Page 1

Zagreb - ÄŒakovec - Petrinja


Sveučilište u Zagrebu

Učiteljski fakultet Zagreb - Čakovec - Petrinja

R E D P R E D A V A NJ A akademska godina 2012. /2013.

Zagreb, 12. listopada 2012.


10 10 11 12 80 116 146 153 157 160 162 171

Sadržaj Uvodna riječ 1. Učiteljski studij (s modulima) - program 903 - kolegiji 2. Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) program 835 – kolegiji Sveučilišni preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – kolegiji Stručni studij predškolskog odgoja - program 980 - kolegiji Kalendar

SADRŽAJ

3 5 6 8

Studijski programi - Zagreb Studijski programi - Čakovec Studijski programi - Petrinja Popis izbornih predmeta Učiteljskog fakulteta Studijski programi obrazovnih znanosti za stjecanje kompetencija predmetnih nastavnika Međunarodni združeni sveučilišni diplomski studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje (MA) 1. NASTAVNICI PO ODSJECIMA I LOKACIJAMA 2. KATEDRE UPRAVA UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 3


Povjerenstvo za usklađivanje studijskog plana i programa: prof. dr. sc. Ante Bežen, predsjednik prof. dr. sc. Ivan Prskalo, zamjenik predsjednika prof. dr. sc. Vlatka Domović, predstojnica Katedre za pedagogiju i didaktiku prof. dr. sc. Dubravka Miljković prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić doc. dr. sc. Mario Dumančić, pročelnik Odsjeka za odgojiteljski studij

4


Uvodna riječ Peti red predavanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ovo je peto izdanje Reda predavanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to za akademsku godinu 2012./2013. Učiteljski fakultet osnovan je 2006., a 2007. s njim su sjedinjene Visoka učiteljska škola u Čakovcu i Visoka učiteljska škola u Petrinji u jedinstvenu sveučilišnu ustanovu koja djeluje na tri lokacije – središnjici u Zagrebu i odsjecima u Čakovcu i Petrinji. U sve tri sastavnice Učiteljskog fakulteta organiziran je sveučilišni diplomski učiteljski studij u trajanju od pet godina, sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju tri godine; i stručni studij predškolskog odgoja u trajanju od tri godine. Završavanjem učiteljskog studija stječe se diploma magistra primarnog obrazovanja, organiziranog po bolonjskom procesu, a završetkom odgojiteljskog studija svjedodžba prvostupnika predškolskog odgoja. Nastava na učiteljskom i odgojiteljskom studiju održava se po nastavnom planu i programu koji su izradili nastavnici Učiteljskog fakulteta, a odobrilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje. Izmjene studijskog programa do 20% odobrilo je Sveučilište u Zagrebu 2011. godine. Od akademske godine 2011./12. Fakultet je počeo sa izvođenjem sveučilišnog studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, a uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje; te Sveučilišta u Zagrebu. Red predavanja sadrži podatke o obveznim i izbornim kolegijima, nastavnicima i ECTS bodovima kako se provode po studijskim programima i lokacijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u akademskoj godini 2012./2013. Prikaz je napravljen tako da su najprije prikazana dva programa učiteljskog studija (program 903 – učiteljski studij s modulima i program 835 – učiteljski studij s engleskim i njemačkim jezikom), potom program prve i druge godine sveučilišnog studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (RPP), te zatim treću godinu stručnog odgojiteljskog studija (980) na sve tri lokacije (brojevi označuju redne brojeve dopusnica pod kojima se programi vode u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa). Programi učiteljskog studija provode se u okviru Odsjeka za učiteljske studije, a programi sveučilišnog studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja te stručnog studija predškolskog odgoja u okviru Odsjeka za odgojiteljski studij. Na Fakultetu djeluje i Odsjek za obrazovne studije (nastavničko obrazovanje stručnjaka koji nisu završili nastavničke fakultete), pa se prikazuje i njegov program kao i program doktorskog studija. Nadalje, Fakultet ima Odsjek u Čakovcu , te Odsjek u Petrinji. Oba Odsjeka izvode nastavu za učiteljski i odgojiteljski studij. Nositelji kolegija su obilježeni podvlačenjem imena. Uvrstili smo i popis nastavnika Učiteljskog fakulteta po odsjecima i katedrama te popis zaposlenih u upravi Fakulteta s kontaktnim podatcima, kako bi programska slika Fakulteta bila što cjelovitija.

5


Učiteljski studij (s modulima) - program 903 – kolegiji 1. godina: MODUL HRVATSKI JEZIK: Povijest hrvatskog jezika, Jezično izražavanje, Dijalektologija hrvatskoga jezika/Dijalektologija hrvatskoga jezika (Kajkavsko narječje)** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu, Starija hrvatska književnost/Pregled hrvatske književnosti** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu, MODUL LIKOVNA KULTURA: Crtanje 1, Crtanje 2, MODUL INFORMATIKA: Osnove informatike, Građa računala 1, MODUL ODGOJNE ZNANOSTI: Cjeloživotno obrazovanje, ZAJEDNIČKI PROGRAM: Opća pedagogija, Školska pedagogija, Razvojna psihologija 1, Razvojna psihologija 2, Psihologija učenja i poučavanja, Matematika 1, Matematika 2, Geografija 1, Geografija 2, Hrvatska gramatika* - ne upisuju studenti modula HJ, Hrvatski pravopis* - ne upisuju studenti modula HJ, Hrvatska povijest 1, Hrvatska povijest 2, Prirodoslovlje 1, Prirodoslovlje 2 , Prostornoplastičko oblikovanje 1, Kineziološka kultura 1, Kineziološka kultura 2, Stručno-pedagoška praksa 1.

2. godina: MODUL HRVATSKI JEZIK: Uvod u znanost o književnosti; Novija hrvatska književnost/ Čakavsko i štokavsko narječje** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu; Komunikacijska gramatika hrvatskog jezika, Uvod u svjetsku književnost, MODUL LIKOVNA KULTURA: Slikanje 1, Slikanje 2, Uvod u povijest umjetnosti 1, Uvod u povijest umjetnosti 2, MODUL INFORMATIKA: Građa računala 2, Informacijski sustavi, Računalne mreže, ZAJEDNIČKI PROGRAM I MODUL ODGOJNE ZNANOSTI: Filozofija odgoja 1, Filozofija odgoja 2, Motivacija i socijalni odnosi u razredu, Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Povijest pedagogije i školstva, Hrvatski jezik* - ne upisuju studenti modula HJ, Uvod u informatiku* - ne upisuju studenti modula informatika, Prirodoslovlje 3, Prirodoslovlje 4, Glazbena kultura 1, Glazbena kultura 2, Glazbeni praktikum 1, Glazbeni praktikum 2, Prostorno-plastičko oblikovanje 2, Kineziologija, Stručno-pedagoška praksa 2, Kineziološka kultura 3, Kineziološka kultura 4.

3. godina: MODUL HRVATSKI JEZIK: Hrvatski standardni jezik 1, Hrvatski standardni jezik 2, Dječja književnost 1, Dječja književnost 2, MODUL LIKOVNA KULTURA: Prostorno-plastičko oblikovanje 3, Prostorno-plastičko oblikovanje 4, Pismo 1, Pismo 2, Grafika 1, Grafika 2, MODUL INFORMATIKA: Uvod u baze podataka, Napredno korištenje računala i interneta, ZAJEDNIČKI PROGRAM I MODUL ODGOJNE ZNANOSTI: Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju, Sociologija obrazovanja, Inkluzivna pedagogija, Engleski jezik učiteljske struke 1, Engleski jezik učiteljske struke 2, Njemački jezik učiteljske struke 1, Njemački jezik učiteljske struke 2, Svjetska dječja književnost* - ne upisuju studenti modula HJ, Hrvatska dječja književnost* - ne upisuju studenti modula HJ, Medijska kultura, Glazbeni praktikum 3, Glazbeni praktikum 4, Likovna kultura 1* - ne upisuju studenti modula LK, Likovna kultura 2* - ne upisuju studenti modula LK, Metodika glazbene kulture 1, Metodika likovne kulture 1, Kineziološka metodika 1, Stručno-pedagoška praksa 3.

6


4. godina: MODUL HRVATSKI JEZIK: Književnost za mladež/Razlikovna gramatika** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu, Dramski odgoj, Multimediji u nastavi hrvatskog jezika, Klasični mediji u nastavi hrvatskog jezika/ Kajkavski usmenoknjiževni oblici** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu, MODUL LIKOVNA KULTURA: Vizualne komunikacije 1, Vizualne komunikacije 2, MODUL INFORMATIKA: Programiranje, Programiranje edukacijskih programskih paketa, ZAJEDNIČKI PROGRAM I MODUL ODGOJNE ZNANOSTI: Metodologija društvenih znanosti, Kvalitativne i kvantitativne metode 1, Scenska kultura, Metodika hrvatskoga jezika 1, Metodika hrvatskoga jezika 2, Metodika matematike 1, Metodika matematike 2, Metodika prirode i društva 1, Metodika prirode i društva 2, Metodika glazbene kulture 2, Metodika glazbene kulture 3, Metodika likovne kulture 2, Metodika likovne kulture 3, Kineziološka metodika 2, Kineziološka metodika 3, Stručno-pedagoška praksa 4.

5. godina: MODUL HRVATSKI JEZIK: Lutkarstvo/ Hrvatska kajkavska dječja književnost** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu, Govorništvo/Terenska istraživanja kajkavskih mjesnih govora** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu, Suvremene metodičke teorije/Metodika kajkavskoga narječja i književnosti** - upisuju studenti modula HJ u Čakovcu; MODUL LIKOVNA KULTURA: Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva 1, Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva 2, MODUL INFORMATIKA: Metodika informatike 1, Metodika informatike 2, ZAJEDNIČKI PROGRAM I MODUL ODGOJNE ZNANOSTI: Školski propisi i dokumentacija, Metodika hrvatskoga jezika 3, Metodika hrvatskoga jezika 4, Metodika matematike 3, Metodika matematike 4, Metodika prirode i društva 3, Metodika prirode i društva 4, Interdisciplinarni pristup medijima, Stručno pedagoška praksa 5.

7


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) – program 835 – kolegiji 1. godina: ZAJEDNIČKI PROGRAM: Opća pedagogija, Školska pedagogija, Razvojna psihologija 1, Razvojna psihologija 2, Psihologija učenja i poučavanja, Matematika 1, Matematika 2, Geografija 1, Geografija 2, Hrvatska gramatika, Hrvatski pravopis, Hrvatska povijest 1, Hrvatska povijest 2, Prirodoslovlje 1, Prirodoslovlje 2, Kineziološka kultura 1, Kineziološka kultura 2, Stručnopedagoška praksa 1, ENGLESKI JEZIK: Fonetika i fonologija engleskog jezika, Jezične vježbe engleskog jezika 1, Jezične vježbe engleskog jezika 2, Komunikacijska gramatika engleskog jezika 1, Komunikacijska gramatika engleskog jezika 2, Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 1, NJEMAČKI JEZIK: Fonetika i fonologija njemačkog jezika 1, Fonetika i fonologija njemačkog jezika 2, Gramatika suvremenog njemačkog jezika 1, Gramatika suvremenog njemačkog jezika 2, Jezične vježbe njemačkog jezika 1, Jezične vježbe njemačkog jezika 2.

2. godina: ZAJEDNIČKI PROGRAM: Filozofija odgoja 1, Filozofija odgoja 2, Motivacija i socijalni odnosi u razredu, Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Hrvatski jezik, Uvod u informatiku, Prirodoslovlje 3, Prirodoslovlje 4, Glazbena kultura 1, Glazbena kultura 2, Glazbeni praktikum 1, Glazbeni praktikum 2, Kineziologija, Stručno-pedagoška praksa 2, Kineziološka kultura 3, Kineziološka kultura 4, ENGLESKI JEZIK: Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku 1, Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku 2, Uvod u kulturu i civilizaciju, Anglosaksonske kulture, Osnove književnosti na engleskom jeziku, Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 2, Praksa u nastavi engleskog jezika 1, NJEMAČKI JEZIK: Jezične vježbe njemačkog jezika 3, Jezične vježbe njemačkog jezika 4, Gramatika suvremenog njemačkog jezika 3, Gramatika suvremenog njemačkog jezika 4, Uvod u lingvistiku njemačkog jezika, Teorijske osnove nastave stranih jezika 1, Uvod u dječju književnost njemačkog govornog područja, Politički i socijalni sustav Njemačke i Austrije, Njemačka i Austrija od 1945. do danas.

3. godina: ZAJEDNIČKI PROGRAM: Inkluzivna pedagogija, Svjetska dječja književnost, Hrvatska dječja književnost, Medijska kultura, Scenska kultura, Glazbeni praktikum 3, Glazbeni praktikum 4, Likovna kultura 1, Likovna kultura 2, Metodika glazbene kulture 1, Metodika likovne kulture 1, Kineziološka metodika 1, Stručno-pedagoška praksa 3, ENGLESKI JEZIK: Napredno pismeno izražavanje na engleskom jeziku, Ispit jezičnih vještina i kompetencija na engleskom jeziku, Suvremeni engleski jezik i lingvistika 1, Suvremeni engleski jezik i lingvistika 2, Odabrani književni tekstovi na engleskom jeziku, Dječja književnost na engleskom jeziku, Uvod u metodiku engleskog jezika, Metodika engleskog jezika: rano učenje, Praksa u nastavi engleskog jezika 2, Praksa u nastavi engleskog jezika 3, NJEMAČKI JEZIK: Jezične vježbe njemačkog jezika 5, Primjena jezičnih vještina u analizi teksta, Teorijske osnove nastave stranih jezika 2, Metodika njemačkog jezika: razvoj jezičnih vještina 1, Metodika njemačkog jezika: razvoj jezičnih vještina 2, Socijalno angažirana dječja književnost njemačkog govornog područja, Fantastična književnost njemačkog 8


govornog područja za djecu i mlade, Sociokulturološke teme u nastavi njemačkog jezika, Osnove interkulturalne komunikacije, Metodika njemačkog jezika: rano učenje 1.

4. godina: ZAJEDNIČKI PROGRAM: Metodologija društvenih znanosti, Kvalitativne i kvantitativne metode, Metodika hrvatskoga jezika 1, Metodika hrvatskoga jezika 2, Metodika matematike 1, Metodika matematike 2, Metodika prirode i društva 1, Metodika prirode i društva 2, Metodika glazbene kulture 2, Metodika glazbene kulture 3, Metodika likovne kulture 2, Metodika likovne kulture 3, Kineziološka metodika 2, Kineziološka metodika 3, Stručno-pedagoška praksa 4, ENGLESKI JEZIK: Pisanje akademskog teksta na engleskom jeziku, Govor i razgovor na engleskom jeziku 1, Govor i razgovor na engleskom jeziku 2, Slikovnica na engleskom jeziku, Metodika engleskog jezika: integrirana nastava, Metodika engleskog jezika: vrednovanje, Praksa u nastavi engleskog jezika 4, Praksa u nastavi engleskog jezika 5, NJEMAČKI JEZIK: Njemački jezik znanstvenog diskursa, Metodika njemačkog jezika: posredovanje jezičnih znanja1, Metodika njemačkog jezika: posredovanje jezičnih znanja 2, Metodika njemačkog jezika: rano učenje 2, Multikulturalnost i europski identiteti, Interkulturalno učenje u nastavi njemačkog jezika.

5. godina: ZAJEDNIČKI PROGRAM: Metodika hrvatskoga jezika 3, Metodika hrvatskoga jezika 4, Metodika matematike 3, Metodika matematike 4, Metodika prirode i društva 3, Metodika prirode i društva 4, Stručno-pedagoška praksa 5, Interdisciplinarni pristup medijima ENGLESKI JEZIK: Primijenjena lingvistika u engleskom jeziku 1, Primijenjena lingvistika u engleskom jeziku 2, Metodika engleskog jezika: kultura u ranom učenju, Suvremeni roman engleskog govornog područja za djecu i mladež, Književnost u nastavi engleskog jezika, Metodičke vježbe nastave engleskog jezika 1, Metodičke vježbe nastave engleskog jezika 2, NJEMAČKI JEZIK: Didaktičko-metodički diskurs na njemačkom jeziku 1, Didaktičko-metodički diskurs na njemačkom jeziku 2, Višejezičnost i jezična politika u Europi, Metodika njemačkog jezika: planiranje nastave i analiza udžbenika 1, Metodika njemačkog jezika: planiranje nastave i analiza udžbenika 2, Interkulturalno učenje i književnost njemačkog govornog područja 1, Interkulturalno učenje i književnost njemačkog govornog područja 2.

9


Sveučilišni preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – kolegiji 1. godina: Pedagogija ranoga odgoja 1, Razvojna psihologija 1, Glazbena kultura, Prirodoslovlje, Svjetska dječja književnost, Uvod u metode znanstvenoga istraživanja sa statistikom, Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta, Kineziološka kultura 1, Razvojna psihologija 2, Psihologija dječje igre, Pedagogija ranoga odgoja 2, Hrvatski jezik, Hrvatska dječja književnost, Likovna kultura, Instrument 1 (Gitara/ Klavir/ Harmonika), ICT u odgoju i obrazovanju, Kineziološka kultura 2, Izborni predmet 1, Stručno-pedagoška praksa 1

2. godina: Filozofija odgoja, Profesija odgojitelja i refleksivna praksa, Jezično izražavanje, Kineziologija, Instrument 2 (Gitara/ Klavir/ Harmonika), Metodika likovne kulture 1, Engleski/Njemački jezik odgojiteljske struke 1, Kineziološka kultura 3, Inkluzivna pedagogija, Kineziološka metodika 1, Lutkarstvo i scenska kultura, Metodika likovne kulture 2, Uvod u metodiku hrvatskoga jezika i književnosti, Instrumentalna pratnja s pjevanjem 1 (Gitara/ Klavir/ Harmonika), Engleski/ Njemački jezik odgojiteljske struke 2, Kineziološka kultura 4, Izborni predmet 1, Stručnopedagoška praksa 1

Stručni studij predškolskog odgoja (program 980) – kolegiji 3. godina: Integrirani jaslički kurikulum, Metodika upoznavanja okoline 3, Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 3, Metodika likovne kulture 3, Metodika glazbene kulture 1, Kineziološka metodika 3, Interdisciplinarni pristup medijima, Izborni predmet 4, Izborni predmet 5, Suradnja obitelji i dječjeg vrtića, Integrirani predškolski kurikulum, Metodika upoznavanja okoline 4, Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 4, Metodika likovne kulture 4, Metodika glazbene kulture 2, Kineziološka metodika 4, Etika, Izborni predmet 6.

10


Kalendar UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA AKADEMSKU GODINU 2012./2013.

