Page 1

Tweede Masterclass voor Duurzame Ontwikkeling 2020-22 april 2012

een initiatief van


Hallo! Graag nodigen we je uit voor de tweede Masterclass for Sustainable Development, die plaatsvindt van 20 tot 22 april 2012 in De Waterman in Brussel.

Wat is de Masterclass? - De Masterclass is een ontmoetingsmoment voor jongeren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. - De Masterclass is een kans om bij te leren van elkaar en van een aantal experts. - De Masterclass is een broeinest van nieuwe ideeën.

Hoe ziet dat eruit? Naast een gemeenschappelijk programma zijn er vier inhoudelijke trajecten waaruit je kan kiezen: (1) de sociale aspecten van duurzaamheid; (2) meten is weten; (3) groene economie; en (4) voedsel. Een inhoudelijk traject bestaat uit drie diepgravende sessies (van ongeveer twee uur) tijdens het weekend. Je kiest voor één van de inhoudelijke trajecten, en volgt dat traject samen met een tiental anderen doorheen het weekend. Tijdens deze workshops geven de inhoudelijke experts een uiteenzetting over hun thema en ze treden in dialoog met de kleine groep deelnemers. Het gedetailleerde programma met de sprekers/experts per traject vind je in de bijlage. Tijdens het gemeenschappelijk programma volgen we workshops “scenario building”, verzorgd door de Europese organisatie Spread, we krijgen de voorstelling “End of the World (as we know it)” voorgeschoteld door Steven Vromman alias the Low-Impact Man, er vindt een moment van uitwisseling tussen deelnemers plaats in de vorm van “open spaces”, en op zondagmiddag is er een optionele wandeling met Brussels Parlementslid en buurtbewoner Jef Van Damme door Sint-Jans-Molenbeek.

Praktisch - De Masterclass vindt plaats in het jongerenverblijfcentrum de Waterman, Werkhuizenstraat 3 (Rue des Ateliers), 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). Het weekend begint vrijdagavond om 18u30 en eindigt zondagmiddag om14u30. - We mikken op deelnemers die zichzelf rekenen tot het breed gedefinieerde bevolkingssegment “jongeren” (+/- 18-35 jaar), met een stevige interesse in duurzame ontwikkeling en niet bang van een portie debat. We rekenen het hele weekend op jouw aanwezigheid (het gezamenlijk programma en één inhoudelijk traject).


- De deelnamekost bedraagt 50 euro (35 voor niet-werkenden) voor het volledige weekend, alles inbegrepen. Enkel een drankje ’s avonds in de bar is extra te betalen. Is de deelnamekost voor jou te hoog en zou je daarom niet deelnemen, laat dan zeker iets weten via ons e-mailadres act04change@gmail.com. We hebben enkele beurzen ter beschikking om tussen te komen in het inschrijvingsgeld. - Het eten overdag wordt door onze eigen kookploeg bereid, maximaal met duurzame ingrediënten (seizoensgebonden, lokaal geproduceerd, vegetarisch, biologisch en/of fair trade). Wie specifieke noden heeft, kan dit aangeven op het inschrijvingsformulier.

Geïnteresseerd? Je kan inschrijven voor een inhoudelijke traject naar keuze tot 4 april via goo.gl/JBjpm. Per traject zijn er (slechts) 12 plaatsen. We hebben een beperkt aantal plaatsen omdat we bewust kiezen voor kleine groepen en een interactie. We streven ernaar om een evenwichtige groep van deelnemers samen te stellen. We kiezen bewust voor diversiteit binnen elk trajectgroepje: jong en iets minder jong, vanuit je job, je studie of als vrijwilliger geïnteresseerd in een thema, verschillende invalshoeken, veel en minder ervaring… Dit zorgt er wel voor dat niet iedereen kan deelnemen aan het traject van zijn/haar eerste keuze. Daarom vragen we ook naar je (eventuele) tweede en derde keuze. Na je inschrijving bevestigen we zo snel mogelijk (en ten laatste op 6 april) je traject en sturen we de laatste praktisch info mee. In de bijlage vind je meer informatie per traject, de dagindeling en de werking van Act4Change. Ken je nog jonge mensen (18-35) die zich interesseren voor het thema van duurzame ontwikkeling of voor één van de trajectthema’s in het bijzonder, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via act04change@gmail.com. Neem ook zeker een kijkje naar het evenement op Facebook: t.co/JGgjn1L8. Graag tot dan! Vriendelijke groet Het organisatiecomité Pieter-Jan / Karolien / Josefine / Ben / Michiel / Natalie / Pieter / Lieze / Karen


