoje znanje na področju biologije, fizike in kemije. Skupaj je do sedaj iz Gimnazije Novo mesto na tej olimpijadi sodelovalo 9 dijakov, ki so osvojili 10 odličij, in sicer tri bronaste in sedem srebrnih medalj. Lani pa so dosegli prav poseben uspeh, saj je en dijak sodeloval v dveh ekipah in osvojil dve medalji. Klemen Kovač, Domen Kulovec in Uroš Prešern

Aljaž Turk, Brod 66, 8000 Novo mesto Rešitev pošljite na naslov: Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto ali poslikajte ali skenirajte rešitev in jo pošljite na e-naslov: info@udarni-list.si in ne pozabite napisati svojega polnega naslova.

Mladinci KK Krka novi državni prvaki Mladinska selekcija KK Krka je novi državni prvak za sezono 2013/2014. Potem, ko so v soboto, 12. aprila v polfinalu z 90-60 ugnali domžalski Helios, so dan kasneje v velikem finalu pred nekaj več kot 600 gledalci v dvorani Leona Štuklja na kolena spravili tudi ljubljansko Union Olimpijo. Končni rezultat je bil 74-51. To je že tretji naslov državnega prvaka v letošnji sezoni za mlajše starostne kategorije Košarkarskega kluba Krka. Pred

tem so se enakega uspeha veselili tako mlajši kot tudi starejši pionirji, kadeti pa so osvojili odlično 3. mesto. Državni prvaki za sezono

2013/2014 so pod vodstvom trenerja Tea Hojča postali: Aljaž Marinč, Domen Janc, Blaž Abram, Klemen Kužnik, Simon Berkopec, Nejc Šteblaj, Tilen Seničar, Žiga Zatežič, Nejc Zupan, Jure Ritlop, Imran Polutak, Matic Jeseničnik, Blaž Toplak, Jure Prus in Martin Krampelj. Krkin košarkar Jure Ritlop je bil

proglašen za najkoristnejšega igralca turnirja, skupaj z Domnom Jancem pa je bil uvrščen tudi v prvo peterko turnirja. Foto: Majda Luzar

VAS SKRBI, KER NEKDO V VAŠI BLIŽINI PREVEČ

PIJE? DRUŠTVO

AL-ANON

VAM LAHKO POMAGA V Novem mestu skupina deluje že 18 let.

ZA BREZPLAČNO IN ANONIMNO POMOČ POKLIČITE:

041 489 295


IS_STTP_1-2.indd 1

cotton bay.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

12.11.12

14:05

28.6.10 9:41


Nagrade podarja AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO 1. nagrada: 2. nagrada: 3. nagrada:

praktična nagrada praktična nagrada praktična nagrada

ODGOVORE POŠLJITE DO 15. maja na naslov: Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto ali na e-naslov: info@udarni-list.si in ne pozabite napisati svojega polnega naslova

Smeh :)

Razvedrilo

22

Kmet je obiskal veterinarja in ga vprašal za nasvet. »Imam kravo, ki včasih šepa, včasih ne. Ni pa videti, da bi bila njena noga kaj poškodovana. Kaj naj storim?« »Prodajte jo takrat, ko ne bo šepala.« .......................................................... Trije priletni upokojenci modrujejo. Prvi:«Ko bom umrl, se bom dal pokopati v krsti.«

Rešitev in nagrajenci nagradne križanke 106 1. nagrada: 2. nagrada: 3. nagrada:

Breda Brajer, 8216 Mirna Peč Marjeta Petkovič, 8351 Straža Jože Burgar, 8000 Novo mesto

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE ŠT. 106 AGENCIJA POLNEGA SERVISA

Lepotica meseca

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Drugi: »Jaz se bom dal kremirati.« Tretji: »Glede na to, koliko sem spil, se bom dal kar flaširati!« .......................................................... »In vi si domišljate, da ste kot ustvarjeni za delo nočnega vratarja?« vprašajo brezposelnega na Zavodu za zaposlovanje. »Se razume! Najmanjši hrup me zbudi!«


APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

25 STOPNIC izr. prof. dr.

JANEZ POVH

23

MAJDA LUZAR

Kdo je izr. prof. dr. Janez Povh Izr. prof. dr. Janez Povh je do 30. 9. 2014, ko se mu izteče 3. mandat (notranja pravila onemogočajo kandidaturo za 4. zaporedni mandat), dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Diplomiral, magistriral in doktoriral je iz uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Doktorsko disertacijo z naslovom Application of semidefinite and copositive programming in combinatorial optimization je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Franza Rendla iz Inštituta za matematiko Univerze v Celovcu. Za doktorsko disertacijo je jeseni 2007 dobil Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Ukvarja se z raziskovalnim delom, sodeluje pri različnih projektih in predava tako doma kot v tujini. Je tudi eden od pobudnikov Iniciative 2020, ki bo jeseni s svojim programom nastopila na lokalnih volitvah.