(Nastava, ispitni rokovi i stručno–pedagoška praksa)

Početak akademske godine: 1. listopada 2012. Zimski semestar: 1. 10. 2012. – 25. 1. 2013. Ljetni semestar: 4. 3. 2013. – 14. 6. 2013. ISPITNI ROKOVI Dekanski rok: 3.10. 2012. Izvanredni ispitni rok: 19. 11. 2012. – 23. 11. 2012. Izvanredni ispitni rok: 22. 4. 2013. – 26. 4. 2013. Zimski ispitni rok: 28. 1. 2013. – 15. 2. 2013. Ljetni ispitni rok: 17. 6. 2013. – 12. 7. 2013. Jesenski ispitni rok: 2. 9. 2013. – 20. 9. 2013. STRUČNO–PEDAGOŠKA PRAKSA Stručno-pedagoška praksa 18. 2. 2013. – 1. 3. 2013. 11


UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 10000 Zagreb, Savska cesta 77 Tel.: 01 63 27 300 Faks: 01 61 77 860 Url: www.ufzg.hr El. pošta: dekanat@ufzg.hr


Dekan: dr. sc. Ivan Prskalo, red. prof., ivan.prskalo@ufzg.hr Prodekanica za nastavu i studente: Antonija Balić Šimrak, doc., antonija.balic-simrak@ufzg.hr Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju: dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, doc., tamara.gazdic-aleric@ufzg.hr Prodekan za razvoj i poslovanje: dr. sc. Vatroslav Horvat, doc., vatroslav.horvat@ufzg.hr Tajnica: Jadranka Deković, dipl. iur., jadranka.dekovic@ufzg.hr


UČITELJSKI STUDIJI

1.1. Učiteljski studij (s modulima) - program 903 – kolegiji 1.1.1. Modul hrvatski jezik

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

3

Vlatka Domović, Tomislava Vidić

Opća pedagogija

15

0

15

3

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković*

Kineziološka kultura 1

0

30

0

1

Ante Selak

Povijest hrvatskog jezika

15

0

15

4

Dunja Pavličević-Franić

Jezično izražavanje

15

0

15

4

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 1

0

60

0

2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

14

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

Dijalektologija hrvatskoga jezika

15

0

15

2

Starija hrvatska književnost

15

0

15

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Đuro Blažeka, Jelena Vignjević Diana Zalar, Patricija Marušić

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

15


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Katica Knezović

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Milan Matijević

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Daria Tot, Štefka Batinić

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

Uvod u znanost o književnosti

15

0

15

2

Novija hrvatska književnost

15

0

15

2

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

15

0

15

2

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Dubravka Težak, Patricija Marušić Diana Zalar, Patricija Marušić Daniela Bertić

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2 Kineziološka kultura 3

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

16

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Katica Knezović

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Milan Matijević

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Vladimir Šimović, Vesna Markovac

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Komunikacijska gramatika hrvatskog jezika

30

15

15

4

Uvod u svjetsku književnost

15

0

15

3

Izborni kolegij najmanje 4 boda

15

0

15

4

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Ivan Prskalo, Snježana Mraković Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Dunja Pavličević-Franić, Katarina Aladrović Slovaček Dubravka Težak, Patricija Marušić

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

17


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Dejana Bouillet

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Renata Šamo / Iris Šmidt Pelajić, Damir Velički, Željka Knežević*

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Krešimir Mikić

Medijska kultura

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 1

15

30

0

5

Dunja Pavličević-Franić

Hrvatski standardni jezik 1

30

0

30

5

Dubravka Težak

Dječja književnost 1

15

0

15

2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 3

0

60

0

2

Milan Matijević, Višnja Rajić Branislava Baranović, Silvia Rogošić

Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 3

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student bira engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

18

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

15

0

30

3

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Diana Atanasov Piljek

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Miroslav Huzjak

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Hrvatski standardni jezik 2

30

15

30

5

Dječja književnost 2

30

0

30

6

Renata Šamo, Ivana Carević / Iris Šmidt Pelajić* Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač

Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić Dunja Pavličević-Franić, Katarina Aladrović Slovaček Dubravka Težak

NAZIV KOLEGIJA Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2** Glazbeni praktikum 4

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student bira engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

19


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Milan Matijević

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Iva Gruić

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar*

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Ivan Mrkonjić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Dubravka Težak

Književnost za mladež

30

0

15

2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 4

0

60

0

2

Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Snježana Mraković*

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

20

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić, Snježana Mraković* Iva Gruić, Ines Škuflić Horvat Krešimir Mikić, Marko Gregurić Krešimir Mikić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Dramski odgoj

15

15

0

2

Multimediji u nastavi hrvatskog jezika

15

0

15

2

Klasični mediji u nastavi hrvatskog jezika

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

21


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Lutkarstvo

15

30

0

4

Tamara Gazdić-Alerić

Govorništvo

15

15

15

3

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

15

0

15

2

Daria Tot, Jadranka Oštarčević Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Iva Gruić, Marina Petković Liker

NAZIV KOLEGIJA

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

22

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Krešimir Mikić, Marko Gregurić Ante Bežen, Vesna Budinski

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Suvremene metodičke teorije

30

0

30

4

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

23


1.1.2. Modul likovna kultura

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

3

Vlatka Domović, Tomislava Vidić

Opća pedagogija

15

0

15

3

Ante Selak

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković*

Kineziološka kultura 1

0

30

0

1

Danijel Žabčić

Crtanje 1

15

30

0

2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 1

0

60

0

2

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

24

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Ante Selak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

15

30

0

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Danijel Žabčić

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Crtanje 2

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

25


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Katica Knezović

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Milan Matijević

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Daria Tot, Štefka Batinić

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Ante Selak, Tamara Gazdić-Alerić, Katarina Aladrović Slovaček*

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković*

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2 Kineziološka kultura 3

Danijel Žabčić

Slikanje 1

15

30

0

1

Marijan Jakubin

Uvod u povijest umjetnosti 1

30

0

0

1

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

26

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Katica Knezović

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Milan Matijević

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Vladimir Šimović, Vesna Markovac

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Ivan Prskalo, Snježana Mraković Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević*

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4

Danijel Žabčić

Slikanje 2

15

30

0

4

Marijan Jakubin

Uvod u povijest umjetnosti 2

30

0

0

4

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 1 bod

15

0

15

1

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

27


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Krešimir Mikić

Medijska kultura

15

0

30

4

Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh*

Glazbeni praktikum 3

0

15

0

1

Luka Petrač

Prostorno-plastičko oblikovanje 3

15

0

30

3

Danijel Žabčić, Danko Jakšić

Pismo 1

15

30

0

3

Luka Petrač

Grafika 1

15

30

0

3

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 3

0

60

0

2

Milan Matijević, Višnja Rajić Branislava Baranović, Silvia Rogošić Dejana Bouillet Renata Šamo / Iris Šmidt Pelajić, Damir Velički Željka Knežević* Dubravka Težak, Marina Gabelica, Ivana Milković*

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

28

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Renata Šamo, Ivana Carević / Iris Šmidt Pelajić* Dubravka Težak, Marina Gabelica Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

15

0

30

3

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Glazbeni praktikum 4

ECTS

Diana Atanasov Piljek

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Miroslav Huzjak

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Luka Petrač

Prostorno-plastičko oblikovanje 4

15

0

30

3

Danijel Žabčić, Danko Jakšić

Pismo 2

15

30

0

3

Luka Petrač

Grafika 2

15

30

0

3

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

29


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Milan Matijević

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Iva Gruić

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar*

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Ivan Mrkonjić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Vizualne komunikacije 1

15

30

0

2

Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Snježana Mraković* Miroslav Huzjak, Danko Jakšić Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 4

60

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

30

ECTS

2

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić, Snježana Mraković* Miroslav Huzjak, Danko Jakšić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Vizualne komunikacije 2

15

30

0

3

Izborni kolegiji najmanje 5 bodova

UKUPNO

ECTS

5

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

31


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Miroslav Huzjak

Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva 1

15

30

0

3

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 4 boda

15

0

15

4

Daria Tot, Jadranka Oštarčević Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina*

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

32

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Krešimir Mikić, Marko Gregurić Miroslav Huzjak

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva 2

15

30

0

3

Izborni kolegij najmanje 3 boda

15

0

15

3

Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

33


1.1.3. Modul informatika

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

3

Vlatka Domović, Tomislava Vidić

Opća pedagogija

15

0

15

3

Ante Selak

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

30

30

0

4

0

60

0

2

Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Vladimir Šimović, Maja Katarina Tomić Daniela Bertić

Kineziološka kultura 1 Osnove informatike Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

34

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Ante Selak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

15

0

15

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Vladimir Šimović, Vesna Markovac

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Građa računala 1

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

35


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Katica Knezović

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Milan Matijević

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Daria Tot, Štefka Batinić

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Ante Selak, Tamara Gazdić-Alerić, Katarina Aladrović Slovaček*

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

15

0

15

2

0

30

0

1

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Vladimir Šimović, Vesna Markovac Daniela Bertić

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2 Kineziološka kultura 3 Građa računala 2 Stručno-pedagoška praksa 2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

36

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Katica Knezović

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Milan Matijević

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Informacijski sustavi

30

0

45

5

Računalne mreže

30

0

30

4

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Ivan Prskalo, Snježana Mraković Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Vladimir Šimović, Vatroslav Zovko Mario Dumančić, Vesna Markovac, Tedo Vrbanec*

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4

Izborni kolegij najmanje 5 bodova

UKUPNO

5

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

37


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Milan Matijević, Višnja Rajić Branislava Baranović, Silvia Rogošić Dejana Bouillet Renata Šamo /Iris Šmidt Pelajić, Damir Velički Željka Knežević* Dubravka Težak, Marina Gabelica, Ivana Milković* Krešimir Mikić Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač Vladimir Šimović, Predrag Oreški Daniela Bertić

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

NAZIV KOLEGIJA

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Medijska kultura

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 1

15

30

0

5

Uvod u baze podataka

15

0

15

2

0

60

0

2

15

0

15

2

Glazbeni praktikum 3

Stručno-pedagoška praksa 3 Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

38

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

15

0

30

3

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Diana Atanasov Piljek

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Miroslav Huzjak

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Napredno korištenje računala i interneta

30

60

0

7

Renata Šamo, Ivana Carević / Iris Šmidt Pelajić* Dubravka Težak, Marina Gabelica Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač

Ivan Prskalo, Srna jenko Miholić Vladimir Šimović, Zoran Nježić, Predrag Oreški

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 4

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

39


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Milan Matijević

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Iva Gruić

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar*

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Ivan Mrkonjić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Programiranje

15

0

15

2

0

60

0

2

Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Snježana Mraković* Zoran Nježić, Maja Katarina Tomić Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 4

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

40

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić, Snježana Mraković* Mario Dumančić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Programiranje edukacijskih programskih paketa

30

60

0

7

Izborni kolegij najmanje 1 bod

15

0

15

1

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

41


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Daria Tot, Jadranka Oštarčević Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Ljubica Bakić-Tomić, Mario Dumančić Daniela Bertić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

30

15

30

6

0

60

0

2

15

0

15

3

Metodika informatike 1 Stručno-pedagoška praksa 5 Izborni kolegij najmanje 3 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

42

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Krešimir Mikić, Marko Gregurić Ljubica Bakić-Tomić, Mario Dumančić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Metodika informatike 2

30

15

0

3

Izborni kolegij najmanje 3 boda

15

0

15

3

Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

43


1.1.4. Modul odgojne znanosti

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

3

Vlatka Domović, Tomislava Vidić

Opća pedagogija

15

0

15

3

Ante Selak

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

15

0

15

4

0

60

0

2

Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Milan Matijević, Višnja Rajić Daniela Bertić

Kineziološka kultura 1 Cjeloživotno obrazovanje Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

44

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Božidar Tepeš, Marija Juričić Devčić

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Ante Selak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

15

0

15

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević*

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

45


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Katica Knezović

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Milan Matijević

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Daria Tot, Štefka Batinić

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Ante Selak, Tamara Gazdić-Alerić, Katarina Aladrović Slovaček*

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

Kineziološka kultura 3

0

30

0

1

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Luka Petrač, Sabina Ljubić, Saša Živković* Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković*

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

46

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Katica Knezović

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Milan Matijević

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Vladimir Šimović, Vesna Markovac

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Ivan Prskalo, Snježana Mraković Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević*

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4 Izborni kolegiji najmanje 11 bodova ukupno

UKUPNO

11

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

47


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Milan Matijević, Višnja Rajić Branislava Baranović, Silvia Rogošić Dejana Bouillet Renata Šamo /Iris Šmidt Pelajić, Damir Velički Željka Knežević* Dubravka Težak, Marina Gabelica, Ivana Milković* Krešimir Mikić Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač Daniela Bertić

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

NAZIV KOLEGIJA

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Medijska kultura

15

0

30

4

0

15

0

1

15

30

0

5

0

60

0

2

15

0

15

4

Glazbeni praktikum 3 Likovna kultura 1 Stručno-pedagoška praksa 3 Izborni kolegiji najmanje 4 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

48

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

15

0

30

3

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Diana Atanasov Piljek

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Miroslav Huzjak

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Renata Šamo, Ivana Carević / Iris Šmidt Pelajić* Dubravka Težak, Marina Gabelica Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač*

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 4

Izborni kolegiji najmanje 7 bodova

UKUPNO

ECTS

7

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

49


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Milan Matijević

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Iva Gruić

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar*

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Ivan Mrkonjić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

0

60

0

2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Snježana Mraković* Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 4 Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

50

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić, Snježana Mraković*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Izborni kolegiji najmanje 8 bodova – ukupno

UKUPNO

ECTS

8

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

51


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Daria Tot, Jadranka Oštarčević Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Daniela Bertić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

Izborni kolegiji najmanje 9 bodova ukupno

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

52

ECTS

9

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina* Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

15

15

0

2

Interdisciplinarni pristup medijima Izborni kolegiji najmanje 6 bodova – ukupno Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

6 14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

53


UČITELJSKI STUDIJI 2. Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) – program 835 – kolegiji 2.1. Učiteljski studij s programom engleskog jezika

Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 1

30

0

15

3

Božidar Tepeš, Maja Katarina Tomić

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Opća pedagogija

15

0

15

3

Ante Selak

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković*

Kineziološka kultura 1

0

30

0

1

Lovorka Zergollern-Miletić

Komunikacijska gramatika engleskog jezika 1

15

15

0

2

Ivana Carević

Fonetika i fonologija engleskog jezika

15

45

0

3

Lovorka Zergollern-Miletić, Kristina Cergol Kovačević, Ivana Cindrić*

Jezične vježbe engleskog jezika 1

0

30

0

2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 1

0

30

0

1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

54

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Božidar Tepeš, Maja Katarina Tomić

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Ante Selak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 2

15

15

0

2

Kineziološka kultura 2

0

30

0

1

Jezične vježbe engleskog jezika 2

0

45

0

3

15

30

0

4

0

0

30

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Lovorka Zergollern-Miletić, Kristina Cergol Kovačević, Ivana Cindrić* Lovorka Zergollern-Miletić Smiljana Narančić Kovač, Ivana Cindrić

NAZIV KOLEGIJA

Komunikacijska gramatika engleskog jezika 2 Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 1

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

55


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Katica Knezović

Filozofija odgoja 1

15

0

15

2

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

4

Milan Matijević

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

3

Ante Selak, Tamara Gazdić-Alerić

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 3

15

15

0

2

Glazbena kultura 1

15

15

0

2

Glazbeni praktikum 1

0

15

0

1

Kineziološka kultura 3

0

30

0

1

Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku 1

0

45

0

4

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Lovorka Zergollern-Miletić, Ivana Carević* Maja Antunac

Uvod u kulturu i civilizaciju

30

0

30

4

Smiljana Narančić Kovač, Ivana Milković

Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 2

0

0

30

2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

56

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Katica Knezović

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Milan Matijević

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Vladimir Šimović, Vesna Markovac

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

3

Kineziološka kultura 4

0

30

0

1

Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku 2

0

60

0

4

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Ivan Prskalo, Snježana Mraković Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Lovorka Zergollern-Miletić, Ivana Carević*

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija

Maja Antunac

Anglosaksonske kulture

30

0

30

4

Smiljana Narančić Kovač, Krunoslav Mikulan Marija Andraka, Ivana Cindrić

Osnove književnosti na engleskom jeziku

15

0

15

3

Praksa u nastavi engleskog jezika 1

0

30

0

1

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

57


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Dejana Bouillet

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

3

Diana Zalar, Ivana Milković

Svjetska dječja književnost

15

0

15

2

Krešimir Mikić

Medijska kultura

15

0

30

3

Iva Gruić

Scenska kultura

15

0

15

2

0

15

0

1

15

30

0

3

0

0

30

2

15

0

15

2

30

0

30

4

Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač* Mark Davies Smiljana Narančić Kovač Marija Andraka Lovorka Zergollern-Miletić, Mark Davies, Ivana Cindrić, Ivana Carević* Milica Gačić, Kristina Cergol Kovačević Smiljana Narančić Kovač, Ivana Milković Daniela Bertić

Glazbeni praktikum 3 Likovna kultura 1 Napredno pismeno izražavanje na engleskom jeziku Odabrani književni tekstovi na engleskom jeziku Uvod u metodiku engleskog jezika Ispit jezičnih vještina i kompetencija na engleskom jeziku Suvremeni engleski jezik i lingvistika 1

1 30

0

30

4

Praksa u nastavi engleskog jezika 2

0

30

0

1

Stručno-pedagoška praksa 3

0

60

0

2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

58

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

15

0

30

3

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

3

Diana Atanasov Piljek

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Miroslav Huzjak

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Kineziološka metodika 1

15

15

0

2

30

0

30

4

30

30

15

4

45

0

30

5

0

30

0

1

Diana Zalar, Ivana Milković Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač*

Glazbeni praktikum 4

Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić Milica Gačić, Kristina Cergol Kovačević Marija Andraka Smiljana Narančić Kovač, Ivana Milković Smiljana Narančić Kovač, Ivana Milković

Hrvatska dječja književnost

Suvremeni engleski jezik i lingvistika 2 Metodika engleskog jezika: rano učenje Dječja književnost na engleskom jeziku Praksa u nastavi engleskog jezika 3 Izborni kolegij najmanje 1 bod

UKUPNO

ECTS

1

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

59


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Milan Matijević

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar*

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

3

Ivan Mrkonjić

Metodika matematike 1

30

0

0

2

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

2

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

3

Kineziološka metodika 2

15

30

0

4

Slikovnica na engleskom jeziku

15

0

15

2

15

0

15

2

0

0

30

2

Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Snježana Mraković* Smiljana Narančić Kovač Marija Andraka Marija Andraka

Metodika engleskog jezika: integrirana nastava Govor i razgovor na engleskom jeziku 1

Marija Andraka

Praksa u nastavi engleskog jezika 4

0

30

0

1

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 4

0

60

0

2

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

60

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić Nada Vijtiuk, Daniela Bertić, Alena Letina Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić* Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić, Snježana Mraković*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

4

0

0

30

2

0

0

30

2

15

0

15

2

0

30

0

1

Renata Šamo, Ivana Cindrić

Pisanje akademskog teksta na engleskom jeziku Govor i razgovor na engleskom jeziku 2 Metodika engleskog jezika: vrednovanje

Marija Andraka

Praksa u nastavi engleskog jezika 5

Mark Davies Marija Andraka

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

61


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

4

Metodika matematike 3

0

45

0

4

Nada Vijtiuk, Alena Letina

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Milica Gačić

Primijenjena lingvistika u engleskom jeziku 1

30

0

0

3

Književnost u nastavi engleskog jezika

15

0

15

2

15

0

15

2

0

60

0

5

0

90

0

3

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek*

Smiljana Narančić Kovač, Ivana Milković Smiljana Narančić Kovač, Ivana Milković Milka Bilić-Štefan Daniela Bertić

Suvremeni roman engleskog govornog područja za djecu i mladež Metodičke vježbe nastave engleskog jezika 1 Stručno-pedagoška praksa 5 Izborni kolegiji najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

62

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 ENGLESKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Alena Letina, Sanja Canjek Androić Krešimir Mikić, Marko Gregurić Milica Gačić Marija Andraka, Ivana Cindrić Milka Bilić-Štefan

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

4

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

2

15

15

0

2

30

0

15

2

15

0

15

2

0

45

0

2

Interdisciplinarni pristup medijima Primijenjena lingvistika u engleskom jeziku 2 Metodika engleskog jezika: kultura u ranom učenju Metodičke vježbe nastave engleskog jezika 2 Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

