Page 1

Ledelse

2009 | 2010

PRO FE S SI O NSH Ă˜ J S KO L EN

University College Nordjylland


Kataloget er udgivet af University College Nordjylland. Spørgsmål vedrørende kataloget kan rettes til: Professionshøjskolen University College Nordjylland - UCN Sohngårdsholmsvej 51 A 9000 Aalborg Tlf. 70 23 50 03 Fax: 70 23 50 53 Se også vores hjemmeside: www.ucn.dk

Kontorets/receptionens åbningstider Mandag - torsdag...............Kl. 8.00-16.00 Fredag........................................... Kl. 8.00-15.00

Der tages forbehold for prisændringer, lovændringer, aflysninger og trykfejl. Layout og grafisk produktion: Dafolo Marketing.

2

www.ucn.dk


Forord

Styrk din lederkompetence! Velkommen til University College Nordjyllands katalog over lederuddannelser efteråret 2009 og foråret 2010. Her finder du uddannelser, som kan styrke din lederkompetence, uanset om du allerede er leder eller er på vej til at blive det, om du er ansat i det offentlige eller i det private. I uddannel­ serne har vi meget gode erfaringer med, at I som studerende møder hinanden på tværs af uddannelser og sektorer – bl.a. fordi mødet med andre problemstillinger og arbejdskulturer kan give ny indsigt i ens egen hverdag. Ved University College Nordjylland har du mange muligheder for at dygtiggøre dig inden for ledelse. Som noget nyt tilbyder vi nu en førleder­ uddannelse for dig, som ikke er leder, men har et ønske om at blive det. Derudover tilbyder vi både diplomuddannelse i ledelse, forløb i ledelses- og organisationsudvikling samt mulighed for at tilrettelægge fleksible forløb på tværs af forskellige diplomuddannelser. Vi ønsker at give det bedste tilbud i videreuddannelse af ledere. Uddannelserne skal ikke bare være tilpasset ledernes, medarbejdernes og organisatio­ nernes behov. De skal også forholde sig til de forandringer, der sker i samfundet. Derfor ændrer vores udbud af valgmoduler i diplomuddannelsen i ledelse sig også fra år til år. Muligheden for en diplomuddannelse målrettet ledelsesopgaver i folkeskolen er stadig til stede. Regeringen har afsat penge frem til 2009 til en styr­ kelse af folkeskolen og dette initiativ omfatter også en særskilt pulje til videreuddannelse af skoleledere. Derfor tilbyder vi valgmodulerne pædagogisk ledelse og kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen. Ud over førlederuddannelsen og diplom i ledelse har vi mulighed for at løse store som små ledelsesopgaver i kommuner, på skoler og i institutioner. Vi arbejder bl.a. med coaching forløb, forandringsledelse, fusionsledelse, teamudvikling og meget mere. Ring til os og aftal et uforpligtende besøg.

Vi ser frem til at møde dig på vore studier eller løse opgaver sammen med dig på din arbejdsplads!

Venlig hilsen University College Nordjylland Susanne Jørgensen Efter- og videreuddannelseschef

w w w.uc n.d k

3


Sådan får du kontakt Information om Diplom i Ledelse kan ses på www.ucn.dk. National studieordning samt studievejledning for Diplom i Ledelse findes på samme adresse. Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og studieordning kan hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til studiesekretær Lis Christiansen på UCN tlf. 70 23 50 03 eller pr. mail lbc@ucn.dk

4

www.ucn.dk


Indhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Ledelses- og organisationsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Leder på vej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8 SFO –lederuddannelse (Skolefritidsordning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8 Diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren – DLS . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Diplom i Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 Diplomuddannelse i ledelse – skoleledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 Modul 1

Det personlige lederskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Modul 2

Ledelse og medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Modul 3

Ledelse og organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

Valgmodul 1 Projektledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14 Valgmodul 5 Team- og netværksledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15 Valgmodul 6 Videns- og innovationsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15 Valgmodul 8 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16 Valgmodul 9 Ledelse, kommunikation og organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16 Valgmodul 10 Forandringsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17 Valgmodul 12 Ledelse og coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17 Valgmodul A (skoleledelse) Pædagogisk ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 18 Valgmodul B (skoleledelse) Kvalitetsstyring, kvalitetssikring og evaluering af folkeskolen . . . . . . . . . . side 18 Valgmodul A1 (branche-specifikt) Institutionsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19 Tilvalgsmoduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20 Afgangsprojekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20 Opponentseminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 21 Oversigt over Diplom i Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Fleksible forløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26 Realkompetencevurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 27 Ansøgning og optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 28 Statens VoksenUddannelsesstøtte SVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 30

w w w.uc n.d k

5


Ledelse og organisationsudvikling - særligt tilrettelagte uddannelses- og organisationsudviklings forløb for ledere og medarbejdere i offentlige organisationer og private virksomheder. Vores mission er at skabe ledelses- og organisationsudvikling, der sætter nye og værdifulde spor i praksis. Vores vision er at være en attraktiv, tillidsvækkende og resultatstærk samarbejdspartner for offentlige organisationer og private virksomheder i deres bestræbelser på at skabe kompetenceudvikling og læring hos ledere og medarbejdere. Vi arbejder primært systemisk, proces- og deltagerbaseret, hvor fokus er rettet mod at støtte ledere og medarbejdere til at se nye perspektiver og handlemuligheder i deres nutidige og fremtidige situation. Vi har specialiseret os i ledelses- og organisations­ udvikling, og tilbyder bl.a.: • konkret coaching af egne ledelsesmæssige muligheder • kortere eller længerevarende skræddersyede kurser eller udviklingsforløb i din organisation • at du bliver klogere på de nyeste teorier om ledelse, organisation og med­ ­­­arbejdere • at du kan håndtere projektledelse og netværksdannelse i udviklings­ projekter. Ledelsesudvikling - tager for os udgangspunkt i det personlige lederskab. Vi arbejder med forskellige typer coaching, supervision og vejledning for at afdække udviklingsbehov og udviklingsmuligheder. Vi kan også give organisationen support til lederrekruttering og lederafskedigelse. Vi laver lederuddannelse – både som diplomuddannelse og som skræddersyede lederudviklingskurser – hvor hverdagens ledelsespraksis bliver koblet til teori og giver nye perspektiver samt nye handlemuligheder. Følgende er tre eksempler på lederudviklingskurser: 1. Det coachende lederskab - coachrollen sammenlignet med andre ledelsesroller; coaching af enkeltpersoner og teamcoaching; domæneteori og kontekstforståelse; coaching som led i organisatoriske forandringsprocesser; coaching med magt og følelser i organisationen. 2. Ledelse af kvalitetssikring og evaluering – teamets udvikling af evalueringskultur; ledelse af kvalitetsudvikling og evalueringskultur; tilrettelæggelse og gennemførelse af større evalueringer; kvalitetsrapporten som udviklingsredskab.

