Page 1

Er du ledig lĂŚrer eller pĂŚdagog? - Brug din ret til 6 ugers opkvalificering som ledig

Bliv inklusionsspydspids

2012

Spydspids 1

30/11/11 19.08


Bliv

inklusionsspydspids

Denne kursusrække kvalificerer ledige lærere/pædagoger til den intensiverede inklusionsindsats, som er på dagsordenen på alle skoler og i alle institutioner rundt omkring i landet. Kurserne sigter mod at ruste den ledige til at arbejde inkluderende på det personlige niveau såvel som på skoleniveau. Kurserne kombinerer den seneste forskning med praksisviden, således at deltagerne bliver et attraktivt kort på skoler og i daginstitutioner - Inklusion Inklusion er en omfattende kulturændring, som medfører store ændringer i skolens pædagogiske praksis. Det er værdifuldt for alle børn at blive budt ind i den almindelige skolekontekst – eller er det og under hvilke betingelser? Underviser: Cand. Pæd. pæd. psyk. Mathilde Nyvang Tidspunkt: Uge 6-12 -

Undervisning af børn med diagnoser Du vil blive klædt på til at håndtere nogle af de udfordringer, der er i den inkluderende skole og være bedre rustet til at undervise, så eleverne får de bedste muligheder for at mestre. Underviser: Cand. Pæd. pæd. psyk. Charlotte Madsen Tidspunkt: Uge 6-12

2012 Spydspids 2

30/11/11 19.08


- Anderkendende klasseledelse. Du får viden om og konkrete værktøjer til lærings-, adfærds- og undervisningsledelse, så du vha. af disse værktøjer kan skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor dine elever gennem anerkendelse får mulighed for et optimalt l æringsudbytte. Underviser: Lektor Jørgen Bærenholdt Tidspunkt: Uge 6-12 -

Relations- og kommunikationskompetence Relationen mellem lærer – elev og elev – elev repræsenterer en vigtig kontekst, som i særlig grad påvirker elevens erfaringer med skolen og læringsmiljøet. Det er afgørende at en lærer har såvel viden om relationer og deres betydning som kompetence i at etablere og vedligeholde positive relationer til sine elever. Underviser: Cand. Pæd. pæd. psyk. Mirja Laubek Tidspunkt: Uge 6-12

-

Elevfeedback, motivation og læringsudbytte Vi ved at læreren har den mest kraftfulde indflydelse på elevernes læring. Lærere, som er gode til at give såvel mundtlige som skriftlige tilbagemeldinger til eleverne, har elever som får større udbytte af undervisningen. Kombineret med øget fokus på motivation for læring kan elevernes læringsudbytte øges. Underviser: Lektor, Ph. D Preben Olund Kirkegaard Tidspunkt: Uge 6-12

- Projektskrivning Deltagerne arbejder med projektskrivning i forhold til at fordybe sig i inklusionsbe grebet og knytte an til praksis. Der tilbydes vejledning Vejleder: Adjunkt Mathilde Nyvang Tidspunkt: Uge 11-12

INKLUSIONSSPYDSPIDS Spydspids 3

30/11/11 19.08


Praktiske oplysninger Spydspids 4

INKLUSIONSSPYDSPIDS Omfang, tid og pris Uddannelsen er et 6 ugers fuldtidsstudie, og er en kombination af undervisning og arbejde i læringsgrupper. Det betyder, at der i løbet af de 6 uger vil være undervisning, arbejde i studiegrupper, litteraturlæsning og projektskrivning. Du kan forvente at undervisningen ligger i tidsrummet mellem 8.00 – 17.00 Derudover forventes det, at du samarbejder med medstuderende i en læringsgruppe fx i forhold til gennemgang af litteratur, opgaver som underviserne stiller imellem undervisningsgangene. Uddannelsen afvikles på Lindholm Brygge 35 Prisen er kr. 17.900,-, som Jobcentret betaler. Prisen er inkl. morgenkaffe m/rundstykke Adgangskriterier Du skal have en lærer-/pædagoguddannelse. Du skal være ledig eller blive ledig og opfylde betingelserne for at kunne modtage uddannelsesydelse. Tilmelding Du er tilmeldt forløbet, når vi har modtaget de to udfyldte skemaer “uddannelsesydelse” samt “Bekræftelse af ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere”. Kontaktperson: Kursussekretær Ann Reichstein Tlf.: 7269 0402 adr@ucn.dk Læs mere på http://www.ucn.dk/Forside/Efter-_og_videreuddannelse/Forløb_for_ledige.aspx

30/11/11 19.08

Bliv inklusionsspydspids  

Forløb for ledige

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you