63


2.2. Učiteljski studij s programom njemačkog jezika

Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 1

30

0

15

3

Božidar Tepeš, Maja Katarina Tomić

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

2

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Opća pedagogija

15

0

15

3

Ante Selak

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

0

15

15

2

0

15

15

2

Jezične vježbe njemačkog jezika 1

0

60

0

3

Stručno-pedagoška praksa 1

0

30

0

1

Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Damir Velički, Željka Knežević Iris Šmidt Pelajić Lena Sušić, Željka Knežević Daniela Bertić

Kineziološka kultura 1 Fonetika i fonologija njemačkog jezika 1 Gramatika suvremenog njemačkog jezika 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

64

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Tea Pavin Ivanec

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Božidar Tepeš, Maja Katarina Tomić

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Ante Selak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Andrea Feldman

Hrvatska povijest 2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje 2

15

15

0

2

0

30

0

1

15

15

0

2

0

15

15

3

0

60

0

4

Vlatka Domović, Maja Drvodelić

Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Damir Velički, Željka Knežević Iris Šmidt Pelajić Lena Sušić, Željka Knežević

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Fonetika i fonologija njemačkog jezika 2 Gramatika suvremenog njemačkog jezika 2 Jezične vježbe njemačkog jezika 2

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

65


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Katica Knezović

Filozofija odgoja 1

15

0

15

2

Majda Rijavec, Lana Jurčec

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

4

Milan Matijević

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

3

Ante Selak, Tamara Gazdić-Alerić

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 3

15

15

0

2

Glazbena kultura 1

15

15

0

2

Glazbeni praktikum 1

0

15

0

1

Kineziološka kultura 3

0

30

0

1

Gramatika suvremenog njemačkog jezika 3

0

15

15

2

Jezične vježbe njemačkog jezika 3

0

45

0

3

Uvod u lingvistiku njemačkog jezika

0

0

30

3

Damir Velički

Politički i socijalni sustav Njemačke i Austrije

15

0

15

2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Krunoslav Blažević, Ivona Jerković* Lena Sušić, Iris Šmidt Pelajić* Iris Šmidt Pelajić Siegfried Gehrmann, Ivana Rončević

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

66

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Katica Knezović

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Milan Matijević

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Vladimir Šimović, Vesna Markovac

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Marko Ćaleta

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

3

Kineziološka kultura 4

0

30

0

1

Jezične vježbe njemačkog jezika 4

0

30

0

2

0

15

15

3

15

0

0

2

15

0

30

3

15

0

15

2

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Ivan Prskalo, Snježana Mraković Srna Jenko Miholić, Mateja Kunješić, Ivona Jerković, Krunoslav Blažević* Iris Šmidt Pelajić, Ivana Rončević Lena Sušić Siegfried Gehrmann Iris Šmidt Pelajić Damir Velički

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija

Gramatika suvremenog njemačkog jezika 4 Teorijske osnove nastave stranih jezika 1 Uvod u dječju književnost njemačkog govornog područja Njemačka i Austrija od 1945. do danas

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

67


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Dejana Bouillet

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

3

Diana Zalar, Ivana Milković

Svjetska dječja književnost

15

0

15

2

Krešimir Mikić

Medijska kultura

15

0

30

3

Iva Gruić

Scenska kultura

15

0

15

2

0

15

0

1

15

30

0

3

0

45

0

3

15

0

0

2

15

0

15

2

15

0

15

3

15

0

15

3

0

60

0

2

15

0

15

1

Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač Lena Sušić Siegfried Gehrmann Ana Petravić Iris Šmidt Pelajić

Glazbeni praktikum 3 Likovna kultura 1 Jezične vježbe njemačkog jezika 5 Teorijske osnove nastave stranih jezika 2 Metodika njemačkog jezika: razvoj jezičnih vještina 1 Socijalno angažirana dječja književnost njemačkog govornog područja

Siegfried Gehrmann

Osnove interkulturalne komunikacije

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 3 Izborni kolegij najmanje 1 bod**

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Studenti u tijeku studija obvezno upisuju jedan izborni kolegij iz njemačkog jezika. Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

68

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

15

0

30

3

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

3

Diana Atanasov Piljek

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Miroslav Huzjak

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Kineziološka metodika 1

15

15

0

2

0

15

15

2

15

15

15

3

15

0

15

2

15

0

15

2

15

0

15

2

Diana Zalar, Ivana Milković Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska, Dubravko Fiolić, Tomislav Vrandečić, Igor Peteh* Marijan Jakubin, Luka Petrač

Glazbeni praktikum 4

Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić Damir Velički, Ivana Rončević Ana Petravić, Ana Šenjug Golub Iris Šmidt Pelajić Damir Velički Ana Petravić, Ana Šenjug Golub

Hrvatska dječja književnost

Primjena jezičnih vještina u analizi teksta Metodika njemačkog jezika: razvoj jezičnih vještina 2 Fantastična književnost njemačkog govornog područja za djecu i mlade Sociokulturološke teme u nastavi njemačkog jezika Metodika njemačkog jezika: rano učenje 1 Izborni kolegiji najmanje 4 boda

UKUPNO

ECTS

4

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

69


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Milan Matijević

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Ante Bežen, Vesna Budinski, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar*

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

3

Ivan Mrkonjić

Metodika matematike 1

30

0

0

2

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

2

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

3

Kineziološka metodika 2

15

30

0

4

15

0

15

2

15

0

15

3

0

15

15

2

0

60

0

2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Snježana Mraković* Ana Petravić, Ana Šenjug Golub Ana Petravić, Ana Šenjug Golub

Interkulturalno učenje u nastavi njemačkog jezika Metodika njemačkog jezika: posredovanje jezičnih znanja 1 Metodika njemačkog jezika: rano učenje 2

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 4

Ana Petravić

Izborni kolegij najmanje 2 boda**

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Studenti u tijeku studija obvezno upisuju jedan izborni kolegij iz njemačkog jezika. Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

70

ECTS

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić Nada Vijtiuk, Daniela Bertić Diana Atanasov Piljek, Dubravko Fiolić Miroslav Huzjak, Luka Petrač, Ida Mati-Loher, Gordana Košćec* Ivan Prskalo, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić, Snježana Mraković* Siegfried Gehrmann, Ivana Rončević

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

4

Njemački jezik znanstvenog diskursa

ECTS

0

15

15

2

Ana Petravić

Metodika njemačkog jezika: posredovanje jezičnih znanja 2

15

0

15

3

Siegfried Gehrmann

Multikulturalnost i europski identiteti

15

0

15

2

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

71


Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Katarina Franjčec, Gordana Ivančić, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Alena Letina Blaženka Filipan-Žignić Siegfried Gehrmann, Željka Knežević Ana Petravić, Željka Knežević Siegfried Gehrmann Daniela Bertić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

4

Metodika matematike 3

0

45

0

4

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

15

0

15

2

15

0

15

3

15

30

15

4

15

0

15

3

0

90

0

3

15

0

15

2

Didaktičko-metodički diskurs na njemačkom jeziku 1 Višejezičnost i jezična politika u Europi Metodika njemačkog jezika: planiranje nastave i analiza udžbenika 1 Interkulturalno učenje i književnost njemačkog govornog područja 1 Stručno-pedagoška praksa 5 Izborni kolegiji najmanje 2 boda**

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Studenti u tijeku studija obvezno upisuju jedan izborni kolegij iz njemačkog jezika. Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

72

30


P 835 Učiteljski studij (s engleskim ili njemačkim jezikom) ‐ 835 NJEMAČKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Ante Bežen, Martina Kolar Billege, Zrinka Vukojević, Monika Hruškar* Ivan Mrkonjić, Ksenija Ćosić, Đurđa Kulušić, Gordana Paić, Siniša Režek* Nada Vijtiuk, Alena Letina, Sanja Canjek Androić* Krešimir Mikić, Marko Gregurić Blaženka Filipan-Žignić Ana Petravić, Željka Knežević Siegfried Gehrmann

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

4

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

2

15

15

0

2

15

0

15

1

15

30

15

3

15

0

15

2

Interdisciplinarni pristup medijima Didaktičko-metodički diskurs na njemačkom jeziku 2 Metodika njemačkog jezika: planiranje nastave i analiza udžbenika 2 Interkulturalno učenje i književnost njemačkog govornog područja 2 Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

73


ODGOJITELJSKI STUDIJI 1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Pedagogija ranoga odgoja 1

30

0

30

5

Razvojna psihologija 1

30

0

30

5

Heda Gospodnetić

Glazbena kultura

30

15

0

3

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje

30

0

30

4

Diana Zalar

Svjetska dječja književnost

15

0

15

4

Mario Dumančić, Vesna Markovac, Nataša Rogulja*

ICT u odgoju i obrazovanju

30

30

0

4

Milivoj Jovančević

Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta

45

0

30

4

Snježana Mraković, Marijana Hraski, Marija Lorger*

Kineziološka kultura 1

0

30

0

1

Kornelija Špoljar, Marija Falamić Renata Miljević-Riđički, Marija Šarić*

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

74

ECTS

30


RPP SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP  1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

P

V

S

Razvojna psihologija 2

30

0

15

3

Psihologija dječje igre

15

0

15

2

Pedagogija ranoga odgoja 2

30

0

30

4

Hrvatski jezik

15

0

15

3

Diana Zalar

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

3

Danijel Žabčić

Likovna kultura

30

30

0

4

Instrument 1* (Gitara/ Klavir/ Harmonika)

0

30

0

2

Uvod u metode znanstvenoga istraživanja sa statistikom

30

30

0

4

0

30

0

1

15

0

15

2

0

40

0

2

Renata Miljević-Riđički, Marija Šarić Tea Pavin Ivanec, Staša Kukulj Kornelija Špoljar, Andreja Silić, Marija Falamić* Đuro Blažeka, Jelena Vignjević

Igor Peteh, Branka Bubalo-Paliska, Josipa Kraljić, Tomislav Vrandečić* Božidar Tepeš, Maja Katarina Tomić Snježana Mraković, Marijana Hraski, Marija Lorger**

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Izborni predmet 1

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO

ECTS

30

* - Student upisuje glazbeni instrument koji svira te pripadajućeg nastavnika ** - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

75


SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Tomislav Krznar

Filozofija odgoja

30

0

30

5

Vlatka Domović, Dejana Bouillet, Helena Burić Đuro Blažeka, Jelena Vignjević

Profesija odgojitelja i refleksivna praksa

30

0

30

5

Jezično izražavanje

15

0

45

4

Vatroslav Horvat

Kineziologija

30

0

30

5

Tomislav Vrandečić, Igor Peteh, Branka Bubalo Paliska, Josipa Kraljić*** Antonija Balić Šimrak, Marijana Županić Benić, Anita Parlov, Jadranka Krajnović* Milka Bilić-Štefan // Lena Sušić, Ivana Rončević** Snježana Mraković, Marijana Hraski, Marija Lorger**

Instrument 2 (Gitara/ Klavir/ Harmonika)***

0

30

0

2

Metodika likovne kulture 1

15

30

30

5

Engleski//Njemački jezik odgojiteljske struke 1**

30

0

15

3

0

30

0

1

Kineziološka kultura 3

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik i pripadajućeg nositelja *** - Student upisuje jedan instrument i pripadajućeg nositelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

76

30


RPP SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Dejana Bouillet

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

5

Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Marijana Hraski, Marija Lorger, Srna Jenko Miholić*

Kineziološka metodika 1

30

30

15

5

Iva Gruić

Lutkarstvo i scenska kultura 1

15

15

15

3

Metodika likovne kulture 2

15

30

30

4

Uvod u metodiku hrvatskoga jezika i književnosti

15

0

15

2

Instrumentalna pratnja s pjevanjem 1 (Gitara/ Klavir/ Harmonika)***

0

30

0

1

Engleski//Njemački jezik odgojiteljske struke 2

15

0

30

3

0

30

0

1

15

0

15

2

0

80

0

4

Antonija Balić Šimrak, Marijana Županić Benić, Anita Parlov, Edita Rogulj* Vladimira Velički, Gea Cetinić Tomislav Vrandečić, Igor Peteh, Branka Bubalo Paliska, Josipa Kraljić*** Milka Bilić-Štefan // Lena Sušić, Ivana Rončević** Snježana Mraković, Marijana Hraski, Marija Lorger*

Kineziološka kultura 4 Izborni predmet 1

Daniela Bertić

Stručno-pedagoška praksa 2

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik i pripadajućeg nositelja *** - Student upisuje jedan instrument i pripadajućeg nositelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

77


ODGOJITELJSKI STUDIJI 3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Biserka Petrović-Sočo, Mira Kunstek, Božica Pintarić Biserka Petrović-Sočo, Katica Kuljašević, Nevenka Modrić* Vladimira Velički, Brankica Blažević, Tijana Vidović* Antonija Balić Šimrak, Marijana Županić Benić Heda Gospodnetić Vatroslav Horvat, Igor Bokor Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Integrirani jaslički kurikulum

30

30

0

4

Metodika upoznavanja okoline 3

15

30

0

4

Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 3

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

4

Metodika glazbene kulture 1

30

15

0

4

Kineziološka metodika 3

15

30

0

4

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Izborni kolegij 4

15

0

15

2

Izborni kolegij 5

15

0

15

2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

78

30


P 980 STRUČNI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA ‐ 980 3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ZAGREB Ime i prezime Anka Jurčević-Lozančić, Edita Rogulj Kornelija Špoljar, Jadranka Kostanjšak, Marija Falamić* Biserka Petrović-Sočo, Nevenka Modrić Vladimira Velički, Brankica Blažević, Tijana Vidović* Antonija Balić Šimrak, Marijana Županić Benić Heda Gospodnetić, Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska* Vatroslav Horvat, Igor Bokor Katica Knezović

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Suradnja obitelji i dječjeg vrtića

30

0

15

3

Integrirani predškolski kurikulum

30

30

0

4

Metodika upoznavanja okoline 4

15

30

0

3

Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 4

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 4

15

30

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

3

Kineziološka metodika 4

30

30

0

4

Etika

15

0

15

2

Izborni predmet 6

15

0

15

2

Baccalaureus

UKUPNO

ECTS

3

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

79


UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – ODSJEK U ČAKOVCU 40 000 Čakovec, Ulica dr. Ante Starčevića 55 Tel.: 040 370 000 Faks: 040 370 025 Url: www.ufzg.hr El. pošta: tajnistvo.ck@ufzg.hr


Prodekanica Odsjeka: dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, doc. Pročelnik Odsjeka: mr. art. Ljubomir Levačić, doc. Tajnik Odsjeka: Božidar Bartolić, dipl. iur.


UČITELJSKI STUDIJI 1.1. Učiteljski studij (s modulima) - program 903 – kolegiji 1.1.1. Modul hrvatski jezik

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

Uvod u znanost o književnosti

15

0

15

2

Đuro Blažeka

Čakavsko i štokavsko narječje

15

0

15

2

Goran Lapat

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

15

0

15

2

Tomislav Krznar Andreja Brajša-Žganec, Tea Pahić Milan Matijević, Tomislav Topolovčan Daria Tot, Goran Nikić Marko Ćaleta, Darinka KišNovak Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović, Miroslav Novak* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak Ljubomir Levačić Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić* Andrijana Kos-Lajtman, Patricia Marušić

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2 Kineziološka kultura 3

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

82

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tomislav Krznar Milan Matijević, Jasenka Martinčević, Tomislav Topolovčan* Vladimir Šimović, Predrag Oreški, Matija Varga* Marko Ćaleta, Darinka KišNovak Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović, Miroslav Novak* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić* Đuro Blažeka, Ružica Gregurić Andrijana Kos-Lajtman

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Komunikacijska gramatika hrvatskog jezika

30

15

15

4

Uvod u svjetsku književnost

15

0

15

3

Izborni kolegij najmanje 4 boda

15

0

15

4

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

83


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

NAZIV KOLEGIJA

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 1

15

30

0

5

Đuro Blažeka

Hrvatski standardni jezik 1

30

0

30

5

Andrijana Kos-Lajtman

Dječja književnost 1

15

0

15

2

Goran Lapat

Stručno-pedagoška praksa 3

0

60

0

2

Milan Matijević, Goran Lapat Branislava Baranović, Saša Puzić Dejana Bouillet, Jasna Kudek Mirošević Vladimir Legac/Blaženka Filipan-Žignić Krešimir Mikić, Astrid Pavlović Heda Gospodnetić, Miroslav Novak Ljubomir Levačić, Krešimir Hlebec

Medijska kultura Glazbeni praktikum 3

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student bira engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

84

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

15

0

30

3

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Kristina Horvat Blažinović

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić*

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Đuro Blažeka

Hrvatski standardni jezik 2

30

15

30

5

Andrijana Kos-Lajtman

Dječja književnost 2

30

0

30

6

Vladimir Legac / Blaženka Filipan-Žignić* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ljubomir Levačić, Krešimir Hlebec Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić*

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2** Glazbeni praktikum 4

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student bira engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

85


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Scenska kultura

15

0

15

2

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Đuro Blažeka

Razlikovna gramatika

30

0

15

2

Goran Lapat

Stručno-pedagoška praksa 4

0

60

0

2

Milan Matijević, Jasenka Martinčević Iva Gruić, Vladimir Krušić Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski Predrag Vuković, Dubravka Glasnović Gracin Nada Vijtiuk, Žaklin Lukša Diana Atanasov Piljek, Klaudija Vidović, Branimir Magdalenić* Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić*

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

86

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Tamara Turza-Bogdan, Vedrana Močnik, Ines Virč* Predrag Vuković, Dubravka Glasnović Gracin Nada Vijtiuk, Žaklin Lukša Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović* Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Iva Gruić, Vladimir Krušić Andrijana Kos-Lajtman, Emilija Kovač Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Dramski odgoj

15

15

0

2

Kajkavski usmenoknjiževni oblici

15

0

15

2

Multimediji u nastavi hrvatskog jezika

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

87


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Hrvatska kajkavska dječja književnost

15

30

0

4

Đuro Blažeka

Terenska istraživanja kajkavskih mjesnih govora

15

15

15

3

Goran Lapat

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

15

0

15

2

Daria Tot, Goran Lapat Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski, Vedrana Močnik* Predrag Vuković, Željko Kraljić, Sanja Loparić, Dubravka Glasnović Gracin* Nada Vijtiuk, Damir Bendelja, Nataša Pongrac* Andrijana Kos-Lajtman, Stjepan Hranjec

NAZIV KOLEGIJA

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

88

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski Predrag Vuković, Željko Kraljić, Sanja Loparić, Dubravka Glasnović Gracin* Nada Vijtiuk, Damir Bendelja, Nataša Pongrac* Krešimir Mikić, Marko Gregurić Tamara Turza-Bogdan, Ines Virč

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Metodika kajkavskoga narječja i književnosti

30

0

30

4

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

89


1.1.2. Modul informatika

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Andrea Brajša–Žganec, Tea Pahić

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Predrag Vuković

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

3

Opća pedagogija

15

0

15

3

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

30

30

0

4

0

60

0

2

Vlatka Domović, Jasenka Martinčević Đuro Blažeka, Zdravka Skok Andrea Feldman, Magdalena Najbar-Agičić Nada Vijtiuk, Darinka KišNovak Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić* Vladimir Šimović, Tedo Vrbanec Goran Lapat

Kineziološka kultura 1 Osnove informatike Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

90

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Vlatka Domović, Goran Lapat Andrea Brajša–Žganec, Tea Pahić Andrea Brajša–Žganec, Tea Pahić