6

www.ucn.dk

3. Innovationsledelse – forskellige typer og former for innovation; tilrette­læggelse og implementering af innovationsledelse; metoder og modeller til skabelse af innovationskultur; ledelse af kreative platforme, artbased coaching, den skabende organisation. Organisationsudvikling - giver et blik på organisationen som et dynamisk system. Forandringsledelse og medarbejderinvolvering er nøgleperspektiver, som vi arbejder med, gerne gennem temaer som fusionsprocesser, evaluering og kvalitetssikring, kulturudvikling, organisatorisk mytedannelse og ledelse af politisk styrede systemer. Kommunikation - mellem mennesker udgør organisationens kerneprocesser. Vi arbejder med en ressourceorienteret tilgang til team­udvikling, gruppedynamik, konflikthåndtering og stresshåndtering. Vores meto­der er bl.a. appreciative inquiry, teamcoaching, teambuilding, kom­­­­mu­ni­ka­ tions­­­­træning og dialogtræning. Innovation - stilles som fremtidens krav til virksomheder, der ikke bare vil overleve forandring, men også proaktivt skabe forandring internt i organisationen og i omgivelserne. Vi ser kreativitet og strategisk ledelse som en kombination, ledelse bør skabe rum til i organisationen, og her har vi koncepter og værktøjer til at kickstarte og følge op på innovation i organisationen; visionsværkstedet, den kreative platform; den skabende organisation, fremtidsmageren og ildsjælereaktoren, artbased coaching. Kompetenceteamet inden for ledelse og organisationsudvikling består af undervisere og konsulenter, som har et højt fagligt niveau forankret i et forskningsbaseret miljø. Vores erfaringsbase er opbygget af arbejdet med en lang række konsulentopgaver, udviklingsprojekter og uddannelses- og undervisningsforløb. Kompetenceteamet består af: Katrine Schumann, Ulla Senger, Niels Jægerum, Henning Holt, Jakob Frandsen og Peter Larsen (faglig koordinator og kontaktperson).


Kompetenceteam

Peter Larsen Lektor, cand.scient.soc., MLP, Systemisk Coach, foredragsholder.

Som konsulent er jeg særligt interesseret i ledelse og i relationen mellem ledere og medarbejdere og de muligheder, der ligger heri for skabelse af kompe­ tenceudvikling og læring i organisationen. Jeg arbej­ der primært med organisationsudvikling, individuelle coachingforløb for ledere og medarbejdere, coaching og udvikling af grupper og team, udvikling og faci­­­ litering af interne temadage og foredrag. Som konsulent arbejder jeg primært systemisk, proces- og deltagerbaseret. Jeg har erfaring med undervisning, udviklings- og konsulentarbejde samt coaching især indenfor skoleverdenen, sygehusverde­ nen og pædagogiske institutioner.

Kathrine Schumann Lektor, cand.phil i kommunikation, ph.d.uddannelse:

Konsulentarbejde i Den Lærende Organisation, certificeret Kommuni­ kationstræner. Igang­værende masteruddannelse i Lederskab og innovation i komplekse systemer (LAICS). Jeg har erfaringer med undervisnings-, udviklings- og konsulentarbejde især i offentlige organisationer, særligt indenfor det pædagogiske område og sundhedsvæsenet. Min konsulenttilgang er skræddersyede tilbud, der bygger på følgende interesse- og kompetenceområder: innovation & kreativ idéudvikling; kommunikation & samarbejde; forandringsledelse & medarbejderinvolvering; kulturudvikling & appreciative inquiry; teambuilding & friluftsliv; ledelse, læring & didaktik; forsknings- og udviklingsarbejde; teamudvikling & ledelse af team.

Niels Jægerum Lektor cand. mag i kommunikation og psykologi med speciale i billed­­­­baseret organi-­­ sa­­tionsudvikling, pro­­­­­­­­­­ceskonsulent, coach og foredragsholder.

Som konsulent arbejder jeg ud fra et systemisk og åbent perspektiv med udvikling af ledere og med­ arbejdere. Jeg har i samarbejde med konsulenter fra UCN haft ansvaret for en række organisationsudvik­ lingsprojekter med særligt fokus på ledelse af og i team, fusionsledelse, det psykiske arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Jeg har flere års erfaring i coaching af såvel ledere, medarbejdere som team og har endvidere arbejdet som pædagogisk coach og didaktisk instruktør i de videregående uddannelser.

Ulla Senger

Jacob Frandsen

Henning Holt

Lektor, cand.mag. Ph.D.

Lektor, cand.mag., HD i organisation, uddannelse til proceskonsulent.

Master i Ledelse, afdelingsleder ved University College Nordjylland.

Har erfaringer med en bred vifte af kon­­­sultative problematikker gennem mangeårig virksomhed som organisations- og ledelseskonsulent. Bred undervisnings- og forskningserfaring. Fungerer også som foredragsholder, både forskningsbaseret og mere populærvidenskabeligt. Min tilgang til det konsultative arbejde baserer sig på en udogmatisk og poststrukturalistisk tilgang, der fokuserer på at skabe positive resultater for organisationer og men­ nesker med afsæt i de nyeste forskningsresultater og innovative tanker. Jeg arbejder primært med kognitiv og systemisk coaching af ledere, større udviklingspro­ jekter, hvor hele organisationer skal ændres.

Jeg har erfaringer som konsulent indenfor kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og evaluering. Til­­gan­gen er systemisk, proces- og deltagerbaseret med vægt på forankring i organisationen. Jeg underviser bl.a. på Diplomuddannelsen i ledelse.

Jeg har konsulent­ erfaringer indenfor organisationsudvikling fra både små og store projekter: - Etablering af værdigrundlag og status på implementering af værdier -”værdieftersyn”; etablering og implementering af teamsamarbejde; fussionsprocesser - fra flere kulturer til én ny fælles kultur; konflikthåndtering; coaching af ledere og le­ delsesteam. Underviser bl.a. på Diplomuddannelsen i ledelse siden 2000.

w w w.uc n.d k

7


Ledelse

Leder på vej

SFO-lederuddannelse

Har din organisation brug for nye dygtige ledere? Har din organisation medarbejdere, som har lyst til nye udfordringer? Ønsker din organisation at klæde kommende ledere godt på til jobbet?

SFO-lederuddannelsen 2009 tæller som Modul 2, ”Ledelse og medarbejdere” i Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen henvender sig både til de, der i 2006-07 deltog i det første modul af SFO-lederuddannelsen og til de, der ikke deltog. Det er således ikke en forudsætning for deltagelse, at man har deltaget i det første modul.

Hvis ja - så har University College Nordjylland et tilbud om et diplomforløb, hvor der i undervisningen specielt vil være fokus på gruppen af kommende ledere. Uddannelsen er bygget op med tre indledende moduler: • Det personlige lederskab, hvor formålet er at fremme evnen til at vælge, anvende og udvikle forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til eget kommende lederskab. Tematisk fokuserer modulet på udviklingen af ledelseskompetencer, ledelsesidentitet samt ledelseskommunikation • Ledelse og medarbejdere, hvor formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem medarbejdere og ledelse som et resultat af og som medskabende for organisatoriske læreprocesser og udviklingsmuligheder. Tematisk fokuserer modulet på ledelse af kompetenceudvikling, ledelses i og af grupper og team samt beslutningstagen, konflikthåndtering og magt som ressource • Ledelse og organisation, hvor formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af de organisatoriske forholds betydning for ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag og strategier. Tematisk fokuserer modulet på organisationsteori, organisationsstruktur, -strategi, - styringsprocesser, -kultur samt organisationsudvikling. De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen kommende ledelsespraksis. Modulerne udbydes på fuld tid og der kan søges SVU. Modulerne har en varighed af 6-7 uger. • Personligt lederskab udbydes fra uge 43-48 efteråret 2009 • Ledelse og medarbejdere udbydes fra uge 9-15 i foråret 2010 • Ledelse og organisation udbydes i efteråret 2010. Efter de tre første moduler kan disse udbygges til en hel diplomuddannelse i ledelse ved at vælge to valgmoduler efter eget ønske og interesser samt skrive et afgangsprojekt.

