Page 1

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINESS

Strategiudviklingsforløb - vækst via nye markeder

Eksempel Forløb målrettet din virksomhed

Med et strategiudviklingsforløb i samarbejde med Center for Byggeri & Business får I sat fokus på virksomhedens fremtidige strategi med særlig vægt på at identificere attraktive markeder og kunder i byggebranchen. Målet er herunder at sikre, at virksomheden kan tilbyde markedet tidsvarende og konkurrencedygtige ydelser. Forløbet munder ud i et formuleret forslag til en ny strategi, der kan præsenteres for virksomhedens direktion og evt. bestyrelse. For at sikre, at den nye strategi implementeres i organisationen, vægter vi i forløbet at motivere og engagere alle i virksomheden til at gøre noget nyt eller gøre tingene på en ny måde – alle fra toplederen til den enkelte medarbejder. Sådan kan et strategiudviklingsforløb gennemføres I arbejdet med ovenstående målsætning foreslås følgende proces, hvor dag 1-5 gennemføres som seminarer for partnergruppen/ledergruppen: Dag 1 – 1 dags varighed

Seminaret sætter fokus på eksterne strategifaktorer og forskellige strategiskeværktøjer, her i blandt PEST–analysen, der er en omverdensanalyse, der på et overordnet niveau indeholder en vurdering af fire forhold. Resultatet fra PEST-analysen er med til at identificere primære trusler og muligheder, og giver input til at opstille en række scenarier/fremtidige muligheder.

Dag 2 – 1 dags varighed

Seminaret sætter fokus på interne strategifaktorer og værktøjer som interessentanalyser m.m. Formålet med dagen er at vurdere på eksisterende kunder og markeder, men også at se fremad og vurdere, via forskellige metoder og analyser, hvilke markeder og kunder, der i fremtiden er attraktive for virksomheden.


Eksempel Forløb målrettet din virksomhed Dag 3 – 1 dags varighed

3. seminar sætter fokus på den strategiske intention og følger op på værktøjer fra de tidligere seminarer, blandt andet udarbejdelsen af det nuværende strategilærrede for virksomheden og arbejdet med udvikling af “de seks veje” for at skabe Blue Oceans i virksomheden.

Dag 4 - 5 – 2 dage

Det videre arbejde tager afsæt i outputtet fra sidste seminardag og tidligere analyser sættes i spil i forhold til virksomhedens strategi. Strategien gøres operationel, således at der ved seminarets afslutning foreligger konkrete handleplaner og aftaler om, hvem gør hvad. • Udarbejdelse af konkrete handleplaner • Afstemning mellem handleplaner og overordnet strategi. Er der overensstemmelse? • Hvad er den enkeltes rolle? • Hvor kan jeg præge og gøre en forskel? • Udarbejde ”salgstale” for hvorledes vi sælger budskabet i organisationen.

Dag 6 - 7 – 2 dage, 1 dag for partnergruppen og 1 dags

Dag 2: 1 dags Kick-off for medarbejdergruppen. Gennemføres

evt. som fremtidsværksted hvor der sættes fokus på at arbejde med innovation i hele organisationen (innovationskultur). Målet er at sikre medarbejdergruppen et indgående kendskab til strategien, og sikre at alle motiveres til at tage andel i implementeringen heraf. Medarbejderne skal involveres og have personlig andel i processen samt være frontløbere for at fastholde strategien som en fast del af kulturen. • Hvad betyder det for mig? • Hvordan kan jeg bidrage til strategien? • Hvordan får jeg mine kollegaer med? • Hvad gør jeg / vi når der er modstand? • Hvordan får vi nye medarbejdere involveret i kultur og strategi? Som indslag på dagen inviteres evt. én person udefra til at sætte fokus på dele af indholdet, eks. Christian Lærke, Danske Ark eller en skuespiller. (Dette aftales nærmere). Formålet med dagen er at præsentere outputtet og samtidig informere medarbejderne om indhold og det fremtidige fokus. Dagen skal planlægges som en sjov, informativ og humoristisk dag

Kick-off for medarbejdergruppen.

Yderligere informationer

Dag 1: Partnergruppen og evt. nøglepersoner klædes på til

Salgsleder Hanne Lendal Tlf. 72 69 16 80 Mail: hle@ucn.dk

at kunne agere som ambassadører og forandringsagenter for resten af organisationen. Missions- og visionsledelse vil blive omdrejningspunktet på 1 dags seminaret for partnergruppen.

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINESS

Center for Byggeri & Business Lindholm Brygge 35 9400 Nørresundby www.byggeriogbusiness.dk

Strategiudviklingsforløb  

Sådan kan et strategiudviklingsforløb gennemføres I arbejdet med ovenstående målsætning foreslås følgende proces, hvor dag 1-5 gennemføres s...