Page 1

MOBILITY AND GLOBAL CITIZENSHIP Academiejaar 2016-2017 Brochure vormingsaanbod hoger onderwijs

‘Global citizenship must be placed at the centre of education systems’

1

Second UNESCO Global Forum on GCED, Paris, January 2015


VOORSTELLING UCOS WAT? UCOS wil samen met haar partners en haar doelpubliek werk maken van duurzame menselijke ontwikkeling door het stimuleren van mondiaal bewustzijn en actieve global citizenship, al dan niet in het kader van Internationale Mobiliteit. HOE? Dit doen we aan de hand van concrete vormingen, seminaries, trainingen en uitwisselingen. UCOS bezit expertise in duurzame ontwikkeling, Global Citizenship en internationale mobiliteit en volgt de evoluties over de implementatie hiervan binnen het hoger onderwijs op de voet. In deze brochure belichten we ons aanbod – voor zover op het moment van redactie bekend - voor studenten, docenten en verantwoordelijken internationalisering die verbonden zijn aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. De gebruikers die het aanbod van UCOS reeds kennen, lezen vooral het nieuwe aanbod. Voor een blik op het actuele aanbod, raadpleeg onze website: www.ucos.be. Hier kan u zich ook aanmelden om updates over onze activiteiten per mail te ontvangen.

Voor het academiejaar 2016-2017 werken we samen met:

2


SAMENVATTING VORMINGSAANBOD Uitgaande mobiliteit Omkadering Zuidmobiliteit Nieuw: Engelstalige versie!

In kader van de opleiding

Aanbod Studenten

Inkomende mobiliteit (Engelstalig) Interculturality for incoming students/North mobility

Vormingen ikv Global Citizenship Education (GCED) Workshops op maat Extracurriculair aanbod Traject klimaatconferentie (COP22) in Marrakesh (Marokko)

Aanbod Docenten & Verantwoordelijken internationalisering

Seminaries, debatten en lezingen mbt Global Citizenship (Education) en International Mobility voor het Hoger Onderwijs Nieuwe onderwerpen !

Train de trainer mbt International Mobility

Werksessies (intervisie) op maat en op vraag mbt Global Citizenship (Education) en International Mobility voor het Hoger Onderwijs

Aanbod Studenten & Docenten

Kapuscinski Development Lecture in Brussel

3


1

AANBOD VOOR STUDENTEN

“Via deze vormingsdag leerde ik veel bij over cultuurverschillen waar ik nog niet of nauwelijks mee vertrouwd was. Ik weet nu beter hoe ik moet omgaan met deze verschillen. De aangereikte stellingen en voorbeelden over verschillende thema’s stimuleren een kritische analyse van jouw eigen mening. Doordat je tijdens de vormingsdag ook in contact komt met andere studenten, kom je in aanraking met verschillende visies en perspectieven.” Studente 1e jaar Orthopedagogie

4


1.1 In kader van de opleiding 1.1.1 Uitgaande mobiliteit: omkaderingstraject “Naar het Zuiden” Studenten leren dankzij stage of onderzoek in het Zuiden vaktechnische kennis en vaardigheden. Een Zuidervaring is echter ook een uitstekende gelegenheid om inzichten, vaardigheden en visieontwikkeling met betrekking tot mondiale samenwerking en solidariteit te verwerven. Dit alles vatten we samen onder de noemer ‘wereldburgerschapscompetenties’. Het doel van de verwerving van deze competenties is tweeledig: 1. Studenten zullen beter functioneren en samenwerken in andere socio-economische en culturele contexten. Bovendien zullen de specifieke opleidingsdoelstellingen tijdens het verblijf in het Zuiden beter behaald worden. 2. Na hun terugkeer zetten studenten zich in als bewuste en kritische wereldburgers.

a) Voorbereidingsdag Hoe ziet zo’n voorbereidingsdag eruit? De centrale thema’s en vragen die aan bod komen zijn: het opbouwen van een intercultureel referentiekader, handelingsperspectieven in een andere culturele context, het communiceren over en binnen een andere cultuur en de omgang met mensen binnen een andere socio-economische context, etc. Aanpak Aan de hand van concrete cases, oefeningen en groepsdiscussies krijgen de studenten denkkaders, ideeën en tips voor een leerrijke ervaring in het Zuiden. Competenties worden ingeoefend aan de hand van interactieve methodieken. Elke voorbereidingsdag wordt, in de mate van het mogelijke, thematisch aangepast met het oog op de gastlanden van de studenten. Concreet betekent dit dat naargelang de landen waar de deelnemers stage zullen lopen/onderzoek zullen voeren, aangepaste casussen en voorbeelden gebruikt worden, die de theoretische inzichten verduidelijken. Sommige dagen richten zich specifiek naar de clusters ‘gezondheidszorg’ en ‘onderwijs’. NIEUW in ons aanbod! Speciaal voor de internationale studenten organiseren we een voorbereidingsdag in het Engels op 18 maart 2017. De voorbereidingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs en gaan door binnen deze instellingen. De studenten kunnen voor één van de onderstaande sessies inschrijven via https://inschrijven.ucos.be