8

www.ucn.dk

Formål SFO-lederuddannelsen har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til at kunne varetage ledelsesopgaver i skolefritidsordningen. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen – herunder væsentlige organisatoriske og pædagogiske perspektiver inden for modernisering og udvikling i det pædagogiske arbejde i SFO`en og i krydsfeltet mellem SFO og skole. Uddannelsen er praksisrelateret, hvilket står centralt for de metoder og former, som uddannelsen baseres på såvel i forhold til læring indenfor det teoretiske, praktiske som det udviklende perspektiv i ledelse. Uddannelsen skal således både give teoretisk viden og skabe forbindelse mellem teori og praksis. Deltagernes erfaringer udnyttes i undervisningen og anvendes i refleksion over egen organisation. Undervisningen sigter endvidere mod teoriens anvendelse ved løsningen af praktiske problemer; herunder særligt ledelse og motivation af medarbejdere. Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed på og forståelse af det dynamiske samspil mellem medarbejdere og ledelse. Dette samspil forstås ikke blot som et resultat af organisatoriske processer. Samspillet skal også ses som medskabende af organisatoriske processer og udviklings­ muligheder. Med udgangspunkt i ledelsesteoretiske overvejelser tilegner de studerende sig forståelse af, hvordan vilkårene for kompetenceudvikling af såvel ledere som medarbejdere skabes. Der er fokus på, hvordan teorier om, iagttagelse af og refleksioner over værdier, processer og identiteter medvirker dertil. De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i organisationen.


Mål At de studerende • kan forstå grundtrækkene i teoretiske og metodiske perspektiver på leder-medarbejder-relationer og er i stand til at placere egen ledelse i sammenhængen • kan iagttage og reflektere dynamiske processer i leder-medarbejder-rela­ tioner, herunder reflektere egne positioner og perspektiver • er i stand til at bringe ledelses- og medarbejderkompetencer i spil og udvikle dem i relation til organisationens værdier og mål • kan forstå og reflektere konkrete personale- og ledelsesproblemer i forhold til teorier, metoder og strategier for løsnings- og udviklingsmuligheder • kan forstå, forholde sig til og bruge forskelle og konflikter som en ressource • er i stand til at formidle komplicerede budskaber så medarbejdere og ledere kan se sig selv i dem fra nye perspektiver • får indsigt i egen position og opgave som personaleleder • kan formidle forståelse af regler og aftaler og handle ud fra disse. På modulet arbejdes med 3 indholdsmæssige hovedtemaer: 1. Ledelse i kompetenceudvikling Temaet fokuserer på, hvordan kompetenceudvikling kan iagttages og forstås i forhold til et kompleks begreb om organisatoriske processer, som er konsistent med et samfund i permanent forandring. I den forbindelse arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem organisatoriske visioner og eksisterende mønstre og systemer identificerer områder for kompetenceudvikling. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetencer til at iagttage konsistens mellem anven­delse af kompetenceudviklingskoncepter, implementeringsstrategier og teorier om ledelse og organisationsudvikling i forhold til egen praksis.

3. Beslutningstagen, konflikter, magt og repræsentation Temaet fokuserer på, hvordan magt, konflikter, repræsentation og læring er centrale fokuspunkter for den måde, hvorpå lederen og medarbejdere kommunikerer beslutninger og synliggør beslutningsgrundlag. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes forståelse af, at kompetencen til at træffe beslutninger afgørende er knyttet til ledelsens og medarbejderes kompetence til at orientere sig i og vælge mellem forskellige beslutningsmuligheder. Eksamen Individuel mundtlig eksamen på baggrund af en kort individuel skriftlig opgave (max. 5 sider). Ekstern censur. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Der gives en samlet bedømmelse. Ved bedømmelsen indgår såvel det skriftlige produkt som den mundtlige præstation. Tid og sted Undervisningen finder sted på University College Nordjylland, Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg følgende onsdage i 2009: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. og 18.04. Undervisningen foregår alle dage kl. 9.00 – 15.00. Eksamen: Onsdag den 16. december 2009. Pris Deltagerbetaling uden eksamen kr. 3.800 Deltagerbetaling med eksamen kr. 5.900 Tilmelding den 12.06.09.

2. Ledelse i dynamiske processer Begreber som ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering, og motivation samt indsigt i menneskelig adfærd vil være centrale fokuspunkter både for iagttagelse af relationerne mellem medarbejdere og ledelse og for hvilken betydning ledelsesteoretiske perspektiver tillægger dem. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå og handle strategisk i forhold til hvordan begreberne konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses og styringsredskaber.

Udgifter til litteratur (ca. kr. 1.200) må påregnes.

w w w.uc n.d k

9


Ledelse

Diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren - DLS Har du mod og lyst til at arbejde - dynamisk - tværfagligt - og målrettet med god ledelse i sundhedssektoren? Så er DLS en uddannelse for dig. Hvad kan du få med fra lederuddannelsen DLS er en videregående lederuddannelse, der giver dig et sikkert fundament for udvikling af godt lederskab i sundhedssektoren. Uddannelsen giver en helhedsorienteret forståelse af ledelsesopgaverne i dens komplekse organisatoriske, økonomiske og politiske sammenhæng. Igennem uddannelsen udvikler du dine analytiske og praktiske kompetencer til at kunne varetage de daglige komplekse ledelsesopgaver. Da uddannelsen er tværfaglig, styrker du også dine evner og kunsten til at samarbejde på tværs af afdelinger, områder og sektorer.

10

Hvad indeholder DLS DLS er bygget op om to hovedaspekter: Organisationsteori og økonomi. Uddannelsen giver dig en grundlæggende indsigt i teorier omkring organi­ sation og ledelse med inddragelse af sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og økonomistyring som væsentlig medspiller i den daglige ledelsespraksis. I uddannelsen lægges der i diskussionerne vægt på at inddrage dine egne erfaringer og problemstillinger fra praksis. Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor du får mulighed for at arbejde med praksisrelevante ledelsesmæssige problemstillinger. Hvor længe varer DLS Uddannelsen forløber samlet over to år og er et deltidsstudie, hvor du skal påregne én undervisningsdag i dagtimerne ca. hver anden uge.

Uddannelsens indhold

Modul

ECTS

Skala

Censur

Hvem kan søge optagelse på uddannelsen Det kan både nuværende og kommende ledere, der har mod og lyst til at arbejde dynamisk med ledelse i sundhedssektoren. Dit erfaringsgrundlag er ikke afgørende – det er interessen og lysten til ledelsesudfordringer i sundhedssektoren, der er bærende. Du skal endvidere som minimum have en kort eller en mellemlang videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Alle kandidatuddannelser giver også adgang til uddannelsen. Der kan dispenseres fra disse krav, hvis du har tilsvarende kvalifikationer og søger realkompetencevurdering svarende til disse (se www.ucn.dk ).

Ledelsesteori

9 ECTS

7-trinsskalaen

Intern prøve med intern censur

Organisationsteori

9 ECTS

7-trinsskalaen

Ekstern prøve med ekstern censur

Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik

9 ECTS

7-trinsskalaen

Ekstern prøve med ekstern censur

Økonomistyring

9 ECTS

7-trinsskalaen

Intern prøve med intern censur

Er uddannelsen kompetencegivende DLS er en uddannelse på bachelorniveau og godkendt af undervisningsministeriet. DLS giver mulighed for videreuddannelse på master- og/eller kandidat­ niveau. Dit eksamensbevis gælder internationalt.

