Page 1

Akci podporovali:

Show-off / Zeig dich 2013

Přáteli akce byli:

UČÍME SE NAVZÁJEM 2013 REPORTING BOOKLET


Obsah Úvod ......................................................................................................................................1

ÚVOD Vážené dámy / Vážení pánové.

Příprava na akci ...............................................................................................................2 Plánování ........................................................................................................................3 Představení organizačního týmu .........................................................................4 Náplň práce organizačního týmu…………………………………………………..5 Semifinále ...........................................................................................................................7 Vyhodnocení semifinále ...............................................................................................9 Finále.....................................................................................................................................9

Tento reportní booklet slouží pro přehled přípravy, průběhu a řádného ukončení první části – akce “Show-off / Zeig dich 2013” projektu “Učíme se navzájem 2013”, který je podporovaný Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. V booklet se dozvíte veškeré informace o přípravě této akce, jejím průběhu i o tom, co se ještě muselo udělat po ní. Chceme Vám přivést report trochu zábavnější formou a doufáme, že se nám to daří.

“Den F” – Finále………………………………………………………………….…………10 Práce nekončí, je třeba poděkovat .......................................................................13 Výběr z rozhovorů moderátorky Kristýny .......................................................14

S pozdravem Organizační tým studentského projektu “Učíme se navzájem 2013”

1


PŘÍPRAVA NA AKCI

PLÁNOVÁNÍ

Slovo koordinátorky

Předtím, než jsme mohly s paní Mgr. Alenou Rosíkovou s čímkoliv začít, bylo potřeba trochu plánovat.

Spousta lidí netuší, jakou to dá práci připravit akci byť jen na pár hodin i pro menší počet lidí. Každý úkol je poté výzva a samo jeho splnění je zároveň i odměnou. Příprava „Show-off / Zeig dich 2013“ mi dala hodně - nejenom zkušenosti do budoucna. Naučila jsem se řešit problémy, přejímat zodpovědnost, pracovat s lidmi i řídit a organizovat vlastní čas. Naučila jsem nejenom být členem týmu, ale i tým sama vést. Byla to skvělá příležitost k osobnímu rozvoji, za kterou jsem velmi vděčná.

“I já se bála. Realizovat takovou akci je výzva. Kdo se nebojí, nechce do toho dát srdce. Ale jak řekla Kristýna – Kolik tomu dáš, tolik se ti vrátí. A měla pravdu.”

Předně, kdy, kde a za jakých podmínek se bude semifinále a finále soutěže konat. Poté, co je potřeba vše udělat, abychom se úspěšně dostali až k cíli a potřebovaly jsme na to lidi. Čekala nás spousta zařizování. Začaly jsme dvěma daty: 2. dubna 2013 – termín pro semifinále 16. dubna 2013 – termín finále. Jako později vše ostatní, musela být i tato data prokonzultována. O toho se poté odvíjela celá příprava, předně – sestavení týmu a naplánování prvního kontaktování děkanů a propagace akce na sociální síti Facebook a na webech fakulty. V průběhu toho, co se začaly objevovat první informace o soutěži, byla již v plném průběhu příprava materiálů, jako například přihlašovacích formulářů a propagačních plakátů.

Dále bych pak přípravu této akce doporučila všem, kdo pociťují nudu během zkouškového období a mají chuť dělat něco navíc. Protože právě chuť dělat něco navíc je to, co i samotné účastníky odlišuje od masy lidí, která každoročně opouští naši univerzitu.

V neděli 17. dubna byl poprvé vytvořen facebookový profil projektu „Učíme se navzájem“. Postupně se informace o akci začala objevovat i na webech jednotlivých fakult.

Žádný koordinátor týmu se však bez svého týmu neobejde. Já měla pro realizaci této akce skvělý tým a skvělou garantku projektu. Tímto bych jim chtěla poděkovat za skvělou práci v průběhu všech částí akce. Podle mě jsou oni tou pravou tváří akce.

Následně bylo dokončeno sestavování kompletního týmu.

