Issuu on Google+

125 години ОУ “ Неофит Рилски” Велинград

Летописна книга 2009/2012


Родно училище На хълма моето училище е стъпило като дете ми звънко заговори. То в сини борови вълни се къпе и дълго с ветровете спори. Прозорците са в езерото взряни. И пламъци от хладните води избухват. Зората с разлюляните камбани прогонва тъмнини и злите духове. Не остаряват в него птиците. И те не търсят чужди край, по-топъл юг. Родени тук най-палавите ученици играят тук, обичат тук и пеят тук. На хълма моето училище е стъпило, от топли гласове не знае сън. То като майка ми е скъпо и свети в мойте нощи като слънце! Ангел Пачалов


Първият учебен ден!

20

09

/2

уч 0 1 .г . 0

“Пак е есен! И отново звъни, задъхано от радост, училищното звънче на България. Над Пирин и Рила, над Тракия и Мизия, под чуките на Балкана и в равнините на Добруджа то пее сладкогласно. По пътища и пътеки към него тръгват цели цветни градини, понесени от детските ръце. Звъни звънчето! Като сладкопойна чучулига събира в училището детските орляци, за да ги вдигне за полет в небесата на науката. Откак са се белнали зидовете на първите български училища, та до днес, на този ден народът ни притъкмява найсвидното си - своите рожби за жадувания и примамлив път на знанието. Според едно красиво и точно сравнение, училището е мост, прехвърлил снага през годините между минало, настояще и бъдеще. За да бъде този мост як и непреклонен, в неговите темели вгражда труд и живот, родолюбиви пориви безкористна всеотдайност – учителят! Учителят Филип Главеев, Неофит Рилски и днешният учител – техният верен последовател!” Слово на директора на училището – Дамяна Кандева


9 – 19.10.2009 г. – Oрганизиране на курс за начални учители във Варна по проект “Без звънец”.


М. март 2009 г.:

• Oрганизиране на курс за начални учители във Варна по проект “Без звънец”. • На 15.03.2009 г. отборът по баскетбол-момичета V-VII клас на ОУ «Н. Рилски» спечели първо място на областните ученически игри. Състезатели : Валя Гальова, Сабрина Джонева, Иванка Сариева, Нели Мукова, Мартина Апостолова, Галя Попова, Лиляна Неделчева, Ваня Арнаудова, Медие Ходжа, Акима Фургьова. Ръководител на отбора е Росица Паланова.


М. април 2009 г. – отбелязване Деня на Земята със засаждане на дървета до комплекс Кисловодск с отг. Анна Бабанова. Ученици от училището участваха в състезанието “Млад огнеборец” с ръководител Юлияна Фъртунова.


20

10

/2

уч .г .

Моето родно училище (есе) Мое родно училище, скътала съм в сърцето си едно малко местенце за теб, до мама, до приятелите ми. Питам се защо? Може би, защото преди повече от 100 години моят дядо Никола е дал най-хубавата стая от своята къща за училище. Тогава първият учител в селото е учил децата на четмо и писмо. Сега колко голямо и светло си ти! Щастливи сме в теб! Играем, пеем и се учим. Честит рожден ден, училище на моите деди и на бъдещето! Ти ще бъдеш наше и ние ще бъдем твои за цял живот! Д. Кандева

01

1


1 ноември:

• Ден на народните будители и патронен празник на училището ни. •121 години от създаване на училище “Неофит Рилски” – Велинград •150 години от рождението на големия учител на Чепинския край Филип Главеев


22 ноември: Стартира блиц квалификационен курс с учителите на тема: •“Интерактивна дъска” – лектор: Мирела Кузманова • “Файлове, хипервръзки и тестове” – лектор: Цвета Гергова


31 януяри: Във връзка с изпълнение на годишния план за квалификация на учителите на ОУ “Н. Рилски” в хотел “Камена” ще се проведе обучителен семинар на тема: “Образование за толерантност” с лектор Румяна Неминска и “С внимание към всеки учител, с грижа към всеки ученик” – лектор Павлина Първанова.