Školska pedagogija

15

0

15

2

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Predrag Vuković

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Đuro Blažeka, Zdravka Skok Andrea Feldman, Magdalena Najbar-Agičić Nada Vijtiuk, Darinka KišNovak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Ljubomir Levačić

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

15

0

15

2

Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić* Vatroslav Zovko, Tedo Vrbanec

Kineziološka kultura 2 Građa računala 1

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

91


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tomislav Krznar Andreja Brajša-Žganec, Tea Pahić Milan Matijević, Tomislav Topolovčan Daria Tot, Goran Nikić Đuro Blažeka, Zdravka Skok Marko Ćaleta, Darinka KišNovak Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović, Miroslav Novak* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ljubomir Levačić Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić* Vatroslav Zovko, Tedo Vrbanec Goran Lapat

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

15

0

15

2

0

30

0

1

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2 Kineziološka kultura 3 Građa računala 2 Stručno-pedagoška praksa 2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

92

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tomislav Krznar Milan Matijević, Jasenka Martinčević, Tomislav Topolovčan* Marko Ćaleta, Darinka KišNovak Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović, Miroslav Novak* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4

ECTS

Vatroslav Zovko

Informacijski sustavi

30

0

45

5

Mario Dumančić, Tedo Vrbanec

Računalne mreže

30

0

30

4

Izborni kolegij najmanje 5 bodova

UKUPNO

5

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

93


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Milan Matijević, Goran Lapat Branislava Baranović, Saša Puzić Dejana Bouillet, Jasna Kudek Mirošević Vladimir Legac/ Blaženka Filipan-Žignić Andrijana Kos-Lajtman Krešimir Mikić, Astrid Pavlović Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ljubomir Levačić, Krešimir Hlebec Vladimir Šimović, Predrag Oreški Goran Lapat

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

NAZIV KOLEGIJA

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Medijska kultura

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 1

15

30

0

5

Uvod u baze podataka

15

0

15

2

0

60

0

2

15

0

15

2

Glazbeni praktikum 3

Stručno-pedagoška praksa 3 Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

94

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC P

V

S

Vladimir Legac / Blaženka Filipan-Žignić*

Ime i prezime

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

15

0

30

3

Andrijana Kos-Lajtman

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Napredno korištenje računala i interneta

30

60

0

7

Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ljubomir Levačić, Krešimir Hlebec Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić* Kristina Horvat Blažinović Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Vladimir Šimović, Zoran Nježić, Predrag Oreški

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 4

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

95


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Milan Matijević, Jasenka Martinčević Iva Gruić, Vladimir Krušić Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski Predrag Vuković, Dubravka Glasnović Gracin Nada Vijtiuk, Žaklin Lukša Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović* Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Zoran Nježić, Predrag Oreški Goran Lapat

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Scenska kultura

15

0

15

2

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Programiranje

15

0

15

2

0

60

0

2

Stručno-pedagoška praksa 4

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

96

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Tamara Turza-Bogdan, Vedrana Močnik, Ines Virč* Predrag Vuković, Dubravka Glasnović Gracin Nada Vijtiuk, Žaklin Lukša Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović* Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Mario Dumančić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Programiranje edukacijskih programskih paketa

30

60

0

7

Izborni kolegij najmanje 1 bod

15

0

15

1

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

97


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Daria Tot, Goran Lapat Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski, Vedrana Močnik* Predrag Vuković, Željko Kraljić, Sanja Loparić, Dubravka Glasnović Gracin* Nada Vijtiuk, Damir Bendelja, Nataša Pongrac* Ljubica Bakić-Tomić, Mario Dumančić Goran Lapat

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

30

15

30

6

0

60

0

2

15

0

15

3

Metodika informatike 1 Stručno-pedagoška praksa 5 Izborni kolegij najmanje 3 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

98

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tamara Turza-Bogdan,   Jasmina Dvorski Predrag Vuković, Željko Kraljić, Sanja Loparić, Dubravka Glasnović Gracin* Nada Vijtiuk, Damir Bendelja, Nataša Pongrac* Krešimir Mikić, Marko Gregurić Ljubica Bakić-Tomić, Mario Dumančić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Metodika informatike 2

30

15

0

3

Izborni kolegij najmanje 3 boda

15

0

15

3

Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

99


1.1.3. Modul odgojne znanosti

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Predrag Vuković

Matematika 1

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 1

15

0

15

3

Opća pedagogija

15

0

15

3

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

15

0

15

4

0

60

0

2

Andreja Brajša Žganec Tea Pahić

Vlatka Domović, Jasenka Martinčević Đuro Blažeka, Zdravka Skok Andrea Feldman, Magdalena Najbar-Agičić Nada Vijtiuk, Darinka KišNovak Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić* Milan Matijević, Goran Lapat Goran Lapat

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 1 Cjeloživotno obrazovanje Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

100

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Predrag Vuković

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić

Geografija 2

15

0

15

2

Vlatka Domović, Goran Lapat Andrea Brajša-Žganec, Tea Pahić Andrea Brajša-Žganec, Tea Pahić

NAZIV KOLEGIJA

ECTS

Đuro Blažeka, Zdravka Skok Andrea Feldman, Magdalena Najbar-Agičić Nada Vijtiuk, Darinka KišNovak

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Ljubomir Levačić

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić*

Kineziološka kultura 2

0

30

0

1

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

101


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tomislav Krznar Andreja Brajša-Žganec, Tea Pahić Milan Matijević, Tomislav Topolovčan Daria Tot, Goran Nikić Đuro Blažeka, Zdravka Skok Marko Ćaleta, Darinka KišNovak Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović, Miroslav Novak* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

Glazbeni praktikum 1

ECTS

Ljubomir Levačić

Prostorno-plastičko oblikovanje 2

Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić*

Kineziološka kultura 3

0

30

0

1

Goran Lapat

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

102

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tomislav Krznar Milan Matijević, Jasenka Martinčević, Tomislav Topolovčan* Vladimir Šimović, Predrag Oreški, Matija Varga* Marko Ćaleta, Darinka KišNovak Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović, Miroslav Novak* Heda Gospodnetić, Miroslav Novak Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar Ivan Šerbetar, Jasmina Lizačić Martinović, Ivana Nikolić*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4 Izborni kolegiji najmanje 11 bodova ukupno

UKUPNO

ECTS

11

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

103


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Milan Matijević, Goran Lapat Branislava Baranović, Saša Puzić Dejana Bouillet, Jasna Kudek Mirošević Vladimir Legac / Blaženka Filipan-Žignić Andrijana Kos-Lajtman

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

NAZIV KOLEGIJA

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Medijska kultura

15

0

30

4

0

15

0

1

15

30

0

5

0

60

0

2

15

0

15

4

Krešimir Mikić, Astrid Pavlović Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ljubomir Levačić, Krešimir Hlebec

Glazbeni praktikum 3

Goran Lapat

Stručno-pedagoška praksa 3

Likovna kultura 1

Izborni kolegiji najmanje 4 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

104

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC P

V

S

Vladimir Legac / Blaženka Filipan-Žignić*

Ime i prezime

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

15

0

30

3

Andrijana Kos-Lajtman

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Kristina Horvat Blažinović

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić*

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Heda Gospodnetić, Miroslav Novak* Ljubomir Levačić, Krešimir Hlebec* Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić*

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 4

Izborni kolegiji najmanje 7 bodova

UKUPNO

ECTS

7

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

105


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Milan Matijević, Jasenka Martinčević Iva Gruić, Vladimir Krušić Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski Predrag Vuković, Dubravka Glasnović Gracin Nada Vijtiuk, Žaklin Lukša Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović* Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Goran Lapat

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Scenska kultura

15

0

15

2

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

0

60

0

2

15

0

15

2

Stručno-pedagoška praksa 4 Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

106

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Siniša Opić, Vinkoslav Galešev Tamara Turza-Bogdan, Vedrana Močnik, Ines Virč* Predrag Vuković, Dubravka Glasnović Gracin Nada Vijtiuk, Žaklin Lukša Diana Atanasov Piljek, Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović* Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Izborni kolegiji najmanje 8 bodova – ukupno

UKUPNO

ECTS

8

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

107


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Daria Tot, Goran Lapat Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski, Vedrana Močnik* Predrag Vuković, Željko Kraljić, Sanja Loparić, Dubravka Glasnović Gracin* Nada Vijtiuk, Damir Bendelja, Nataša Pongrac* Goran Lapat

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

Izborni kolegiji najmanje 9 bodova ukupno

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

108

ECTS

9

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Tamara Turza-Bogdan,  Jasmina Dvorski Predrag Vuković, Željko Kraljić, Sanja Loparić, Dubravka Glasnović Gracin* Nada Vijtiuk, Damir Bendelja, Nataša Pongrac* Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

15

15

0

2

Interdisciplinarni pristup medijima Izborni kolegiji najmanje 6 bodova – ukupno Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

6 14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

109


ODGOJITELJSKI STUDIJI 1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Pedagogija ranoga odgoja 1

30

0

30

5

Razvojna psihologija 1

30

0

30

5

Glazbena kultura

30

15

0

3

Prirodoslovlje

30

0

30

4

Svjetska dječja književnost

15

0

15

4

ICT u odgoju i obrazovanju

30

30

0

4

Marija Hegeduš-Jungvirth

Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta

45

0

30

4

Igor Bokor

Kineziološka kultura 1

0

30

0

1

Kornelija Špoljar, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić* Renata Miljević-Riđički, Tea Pahić Heda Gospodnetić, Branimir Magdalenić Nada Vijtiuk, Darinka KišNovak Andrijana Kos-Lajtman, Ivan Pranjić Mario Dumančić, Matija Varga, Tedo Vrbanec*

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO * - Student upisuje glazbeni instrument koji svira te pripadajućeg nastavnika Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

110

ECTS

30


RPP SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP  1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

P

V

S

Razvojna psihologija 2

30

0

15

3

Psihologija dječje igre

15

0

15

2

Pedagogija ranoga odgoja 2

30

0

30

4

Hrvatski jezik

15

0

15

3

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

3

Ljubomir Levačić

Likovna kultura

30

30

0

4

Branka Bubalo-Paliska, Senka Bašek-Šamec*

Instrument 1* (Gitara/ Klavir/ Harmonika) Uvod u metode znanstvenoga istraživanja sa statistikom

0

30

0

2

30

30

0

4

0

30

0

1

15

0

15

2

0

40

0

2

Renata Miljević-Riđički, Tea Pahić Andreja Brajša-Žganec, Tea Pahić Kornelija Špoljar, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić** Đuro Blažeka, Ružica Gregurić Andrijana Kos-Lajtman, Ivan Pranjić

Predrag Vuković Igor Bokor

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Izborni predmet 1

Branimir Magdalenić

Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO

ECTS

30

* - Student upisuje glazbeni instrument koji svira te pripadajućeg nastavnika ** - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

111


SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Tomislav Krznar

Filozofija odgoja

30

0

30

5

Biserka Petrović-Sočo, Adrijana Višnjić Jevtić*

Profesija odgojitelja i refleksivna praksa

30

0

30

5

Đuro Blažeka

Jezično izražavanje

15

0

45

4

Kineziologija

30

0

30

5

0

30

0

2

Metodika likovne kulture 1

15

30

30

5

Engleski//Njemački jezik odgojiteljske struke 1**

30

0

15

3

0

30

0

1

Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Heda Gospodnetić, Senka Bašek-Šamec *** Kristina Horvat Blažinović, Rusa Trajkova Krunoslav Mikulan // Blaženka Filipan-Žignić ** Igor Bokor

Instrument 2 (Gitara/ Klavir/ Harmonika)***

Kineziološka kultura 3

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik i pripadajućeg nositelja *** - Student upisuje jedan instrument i pripadajućeg nositelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

112

30


RPP SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Dejana Bouillet, Jasna Kudek Mirošević Ivan Prskalo, Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić* Iva Gruić, Vladimir Krušić Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Tamara Turza-Bogdan,  Jasmina Dvorski

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

5

Kineziološka metodika 1

30

30

15

5

Lutkarstvo i scenska kultura 1

15

15

15

3

Metodika likovne kulture 2

15

30

30

4

15

0

15

2

0

30

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

15

0

15

2

0

80

0

4

Krunoslav Mikulan // Blaženka Filipan-Žignić **

Uvod u metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Instrumentalna pratnja s pjevanjem 1 (Gitara/ Klavir/ Harmonika)*** Engleski/Njemački jezik odgojiteljske struke 2

Igor Bokor

Kineziološka kultura 4

Heda Gospodnetić, Senka Bašek-Šamec ***

Izborni predmet 1 Branimir Magdalenić

Stručno-pedagoška praksa 2

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik i pripadajućeg nositelja *** - Student upisuje jedan instrument i pripadajućeg nositelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

113


ODGOJITELJSKI STUDIJI 3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Biserka Petrović-Sočo, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić* Biserka Petrović-Sočo, Ivo Nejašmić, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić* Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski Kristina Horvat Blažinović, Krešimir Hlebec Heda Gospodnetić, Branimir Magdalenić Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Integrirani jaslički kurikulum

30

30

0

4

Metodika upoznavanja okoline 3

15

30

0

4

Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 3

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

4

Metodika glazbene kulture 1

30

15

0

4

Kineziološka metodika 3

15

30

0

4

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Izborni kolegij 4

15

0

15

2

Izborni kolegij 5

15

0

15

2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

114

30


P 980 STRUČNI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA ‐ 980 3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

ČAKOVEC Ime i prezime Anka Jurčević Lozančić, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić* Kornelija Špoljar, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić* Biserka Petrović-Sočo, Ivo Nejašmić, Ljubimka Hajdin, Adrijana Višnjić Jevtić* Tamara Turza-Bogdan, Jasmina Dvorski Kristina Horvat Blažinović, Rusa Trajkova Heda Gospodnetić, Branimir Magdalenić Ivan Šerbetar, Ivana Nikolić Tomislav Krznar

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Suradnja obitelji i dječjeg vrtića

30

0

15

3

Integrirani predškolski kurikulum

30

30

0

4

Metodika upoznavanja okoline 4

15

30

0

3

Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 4

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 4

15

30

0

3

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

3

Kineziološka metodika 4

30

30

0

4

Etika

15

0

15

2

Izborni predmet 6

15

0

15

2

Baccalaureus

UKUPNO

ECTS

3

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

115


UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – ODSJEK U PETRINJI 44 250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12 Tel.: 044 551 311 Faks: 044 551 333 Url: www.ufzg.hr El. pošta: tajnistvo.pt@ufzg.hr


Prodekan Odsjeka: dr. sc. Berislav Majhut, izv. prof. Pročelnik Odsjeka: Stjepko Rupčić, doc. Tajnica Odsjeka: Ljubica Kovačić, upr. prav.


UČITELJSKI STUDIJI

1.1. Učiteljski studij (s modulima) - program 903 – kolegiji 1.1.1. Modul hrvatski jezik

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2011./2012. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Matematika 1

30

0

30

4

Geografija 1

15

0

15

3

Opća pedagogija

15

0

15

3

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

Povijest hrvatskog jezika

15

0

15

4

Lidija Cvikić

Jezično izražavanje

15

0

15

4

Stjepko Rupčić, Zdenko Braičić

Stručno-pedagoška praksa 1

0

60

0

2

Renata Miljević-Riđički, Mirjana Milanović Goran Trupčević Ivo Nejašmić, Zdenko Braičić Siniša Opić, Marina Đuranović Andrea Feldman, Alan Labus Nada Vijtiuk, Antun Delić, Marina Vilenica* Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger* Ante Selak, Romana Sertić Golić

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

118

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2011./2012. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Siniša Opić Renata Miljević-Riđički, Mirjana Milanović Majda Rijavec, Mirjana Milanović, Lana Jurčec* Goran Trupčević Ivo Nejašmić, Zdenko Braičić Andrea Feldman, Alan Labus Nada Vijtiuk, Antun Delić, Marina Vilenica* Stjepko Rupčić, Damir Brčić Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Matematika 2

30

0

30

4

Geografija 2

15

0

15

2

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

Kineziološka kultura 2

ECTS

Đuro Blažeka

Dijalektologija hrvatskoga jezika

15

0

15

2

Diana Zalar, Patricija Marušić

Starija hrvatska književnost

15

0

15

2

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

119


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Božica Vuić

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Berislav Majhut

Književnost za mladež

30

0

15

2

Stjepko Rupčić, Jelena Blašković

Stručno-pedagoška praksa 4

0

60

0

2

Milan Matijević, Irena Klasnić Berislav Majhut, Zdenka Đerđ

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

120

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij s (modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Siniša Opić, Irena Klasnić

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Ante Bežen, Božica Vuić, Bogdanka Conjar*

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Ivan Prskalo, Marko Badrić*

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Iva Gruić, Zdenka Đerđ

Dramski odgoj

15

15

0

2

Krešimir Mikić, Marko Gregurić

Multimediji u nastavi hrvatskog jezika

15

0

15

2

Klasični mediji u nastavi hrvatskog jezika

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Berislav Majhut

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

121


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Siniša Opić, Marina Đuranović Vladimira Velički, Božica Vuić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Iva Gruić, Zdenka Đerđ

Lutkarstvo

15

30

0

4

Lidija Cvikić

Govorništvo

15

15

15

3

Zdenko Braičić

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

122

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL HRVATSKI JEZIK 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Vladimira Velički, Božica Vuić Marinko Pejić, Berislav Ličina Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić Krešimir Mikić, Marko Gregurić Ante Bežen, Vesna Budinski

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Suvremene metodičke teorije

30

0

30

4

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

123


1.1.2. Modul informatika

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Renata Miljević-Riđički, Mirjana Milanović Goran Trupčević Ivo Nejašmić, Zdenko Braičić Siniša Opić, Marina Đuranović Lidija Cvikić, Vendi Franc Andrea Feldman, Alan Labus Nada Vijtiuk, Antun Delić, Marina Vilenica* Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger* Vladimir Šimović, Winton Afrić* Stjepko Rupčić, Zdenko Braičić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Razvojna psihologija 1

30

0

15

4

Matematika 1

30

0

30

4

Geografija 1

15

0

15

3

Opća pedagogija

15

0

15

3

Hrvatska gramatika

30

0

15

4

Hrvatska povijest 1

15

0

15

2

Prirodoslovlje 1

15

15

0

3

0

30

0

1

30

30

0

4

0

60

0

2

Kineziološka kultura 1 Osnove informatike Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

124

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Školska pedagogija

15

0

15

2

Razvojna psihologija 2

15

0

15

3

Psihologija učenja i poučavanja

15

0

15

3

Goran Trupčević

Matematika 2

30

0

30

4

Ivo Nejašmić, Zdenko Braičić

Geografija 2

15

0

15

2

Lidija Cvikić, Vendi Franc

Hrvatski pravopis

15

0

15

2

Hrvatska povijest 2

15

0

15

3

Prirodoslovlje 2

15

15

0

3

Prostorno-plastičko oblikovanje 1

15

0

30

5

0

30

0

1

15

0

15

2

Siniša Opić Renata Miljević-Riđički, Mirjana Milanović Majda Rijavec, Mirjana Milanović, Lana Jurčec*

Andrea Feldman, Alan Labus Nada Vijtiuk, Antun Delić, Marina Vilenica* Stjepko Rupčić, Damir Brčić Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger* Vladimir Šimović, Winton Afrić*

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Građa računala 1

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

125


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju

15

0

15

2

Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Jasna Kudek Mirošević

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Alenka Mikulec / Sonja Šimek-Cvitković*

