__MAIN_TEXT__

Page 1

UGANDA CHILD CARE FOUNDATION

Magazine

HET IS STIL, TÉ STIL

JANE NAMUSOKE VERTELT

MIJN VERLEDEN BEPAALT

over wanhoop en verdriet

en zijn droom kwam uit

Paul blikt terug

Het verhaal van Kasaka

UCCF

Uganda Child Care Foundation

UCCF geloofde in hem NIET MIJN TOEKOMST

samen maken we het verschil voor kinderen die zo veel kunnen maar zo weinig hebben


COLOFON

COLUMN | COR VAN DER NEUT

Stichting UCCF Meindert Hobbemastraat 23 3351 BR Papendrecht Telefoon (078) 641 12 34 secretariaat@uccf.nl Redactie: Reina Schenkel (eindredactie) Walter Hobelman Gerrit Grievink Jeen Grievink

Grafische Productie: De Hoop Drukkerij, Dordrecht Oplage 10.000 exemplaren ANBI UCCF is door de belastingdienst gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Kamer van Koophandel Stichting Uganda Child Care Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, nummer 24359964.

Vormgeving: Henrike Bosch-Nijland Reina Schenkel

Bankgegevens: Giften voor ons werk kunt u overmaken naar IBAN: NL27 RABO 0395.3996.02, Rabobank te Dordrecht. Vermeld daarbij ook de bestemming van uw gift.

Foto’s / illustraties: Archief UCCF Reina Schenkel Paul Ssebulime Corné de Keizer Patrick de Jong George Lwanga

Auteursrecht: Dit magazine is bestemd voor promotie van de UCCF-projecten en ter ondersteuning van het Mwangaza kinderkoor. Informatie en foto’s uit dit magazine mogen dan ook uitsluitend verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen of na overleg met het stichtingsbestuur.

wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De stichting UCCF aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

DANK! De maak- en drukkosten van dit magazine zijn geheel gefinancierd met giften en donaties van adverteerders en bedrijven die het werk van UCCF een warm hart toedragen. De redactie en de opmaak is eveneens geheel kosteloos door vrijwilligers gerealiseerd. Aansprakelijkheid: Wij bedanken de adverteerders, donateurs en de vele De Stichting UCCF verklaart dat dit magazine op andere bedrijven en instellingen voor hun belangezorgvuldige wijze en naar beste weten is samengeloze ondersteuning bij de realisatie van dit UCCF steld, evenwel kan de stichting UCCF op geen enkele magazine.

Advertenties/ acquisitie: Annemarie Grievink Gerrit van der Kamp © copyright 2016

“Als je met andere ogen verder kijkt...”

800 KINDEREN WERKEN AAN HUN TOEKOMST Oeganda

Rwanda

Tanzania

Zanzibar

Madagascar Malawi & Zambia

Beleef Afrika vanuit uw huiskamer met de eerste virtuele reisbrochure van Nederland!

Download onze virtual reality app: www.matoketours.nl/virtualgorilla

Matoke Tours is dé reisspecialist voor kwalitatieve safari reizen naar Afrika. Bezoek onze informatiedagen of bestel de (virtuele) brochure online. www.matoketours.nl

2|

Magazine

“Dankbaarheid overheerst als ik zie wat er hier in Rakai is veranderd. Deze mensen barsten van de mogelijkheden.”

“Er komt niets goeds uit Rakai”, zei ooit de Oegandese koning van de Bugangda stam tegen mij. En op dat moment was dat misschien ook wel zo. Want als je niet verder kijkt dan wat je ziet, is Rakai een troosteloos gebied met een overschot aan problemen en een groot gebrek aan oplossingen. Maar als je met andere ogen wél verder kijkt; dan zie je mensen die barsten van de mogelijkheden. Mensen die zo weinig hebben, maar zoveel kunnen. Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om verandering in beweging te brengen. Al 12,5 jaar lang geven we als stichting UCCF dat duwtje in de rug. Ruim 800 kinderen hebben een Nederlandse sponsor gevonden en werken aan hun toekomst. We mochten scholen, slaapzalen en ontwikkelcentra bouwen. We gaven gezinnen de kans om zelfvoorzienend te worden met het koffieproject en ‘homefarming’. We startten vele projecten die ook op lange termijn het verschil maken en gezinnen helpen om hun leven te veranderen van kansarm naar kansrijk.

Toen ik in 2004 Oeganda bezocht en werd geraakt door wat ik zag was ik me niet bewust welke impact dat allemaal heeft gehad. Dankbaarheid overheerst als ik zie wat er is veranderd. Maar we zijn nog niet klaar. En als stichting blijven we ons met veel inzet, enthousiasme en persoonlijke gedrevenheid in zetten. In dit magazine leest u achtergrondinformatie over ons werk en de impact van onze projecten. Geniet van de verhalen in dit prachtige kijk- en leesmagazine. Een magazine dat we dankzij vele belangeloze donaties en giften geheel kosteloos konden maken. Ik hoop dat het u inspireert of in beweging brengt om een steentje bij te dragen. Want als stichting alleen kunnen wij het niet. Uw support, in welke vorm dan ook, is onmisbaar! Cor van der Neut oprichter en voorzitter UCCF

Magazine

|3


EVEN VOORSTELLEN | UCCF

U de wensen, wij de kennis, samen maken we er iets moois van.

“WIJ WILLEN EEN STEM ZIJN VOOR HEN DIE ZELF ’t Boske 5, AALTEN tel. 0543 - 47 28 55 info@keukencentrum-graafschap.nl

GEEN STEM HEBBEN”

geopend van maandag t/m zaterdag ‘s Avonds op afspraak

www.keukencentrum-graafschap.nl

“Niet alleen ‘vissen’ vangen, maar materiaal geven om zélf te leren vissen”, het is de visie waar de Uganda Child Care Foundation al sinds 2004 in gelooft en naar handelt. In dit magazine leest u volop over ons werk; onze projecten. Maar welke stichting gaat er schuil achter alles wat u leest?

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief? Scan de QR code! Blijf op de hoogte van ons werk via onze website www.uccf.nl, Facebookpagina (Uganda Child Care Foundation) of schrijf u in voor de nieuwsbrief via secretariaat@uccf.nl

4|

Magazine

De Uganda Child Care Foundation is een dynamische stichting die werkt vanuit een christelijke basis. We bieden concrete hulp aan kinderen en hun gezinnen in ‘de vergeten provincie’ Rakai, Oeganda. Dit ongeacht afkomst of religie.

Mede dankzij onze medewerkers en een grote groep vrijwilligers kunnen we dit al 12,5 jaar doen. Onze vaste medewerkers werken op vrijwillige basis. Dankzij hun gedrevenheid, passie en tomeloze inzet staat UCCF bekend als persoonlijk, betrokken en betrouwbaar. Dankzij de kennis, 24/7 beschikbaarheid en loyaliteit van onze medewerkers in Oeganda, staat UCCF bekend als professioneel, transparant en bereikbaar. Het is echter dankzij Gods zegen alleen dat UCCF uitgegroeid is tot ‘kleine’ stichting die ‘grootse’ dingen doet.

Met onze projecten, klein en groot, brengen we hoop op een betere toekomst. We stimuleren zelfvoorzienendheid, geven impulsen en leggen een basis om vanuit daar een eigen toekomst te gaan bouwen. We werken samen met lokale organisaties; mensen die het beste weten welke hulp er waar nodig is om ontwikkeling op lange termijn te bewerkstelligen.

We zijn dankbaar dat we al zoveel jaar het verschil mogen maken voor kinderen in Oeganda. Maar ons werk gaat door. En ook de komende jaren willen we een stem zijn voor hen die zelf geen stem hebben. We hopen dat u na het lezen van ons magazine samen met ons het verschil wil maken voor kinderen die zoveel kunnen, maar zo weinig hebben!

