Page 1

Gymnasiet HHX Ringkøbing

INTERNATIONAL

MARKETING DIN FREMTID MANGE MULIGHEDER ENTREPRENEURSHIP ØKONOMI OG FINANS LEADERSHIP

DET MODERNE OG AKTUELLE GYMNASIUM

Det er din fremtid

ØKONOMI


Velkommen på gymnasiet hhx ringkøbing

Hvert år afslutter dygtige HHX-studenter deres uddannelse på Gymnasiet HHX Ringkøbing. Studenterhuen markerer afslutningen på tre år med stor arbejdsomhed i et spændende undervisningsmiljø med engagerede lærere og elever. År efter år ser vi, at skolen klarer sig rigtig godt i de målinger, der viser, hvordan det går på landets gymnasier. Vi ligger helt i top, både når det gælder de faglige aktiviteter og også når det handler om det sociale – det er vi meget stolte af. Vi er en skole med stort fokus på de faglige præstationer. Det kan du se ved, at vi gennem årene stabilt har præsteret landets højeste HHX-eksamensgennemsnit. Alt det sker på en skole med en høj grad af nærhed. Her forsvinder den enkelte elev og lærer ikke i mængden – vi kender hinanden. Vil du bruge dit faglige og sociale engagement i et tæt fællesskab, så er HHX stedet for dig. Med venlig hilsen Jens Præstegaard Rektor, Gymnasiet HHX Ringkøbing


LÆRKE studieretning - marketing

Lærke Engholm havde hørt om skolen fra sin bror, så da hun i folkeskolen skulle i brobygning, valgte hun at besøge HHX: - Lærerne er meget sprudlende, her er en anderledes undervisning, og man kan mærke, at lærerne vil eleverne. Jeg kan også rigtig godt lide miljøet og fagene her på skolen, fortæller hun om, hvorfor hun valgte Gymnasiet HHX Ringkøbing. I folkeskolen var Lærke kørt lidt tør i tysk-faget. Hun ville dog gerne have sprog, så på HHX har hun valgt spansk: - Man kan bruge spansk til rigtig meget, og så var det en god mulighed for at prøve noget helt nyt. Jeg har også valgt marketing. Jeg kan godt lide, at man kan være med

jeg bedre forstår det, når de taler om politik i nyhederne.

til selv at præge sin studieretning, så den passer til mig.

Men de hjælper os også på vej og giver gode redskaber til,

Det kan man gøre ved at vælge fagene på forskellige

hvordan vi løser de faglige opgaver.

niveauer.

Godt netværk

Fremtiden?

Som noget nyt er de første ti uger i ethvert gymnasium i

Hvad fremtiden bringer, ved ingen - heller ikke Lærke.

dag et grundforløb, hvor man skal møde alle fag. Deref-

Hun har længe drømt om et job med mennesker, måske

ter vælger man studieretning og får så en ny klasse med

som sygeplejerske eller jordemoder:

andre elever med samme studieretning. Dét var Lærke lidt

- Derfor sagde mange til mig, at jeg burde vælge STX.

skeptisk over i begyndelsen:

Det kan godt være, at det er rigtigt, men jeg følte mig

- Nu havde jeg jo lige lært én klasse at kende. Men jeg blev

bedre tilpas her. Bagefter kan jeg læse et fag eller to op,

positivt overrasket, for jeg har fået endnu en god klasse.

hvis det bliver nødvendigt. Her har jeg dog også fået øjne-

Og så må jeg sige, at jeg nok ikke havde valgt spansk, hvis

ne op for nogle nye muligheder som jura og økonomi, så

jeg ikke havde været på grundforløbet først. Når man får

nu bruger jeg tiden på at finde ud af, hvad jeg gerne vil.

mulighed for at prøve alle fag, finder man også ud af, at

Når man går på en ungdomsuddannelse, er man så småt

der er andre spændende fag end dem, man først troede.