Tværgående ledelse

9 ECTS

7-trinsskalaen

Intern prøve med intern censur

Afgangsprojekt

15 ECTS

7-trinsskalaen

Ekstern prøve med ekstern censur

www.ucn.dk


Hvor udbydes uddannelsen • Slagelse • Aalborg • Vejle • København

Hvordan kontakter du DLS Du er meget velkommen til at kontakte DLS ansvarlige pr. telefon eller mail: University College Sjælland (DLS ansvarlig)

Hvornår udbydes modulerne I Aalborg udbydes i efteråret 2009 og i foråret 2010 følgende moduler Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik Økonomistyring Tværgående ledelse Ledelsesteori Organisationsteori

uge 35 – 45 2009 uge 46 – 04 2009-2010 uge 5 – 23 2010 uge 2 – 11 2010 uge 12 – 26 2010

Studiebeskrivelse og undervisningsdage, se www.ucn.dk Undervisningen afholdes på Sohngaardsholmsvej 51 A, 9000 Aalborg Ansøgningsfrister til modulerne 1. juni til modulerne i efteråret 2009 15. november til modulerne i foråret 2010

Uddannelseskonsulent Ulla Skjødt e-mail usk@ucsj.dk telefon 7248 1285 Studiesekretær Charlotte Bülow Møller e-mail cbm@ucsj.dk telefon 7248 1203

University College Nordjylland (uddannelseskoordinator i Aalborg) Uddannelsesleder Helle Brøbecher e-mail hlb@ucn.dk telefon 9633 1476 Studiesekretær Lis Christiansen e-mail lbc@ucn.dk telefon 9630 4577

Ansøgning Ansøgningsskema hentes på www.ucsj.dk Ansøgningen sendes til: University College Sjælland Efter- og videreuddannelsesafdelingen Slagelsevej 7 4180 Sorø Hvad koster modulerne Et modul på DLS koster kr. 8.900

w w w.uc n.d k

11


Ledelse

Diplom i Ledelse

Diplomuddannelse i ledelse - skoleledelse

Diplomuddannelse i ledelse hører under lov nr. 488 af 31. maj 2000 og be­ kendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse nr. 120 af 25.02.2003.

Skoleledelse er en Diplomuddannelse i ledelse målrettet skoleledelse.

Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver.

Formålet er at kvalificere skoleledere til selvstændigt at vare­­tage ledelsesopgaven i folkeskolen. Uddannelsen skal være med til at udvikle lederens personlige og faglige kompetence til at vurdere, reflektere og handle.

Uddannelsen sikrer lederen indsigt i forskellige organisatoriske, økonomiske, politiske og samfundsmæssige perspektiver, og der lægges vægt på, at lederen kan koble den tilegnede teoretiske viden med egen praksiserfaring. Uddannelsens struktur Diplomuddannelsen i ledelse består af en obligatorisk del med 3 moduler af 9 ECTS-point samt 2 valgmoduler og et afgangsprojekt. De tre obligatoriske moduler er: 1. Det personlige lederskab 2. Ledelse og medarbejder 3. Ledelse og organisation. De to valgmoduler af hver 9 ECTS-point vælges blandt 22 tilvalgsmoduler (de enkelte udbydere beslutter selvstændigt, hvilke valgmoduler de udbyder i et studieår). Afgangsprojektet svarende til 15 ECTS-point skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse. Projektet har et omfang af max 60 sider, og den mundtlige eksamen gennemføres med udgangspunkt i projektet. Eksamen gennemføres med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Målgruppe Diplom i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder og institutioner.

Uddannelsen giver kompetencer til at • analysere skolens omgivelser og udfordringer • handle systematisk og helhedsorienteret på tværs af organisatoriske og faglige grænser • fortolke og udforme overordnede mål og strategier • lede og motivere medarbejdere • udforme mål og handlingsplaner og indgå i dialog herom • kunne støtte udvikling af god praksis i folkeskolen • udvikle evalueringskulturer i folkeskolen • lede skolens kvalitetsudvikling. En diplomuddannelse i skoleledelse omfatter seks moduler: Tre obligatoriske moduler fra Diplomuddannelse i ledelse • Det personlige lederskab • Ledelse og medarbejder • Ledelse og organisation. To obligatoriske moduler målrettet skoleledelse • Pædagogisk ledelse • Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i folkeskolen. Afgangsprojekt • Afsæt i organisationsrelevante problemstillinger for den enkelte skoleleder og udvikling af og i egen skole. Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er normeret til 1 årsværk svarende til 60 ECTS-point og gennemført uddannelse giver ret til at anvende betegnelsen diplom i ledelse, på engelsk Diploma of Leadership. For yderligere oplysninger henvises til studieordningen på University College Nordjyllands hjemmeside www.ucn.dk.

Ledelse og Det personlige organisation (9 ECTS) lederskab (9 ECTS) Pædagogisk ledelse (9 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

12

www.ucn.dk

Ledelse og medarbejdere (9 ECTS)

Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i folkeskolen (9 ECTS)


Obligatorisk modul 1

Obligatorisk modul 2

Det personlige lederskab

Ledelse og medarbejder

Formål At de studerende skal kunne kende, vælge, anvende og udvikle forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer.

Formål At skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem medarbejdere og ledelse som et resultat af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt i ledelsesteoretiske perspektiver tilegner de studerende sig kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan teorier om og iagttagelser og refleksioner af organisatoriske værdier, processer og identiteter skaber vilkår for kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledere.

De studerende arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grund­lag med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder. Hensigten hermed er at forstå, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for iagttagelsen af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen er en del af. De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og forankre læring og udvikling i egen praksis. Indhold På dette obligatoriske modul arbejdes med tre hovedtemaer: • Personligt lederskab som fortælling og fortolkning i videnskabsteoretisk perspektiv • Professionel kompetenceudvikling • Ledelse og kommunikation. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Mandage Datoer: 31.08., 14.09., 28.09., 26.10., 09.11. og 23.11.09 Kl. 08.45-15.00 Eksamen: 16.-17.12.09 Efteråret 2009 Hjørring: Torsdage Datoer: 10.09., 24.09., 08.10, 22.10., 05.11 og 19.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 18.12.09 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i organisationen. Indhold På dette obligatoriske modul arbejdes med tre hovedtemaer: • Ledelse i kompetenceudvikling • Ledelse i dynamiske processer • Beslutningstagen, konflikter, magt og repræsentation. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Tirsdage Datoer: 01.09., 15.09., 29.09., 27.10., 10.11. og 24.11.09 kl. 8.45-15.00 - Eksamen: 13.-14.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Tirsdage Datoer: 02.02., 02.03., 16.03., 13.04., 27.04. og 11.05.10 kl. 8.45-15.00 - Eksamen: 14.-15.06.10 Foråret 2010 Hjørring: Tirsdage Datoer: 09.02., 09.03., 23.03., 06.04., 20.04. og 04.05.10 kl. 8.45-15.00 - Eksamen: 08.06.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

w w w.uc n.d k

13


Ledelse

Obligatorisk modul 3

Valgmodul 1

Ledelse og organisation

Projektledelse

Formål At skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af de organisatoriske forholds betydning for ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation.

