Page 1

Grundlæggende termografi Grundlæggende termografi

Center for Byggeri & Business udbyder 3 dages kursus i grundlæggende termografi.

Termografering er et godt værktøj til inspektion af bl.a. bygningsinstallationer, isoleringsstandard, kuldebroer, el-installationer og el-tavler samt søgning efter utætheder i klimaskærmen.

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINESS


Grundlæggende termografi Kurset i grundlæggende termografi giver dig grundlæggende viden om termografering, termiske principper og varmetransport således, at du bliver i stand til selv at kvalitetssikre dine termograferinger og tolke dine billeder. Herudover inddrages arbejdet med afrapportering af resultaterne for også at sikre, at dine resultater formidles på en forståelig måde til dine kunder. Kurset giver dig kompetencer til at termografere både bygninger og el-installationer.

Målgruppe Kurset henvender sig til teknikere inden for byggebranchen - bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, El- og VVS installatører. Pris og tidspunkt Find pris og næste opstartsdato på www.byggeriogbusiness.dk

Undervisningen vil være kombineret mellem klasseundervisning og praktiske øvelser, så teorien bliver indarbejdet gennem kurset. Indhold og varighed Kurset varighed er 3 dage. Følgende emner gennemgås på kurset: • • • • • • •

Teori om varme Varmetransport (ledning, konvektion og stråling) Strålingslære Infrarød måleteknik Termografi inden for bygningsområdet Termografi af el-installationer Afrapportering

Sådan gennemføres forløbet De to første undervisningsdage giver dig grundlæggende viden og forudsætninger for termografering gennem teori kombineret med praktiske øvelser. Herefter er der hjemmearbejde i form af forskellige termografiøvelser. Sidste kursusdag samler op på øvelserne, og bruger resultatet af disse i rapporteringsarbejdet. Sidste dag afsluttes med en kort skriftlig prøve. Undervisningsmaterialer Du har mulighed for at medbringe egen bærbar PC til brug under kurset. Alt undervisningsmateriale udleveres digitalt. Desuden er det muligt at låne termografikamera, men eget kamera kan også medtages. Ønske om lån af kamera oplyses ved tilmelding.

Yderligere informationer Se: www.byggeriogbusiness.dk. Her kan du læse mere og tilmelde dig. Eller kontakt: uddannelsessekretær, Mette Ryesgaard Larsen Tlf. 72 69 82 33 eller mail: mel@ucn.dk

Center for Byggeri & Business Lindholm Brygge 35 9400 Nr. sundby

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINESS

Grundlæggende termografi.u.skærem  

C enter for Byggeri & Business udbyder 3 dages kursus i T ermografering er et godt værktøj til inspektion af bl.a. bygnings- grundlæggen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you