5


Eerste semester DATUM

INSTELLING

Tweede semester FOCUS*

DATUM

LOCATIE

FOCUS*

8/sep PXL

debriefing

4/feb

UHasselt

algemeen/ onderwijs

13/sep VIVES

onderwijs

7/feb

Artevelde Hogeschool

algemeen/ algemeen

algemeen

18/feb

VUB

algemeen/ algemeen

algemeen

18/mrt

VUB

algemeen (Nieuw: Engelstalig)

algemeen

23 mrt HoGent

algemeen/ algemeen

15/okt UAntwerpen

algemeen/ onderwijs

25/mrt

algemeen/ algemeen

22/okt

AP

gezondheidszorg/ onderwijs

27/okt

UGent

4/nov

VIVES

6 en 13/ HOWEST okt 8/okt

Artevelde Hogeschool

10 en 17/ HOWEST okt

KU Leuven

4/apr UGent

algemeen/ algemeen

algemeen

13/apr Ugent

algemeen/ algemeen

gezondheidszorg

22/apr UAntwerpen

algemeen/ algemeen

12 /nov UHasselt

gezondheidszorg/ algemeen

29/apr KU Leuven

algemeen/ algemeen

17/nov UGent

algemeen/ algemeen

20/mei UHasselt

algemeen

19/nov KdG

gezondheidszorg/ onderwijs

29/mei UHasselt

debriefing

26/nov

algemeen/ algemeen

16/juni VIVES

debriefing

1/dec HoGent

algemeen/ algemeen

19/juni VIVES

debriefing

3/dec EhB

algemeen/ algemeen

11/sept UHasselt

debriefing

5 /dec VIVES

gezondheidszorg

7/dec VIVES

gezondheidszorg

algemeen

algemeen/ algemeen

algemeen

KU Leuven

10/dec UGent

6


*FOCUS Gezondheidszorg: geneeskunde, verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, etc. Onderwijs: lerarenopleidingen, orthopedagogie, pedagogische wetenschappen, educatiewetenschappen, pedagogie van het jonge kind, sociaal-cultureel werk, etc. Algemeen: naargelang de sectoren waarin de studenten in het Zuiden aan de slag gaan, worden de oefeningen, voorbeelden en casussen die gebruikt worden op deze algemene voorbereidingsdag gedifferentieerd. Per dag worden één of twee sessies georganiseerd.

Praktisch:

• 9u30 - 16u30 • Max. 25 deelnemers per groep • Voorbereiding + notebook: 15 euro per student + vervoersonkosten trainer (openbaar vervoer of 0,35 euro per km), gaat door vanaf 12 studenten • Het aanbod is flexibel opgesteld, zodat elke student een voorbereidingsdag kan kiezen die in zijn/haar buurt plaatsvindt, én die aansluit bij zijn/haar vertrekdatum.

Nieuw! Vanaf dit academiejaar wordt een proefproject gestart met extra voorbereiding op vrijwillige basis voor studenten: Enkele voorbeelden - wonen en werken in een islamitisch land (samen met een islamdeskundige) - de impact van armoede op gezondheidszorg (samen met Dokters van de Wereld) - leven en werken in Zuid-Afrika miv een snelcursus Afrikaans (door lesgever Afrikaans) - ... Plaats , data en uren worden via www.ucos.be gecommuniceerd

b) Tijdens het verblijf

Nieuw! We ontwikkelden een nieuw ‘mini’-notebook. Dit werkinstrument in handig zakformaat bevat de behandelde centrale inzichten, tips & tricks, en oefeningen om interculturele vaardigheden onder de knie te krijgen. Hiermee kunnen de studenten tijdens hun verblijf zelfstandig aan de slag. Nieuw! Op www.ucos.be/naarhetzuiden vinden studenten bij het begin van het academiejaar 2016-2017 meer achtergrondinformatie en landeninfo voor de voornaamste bestemmingen.