Magazine

|5


WIST JE DAT? | OEGANDA

WIST JE DAT? | RAKAI

DE PAREL VAN AFRIKA

“Nothing good comes from Rakai”

Oeganda: een prachtig, groen land op de evenaar in Centraal-Afrika, omringd door 5 buurlanden. Het land kent vele wildparken die grotendeels bestaan uit tropisch regenwoud. Ze zijn het leefgebied van onder andere olifanten, giraffen, buffels, nijlpaarden en de bekende berggorilla’s. Maar ook het water kent vele diersoorten. Zo zwemmen in het Victoriameer, in het zuiden van het land, naar verluidt ruim 250 verschillende vissen. Het is dan ook de prachtige natuur waar Oeganda haar bijnaam ‘De Parel van Afrika’ aan te danken heeft. Oeganda kent een tropisch klimaat waardoor het er het hele jaar aangenaam warm is. Gemiddeld ligt de temperatuur op zo’n 25 graden. Wat veel mensen niet weten is dat Oeganda twee regenseizoenen kent: van maart tot mei en van september tot november. Oeganda heeft ruim 37 miljoen inwoners. De meesten van hen spreken Engels, Swahili of Luganda. Ruim 84% van deze mensen heeft een connectie met het Christendom. Vooral de Katholieke Kerk kent met 41,9% veel aanhangers. De mensen in Oeganda staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Helaas is Oeganda, ondanks de stijgende lijn, nog steeds een ontwikkelingsland. De gemiddelde levensverwachting ligt er dan ook op slechts 54 jaar. Ongeveer 124 op de 1000 kinderen overlijdt voor hun vijfde levensjaar. Ook qua inkomen is Oeganda totaal niet te vergelijken met ‘rijke’ landen als Nederland. Ruim 82% van de Oegandezen moeten rond zien te komen van minder dan één dollar per dag. Door de stijgende prijzen in het land, neemt het verschil tussen arm en rijk dan ook steeds verder toe. In 1962 werd het land onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Maar politiek gezien ging Oeganda vanaf op dat moment een donkere bladzijde uit haar geschiedenis tegemoet. Met twee dictators op rij en de burgeroorlogen ingezet door The Lord Resistance Army (LRA) van Joseph Kony werden diepe wonden geslagen in de cultuur, het dagelijks leven en de toekomstperspectieven voor het land. Onder de leiding van Yoweri Museveni is de situatie sinds 1986 stabiel te noemen en zag Oeganda haar economie weer groeien. Feit blijft echter dat Oeganda een land van vele contrasten is en zal blijven.

WIST JE DAT? ➔ Het Victoriameer het grootste meer van Afrika is?

➔ 50% van de bevolking onder de 14 jaar is?

Een ander probleem in Rakai is de beperkte kennis en een onderontwikkeld denkvermogen bij met name de oudere generatie. Veel volwassenen zijn ongeletterd, worden door anderen bewust onwetend gehouden of blijven geloven in denkbeelden die door ‘witch dokters’ in stand worden gehouden om mensen afhankelijk te maken van hun ‘goede zorgen’.

➔ Oeganda bekend staat om haar vele gorilla’s?

➔ 10% van de vogelsoorten in de wereld, in Oeganda leeft?

6|

Magazine

Rakai, door Oegandezen vaak ‘de vergeten provincie’ genoemd. Rakai, de regio waar aids ooit aan haar dodelijke opmars begon en talloze slachtoffers heeft gemaakt. Reden voor de overheid om het gebied lange tijd als ‘verloren’ te beschouwen. Of zoals de koning - een ceremoniële functie, geen politieke macht - van het Buganda rijk eens tegen UCCF voorzitter Cor van der Neut zei: “Nothing good comes from Rakai”. De regio werd genegeerd en investeringen vanuit de overheid bleven uit. De economische ontwikkeling in Rakai is dan ook beperkt. De wegen zijn slecht, er is weinig werkgelegenheid, de beroepskeuzes zijn beperkt en de elektriciteitsvoorziening is erg onstabiel. Aids en malaria zijn er de oorzaak van dat er een hele middengeneratie is weggevaagd. De helft van alle inwoners van Rakai is jonger dan 14 jaar en veel van deze kinderen leven in zogenoemde ‘child headed homes’. Zij moeten voor zichzelf zorgen. Daardoor ontbreekt de mogelijkheid om naar school te gaan, daar is simpelweg geen tijd en geen geld voor.

➔ Oeganda in 2012 werd uitgeroepen tot beste toeristische bestemming?

➔ Het verboden is in Oeganda om zeven dagen op rij elektriciteit te hebben?

RAKAI, DE VERGETEN PROVINCIE

Meer Oeganda zien? Bekijk dan het prachtige filmpje dat Robbie Palmer maakte over dit indrukwekkende land en zijn innemende bevolking. Scan de QR code!

Maar ondanks de grote problematiek en misschien wel juist daarom richten we ons als UCCF op dit gebied. Omdat wij geloven in de mensen die daar wonen, omdat we zien dat ze, met hulp, in beweging komen en de weg naar zelfredzaamheid willen en kunnen vinden. Wij geven mensen niet alleen een hengel, maar leren ze ook om ermee te vissen én hoe ze hun vangst kunnen ‘verzilveren’. En omdat ‘jong geleerd-oud gedaan’ nog steeds een oeroude wijsheid is, zijn kinderen voor ons de belangrijkste pijler in ons werk. Zodat er een generatie op zal groeien die in staat is de regio Rakai te veranderen. Zodat men op een dag zal getuigen: ‘Good things come from Rakai.’

FEITEN OVER RAKAI

➔ Het district Rakai ligt in Zuid Oeganda, tegen de grens met Tanzania aan. ➔ Aantal inwoners: 471.806 inwoners. ➔ Belangrijkste stadje in het gebied: Kyotera, gelegen aan de geasfalteerde weg van Kam pala naar Bukoba (Tanzania). Deze weg is het enige asfalt in Rakai. ➔ Grootste traditionele stam: Buganda

Magazine

|7


COLUMN | REINA SCHENKEL Openingstijden: 10.00 - 21.00 uur 00 uur Zaterdag 09.30 - 17.

Vrijdag

Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!

BLIJFT U STAAN?

ns in

k ee ijk oo

K

onze:

Ak-Zie Meubelhal Winkelskamp 2, Hengelo Gld. T.: 0575 460105

Of neemt u ook een kind in armoede mee op weg naar de toekomst?

G. Onstenk Meubelen • Molenenk 20, Hengelo Gld. • T: 0575 463153 • WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL

Acht jaar oud, schat ik hem. Het vuil op zijn armen valt op als hij die van mij vast pakt. Met een ferme greep pakt hij mijn hand; met een wanhopige blik in zijn ogen blijft hij bij me staan. Zijn blik raakt en schreeuwt om hulp.

Samen met onze klanten hebben we al vele goede doelen geSteund! Help slachtoffers ramp Filipijnen

Ik praat zijn taal niet; hij de mijne ook niet. Ik kijk hem aan en ik vraag me af wat hij zou vragen als ik hem wel verstond: een Wii, een smartphone, een Nintendo DS...???

wij wenSen Stichting uccF veel SucceS met hun projecten!

Zou hij me vragen waarom ik na elke maaltijd eten in de prullenbak prop zonder er bij na te denken? Waarom ik chagrijnig word als de kraan ‘s ochtends niet direct warm water geeft? Zou hij me vragen waarom ik een nieuwe tv wil terwijl mijn oude nog functioneert en of het echt nodig is om zoveel schoenen in de kast te hebben staan? Zou hij me vragen: ‘Waarom jij wel en ik niet... ?' Of zou hij me smeken. Gewoonweg smeken om een eerlijke kans. Een kans om naar school te mogen, want hij wil zo graag! Een kans op een toekomst, want leven in armoede was nooit zijn keuze.

