Page 1

Indvandrere Yderligere oplysninger?

- ressourcer og medborgerskab

- Kontakt:

Er du pædagog, socialrådgiver, lærer, jobkonsulent eller arbejder du inden for sundhedsvæsenet? Hvis du i dit job arbejder med mennesker, som ønsker at indgå i det danske samfund og opnå statsborgerskab, så er dette kursus noget for dig.

Pædagogisk konsulent Else Hvid Jensen University College Nordjylland Telefon 72 69 04 30 E-mail: ehj@ucn.dk

University College Nordjylland


Ressourcer og medborgerskab

Baggrund

- Praksis-eksempler

Medborgerskabsperspektivet er i de senere

- Empowerment og capability approach

år blevet et højaktuelt emne i debatten om

Hvilket menneskesyn kommer til udtryk i

integration, inklusion og demokrati. Begre-

arbejdet med integration? Hvad betyder

bet er yderligere aktualiseret af aktuelle

det for den professionelle rolle? Hvilke an-

ideer om optjening af points som kriterium

erkendelsessfærer berøres? Og hvilke

for tildeling af dansk statsborgerskab.

krænkelser kan vi være medvirkende til med eller uden hensigt?

At arbejde med medborgerskab i det professionelle arbejde kan ses i lyset af en række centrale begreber, som alle er med til at rammesætte det konkrete arbejde. Medborgerskab spiller sammen med begreber som anerkendelse, etik, politik og styringsmekanismer. Det betyder, at den professionelle må være bevidst om disse dimensioner i den profes-

- Læring - Kommunikation

Praktiske oplysninger Form: Kurset vil være præget af små oplæg samt øvelser af forskellig art. Omfang Uge 46 (14.11- 18.11 begge dage inkl.). I alt 5 dage. Daglig undervisningstid: kl. 8.30 – 15.00 Sted UCN, Efter- og Videreuddannelsen Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby

sionelle rolle, når medborgerskabstanken realiseres.

Pris kr. 3.500 pr. deltager

Indhold SVU Kurset vil rumme oplæg og øvelser, der relaterer til følgende områder:

Der kan søges SVU til forløbet, hvis ansøgeren arbejder på fuld tid. SVU-skema kan

- Anerkendelse i det professionelle arbejde

downloades på: www.svu.dk

- Medborgerskab

SVU udgør til et forløb som dette kr. 3.064

- Etik

kr. pr. ansøger. Tilmeldingsfristen er d. 14. oktober 2011.

Indvandrere - ressourcer og medborgerskab  

Hvis du i dit job arbejder med mennesker, som oensker at indgaa i det danske samfund og opnaa statsborgerskab, saa er dette kursus noget for...