22 ноември: Стартира блиц квалификационен курс с учителите на тема: •“Интерактивна дъска” – лектор: Мирела Кузманова • “Файлове, хипервръзки и тестове” – лектор: Цвета Гергова


24 май 2011 г,: Г-жа Мирела Кузманова бе наградена с коктейл с президента по случай Деня на славянската писменост и българската култура. Наградата бе отличие за изявени учители.


28 май: Спортен празник за училищата в цяла България. Спортният празник включва: • Крос • Щафетни игри • Състезания с велосипеди • Футбол • Баскетбол • Народна топка


М. юни: Идеи и дейности от “Златен фонд” на учителите в “Н. Рилски”: • Сайт на училището • Сайт на класа • Обмяна на добри практики • Тържества по различни случаи • Участие в авторски колектив за написване на методика по ДБТ и приложението му в други учебни предмети • Открити уроци • Обучителни семинари във Велинград и страната • Методически разработки на уроци и техните приложения • Изработване на презентации. Най-дейни в тези начинания са: • Цвета Гергова • Мирела Кузманова • Веселка Аршинкова


М. септември: Интеграцията на ромите продължава. 7 септември: Обучителен курс с учителите на тема: “Модернизация на образованието” . Лектори са: • Мирела Кузманова • Цвета Гергова

20

11

/2

уч 0 1 .г 2 .

1 ноември – мероприятия, свързани с Дена на народните будители и 122 г. от основаването на нашето училище.


24 декември: Призив за благотворителност – Пейчо Христов. Участие в проекти на структурни фондове на ЕС, “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Също през декември учениците от 5 до 8 клас участват в олимпиади по математика, история, ИТ.

17 февруари: Доклади на тема “Информационните технологии в образованието” изнесоха учителите Цвета Гергова, Мирела Кузманова и Елисавета Сариева.


М. март: Учителите от училището ни присъстваха на лекция на проф. Емилия Василева в хотел “Зора”.

М. април: Посрещане на бъдещите първокласници и техните родители и представяне на електронни продукти на издателство “Булвест 2000” от Мирела Кузманова, Харитош Вецов и Веселка Аршинкова.


М. април: Хумористично представление “Да се посмеем от сърце” , подготвено от Иванка Гушевилова.

М. май:

•Екскурзия до град Пловдив и Батак с ученици и родители, организирана от Мирела Кузманова и Харитош Вецов. • Отбелязване Дена на Европа с празнична програма, подготвена от Елисавета Сариева, Борислава Деянова, Иванка Гушевилова и Цвета Гергова. • Участие на ученици и учители в кампанията “Да изчистим България за един ден”. • Виртуална разходка на английски език с учениците от 2 “а”, 3”а”, и 4”а” класове, организирано от Борислава Деянова.


М. май: 24 май – Ден на славянската писменост и култура беше отбелязан с празнична програма, подготвена от Мирела Кузманова и Иванка Гушевилова.

М. юни:

•Участие на учителите Веселка Аршинкова, Харитош Вецов, Иванка Дебелушина и Нина Маврикова в педагогически четения в град Русе.


М. юни:

•Годишно утро и представления по случай завършването на учебната година подготвиха учителите Цветана Нечитайлова, Лорета Църенска и Садимка Маврова. • Организиране и провеждане на състезание по плуване “Весел делфин” с бъдещите първокласници и учениците от първи и втори клас – Цвета Гергова, Харитош Вецов, Мирела Кузманова и Веселка Аршинкова.


М. юни - юли: Участие на Мирела Кузманова и Цвета Гергова в авторски колектив, който разработва помагало то “Методически разработки на уроци за 2. клас” на издателство “Булвест 2000”.Letopisna kniga 2009 2012