Formål At give de studerende det teoretiske grundlag for at arbejde som projektledere og projektdeltagere. Modulet skal udvikle de studerendes kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse og lede projekter, samt forstå og anvende projekterne som dynamiske og integrerede dele af organisationens strategi.

Deltagerne tilegner sig derved samtidig kompetencer til at forstå og forholde sig til centrale organisatoriske udfordringer i den offentlige og private sektor, herunder til at forstå, hvordan private og offentlige virksomheders kulturelle identitet skabes i netværkskonstruktioner. Indhold På dette obligatoriske modul arbejdes med tre hovedtemaer: • Organisation og omverden • Organisationen som struktur, kultur og værdier • Ledelse, styring og strategi Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Torsdage Datoer: 03.09., 17.09., 01.10., 29.10., 12.11. og 26.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 13.01.10 Efteråret 2009 Hjørring: Tirsdage Datoer: 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11. og 17.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 12.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Torsdage Datoer: 04.02., 04.03., 18.03., 15.04., 29.04. og onsdag den 12.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 17.06.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

14

www.ucn.dk

De studerende skal kunne analysere, strukturere, planlægge, styre og dokumentere projekter, og skal kunne perspektivere i forhold til forskellige projekttyper. Indhold • Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter • Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling • Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper • Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Onsdage Datoer: 02.09., 16.09., 30.09., 28.10., 11.11. og 25.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 08.01.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900


Valgmodul 5

Valgmodul 6

Team- og netværksledelse

Videns- og innovationsledelse

Ledelse af selvledelse Et valgmodul hvor lederne arbejder systemisk og værdibaseret med selv­ ledelse som vidensamfundets og virksomhedens svar på uddelegering. Ledelse ses som den proces, hvor der arbejdes i spændingsfeltet mellem disciplinering og frisættelse af de organisatoriske læringskræfter. Der vil på modulet være fokus på såvel teori som øvelser vedr. samspillet mellem ledelse af og i team- og netværk.

Vidensamfund, Den kreative Klasse, Innovations ­potentiale, Kunst­konsulenter, Knowledge Management, Globaliserings strategi!

Formål At give de studerende viden om forskellige teoretiske koncepter for teamog netværksfunktioner. At give de studerende teoretisk og praktisk viden om, hvordan forskellige aktører og diskurser strategisk og operationelt skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i netværk og team.

Hvad ligger der bag alle disse flotte udtryk, og hvad har det med ledelse i hverdagen at gøre? Valgmodulet tager fat i deltagernes konkrete projekter, kobler teori og værktøjer på og giver deltageren viden og færdigheder, der flytter videns- og innovationsledelse ind i organisationen. Formål At sætte de studerende i stand til såvel teoretisk som praktisk at problematisere og begrebsafklare samt konstruktivt at forholde sig til sammenhængen mellem viden og ledelse.

Indhold • Lederens rolle og opgave • Koncepter om teams og netværk i organisationsteoretisk perspektiv • Styring af selvstyring i teams og netværk • Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift.

Indhold • Forståelse af vidensbegrebets kompleksitet, herunder forskellige former for viden • Vidensledelse i et dannelsesperspektiv • Vidensledelse og de tilhørende begreber • Viden og magt • Ledelse af og i innovationsprocessor.

Tid og sted Foråret 2010 Hjørring: Mandage Datoer: 01.02., 01.03., 15.03., 12.04., 26.4. og 10.5. kl. 8.45-15.00 Eksamen: 14.06.10

Tid og sted Foråret 2010 Aalborg: Mandage Datoer: 08.02., 08.03., 22.03., 19.4., 03.05. og 17.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 18.06.10

For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk

For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk

Pris: Kr. 7.200

Pris: Kr. 5.900

w w w.uc n.d k

15


Ledelse

Valgmodul 8

Valgmodul 9

Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering

Ledelse, kommunikation og organisation

Modulet udstyrer lederen med teorier om og praktisk indsigt i, hvor evalueringer kan spille en rolle i kvalitetsudviklingen, og hvor man kan tilkæmpe sig et handlingsrum mellem kontrol og tvang til udvikling.

Ledelse og organisation er kommunikation. Når man taler om organisation og ledelse, tales der altid implicit om kommunikation. Valgmodulet her gør det eksplicit, sætter kommunikation i fokus, og lader ledelse og organi­ sation være kommunikationens baggrund.

Formål At den studerende såvel teoretisk som praktisk tilegner sig viden om og forudsætninger for at lede arbejdet med kvalitetsstyring, udvikling og evalueringsformer, herunder kompetencen til at analysere og tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitets- og evalueringsprojekter. Indhold • Den samfundsmæssige baggrund for at arbejde med kvalitetsudvikling og evaluering set i lyset af internationale og nationale forhold • Kvalitetsstyring og evaluering som ledelses-, styrings- og symbolredskab • Teoretiske og praktiske perspektiver på kvalitets- og evalueringsformers udvikling • Ledelsesroller og identiteter, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer i arbejdet med at lede • Kvalitetsudvikling og evaluering • Dokumentation og evaluering som kontrol- og udviklingsredskab, intern og ekstern. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Mandage Datoer: 31.8., 14.09., 28.09., 26.10., 09.11. og 23.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 11.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Torsdage Datoer: 11.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04. og 06.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 07.06.10

Formål At den studerende får såvel teoretisk som praktisk viden og forståelse for, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om organisationen, og at den studerende bliver i stand til at iagttage, analysere, reflektere og forholde sig fortællende, fortolkende og forhandlende til den måde, hvorpå kommunikative processer konstruerer mening og betydning. Indhold • Kommunikationsteorier • Organisation som system af kommunikation • Kommunikation, refleksion og læreprocesser • Konflikthåndtering • Magt og demokratibegreber og –forståelser • Forskellige koncepter for samtale, herunder kommunikationssymmetri og –asymmetri • De vanskelige samtaler som potentiale. Valgmodulet lægger særlig vægt på opdagelse af ”egne og organisatoriske blinde punkter” i kommunikationen, samt udvikling og træning af lederens egen personlige kommunikation i forskellige sammenhænge i organisationen. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Tirsdage Datoer: 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11. og 17.11.09 kl. 8.45-15.00 - Eksamen: 07.-08.01.10

For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk

Foråret 2010 Aalborg: Tirsdage Datoer: 09.02., 09.03., 23.03., 06.04., 20.04. og 04.05.10 kl. 8.45-15.00 - Eksamen: 08.-09.06.10

Pris: Kr. 5.900

For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 7.200

16

www.ucn.dk


Valgmodul 10

Valgmodul 12

Forandringsledelse

Ledelse og coaching

Behovet for forandringsledelse udspringer af, at kravene til omstilling er stærkt stigende i vores samfund. Fusioner, fælles ledelse, krav om omorganisering, krav om innovation, læring og kompetenceudvikling, er blot nogle eksempler på, hvad en forandring kan indebære.

Den ”coachende” leder Et valgmodul, der har fokus på coaching som et ledelsesværktøj i en organisation, hvor meninger konstrueres i relationer. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere dets egne præstationer og at hjælpe det til at lære. På modulet får du mulighed for at tilegne dig såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at kunne coache medarbejdere, kolleger og team.