Ste eden od pobudnikov skupine povezane v Iniciativo 2020, ki bo jeseni s svojim programom, s svojo listo ter županskim kandidatom nastopila na lokalnih volitvah. Ne bojite se novih izzivov in vidite dlje od lastnih koristi, ste svobodni, neodvisni in ekonomsko samostojni. Kaj vam daje zagon pri odločitvi, da želite prispevati k boljšemu življenju krajanov in občanov? Iniciativa Novo mesto 2020 je skupina ljudi, ki jih cenim zaradi njihovega znanja in dosedanjega dela. Čutimo, da ni več primerno, da kot nogometni gledalci pred televizorjem modrujemo, kaj morajo delati igralci na igrišču. Stavke, ki se začnejo s ‘’Treba je narediti …’’ ali pa ‘’Občina mora narediti …’’ nadomeščamo z ‘’Naredili bomo ...’’. Nenazadnje gre za naše domače okolje, v katerem živimo, ustvarjamo in ki ključno zaznamuje naše življenje. Pripravljeni smo prispevati svoj delež k razvoju naše občine. Pred kratkim ste predstavili deklaracijo, v kateri ugotavljate, da Novo mesto nima jasnih, razvojnih,

strateških in vizionarskih usmeritev. Kakšne usmeritve za prihodnost Novega mesta napovedujete in zagotavljate v Iniciativi 2020? Mestna občina Novo mesto mora ujeti nov val priložnosti, ki jih ponujajo razvojni programi na nivoju EU in Slovenije. Oblikujemo program Novo mesto 2020. Lokalna samooskrba, odprtost za nove podjetniške ideje, skladen razvoj mesta in podeželja, prilagajanje življenjskega prostora starejšim ljudem, izboljšanje infrastrukture,… so smeri, ki bodo pomembne v tem programu in ki jih podpirajo vsi ti razvojni programi. Predvsem pa morajo biti razvojne prioritete občine stabilne in javno usklajene. Polomije, kakršne smo videli npr. pri (ne)izgradnji nove športne dvorane ali pri (ne) sodelovanju na Evropskem prvenstvu v košarki, se ne smejo več ponavljati. Osnova za nastanek programa, ki ga pripravljate so tudi javne tribune na temo gospodarstva, visokega šolstva, kulture, športa,

zdravstva, okolja in turizma. So problemi, pobude in želje občanov na javnih tribunah dovolj jasno in kritično izražene? Veliko ljudi veliko ve. Širše potrebe lokalne skupnosti je mogoče zaznati le preko odkrite javne razprave. Pozorno poslušamo in iz teh javnih tribun dobivamo veliko pobud, predlogov in kritik, ki so temelj za razvojni program Novo mesto 2020. Kakšen je vaš profesorski vsakdanjik? Ali ostane kaj časa tudi za raziskovalno delo? Trenutno veliko časa namenim dekanovanju. Preostali čas je namenjen predavanjem in raziskovanju. Profesorsko delo vključuje vse oblike prenosa znanja na študente in na koncu preverjanje, koliko znanja so študentje res osvojili. Za raziskovalno delo, ki v matematiki tipično pomeni reševanje še nerešenih problemov, imam rezervirane zgodnje jutranje ure in petke. Kaj pri znanstvenem in pedagoškem delu največ šteje? Kot pri mnogih drugih poklicih je pomembno, da ga opravljaš veseljem, predano, v skladu z etičnimi standardi in da se zgleduješ po najboljših na svetu. Katere osebnosti so najbolj vplivale na vaš osebnostni oziroma strokovni razvoj? Na osebnostni razvoj zagotovo najprej starši, sedaj pa žena in otroci. Kot univerzitetni profesor pa sem imel in še imam velik zgled v svojem doktorskem mentorju prof. Rendlu. Ali po vašem mnenju mladi v današnjem svetu lahko realizirajo svoje ideje ? Ko spremljam vse te aktivnosti, ki zadnja leta spodbujajo mlade k izražanju poslovnih idej in nato k izvedbi teh idej, vidim, da imajo veliko poslovnih možnosti (več, kot sem jih imel sam). Vendar po drugi strani vem, da je tudi mnogo mladih, ki si želijo predvsem varne prihodnosti s kvalitetno službo, s svojim stanovanjem in s pogoji za lastno družino. Ti so po letu 2008 v mnogo težjem položaju