8|

Magazine

Misschien smeekt hij me simpelweg om geld. Geld voor eten, want zijn laatste maaltijd was 3 dagen terug. Zijn blik laat me niet los, zijn ogen volgen. Hij ziet in mij een kans; een misschien; een wat als… een oplossing. Zijn blik neemt me mee naar Nederland. Naar mijn zoon; ongeveer net zo oud. Tranen wellen op. Daar sta ik dan. Oog in oog met een jongen zonder keuze. Geen keuze waar hij geboren werd; geen keuze om in het rijke Westen te mogen leven. Geen keuze. Dagelijks vecht hij tegen wanhoop. Vechten tegen beter weten in. Vechten tegen iets dat zo onrechtvaardig is. Even ben ik zonder woorden terwijl zijn ogen blijven staren; blijven kijken en blijven wachten. En dan realiseer ik me: Ik heb wel een keuze! Simpelweg omdat ik het geluk had in Nederland geboren te worden. Ik heb een keuze om een beetje van dat geluk te delen. Elke maand maak ik 30 euro over naar een land waar teveel kinderen geen keuze hebben. Een bedrag om één kind hoop op een toekomst te geven. Symbolisch aan de hand te nemen. Ik heb een keuze om tegen een kind in armoede te zeggen: grijp me maar vast; kijk me maar aan; loop maar mee. Een keuze om de blik van wanhoop te laten veranderen in een stralende blik van hoop. Blijft u staan of neemt u ook een kind in armoede mee op weg naar de toekomst? Reina Schenkel

Magazine

|9


PERSPECTIEF | KINDSPONSORING

MODERN BOUWEN OF AUTHENTIEK VERBOUWEN...

Raadhuisstraat 71 Doetinchem

KIES OOK VOOR ACHTERHOEKS VAKWERK: KUNSTSTOF KOZIJNEN, DEUREN EN (ROL)LUIKEN RECHTSTREEKS UIT EIGEN KOZIJNENFABRIEK! UIT EIGEN PRODUCTIE

Een kind sponsoren in Oeganda is een investering van € 30 per maand. Je sponsorkind krijgt daarmee de volgende zorg en aandacht: VLIJTSTRAAT 11 DOETINCHEM T. 0314-620372 INFO@CESARKOZIJNEN.NL WWW.CESARKOZIJNEN.NL

GOED ONDERWIJS IS DE SLEUTEL TOT VERANDERING

DANKZIJ SCHOLING KUNNEN WE HET TIJ KEREN

Informatiebeveiliging en privacy Met kindsponsoring investeert UCCF al vele jaren in de kwetsbaarste en tegelijkertijd meest potentiële groep van de Oegandese samenleving: kinderen.

Deskundige hulp en advies: - Risicomanagement - Security-architectuur - ISO27001 - NEN7510 - Wet Bescherming Persoonsgegevens - Meldplicht Datalekken 10 |

Magazine

SecVision Meindert Hobbemastraat 23 3351BR Papendrecht www.secvision.nl Direct contact? Bel 06 42 81 55 56

Een groep die op het platteland van de regio Rakai extra kwetsbaar is omdat ze op jonge leeftijd geconfronteerd met de gevolgen van aids en malaria. De middengeneratie is dan ook schaars te noemen en het aantal wezen groot. ‘Child-headed-homes’ met kinderen als hoofd van het gezin zijn dan ook geen uitzondering. De ‘vergeten provincie’ kampt met grote armoede en weinig ontwikkelingskansen. Naar school gaan is voor veel kinderen onbereikbaar. Gebrek aan tijd, geld en toekomstperspectief gooien dagelijks roet in het eten. Toch is goed onderwijs ook hier de sleutel tot verandering. De nieuwe generatie is echter groot. Gezinnen met gemiddeld 8 kinderen zijn eerder regel dan uitzondering. En het feit dat de helft van de bevolking jonger dan 14 jaar is maakt de uitdaging groot.

➔ Onderwijs op christelijke basis ➔ Dagelijks een voedzame maaltijd ➔ Dagelijks vitaminepillen om de weerstand op te bouwen ➔ Jaarlijks een uitgebreide, preventieve, medische controle ➔ Toegang tot medische zorg ➔ Voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekte ➔ Een schooluniform ➔ Jaarlijks (of indien noodzakelijk) nieuwe schoenen ➔ 24/7 inzet van medewerkers ter plaatse ➔ Vaardigheidslessen en talentontwikkeling tijdens de Center Days (elke vakantieperiode, 6 dagen achtereen)

UCCF ziet echter kansen. Een geweldig potentieel aan nieuwe leiders, ondernemers, boeren en vaklieden die dankzij scholing het tij kunnen keren. Die kans laten we niet liggen! Dankzij ons kindsponsorproject in Kakuuto, Kasaali en Kasaka wordt het voor kinderen mogelijk om naar school te gaan. Met een dagelijkse, voedzame maaltijd en het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s voor onze sponsorkinderen verhogen we de kansen om ook op school te blijven. Met de extra vaardigheidslessen investeren we in talenten van kinderen die zo weinig hebben, maar zo veel kunnen. En daarmee is kindsponsoring een onbetaalbare investering van € 30 per maand.

Magazine | 11


AAN HET WOORD | SPONSORKINDEREN

HET VERHAAL VAN | LILIAN “Ik had nog nooit schoenen aan mijn voeten gehad” Mijn naam is Lilian Nabalanzi. Ik woon in Kakuuto, Rakai – Oeganda. Ik ben 11 jaar oud. Ik woon bij mijn vader en mijn zusje Maureen. Mijn vader en moeder zijn gescheiden toen ik 3,5 jaar oud was. Mijn moeder liet ons in de steek toen ze hertrouwde. Mijn vader moest werken en liet mij en mijn zusje vaak alleen thuis. We hadden geen eten. Alleen thee – zonder suiker. We aten één keer per dag, als we geluk hadden. Ik kon niet naar school omdat mijn vader daar geen geld voor had. Ik moest ook voor mijn jongste zusje zorgen. Ik was toen vier jaar oud; mijn zusje ongeveer twee. Omdat ik voor haar zorgde als een moeder begon ze mij ‘mama’ te noemen. De nachten waren nat en koud. Het rieten dak van ons huis lekte en de regen maakte ons ook binnen nat. We hadden geen dekens. Onder een oude ‘gomesi’ – traditionele jurk uit Oeganda – van mijn moeder probeerden we warm te blijven. Ons huis had één ruimte waar we sliepen. Ik had gescheurde kleren en had nog nooit schoenen aan mijn voeten gehad. Maar ik dank God voor UCCF want hun komst veranderde mijn leven. MIjn vader ging naar de kerk in Kakuuto. Hij kwam thuis om te vertellen dat ‘muzungu’s’ (blanken) kinderen zoals ik wilden helpen. Oom Jimmy – project director op ons project in Kakuuto – kwam naar ons huis en nam mijn foto. Ik was heel blij. Ik had al eerder gesponsorde kinderen gezien. Ze droegen mooie schooluniformen en nieuwe schoenen. Ze zagen er knap uit.

Een sponsorprogramma met honderden kinderen is goed voor honderden verhalen. Verhalen waarin we hopeloze situaties zagen veranderen in hoopvolle. We laten drie kansarme kinderen aan het woord die dankzij kindsponsoring hun leven zagen veranderen. Want niemand kan die verandering beter vertellen dan zij zelf.

12 |

Magazine

In 2010 kreeg ik een sponsor en mocht ik naar school. Ik begon in groep 1 en zit nu in groep 4. Mijn leven is veranderd. Ik heb mooie schoenen aan mijn voeten en draag een schooluniform. Ik krijg elke dag op school te eten. Ik was zo dun maar nu begin ik dikker te worden en zie ik er gezond uit. Ik droom van later. Ik wil een juf op de middelbare school worden. Ik woon niet meer in ons oude huis. Nadat ik gesponsord werd, bouwde de organisatie een nieuw huis voor ons. Ik dank God voor mijn sponsor. UCCF vond ook een sponsor voor mijn zusje. En mijn vader kreeg koffieplanten en gereedschap om voor zijn planten te zorgen. Nu kunnen we zelf geld verdienen. Ik wil de mensen in Nederland laten weten dat er nog heel veel kinderen in Oeganda zijn die niet naar school kunnen, geen kleren hebben en nog nooit schoenen aan hebben gehad. Als u kan helpen, help ze dan om te worden zoals ik. Lillian Nabalanzi

Magazine | 13


HET VERHAAL VAN | PAUL Mijn naam is Paul Muyunga. Ik ben 15 jaar oud. Ik woon in Kakuuto, Rakai – Oeganda. Ik kom uit een gezin van drie. Mijn broer Moses, mijn moeder en ik. Mijn vader stierf in 2008 na een ongeluk. Ik was nog jong. Mijn vader was toen al van mijn moeder gescheiden omdat hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn kinderen nam. Ik was 1,5 jaar oud ten tijde van de scheiding. Na de scheiding wilde mijn moeder bij familie in Kakuuto gaan wonen. Maar we waren niet welkom. Mijn moeder kreeg een baantje als hulp bij mensen in huis. Haar baas maakte haar zwanger. Hij bleek HIV-positief te zijn en via de zwangerschap werd mijn moeder ook besmet met het virus. Door gebrek aan goed voedsel en het ontbreken van medicijnen, verzwakte mijn moeder. Ik was ook veel ziek in die tijd omdat mijn moeder niet goed voor me kon zorgen. “We mochten in een met riet-bedekt huisje van klei wonen van een tante.”