Adéla Benová Koordinátorka akce „Show-off / Zeig dich“

2

Customize in Almost No Time To try out other looks for this brochure, on the Design tab of the ribbon, check

3


PŘEDSTAVENÍ ORGANIZAČNÍHO TÝMU

NÁPLŇ PRÁCE ORGANIZAČNÍHO TÝMU

Být členem týmu znamená také mít činnost, kterou mám jako člen týmu vykonávat. I naši členové měli své úkoly: Mgr. Alena Rosíková Mgr. Alena Rosíková garant projektu

Adéla Benová koordinátor akce

Plánování Expert na kontrolu komunikace s garanty jazykové výuky, děkany či jinými členy akademické půdy, s přáteli a partnery akce

Adéla Benová -

Plánování Správa a tvorba online propagace Komunikace se členy týmu (pro tyto účely byl používán mail a také byla vytvořena skupina na Facebooku) Tvorba materiálů

Iveta Spáčilová Iveta Spáčilová

Jiřina Bínová

Michaela Krásná

-

Moderace - semifinále Zajištění občerstvení – finále Starost o přátele akce Tvorba materiálů

Jiřina Bínová Zuzana Zoubková

Kristýna Šoukalová

Eliška Pořízková

Michaela Krásná -

4

Zajištění občerstvení – finále Starost o přátele akce Tvorba materiálů

Fotografování Tvorba materiálů 5

“Your company is the greatest. I can’t imagine


Zuzana Zoubková -

Technické zajištění akce Tvorba materiálů

Kristýna Šoukalová -

Starost o přátele akce Tvorba materiálů Rozhovory v průběhu finále

Eliška Pořízková -

SEMIFINÁLE

Sestavení poroty Moderace semifinále Časomíra ve finále

Přihlašování fungovalo a propagace byla v plném proudu. Po zdařilé komunikaci s garanty jazyků jednotlivých fakult a prodloužení termínu pro přihlášení pro původně malý počet přihlášek, se nám studenti hlásili ve velkém. Termín semifinále se blížil, byla tedy potřeba začít s přímým plánováním. A byla toho potřeba zařídit opravdu spousta. Uvedený seznam zvládl organizační tým do poslední odrážky. Semifinále akce se konalo podle plánu 2. 4. 2013 v Univerzitní knihovně ve 3. patře od 13 do 18 hodin. Celkem bylo přihlášeno 22 studentů z: Fakulty managementu a ekonomiky (5 studentů) Fakulty humanitních studií (4 studenti) Fakulty technologické (9 studentů) Fakulty aplikované informatiky (4 studenti) a Fakulty multimediálních komunikací (2 uchazeči, jedna přihláška došla po termínu – dána možnost být náhradníkem pro finále dané fakulty).

7 6


Pro velký počet přihlášených bylo potřeba sestavit dvě poroty. Každá z nich sestávala z jednoho vyučujícího a studentů hovořících anglicky či německy. Soutěž probíhala ve dvou částech – v každé části soutěžili studenti ze dvou fakult. Semifinále se i přes technické nedostatky vydařilo a do finále postoupilo 12 účastníků.

VYHODNOCOVÁNÍ SEMIFINÁLE Rozloučením se se soutěžícími a poděkováním porotě však naše práce nekončila. Ještě bylo potřeba vypracovat pro soutěžící slíbenou zpětnou vazbu na jejich výkony, aby věděli, co musí do finále popřípadě pro jejich další prezentování při jiných příležitostech zlepšit. I když se 3 soutěžící na semifinále nedostavili, znamená to pro organizační tým spoustu práce a papírování. Každý porotce měl totiž hodnotící arch pro každého soutěžícího, kde psal do pěti kolonek (pět kategorií hodnocení). To znamená něco okolo 70 hodnotících archů, kde se z každé kolonky přepisovaly komentáře a rady pro prezentující. Zároveň s tím probíhaly přípravy na finále, které se konalo za pouhých 14 dní.

FINÁLE Porota měla také prostor na dotazy pro soutěžící.

Finále jsme chtěli pořádat ve velkém stylu, takže bylo nutné vše doladit do detailů. Co nás ale tlačilo, byl čas. Místnost v univerzitní budově U2 na Mostní ulici jsme mohli rezervovat na pouhé tři hodiny. Nastal první větší problém, protože jsme nemohli ani při sebelepší vůli stihnout celou agendu. Naštěstí ale ještě existují zasedací místnosti, kde porady nemohou být pořád. Agenda se tedy musela upravit tak, aby vyhlášení soutěže probíhalo v reprezentativní zasedací místnosti. Naším dalším úkolem bylo sestavit porotu, která se tentokrát skládala z akademických pracovníků.

Ještě před samotným začátkem semifinále proběhla schůzka s majitelem nakladatelství Kniha Zlín panem Turňou.. Jím darované knihy sloužily také jako ocenění pro ty, co nepostoupili do finále.