Bijlage 1. Gemeenschappelijk Programma Scenario building (SPREAD) - http://www.sustainable-lifestyles.eu Op vrijdagavond starten we met een voorstelling van het Europese project Sustainable Lifestyles 2050 en de scenario’s die door het consortium SPREAD in dit kader uitgewerkt zijn. Binnen dit project worden verschillende betrokkenen (bedrijven, onderzoekers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld uitgenodigd om hun visie op een duurzame samenleving in 2050 te ontwikkelen. Als resultaat van dit project zal een strategische roadmap uitgewerkt worden voor beleidsmakers en er worden innovatieve ideeën verzameld om tot een duurzame samenleving te komen. Op zaterdag gaan we in een tweede sessie en in kleinere groepen in op de ontwikkelde scenario’s en krijgen alle deelnemers de kans mee vorm te geven aan de visie voor 2050 rond thema’s zoals energie, infrastructuur, mobiliteit, etc. Open spaces Hier krijgen deelnemers de kans om zelf mee vorm te geven aan het programma. Ben je zelf gespecialiseerd in een bepaald onderwerp en je wil dit graag delen met de rest van de groep, laat dit ons dan weten op je inschrijvingsformulier. Er is ook een medewerker van JINT aanwezig. JINT staat in voor het beheren van het Europese subsidieprogramma voor jeugd (www.youthinaction.be). Heb je een projectidee met jongeren en zoek je geld, dan is dit het ideale moment om in gesprek te gaan met een interessante subsidiegever. Voorstelling “The End of the World (as we know it)” We eindigen zaterdagavond met “The End of the World (as we know it)”, gebracht door Steven Vromman also known as the Low Impact Man. In deze lezing brengt Steven Vromman een verontrustende kijk op mogelijke scenario’s voor de volgende decennia. Met beelden en filmfragmenten wordt duidelijk hoe business as usual onvermijdelijk tot de ondergang zal leiden. Tegelijk brengt hij een vurig pleidooi voor de nieuwe waarden van de 21ste eeuw. Wandel door Molenbeek met Jef Van Damme Tijdens dit optionele deel van het programma, maken we een wandeling door de ‘beruchte’ Brusselse buurt Molenbeek. Jef Van Damme, Brussels Parlementslid en schepen in Molenbeek voor SP.A laat ons kennismaken met een andere kant van Molenbeek.


2. Inhoudelijke Inhoudelijke trajecten trajecten

Duurzaamheid: meten is weten! Duurzaamheid is meer dan ooit aanwezig. Waar vroeger Duurzame Ontwikkeling bijna het exclusieve terrein was van een kleine groep mensen, is het nu een gemeengoed geworden dat veel mensen, organisaties en besturen aanbelangt. Ook bedrijven springen massaal op de kar. De mate waarin, varieert van een imago-stunt tot een oprechte wil tot verandering. Sommigen zeggen dan ook dat Duurzame Ontwikkeling voor bedrijven zo belangrijk gaat worden in de 21ste eeuw en dat dit vergelijkbaar zal zijn met de alomtegenwoordige zoektocht van bedrijven naar kwaliteitscertificaten in de jaren tachtig. Voor zowel de critici als de bedrijven is het belangrijk om te kunnen aantonen dat er echt iets gebeurt. Daarom is het van belang om de reis naar een meer Duurzame Ontwikkeling in kaart te brengen en te objectiveren. Maar kan men een alomvattend holistisch concept zoals Duurzaamheid wel meten? We zoeken samen naar antwoorden. In een eerste sessie gaat Koen Bouckaert (tbc), de Strategy & Business Development Director van het voedingsbedrijf Alpro, in op de keuzes die het bedrijf maakt om haar werking te verduurzamen. In een tweede sessie komt BECO hun licht schijnen op de rapportering van Duurzaamheid door bedrijven. Als consultancy bureau hebben zij een brede waaier van ervaring in het begeleiden van bedrijven om beter te communiceren rond Duurzame Ontwikkeling. Fleur maakt deel uit van de adviseurs in het expertisedomein Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij BECO. Ze is handelsingenieur van opleiding, met als specialisatie business en technologie. Haar kennis van microeconomie, management en innovatieve technologieĂŤn geven een bijzondere meerwaarde bij het uitwerken en evalueren van MVO-actieplannen. Gedreven om het verantwoordelijkheidsgevoel van publieke, maar ook private organisaties ten opzichte van de maatschappij te stimuleren en ondersteunen, koos Fleur voor stakeholderparticipatie als thesisonderwerp, een thema dat een belangrijke plaats inneemt bij MVO. Tenslotte komt de Nederlandse NGO "Rank a Brand" uit de doeken doen hoe zij vanuit het middenveld de druk naar de bedrijven en consumenten opvoeren om Duurzame praktijken in kaart te brengen en gemeengoed te laten worden.