Ik was zes jaar. Ik was nog nooit naar school geweest. Er was geen

HET VERHAAL VAN | ANNET geld en we leefden zonder hoop. We mochten in een met riet-bedekt huisje van klei wonen van een tante. Maar we hadden geen geld; geen eten. Mijn moeder was te ziek om te werken. Ik moest daarom geld verdienen. Ik mocht op de dieren van mijn oom passen. Ik verdiende ook wat geld als ik water voor hem ging halen en brandhout bij elkaar sprokkelde. Ik zag de kinderen die gesponsord waren. Ik herkende ze. Ze droegen goede kleren en schoenen. In 2007 werd ik zelf één van die kinderen toen ik geregistreerd werd door het project in Kakuuto. Dat was het begin van verandering. Ik vergeet die zaterdag in 2007 nooit meer toen tante Gladys –social worker in Kakuuto- kwam vertellen dat ik een sponsor had! Ik was zo blij want ik wist dat ik schoolgeld, schoenen en vele andere dingen zou krijgen. Ik dank God voor al die dingen. Maar ik dank hem ook voor de medewerkers van het sponsorprogramma. Ze geven me liefde, hoop en bemoediging. Ik wil iedereen in Nederland vertellen dat het sponsoren van een kind hoop brengt voor hopeloze kinderen. Het verandert families. Het heeft mijn familie verandert. Ik ga naar school, eet goed en heb nette kleren. Er is een goed huis voor ons gebouwd. En ik mocht zelfs met Mwangaza naar Nederland in 2013. En nu doe ik mijn best op school om piloot te kunnen worden. Maar er zijn vele kinderen die nog op hulp wachten. Als u een euro kunt missen om God te helpen in Oeganda, bedankt! Muyunga Paul

“Mijn vader verliet ons nadat ik geboren werd. Ik ben zonder armen geboren en dat was reden voor hem om ons in de steek te laten.”

Ik ben zo blij dat ik een sponsor heb Mijn namen zijn Annet Nanyanzi. Ik kom uit Kasaali, regio Rakai in Oeganda. Ik ben 11 jaar oud. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. Mijn vader verliet ons nadat ik geboren werd. Ik ben zonder armen geboren en dat was reden voor hem om ons in de steek te laten. Ik, mijn twee zussen en vier broers.

“Mijn moeder was te ziek om te werken. Ik moest daarom geld verdienen. Ik was zes jaar.”

Gelukkig heeft mijn moeder me nooit in de steek gelaten. Ze zorgt voor me. Ze doet de dingen die ik zelf niet kan, zoals een onderbroek of jurk aan trekken. Zelf gebruik ik mijn voeten als mijn handen. Zo heb ik leren schrijven. Ik kan ook eten, water

halen, afwassen, mijn gezicht wassen en zelfs een gat graven met een schep als ik mijn voeten gebruik. Mijn leven voordat ik gesponsord werd, was niet goed. We waren heel arm. Ik was veel ziek en geld om naar het ziekenhuis te gaan, hadden we niet. Ik heb veel gehuild om dat ik geen armen heb. Veel mensen waren bang voor me en zeiden dat ik vervloekt was. Zelfs familieleden. Naar school gaan kon ik niet omdat we geen geld hadden. Maar dat veranderde toen een ‘muzungu’ – blanke – mij ging sponsoren. Ik ben zo blij dat ik een sponsor heb. Ik ga naar school in Kakuuto. Er is een aardige juf die mij helpt met aankleden en dingen die ik niet zelf kan. Ik kan veel beter Engels praten sinds ik naar school ga. Ik krijg nu met Kerst een cadeau. Dat kreeg ik nog nooit met Kerst! Ik wil tegen de mensen in Nederland zeggen als je een kind in Oeganda sponsor, God ons zegent. Ik hoop dat andere gehandicapte kinderen ook een sponsor mogen vinden die ze helpt. Annet Nanyanzi

Bekijk ook eens dit filmpje waarin je kunt zien hoe behendig Annet is in het gebruik van haar voeten als handen. Voor tandenpoetsen draait ze haar ‘voet’ niet om. Scan de QR code!

14 |

Magazine

Magazine | 15


Niet ieder oog hoeft alles te zien, toch?

INS PIR ERE ND

PROF ESSI ONEE L mEN SGE RIC HT

Zeker als het om kinderen gaat. Daarom hebben wij ISA, het meest intelligente en gebruiksvriendelijke multimediafilter van Nederland ontwikkeld. Wij zien onszelf namelijk graag als een provider die midden in de samenleving staat. Met een heldere missie: het voor iedereen beschikbaar maken van hoogwaardig, maar vooral veiliger internet. En als het aan ons ligt ook heel graag voor u!

BETROKKEN

O N D ER N Em EN D

...... ...... .

Meer weten over ISA of onze pakketten? Kijk op solcon.nl

ISA

van solcon

ÂŽ Het leven zit vol mogelijkheden De Christelijke Hogeschool Ede helpt je om jouw talenten te ontdekken en leidt je op tot een professional. Omdat de wereld mensen nodig heeft die stevig in hun schoenen staan en er kunnen die de CHE jou te bieden heeft.

We ontmoeten je graag!

Bekijk onze hbo-opleidingen op CHE.nl

CHE.nl/voorlichting

zijn voor een ander. Ontdek de mogelijkheden

Bedrijfskunde MER | HRM | Communicatie | Journalistiek | Verpleegkunde | Social Work (SPH/MWD) | Leraar Basisonderwijs | GPW | Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

16 |

Magazine

Magazine | 17


PROFIEL | HET KASAKA VAN TOEN

PROFIEL | HET KASAKA VAN TOEN

Kasaka, het dorp waar de regen nog pijnlijker duidelijk maakt hoe armoede eruitziet

HET IS STIL, TÉ STIL Lege blikken vertellen het verhaal van de wanhoop Het is 2013 als we kennis maken met het afgelegen dorpje ‘Kasaka’ in Rakai / Oeganda. Over dichtbegroeide weggetjes manoeuvreren we met moeite onze 4-wheel-drive langs grote stukken land. Hier en daar doemt een hutje op uit het niks. Het is stil, té stil. Het zorgt voor een verkeerd soort kippenvel op onze armen. 18 |

Magazine

“Ik wist niet dat er zulke dorpen bestaan”, klinkt het uit de mond van onze Oegandese vriend Martin Taremwa. Een opmerking die al snel haar betekenis vindt. Kasaka, het dorp waar moeders apathisch voor hun hutjes wachten. Maar niemand weet waarop. Het dorp waar kinderen spelen met messen en aardappelzakken dienstdoen als slaapzakken voor pasgeboren baby’s. Kasaka, het dorp waar de regen nog pijnlijker duidelijk maakt hoe armoede er uitziet. Vieze gezichten kijken ons aan; natte lijven bibberen terwijl ze nieuwsgierig volgen.

