Page 1

125 години ОУ “ Неофит Рилски” Велинград

Летописна книга 2009/2012


Родно училище На хълма моето училище е стъпило като дете ми звънко заговори. То в сини борови вълни се къпе и дълго с ветровете спори. Прозорците са в езерото взряни. И пламъци от хладните води избухват. Зората с разлюляните камбани прогонва тъмнини и злите духове. Не остаряват в него птиците. И те не търсят чужди край, по-топъл юг. Родени тук най-палавите ученици играят тук, обичат тук и пеят тук. На хълма моето училище е стъпило, от топли гласове не знае сън. То като майка ми е скъпо и свети в мойте нощи като слънце! Ангел Пачалов


Първият учебен ден!

20

09

/2

уч 0 1 .г . 0

“Пак е есен! И отново звъни, задъхано от радост, училищното звънче на България. Над Пирин и Рила, над Тракия и Мизия, под чуките на Балкана и в равнините на Добруджа то пее сладкогласно. По пътища и пътеки към него тръгват цели цветни градини, понесени от детските ръце. Звъни звънчето! Като сладкопойна чучулига събира в училището детските орляци, за да ги вдигне за полет в небесата на науката. Откак са се белнали зидовете на първите български училища, та до днес, на този ден народът ни притъкмява найсвидното си - своите рожби за жадувания и примамлив път на знанието. Според едно красиво и точно сравнение, училището е мост, прехвърлил снага през годините между минало, настояще и бъдеще. За да бъде този мост як и непреклонен, в неговите темели вгражда труд и живот, родолюбиви пориви безкористна всеотдайност – учителят! Учителят Филип Главеев, Неофит Рилски и днешният учител – техният верен последовател!” Слово на директора на училището – Дамяна Кандева


9 – 19.10.2009 г. – Oрганизиране на курс за начални учители във Варна по проект “Без звънец”.


М. март 2009 г.:

• Oрганизиране на курс за начални учители във Варна по проект “Без звънец”. • На 15.03.2009 г. отборът по баскетбол-момичета V-VII клас на ОУ «Н. Рилски» спечели първо място на областните ученически игри. Състезатели : Валя Гальова, Сабрина Джонева, Иванка Сариева, Нели Мукова, Мартина Апостолова, Галя Попова, Лиляна Неделчева, Ваня Арнаудова, Медие Ходжа, Акима Фургьова. Ръководител на отбора е Росица Паланова.


М. април 2009 г. – отбелязване Деня на Земята със засаждане на дървета до комплекс Кисловодск с отг. Анна Бабанова. Ученици от училището участваха в състезанието “Млад огнеборец” с ръководител Юлияна Фъртунова.


20

10

/2

уч .г .

Моето родно училище (есе) Мое родно училище, скътала съм в сърцето си едно малко местенце за теб, до мама, до приятелите ми. Питам се защо? Може би, защото преди повече от 100 години моят дядо Никола е дал най-хубавата стая от своята къща за училище. Тогава първият учител в селото е учил децата на четмо и писмо. Сега колко голямо и светло си ти! Щастливи сме в теб! Играем, пеем и се учим. Честит рожден ден, училище на моите деди и на бъдещето! Ти ще бъдеш наше и ние ще бъдем твои за цял живот! Д. Кандева

01

1


1 ноември:

• Ден на народните будители и патронен празник на училището ни. •121 години от създаване на училище “Неофит Рилски” – Велинград •150 години от рождението на големия учител на Чепинския край Филип Главеев


22 ноември: Стартира блиц квалификационен курс с учителите на тема: •“Интерактивна дъска” – лектор: Мирела Кузманова • “Файлове, хипервръзки и тестове” – лектор: Цвета Гергова


31 януяри: Във връзка с изпълнение на годишния план за квалификация на учителите на ОУ “Н. Рилски” в хотел “Камена” ще се проведе обучителен семинар на тема: “Образование за толерантност” с лектор Румяна Неминска и “С внимание към всеки учител, с грижа към всеки ученик” – лектор Павлина Първанова.