- fornyelse, udvikling og forandring af organisation og mennesker

Formål At give de studerende såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og lede forandringsprocesser. Indhold • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling samt forandringsprocesser • Organisationskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder • Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Torsdage Datoer: 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11. og 19.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 11.-12.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Torsdage Datoer: 11.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04 og 06.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 16.-17.06.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

Formål At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser. Indhold • Teoretiske perspektiver på coaching • Organisatoriske forestillinger, konflikt og magt som ressource • Coachingværktøjer og praktiske organiseringer, herunder coaching af individer og teams. Tid og sted Efteråret 2009 Hjørring: Onsdage Datoer: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. og 18.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 14.- 15.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Onsdage Datoer: 10.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04. og 05.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 09.-10.-11.06.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 7.200

w w w.uc n.d k

17


Ledelse

Valgmodul A

Valgmodul B

Pædagogisk ledelse (skoleledelse)

Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen (skoleledelse)

Formål Formålet med modulet er, at deltagerne på et samfundsmæssigt, organisations-, lærings- og dannelsesteoretisk grundlag udvikler forståelse for og metoder til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave. Herved forstås igangsættelse af, deltagelse i og opfølgning af meningsskabende og udviklende aktiviteter og processer som medfører udvikling af skolens undervisning og øvrige pædagogiske virksomhed. Endelig er formålet, at deltagerne får forståelse for skolen som en del af et politisk system, og skolens funktion i samfundet med de heraf følgende opgaver og udfordringer. Indhold • Skolens vilkår, rolle og opgave i samfundet • Skolen i moderniteten – opgaver og udfordringer • Internationale, nationale og lokale uddannelsespolitiske strømninger • Dannelse og uddannelse • Vilkår for skoleledelse • Autonomi og styring i og af folkeskolen • Ledelse af professionskulturer • Lederroller og –opgaver i folkeskolen • Ledelse af skolens udvikling • Ledelse af lære- og refleksionsprocesser • Ledelse i og af teams og grupper • Ledelse af organisatorisk læring og videndeling • Metoder til støtte for faglig og organisatorisk udvikling • Styrkelse af kommunikative processer. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Onsdage Datoer: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. og 18.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 19.01.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

Formål med modulet er, at deltagerne udvikler forståelse for og metoder til at kombinere eksterne og interne perspektiver i relation til ledelse af kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i skolen og kan formulere og opstille operationelle mål for skolens virksomhed, der kan være retningsgivende for kvalitets- og evalueringskriterier. Desuden er det formålet, at lederne skal kunne analysere og reflektere over sammenhænge og modsætninger mellem kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering og øvrige styrings-teknologier og ledelsesrationaler i skolen. Indhold Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i et eksternt perspektiv • Dokumentationskrav i skolen som konsekvens af en globaliseret verden • Påvirkning fra nyere styringsrationaler på skolen • Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering som samfundsmæssige styringsparametre • Evaluering som legitimering af skolen overfor omverdenen • Ekstern kommunikation i relation til kvalitetsudvikling og evaluering (f.eks. skolens kvalitetsrapporter). Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i et internt perspektiv • Kvalitetsstyring i skolen i balance mellem ledelse og kontrol • Kvalitetsstyring gennem standardisering af arbejdsprocesser og output • Ledelse af kvalitetsudvikling- og evalueringsprocesser i skolen og dens team • Skolens kvalitetsudvikling og evalueringsarbejde som anledning til udvikling • Fokusområder for kvalitetsudvikling og evaluering i skolen • Evidensbaseret viden som grundlag for de didaktiske og pædagogiske overvejelser • Udvikling af evalueringskulturen i skolen • Metoder til beskrivelse og evaluering af kvaliteten i undervisningen og barnets læring og udvikling. Tid og sted Foråret 2010. Aalborg: Onsdage Datoer: 03.02., 03.03., 17.03., 14.04., 28.04 og 12.05.10. Kl. 08.45-15.00 Eksamen: 15.06.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

18

www.ucn.dk


Valgmodul A 1

Institutionsledelse (modul af specifik eller brancheinteresse) Formål At give institutionsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren og den pædagogiske sektor, samt i andre typer af decentrale institutioner, teoretiske og praktiske forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige vilkår og udfordringer for institutionsledelse, med fokus på: • det strategiske arbejde med at omsætte fusioner, sammenlægninger og forandringsprocesser i praksis på decentralt institutionsniveau • institutionslederens strategiske placering, paradokser, dilemmaer og valg i et komplekst krydspres mellem på den ene side centrale politiske og administrative tænkninger, dokumentationskrav og kvalitetsbegreber, styringsrationaler og -koncepter; på den anden side medarbejdernes professionelle faglighed, etikker, værdier og institutionaliserede for-forståelser; og på den tredje side borgernes og brugernes øgede forventninger og krav om fortsat bedre offentlige serviceydelser • hvordan institutionslederen kan udvikle egne kompetencer til at arbejde med krydspresset og mangfoldigheden som en ressource i forhold til interne og eksterne aktører.

Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Fredage Datoer: 11.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11. og 20.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 07.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Fredage Datoer: 12.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04. og 07.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 11.06.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.900

Indhold Helhedsorienteret strategisk institutionsledelse i krydspresset mellem politisk styring, central forvaltning, decentralt selvstyre og brugerforventninger • Institutionsledelse i velfærdssamfundet: mellem dokumentationsdiskurser og fagprofessionelle diskurser, etikker og værdier • Institutionsledelse og styring af styringsværktøjer • Institutionslederens identitet som styrende beslutningstager og styret beslutningsramt • Institutionsledelse og ledelse og styring på afstand: mellem ledelse og selvledelse • Institutionsledelse og det institutionelle krydspres som ressource.

www.ucn.dk

19


Ledelse

UCN har i studieåret 2009-2010 valgt at udbyde valgmodulerne 1, 5, 6, 8, 9, 10 og 12 af almen interesse, valgmodul A1 af specifik eller brancheinteresse og modul A og B for skoleledelsen. Det er desuden muligt, ved tilstrækkelig mange deltagere at oprette andre valgmoduler lokalt i de enkelte kommuner og forvaltninger.

Tilvalgsmoduler i diplomuddannelse i ledelse Moduler af almen interesse: 1. Projektledelse 2. Ledelse og kompetenceudvikling 3. Ledelse og filosofi 4. Økonomisk ledelse 5. Team- og netværksledelse 6. Videns- og innovationsledelse 7. Strategisk ledelse 8. Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering 9. Ledelse, kommunikation og organisation 10. Forandringsledelse 11. Ledelse og jura 12. Ledelse og coaching 13. Ledelse af marketing og ekstern kommunikation 14. Ledelse og globalisering 15. Ledelse og jura 16. Videnskabsteori, forskning og ledelse. Moduler af specifik eller brancheinteresse A: Institutionsledelse B: Ledelse i offentlige organisationer C. Ledelse i private virksomheder D: Ledelse i frivillige organisationer. Moduler for skoleledelsen A: Pædagogisk ledelse B: Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen. For yderligere information om modulerne se studieordningen på www.ucn.dk

20

www.ucn.dk

Afgangsprojektet Formål Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identi­ ficere, reflektere, analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. Indhold Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver • projektopgaveskrivning • den studerendes professionelle kompetenceudvikling. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Fredage 04.09., 11.09., 18.09., 25.09. og 02.10.09 Kl. 09.00-13.00 Eksamen: 18.-19.- 20.01.10 Foråret 2010 Aalborg: Fredage 05.02., 12.02., 05.3., 12.03. og 19.03.10 Kl. 09.00-13.00 Eksamen: 21.-22.- 23.06.10 Pris: Kr. 8.000