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Berislav Majhut

Medijska kultura

15

0

30

4

Ivanka Novosel, Katarina Koprek*

Glazbeni praktikum 3

0

15

0

1

Stjepko Rupčić, Davor Žilić

Likovna kultura 1

15

30

0

5

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Uvod u baze podataka

15

0

15

2

0

60

0

2

15

0

15

2

Siniša Opić Branislava Baranović, Silvia Rogošić

Berislav Majhut, Sanja Lovrić Vatroslav Zovko, Vladimir Šimović* Alenka Mikulec, Sanja Lovrić

NAZIV KOLEGIJA

Stručno-pedagoška praksa 3 Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

126

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA P

V

S

Alenka Mikulec / Sonja Šimek-Cvitković* Berislav Majhut, Sanja Lovrić Ivanka Novosel, Katarina Koprek*

Ime i prezime

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

NAZIV KOLEGIJA

15

0

30

3

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Stjepko Rupčić, Davor Žilić

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Zoran Nježić

Napredno korištenje računala i interneta

30

60

0

7

Glazbeni praktikum 4

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

127


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Božica Vuić

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Programiranje

15

0

15

2

0

60

0

2

Milan Matijević, Irena Klasnić Berislav Majhut, Zdenka Đerđ

Zoran Nježić, Maja Katarina Tomić Stjepko Rupčić, Jelena Blašković

NAZIV KOLEGIJA

Stručno-pedagoška praksa 4

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

128

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL INFORMATIKA 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Mario Dumančić

Programiranje edukacijskih programskih paketa

30

60

0

7

Izborni kolegij najmanje 1 bod

15

0

15

1

Siniša Opić, Vinkoslav Galešev, Irena Klasnić* Ante Bežen, Božica Vuić, Bogdanka Conjar*

NAZIV KOLEGIJA

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

129


1.1.3. Modul likovna kultura

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Mile Silov

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Lidija Cvikić, Vendi Franc

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

Slikanje 1

15

30

0

1

Uvod u povijest umjetnosti 1

30

0

0

1

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

Draženko Tomić Majda Rijavec, Mirjana Milanović, Lana Jurčec Siniša Opić, Marina Đuranović

Marko Ćaleta, Antun Delić, Marina Vilenica* Ivanka Novosel, Katarina Koprek, Jelena Blašković* Ivanka Novosel, Katarina Koprek* Stjepko Rupčić, Damir Brčić Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger* Davor Žilić Marijan Jakubin, Davor Žilić, Stjepko Rupčić Alenka Mikulec, Marija Lorger

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2 Kineziološka kultura 3

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

130

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL LIKOVNA KULTURA 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Draženko Tomić Siniša Opić, Marina Đuranović Vladimir Šimović, Winton Afrić* Marko Ćaleta, Antun Delić, Marina Vilenica* Ivanka Novosel, Katarina Koprek, Jelena Blašković* Ivanka Novosel, Katarina Koprek*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Glazbeni praktikum 2

ECTS

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziologija

Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger*

Kineziološka kultura 4

Stjepko Rupčić

Slikanje 2

15

30

0

4

Marijan Jakubin, Davor Žilić, Stjepko Rupčić

Uvod u povijest umjetnosti 2

30

0

0

4

Izborni kolegij najmanje 2 boda

15

0

15

2

Izborni kolegij najmanje 1 bod

15

0

15

1

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

131


1.1.4. Modul odgojne znanosti

Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Filozofija odgoja 1

15

0

15

3

Motivacija i socijalni odnosi u razredu

30

0

15

3

Teorije nastave i obrazovanja

30

0

15

4

Mile Silov

Povijest pedagogije i školstva

15

0

15

2

Lidija Cvikić, Vendi Franc

Hrvatski jezik

30

0

30

4

Prirodoslovlje 3

15

15

0

3

Glazbena kultura 1

15

15

0

3

0

15

0

1

15

0

30

3

Kineziološka kultura 3

0

30

0

1

Stručno-pedagoška praksa 2

0

30

0

1

15

0

15

2

Draženko Tomić Majda Rijavec, Mirjana Milanović, Lana Jurčec Siniša Opić, Marina Đuranović

Marko Ćaleta, Antun Delić, Marina Vilenica* Ivanka Novosel, Katarina Koprek, Jelena Blašković* Ivanka Novosel, Katarina Koprek* Stjepko Rupčić, Damir Brčić Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger* Alenka Mikulec, Marija Lorger

NAZIV KOLEGIJA

Glazbeni praktikum 1 Prostorno-plastičko oblikovanje 2

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

132

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Draženko Tomić Siniša Opić, Marina Đuranović Vladimir Šimović, Winton Afrić* Marko Ćaleta, Antun Delić, Marina Vilenica* Ivanka Novosel, Katarina Koprek, Jelena Blašković* Ivanka Novosel, Katarina Koprek* Ivan Prskalo, Marko Badrić Snježana Mraković, Igor Rožić, Marija Lorger*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Filozofija odgoja 2

15

0

15

2

Nastavni kurikulum

30

0

15

4

Uvod u informatiku

15

30

0

3

Prirodoslovlje 4

15

30

0

2

Glazbena kultura 2

15

15

0

2

0

15

0

1

30

0

15

4

0

30

0

1

Glazbeni praktikum 2 Kineziologija Kineziološka kultura 4 Izborni kolegiji najmanje 11 bodova ukupno

UKUPNO

ECTS

11

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 3. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 1. godine.

133


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

15

0

15

2

Branislava Baranović, Silvia Rogošić

Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju Sociologija obrazovanja

15

0

15

2

Jasna Kudek Mirošević

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

4

Engleski jezik učiteljske struke 1 ili Njemački jezik učiteljske struke 1**

15

0

15

3

Svjetska dječja književnost

15

0

15

3

Berislav Majhut

Medijska kultura

15

0

30

4

Ivanka Novosel, Katarina Koprek*

Glazbeni praktikum 3

0

15

0

1

Stjepko Rupčić, Davor Žilić

Likovna kultura 1

15

30

0

5

Alenka Mikulec, Sanja Lovrić

Stručno-pedagoška praksa 3

0

60

0

2

15

0

15

4

Siniša Opić

Alenka Mikulec / Blaženka Filipan-Žignić, Sonja Šimek-Cvitković* Berislav Majhut, Sanja Lovrić

NAZIV KOLEGIJA

Izborni kolegiji najmanje 4 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

134

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Alenka Mikulec / Blaženka Filipan-Žignić, Sonja Šimek-Cvitković* Berislav Majhut, Sanja Lovrić Ivanka Novosel, Katarina Koprek*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Engleski jezik učiteljske struke 2 ili Njemački jezik učiteljske struke 2**

15

0

30

3

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

4

0

15

0

1

Glazbeni praktikum 4

ECTS

Stjepko Rupčić, Davor Žilić

Likovna kultura 2

15

30

0

4

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 1

15

0

0

3

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 1

15

0

0

3

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 1

15

15

0

5

Izborni kolegiji najmanje 7 bodova

UKUPNO

7

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 4. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 2. godine.

135


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

4. GODINA STUDIJA 7. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Metodologija društvenih znanosti

15

0

15

2

Scenska kultura

15

0

15

2

Ante Bežen, Božica Vuić

Metodika hrvatskoga jezika 1

30

0

15

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 1

30

0

0

3

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 1

30

0

0

3

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

4

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 2

15

30

0

4

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 2

15

30

0

3

Stjepko Rupčić, Jelena Blašković

Stručno-pedagoška praksa 4

0

60

0

2

15

0

15

2

Milan Matijević, Irena Klasnić Berislav Majhut, Zdenka Đerđ

NAZIV KOLEGIJA

Izborni kolegij najmanje 2 boda

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

136

ECTS

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

4. GODINA STUDIJA 8. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Kvalitativne i kvantitativne metode 1

15

15

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 2

15

45

0

5

Marinko Pejić

Metodika matematike 2

15

0

15

2

Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić

Metodika prirode i društva 2

15

0

15

2

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 3

15

30

0

3

Stjepko Rupčić

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

3

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziološka metodika 3

15

30

0

3

Siniša Opić, Vinkoslav Galešev, Irena Klasnić* Ante Bežen, Božica Vuić, Bogdanka Conjar*

NAZIV KOLEGIJA

Izborni kolegiji najmanje 8 bodova – ukupno

UKUPNO

ECTS

8

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 5. godinu je ukupno 50 ECTS bodova i položeni svi ispiti iz 3. godine.

137


Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

5. GODINA STUDIJA 9. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Siniša Opić, Marina Đuranović Vladimira Velički, Božica Vuić, Bogdanka Conjar* Marinko Pejić, Berislav Ličina Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić Zdenko Braičić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Školski propisi i dokumentacija

30

0

15

4

Metodika hrvatskoga jezika 3

15

45

0

5

Metodika matematike 3

0

45

0

5

Metodika prirode i društva 3

0

45

0

5

Stručno-pedagoška praksa 5

0

60

0

2

Izborni kolegiji najmanje 9 bodova ukupno

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

138

ECTS

9

30


P 903 Učiteljski studij (s modulima) ‐ 903  MODUL ODGOJNE ZNANOSTI 

5. GODINA STUDIJA 10. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Vladimira Velički, Božica Vuić Marinko Pejić, Berislav Ličina Nada Vijtiuk, Zdenko Braičić Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

Metodika hrvatskoga jezika 4

15

0

15

3

Metodika matematike 4

0

45

0

2

Metodika prirode i društva 4

0

45

0

3

15

15

0

2

Interdisciplinarni pristup medijima Izborni kolegiji najmanje 6 bodova – ukupno Diplomski rad

UKUPNO

ECTS

6 14

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

139


ODGOJITELJSKI STUDIJI 1. GODINA STUDIJA 1. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Pedagogija ranoga odgoja 1

30

0

30

5

Razvojna psihologija 1

30

0

30

5

Glazbena kultura

30

15

0

3

Nada Vijtiuk

Prirodoslovlje

30

0

30

4

Berislav Majhut, Sanja Lovrić

Svjetska dječja književnost

15

0

15

4

Winton Afrić

ICT u odgoju i obrazovanju

30

30

0

4

Milivoj Jovančević, Lidija Misir-Galić Snježana Mraković, Igor Rožić

Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta

45

0

30

4

0

30

0

1

Anka Jurčević- Lozančić, Petra Badurina, Marina Đuranović* Renata Miljević-Riđički, Mirjana Milanović Ivanka Novosel, Katarina Koprek, Jelena Blašković*

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 1

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje glazbeni instrument koji svira te pripadajućeg nastavnika Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

140

ECTS

30


RPP SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP  1. GODINA STUDIJA 2. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

P

V

S

Razvojna psihologija 2

30

0

15

3

Psihologija dječje igre

15

0

15

2

Pedagogija ranoga odgoja 2

30

0

30

4

Lidija Cvikić

Hrvatski jezik

15

0

15

3

Berislav Majhut, Sanja Lovrić

Hrvatska dječja književnost

15

0

30

3

Davor Žilić

Likovna kultura

30

30

0

4

Ivanka Novosel, Tamara Jurkić Sviben**

Instrument 1** (Gitara/ Klavir/ Harmonika) Uvod u metode znanstvenoga istraživanja sa statistikom

0

30

0

2

30

30

0

4

0

30

0

1

15

0

15

2

0

40

0

2

Renata Miljević-Riđički, Mirjana Milanović Tea Pavin Ivanec, Staša Kukulj Anka Jurčević Lozančić, Petra Badurina, Marina Đuranović*

Goran Trupčević Snježana Mraković, Igor Rožić

NAZIV KOLEGIJA

Kineziološka kultura 2 Izborni predmet 1

Mirjana Milanović

Stručno-pedagoška praksa 1

UKUPNO

ECTS

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje glazbeni instrument koji svira te pripadajućeg nastavnika Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

141


SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP 

2. GODINA STUDIJA 3. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Draženko Tomić

Filozofija odgoja

30

0

30

5

Anka Jurčević-Loznačić, Petra Badurina

Profesija odgojitelja i refleksivna praksa

30

0

30

5

Lidija Cvikić

Jezično izražavanje

15

0

45

4

Ivan Prskalo, Marko Badrić

Kineziologija

30

0

30

5

Ivanka Novosel, Jelena Blašković*** Stjepko Rupčić, Svetlana Novaković Alenka Mikulec // Blaženka Filipan-Žignić, Sonja Šimek-Cvitković** Snježana Mraković, Igor Rožić

Instrument 2 (Gitara/ Klavir/ Harmonika)***

0

30

0

2

Metodika likovne kulture 1

15

30

30

5

Engleski//Njemački jezik odgojiteljske struke 1**

30

0

15

3

0

30

0

1

Kineziološka kultura 3

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik i pripadajućeg nositelja *** - Student upisuje jedan instrument i pripadajućeg nositelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

142

30


RPP SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG  ODGOJA I OBRAZOVANJA ‐ RPP 

2. GODINA STUDIJA 4. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Jasna Kudek Mirošević

Inkluzivna pedagogija

30

0

15

5

Ivan Prskalo, Marko Badrić, Marija Lorger*

Kineziološka metodika 1

30

30

15

5

Iva Gruić, Zdenka Đerđ

Lutkarstvo i scenska kultura 1

15

15

15

3

Metodika likovne kulture 2

15

30

30

4

15

0

15

2

0

30

0

1

15

0

30

3

0

30

0

1

15

0

15

2

0

80

0

4

Stjepko Rupčić, Svetlana Novaković Vladimira Velički, Božica Vuić Ivanka Novosel, Jelena Blašković *** Alenka Mikulec // Blaženka Filipan-Žignić, Sonja Šimek-Cvitković** Snježana Mraković, Igor Rožić

Uvod u metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Instrumentalna pratnja s pjevanjem 1 (Gitara/ Klavir/ Harmonika)*** Engleski//Njemački jezik odgojiteljske struke 2 Kineziološka kultura 4 Izborni predmet 1

Mirjana Milanović

Stručno-pedagoška praksa 2

UKUPNO

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja ** - Student upisuje engleski ili njemački jezik i pripadajućeg nositelja *** - Student upisuje jedan instrument i pripadajućeg nositelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru Uvjet za upis u 2. godinu je ukupno 50 ECTS bodova.

143


ODGOJITELJSKI STUDIJI 3. GODINA STUDIJA 5. (ZIMSKI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Anka Jurčević Lozančić, Mira Kunstek, Edita Rogulj* Anka Jurčević Lozančić, Petra Badurina* Ante Bežen, Božica Vuić Stjepko Rupčić, Svetlana Novaković Ivanka Novosel Ivan Prskalo, Marko Badrić, Marija Lorger* Krešimir Mikić, Marko Gregurić

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Integrirani jaslički kurikulum

30

30

0

4

Metodika upoznavanja okoline 3

15

30

0

4

Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 3

15

30

0

4

Metodika likovne kulture 3

15

30

0

4

Metodika glazbene kulture 1

30

15

0

4

Kineziološka metodika 3

15

30

0

4

Interdisciplinarni pristup medijima

15

15

0

2

Izborni kolegij 4

15

0

15

2

Izborni kolegij 5

15

0

15

2

UKUPNO * - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

144

30


P 980 STRUČNI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA ‐ 980  3. GODINA STUDIJA 6. (LJETNI) SEMESTAR 2012./2013. GODINE

PETRINJA Ime i prezime Anka Jurčević Lozančić, Sanja Basta Anka Jurčević Lozančić, Mira Kunstek Anka Jurčević Lozančić, Petra Badurina*

NAZIV KOLEGIJA

P

V

S

ECTS

Suradnja obitelji i dječjeg vrtića

30

0

15

3

Integrirani predškolski kurikulum

30

30

0

4

Metodika upoznavanja okoline 4

15

30

0

3

Metodika hrvatskoga jezika i književnosti 4

15

30

0

3

Metodika likovne kulture 4

15

30

0

3

Ivanka Novosel

Metodika glazbene kulture 2

15

30

0

3

Ivan Prskalo, Marko Badrić, Marija Lorger*

Kineziološka metodika 4

30

30

0

4

Draženko Tomić

Etika

15

0

15

2

Izborni predmet 6

15

0

15

2

Ante Bežen, Božica Vuić Stjepko Rupčić, Svetlana Novaković

Baccalaureus

UKUPNO

3

30

* - Unosi se ime neposrednog nositelja i izvoditelja Student upisuje izborne kolegije do najmanje 30 ECTS bodova a najviše 35 ECTS bodova po semestru

145


POPIS IZBORNIH PREDMETA KOJE MOGU UPISATI STUDENTI UČITELJSKIH I ODGOJITELJSKIH STUDIJA

Ime i prezime  Majda Rijavec, Lana Jurčec  Majda Rijavec  Majda Rijavec, Mirjana Milanović,  Lana Jurčec  Majda Rijavec, Aleksandra  Mindoljević Drakulić  Tajana Ljubin Golub, Marina  Miloloža  Tajana Ljubin Golub, Marina  Miloloža, Tea Pahić  Tajana Ljubin Golub, Marina  Miloloža  Renata Miljević‐Riđički, Marija  Šarić  Renata Miljević‐Riđički, Mirjana  Milanović  Milan Matijević, Višnja Rajić,  Goran Lapat  Milan Matijević, Višnja Rajić  Milan Matijević, Višnja Rajić  Milan Matijević, Tomislav  Topolovčan  Milan Matijević, Antun Petak,  Mirjana Posavec, Matija Bučar  Milan Matijević, Antun Petak,  Mirjana Posavec  Vlatka Domović  Vlatka Domović, Višnja Rajić,  Goran Lapat  Vlatka Domović,  Maja Drvodelić  Dejana Bouillet  Anka Jurčević‐Lozančić, Petra  Badurina  Anka Jurčević Lozančić, Petra  Badurina  Siniša Opić  Siniša Opić  Biserka Petrović‐Sočo  Dubravka Miljković, Tomislava  Vidić  Vesna Bilić  Vesna Bilić  Milica Gačić  Milica Gačić  Milica Gačić 

146

NAZIV KOLEGIJA 

P

S

ec ts

SEMESTAR

LOKACIJA

Psihologija volontiranja Pozitivna psihologija u školi

15 15

15 15

4 4 

1,3,5,7,9. 2,4,6,8,10.

Z Z

Psihologija optimizma 

15

15

4

od 3. 

P

Psihodrama i psihološka dobrobit djece 

15

15

4

svi od 4. 

Z

Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja 

15

15

4

4.‐8.

Z

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama 

15

15

2

od 3. 

Č, P 

Prevencija zlostavljanja i agresivnog  ponašanja 

15

15

4

Z

Odgoj za razvoj 

15

15

4

3. do 8. 

Z

Djetinjstvo i prava djeteta 

15

15

4

od 1. 

Z

Cjeloživotno obrazovanje 

15

15

4

od 1. 

Z, Č 

Alternativne škole 1 Alternativne škole 2

15 15

15 15

4 4 

od 6. od 7.

Z Z

Medijska pedagogija 

15

15

4

od 1. 

Z, Č 

Učeničko zadrugarstvo 1 

15

15

4

od 2./3. 

Z, P 

Učeničko zadrugarstvo 2 

15

15

4

od 4. 

Z

Školski sustavi

15

15

4

8.,9.,10.

Z

Odgoj za ljudska prava 

15

15

4

od 1. 

Z

Vanjska evaluacija škola Rane socijalnopedagoške intervencije

15 15

15 15

4 4 

od 7. 6. 

Z Z

Dijete i njegova okolina 

15

15

4

2.

P

Obiteljska pedagogija 

15

15

4

od 3./1. 

Z, P 

Poremećaji u ponašanju djece Kvalitativne i kvantitativne metode 2 Pedagoška komunikologija

15 15 15

15 15 15

4 4  4 

od 1. od 9. 4. 