kot je bila moja generacija pred petnajstimi leti in so najbrž največje žrtve gospodarske krize. Kako in v kolikšnem času prepoznate nadarjenega študenta ? Nikoli se ne ukvarjam samo s talentom. Vedno sem pozoren tudi na to, ali je študent delaven, vztrajen, samoiniciativen, ali se drži dogovorjenih (zahtevanih) rokov. Take študente potem tudi povabim k ustvarjanju presežkov. S čim se da študente najbolj pritegniti? Z zanimivimi praktični primeri, kjer študentje vidijo, da lahko res uporabijo to, kar slišijo na predavanjih. Katero od človeških vrednot najbolj cenite? Zmernost. Kaj bi spremenili v današnji družbi? Nisem pristaš revolucij in nimam kategorično slabega mnenja o ‘’današnji’’ družbi. Sem pristaš reda in pravne države. Pravila moramo spoštovati, hkrati pa vztrajno popravljati tista pravila, ki dušijo razvoj, in dopolnjevati tista pravila, ki omogočajo zlorabe. Katere od navad bi se radi znebili? Rad bi spil dve kavi dnevno manj. Kaj počnete med poletnimi meseci? Poletni meseci so čas za kvalitetno in bolj zgoščeno raziskovalno delo, obiske znanstvenih srečanj. So pa tudi čas za počitnice, ki jih z družino preživimo ob morju, v hribih in na krajših potepanjih po Evropi. Katera so vaša življenjska načela? Verjamem v ‘’zlato pravilo’’: Delaj drugim, kar želiš, da drugi delajo tebi. Kako se glasi vaš življenjski moto? Drži se reda in red bo držal tebe.


ZADNJA

24

APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12

Dobra dela

Prvo mednarodno srečanje in državno tekmovanje v kozmetiki

Darovali in posadili 643 bršljank v Domu starejših občanov v Novem mestu

Z znanjem do lepote

NOVO MESTO. Člani novomeškega Lions kluba so ob prazniku Zemlje stanovalcem Doma starejših občanov v Novem mestu podarili, in ob pomoči osebja doma, zasadili 643 bršljank. Dela je bilo kar nekaj, se je pa ob pogledu na zadovoljne obraze stanovalcev, izplačalo. Kot je v zahvalo povedala predsednica Sveta stanovalcev Dragica Rome, so take donacije in dobra dela neprecenljive vrednosti, še posebej za tiste, ki ne morejo iz svoje postelje, pogled na cvetoče rože pa v njihov vsakdan prinese veliko veselja. Tudi direktorica Doma starejših občanov Milena Dular se je predstavnikom novomeškega Lions kluba iz srca zahvalila in priznala, da takih akcij sami ne bi zmogli. Majda Luzar

NOVO MESTO. V soboto, 12. aprila je Šolski center Novo mesto, kjer izobražujejo dijake v programu kozmetika, v sodelovanju z Make Up Artist Centrom in Akademijo studio lepote v Športni dvorani Leona Štuklja organiziral prvo mednarodno srečanje in državno tekmovanje dijakov in študentov s področja kozmetike. Tekmovalci iz osmih slovenskih in ene hrvaške šole, ki dijake in študente izobražujejo v programu kozmetika, so svoje znanje in spretnosti pokazali v štirih kategorijah od naravne manikure, permanentnega lakiranja, ličenja na temo Hollywood, glamur 50-ih let prejšnjega stoletja do celostne podobe na temo rajska ptica. Prvo mednarodno srečanje in državno tekmovanje v kozmetiki si je ogledal tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Slavnostna govornika na zaključni prireditvi sta bila v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Slavica Černoša in direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David. Majda Luzar

UGODNI KREDITI ZA PODJETNIKE v letu 2014 RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje kredite po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in sicer: Razpis dolgoročnih kreditov in garancij GSD za leto 2014 Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija.

Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva za leto 2014

Razpisi so odprti do 31. 12. 2014.

Predmet razpisa so gotovinski krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2013 dalje, mala podjetja oz. samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2014 dalje ter kreditojemalci, ki so v letu 2014 prejeli investicijski kredit iz GSD za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987 ali www.rc-nm.si in Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610. Vljudno vabljeni k oddaji vlog!

Udarni list št. 107  

brezplačni mesečnik