på vej ud i ”den virkelige verden”. Det mærker Lærke også

På den måde giver grundforløbet en større sikkerhed for,

på HHX i Ringkøbing:

at man får valgt den rigtige studieretning. Og så er mit

- Lærerne er gode til at gøre os interesserede i virkelig-

netværk på skolen bare blevet endnu større, for nu kender

heden, så vi ikke bare går rundt med skyklapper på. Et

jeg mange flere, end jeg ellers ville have gjort.

eksempel er, at de underviser i de politiske ideologier, så

STUDIERETNINGSFAG: Afsætning A • International økonomi A


JESPER studieretning - international

Drømmer du om at købe et hus, når du bliver voksen? Så kommer du måske til at købe det af Jesper Knudsen: - Jeg vil gerne være ejendomsmægler, og det er 100 procent derfor, jeg valgte HHX, for her kunne jeg få de fag, der giver mening i den sammenhæng, siger han. Når man som Jesper bor i Videbæk, bor man tæt på flere HHX-gymnasier: - Men jeg valgte skolen i Ringkøbing, fordi der her er et mere personligt forhold mellem lærere og elever. Her er bedre tid til individuel faglig undervisning, fordi vi ikke er flere elever, end vi er. Og så betyder det bare også noget for mig, at skolen ser godt ud, at stilen er i orden. Sprog åbner døre Jesper Knudsen var ikke glad for tysk, da han gik i folkeskolen, men han valgte alligevel den internationale studieretning, da han blev klar over, hvor mange døre spansk og tysk åbner: - Sprogene åbner flere døre, end hvis jeg havde valgt et økonomifag på A-niveau frem for B-niveau. Samtidig øger jeg mit ordforråd. Det gør, at jeg føler mig mere sikker, så det også bliver nemmere at kommunikere med andre. Kan Jesper mon genkende sin skole, når lærerne beskriver den som ”moderne og aktuel”?

den nye gymnasiereform er trådt i kraft på alle landets gymnasier. Dermed har han prøvet først at gå i én klasse i det ti uger lange grundforløb, for derefter at komme i en ny klasse sammen med de andre, der har valgt samme studieretning som han. Det er der, ifølge førsteårs-eleven, både fordele og ulemper ved: - På plussiden kan man sige, at man får en større sikkerhed om, hvilken studieretning man vil vælge, fordi vi de første uger prøver alle fag. Man kommer også til at kende flere elever på årgangen, siger han og tilføjer: - På minussiden får man brudt den klasse op, som man måske lige er blevet glad for. De første ti uger er der man-

- Ja! Vi lærer rigtig meget om det, der sker lige nu. Fage-

ge fag, man skal prøve, som man måske ikke er så inte-

ne er interessante og moderne – vi bliver uddannet i, hvad

resseret i. Det var grundforløbet, der fik mig til at vælge

der foregår lige nu, siger han.

international linje, som jeg ellers var helt sikker på, jeg ikke

Reform med plus og minus

ville have – så ja, der ér fordele og ulemper ved reformen.

Jesper er en del af den første årgang i gymnasiet, efter

STUDIERETNINGSFAG: TYSK A • SPANSK A


ANNE studieretning - økonomi

Da Anne i folkeskolen var på brobygning, besøgte hun HHX i både Ringkøbing og Holstebro. - Jeg kan godt lide tal, og derfor ville jeg gerne besøge HHX. Jeg valgte skolen i Ringkøbing, fordi jeg følte mig taget godt imod. Skolen er dejlig lys, og så er det nemt at komme hertil med bus, fortæller hun i dag om sin beslutning. I brobygningsforløbene fik hun øje på de nye fag på HHX: - Det er vildt spændende at komme ind bag en virksomhed og se, hvordan den fungerer. I min fritid arbejder jeg i ABC Lavpris – og nu er jeg begyndt at stå og tænke over, hvilken pris varen mon havde, før den nåede frem til butikken. Sprog