7

7


c) Nawerking/debriefing

Het debriefingsmoment dient als afsluiter van het omkaderingstraject. Hier worden, opnieuw aan de hand van interactieve methodieken en het notebook, de opgedane wereldburgerschapscompetenties gevaloriseerd. Praktisch:

• 2 - 2,5u • Op vraag en op maat komt UCOS debriefingsessies begeleiden. • Debriefing: 140 euro per sessie + vervoersonkosten trainer (openbaar vervoer of 0,35 euro per km). De sessie gaat door vanaf 6 studenten en met maximaal 15 studenten per trainer.

UCOS organiseert ook train de trainer-sessies: hoe debrief je het interculturele luik van een Zuidervaring? (Zie aanbod docenten).

1.1.2 Inkomende mobiliteit: interculturality for students from the Global South* Op vraag en op maat biedt UCOS een interculturele omkadering aan voor studenten uit het Zuiden die een poos in België studeren. Hier versterken we de interculturele competenties van de studenten, met expliciete focus op het leven en werken in België en de rol die ieder van ons kan spelen in het kader van de globale uitdagingen. Deze vorming van ongeveer 3 uur wordt in het Engels aangeboden (in samenwerking met VLIR-UOS). *Deze sessies zijn niet bedoeld voor studenten binnen het Erasmusprogramma

Praktisch:

•3 uur •140 euro per sessie + vervoersonkosten trainer (openbaar vervoer of 0,35 euro per km). De sessie gaat door vanaf 12 studenten en met maximaal 25 studenten.

8


1.1.3 Vormingen op maat in kader van Global Citizenship Education (GCED) Op vraag en op maat biedt UCOS vormingen aan met betrekking tot thema’s als:

• interculturele vaardigheden in het Zuiden • beeldvorming • zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking • de dillema’s van het goede doel • stereotypen en vooroordelen • wereldburgerschap • armoede en ongelijkheid in het Zuiden • duurzame ontwikkeling • ontwikkeling en migratie

Het doel van deze vormingen is het versterken en stimuleren van de visie en praktijkkennis over Global Citizenship van studenten in het kader van hun opleiding. Praktisch:

• 3 uur • 140 euro per sessie + vervoersonkosten trainer (openbaar vervoer of 0,35 euro per km). De sessie gaat door vanaf 12 studenten en met maximaal 25

1.2 Extracurriculair aanbod 1.2.1 Traject klimaatconferentie (COP22) Vorig academiejaar leerden 6 studenten de binnenwateren van de VNklimaatonderhandelingen in Parijs kennen. Dit jaar biedt UCOS studenten opnieuw de unieke kans om vertrouwd te raken met deze intrigerende wereld van internationale besluitvorming over het klimaat. De COP22 vindt dit najaar plaats in Marrakesh (Marokko). Voor meer informatie, contacteer bram.cleys@ucos.be

9


2

AANBOD VOOR DOCENTEN EN MEDEWERKERS INTERNATIONALISERING Voor medewerkers binnen het hoger onderwijs die op zoek zijn naar ondersteuning bij de visievorming en beleid rond Zuidmobiliteit en Global Citizenship.

2.1 Seminaries, debatten en lezingen mbt Global Citizenship (Education) en internationale mobiliteit voor het Hoger Onderwijs (met nieuwe thema’s in ons aanbod!) Vanaf 2017 wordt hierrond samengewerkt en gecoördineerd met VVOB, VLIR-UOS en Echos Communication. Afhankelijk van het thema kiezen we voor input van interne en externe experten. De data van de seminaries, debatten en lezingen mbt volgende thema´s zullen gecommuniceerd worden via e-mail en www.ucos.be Deelname is steeds gratis. NIEUW!

• Ondernemen in het Zuiden?: UCOS • Gelijke onderwijskansen: VVOB • Evaluatie en monitoring uitgaande mobiliteit: VLIR-UOS en UCOS • Voluntourism: UCOS (samen met USOS) • Inkomende mobiliteit en Global Citizenship: VLIR-UOS en UCOS

Echos Communication ondersteunt dit met relevante artikels en verslagen in hun interessante n’GO Magazine.

10


Herneming: Seminarie: Uitbouwen en onderhouden van duurzame partnerschappen met organisaties in het Zuiden Studenten motiveren om naar het Zuiden te trekken is meestal niet moeilijk. De vraag naar stageplaatsen is echter dikwijls een pak groter dan het aanbod. Studenten gaan bijgevolg zelf op zoek naar een stageplek, waardoor er minder controle is over de kwaliteit. Hoe ga je op zoek naar geschikte stageplaatsen? Aan welke criteria moet een partnerorganisatie voldoen? Hoe bouw je deze partnerschappen uit en hoe onderhoud je ze? Op welke manier kan de samenwerking tussen de partnerorganisatie en je eigen onderwijsinstelling elkaar versterken? Interactieve lezing: HELPT HULP? En enkele grote dilemma’s van de internationale ontwikkelingssamenwerking ‘Het moet veel creativiteit en kunst gevergd hebben om dat ruime veld van de ontwikkelingssamenwerking zo gebald te presenteren en er de interessante dilemma’s uit te puren.’ (deelnemer op 29/04/2016)