Voeding In het traject rond voeding laten we verschillende visies op de rol en plaats van “voedsel” in onze maatschappij met elkaar in de clinch gaan, en wordt stilgestaan bij elk van de cruciale schakels in de voedselketen, met name productie, distributie en consumptie. Gert Engelen studeerde af als landbouwingenieur aan de KU Leuven waar hij na zijn studies enkele jaren als assistent werkte. Nadien startte hij zijn carrière bij Coopibo dat later fusioneerde met Vredeseilanden waar hij momenteel verantwoordelijk is voor de beleidsbeïnvloeding van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Hij is tevens de voorzitter van vzw Voedselteams en lid van the New Food Frontier. Gert Engelen zal dieper ingaan op de consumptie van voeding, en de transitie naar duurzame landbouw en voeding. Peter Van Bossuyt begon zijn carrière in 1977 bij de Vereniging voor Openbaar Groen, die hij mee hielp uitbouwen. Na een korte carrière in het onderwijs belandde hij in 1982 bij Boerenbond. Hij startte er als consulent en provinciaal secretaris in de provincie West-Vlaanderen. Daarna werd hij hoofdredacteur van Boer&Tuinder, een functie die hij een tijdlang combineerde met die van communicatiedirecteur. Tot 2009 werkte hij op de studiedienst van Boerenbond, waar hij de dossiers in verband met het plattelandsbeleid, water, duurzame ontwikkeling en natuur opvolgde. Daarna verhuisde hij naar het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Hij was er verantwoordelijk voor water, mest, de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur en de VLM-activiteiten. Vandaag is hij hoofdbestuurder en bijzonder opdrachtgever van Boerenbond. Barbara Van Dyck is bio-ingenieur en doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Op 3 juni werd ze ontslagen aan de KU Leuven na het publiek verdedigen van de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid te Wetteren. Ze was er verbonden aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijk Ordening en deed er onderzoek naar lokale ontwikkeling en sociale innovatie. Ze is actief in netwerken die werken rond voedselsoevereiniteit en rond de relaties tussen wetenschap en maatschappij. Tijdens de Masterclass zal zij het hebben over GGO’s, en meer bepaald over de rol die deze spelen in het duurzaamheidsdebat rond voeding.