UITZICHTLOOSHEID

Niet alleen de stilte vliegt ons aan in het dorp dat zo ver van de bewoonde wereld ligt. Ook het ontbreken van de zo bekende Afrikaanse glimlach valt op. Het zijn de lege blikken die in stilte het verhaal van de wanhoop vertellen. Uitzichtloosheid vertaalt zich in apathie. De keiharde werkelijkheid van ‘het dorp zonder glimlach’ maakt ook ons stil. Na bijna 10 jaar ervaring met ontwikkelingswerk in Oeganda getuigen ook wij: “We wisten niet dat er zulke dorpen bestaan.” We bezoeken Kasaka die dag met een missie. Onze tweede locatie kindsponsoring is te klein en een derde locatie is nodig. Kasaka is kanshebber.

Een dorp dat tegen alle verwachtingen in geselecteerd werd door onze partnerorganisatie. Een dorp dat aan geen van onze selectiecriteria voldoet. We zijn de eerste blanken ooit die de weg naar het dorp vinden. Maar zelfs dat feit doorbreekt de stilte en apathie niet. Met ongeloof bezoeken we; kijken we; zien we. In de kerk zit een handjevol mensen bij elkaar. De regen creëert een oorverdovend geluid op het golfplaten dak als we het open gebouwtje binnenlopen. Niet zo oorverdovend als het gejuich dat volgt op ons besluit dat Kasaka de plek is waar we met ons kindsponsorprogramma hoop komen brengen. Bij het uitspreken van die woorden, stopt het met regenen. De zon breekt door; een golf van hoop gaat door de kerk. Het zijn de eerste glimlachen die we zien. God zelf selecteerde dit dorp. Tegen alle verwachtingen in. Hij begon Zijn werk en het ‘dorp zonder glimlach’ begint voorzichtig te lachen… »

Magazine | 19


PROFIEL | HET KASAKA VAN NU Het is 2015 als we met dezelfde 4-wheel-drive op weg zijn naar Kasaka. Met het grootste gemak manoeuvreren we dit keer over wegen die zichtbaar zijn. Het ontbreken van de wildernis aan planten, is het eerste zichtbare teken dat er veel veranderd is. Op het land wordt gewerkt. Als de auto passeert, wordt er gezwaaid: ‘Mukaama Yebazibwe Amina!’ – Prijs de Heer! Voor ons loopt een aantal vrouwen met zakken meel; op weg naar huis. Omdat zwaaien in hun geval lastig is, worden we welkom geheten met een grote glimlach. We gaan de laatste bocht in naar rechts. Uit het niets doemt een prachtig geschilderd gebouw op. Een vrolijk geverfd hek leidt ons de weg naar de ingang. Een weg aangelegd door de ouders die eens lamgelegd voor hun hutjes zaten. Onze project director Martin Taremwa staat vol enthousiasme klaar om ons welkom te heten op

PROFIEL | HET KASAKA VAN NU de plek waar Kasaka begon te lachen. Buiten in het veld is een groepje kinderen vol overgave aan het dansen. Ze oefenen voor hun deelname aan het Kids Festival in de hoofdstad. Binnen is een groepje kinderen met nog meer overgave brieven aan het schrijven. We zijn er! Het kantoor van ons kindsponsorprogramma in Kasaka. Een kantoor dat de hoop symboliseert in het dorp; een zichtbaar teken dat verandering kwam.

“KASAKA WENT FROM GRASS TO GRACE”

In niets lijkt wat we zien op onze eerste kennismaking met het dorp. Onze locatie in Kasaka telt inmiddels 199 sponsorkinderen. “Ik weet niet hoe ik moet beginnen om de verandering waar Kasaka doorheen is gegaan te beschrijven. Op deze plaats was niets. Dit dorp was NIETS. Vergeten en verzonken in wanhoop. Maar nu is er hoop! Mensen lachen, werken en doen mee aan onze activiteiten. Kasaka went from grass to grace! Kasaka veranderde van gras in genade. En elk sponsorkind in Kasaka is daarvan het levende bewijs”, getuigt Martin Taremwa. Even zijn we stil… Even komt het binnen. Even zijn we zelf getuige van verandering. Wat voor ons onmogelijk leek; was bij God mogelijk. Dank u Heer! Het ‘dorp zonder glimlach’... lacht!

«

Onze locatie in Kasaka telt inmiddels 199 sponsorkinderen.

In niets lijkt wat we zien op onze eerste kennismaking met het dorp 20 |

Magazine

Magazine | 21


PROFIEL | HET VERHAAL VAN JOHN BOSCO

PROFIEL | HET VERHAAL VAN JOHN BOSCO

“Mijn naam is Jane Namusoke. Mensen noemen mij ‘jjaja’. In mijn taal betekent dat ‘oma’. Ik woon in Kakuuto, Rakai – Oeganda. Ik ben moeder van 12 kinderen. John Bosco Mwesezi is mijn kleinzoon. Vandaag ga ik jullie zijn verhaal vertellen. Acht jaar geleden overleed John Bosco’s vader aan kanker. John Bosco was nog maar zes jaar oud. Na zijn vaders dood, verliet zijn moeder hem en zijn drie broers en zussen. Ik worstelde op dat moment om voor 13 andere kleinkinderen te zorgen. Maar zelfs toen kon ik niet wegkijken. Mijn huis werd John Bosco’s thuis. Ik deed wat ik kon, maar het lukte niet om John Bosco naar school te sturen. In 2007 kwam er hoop toen UCCF een sponsorprogramma in Rakai begon. Ze selecteerden kinderen om te sponsoren. En John Bosco werd geselecteerd! Al snel daarna vonden ze een sponsor voor hem in Nederland. Kunt u zich dat voorstellen? Iemand zo ver weg was bereid om mijn kleinzoon te sponsoren. Een kind dat hij nog nooit ontmoet had. Ik zal de blik in John Bosco’s ogen nooit vergeten toen ze hem vertelden dat hij naar school kon. Het was die dag dat hij begon te dromen over zijn toekomst. John Bosco wilde dokter worden. En toen hij naar school kon, leek alles mogelijk. Leren met zijn hoofd ging niet vanzelf. Hij had het moeilijk. En in 2012 stopte hij met school. De droom van een hoopvolle toekomst leek voorbij. Maar het sponsorprogramma wilde John Bosco niet opgeven. Ze praatten met hem en gaven hem een nieuwe kans als stagiar bij een garage. John Bosco werkt graag met motoren en dankzij zijn stage kreeg hij een nieuwe droom: een eigen garage openen! UCCF geloofde in hem en zijn droom kwam uit! Dankzij hun steun en de bijdrage van zijn sponsor is mijn kleinzoon nu een garage eigenaar. Een successvolle garage eigenaar in Kakuuto, Rakai. Alle wanhoop, hopeloosheid en zorgen uit het verleden zijn weg. Bedankt, UCCF! Bedankt, sponsor! Mijn kleinzoon heeft zijn toekomst bereikt. Tegen alle verwachtingen in!”

“UCCF geloofde in hem en zijn droom kwam uit!” Kijk en luister naar het volledige verhaal van Jjaja Namusoke op YouTube. Scan de QR code!

22 |

Magazine

Magazine| 23


PERSPECTIEF | SPONSOR BIJ UCCF

AAN HET WOORD | SPONSORS VERTELLEN Niet alleen in Oeganda, maar ook in tal van andere landen worden kinderen uitgebuit en missen ze de eerst levensbehoeften waar ze recht op hebben. Gelukkig zijn er veel organisaties in Nederland die zich inzetten voor kansarme kinderen. Maar waarom kiezen mensen voor UCCF?

Familie Van der Vegt – sponsor van Pius Mukisa

Een kind sponsoren in Oeganda is een investering van € 30 per maand.

Je krijgt daar het volgende voor terug: ➔ Minimaal 2 keer per jaar een brief van jouw sponsorkind. ➔ Elk jaar een nieuwe foto van jouw sponsorkind. ➔ Elk jaar een kerstkaart van jouw sponsorkind. ➔ Digitale nieuwsbrieven vanuit UCCF met achtergrondinformatie over onze projecten en activiteiten. ➔ Daarnaast is het ook mogelijk om een extra gift aan je sponsorkind te geven (kerst, verjaardag of algemene extra gift).