Global citizenship refers to a sense of belonging to a broader community and common humanity. It emphasizes political, economic, social and cultural interdependency and interconnectedness between the local, the national and the global. Global citizenship education aims to be transformative, building the knowledge, skills, values and attitudes that learners need to be able to contribute to a more inclusive, just and peaceful world. Uit: Pdf: Unesco, Global Citizenship Education, Topics and learning objectives, p.14, 15

11


2.2 Train de trainers: hoe debrief je het interculturele luik van een Zuidervaring De visie van de Vlaamse overheid stelt naast taal en persoonlijke groei, de wereldburgerschapscompetenties intercultureel handelen en globaal engagement als belangrijke leeruitkomst van Zuidmobiliteit voorop (cfr actieplan Brains on the Move). Uit onderzoek blijkt echter dat deze competenties niet louter door een Zuidervaring verworven worden. Een omkadering is noodzakelijk, waarbij het debriefingsonderdeel hét moment bij uitstek is om deze competenties te valoriseren. Tijdens deze training reiken we methodieken en inhouden aan om het interculturele luik van een Zuidervaring te evalueren en te verdiepen. We trainen stageverantwoordelijken en docenten om zelf aan de slag te gaan om deze competenties bij de studenten te versterken.

Praktisch:

• Eerste semester: donderdag 15 december 2016, 14u-17u Inschrijven via an.maeyens@ucos.be

• Tweede semester: donderdag 20 april 2016, 14u-17u Inschrijven via an.maeyens@ucos.be Deelname is gratis

NIEUW! Op vraag, en als opvolging van een deelname aan train de trainer, neemt UCOS als co-begeleider deel aan een debriefing opgezet door de onderwijsinstelling.

Praktisch:

• Tarief: 140 euro per sessie + vervoersonkosten trainer (openbaar vervoer of 0,35 euro per km).

12


2.3 Werksessies (intervisie) op maat en op vraag mbt International Mobility en Global Citizenship (Education) voor het Hoger Onderwijs Dit traject bestaat uit: • Een intakegesprek (bepalen van doelen, gewenste output van het traject, plan van aanpak) • Werksessie(s) waarbij intervisie centraal staat Reeds behandelde onderwerpen:

1. Visie op internationalisering en de relatie met Zuidmobiliteit 2. Hoe de ontwikkelingsrelevantie van Zuidstages versterken? 3. Inzamelacties door studenten in het kader van Zuidstages? 4. Zuidstages, intervisie over interculturele en sociale-economische vraagstukken... 5. Global Citizenship als belangrijke doelstelling voor het Hoger Onderwijs

Mogelijk nieuwe onderwerpen: 1. Communicatie over het Zuiden: beelden en beeldvorming

2. ...

Praktisch:

• Plaats: op de onderwijsinstelling • Duur: 3 uur • Tarief: 140 euro per sessie + vervoersonkosten trainer (openbaar vervoer of 0,35 euro per km). De werksessies gaan door vanaf 6 personen. Voor meer informatie en opmerkingen kan je steeds terecht bij an.maeyens@ucos.be, tel.: 02 614 81 63

13


14


3

AANBOD VOOR STUDENTEN EN DOCENTEN

3.1 Kapuscinsky Development Lectures in Brussel Branko Milanovic: “Ontwikkeling en ongelijkheid” 12 oktober 2016, VUB-campus te Etterbeek Branko Milanovic (1953) is een Servisch-Amerikaans economist. Hij is gespecialiseerd in ongelijkheid en ontwikkeling en sinds 2014 doceert hij aan de Universiteit van New York. Dit jaar publiceerde hij het boek “Global inequality: A New Approach for the Age of Globalization”.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het aanbod voor studenten, docenten en medewerkers internationalisering? Stuur dan een mailtje naar An Maeyens (an.maeyens@ucos.be) om deel uit te maken van onze contactenlijst.

15


Met de steun van:

CONTACT UCOS vzw | Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Karel Van Miert Gebouw | Pleinlaan 5 1050 Brussel Tel. 02 614 81 65 contact@ucos.be www.ucos.be Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking - UCOS ucos.be

16

Brochure vormingsaanbod UCOS 2016-2017  

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) wil samen met haar partners en haar doelpubliek werk maken van duurzame mense...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you