Sociale aspecten van duurzaamheid Tijdens dit traject richten we de schijnwerpers op de sociale component van duurzaamheid. De drie pijlers van duurzaamheid (economisch, sociaal en ecologisch) evolueren namelijk niet noodzakelijk altijd in dezelfde richting. Hoe kunnen een groenere economie en maatschappij ook sociaal zijn? Dirk Holemans schetst op zaterdagvoormiddag de contouren van een sociaal-ecologische maatschappij. Daarna lichten we er twee domeinen uit waar deze vraag van groot belang is: woonbeleid, rijzende woonkosten en stadsplanning enerzijds, en de arbeidsmarkt, groene jobs, en de rol van vakbonden bij de transitie naar een duurzamere economie anderzijds. Han Vandevyvere en David Dessers (op zaterdagnamiddag) en Irene Wintermayr (op zondagvoormiddag) presenteren de “state-of-the-art” van hun persoonlijke expertisedomein en geven hun persoonlijke visie op hoe onze maatschappij duurzamer kan worden op alle drie haar pijlers. Dirk Holemans studeerde Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën, Kandidaat in de Wijsbegeerte en Master in de Bedrijfseconomie (Universiteit Gent), en werkte de daaropvolgende tien jaar als onderzoeker en docent aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Van 1999 tot 2003 zetelde hij in het Vlaams Parlement voor de groene partij. Als parlementslid volgt hij onder meer stedenbeleid, bestuurlijke vernieuwing, binnenlandse aangelegenheden en wetenschaps- en technologiebeleid. Nadien was hij opeenvolgend enkele jaren zakelijk leider van het sociaal-artistiek huis Victoria-Deluxe, adviseur mobiliteit voor de Vlaamse overheid, en sinds 2010 parlementair adviseur en coördinator van de groene denktank Oikos. In zijn woonplaats Gent is hij actief als fractieleider van Groen in de OCMW-raad, als voorzitter van de raad van bestuur van het Kunstencentrum Campo, en als bestuurder van het Jan Palfijnziekenhuis. Hij is auteur en redacteur van verschillende publicaties op het gebied van politieke ecologie, stedelijkheid, filosofie en democratie-theorie. Han Vandevyvere is van opleiding ingenieur-architect, en werkte als architect bij het Brusselse “Modulo Architects”. In 2010 behaalde hij zijn doctoraat onder de titel “Strategieën voor een verhoogde implementatie van duurzaam bouwen in Vlaanderen. Toepassing op het schaalniveau van het stadsfragment”. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich onder meer in het domein van duurzaam bouwen en wonen, het beleid hierrond en duurzame stadsontwikkeling. Hij publiceerde onder meer over de beoordeling van duurzame wijken, strategieën voor duurzaamheid in Vlaamse steden, en life cycle cost analysis. Doorheen zijn onderzoekswerk heeft hij ook steeds aandacht voor hoe de sociale dimensie zich ent op de gebouwde omgeving. David Dessers is stafmedewerker van Climaxi, een beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid waarbinnen klimaatactivisten met uiteenlopende achtergronden de krachten bundelen. Op dit moment werken zij onder meer rond energiearmoede, het recht van ieder op toegang tot energie, ook in tijden van hoge energieprijzen. David Dessers publiceert regelmatig bijdragen voor Rood, Samenleving en Politiek, en DeWereldMorgen.be en is samen met Matthias Lievens auteur van het boek Gebroken


vitrines. De andersglobalisten tien jaar na Seattle en samen met Peter Tom Jonas en Jan Dumoleyn van het boek Ya Basta! Globalisering van onderop. Irene Wintermayer studeerde aan de London School of Economics and Political Science waar ze een Master in Comparative Politics behaalde. Sinds februari 2011 werkt zij op het Brussels bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), dat de ILO vertegenwoordigt bij de Europese Unie en de Benelux-landen. Ze werkt rond verschillende onderwerpen waaronder het Green Jobs programma van de ILO organisatie. In het kader van deze functie presenteert ze regelmatig over de thema’s Green Jobs en Gender in het Europees Parlement, bij vakbondsgroeperingen en andere stakeholders in het domein van de effecten van de globalisering op de arbeidsmarkt, arbeidsnormen, rechten van werkers en de link met duurzaamheid en klimaatverandering. Voordien werkte ze bij het Europees Agentschap voor de Veiligheid en de Gezondheid op het werk, waar ze lid was van het Sustainable Procurement Team. Ook werkte ze in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika mee aan verscheidene ontwikkelingsprojecten. Meer info op www.ilo.org/greenjobs. Deze sessie zal in het Engels gehouden worden.