8

Pro finále bylo hodně důležité plánování, protože do místností jsme se vždy mohli dostat jenom chvíli před samotným začátkem. Organizační agenda byla velmi obsáhlá a tomu odpovídalo i množství zpracovaného materiálu.

9


V neposlední řadě jsme museli také kontaktovat moderátora pro finále, studenta Fakulty humanitních studií – Tomáše Mikytu, který se sám účastnil loňského ročníku soutěže Show-off / Zeig dich. Tomáš byl seznámen s agendou a s naší představou průběhu akce. Důležitá byla také komunikace – komunikovali jsme a informovali jsme porotu, přátele a sponzory naší akce. Všichni byli samozřejmě pozváni, aby se podívali na prezentace finalistů.

Po půl jedenácté přicházejí první soutěžící. Přicházejí první soutěžící i první porotce. Reportérka „na zkoušku“ Kristýna pilně dělá rozhovory, které nahrává na diktafon (výběr ze záznamu najdete dále).

Na poslední schůzce se k nám přidala i členka poroty paní Šilhánová

„DEN F“ - FINÁLE Po týdnech příprav – a že se to zdálo jako mžik – nastal den samotného finále. Organizační tým se sešel už v 8:00, aby se ještě domluvil na vše, co bylo třeba. Dolaďovaly se detaily a dotiskly se jmenovky, náhlé změny v účastnících se zanesly do agendy a proběhla i poslední informační schůzka s moderátorem. V 10:00 jsme se přesunuli na místo určení. Zbývalo 60minut do začátku akce, ale věděli jsme, že účastnící, porota i hosté budou chodit mnohem dříve.

10

V 10:40 se konečně otevírají dveře místnosti, kde se má událost konat, pro kontrolu techniky a nachystání příjemného prostředí je jenom pár minut. Mezitím stále chodí soutěžící i hosté. Okolo 11:50 přichází poslední porotce a přidává se ke skupince ostatních porotců, se kterými obratně konverzuje moderátor Tomáš. Přesně v 11:00 začínáme. První slova patří Tomášovi, který ale poté předává slovo Mgr. Lence Drábkové, proděkance pro vnější vztahy, která byla tak laskavá, přijala naše pozvání a stala se tak reprezentativní tváří fakulty, která soutěž organizuje. Paní proděkanka vysvětlila všem přítomným smysl akce a nastínila historii. První účastník byl se svou prezentací pozván jenom o pár minut později. Následoval blok šesti prezentací, který Tomáš obratně moderoval česky, německy i anglicky.

11


Během následné pauzy měli všichni možnost se občerstvit chlebíčky, které v průběhu první části nachystaly na stoly, které musely přestavět ze stolků pro agendu Jiřina s Ivetou. Podávala se i káva, voda a koláčky. Za dvacet minut začínal 2. blok prezentací. Vše probíhalo hladce. Po ukončení této části byli hosté vyzváni, aby napsali na předpřipravené lístečky soutěžícího, který se jim líbil nejvíce.

Fotografka Míša fotí vítěze i všechny účastníky, ti poté společně s náhradníky podepisují listinu, kde potvrzují, že všech převzali věcné dary. Reportérka Kristýna Společná fotografie účastníků. dělá rozhovor s vítězi, porotci i paní proděkankou Drábkovou. Tomáš ukončuje akci – i tak ale stále probíhají nadšené výměny pocitů I pozukončení někteří konverzují. Třeba právě jako paní proděkanka prožitýchsoutěže zážitků. Drábková a Tomáš Gavenda.

PRÁCE NEKONČÍ, JE TŘEBA PODĚKOVAT

Cenu publika diváci věnují do rukou Ing. Tomáše Gavendy. Poté se loučíme se všemi hosty, kteří by se bohužel do připravené zasedací místnosti nevešli. O výsledku budou informováni prostřednictvím Facebooku. Porotu odvádíme na závěrečnou poradu do zasedací místnosti a zároveň uklízíme místnost stávající, neboť za pár minut zde začíná výuka. Vyhlášení výsledků začíná krátce po 14. hodině. Nejprve je oceněn náhradník, jenž bohužel neměl možnost se finále přímo účastnit. Jako odměnu za svou snahu dostává tašku s pozornostmi od našich sponzorů i přátel akce.