24 |

Dertig euro per maand: een onbetaalbare investering De motieven om een kind te gaan sponsoren, kunnen heel verschillend zijn. Sommigen sponsoren vanuit hun christelijke visie op naastenliefde. Anderen doen het omdat ze hebben ontdekt dat ‘geven’ beter is dan ‘ontvangen’. Weer anderen sponsoren omdat ze niet kunnen leven met het onrecht in deze wereld en de wens om hier iets aan te doen. Maatschappelijke betrokkenheid, omzien naar die ander en/of de wereld een beetje beter maken. Wat het motief of wat uw drijfveer ook is, als sponsor word je er niet slechter van! Kiezen om een kind te sponsoren via UCCF betekent kiezen voor een kleinschalige organisatie, die uitsluitend werkt met vrijwilligers. ‘Helder’, ‘transparant’, ‘persoonlijke benadering’ en ‘betrouwbaar’ zijn woorden waarmee onze huidige sponsoren UCCF omschrijven. En die sponsoren bestaan uit gezinnen, studenten, singles en echtparen. Maar ook bedrijven, scholen, kerken en verenigingen sponsoren via UCCF een kind in Oeganda. Zij dragen in veel gevallen gezamenlijk de kosten voor een sponsorkind. Zo leggen collega’s

maandelijks geld apart, lopen scholieren hun families langs met onze kraskaarten en halen vele kerkclubs elke zondag geld op. Allemaal bewogen sponsors die weten dat dertig euro per maand de wereld van een kind veranderd. En daar wil men graag een steentje aan bijdragen. Kindsponsoring is de afgelopen jaren onbetaalbaar belangrijk gebleken! Nog steeds zijn we in Nederland rijk gezegend ten opzichte van veel mensen in Oeganda. Zeker als het gaat om de eerste levensbehoeften en ‘rechten van de mens/het kind’. En hoewel we ons bewust zijn dat 30 euro per maand een fors bedrag kan zijn, is het voor veel van onze sponsors het allerlaatste waarop men zal bezuinigen. De wetenschap dat er in Oeganda een kind aan jou denkt. Een kind dat vol verwachting uitkijkt naar post uit Nederland en popelt om terug te schijven. Het ontvangen van foto’s waarop elke keer de groei te zien is. Groei die vergezeld wordt met een glimlach. Het kunnen lezen van de verhalen in toegestuurde brieven. Allemaal dragen ze bij aan ‘het goede gevoel’ om iets te kunnen betekenen, om een kind in armoede te helpen groeien van kansarm naar kansrijk kind.

Scan de QR code en bekijk de trailer over kindsponsoring!

Magazine

Gert Jan van der Vegt, sponsor van Pius Mukisa, voelt zich door het kleinschalige van UCCF aangetrokken. “Ik heb het werk van UCCF in Oeganda leren kennen toen ik daar met een groep ondernemers was. Het is een fijne, menselijke organisatie die geweldig goed werk doet voor de kinderen daar. En dat wil ik graag ondersteunen.. Ik verwacht van een stichting er transparant gewerkt wordt, dat de fondsen goed besteed worden “maar vooral dat het geld bij de kinderen terecht komt, zodat ze goed onderwijs krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk om. In UCCF heb ik dat gevonden”.

“UCCF heb ik leren kennen als een betrouwbare, kleinschalige organisatie die geleid wordt door vrijwilligers. Dat vind ik erg belangrijk”, vertelt Geke van den Oever uit Dordrecht. Zij sponsort met haar gezin Brenda Nabukeera en is erg tevreden over de werkwijze van UCCF. “De lijnen zijn kort, zowel hier in Nederland als in Oeganda. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien. De projecten die in Oeganda zijn opgezet worden continu verbeterd en er zijn zichtbare resultaten behaald die bewijzen dat de stichting goed werk levert. En dat mede door de passie en bevlogenheid die je terugziet in het werk.”

Familie Van den Oever – sponsor van Brenda Nabukeera

Corine Kraak – sponsor van Jennifer Nabukalu

Corine Kraak had haar eerste ontmoeting met UCCF in haar eigen kerk: “Ik hoorde over UCCF in onze kerk, toen Reina Schenkel vertelde over haar werk voor deze stichting. Haar enthousiasme heeft mij in beweging gebracht en ik besloot Jennifer te ondersteunen”, vertelt Corine Kraak. “Ik heb het voorrecht gehad om Henry en Martin te ontmoeten, twee mensen uit Oeganda die daar verantwoordelijk zijn voor het kindsponsorprogramma. Zij kenden mijn sponsorkind en dat maakte de ontmoeting heel bijzonder. Het mooie van UCCF is de duidelijkheid. Je weet wat er met je geld gebeurt en dat er geen cent op een verkeerde manier wordt ingezet.”

Magazine | 25


PROJECTEN | 12,5 JAAR UCCF IN OEGANDA

2012 P

ilot So

larpro

ject

2013 AFRIpads

r Mwangaza

e kinderkoo 2004 Tourne

ram

g ment Pro Resettle lp u h d o onhuis 2013 No bouw wo

2005 Start Ontbijtproject Muyenga Nurseryschool

m

2009

St

2010 Start Pilot Koffieproject

2007 S

tart kin locatie dsponsoring Canaa n

2014 AF

RInets

nd t.b.v. schaf la aka n a A 3 1 0 s 2 cten Ka bouwproje

26 |

rogra ood P art F

Magazine

2010 S

tart V

arken

s- en K

ippenp

roject

Nog meer zien? Scan de QR code

Magazine | 27


IN ACTIE | MATERIALEN AANBOD UCCF

IN ACTIE | MATERIALEN AANBOD UCCF

Kraskaarten, projectmappen, lesmanden, materialenkisten, lesbrieven, stempelkaarten voor een sponsorloop en knipplaten voor een spaarpot; UCCF heeft het allemaal. Kant-en-klare materialen die we gratis ter beschikking stellen om in actie te kunnen komen voor ons werk. Bambino Christelijke Kindcentra in Dordrecht maakte van ons aanbod gebruik. Tijdens een projectweek werden de kinderen meegenomen op reis naar de Oegandese cultuur. “Wij sponsoren als organisatie een meisje in Oeganda: Karen Rebecca. Tijdens de projectweek hebben we geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk te laten zien hoe mensen in Oeganda leven. De kinderen vonden het toilet maar raar in Oeganda. Het is natuurlijk ook een gek idee dat je alles in een gat in de grond moet doen. We hebben elke dag tekeningen gemaakt voor Karen. Die hebben we gebundeld tot een boekje. Met wat kleine cadeautjes erbij hebben we dat opgestuurd. We hebben muziekinstrumenten geknutseld, een heel klein beetje van de taal Luganda geleerd, bruine bonen gegeten en hutjes gekleid. De kinderen konden verkleden, in de hoeken spelen en genieten van de dvd’s van Mwangaza. Allemaal ideeën uit de projectmap die we enthousiast hebben uitgevoerd. Inmiddels zijn we een paar weken verder maar de kinderen bidden regelmatig aan tafel voor de kinderen in Oeganda. We kijken terug op een super leuke en leerzame week!”

Als stichting zijn we erg blij met de aandacht op scholen en het enthousiasme van onderwijzers en begeleiders om Oeganda op deze manier onder de aandacht te brengen. Het ontvangen van de projectmap en het lenen van de materialenmand is slechts een kleine greep uit ons aanbod. Vraag onze flyer aan met een compleet overzicht van onze materialen om in een handomdraai in actie te komen voor ons werk.

Kant-en-klare materialen die we GRATIS ter beschikking stellen om in actie te kunnen komen voor ons werk.