Opponentseminar på afgangsprojektet i Ledelse Seminariet afholdes efter, at de studerende har afleveret den skriftlige opgave. Formål med opponentseminaret 1. Opponenterne tilegner sig kompetencer til at forholde sig kritisk og konstruktivt til et større skriftligt materiale om en ledelsesmæssig problemstilling. 2. Opponentseminaret kvalificerer afgangsprojekterne yderligere, idet der under opponentseminaret fremkommer nye perspektiver på de behandlede ledelsesmæssige problemstillinger. Opponenternes opgave er at give en kort samlet konstruktiv fremadrettet vurdering af afgangsprojektets iagttagelsesperspektiver - og især alternative iagttagelsesperspektiver, samt at komme med nogle begrundede argumenter for de fremførte vurderinger. Underviseren planlægger og gennemfører opponentseminaret. På opponentseminaret er underviseren ord- og tidsstyrer - og fremkommer ikke med faglige eller vurderende betragtninger. Tid og sted Efteråret 2009 Aalborg: Torsdag den 10.12.2009 kl. 9.00-15.00 Foråret 2010 Aalborg: Onsdag den 02.06.2010 kl. 9.00-15.00

www.ucn.dk

21


Oversigt over Diplom i Ledelse Efteråret 2009 Modultitel og nr.

Aalborg

Leder på vej Det personlige lederskab Modul 1 Modulnr. C15019a2

Uge 43-48 2009

15.05.2009 Kr. 5.900

SFO-lederuddannelse

Onsdage Datoer: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. og 18.04. kl. 9.00 - 15.00. Eksamen 16.12.09

12.06.09 Kr. 3.800 u/eksamen Kr. 5.900 m/eksamen

DLS Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik

Uge 35-45 2009

01.06.09 Kr. 8.900

DLS Økonimistyring

Uge 46-04 2010

01.06.09 Kr. 8.900

Obligatorisk modul 1 Det personlige lederskab

Mandage Datoer: 31.08., 14.09., 28.09., 26.10., 09.11.og 23.11.09 kl. 08.45-15.00 Eksamen: 16.-17.12.09

Modulnr. C15029a2

Modulnr. C15019a1 og modulnr. C15019h1 i Hjørring Obligatorisk modul 2 Ledelse og medarbejder Modulnr. C15029a1 Obligatorisk modul 3 Ledelse og organisation Modulnr. C15039a1 og modulnr. C15039h1 i Hjørring Valgmodul 1 Projektledelse Modulnr. C15119a1 Valgmodul 8 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Modulnr. C15189a1

22

www.ucn.dk

Hjørring

Torsdage Datoer: 10.09., 24.09., 08.10, 22.10., 05.11 og 19.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 18.12.09

Tirsdage Datoer: 01.09., 15.09., 29.09., 27.10., 10.11. og 24.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 13.-14.01.10 Torsdage Datoer: 03.09., 17.09., 01.10., 29.10., 12.11. og 26.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 13.01.10

Tilmeldingsfrist/pris

15.05.2009 Kr. 5.900

15.05.2009 Kr. 5.900

Tirsdage Datoer: 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11. og 17.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 12.01.10

15.05.2009 Kr. 5.900

Onsdage Datoer: 02.09., 16.09., 30.09., 28.10., 11.11. og 25.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 08.01.10

15.05.2009 Kr. 5.900

Mandage Datoer: 31.8., 14.09., 28.09., 26.10., 09.11. og 23.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 11.01.10

15.05.2009 Kr. 5.900


Efteråret 2009 Modultitel og nr.

Aalborg

Valgmodul 9 Ledelse, kommunikation og organisation

Tirsdage Datoer: 08.09, 22.09, 06.10., 20.10., 03.11. og 17.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 07.-08.01.10

15.05.2009 Kr. 7.200

Torsdage Datoer: 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11. og 19.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 11.-12.01.10

15.05.2009 Kr. 5.900

Modulnr. C15199a1 Valgmodul 10 Forandringsledelse Modulnr. C15209a1 Valgmodul 12 Ledelse og coaching

Onsdage Datoer: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. og 18.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 14.-15.01.10

Modulnr. C15229h1 Valgmodul A Pædagogisk ledelse

Hjørring

Tilmeldingsfrist/pris

15.05.2009 Kr. 7.200

Onsdage Datoer: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. og 18.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 19.01.10

15.05.2009 Kr. 5.900

Valgmodul A1 (modul af specifik eller brancheinteresse) Institutionsledelse Modulnr. C15269a1

Fredage Datoer: 11.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11. og 20.11.09 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 07.01.10

15.05.2009 Kr. 5.900

Afgangsprojekt

Fredage 04.09., 11.09., 18.09.,25.09. og 02.10.09 kl. 09.00-13.00 Eksamen: 18.-19.-20.01.10

15.05.2009 Kr. 8.000

Opponentseminar

Torsdag den 10.12.2009 kl. 9.00-15.00

15.05.2009

Modulnr. C15249a1

BEMÆRK: Der tages forbehold for prisændringer, hvis der sker ændringer fra ministeriel side.

www.ucn.dk

23


Oversigt over Diplom i Ledelse Foråret 2010 Modultitel og nr.

Aalborg

Leder på vej Ledelse og medarbejdere Modul 2 Modul nr. C15029a3

Uge 9-15 2010

Obligatorisk modul 2 Ledelse og medarbejder

Tirsdage Datoer: 02.02., 02.03., 16.03., 13.04., 27.04. og 11.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 14.-15.06.10

Modulnr. C15029a2 og modulnr. C15029h1 i Hjørring Obligatorisk modul 3 Ledelse og organisation Modulnr. C15039a2

Modulnr. C15169a1 Valgmodul 8 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Modulnr. C15189a2 Valgmodul 9 Ledelse, kommunikation og organisation Modulnr. C15198a2 Valgmodul 10 Forandringsledelse Modulnr. C15209a2

24

www.ucn.dk

Tirsdage Datoer: 09.02., 09.03., 23.03., 06.04., 20.04. og 04.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 08.06.10

16.11.2009 Kr. 5.900

16.11.2009 Kr. 5.900

Mandage Datoer: 01.02., 01.03., 15.03., 12.04., 26.4. og 10.5. kl. 8.45-15.00 Eksamen: 14.06.10

Modulnr. C15159h1

Tilmeldingsfrist/pris 16.11.09 Kr. 5.900

Torsdage Datoer: 04.02., 04.03., 18.03., 15.04., 29.04. og onsdag den 12.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 17.06.10

Valgmodul 5 Team- og netværksledelse

Valgmodul 6 Videns og innovationsledelse

Hjørring

16.11.2009 Kr. 7.200

Mandage Datoer: 08.02., 08.03., 22.03., 19.4., 03.05. og 17.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 18.06.10

16.11.2009 Kr. 5.900

Torsdage Datoer: 11.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04. og 06.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 07.06.10

16.11.2009 Kr. 5.900

Tirsdage Datoer: 09.02., 09.03., 23.03., 06.04., 20.04. og 04.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 08.-09.06.10

16.11.2009 Kr. 7.200

Torsdage Datoer: 11.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04 og 06.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 16.-17.06.10

16.11.2009 Kr. 5.900


Foråret 2010 Modultitel og nr.