Jak Vás jistě nepřekvapí, práce organizačního týmu nekončí ani zde, kdy už je samotná akce u konce. 13 Celý tým se musí znovu sejít a vyhodnotit svou práci, rozdělit si poslední úkoly, říct si, co je potřeba vylepšit pro další část akce a samozřejmě se také musí „poplácat po zádech“ za dosavadní odvedenou práci. Píšeme poděkováním nejenom všem, co přišli, ale všem, kteří nám pomáhali tuto událost zrealizovat. Všichni odvedli skvělou práci. Prostřednictvím tohoto bookletu bychom jim chtěli poděkovat ještě jednou. Můžeme jenom doufat, že takové milé a ochotné lidi potkáme i v dalším průběhu projektu „Učíme se navzájem 2013“.

Následně jsou vyhlášeni vítězové: 1. místo: Dominik Urban, student Fakulty multimediálních komunikací 2. místo: Ing. Tomáš Gavenda, student Fakulty aplikované informatiky 3. místo: Pavla Blažková, studentka Fakulty managementu a ekonomiky. Ale aby nebyli opěvováni jenom vítězové, i když jejich výkony byly samozřejmě skvělé, jsou dárkovými taškami oceněni všichni účastníci. Všem gratuluje celá porota v čele s Mgr. Liborem Markem, proděkanem pro pedagogickou činnost, paní proděkanka Drábková i moderátor Tomáš.

12

Slovo koordinátorky „Je právě 0:56, když dokončuji tento booklet, avšak ztraceného spánku nelituji. Nebylo nic příjemnějšího, než si znovu zrekapitulovat chvíle strávené přípravou tohoto všeho, spoluprací s týmem i garantem. Nebudu tvrdit, že tato práce nebyla časově náročná. Náročné je vše, co za to stojí. A připravovat soutěž, která ocení mladé aktivní lidi se vším jejich snažením, za to opravdu stojí.“

13


VÝBĚR Z ROZHOVORŮ MODERÁTORKY KRISTÝNY

zajímavých prezentací. Nevím, jestli jim porota úplně rozuměla z odborného tematického hlediska, ale určitě je schopná hodnotit soutěžící z hlediska jazykového.“ (Ing. Michal Pilík)

Na krátký rozhovor jsme zastavili i náhodného diváka. Jak hodnotíte výkony soutěžících? Jak jste se o akci dozvěděla a co vás přimělo přijít se podívat? „Dozvěděla jsem se o akci přímo od vyučujícího, naší angličtinářky Ing. Barbory Blažkové.“ „Přišla jsem, protože mě to zajímá a chtěla jsem vidět, jak vypadá prezentace na profesionální úrovni, a také, abych věděla jak správně prezentovat v angličtině,“ řekla Marcela Koudelková z Fakulty multimediálních komunikací.

A jak se k tomu staví vyučující? Co je největším přínosem pro studenty účastnící se soutěže takového typu? „Jako garant jsem taky dostala mail, abych informovala své studenty a blízké o konání soutěže Show off/Zeig dich. Proto jsem také přihlásila svou sestru: Pavlu Blažkovou, která studuje Fakultu managementu a ekonomie. Myslím si, že není jediná, která by mohla z této soutěže těžit. Mám tady i skupinku svých studentů, kteří se přišli podívat, protože je fajn, že mohou vidět, co se dá s angličtinou ještě dělat. Také i slečna Alena Hamanová, je mou bývalou studentkou a je moc šikovná v tom, že využije tu možnost říct, co člověk ví a zároveň to prezentuje v jazyce, který není jeho rodný jazyk.“ (Marcela Koudelková

Dále jsme se zeptali také naší poroty, jak se jím průběh soutěže líbil a jaký benefit vidí v tom, že se na organizaci podílejí sami studenti.

„Vnímám jejich přihlášení určitě pozitivně. Studenti chtějí prezentovat sami sebe a hlavně výsledky z činností, které na dané fakultě dělají, kterých dosáhli, ať už to jsou studenti bakalářských magisterských nebo doktorských programů. Možná by bylo třeba zaměřit se víc na formální stránku a prezentaci sama sebe, takové ty základy, jako dívání se do publika, oční kontakt, natočení k publiku, zkrátka základní komunikační a prezenční dovednosti,“ radí Ing. Michal Pilík, člen poroty.

