Page 1

Teknisk


Tekniske diplomuddannelser - Vi har knækket koden til din opdatering!

Ligesom serveren indimellem skal genstartes eller computeren skal have flere ram– ligeså har du brug for at holde dig opdateret inden for dit faglige område.

Med en teknisk diplomuddannelse hos University College Nordjylland sikrer du dig altid at være opdateret inden for den nyeste viden om bl.a. software- og webudvikling, systemintegration og -udvikling, programmering og meget andet. Diplomuddannelse er en oplagt mulighed for dig som gerne vil videreuddanne dig på deltid. En teknisk Diplomuddannelse inden for fagområdet it og teknik har til formål at styrke din viden, færdigheder og kompetencer i forhold til at udvikle, analysere, vurdere og løse praktiske problemstillinger af teknisk og informationsteknologisk karakter indenfor den private og offentlige sektor samt implementere og formidle løsningen heraf. De tekniske diplomuddannelser gennemføres på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse, herunder professions¬bacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse. Diplomuddannelserne udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

UCN udbyder følgende tekniske diplomuddannelser: • Diplom i softwareudvikling • Diplom i webudvikling Diplomuddannelsernes opbygning og udbud En teknisk diplomuddannelse er opbygget i moduler, som du kan læse i den rækkefølge du har et ønske eller behov for. Alle uddannelserne er opbygget af seks moduler; fem fagmoduler samt et afsluttende diplomprojekt. Fagmodulerne udbydes på skift forår og efterår, og undervisningen foregår i dagtimerne. En diplomuddannelse svarer samlet til et årsværk, hvilket vil sige 40 uger og 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Uddannelsen skal afsluttes inden for seks år. Hvert modul afsluttes med eksamen, hvor der foreligger en individuel bedømmelse med enten intern eller ekstern censur.


Diplom i softwareudvikling:

Diplom i webudvikling:

Formålet med uddannelsen til Diplom i softwareudvikling er at kvalificere dig til selvstændigt at kunne arbejde som it-specialist med fokus på integration og arkitektur og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger.

Uddannelses formål er at uddanne dig til at indgå i design og konstruktion af webapplikationer af alle størrelser. Uddannelsen sigter derfor også mod at kvalificere dig til ansættelse i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle størrelser, eller i større konsulent- eller softwarefirmaer indenfor web-området.

Uddannelsen kvalificerer dig desuden til relevant uddannelse på kandidat-/masterniveau. Struktur: Uddannelsen er samlet normeret til ét års fuldtidsstudium, svarende til 60 ECTS point. Studiet udbydes modulopdelt med fem fagmoduler samt et afsluttende diplomprojekt. Fagmoduler: • Databaser for udviklere • Test • Systemintegration • Kontraktbaseret udvikling • Udvikling af store systemer Adgangskrav: Adgangskravet er datamatikeruddannelsen eller tilsvarende uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen kvalificerer dig desuden til relevant uddannelse på kandidat-/masterniveau. Struktur: Uddannelsen er samlet normeret til ét års fuldtidsstudium, svarende til 60 ECTS point. Studiet udbydes modulopdelt med fem fagmoduler, heraf ét som brobygningsmodul, samt et afsluttende diplomprojekt. Fagmodul: brobygning: • Backend programmering (multimedie baggrund) • Frontend programmering (datamatiker baggrund) Fagmoduler: • Databaser og XML • Udviklingsmiljøer og CMS • Webkommunikation og netværkssociologi • Interfacedesign og digital æstetik • Avancerede medieteknologier Adgangskrav: Adgangskravet er datamatiker-, multimediedesigner eller tilsvarende uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring.


Kontaktoplysninger:

Studievejleder, Finn Nordbjerg Sofiendalsvej 60 Postboks 71 9100 Aalborg Tlf.: 72 69 15 63 Mail: fen@ucn.dk

Du kan også læse om de tekniske diplomuddannelser på vores hjemmeside:

www.ucn.dk/ev Diplomuddannelser > Tekniske

Tekniske diplomuddannelser  

Laes om hvordan du sikrer, at du er opdateret inden for den nyeste viden om bl.a. software- og webudvikling, systemintegration og -udvikling...

Tekniske diplomuddannelser  

Laes om hvordan du sikrer, at du er opdateret inden for den nyeste viden om bl.a. software- og webudvikling, systemintegration og -udvikling...