P Z Z

Upravljanje razredom 

15

15

4

od 1. 

Z

Nasilje nad djecom 1 Nasilje nad djecom 2 Leksička semantika 1 Leksička semantika 2 Korpusna leksikografija i terminologija  učiteljske struke 

15 15 15 15

15 15 15 15

4 4  4  4 

od 1.  od 2. 5., 7., 9. 6., 8., 10.

Z Z Z Z

15

15

4

7. i 9. 

Z


IZBORNI Milica Gačić, Lovorka Zergollern ‐ Miletić  Renata Šamo  Renata Šamo  Lovorka Zergollern‐Miletić  Smiljana Narančić Kovač, Rita  Heyrman, Katarina Aladrović  Slovaček  Smiljana Narančić Kovač, Rita  Heyrman, Katarina Aladrović  Slovaček  Smiljana Narančić Kovač  Vladimir Legac  Krunoslav Mikulan, Alenka  Mikulec  Krunoslav Mikulan, Alenka  Mikulec  Vladimir Legac  Vladimir Legac  Vladimir Legac  Vladimir Legac  Krunoslav Mikulan, Alenka  Mikulec  Krunoslav Mikulan, Alenka  Mikulec  Krunoslav Mikulan  Krunoslav Mikulan  Krunoslav Mikulan, Alenka  Mikulec  Krunoslav Mikulan, Alenka  Mikulec  Krunoslav Mikulan  Alenka Mikulec  Alenka Mikulec  Ivana Cindrić  Blaženka Filipan‐Žignić, Lena  Sušić  Blaženka Filipan‐Žignić, Lena  Sušić  Blaženka Filipan‐Žignić  Blaženka Filipan‐Žignić  Blaženka Filipan‐Žignić  Blaženka Filipan‐Žignić  Blaženka Filipan‐Žignić  Blaženka Filipan‐Žignić  Damir Velički  Damir Velički 

Osnove prevođenja za učitelje engleskog  jezika  Psiholingvistički aspekti ranog učenja  engleskog jezika  Teorije čitanja u nastavi i struci Osnove akademskog pisanja na engleskom  jeziku 

15

15

4

od 7. 

Z

15

15

4

7. i 9. 

Z

15

15

4

od 6.

Z

15

15

4

Z

Međukulturalnost u obrazovanju 1 

15

15

4

Svi 1,3,5,7,9. 

Z

Međukulturalnost u obrazovanju 2 

15

15

4

Svi 2,4,6,8,10. 

Z

Engleske malešnice Bilingvizam u obrazovanju i društvu

15 15

15 15

4 4 

Svi   od 1.

Z Č

Engleski jezik 1 

15

15

4

od 1. 

Č, P 

Engleski jezik 2 

15

15

4

od 2. 

Č, P 

Gramatika engleskog jezika struke 1 Gramatika engleskog jezika struke 2 Odabrana područja kulture UK Odabrana područja kulture SAD

15 15 15 15

15 15 15 15

4 4  4  4 

od 1. od 2. od 1./3. od 2./4.

Č Č Č, P Č, P

Stručni tekstovi na engleskom jeziku 1 

15

15

4

od 1. 

Č, P 

Stručni tekstovi na engleskom jeziku 2 

15

15

4

od 2. 

Č, P 

Stručna komunikacija na engleskom jeziku 1 Stručna komunikacija na engleskom jeziku 2 Priprema i prezentacija stručnih sadržaja na  engleskom jeziku 1  Priprema i prezentacija stručnih sadržaja na  engleskom jeziku 2  Suvremeni američki i europski strip Osnove suvremenog engleskog jezika 1 Osnove suvremenog engleskog jezika 2 Tradicionalne pjesme engleskog govornog  područja  Stručna komunikacija na njemačkom jeziku  1  Stručna komunikacija na njemačkom jeziku  2  Stručni tekstovi na njemačkom jeziku 1 Stručni tekstovi na njemačkom jeziku 2 Gramatika njemačkog jezika struke 1 Gramatika njemačkog jezika struke 2 Priprema i prezentacija stručnih sadržaja na  njemačkom jeziku 1  Priprema i prezentacija stručnih sadržaja na  njemačkom jeziku 2  Kultura i civilizacija njemačkog govornog  prodručja  Razvoj demokratske kulture

15 15

15 15

4 4 

od 1. od 2.

Č Č

15

15

4

od 1./3. 

Č, P 

15

15

4

od 2./4. 

Č, P 

15 15 15

15 15 15

4 4  4 

7. od 1. od 2.

Z P P

15

15

4

svi

Z

15

15

4

od 1. 

Č

15

15

4

od 2. 

Č

15 15 15 15

15 15 15 15

4 4  4  4 

od 1.  od 2. od 1.  od 2.

Č Č Č Č

15

15

4

od 1. 

Č

15

15

4

od 2. 

Č

15

15

4

5., 7.i 9. 

Z

15

15

4

6. 8. i 10.

Z

147


Lena Sušić  Lena Sušić  Dunja Pavličević‐Franić, Katarina   Aladrović Slovaček  Dunja Pavličević‐Franić, Katarina   Aladrović Slovaček  Dunja Pavličević‐Franić, Katarina  Aladrović Slovaček  Dubravka Težak, Marina Gabelica Dubravka Težak, Marina Gabelica Ante Bežen, Katarina Franjčec  Ante Bežen, Katarina Franjčec 

Odabrana područja njemačke kulture Odabrana područja austrijske i švicarske  kulture 

15

15

4

od 1. 

Č

15

15

4

od 2. 

Č

Jezične igre i učenje hrvatskog jezika 1 

15

15

4

od 1. 

Z

Jezične igre i učenje hrvatskog jezika 2 

15

15

4

od 2. 

Z

Razlikovna gramatika 

15

15

4

Od 8. 

Z

15 15 15 15

15 15 15 15

4 4  4  4 

od 1.  od 2. od 1.  od 2.

Z Z Z Z

15

15

4

7., 9. 

Z

15

15

4

8., 10. 

Z

15

15

4

8., 10. 

Z

15

15

4

7., 9. 

Z

15

15

4

8., 10. 

Z

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4 4  4  4  4  4  4  4  4  4 

od 1. od 1.  od 2. 5.  od 6. 3.  od 1. od 2.  od 2. od 2.

Č Č Č P P P P P Z Z

Kreativni pristup lektiri 1 Kreativni pristup lektiri 2 Uređivanje vrtićkih i školskih novina 1 Uređivanje vrtićkih i školskih novina 2 Strategije i metode početnog čitanja i  Ante Bežen, Vesna Budinski  pisanja 1  Strategije i metode početnog čitanja i  Ante Bežen, Vesna Budinski  pisanja 2  Dramska igra kao metoda u nastavi  Ante Bežen, Zrinka Vukojević  hrvatskoga jezika  Ocjenjivanje ishoda učenja u nastavnom  Ante Bežen, Martina Kolar‐Billege  predmetu Hrvatski jezik 1  Ocjenjivanje ishoda učenja u nastavnom  Ante Bežen, Martina Kolar‐Billege  predmetu Hrvatski jezik 2  Đuro Blažeka  Kajkavsko jezično blago Đuro Blažeka, Siniša Režek  Šah u osnovnoj školi 1 Đuro Blažeka, Siniša Režek  Šah u osnovnoj školi 2 Berislav Majhut  Uvod u naratologiju Berislav Majhut  Žanrovsko pripovijedanje Berislav Majhut  Slikovnica  Berislav Majhut, Zdenka Đerđ  Kazališna radionica 1 Berislav Majhut, Zdenka Đerđ  Kazališna radionica 2 Tamara Gazdić‐Alerić  Jezična kultura Tamara Gazdić‐Alerić  Stilistika u nastavi hrvatskoga jezika Istraživanje u dramskome odgoju i kazalištu  Iva Gruić  za djecu  Jelena Vignjević  Javni govor  Jelena Vignjević  Glagoljica  Književni i kulturni profil Ivane Brlić‐ Andrijana Kos‐Lajtman  Mažuranić  Tamara Turza‐Bogdan  Izrada školskih novina Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić,  Matea Kunješić, Marko Badrić,  Kineziološke transformacije  Ivana Nikolić  Ivan Prskalo, Srna Jenko Miholić,  Matea Kunješić, Marko Badrić,  Kineziološka metodika 5  Ivana Nikolić  Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Srna  Jenko Miholić, Snježana  Zimovanje 1  Mraković, Ivana Nikolić  Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Srna  Jenko Miholić, Snježana  Zimovanje 2  Mraković,  Ivana Nikolić 

148

15

15

4

Z

15 15

15 15

4 4 

od 1. od 2.

Z Z

15

15

4

od 1. 

Č

15

15

4

od 2.

Č

15

15

4

od 5.(US)  od 3. (OS) 

Z, P 

15

15

4

od 6. 

Z, P 

15

15

4

od 1. 

Z, Č, P 

15

15

4

od 2. 

Z, Č, P 


IZBORNI Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Srna  Jenko Miholić, Snježana  Mraković,  Ivana Nikolić  Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Srna  Jenko Miholić, Snježana  Mraković,  Ivana Nikolić  Igor Bokor, Ivana Nikolić  Igor Bokor  Igor Bokor, Srna Jenko Miholić,  Marija Lorger, Snježana Mraković,  Marijana Hraski  Snježana Mraković, Ivana NIkolić  Snježana Mraković, Ivana Nikolić  Ivan Šerbetar  Ivan Šerbetar  Srna Jenko Miholić  Srna Jenko Miholić  Ivan Prskalo, Berislav Ličina  Ivan Prskalo, Berislav Ličina  Ivo Nejašmić  Ivo Nejašmić  Ivo Nejašmić, Zdenko Braičić  Nada Vijtiuk, Matija Bučar  Nada Vijtiuk, Daniela Bertić  Nada Vijtiuk, Daniela Bertić  Marko Ćaleta  Marko Ćaleta  Darinka Kiš‐Novak  Darinka Kiš‐Novak  Darinka Kiš‐Novak  Zdenko Braičić  Božidar Tepeš, Goran Trupčević,  Siniša Režek  Božidar Tepeš, Goran Trupčević,  Siniša Režek  Božidar Tepeš, Predrag Vuković,  Marija Juričić Devčić  Predrag Vuković , Ivan Mrkonjić,  Dubravka Glasnović Gracin  Predrag Vuković,  Ivan Mrkonjić  Danijel Žabčić  Danijel Žabčić  Antonija Balić Šimrak  Luc Celis, Antonija Balić Šimrak  Kristina Horvat Blažinović  Ljubomir Levačić  Kristina Horvat Blažinović  Ljubomir Levačić 

Zimovanje 3 

15

15

4

od 3. 

Z, Č, P 

Zimovanje 4 

15

15

4

od 4. 

Z, Č, P 

Plivanje 1  Plivanje 2 

15 15

15 15

2 2 

stalno od 2.

Z, Č Z

Obuka neplivača 

15

15

2

stalno

Z, Č, P 

Plesne strukture 1 Plesne strukture 2 Interdisciplinarno učenje u nastavi TZK Plesne strukture: aerobika i dječji plesovi Izvannastavni organizacijski oblici rada‐ Planinarenje 1  Izvannastavni organizacijski oblici rada‐ Planinarenje 2  Izviđači i škola 1 Izviđači i škola 2 Terenska nastava u zavičajnoj geografiji Geoekologija  Geografija Hrvatske Čovjek i okoliš Učenje otkrivanjem i istraživanjem u nastavi  PID‐a  Školski vrt  Raznolikost Hrvatske faune Dijete i okoliš  Dijete i održivi razvoj Nacionalni parkovi Hrvatske Osnove ekologije Geografija zavičajnog prostora

15 15 15 15

15 15 15 15

2 2  4  2 

stalno od 2. od 6. stalno

Z Z Z, P P

15

15

2

od 1. 

Z

15

15

2

od 2. 

Z

15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15

4 4  4  4  4  4 

od 1. od 2. 2. i 3.g. US 3.,5.,7. 4.,6.,8., od 3.

Z, P Z, P Z P P P

15

15

4

5.,7./8.

Z, Č 

15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15 15

4 4  4  4  4  4  4 

6., 8  svi od 1. svi od 2. od 1. od 1. od 1. od 3.

Z Z Z Č Č Č P

Šah u osnovnoj školi 1 

15

15

1.

Z, P 

Šah u osnovnoj školi 2 

15

15

2.

Z, P 

Povijest matematike 

15

15

8. ili 10. 

Z, Č 

Dodatna nastava matematike 

15

15

9.

Z, Č 

Funkcije i diferenciranje Metodika razvoja matematičkih pojmova Slikanje 1  Slikanje 2  Kiparsko i keramičko oblikovanje Umjetnički odgoj u multikulturalnom  okružju  Slikanje 1  Slikanje 2  Kreativni pristup filmu i videu Pristup likovnoj kulturi XX. stoljeća

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

  4  4  4 

Od 3. 9.  svi od 1. svi od 2. 1,3,5,7,9.

Č Z, Č Z Z Z

15

15

4

2,4,6,8,10.

Z

15 15 15 15

15 15 15 15

4 4  4  4 

od 3. od 4. od 1. od 1.

Č Č Č Č

149


Ljubomir Levačić  Stjepko Rupčić, Svetlana  Novaković  Stjepko Rupčić, Svetlana  Novaković  Davor Žilić, Stjepko Rupčić  Davor Žilić, Stjepko Rupčić  Stjepko Rupčić, Damir Brčić  Stjepko Rupčić  Krešimir Mikić, Marko Gregurić  Krešimir Mikić, Marko Gregurić  Krešimir Mikić, Astrid Pavlović  Krešimir Mikić, Marko Gregurić  Krešimir Mikić, Marko Gregurić  Diana Atanasov Piljek  Diana Atanasov Piljek  Diana Atanasov Piljek  Diana Atanasov Piljek  Diana Atanasov Piljek  Diana Atanasov Piljek, Senka  Bašek‐Šamec, Katarina Koprek,  Jelena Blašković  Diana Atanasov Piljek, Senka  Bašek‐Šamec  Diana Atanasov Piljek, Katarina  Koprek, Jelena Blašković  Diana Atanasov Piljek, Katarina  Koprek, Jelena Blašković  Diana Atanasov Piljek, Katarina  Koprek, Jelena Blašković  Ivan Prskalo, Diana Atanasov  Piljek  Branka Bubalo‐Paliska  Branka Bubalo‐Paliska  Branka Bubalo‐Paliska  Branka Bubalo‐Paliska  Igor Peteh  Igor Peteh  Igor Peteh  Igor Peteh  Igor Peteh  Tomislav Vrandečić  Josipa Kraljić  Josipa Kraljić  Josipa Kraljić  Josipa Kraljić  Branimir Magdalenić, Matija  Bučar  Branimir Magdalenić, Matija  Bučar  Matija Bučar  Matija Bučar 

150

Crtanje

15

15

4

od 1.

Č

Keramičarska radionica 1 

15

15

4

od 1. 

P

Keramičarska radionica 2 

15

15

4

od 2. 

P

Slikarske tehnike 1 Slikarske tehnike 2 Grafički dizajn Projektna nastava – suradnja između  institucija  Digitalna fotografija u nastavi 1 Digitalna fotografija u nastavi 2 Filmsko i videostvaralaštvo u vrtiću i  razrednoj nastavi  Video družina u školi 1 Video družina u školi 2 Glazbena animacija 1 Glazbena animacija 2 Glazbena animacija 3 Glazbena animacija 4 Glazbena animacija 5

15 15 15

15 15 15

4 4  4 

od 3. od 4. od 3.

P P P

15

15

4

od 7. 

P

15 15

15 15

4 4 

Z Z

15

15

4

15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15 15

4 4  4  4  4  4  4 

od 1. do 8. od 2. do 8. 4. PO 8. US  7.  8.  od 1. od 2. od 3. od 4. od 5.

Zborno pjevanje 1 

15

15

4

od 1.g. 

Z, Č, P 

Zborno pjevanje 2 

15

15

4

od 2. g. 

Z, Č, P 

Zborno pjevanje 3 

15

15

4

od 3. g. 

Z, P 

Zborno pjevanje 4 

15

15

4

od 4. g. 

Z, P 

Zborno pjevanje 5 

15

15

4

od 5. g. 

Z, P 

Č Z Z Z Z Z Z Z

Animacija u školi u prirodi 

15

15

4

od 7. 

Z, P 

Impostacija glasa 1 Impostacija glasa 2 Impostacija glasa 3 Impostacija glasa 4 Skladboglasje 1 Skladboglasje 2 Skladboglasje 3 Skladboglasje 4 Zvukopis  Skupno muziciranje Razvijanje sluha i ritma 1 Razvijanje sluha i ritma 2 Razvijanje sluha i ritma 3 Razvijanje sluha i ritma 4

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2 4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

od 1. od 2. od 3. od 4. od 1. od 2. od 3. od 4. od 1. od 1. od 1. od 2. od 3. od 4.

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Tamburaški orkestar 1 

15

15

4

od 1. 

Č, P 

Tamburaški orkestar 2 

15

15

4

od 2. 

Č, P 

Tamburaški orkestar 3 Tamburaški orkestar 4

15 15

15 15

4 4 

od 3. od 4.

P P


IZBORNI Matija Bučar  Dubravka Kocijan Hercigonja  Lelia Kiš Glavaš, Valentina  Kranželić, Martina Ferić Šlehan,  Larisa Buhin Lončar, Mirjana  Zubak  Giusepe Milan, Ana Lisa Gasparini Zuzana Hubinkova, Joško Sindik  Antun Delić, Matija Bučar  Vladimir Šimović, Silvija Rogošić  Mario Dumančić, Andreja  Tominac  Ljubica Bakić‐Tomić, Ivana  Miloloža, Ana Globočnik Žunec  Ljubica Bakić‐Tomić, Ivana  Miloloža, Ana Globočnik Žunec 

Tamburaški orkestar 5 Rad s djecom s hiperkinetskim  poremećajem (ADHD)  Vršnjačka potpora studentima s  invaliditetom 

15

15

4

od 5.

P

15

15

4

od 1. 

Z

15

105

5

od 1. 

Z, Č, P 

15

Pedagogija zajedništva Odabrana poglavlja suvremene psihologije  za učitelje  Ptice oko nas  Virtualne društvene mreže

15

4

od 1.

Z

15

15

4

od 1. 

Z

15 15

15 15

4 4 

od 1. 2.‐10.

P Z

Uvod u informacijsku pismenost 

15

15

4

od 2. 

P

Obrazovna komunikologija 1 

15

15

4

od 1. 

Z, Č 

15

4

od 2. 

Z, Č 

Obrazovna komunikologija 2 

15

Napredno programiranje edukacijskih  paketa  Uvod u arhitekturu računala Medijske programske aplikacije

15

15

4

od 9. 

Z

15 15

15 15

4 4 

Z Z

Programski jezik LOGO 

15

15

4

Winton Afrić 

Informacijski aspekti vizualne komunikacije 

15

15

4

Katica Knezović  Tomislav Krznar 

Bioetika u odgoju i obrazovanju Obrazovanje za zaštitu okoliša

15 15

15 15

4 4 

od 5. od 9. od 7.  US_inf  3.‐7.  US_inf  svi od 1. svi od 2.