A co říká porotkyně Ing. Eva Hnátková na soutěžící? „Jsem moc ráda, že se přihlásili a využijí možnosti vyzkoušet si prezentovat v cizím jazyce a podpoří tím jazykovou vzdělanost.“

Co studenti, kteří se nepřihlásili s odůvodněním nízké znalosti cizího jazyka? „Je třeba probojovat se. Nevadí, že by student neměl perfektní znalosti cizího jazyka, je to hlavně o tom, zapojit se a mít tu snahu se nějak posunout dopředu.“ (Ing. Eva Hnátková)

„Jsem velmi mile překvapen, jak to byli studenti schopní zorganizovat, jak to berou z hlediska time managementu - velice přesně a striktně, tak by to opravdu mělo být. Takže určitě z této stránky je soutěž pozitivum. Viděli jsme tady spoustu

14

15


Vítězem letošního 3. Ročníku soutěže Show off/Zeig dich o nejlepší prezentaci vlastního projektu se stal Daniel Urban z Fakulty multimediálních komunikací. Přečtěte si, co vše prozradil o své přípravě v rozhovoru přímo na místě soutěže. „Úplně upřímně naprosto bez emocí jsem absolutně překvapený,“ prozradil se zmateným výrazem jednadvacetiletý student oboru Klasická animovaná tvorba na Fakultě multimediálních komunikací.

Jelikož je soutěž Show off/Zeig dich spíše o prezenčních dovednostech jak vznikla tvá myšlenka, porotě jednoduše pustit svůj film? „Ano původně jsem si myslel, že to bude čistě o prezenčních dovednostech, že budu celý ten čas jen prezentovat, ale pak jsem si říkal, že když budu mít prezentaci o filmu, který pak na konci nepustím, tak vlastně seberu divákům to nadšení z toho, o čem jsem celou tu dobu mluvil. Kdybych mluvil o tom, jak to bylo náročné, jakým jsem byl technikem a pak jen řekl – na shledanou, kde by byl ten konec, co by bylo tou třešničkou na dortu?“

Čím jste tedy porotu přesvědčil?

Jak jste vnímal celkovou organizaci soutěže? „Já mám organizaci velice rád, bez ní by to nešlo, není nic, co by mi chybělo. I když mi chvilku nefungoval zvuk, ale to se stává skoro vždycky, člověk naopak může ukázat jak je bezprostřední a dokáže se přizpůsobit.“

Na závěr jsem dokázala konečně zastihnout i paní proděkanku Fakulty humanitních studií doktorku Drábkovou. Dobrý den, proběhlo vyhlášení výherců a projekt je u konce, jak vnímáte celou akci? „Stavím se velice pozitivně k organizaci celé té akce, je to obrovská zkušenost pro studenty a určitě ji využijí v budoucnu, až budou sami pracovat. Takže jakákoli organizační zkušenost je pro ně jenom plus. Až pak se prokáže, jak tu teorii dokážou nějakým způsobem aplikovat v praxi. Takže role učitelů je učit, studenti mají v praxi aplikovat to, co se naučili.“ A obrovská zkušenost to byla i pro organizátorky:

„Netuším. Možná kouzlem osobnosti?“ usmívá se.

V porovnání s ostatními soutěžícími a jejich prezentacemi, jak byste se ohodnotil? „U soupeřů jsem tak nějak nerozuměl o čem to je, kvůli odbornosti prezentací. Já jsem svou prezentací přímo ukázal, co jsem vytvořil.“

Jako výherce máte nějaký tip pro budoucí účastníky? „Možná ukázat konkrétně co člověk udělal, ale úplně jasně, aby to úplně každý pochopil. I pro ty, co například animaci nedělají, jako jsem to udělal já.“

16

“Myslíme si, že i když bylo naším úkolem starat se o občerstvení, naučily jsme se nové věci. Vždy je důležité vědět, na koho se obrátit a hlavně neopomíjet důležitost detailů.” (organizátorky Iveta a Jiřina) „Pár prezentací jste i sama viděla, je něco co byste doporučila soutěžícím?“ „Studenti musí mít zájem se naučit prezentovat a hlavně nesmí mít strach, to je takový největší handicap. Studenti se bojí se projevit. Také samozřejmě musí mít znalosti k prezentování – jak má správná prezentace vypadat, musí mít patřičnou slovní zásobu a důležité je, aby věděli, o čem mluví. Když znáte svůj obor a zajímá vás to, tak dokážete udělat prezentaci na jakékoliv téma.“ 17


Show off/Zeig dich 2013 booklet  

Akce z pohledu organizátorů.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you