Page 1

Det Digitale Byggeri En indgang til fremtidens byggebranche

Er du og din virksomhed klædt på til de nye bygherrekrav?

Vi giver dig en indførsel i, hvilke tanker der ligger til grund, og hvad det betyder for dig og din virksomhed.

Det Digitale Byggeri`s mål er på sigt at opnå større effektivitet, kvalitet og konsistens både internt i virksomhedens proces i fremstilling af produkt og ydelser og eksternt i forhold til samarbejdsrelationer. CENTER

FOR

BYGGERI

OG

BUSINESS


Forløbets indhold Kurset giver dig en grundlæggende introduktion i den internationale BIM-tankegang og hvordan den implementeres i det danske initiativ Det Digitale Byggeri og statens bygherrekrav. Kurset er i alt af 2 ugers varighed og indeholder: Uge 1 Dag 1 •BIM, Bygnings Informations Modellering, forståelsesramme for database baseret parametrisk 3D modellering •Det Digitale Byggeri – historie og fremtid 3D arbejdsmetode •Bips F104 Dokumenthåndtering Dag 2 •Projektweb – entydig projektkommunikation vha. informationsdeling •Dokumenthåndtering, Bips F104 •Brug af 3D model viewer •Præsentation af selvstudie og opgaver: Projektweb og Viewerøvelser Dag 3-5 •Projektweb og Viewerøvelser •Litteratur Uge 2 Dag 6 •Opsamling på øvelser fra uge 1 og pensum •Visuel kvalitetssikring ved brug af 3D model viewer •Digital udbud Dag 7 •Digital aflevering •Præsentation af selvstudie og opgaver Dag 8-9 •Digital udbud og digital aflevering øvelser •Litteratur. Dag 10 •Opsamling på øvelser fra uge 2 og pensum •Evaluering og afslutning

Det Digitale Byggeri Sådan gennemføres forløbet Kurset er opbygget omkring 30 timer pr. uge, fordelt med 16 undervisningstimer og 14 timer til selvstudie. På dage med selvstudie er der support, således at du også disse dage har mulighed for vejledning. Målgruppe Kurset henvender sig til alle byggebranchens parter såsom: bygherrer, arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og udførende entreprenører. Pris Deltagergebyret udgør pr. deltager kr. 7.000-. (kr. 3.500 pr. uge.) Kurset udbydes under Lov om åben uddannelse og deltagerne har mulighed for at søge SVU-støtte eller uddannelsesydelse. Ledige kan deltage i uddannelsen under 6-ugers selvvalgt uddannelse, og kan endvidere søge om at få dækket deltagerbetalingen.

Yderligere informationer Se: www.byggeriogbusiness.dk. Her kan du læse også mere om næste kursusstart og tilmelde dig. Eller kontakt: Uddannelsessekretær, Mette Ryesgaard Larsen Tlf. 72 69 82 33 eller mail: mel@ucn.dk

CENTER

FOR

BYGGERI

OG

BUSINESS

Det Digitale Byggeri  

Et spændende kursus for dig i byggebranchen. Udbydes af Center for Byggeri og Business.

Det Digitale Byggeri  

Et spændende kursus for dig i byggebranchen. Udbydes af Center for Byggeri og Business.