- Undervisningen ér moderne og aktuel. Vi ser de nyeste

Anne har altid været glad for tysk. Da hun skulle på HHX,

grafer og resultater og bliver altid gjort opmærksom på,

havde hun overvejet, om hun skulle vælge andre sprog,

hvad der sker i verden. Jeg har selv fået en anden forstå-

men:

else, når jeg ser nyheder. Jeg kan sætte historierne i en

- Man får så mange andre nye fag, så jeg havde ikke brug

sammenhæng og har lært en masse nye ord.

for også at få et nyt sprog. Derfor er jeg glad for, at jeg

Ny reform – nye klasser

kunne få tysk her, siger hun og tilføjer: Samtidig har jeg

Anne og hendes kammerater på 1. årgang er de første

valgt virksomhedsøkonomi. Det er virkelig spændende at

til at gå i gymnasiet, efter den nye reform er trådt i kraft.

dykke ned i virksomhedernes regnskaber og studere deres

Reformen betyder, at alle elever først skal på et ti ugers

op- og nedture.

grundforløb, inden de skal vælge studieretning. Reformen

Førsteårs-eleven ved endnu ikke, hvad hun vil, når studenterhuen en dag er kommet på hovedet: - Jeg vil gerne noget med tal, men jeg vil helst ikke sidde for meget stille. Nu bruger jeg årene her på skolen til at tænke over, hvad der skal ske bagefter.

gælder alle gymnasier i Danmark. - Det var selvfølgelig træls, at vi skulle i nye klasser, lige når vi havde lært én klasse at kende. Men jeg er også blevet rigtig glad for min nye klasse, og nu kender jeg jo endnu flere på årgangen. Samtidig bliver man altså mere afklaret i forhold til studieretning – man ved meget mere

Gymnasiet HHX Ringkøbing beskriver sig selv som ”det

om, hvad man skal vælge. Jeg valgte i hvert fald selv en

moderne og aktuelle gymnasium”. Den beskrivelse kan

anden studieretning end den, jeg troede, jeg ville vælge,

Anne Sig Bernhard sagtens genkende:

efter vi havde prøvet alle fagene på grundforløbet.

STUDIERETNINGSFAG: Virksomhedsøkonomi A • International økonomi A


Vil du endnu mere? Leadership Entrepreneurship Økonomi og finans På Gymnasiet HHX Ringkøbing kan man vælge mellem tre frivillige forløb efter skoletid: Økonomi og Finans, Entrepreneurship og Leadership. Forløbene indeholder blandt andet undervisning på universitetet i Herning, virksomhedsbesøg og studierejser. De tre tilbud er frivillige men kræver en stor indsats og er derfor for de elever, der ønsker ekstra faglig og menneskelig udvikling. Andreas Bliddal fra HH2A har valgt Økonomi og Finans. - Jeg har valgt det ud fra interesse. Jeg vil gerne have en forståelse for tal og for bankverdenen. Jeg vil gerne sætte mig ind i, hvordan den verden fungerer, og hvordan ban-

- For at læse jura skal man selvfølgelig have nogle fag på

kerne kan påvirke os som forbrugere, siger han.

et bestemt niveau – det kan jeg få her. Men jeg vil også

Forberedelse til voksenlivet I dag er Andreas gymnasieelev, men en dag bliver han voksen og vil højst sandsynligt ud at købe eksempelvis en bolig: - Så er det jo meget godt at vide, hvad der sker, når man sætter sådan en proces i gang. Jeg kan lide at komme i konktakt med den økonomiske verden. På Økonomi og Finans har vi blandt andet spillet et meget realistisk virk-

en dag gerne have min egen advokatvirksomhed, og i den forbindelse er det godt, at jeg her også har tillægsfag som afsætning og virksomhedsøkonomi. Fed kultur Når man som Andreas bor i Videbæk, er der flere skoler at vælge imellem, når man skal vælge ungdomsuddannelse. Videbæk ligger i en overskuelig radius fra flere byer, men Andreas valgte Ringkøbing:

somhedsspil, hvor man selv skal træffe beslutninger og se,

- Der er en fed kultur her. Vi har højt kvalificerede lærere,

hvilke konsekvenser beslutningerne får.

