Page 1

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРО НАС

Ми, команда «Інституту миру і порозуміння», до реалізації будь-якої ідеї підходимо відповідально, професійно та комплексно, тобто здійснюємо підтримку процесу пошуку порозуміння і супроводжуємо його на всіх етапах - від розробки до моніторингу та оцінки результатів.

Мрії про соціально свідоме та відповідальне суспільство, прагнення будувати його та сприяти розвитку людини задля кращого майбутнього у мирі та злагоді об’єднали однодумців у єдину команду та стали поштовхом до створення «Інституту миру і порозуміння».

Місія «Інституту миру і порозуміння» полягає в побудові діалогу заради розвитку груп, організацій і громад для досягнення стійких, позитивних змін.

Діяльність Інституту пов’язана з пошуком того, що поєднує різних людей або групи у складних конфліктних ситуаціях, з відбудовою і зціленням порушених стосунків, з подоланням бар’єрів, що виникли у спілкуванні. Базується така діяльність на ідеї відновлення, або відновному підході.

Географія нашої діяльності не має кордонів. Україна, Канада, США, країни Європи, Азії та Африки – прагнення людства до миру та злагоди не залежить від світоглядних відмінностей. Ми будуємо порозуміння, що надихає на розвиток. Для цього ми здійснюємо свою діяльність у таких напрямках, не обмежуючись ними: • Побудова консенсусу в громаді. • Відновне правосуддя. • Відновні практики в школах. • Організаційний розвиток.

Цей підхід спочатку був розроблений як “інша” філософія вирішення конфліктів, що дозволяє тим, хто в них опинився, в умовах конфіденційності та взаємоповаги добровільно за допомогою посередника вирішити, як відновити втрачені довіру і стосунки, виправити наслідки конфлікту та уникнути повторення подібної ситуації в майбутньому. Вул. Вишняківська, 8а, к.5 Київ, 02140, Україна Тел: (+38 044) 537 1007 Тел/факс: (+ 38 044) 565-7269 E-mail: ipcg@ukr.net www.ipcg.org.ua

На сьогодні відновний підхід переконливо довів свою ефективність у сферах побудови стосунків, організаційному розвитку, проведенні тренінгів і досліджень.


ПОБУДОВА КОНСЕНСУСУ В ГРОМАДІ

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ

ВІДНОВНІ ПРАКТИКИ В ШКОЛАХ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Вміння людей домовлятися між собою і підтримувати один одного — це крок на шляху до відпівідальної спільноти, тому побудова консенсусу в громаді спрямована на вирішення конфліктів, навчання її членів способам побудови діалогу, сприяння її розвитку.

Відновне правосуддя — це керований медіатором процес, за допомогою якого правопорушник та потерпіла сторона збираються разом, обговорюють ситуацію, що сталася і приймають рішення щодо подальшого її вирішення та усунення завданої шкоди.

Напрямок діяльності впровадження відновних практик в школах — це цілісний та всебічний підхід, який об’єднує зусилля адміністрації, педколективу, батьків та самих учнів задля побудови атмосфери поваги, турботи та відповідальності.

Модель безпечної громади, розроблена нашими фахівцями, є успішним прикладом об’єднання зусиль жителів спільноти задля подолання проблем підлідкової злочинності та налагодження сприятливого для життя та розвитку середовища.

Такий підхід надає можливість учасникам самостійно прийняти рішення щодо залагодження конфліктної ситуації та взяти на себе відповідальність щодо усунення наслідків, які вона спричинила. Суд зазвичай приймає це рішення до уваги під час винесення вироку.

Ключовий елемент — створення шкільних служб порозуміння — осередків, де підготовлені учні-медіатори допомагають своїм ровесникам вирішувати конфлікти співробітницьким шляхом.

Відновні практики в громаді — це: • Фасилітація зустрічей уповноважених представників громади, зацікавлених сторін конфлікту, або проблеми, що потребує вирішення. • Кола прийняття рішень. • Сімейні групові наради. • Посередництво у вирішенні конфліктів і спорів шляхом проведення медіацій та модерації переговорів сторін. Моделі безпечної громади впроваджено у 7 спільнотах

Практики, які застосовуються під час відновного правосуддя: • Медіація між потерпілим і правопорушником. • Кола громадського правосуддя. • Сімейні конференції. • Форум громадського правосуддя.

Відновному правосуддю навчено більше 3,5 тис. представників державних установ, бізнесу та громадськості в Україні та світі

Це дозволяє дітям приймати відповідальність за вирішення конфліктів, знаходити спільну мову з однолітками та будувати стосунки у співробітницький спосіб. Практики, які застосовуються службах порозуміння: • Медіація однолітків. • Кола цінностей. • Кола прийняття рішень.

у

Шкільні служби порозуміння діють у 120 навчальних закладах

шкільних

Здорова атмосфера в колективі — запорука ефективної діяльності організації. Тому напрямок організаційного розвитку спрямований на: • фасилітацію процесів визначення організаційної стратегії та планування ефективних дій; • оцінювання наявного і потрібного оргпотенціалу для досягнення успіху; • вирішення конфліктів, які вже існують; • аналіз взаємозв’язків в організації із прогнозуванням потенційних конфліктів та побудова внутрішньої системи їх попередження і вирішення; • допомогу у побудові міцної команди та спроможного лідерства; • моніторинг та оцінку проектів, дослідження із залученням максимальної кількості стейкхолдерів. Ми отримуємо особисте задоволення від організації процесів, які забезпечують позитивні зміни, посилюють відповідальність членів команди та наснажують розвиватися! Відновний підхід в організаційному розвитку було використано у більше ніж 100 сесіях з планування, оцінювання, модерації

informatsionny heftet