Mario Dumančić  Vesna Markovac  Zoran Nježić  Zoran Nježić, Maja Katarina  Tomić, Nataša Rogulja 

Z, Č  Z  Z Z

Legenda: Z Č

kolegiji koji se ne izvode u ovoj akademskoj godini Središnjica u Zagrebu Odsjek u Čakovcu

P

Odsjek u Petrinji

151


STUDIJSKI PROGRAMI OBRAZOVNIH ZNANOSTI ZA STJECANJE KOMPETENCIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA


1. Obvezni i izborni predmet za stjecanje kompetencije predmetnih nastavnika 1.1. Obvezni predmeti:

Daria Tot, Giovanna Kirinić Daria Tot, Giovanna Kirinić Dubravka Miljković

Nastavnik

Pedagogija 1- Teorija i praksa odgoja i obrazovanja

P

V

S

ECTS

Fakultet

30

0

15

4

PMF-Matematika

Pedagogija 2- Obrazovni sustav

30

0

15

4

PMF-Matematika

Pedagogija

Vesna Bilić

Pedagogija

0 0 0 0

30 15 15 30

Vesna Bilić Dubravka Miljković

Opća pedagogija Didaktika

30 15 30 30 60 60

0

0

4 2-3* 2-3* 2-3* 4-6* 6-8*

Mile Silov

Didaktika

60

0

0

2

Siniša Opić

Didaktika

30 45

0 0

0 0

* 4

Mijo Cindrić

Didaktika

30

0

30

6

KIF ALU PMF-Geografija PMF-Kemija PMF-Fizika PMF-Fizika Muzička akademija ALU PMF- Geografija PMF- Biologija, Kemija

Didaktika

45

0

15

4

KIF

Didaktika 1 – Kurikulumski pristup

30

0

15

5

PMF-Matematika

Didaktika 2 – Poučavanje i nastava

30

0

15

5

PMF-Matematika

Teorija i praksa odgoja i obrazovanja

30

0

30

3-4*

PMF- Biologija, Kemija

Teorija i praksa odgoja i obrazovanja

30

0

15

4

ERF

Psihologija učenja i poučavanja

30 30

15 0

0 30

* *

PMF-Matematika PMF- Biologija

Edukacijska psihologija

45

0

45

*

PMF-Kemija

Psihologija

30

0

30

*

PMF- Geografija

30

0

0

3

30 30

0 0

0 0

* *

PMFMatematika PMF ALU

30

0

0

*

ALU

30

0

0

*

ALU

60

0

30

*

PMF-Fizika

*

Muzička akademija

Dubravka Miljković, Marina Đuranović Daria Tot, Giovanna Kirinić Daria Tot, Giovanna Kirinić Vesna Bilić Dubravka Miljković, Šimica Mihaljević Tajana Ljubin Golub, Marina Miloloža Tajana Ljubin Golub, Marina Miloloža Tajana Ljubin Golub, Marina Miloloža Tajana Ljubin Golub, Zlatka Kozjak Mikić Andreja Brajša Žganec Iva Šverko Iva Šverko, Ana Butković Iva Šverko (natječaj u tijeku), Ana Butković (natječaj u tijeku), Ana Butković

Naziv kolegija

Osnove psihologije odgoja i obrazovanja – psihologija ličnosti Razvojna psihologija Razvojna psihologija Osnove psihologije odgoja i obrazovanja Psihologija učenja i poučavanja Psihologija odgoja i obrazovanja Psihologija odgoja i obrazovanja

*Opseg bodova ovisi o fakultetu na kojem se kolegij izvodi

154

30

0

0


1.2. Izborni predmeti: Nastavnik

P

V

S

ECTS

Kultura (samo)vrednovanja

15

15

0

3

Obrazovne znanosti

Komunikacija u odgoju i obrazovanju

15

15

0

4

Obrazovne znanosti

Interakcijsko komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja

15

0

15

4

Evaluacija u obrazovanju

15

0

15

3

Vesna Bilić

Nasilje nad djecom 1,2

15

0

15

4

Vesna Bilić

Suradnja roditelja i škole

15

0

15

4

Društveno neprihvatljivo ponašanje

15

0

15

*

15

0

15

*

15

0

15

*

30

0

0

3

Daria Tot Dubravka Miljković, Aleksandra MindoljevićDrakulić Dubravka Miljković, Tomislava Vidić Dubravka Miljković, Sandra Antulić

Tajana Ljubin Golub Tajana Ljubin Golub Gordana Buljan Flander Siniša Opić

Naziv kolegija

Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji** Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja

Program

Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti Obrazovne znanosti

*Opseg bodova ovisi o fakultetu na kojem se kolegij izvodi ** Izborni kolegij Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji održava se u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26. Odsjek za obrazovne studije izvodi nastavu na Učiteljskom fakultetu , Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Muzičkoj akademiji, Kineziološkom fakultetu, Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

155


MEĐUNARODNI ZDRUŽENI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENT I SAVJETOVANJE ZA EUROPSKO OBRAZOVANJE (MA)


ZDRUŽENI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENT I SAVJETOVANJE ZA EUROPSKO OBRAZOVANJE (MA) (magistar europskog obrazovanja/Master in European Education /Master of Arts (M.A.) Studij se izvodi na njemačkom i na engleskom jeziku Jednogodišnji međunarodni sveučilišni diplomski studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje (MA) usmjeren je posredovanju primjenjivih kompetencija. Nositelji studija su Westfälische Wilhelms Universität Münster, Institut za odgojne znanosti i Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet. Studijem se, u skladu sa studijskim programom, stječe 60 ECTS bodova. Studij traje 18 mjeseci i započinje 1. listopada svake druge godine. Upisni kriteriji za združeni međunarodni sveučilišni diplomski studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje • Završen četverogodišnji studij (240 ECTS bodova) • Odgovarajuće radno iskustvo (u području odgoja i obrazovanja ili u obrazovnoj upravi/ pravljanju obrazovnim institucijama) • Poznavanje njemačkoga i engleskoga jezika, s tim da jednim od tih dvaju jezika treba ladati na razini B2, a drugim barem na razini B1 prema Europskom referentnom okviru za jezike što se dokazuje na osnovi svjedodžbi ili drugih potvrda. U prvoj jednomjesečnoj fazi izravne astave u listopadu 2012. na Sveučilištu u Zagrebu/Učiteljskom fakultetu otprilike 80 do 90% nastave i komunikacije odvija se na engleskome jeziku. Za vrijeme te faze izravne nastave potrebno je poznavanje njemačkoga jezika u području čitanja znanstvenih tekstova i slušnog azumijevanja. U drugoj jednomjesečnoj fazi izravne nastave u svibnju 2013. na Sveučilištu u ünsteru/Institutu za odgojne znanosti otprilike 70% nastave i komunikacije odvija se na jemačkome jeziku, a dva se kolegija odvijaju na engleskome jeziku. Vještine u služenju internetom te neograničen pristup internetu neophodni su u svim fazama studija. Studijska godina Jednogodišnji međunarodni sveučilišni diplomski studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje podijeljen je u tri dijela, koji zbog stanki između razdoblja izravne nastave obuhvaća razdoblje od ukupno 18 mjeseci. Prva dva dijela studija u kojima se izvodi nastava po modulima odvijaju se tijekom akademske godine 2014./2015. i uključuju po jednu jednomjesečnu fazu izravne nastave. Treći dio studija završava u prvoj polovini akademske godine 2015./2016. Međunarodni diplomski studij nosi 60 ECTS bodova. Prvi dio studija počinje u listopadu 2014. jednomjesečnom fazom izravne nastave na Sveučilištu u Zagrebu na koju se nadovezuje faza e-učenja u kojoj polaznici/e uz podršku nastavnika uče individualno. Taj prvi dio studija završava 28. veljače, a obuhvaća module 1 i 2 i prvi kolegij modula 3. Drugi dio studija započinje fazom e-učenja nakon koje slijedi jednomjesečna faza izravne nastave na Sveučilištu u Münsteru u svibnju 2015. Potom slijedi ponovno faza e-učenja. Drugi dio studija završava 30. 9. 2015., a obuhvaća drugi kolegij modula 3 i module 4 i 5. Do kraja drugog dijela studija moraju biti položeni svi ispiti i odrađena praksa. Treći dio studija obuhvaća izradu i predaju magistarskog rada i započinje 1. 10. 2015. Za izradu 158


magistarskog rada predviđeno je 11 tjedana. Početak izrade rada može se, zahvaljujući ovakvoj organizaciji studija, odrediti fleksibilno. No pritom se, uključujući i postupak ocjenjivanja diplomskog rada, ne smije prekoračiti ukupno trajanje cjelokupnog studija od 18 mjeseci. Moduli u kolegiji Faza izravne nastave na Sveučilištu u Zagrebu 1. - 31. 10. 2014. Uvodna predavanja s diskusijom Obrazovno-politički reformski procesi u jugoistočnoj i srednjoistočnoj Europi Europsko obrazovanje i obrazovanje za ljudska prava Modul 1 Upravljanje kvalitetom i savjetovanje u obrazovanju Kolegij 1: Metode istraživanja i evaluacije Kolegij 2: Ekonomika obrazovanja i novi modeli upravljanja Kolegij 3: Razvoj kvalitete i evaluacija Kolegij 4: Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju Radionica: Upravljanje kvalitetom u međunarodnim projektima (dio kolegija 4) Modul 2 Škola u Europi jezične i kulturne raznolikosti Kolegij 5: Perspektive razvoja škola u Europi Kolegij 6: Manjine u školama Kolegij 7: Višejezičnost u školskom sustavu Kolegij 8: Učinkovitost škole, evaluacija i razvoj Modul 3 Novi mediji Kolegij 9: Novi mediji i međunarodno obrazovno tržište Radionica: Savjetovanje za medijski dizajn u obrazovanju (dio kolegija 9) Faza izravne nastave na Sveučilištu u Münsteru 1. - 31. 5. 2015. Uvodna predavanja s diskusijom Proces europske integracije i nacionalne obrazovne politike Obrazovno-politički sudionici u Europi Modul 3 (nastavak) Novi mediji Kolegij 10: Učenje na daljinu: praksa i posredovanje Radionica: Učenje na daljinu – planiranje i procjenjivanje (dio kolegija 10) Modul 4 Obrazovne politike i savjetovanje u obrazovanju Kolegij 11: Globalizacija i nacionalne obrazovne politike u Europi Kolegij 12: Obrazovanje učitelja u europskom obrazovnom prostoru Kolegij 13: Profesionalno usavršavanje u Europi Kolegij 14: Cjeloživotno učenje i savjetovanje u obrazovanju Modul 5 Menadžment raznolikosti i koncepti savjetovanja Kolegij 15: Etnička raznolikost i nejednakosti u organizacijama Kolegij 16: Koncepti interkulturalnog učenja Kolegij 17: Višejezičnost i jezične politike u Europi Kolegij 18: Upravljanje osobljem i raznolikost Fakultativna radionica: Savjetovanje i prezentacija - soft skills Fakultativna radionica: Postupci evaluacije (produbljivanje kolegija 1) Sve dodatne informacije o Združenom međunarodnom sveučilišnom diplomskom studiju Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje nalaze se na internetskoj stranici Centra za europsko obrazovanje www.lecee.eu

159


1. NASTAVNICI PO ODSJECIMA I LOKACIJAMA 1.1. Nastavnici središnjice u Zagrebu po odsjecima ODSJEK ZA UČITELJSKE STUDIJE   Dr. sc. Milica Gačić, red. profesor u trajnom zvanju  Marijan Jakubin, red. profesor u trajnom zvanju  Dr. sc. Milan Matijević, red. profesor u trajnom zvanju  Dr. sc. Ivo Nejašmić, red. profesor u trajnom zvanju  Dr. sc. Dunja Pavličević‐Franić, red. profesor u trajnom zvanju  Dr. sc. Majda Rijavec, red. profesor u trajnom zvanju  Dr. sc. Dubravka Težak, red. profesor u trajnom zvanju  Dr. sc. Ante Bežen, red. profesor  Dr. sc. Vlatka Domović, red. profesor  Dr. sc. Ivan Prskalo, red. profesor  Dr. sc. Vladimir Šimović, red. profesor  Dr. sc. Božidar Tepeš, red. profesor  Danijel Žabčić, red. profesor  Dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann, izv. profesor  Mr. Miroslav Huzjak, izv. profesor  Dr. sc. Ana Petravić, izv. profesor  Dr. sc. Nada Vijtiuk, izv. profesor  Dr. sc. Winton Afrić, docent  Dr. sc. Marko Ćaleta, docent  Dr. sc. Mario Dumančić, docent  Dr. sc. Andrea Feldman, docent  Dr. sc. Tamara Gazdić‐Alerić, docent  Dr. sc. Katica Knezović, docent 

Pročelnik: prof. Danijel Žabčić    Dr. sc. Smiljana Narančić‐Kovač, docent  Dr. sc. Zoran Nježić, docent  Dr. sc. Tea Pavin Ivanec, docent  Luka Petrač, docent  Dr. sc. Renata Šamo, docent  Dr. sc. Damir Velički, docent  Dr. sc. Lovorka Zergollern‐Miletić, docent  Dr. sc. Vatroslav Zovko, docent  Krešimir Mikić, prof. visoke škole u trajnom zvanju  Marija Andraka, viši predavač  Diana Atanasov‐Piljek, viši predavač  Mr. Daniela Bertić, viši predavač  Ivana Carević, viši predavač  Dubravko Fiolić, viši predavač  Mr. sc. Marija Juričić‐Devčić, viši predavač   Vesna Markovac, viši predavač  Mr. sc. Ivan Mrkonjić, viši predavač  Igor Peteh, viši predavač  Dr. sc. Ante Selak, viši predavač  Iris Šmidt Pelajić, viši predavač  Tomislav Vrandečić, viši predavač  Milka Bilić‐Štefan, predavač  Mr. Vesna Budinski, predavač 

Zamjenica: prof. dr. sc. Dejana Bouillet    Marko Gregurić, predavač  Srna Jenko Miholić, predavač  Dr. sc. Kristina Cergol Kovačević, viši asistent  Dr. sc. Ivana Cindrić, viši asistent  Maja Drvodelić, asistent  Željka Knežević, asistent  Mr. Višnja Rajić, asistent  Ivana Rončević, asistent  Ana Šenjug Golub, asistent  Dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček, viši asistent  Marina Gabelica, zn. novak ‐ asistent  Mr. art. Tamara Jurkić Sviben, zn. novak – asist.  Mr. Martina Kolar Billege, zn. novak ‐ asistent  Mateja Kunješić, zn. novak ‐ asistent  Alena Letina, zn. novak ‐ asistent  Ivana Milković, zn. novak ‐ asistent  Silvia Rogošić, zn. novak ‐ asistent  Maja Katarina Tomić, zn. novak ‐ asistent  Zrinka Vukojević, zn. novak ‐ asistent         

Pročelnik: doc. dr. sc. Mario Dumančić    Dr. sc. Vatroslav Horvat, docent  Dr. sc. Tomislav Krznar, docent   Dr. sc. Biserka Petrović‐Sočo, docent  Dr. sc. Vladimira Velički, docent  Mr. sc. Heda Gospodnetić, prof. visoke škole  Branka Bubalo‐Paliska, viši predavač  Josipa Kraljić, viši predavač 

Zamjenica: doc. dr. sc. Vladimira Velički    Jelena Vignjević, viši predavač  Igor Bokor, predavač  Mr. sc. Snježana Mraković, predavač  Dr. sc. Marija Lorger, viši asistent  Marijana Hraski, zn. novak ‐ asistent  Nataša Rogulja, zn. novak ‐ asistent  Marija Šarić, zn. novak ‐ asistent 

Pročelnica: doc. dr. sc. Daria Tot    Dr. sc. Daria Tot, docent  Dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, asistent  Marina Miloloža, asistent 

Zamjenica: prof. dr. sc. Dubravka Miljković    Diana Olčar, asistent     

Mr. sc. Jadranka Oštarčević, predavač  Mr. Sanja Basta, predavač  Mr. Šimica Mihaljević, predavač  Brankica Blažević, predavač  Sanja Canjek Androić, predavač  Ksenija Ćosić, predavač  Marija Falamić, predavač  Katarina Franjčec, predavač  Ivana Gagić Kičinbači, predavač  Ana Globočnik Žunec, predavač  Giovanna Kirinić, predavač  Jadranka Kostanjšak, predavač  Jadranka Krajnović, predavač  Katica Kuljašević, predavač  Đurđa Kulušić, predavač  Sabina Ljubić, predavač  Marina Petković Liker, predavač  Božica Pintarić, predavač  Siniša Režek, predavač  Edita Rogulj, predavač  Jadranka Ušnik, predavač  Mr. Tomislava Vidić, predavač  Michele de Beni   

Tijana Vidović, predavač  Marijana Županić Benić, predavač  Saša Živković, asistent  Dr. sc. Nataša Govedić, stručni suradnik  Dr. sc. Nevenka Modrić, stručni suradnik  Mr. sc. Gordana Paić, stručni suradnik  Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, stručni suradnik  Sandra Antulić, stručni suradnik  Staša Kukulj, stručni suradnik  Gordana Koščec, stručni suradnik  Ida Loher, stručni suradnik  Anita Parlov, stručni suradnik  Dragica Skelin, stručni suradnik  Krunoslav Blažević  Ana Lisa Gasparini  Ivona Jerković  Maša Malenica  Zlatka Kozjak Mikić  Mr. sc. Goran Nikić  Anita Pavičić Bošnjak  Helena Burić  Mr. sc. Anita Pavičić Bošnjak  Dr. sc. Daria Rovan   

ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ   Dr. sc. Kornelija Špoljar, red.profesor u tr.zvanju  Dr. sc. Ljubica Bakić‐Tomić, izv. prof.  Dr. sc. Dejana Bouillet, izv. prof.  Dr. sc. Renata Miljević‐Riđički, izv.profesor  Dr. sc. Diana Zalar, izv.prof.  Antonija Balić Šimrak, docent  Dr. sc. Iva Gruić, docent 

ODSJEK ZA OBRAZOVNE STUDIJE   Dr. sc. Tajana Ljubin Golub, izv. profesor  Dr. sc. Dubravka Miljković, izv. profesor  Dr. sc. Vesna Vesela Bilić, docent 

VANJSKI SURADNICI Dr. sc. Mile Silov, red. profesor  Dr. sc. Andreja Brajša Žganec, izv. profesor  Dr. sc. Mijo Cindrić, izv.prof  Dr. sc. Gordana Buljan Flander, izv.prof  Dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica  Dr. sc. Ana Butković, docent  Dr. sc. Milivoj Jovančević, docent  Milan Stanojević, docent  Dr. sc. Iva Šverko, docent  Dr. sc. Sanja Bogadi Klempić, viši predavač  Dr. sc. Irena Bralić, viši predavač  Mr. sc. Giovana Armano, viši predavač  Mr. sc. Mark Davies, viši predavač  Mr. sc. Katarina Runjić, viši predavač  Mr. sc. Andreja Silić, viši predavač  Maja Antunac, viši predavač  Mr. Štefka Batinić, viši predavač  Danko Jakšić, viši predavač  Mira Kunstek, viši predavač  Mr. sc. Gea Cetinić, predavač  Dr. sc. Marina Đuranović, predavač  Dr.sc. Patricija Marušić, predavač  Monika Hruškar, stručni suradnik  Giuseppe Milan 

160


1.2. Nastavnici Odsjeka u Čakovcu   Dr. sc. Đuro Blažeka, izv.profesor  Dr. sc. Blaženka Filipan‐Žignić, docent   Mr. art. Kristina Horvat Blažinović, docent  Dr. sc. Andrijana Kos‐Lajtman, docent  Mr. art. Ljubomir Levačić, docent  Dr. sc. Tamara Turza‐Bogdan, docent  Dr. sc. Predrag Vuković, docent 