her er styr på det, og jeg er rigtig glad for min klasse. Selv-

Selvom Andreas Bliddal har en stor interesse for tal og bankverdenen, er det ikke dén vej, han vil gå, når han er

følgelig er her fester, men her handler det ikke bare om tøj og druk – her betyder det faglige også rigtig meget.

blevet student. Han vil gerne læse jura på Aarhus Universitet.

Vil du vide mere om forløbene Økonomi og Finans, Entrepreneurship og Leadership, så læs mere på hhxrkb.dk


Iværksætteren

Asger Nohns Jensen er 17 år og går i HH1A. Alligevel er han allerede en erfaren selvstændig med egen virksomhed. - Mens jeg gik i folkeskolen, spurgte min far, om jeg ikke kunne udvikle et program til hans firma. Han er håndværker og manglede et nemt program til, når de skulle bogføre, skrive materialeforbrug eller regne noget ud. Den måde, de havde gjort det på før, var for bøvlet og for tidskrævende, og derfor havde de brug for et nyt system. Jeg havde længe leget med at udvikle programmer, så jeg udviklede Craftex til ham. Det er et program, han og hans medarbejdere kan gå på via deres ipad, telefon eller computer, fortæller Asger.

Hvordan kan han nå det hele? - Lige nu passer Craftex meget sig selv. I skolen lærer jeg

Forståelse for økonomi

en masse, jeg kan bruge i mit firma og på mit arbejde,

At Asger allerede var i gang med sin egen virksomhed i

og i Primo Startup får jeg en masse sparring – men der

folkeskolen ,fik ham til at vælge at gå på HHX:

skal også være tid til at være ung, til at være sammen

- Jeg ville gerne lære mere om afsætning, hvad det vil sige at have sin egen virksomhed, om økonomien, om alt det bag en virksomhed, og det kunne jeg lære på HHX, siger

med kammeraterne og til at feste. Derfor går Craftex lidt langsomt nu, og jeg har vedtaget, at det skal først være færdigudviklet i 2018.

han.

Plan A og plan B

Gymnasieeleven er i dag tilknyttet iværksætterhuset Pri-

Lige nu er studenterhuen langt ude i horisonten, men

mo Startup.

Asger har allerede gjort sig tanker om fremtiden:

Her deltog han for nylig i en pitch konkurrence á’la tv-pro-

- Jeg vil selvfølgelig gerne fortsætte med Craftex og få det

grammet for iværksættere Løvens Hule, som DR viste en overgang. Han fik en flot 2. plads. - Jeg kunne bruge meget af det, jeg allerede har lært her på skolen, fortæller han.

til at vokse. Men hvis det ikke går, vil jeg uddanne mig til IT-ingeniør eller noget lignende, siger han. Indtil da vil han nyde tiden på Gymnasiet HHX Ringkøbing: - Det er superfedt at gå her. Jeg er rigtig glad for kam-

Tid til livet

meraterne og fællesskabet, og så synes jeg, vi har nogle

Asger er en aktiv fyr. Han har som sagt sit eget firma (som

meget spændende fag, siger han og nævner virksomheds-

gerne må vokse), han har sit fritidsjob hos Vestjysk Marke-

økonomi, afsætning og matematik som de særligt spæn-

ting, og han går i gymnasiet.

dende fag for ham.

Har du en iværksætter drøm - så læs mere om Entrepreneurship på hhxrkb.dk


Vasevej 20 • Ringkøbing • 9732 02 00 • hhxrkb.dk Pantone 2756 C CMYK X 90 35 0

Profile for UCRS

Hhx brochure 2018  

Hhx brochure 2018  

Profile for ucrs