De Prinses Julianaschool in Dordrecht kwam al meerdere malen in actie voor kinderen in Oeganda. Zo werd er al eerder een schoolbreed project over Oeganda aangeboden en werd de kraskaartenactie ingezet als hulpmiddel om actie te voeren. Heleen Bonninga – leerkracht en lid managementteam – kijkt met enthousiasme terug:

KINDEREN IN ACTIE VOOR

OEGANDA

28 |

Magazine

"Het blijft een feestje om te zien hoe kinderen bij ons op school zich in kunnen zetten voor leeftijdsgenootjes uit Afrika. Maar het kost tijd om als team een goede actie op poten te zetten, laat staan een schoolbreed project te realiseren. Bij UCCF begrijpen ze dat. De kant-en-klare materialen zijn gebruiksvriendelijk, inzetbaar van groep 1 t/m 8 en zijn met weinig voorbereiding in te zetten in de klassen. De kraskaartenactie was een groot succes. Het motiveert kinderen om de munten op de kaart door te krassen. Het is directe feedback over je persoonlijke resultaat en het bedrag dat jij al bij elkaar hebt opgehaald voor het goede doel. Een slimme zet want kinderen doen er alles aan om die kraskaart vol te krijgen. We hadden zelfs een leerling die met 6 volle kraskaarten aan kwam zetten. Een aanrader wat mij betreft!”

Magazine| 29


PARTNER | AFRICA RENEWAL MINISTRIES

HEWA-products leverancier van pompen en scheepsbenodigdheden U kunt bij ons terecht voor: § § § § § §

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen Ballastpompen Pomponderdelen Containerstekkers Scheepsbellen Anodes

Onze HEWA-pompen zijn op verschillende gebieden toepasbaar zoals: -

Dekwaspomp Lenspomp brandbluspomp

Kijk voor meer informatie op www.hewaproducts.com

wilhelmina school

DEZE KINDEREN GAAN DE SAMENLEVING IN OEGANDA VERANDEREN!

Pastor Peter Kasirivu van African Renewal Ministries (ARM) weet nog precies wanneer de verbinding tussen Oeganda en Nederland werd gelegd. “Cor van der Neut uit Dordrecht was in Oeganda en bezocht ‘bij toeval’ een project van ons. Daar hoorde hij een kinderkoor dat aan het oefenen was voor hun tournee naar Amerika. Cor werd geraakt door wat hij hoorde en zag. Die dag was het begin van de Mwangaza tournees naar Nederland. Het begin van onze samenwerking.” ARM is een organisatie die sinds 1990 werkt aan hun visie om kinderen te scholen tot nieuwe christelijke leiders. Peter Kasirivu is de oprichter van ARM en is zeer dankbaar voor de samenwerking met UCCF. Sinds 2004 (het jaar dat UCCF werd opgericht) werken beide partijen samen aan hetzelfde doel en hebben in de loop van de tijd een zeer hechte en nauwe band gekregen. “God gebruikt UCCF voor een verbazingwekkende zegen hier in Oeganda”, vertelt pastor Peter. “Wij zien de toewijding en betrokkenheid van de mensen van UCCF en weten dat we dezelfde passie hebben, namelijk kinderen opleiden om de nieuwe leiders van Oeganda te worden. Door het wegvallen van de middengeneratie is er een groot gat ontstaan, dat slechts langzaam gedicht kan gaan worden omdat we bij jonge kinderen moesten beginnen.”

Apeldoorn

Zutphen

± 30 min

DICHTERBIJ DAN U DENKT!

Arnhem ± 20 min

30 |

Magazine

± 20 min

Drempt Doetinchem

± 10 min

Inmiddels heeft het werk van ARM al veel vruchten opgeleverd en is er een sterke organisatie ontstaan waarin Oegandese talenten zich inzetten voor hun land door als social worker, pastor of onderwijzer te werken aan een hoopvolle toekomst. ”Het mooie van ARM is het feit dat de mensen de cultuur kennen, weten wat er nodig is en in staat zijn om hulpvragen te vertalen waarmee wij als UCCF vanuit Nederland aan de slag kunnen”, aldus UCCF voorzitter Van der Neut.

UCCF en ARM delen dezelfde passie Samen met ARM heeft de UCCF het kindsponsorprogramma opgezet. Inmiddels worden bijna 800 kinderen vanuit Nederland ondersteund. ARM werkt in heel Oeganda, maar de samenwerking met UCCF is gericht op de regio Rakai. ”Als ik zie wat daar in de loop van de jaren is gebeurt, dan ben ik nog steeds erg dankbaar”, vertelt pastor Peter. ”Kinderen krijgen dankzij de sponsoring weer hoop, meer zelfvertrouwen en kunnen gaan dromen over de toekomst. Deze kinderen gaan de samenleving in Oeganda op termijn veranderen en zijn dan weer een inspiratiebron voor anderen. Daarom hoop ik dat UCCF en ARM nog lang aan elkaar verbonden blijven”, aldus Peter.

Magazine | 31


PARTNER | CELEBRATE HOPE MINISTRIES

Een nieuw plafond in 1 dag! Plafonds • Sierlijsten • Verlichting Bel voor een kosteloze offerte T 0313 - 312101 www.red-rag.com

BOYS AND GIRLS

Terwijl de meubels blijven staan

Voor elke ruimte

Showroom Slaapspecialist Rijksweg 20 Drempt www.eenplamecoplafond.nl

Celebrate Hope Ministries, een onmisbare partner in het veld Pastor Fred Sekyewa is geboren en getogen in Rakai.

Veilig

Hij kreeg de kans om te gaan studeren en verbleef een aantal jaar buiten zijn geboorteomgeving. Toen

Uniek

uw vermogen verdient

• veiligheid • exibiliteit • vast rendement van 5%

V

ermogensbeheer vraagt om een weloverwogen balans tussen veiligheid, exibiliteit en rendement. Zeker als het een kapitaal van minstens € 100.000 betreft. Van Dam, Van Dam & Verkade biedt haar klanten een vast en gegarandeerd rendement van 5%. Dit aantrekkelijke rendement kan zij bieden door te beleggen in goed, gunstig gelegen en optimaal verhuurd commercieel vastgoed op goede, gewilde locaties in Duitsland, Nederland en de V.S.

Contact

Bent u op zoek naar een ideale combinatie van veiligheid, exibiliteit en rendement voor uw vermogen? Vraag dan nadere informatie of maak een voor u vrijblijvende afspraak voor een persoonlijke toelichting op de mogelijkheden.

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.

Herengracht 74 | 1051 BR Amsterdam | 020 - 48 96 500 info@vandamvandamverkade.com www.vandamvandamverkade.com

32 |

Magazine

hij als jong volwassene terugkwam ontdekte hij dat

Flexibel

een grote groep leeftijdsgenoten inmiddels was overleden aan de gevolgen van malaria en aids.

Persoonlijk Gegarandeerd Ruime ervaring Unieke zekerheid Sterke portefeuille

Persoonlijk betrokken Maximaal klantgericht

Anderen zaten bedelend aan de kant van de weg omdat zij geen andere oplossing zagen. Dit deed Fred besluiten om zich in te zetten voor zijn geboorte omgeving en niet te kiezen voor een leven in luxe. Fred ging aan de slag bij onze partnerorganisatie Africa Renewal Ministries. Na jaren ervaring opgedaan te hebben, was het voor Fred tijd om zich te richten op zijn geboortestreek. Het was het begin van de organisatie Celebrate Hope Ministries. Met de steun van UCCF en Africa Renewal Ministries kon Fred zijn droom waarmaken en zich richten op de mensen met wie hij opgroeide. “UCCF geloofde in 2009 als eerste in mijn dromen. Ik had nog niets, alleen een visie en een droom. Ik ben UCCF daarom erg dankbaar dat zij in mijn dromen geloofden en mogelijkheden zagen om de visie van UCCF en die van CHM te combineren”, aldus Fred Sekyewa.

Toen Fred zijn dromen deelde voor Rakai had het bestuur van UCCF niet veel tijd nodig om ook het werk van Fred te steunen. De visie van pastor Fred om gezinnen en kinderen te helpen de cirkel van armoede door te breken en zelfredzaam te worden, sloot naadloos aan bij hetgeen UCCF al jaren in praktijk bracht. CHM is heel actief bezig om de gezinnen en families van onze sponsorkinderen mogelijkheden te bieden om in een eigen inkomen te voorzien. Een succesvol voorbeeld hiervan is het koffieproject dat inmiddels bijna 750 koffieboeren heeft die met ondersteuning van CHM aan hun eigen toekomst werken en op weg zijn naar heet zelfvoorzienend worden. CHM is voor UCCF de partnerorganisatie die letterlijk met haar voeten in de klei staat; werkzaam is in het veld. Met een bak aan kennis van de lokale cultuur, mogelijkheden en uitdagingen is CHM een onmisbare partner voor ons werk in Rakai. “Nu we zeven jaar verder zijn mogen we met grote dankbaarheid aan God genieten van wat Hij allemaal heeft gegeven. Het werk is nog lang niet klaar, maar de eerste vruchten zijn zichtbaar. Dat kan alleen dankzij Gods zegen en het harde werken van iedereen binnen UCCF en CHM.” Aldus Fred Sekwya – oprichter en directeur Celebrate Hope Ministries.