Aalborg

Valgmodul 12 Ledelse og coaching

Onsdage Datoer: 10.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04. og 05.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 09.-10.-11.06.10

16.11.2009 Kr. 7.200

16.11.2009 Kr. 5.900

Modulnr. C15259a1

Onsdage Datoer: 03.02., 03.03., 17.03., 14.04., 28.04 og 12.05.10 Kl. 08.45-15.00 Eksamen: 15.06.10

Valgmodul A (modul af specifik eller brancheinteresse) Institutionsledelse Model nr. C15269a1

Fredage Datoer: 12.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04. og 07.05.10 kl. 8.45-15.00 Eksamen: 11.06.10

16.11.2009 Kr. 5.900

DLS Tværgående ledelse

Uge 5-23, 2010

15.11.2009 Kr. 8.900

DLS Ledelsesteori

Uge 2-11, 2010

15.11.2009 Kr. 8.900

DLS Organisationsteori

Uge 12-26, 2010

15.11.2009 Kr. 8.900

Afgangsprojekt

Fredage Datoer: 05.02., 12.02., 05.3., 12.03. og 19.03.10 kl. 09.00-13.00 Eksamen: 21.-22.- 23.06.10

16.11.2009 Kr. 8.000

Opponentseminar

Onsdag den 02.06.2010 kl. 9.00-15.00

16.11.2009

Modulnr. C15229a1 Valgmodul B Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen

Hjørring

Tilmeldingsfrist/pris

BEMÆRK: Der tages forbehold for prisændringer, hvis der sker ændringer fra ministeriel side.

www.ucn.dk

25


Praktiske oplysninger

Fleksible forløb Et fleksibelt forløb gør det muligt for dig at sammensætte din egen individuelle Diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige Diplomuddannelser. På den måde kan du få et uddannelsesforløb, som er passer til dine personlige ønsker og karrieremål, eller som matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. Fleksibel Diplomuddannelse kan indeholde moduler fra • Diplomuddannelse i Ledelse • Diplomuddannelse i Beskæftigelse • Diplomuddannelse i Uddannelses- og erhvervsvejledning • Pædagogisk diplomuddannelse • Social Diplomuddannelse • Sundhedsfaglig Diplomuddannelse • Tværfaglige Diplomuddannelser. Uddannelsesplan For at få godkendt en Fleksibel Diplomuddannelse skal du lave en uddannelsesplan med en vejleder. Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af dine uddannelsesmål, dit valg af moduler og en begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål. En individuelt sammensat uddannelse skal indeholde • fem moduler, som du kan vælge blandt Diplomuddannelsernes moduler • afgangsprojektmodul, som skal afslutte og samle uddannelsens faglige elementer. Der koster 1000 kr. at få udarbejdet en uddannelsesplan. Kontakt University College Nordjylland, hvis du vil drøfte dine muligheder med en Fleksibel Diplomuddannelse. Henvendelse kan ske til studiesekretær Lis Christiansen - mail lbc@ucn.dk eller tlf. 70235003. Her vil du også kunne aftale et møde med en studievejleder.

26

www.ucn.dk


Realkompetencevurdering I henhold til bekendtgørelsen (nr. 556 af 6/6/2007) om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i Videreuddannelsessystemet for Voksne kan alle ansøgere få vurderet deres realkompetencer i forhold til adgangskrav og uddannelsesmål på diplomuddannelser.

Kontakt University College Nordjylland på tlf. 70 23 50 03, hvis du ønsker at få foretaget en realkompetence-vurdering. Du kan også finde yderligere oplysninger om realkompetencevurdering på University College Nordjyllands hjemmeside www.ucn.dk eller på www.ug.dk/realkompetence.

Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået udenfor det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejdslivet og fra fritidslivet. Det kan f.eks. være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv. Hvad er realkompetencevurdering? Realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer, som bliver foretaget af en uddannelsesinstitution. Hvis du får anerkendt dine kompetencer, får du et bevis. En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav. Ved UCN kan du søge om realkompetencevurdering indenfor diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser. Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til? Du kan ansøge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til: Adgangskrav til en diplomuddannelse eller videregående voksenuddannelse. Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis. Indhold og mål i uddannelsesmoduler. Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse eller videregående voksenuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis. Indhold og mål i en hel uddannelse. Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

www.ucn.dk

27


Praktiske oplysninger

Ansøgning og optagelse Ansøgning Ansøgningsfrist for optagelse på Diplom i Ledelse for efteråret 2009 er den 15. maj 2009 og for foråret 2010 er den 16. november 2009. Ansøgningsskema kan downloades på www.ucn.dk eller rekvireres pr. tlf. 70 23 50 03. Ansøgningsskemaet indsendes til University College Nordjylland, Sohngårdsholmsvej 51 A, 9000 Aalborg. Optagelse Du kan forvente svar på ansøgningen for efterårsstilmelding senest den 15. juni 2009. Du kan forvente svar på ansøgningen for forårstilmeldingen senest den 15. december 2009. Der henvises i øvrigt til University College Nordjyllands sekretariat, som vil kunne være behjælpelig med at afklare spørgsmål omkring optagelse, uddannelsesstøtte og med at give oplysninger om de enkelte uddannelser. Er der spørgsmål, kontakt da venligst studiesekretær Lis Christiansen pr. telefon 70 23 50 03 eller mail: lbc@ucn.dk Efter bekræftelse på din ansøgning er du tilmeldt undervisningen, og tilmeldingen er bindende. Deltagelse i undervisningen sker under forudsætning af, at deltagergebyret er betalt rettidigt, dvs. før undervisningens start. Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og studieordning kan hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til University College Nordjylland tlf. 70 23 50 03. Alle til- og frameldinger skal ske skriftligt til University College Nordjylland. Forbehold Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldte studerende til de enkelte moduler, bestræber vi os på at etablere fælleshold. Vi er så fleksible som muligt mht. geografisk placering af undervisning. Principielt placeres undervisningen der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for holdets deltagere.

28

www.ucn.dk


www.ucn.dk

29


Praktiske oplysninger

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Statens Voksenuddannelsesstøtte kan gives til voksne, der tager uddannelse udbudt efter lov om åben uddannelse eller universitetslovens regler om deltidsuddannelse. Det kan fx være til merit-pædagog, meritlærer, akademimerkonom eller diplom- og masteruddannelser. Det er muligt at søge og få SVU, hvis man uddanner sig på fuld tid i minimum en uge. Hvis du er studerende på et modul under en pædagogisk diplomuddannelse, en diplom i ledelse eller en anden bekendtgørelsesfastsat uddannelse på fuld tid, så kan du kan opnå fuld støtte. Fuld støtte svarer til højeste dagpengesats. Der kan gives støtte i op til 52 uger, hvis man har orlov fra sit arbejde. Du kan læse meget mere om SVU på www.svu.dk, hvor du også kan finde et ansøgningsskema, eller rette henvendelse til Studievalg på tlf. nr. 98 10 19 11. Du kan også ringe til studiesekretær Lis Christiansen, University College Nordjylland på tlf. 70235003 eller maile på lbc@ucn.dk for yderligere oplysninger.

30

www.ucn.dk


www.ucn.dk

31


Idé og layout: Dafolo Marketing | www.dafolo-marketing.dk

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51A. 9000 Aalborg. Tlf. 70 23 50 03. Fax 70 23 50 53 

www.ucn.dk

Ledelseskatalog 2009-10  

Laes om uddannelser, der kan styrke din lederkompetence, uanset om du allerede er leder eller er paa vej til at blive det, om du er ansat i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you