22 ноември: Стартира блиц квалификационен курс с учителите на тема: •“Интерактивна дъска” – лектор: Мирела Кузманова • “Файлове, хипервръзки и тестове” – лектор: Цвета Гергова


24 май 2011 г,: Г-жа Мирела Кузманова бе наградена с коктейл с президента по случай Деня на славянската писменост и българската култура. Наградата бе отличие за изявени учители.


28 май: Спортен празник за училищата в цяла България. Спортният празник включва: • Крос • Щафетни игри • Състезания с велосипеди • Футбол • Баскетбол • Народна топка


М. юни: Идеи и дейности от “Златен фонд” на учителите в “Н. Рилски”: • Сайт на училището • Сайт на класа • Обмяна на добри практики • Тържества по различни случаи • Участие в авторски колектив за написване на методика по ДБТ и приложението му в други учебни предмети • Открити уроци • Обучителни семинари във Велинград и страната • Методически разработки на уроци и техните приложения • Изработване на презентации. Най-дейни в тези начинания са: • Цвета Гергова • Мирела Кузманова • Веселка Аршинкова


М. септември: Интеграцията на ромите продължава. 7 септември: Обучителен курс с учителите на тема: “Модернизация на образованието” . Лектори са: • Мирела Кузманова • Цвета Гергова

20

11

/2

уч 0 1 .г 2 .

1 ноември – мероприятия, свързани с Дена на народните будители и 122 г. от основаването на нашето училище.


24 декември: Призив за благотворителност – Пейчо Христов. Участие в проекти на структурни фондове на ЕС, “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Също през декември учениците от 5 до 8 клас участват в олимпиади по математика, история, ИТ.

17 февруари: Доклади на тема “Информационните технологии в образованието” изнесоха учителите Цвета Гергова, Мирела Кузманова и Елисавета Сариева.


М. март: Учителите от училището ни присъстваха на лекция на проф. Емилия Василева в хотел “Зора”.

М. април: Посрещане на бъдещите първокласници и техните родители и представяне на електронни продукти на издателство “Булвест 2000” от Мирела Кузманова, Харитош Вецов и Веселка Аршинкова.


М. април: Хумористично представление “Да се посмеем от сърце” , подготвено от Иванка Гушевилова.

М. май:

•Екскурзия до град Пловдив и Батак с ученици и родители, организирана от Мирела Кузманова и Харитош Вецов. • Отбелязване Дена на Европа с празнична програма, подготвена от Елисавета Сариева, Борислава Деянова, Иванка Гушевилова и Цвета Гергова. • Участие на ученици и учители в кампанията “Да изчистим България за един ден”. • Виртуална разходка на английски език с учениците от 2 “а”, 3”а”, и 4”а” класове, организирано от Борислава Деянова.


М. май: 24 май – Ден на славянската писменост и култура беше отбелязан с празнична програма, подготвена от Мирела Кузманова и Иванка Гушевилова.

М. юни:

•Участие на учителите Веселка Аршинкова, Харитош Вецов, Иванка Дебелушина и Нина Маврикова в педагогически четения в град Русе.


М. юни:

•Годишно утро и представления по случай завършването на учебната година подготвиха учителите Цветана Нечитайлова, Лорета Църенска и Садимка Маврова. • Организиране и провеждане на състезание по плуване “Весел делфин” с бъдещите първокласници и учениците от първи и втори клас – Цвета Гергова, Харитош Вецов, Мирела Кузманова и Веселка Аршинкова.


М. юни - юли: Участие на Мирела Кузманова и Цвета Гергова в авторски колектив, който разработва помагало то “Методически разработки на уроци за 2. клас” на издателство “Булвест 2000”.


Letopisna kniga 2009 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you