Page 1

Uddannelsesforløb B

Specialpædagogisk Grundkursus (2 x 40 timer) Du har også mulighed for at følge uddannelsesforløbet opdelt på to moduler, hvor det er opdelt i 2 x 40 timer. Modulet afsluttes med en selvstændig opgave ud fra en selvvalgt case eller problemstilling. Målgruppe Kurset er relevant for dig, der arbejder som lærer eller pædagog i dag- og døgntilbud, eller for dig, der har en støttende eller vejledende funktion enten lokalt eller på forvaltningen. Læringsmål • Deltageren får viden om børns og unges udvikling, herunder om normalitet og afvigelse • Deltageren får indsigt i teorier om børn og unge med særlige behov • Deltageren får indsigt og færdigheder i relevante specialpædagogiske arbejdsformer og -metoder, herunder at arbejde med cases • Deltageren kan afdække, analysere, reflektere og begrunde sin specialpædagogiske indsats • Deltageren kan udarbejde, formidle og evaluere specialpædagogiske undervisnings- / handleplaner. Indhold • Børns og unges udvikling • Kom godt i gang med specialpædagogisk arbejde • Aktuelle strømninger og tendenser indenfor det specialpædagogiske arbejde • Metoder og værktøjer, der har til formål at deltagerne bliver i stand til: • At kunne beskrive det ”jeg lægger mærke til”- uden at tolke • At møde barnet/den unge (kollegaer, forældre) med empati • At have en professionel dialog med og om barnet/ den unge med kollegaer og pårørende • At kunne være og føle sig velforberedt til tværfagligt samarbejde om børn og unge • At have viden om, hvornår man kan få et lille problem til at forsvinde i stedet for, at det vokser sig større.


Opgaveskrivning • Deltageren skal ved forløbets afslutning skrive en selvstændig opgave ud fra en selvvalgt case/ problemstilling. Der gives vejledning til opgaveskrivningen. Litteratur Der skal læses ca. 100 siders lettere faglitteratur til forløbet. Pris ved fjernundervisning Kr. 3.800 pr. deltager ved minimum 16 deltagere som fjernundervisning. Pris ved blended learning Kr. 9.300 pr. deltager ved minimum 16 deltagere som blended learning. Det betyder, at forløbet indledes med et 2-dages seminar, hvor deltagere og undervisere mødes. Deltageren får enkeltværelse med bad og toilet og fuld forplejning på de i alt 2 kursusdage. På ankomstdagen er der ikke forplejning og på afrejsedagen er der morgenmad inkluderet. Eventuelt øvrige overnatninger i tilknytning ud- og hjemrejse er for kursistens egen regning, ligesom kursisten selv arrangerer og afholder transport til og fra kursusstedet. Studiestart og tilmeldingsfrist Der er sidste frist for tilmelding den 15. januar 2011 med henblik på studiestart 1. marts 2011. Der er sidste frist for tilmelding 15. juni 2011 med henblik på studiestart 1. september 2011. Tilmelding Tilmelding sker ved at udfylde vedlagte tilmeldingsskema og sende det til University College Nordjylland Efter- og Videreuddannelsen Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby Danmark Att.: Else Hvid Jensen Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til tilmelding og det faglige indhold kan du kontakt pædagogisk konsulent Else Hvid Jensen på mail: ehj@ucn.dk/ telefon: (0045) 72 69 04 30 eller konsulent Flemming Horsfeldt på (0045) 25 28 28 14.

2

Uddannelsesforloeb B  

Uddannelsesforloeb B af det specialpaedagogiske grundkursus som UCN udbyder i Groenland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you