Green economy In dit traject krijg je naast een aantal mogelijke invullingen van het concept groene economie ook zicht op een groene bedrijfsvoering in de praktijk. Nick Meynen is communicatiemanager bij ANPED, een netwerk van Westerse ngo’s dat ecologische rechtvaardigheid en een duurzame samenleving bepleit en in samenwerking met het Zuiden het Westerse middenveld wil versterken door capaciteitsontwikkeling en kennisuitwisseling. Hij is tevens voorzitter en stichter van een organisatie die lokale Nepalese projecten ondersteunt, schreef een boek over Nepal en deed onderzoek over klimaatbeleid, ‘ecological debt’ en conflict. Aan de hand van een aantal case studies zal Nick Meynen illustreren welke vormen het concept ‘groene economie’ kan aannemen. Aansluitend wordt tijd voorzien om te bediscussiëren wanneer een economie al dan niet als ‘green’ omschreven kan worden. Michaël Bremans studeerde af als licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (RUCA-Antwerpen). Hij verdiende zijn eerste strepen in de toerisme en de dienstensector. Sinds 1993 staat Bremans als CEO aan het roer van Ecover, dat in 1980 in België werd opgericht door Frans Bogaerts. Onder de hoede van Bremans groeide het bedrijf intussen uit tot wereldwijd marktleider in ecologische was- en reinigingsproducten voor de consument en voor de professionele en de industriële schoonmaak. Naast de hoofdzetel te Malle heeft Ecover vandaag vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en worden de producten in meer dan 26 landen aangeboden. Bremans’ consequente integratie van principes van duurzaam ondernemen in de business strategie bleek een voltreffer. Onder de extern gecontroleerde norm ISO 14001 heeft Ecover zijn milieubeleid intussen uitgebreid tot alle afdelingen, van productie tot marketing. In oktober 2008 eerde het Amerikaanse TIME Magazine Michaël Bremans samen met 29 andere eco-pioniers als ‘Hero of the Environment’. Begin dit jaar publiceerde gedelegeerd bestuurder Bremans het boek ‘Eco Logica’, waarin hij naast zijn persoonlijke betrokkenheid ook de bezorgdheid verwoordt waarmee hij al zestien jaar bij Ecover kampt. Het werk toont tegelijk hoe je als bedrijf kunt overleven in een uiterst concurrentiële markt, ook als je niet de klassieke en harde economische wetmatigheden wilt volgen. Dhr. Bremans jurylid werd in 2010 genomineerd voor de “Vlerick Award”, hij is ook jurylid van de “Observer Ethical Awards”. In deze masterclass zal hij het voornamelijk hebben over zijn visie op duurzaam ondernemen als ervaringsdeskundige. Ook zal hij dieper ingaan op milieuvriendelijk consumeren en produceren. De laatste sessie zal gegeven worden door Bert De Wel (tbc). Bert De Wel werk voor de studiedienst van het ACV en is daar de expert op het vlak van duurzaamheid. Voorheen werkte hij ook voor de Vlaamse Minaraad.


3. Dagindeling Vrijdag 20/04/2012

Zaterdag 21/04/2012 8h: ontbijt 9h: kennismaking tussen de deelnemers per traject 9h30: eerste sessie in traject 12h: middagpauze 13h30-16h: Tweede sessie in traject (Voeding en Sociale Dimensie)

Zondag 22/04/2012 8h30: ontbijt

9h30: derde sessie in traject 12h: middagpauze

13h: evaluatie & afsluiting 13h30-15h Scenario building 2 (Meetbaarheid en Groene Economie) 15h/16h: pauze 15h30-18h : Tweede sessie in traject (Meetbaarheid en Groene Economie) 16h30-18h: Scenario building 2 (Voeding en Sociale Dimensie) 18h: aankomst & avondmaaltijd 19h15: introductie 19h30: plenaire activiteit “scenario building� 1 Bar

18h30: avondmaaltijd 19h30: open spaces 21h: voorstelling door the Low Impact Man Bar

