Page 3

LÆRKE studieretning - marketing

Lærke Engholm havde hørt om skolen fra sin bror, så da hun i folkeskolen skulle i brobygning, valgte hun at besøge HHX: - Lærerne er meget sprudlende, her er en anderledes undervisning, og man kan mærke, at lærerne vil eleverne. Jeg kan også rigtig godt lide miljøet og fagene her på skolen, fortæller hun om, hvorfor hun valgte Gymnasiet HHX Ringkøbing. I folkeskolen var Lærke kørt lidt tør i tysk-faget. Hun ville dog gerne have sprog, så på HHX har hun valgt spansk: - Man kan bruge spansk til rigtig meget, og så var det en god mulighed for at prøve noget helt nyt. Jeg har også valgt marketing. Jeg kan godt lide, at man kan være med

jeg bedre forstår det, når de taler om politik i nyhederne.

til selv at præge sin studieretning, så den passer til mig.

Men de hjælper os også på vej og giver gode redskaber til,

Det kan man gøre ved at vælge fagene på forskellige

hvordan vi løser de faglige opgaver.

niveauer.

Godt netværk

Fremtiden?

Som noget nyt er de første ti uger i ethvert gymnasium i

Hvad fremtiden bringer, ved ingen - heller ikke Lærke.

dag et grundforløb, hvor man skal møde alle fag. Deref-

Hun har længe drømt om et job med mennesker, måske

ter vælger man studieretning og får så en ny klasse med

som sygeplejerske eller jordemoder:

andre elever med samme studieretning. Dét var Lærke lidt

- Derfor sagde mange til mig, at jeg burde vælge STX.

skeptisk over i begyndelsen:

Det kan godt være, at det er rigtigt, men jeg følte mig

- Nu havde jeg jo lige lært én klasse at kende. Men jeg blev

bedre tilpas her. Bagefter kan jeg læse et fag eller to op,

positivt overrasket, for jeg har fået endnu en god klasse.

hvis det bliver nødvendigt. Her har jeg dog også fået øjne-

Og så må jeg sige, at jeg nok ikke havde valgt spansk, hvis

ne op for nogle nye muligheder som jura og økonomi, så

jeg ikke havde været på grundforløbet først. Når man får

nu bruger jeg tiden på at finde ud af, hvad jeg gerne vil.

mulighed for at prøve alle fag, finder man også ud af, at

Når man går på en ungdomsuddannelse, er man så småt

der er andre spændende fag end dem, man først troede.

på vej ud i ”den virkelige verden”. Det mærker Lærke også

På den måde giver grundforløbet en større sikkerhed for,

på HHX i Ringkøbing:

at man får valgt den rigtige studieretning. Og så er mit

- Lærerne er gode til at gøre os interesserede i virkelig-

netværk på skolen bare blevet endnu større, for nu kender

heden, så vi ikke bare går rundt med skyklapper på. Et

jeg mange flere, end jeg ellers ville have gjort.

eksempel er, at de underviser i de politiske ideologier, så

STUDIERETNINGSFAG: Afsætning A • International økonomi A

Profile for UCRS

Hhx brochure 2018  

Hhx brochure 2018  

Profile for ucrs