Pročelnik: doc. mr.art. Ljubomir Levačić    Dr. sc. Darinka Kiš‐Novak, viši predavač  Dr. sc. Vladimir Legac, viši predavač  Dr. sc. Krunoslav Mikulan, viši predavač  Dr. sc. Predrag Oreški, viši predavač  Dr. sc. Ivan Šerbetar, viši predavač  Mr. sc. Tedo Vrbanec, viši predavač  Lena Sušić, predavač 

Zamjenca: doc.dr.sc. Andrijana Kos‐Lajtman     Dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, viši asistent  Mr. Goran Lapat, asistent  Branimir Magdalenić, asistent  Mr. sc. Ivana Nikolić, asistent   Tea Pahić, asistent  Tomislav Topolovčan, znanstveni novak ‐ asistent   

VANJSKI SURADNICI Dr. sc. Stjepan Hranjec, red. profesor  Dr. sc. Andreja Brajša‐Žganec, izv. profesor  Dr. sc. Saša Puzić, docent  Mr. sc. Marija Hegeduš – Jungvirth, viši predavač  Mr. sc. Žaklin Lukša, viši predavač  Vinkoslav Galešev, viši predavač  Mr.sc. Jasenka Martinčević, predavač  Mr. Goran Nikić, predavač  Antun Abramović, predavač  Senka Bašek‐Šamec, predavač  Damir Bendelja, predavač  Jasmina  Dvorski, predavač 

Ružica Gregurić, predavač  Ljubimka Hajdin, predavač  Krešimir Hlebec, predavač  Željko Kraljić, predavač  Sanja Loparić, predavač  Miroslav Novak, predavač  Nataša Pongrac, predavač  Ivan Pranjić, predavač  Ante Šiljeg, predavač  Klaudija Vidović, predavač  Adrijana Višnjić Jevtić, predavač  Dunja Zvonarek, predavač 

Tatjana Žižek, predavač  Astrid Pavlović, asistent  Jasmina Lizačić Martinović, stručni suradnik  Iva‐Matija Bitanga  Emilija Kovač  Vedrana Močnik  Branko Sviben  Rusa Trajkova  Zdravka Skok  Vladimir Krušić, stručni suradnik  Matija Varga, stručni suradnik  Ines Virč, asistent 

1.3. Nastavnici Odsjeka u Petrinji   Dr. sc. Ivan Prskalo, red. profesor  Dr. sc. Berislav Majhut, izv. profesor  Dr. sc. Lidija Cvikić, docent  Dr. sc. Jurčević‐Lozančić Anka, docent  Dr. sc. Siniša Opić, docent  Stjepko Rupčić, docent  Dr. sc. Goran Trupčević, docent  Davor Žilić, docent 

Pročelnik: doc. Stjepko Rupčić    Alenka Mikulec, viši predavač  Mirjana Milanović, viši  predavač  Dr. sc. Marko Badrić, viši asistent  Dr. sc. Zdenko Braičić, viši asistent  Petra Badurina, asistent  Jelena Blašković, asistent  Lana Jurčec, asistent  Svetlana Novaković, asistent 

Zamjenik: doc. Davor Žilić    Marina Vilenica, asistent  Božica Vuić, asistent  Vendi Franc, zn. novak ‐ asistent  Sanja Lovrić, zn. novak ‐ asistent         

Berislav Ličina, viši predavač  Ivanka Novosel, viši predavač  Dr. sc. Marina Đuranović, predavač  Mr. sc. Irena Klasnić, predavač  Sonja Šimek Cvitković, predavač  Dunja Zvonarek, predavač  Dr. sc. Draženko Tomić, stručni suradnik  Damir Brčić, stručni suradnik 

Bogdanka Conjar, stručni suradnik  Gordana Ivančić, stručni suradnik  Staša Kukulj, stručni suradnik  Igor Rožić, stručni suradnik  Dr. sc. Magdalena Najbar‐Agičić       

VANJSKI SURADNICI Dr. sc. Antun Delić, docent  Dr. sc. Katarina Koprek, docent  Dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, docent  Dr. sc. Alen Labus, viši predavač  Dr. sc. Marinko Pejić, viši predavač  Mr. sc. Zdenka Đerđ, viši predavač  Mr. sc. Lidija Misir Galić, viši predavač  Matija Bučar, viši predavač 

161


2. KATEDRE

R. br.

2.1. Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Predstojnica: prof. dr. sc. Diana Zalar Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

1.

Dr. sc. Dunja Pavličević Franić

redoviti profesor u trajnom zvanju

2.

Dr. sc. Dubravka Težak

redoviti profesor u trajnom zvanju

3.

Dr. sc. Ante Bežen

4.

Dr. sc. Đuro Blažeka

izvanredni profesor

redoviti profesor

5.

Dr. sc. Berislav Majhut

izvanredni profesor

6.

Dr. sc. Diana Zalar

izvanredni profesor

7.

Dr. sc. Lidija Cvikić

docent

8.

Dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić

docent

9.

Dr. sc. Iva Gruić

docent

10.

Dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman

docent

11.

Dr. sc. Tamara Turza-Bogdan

docent

12.

Dr. sc. Vladimira Velički

docent

13.

Dr. sc. Ante Selak

viši predavač

14.

Jelena Vignjević

viši predavač

15.

Mr. Vesna Budinski

16.

Dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček

predavač viši asistent

17.

Božica Vuić

18.

Mr. Martina Kolar Billege

znanstveni novak - asistent

19.

Vendi Franc

znanstveni novak - asistent

20.

Marina Gabelica

znanstveni novak - asistent

21.

Sanja Lovrić

znanstveni novak - asistent

22.

Ivana Milković

znanstveni novak - asistent

23.

Zrinka Vukojević

znanstveni novak - asistent

162

asistent


R. br.

2.2. Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika Predstojnica: prof. dr. sc. Milica Gačić Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

24.

Dr. sc. Milica Gačić

redoviti profesor u trajnom zvanju

25.

Dr. sc. Smiljana Narančić Kovač

docent

26.

Dr. sc. Renata Šamo

docent

27.

Dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić

docent

28.

Marija Andraka

viši predavač

29.

Ivana Carević

viši predavač

30.

Dr. sc. Vladimir Legac

viši predavač

31.

Dr. sc. Krunoslav Mikulan

viši predavač

32.

Alenka Mikulec

viši predavač

33.

Milka Bilić-Štefan

34.

Dr. sc. Kristina Cergol Kovačević

viši asistent

35.

Dr. sc. Ivana Cindrić

viši asistent

predavač

R. br.

2.3. Katedra za obrazovanje učitelja njemačkog jezika - interkulturalna germanistika Predstojnica: prof. dr. sc. Ana Petravić Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

36.

Dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann

izvanredni profesor

37.

Dr. sc. Ana Petravić

izvanredni profesor

38.

Dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić

docent

39.

Dr. sc. Damir Velički

docent

40.

Iris Šmidt Pelajić

41.

Lena Sušić

42.

Željka Knežević

asistent

43.

Ivana Rončević

asistent

44.

Ana Šenjug Golub

asistent

viši predavač predavač

163


R. br.

2.4. Katedra umjetničkog područja Predstojnik: prof. Marijan Jakubin Ime i prezime

Znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje

45.

Marijan Jakubin

46.

Danijel Žabčić

47.

Mr. Miroslav Huzjak

48.

Mr. art. Kristina Horvat Blažinović

docent

49.

Mr. art. Ljubomir Levačić

docent

50.

Antonija Balić Šimrak

docent

51.

Luka Petrač

docent

52.

Stjepko Rupčić

docent

53.

Davor Žilić

docent

54.

Mr. sc. Heda Gospodnetić

profesor visoke škole

55.

Krešimir Mikić

profesor visoke škole

56.

Diana Atanasov Piljek

viši predavač

57.

Branka Bubalo Paliska

viši predavač

58.

Dubravko Fiolić

viši predavač

59.

Josipa Kraljić

viši predavač

60.

Igor Peteh

viši predavač

61.

Tomislav Vrandečić

viši predavač

62.

Marko Gregurić

predavač

63.

Jelena Blašković

asistent

64.

Branimir Magdalenić

asistent

65.

Svetlana Novaković

66.

Mr. art. Tamara Jurkić Sviben

164

redoviti profesor u trajnom zvanju redoviti profesor izvanredni profesor

asistent znanstveni novak - asistent


R. br.

2.5. Katedra za informacijske znanosti Predstojnik: prof. dr. sc. Vladimir Šimović Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

67.

Dr. sc. Vladimir Šimović

redoviti profesor

68.

Dr. sc. Ljubica Bakić Tomić

69.

Dr. sc. Winton Afrić

docent

70.

Dr. sc. Mario Dumančić

docent

71.

Dr. sc. Zoran Nježić

docent

72.

Dr. sc. Vatroslav Zovko

docent

73.

Dr. sc. Predrag Oreški

viši predavač

74.

Mr. sc. Tedo Vrbanec

viši predavač

75.

Vesna Markovac

viši predavač

76.

Nataša Rogulja

izvanredni profesor

znanstveni novak - asistent

R. br.

2.6. Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest Predstojnica: prof. dr. sc. Nada Vijtiuk

Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

77.

Dr. sc. Ivo Nejašmić

redoviti profesor u trajnom zvanju

78.

Dr. sc. Nada Vijtiuk

izvanredni profesor

79.

Dr.sc. Marko Ćaleta

docent

80.

Dr. sc. Andrea Feldman

docent

81.

Dr. sc. Darinka Kiš-Novak

viši predavač

82.

Mr. Daniela Bertić

viši predavač

83.

Dr. sc. Zdenko Braičić

viši asistent

84.

Marina Vilenica

asistent

85.

Alena Letina

znanstveni novak - asistent

165


R. br.

2.7. Katedra za pedagogiju i didaktiku Predstojnik: prof. dr. sc. Vlatka Domović

Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

86.

Dr. sc. Milan Matijević

redoviti profesor u trajnom zvanju

87.

Dr. sc. Kornelija Špoljar

redoviti profesor u trajnom zvanju

88.

Dr. sc. Vlatka Domović

redoviti profesor

89.

Dr. sc. Dejana Bouillet

izvanredni profesor

90.

Dr. sc. Dubravka Miljković

izvanredni profesor

91.

Dr. sc. Vesna Vesela Bilić

docent

92.

Dr. sc. Anka Jurčević Lozančić

docent

93.

Dr. sc. Siniša Opić

docent

94.

Dr. sc. Biserka Petrović-Sočo

docent

95.

Dr. sc. Daria Tot

docent

96.

Mr. Goran Lapat

asistent

97.

Mr. Višnja Rajić

asistent

98.

Petra Badurina

asistent

99.

Maja Drvodelić

asistent

100. Tomislav Topolovčan

znanstveni novak - asistent

166


R. br.

2.8. Katedra za kineziološku edukaciju Predstojnik: prof. dr. sc. Ivan Prskalo

Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

101. Dr. sc. Ivan Prskalo

redoviti profesor

102. Dr. sc. Vatroslav Horvat

docent

103. Dr. sc. Ivan Šerbetar

viši predavač

104. Mr. sc. Snježana Mraković

predavač

105. Igor Bokor

predavač

106. Srna Jenko Miholić

predavač

107. Dr. sc. Marko Badrić

viši asistent

108. Dr. sc. Marija Lorger

viši asistent

109. Mr. sc. Ivana Nikolić

asistent

110. Marijana Hraski

znanstveni novak - asistent

111. Mateja Kunješić

znanstveni novak - asistent

167


R. br.

2.9. Katedra za psihologiju Predstojnica: prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

112.

Dr. sc. Majda Rijavec

redoviti profesor u trajnom zvanju

113.

Dr. sc. Tajana Ljubin Golub

izvanredni profesor

114.

Dr. sc. Renata Miljević-Riđički

izvanredni profesor

115.

Dr. sc. Tea Pavin Ivanec

116.

Mirjana Milanović

117.

Dr. sc. Aleksandra Mindoljević-Drakulić

asistent

118.

Lana Jurčec

asistent

119.

Diana Olčar

asistent

120.

Marina Miloloža

asistent

121.

Tea Pahić

asistent

122.

Marija Šarić

docent viši predavač

znanstveni novak - asistent

R. br.

2.10. Katedra za matematiku i statistiku Predstojnik: prof. dr. sc. Božidar Tepeš

Ime i prezime

123. Dr. sc. Božidar Tepeš

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

redoviti profesor

124. Dr. sc. Goran Trupčević

docent

125. Dr. sc. Predrag Vuković

docent

126. Mr. sc. Marija Juričić-Devčić

viši predavač

127. Mr. sc. Ivan Mrkonjić

viši predavač

128. Dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin 129. Maja Katarina Tomić

168

viši asistent znanstveni novak - asistent


R. br.

2.11. Katedra za filozofiju i sociologiju Predstojnica: doc. dr. sc. Katica Knezović Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

130.

Dr. sc. Katica Knezović

docent

131.

Dr. sc. Tomislav Krznar

docent

132.

Silvia Rogošić

znanstveni novak - asistent

R. br.

2.12. Katedra za metodike Predstojnik: prof. dr. sc. Ante Bežen Ime i prezime

Znanstveno-nastavno,nastavno ili suradničko zvanje

1.

Dr. sc. Ante Bežen

redoviti profesor

2.

Dr. sc. Ivan Prskalo

redoviti profesor

3.

Dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić

izvanredni profesor

4.

Dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann

izvanredni profesor

5.

Mr. Miroslav Huzjak

izvanredni profesor

6.

Dr. sc. Ana Petravić

izvanredni profesor

7.

Dr. sc. Nada Vijtiuk

izvanredni profesor

8.

Dr. sc. Mario Dumančić

9.

Dr. sc. Vatroslav Horvat

docent

10.

Dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić

docent

11.

Luka Petrač

docent

12.

Dr. sc. Biserka Petrović-Sočo

docent

13.

Dr. sc. Tamara Turza-Bogdan

docent

14.

Dr. sc. Vladimira Velički

docent

15.

Mr. art. Kristina Horvat Blažinović

docent

16.

Antonija Balić Šimrak

docent

17.

Stjepko Rupčić

18.

Mr. sc. Heda Gospodnetić

19.

Marija Andraka

viši predavač

20.

Diana Atanasov-Piljek

viši predavač

docent

docent profesor visoke škole

169


21.

Mr. Daniela Bertić

viši predavač

22.

Dubravko Fiolić

viši predavač

23.

Dr. sc. Ivan Šerbetar

viši predavač

24.

Mr. sc. Ivan Mrkonjić

viši predavač

25.

Mr. Vesna Budinski

predavač

26.

Mr. sc. Snježana Mraković

predavač

27.

Milka Bilić-Štefan

predavač

28.

Igor Bokor

predavač

29.

Srna Jenko Miholić

30.

Dr. sc. Marko Badrić

viši asistent

31.

Dr. sc. Zdenko Braičić

viši asistent

32.

Dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin

viši asistent

33.

Dr. sc. Marija Lorger

viši asistent

34.

Dr. sc. Ivana Cindrić

asistent

35.

Mr. sc. Ivana Nikolić

asistent

36.

Branimir Magdalenić

asistent

37.

Svetlana Novaković

asistent

38.

Ana Šenjug Golub

asistent

39.

Božica Vuić

asistent

40.

Mr. Martina Kolar Billege

znanstveni novak - asistent

41.

Marijana Hraski

znanstveni novak - asistent

42.

Alena Letina

znanstveni novak - asistent

43.

Zrinka Vukojević

znanstveni novak - asistent

predavač

Napomena: Nastavnici Katedre za metodike u organizacijskom smislu uključeni su i u matične katedre.

170


UPRAVA UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU D e k a n: prof. dr. sc. Ivan Prskalo; ivan.prskalo@ufzg.hr Prodekanica za nastavu i studente: doc. Antonija Balić Šimrak; prodekan.studenti@ufzg.hr Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić; prodekan.znanost@ufzg.hr Prodekan za poslovanje i razvoj fakulteta: doc. dr. sc. Vatroslav Horvat; prodekan.poslovanje@ufzg.hr Prodekanica za poslovanje, studije i studente izvan sjedišta Fakulteta (Čakovec): doc. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan; prodekan.ck@ufzg.hr Prodekan za poslovanje, studije i studente izvan sjedišta Fakulteta (Petrinja): prof. dr. sc. Berislav Majhut; prodekan.p@ufzg.hr Pročelnik Odsjeka za učiteljske studije: prof. Danijel Žabčić; danijel.zabcic@ufzg.hr Pročelnica Odsjeka za obrazovne studije: doc. dr. sc. Daria Tot; daria.tot@ufzg.hr Pročelnik Odsjeka za odgojiteljski studij: doc. dr. sc. Mario Dumančić; mario.dumancic@ufzg.hr Pročelnik Odsjeka u Čakovcu: doc. mr. art. Ljubomir Levačić; ljubomir.levacic@ufzg.hr Pročelnik Odsjeka u Petrinji: doc. Stjepko Rupčić; stjepko.rupcic@ufzg.hr Tajnica Fakulteta: Jadranka Deković, dipl. pravnik; jadranka.dekovic@ufzg.hr Tajnik Odsjeka u Čakovcu: Božidar Bartolić, dipl. pravnik; bozidar.bartolic@ufzg.hr Tajnica Odsjeka u Petrinji: Ljubica Kovačević, upr. pravnik; ljubica.kovacevic@ufzg.hr Tajnica dekana: Ida Javorski Milošić; dekanat@ufzg.hr Urudžbeni zapisnik: Vesna Šprajaček; vesna.sprajacek@ufzg.h Voditelj tehničke službe: Zdravko Marić; zdravko.maric@ufzg.hr Voditelj računovodstva: Ljuba Ljubičić; ljuba.ljubicic@ufzg.hr Voditelj kadrovske službe: v.d. Marin Žužul; marin.zuzul@ufzg.hr Referent za kadrove: Štefica Ferko; stefica.ferko@ufzg.hr Voditelj javne nabave: Marin Žužul; marin.zuzul@ufzg.hr Ekonomat: Mira Matusina; mira.matusina@ufzg.hr Knjižnica: Ana Lukin-Šimunek (Zagreb); ana.lukin.simunek@ufzg.hr Andrea Tominac (Petrinja); andreja.tominac@ufzg.hr Sandra Maričković (Petrinja); sandra.marickovic@ufzg.hr Tatjana Kovač (Čakovec); tatjana.kovac@ufzg.hr Studentska referada:

Ivanka Kovačić (Zagreb); ivanka.kovacic@ufzg.hr Tamara Kancijan (Čakovec); tamara.kancijan@ufzg.hr Dalibor Martinović (Petrinja); dalibor.martinovic@ufzg.hr

171


Nakladnik: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Savska cesta 77 HR-10000 Zagreb Tel.: 00 385 1 6327 300 mrežne stranice: www.ufzg.unizg.hr E-pošta: uciteljski-fakultet@ufzg.hr Za nakladnika: dekan dr. sc. Ivan Prskalo, red. prof. Uredništvo: prof. dr. sc. Ivan Prskalo, prof. dr. sc.Vladimir Šimović prof. dr. sc. Ante Bežen doc. Antonija Balić Šimrak Unos i obrada podataka: Mario Perus Likovno oblikovanje : doc. Antonija Balić Šimrak Priređivač e-knjige : doc. dr. sc. Mario Dumančić Prijelom: Vedran Markulin

Zagreb, studeni 2012.


Red predavanja Učiteljskog fakulteta - 2012./2013.  

Red predavanja Učiteljskog fakulteta - 2012./2013.

Red predavanja Učiteljskog fakulteta - 2012./2013.  

Red predavanja Učiteljskog fakulteta - 2012./2013.

Advertisement