14h30: einde Masterclass. 15h: start wandeling met Jef Van Damme


4. De organisatoren De Masterclass wordt georganiseerd door Act4Change, in samenwerking met (in alfabetische volgorde) CATAPA, Informateurs, Noord-Zuidstudenten Gent, Rio+twenties, VUB-studentenwerking, Oxfam-Wereldwinkels en UCOS. Act4Change Act4Change werd opgericht vanuit de vaststelling dat heel veel jongeren zich rond duurzame ontwikkeling engageren, maar elkaar in deze initiatieven vaak niet kennen en los van elkaar het warm water opnieuw uitvinden. We stellen eveneens vast dat er weinig initiatieven zijn die deze jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling samenbrengen en hen ondersteunen in de ontwikkeling van hun leiderschap. Act4Change wil jongeren die de wil hebben om een actor voor verandering te zijn, hierin stimuleren en een kader bieden voor initiatieven die hiertoe bijdragen. Deze ambities hebben we samengevat in de missie van de vzw: “Act4Change is een jongerenorganisatie die werkt aan een meer duurzame samenleving. Act4Change gelooft in de kracht van inspirerende jongeren als actor voor verandering. Act4Change ondersteunt daarom jongeren die een voortrekkersrol (willen) spelen om verandering voor duurzame ontwikkeling te realiseren. Act4Change organiseert ontmoetingsmomenten en biedt leerkansen aan jonge voortrekkers. Act4Change gelooft hierbij in de meerwaarde van competentieontwikkeling, empowerment, netwerking en diversiteit.” Act4Change heeft in 2011 een eerste Masterclass georganiseerd met als inhoudelijke trajecten Financiële crisis, Ontwikkelingssamenwerking, Energie en Internationaal klimaatbeleid. Daarnaast heeft Act4Change inmiddels drie salongesprekken georganiseerd met inspirerende sprekers rond voeding (Tobias Leenaert, EVA vzw) en klimaatverandering (Jürgen Lefevere, DG Climate Action en Tomas Wyns, Centre for Clean Air Policy). Act4Change is sinds enkele maanden ook waarnemend lid van het Europese netwerk Youth for Exchange and Understanding en partner in het Europese project Green Leaders. UCOS – Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking – www.ucos.be UCOS is een educatieve NGO gelegen aan de campus van de Vrije Universiteit Brussel. UCOS werkt samen met studenten van de VUB en Erasmus Hogeschool aan meer internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Noord-Zuidstudenten Gent – www.n-z-studenten.be Noord-Zuidstudenten Gent is de studentenwerking van 11.11.11 en OxfamWereldwinkels. De organisatie werkt aan het sensibiliseren en engageren van jongeren omtrent de Noord-Zuid problematiek in brede zin, samenwerking met andere organisaties en wenst een ontmoetingsplaats te zijn voor gelijkgezinde studenten.


Studentenwerking Oxfam-Werelwinkels VUB – www.oxfamwereldwinkels.be/studentenbrussel De wereldwinkel-studentenwerking van de Vrije Universiteit Brussel promoot met een hoop enthousiaste vrijwilligers eerlijke handel op de VUB en schopt de VUB een geweten. In een eigen winkelruimte verkoopt de organisatie (h)eerlijke producten. Daarnaast organiseert ze een eerlijke picknick of ontbijt, een Oxfam-drankstand op VUBactiviteiten, een vrijwilligersweekend, een kroegentocht... CATAPA – www.catapa.be CATAPA is een jonge vrijwilligersbeweging in België die werkt rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en hierbij focust op de problematiek van mijnbouw. Concreet ondersteunt de organisatie boerengemeenschappen die bedreigd worden door mijnbouwmultinationals. CATAPA staat voor Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales, letterlijk Technisch Academisch Comité voor Bijstand bij Milieuproblemen. Die naam werd vooral gekozen met het oog op het lobbywerk, en naast een boomsoort is het (voorlopig) een unieke naam in deze wereld. Informateurs – www.informateurs.be Informateurs is het initiatief van drie jonge honden, net afgestudeerd. In de beslotenheid van hun Brusselse huiskamer bijten we zich vast in een thema en consulteren daarbij relevante gasten. Ze schotelen hun gasten een maaltijd, een glas wijn en prangende vragen voor. Van deze gesprekken brengen ze verslag uit. Ze schrijven naderhand per thema een eigen informateursnota: gesneden brood voor de toekomst van onze jonge generatie. Ze hadden onder ander Guy Verhofstadt, Jean-Luc Dehaene en Daniel Cohn-Bendit op bezoek. Rio+twenties – www.rioplustwenties.org Rio+twenties is een jongerenorganisatie die is opgericht om de jongerenparticipatie te ondersteunen in de voorbereiding van tijdens en in de opvolging van de duurzaamheidstop in Rio in juni 2012 (High Level Conference on Sustainable Development).

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van • • • • •

Volksvermogen NV – www.volksvermogen.nv Vlaamse Gemeenschapscommissie – www.vgc.be Youth in Action – www.youthinaction.be Mondiaal Kabaal, een initiatief van Oxfam-Wereldwinkels www.oxfamwereldwinkels.be/mondiaalkabaal Poolheater – www.poolheater.be

vzw

uitnodiging masterclass duurzame ontwikkeling  

Deze Masterclass gaat door van 20 tot 22 april en belooft opnieuw een boeiende uitwisseling tussen jongeren (18-35 jaar) en experts te worde...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you