Magazine| 33


PARTNER | FOCUSPLAZA FOUNDATION www.lavor.nl

Hazenhutweg 2 • 7255 MN Hengelo • Tel. 0575 46 75 55 H

“Het begint met gezonde voeding” ” Ervaar het gemak van onze landelijke bezorgroutes. vvoer voor professionals

Venderbosch al 35 jaar een begrip

Dorpsstraat 2-4 7025 AD Halle Tel.: +31 (0)314-631513 Fax.: +31 (0)314-631833

voor pluimvee

De specialist met een hart voor pluimvee

SAMEN VOOR HUN TOEKOMST

De Uganda Child Care Foundation is ‘groots’ geworden door ‘klein’ te blijven. Om die reden werken we in Nederland nauw samen met de Focusplaza Foundation. Waar UCCF zich richt op het kind, gaat de Focusplaza Foundation een stap verder. Met de hulp van Nederlandse bedrijven en ondernemers investeren zij in duurzame projecten gericht op de leefomgeving van kinderen en hun verzorgers.

K

E

K K

Telefoon +31 314 649222 • info@dehoop-zelhem.nl • www.dehoop-zelhem.nl

34 |

Magazine

N

U A

R

N N

A

I D

K

T

S E

E

R

Een fietsenmaker, een bakker of een medewerker van een koffiefabriek? Tot voor kort kwam je deze mensen niet tgen in Rakai. Maar dankzij de samenwerking tussen enthousiaste ondernemers uit Nederland en de Focusplaza Foundation is er ineens veel mogelijk. Boeren zien hun oogsten verdubbelen, nieuwe projecten bieden werkgelegenheid en scholieren en wezen krijgen mogelijkheden om met hun talenten en vaardigheden een inkomen te vergaren. De voortgang op het platteland van Rakai is mede te danken aan een goede afstemming tussen diverse hulpvragen, initiatieven en projecten van UCCF en de Focusplaza Foundation. Samen zien we meer mogelijkheden en erkennen we lokaal talent. Door de handen ineen te slaan behalen we samen met de lokale bevolking verbluffende resultaten die ook op lange termijn het verschil maken.

De integrale aanpak is een inspiratiebron voor andere, omliggende dorpsgemeenschappen. Maar alleen met hulp van bewogen medemensen en ondernemeningen kan deze verder worden uitgebreid. De Focusplaza Foundation roept ondernemers dan ook op om een deel van hun tijd, kennis en geld beschikbaar te stellen en actief deel te nemen in ‘kleine’ projecten die uiteindelijk tot grote veranderingen kunnen leiden. De Focusplaza Foundation gelooft dat ontwikkelingshulp het meest effectief is als er duurzame verbeteringen plaatsvinden. “De Focusplaza Foundation heeft een ‘focus-on-the-future-mentaliteit’ waarbij men oog heeft voor mensen die zo weinig hebben, maar zoveel kunnen”, aldus oprichter Gerrit Grievink. Daaruit blijkt nog maar eens dat de samenwerking met de Focusplaza Foundation een waardevolle aanvulling op het werk van UCCF is.

Magazine | 35


PROFIEL | KINDERKOOR MWANGAZA

DE GLIMLACH VAN OEGANDESE KINDEREN BRENGT Eens in de drie jaar haalt de Uganda Child Care Foundation het (wees)kinderkoor Mwangaza naar Nederland voor een muzikale tournee. Een tournee waarbij keer op keer blijkt hoe bijzonder een ontmoeting tussen twee culturen kan zijn. Kinderkoor ‘Mwangaza’ bestaat uit 20 (wees)kinderen afkomstig uit ‘De Parel van Afrika’. De laatste tournees zag UCCF haar eigen sponsorkinderen uit Rakai naar Nederland komen. Rakai: ‘de vergeten provincie’ in het Zuiden van Oeganda. Een regio gebrandmerkt door de gevolgen van Aids; gebukt onder armoede en hopeloosheid.

36 |

Magazine

Het woord ‘Mwangaza’ komt uit het Swahili en betekent ‘stralend licht’. Een toepasselijke naam voor het (wees)kinderkoor uit Oeganda. Want stralen doen ze; alle 20! Elk optreden is een kans om hun verhaal te vertellen; een podium om te getuigen van verandering; hoop. Een verhaal waarin een donker verleden werd omgebogen naar een toekomst vol ‘licht’. Een optreden van Mwangaza is een belevenis. De zang, dans, traditionele Afrikaanse drums en kleding is een unieke combinatie. Een feestje vanaf het podium voor een ieder in de zaal. Met een universele boodschap van Gods liefde, de puurheid en

EEN GLIMLACH OP HET GEZICHT BIJ ANDEREN oprechtheid van hun verhaal raakt Mwangaza tournee na tournee vele harten. Het zien van 20 kinderen die niets hebben en toch stralen, laat de meest onverschillige pubers huilen. Pubers die na afloop van een conert hun portomonees omkeren. Die een krantenwijk nemen om een sponsorkind te kunnen betalen. De glimlach van Oegandese kinderen brengt een glimlach op het gezicht bij anderen. Een taal die geen woorden nodig heeft; waar non-verbale communicatie raakt. Kinderen op basisscholen die vol overgave in actie komen voor hun leeftijdsgenootjes 6.300km verderop. Volwassenen die hun hart openzetten en beseffen hoeveel redenen tot dankbaarheid ze hebben. Mensen die geraakt worden en veranderen voor het leven. Een concert van Mwangaza is niet alleen feestje of een spectaculaire avond. Het is een ontmoeting met kinderen die stralen tegen alle verwachtingen in.

Blijf op de hoogte van een volgende tournee via onze website www.uccf.nl, Facebookpagina (Uganda Child Care Foundation) of schrijf u in voor de nieuwsbrief via secretariaat@uccf.nl

Mwangaza zien optreden? Scan de QR code!

Magazine| 37


ACHTERGROND | MWANGAZA AAN HET WOORD

ACHTERGROND | ACLAM, REBECCA, CORDINE Aclam Lubulwa Mwangaza 2007

Aclam Lubulwa werd op 25 augustus 1993 geboren in Zzana - een ‘slum’ - in de hoofdstad van Oeganda. Hij groeit op in grote armoede nadat zijn vader overlijdt. Aclam wordt via onze partnerorganisatie Africa Renewal Ministries gesponsord. In 2007 komt hij met het Oegandese kinderkoor Mwangaza naar Nederland. Hoe kijkt hij nu, bijna 10 jaar later, terug op die reis?

De armoede uit mijn jeugd en de littekens van mijn vaders overlijden hebben me niet tegen kunnen houden! “In 2007 was ik één van de 23 geluksvogels die geselecteerd werden voor het Mwangaza Childrens choir. Mijn inschatting dat leren zingen een makkelijke taak was, bleek al snel fout. Het proces om van onze groep kinderen een kwalitatief goed en internationaal product te maken ging gepaard met hard werken en vele opofferingen. Opofferingen die me dwongen uit mijn comfortzone te stappen. Dagelijks sporten en uren zang- en dansles vereisten een ijzeren discipline. Na maanden voorbereiding was ons product op 7 september 2007 klaar voor export. Mijn enthousiasme was groot en de gedachte aan de vlucht hield me de nacht voor vertrek wakker.

“MIJN VERLEDEN BEPAALT NIET MIJN TOEKOMST”

Onze reis naar Nederland was een gevoel van luxe; onrealistisch. Op verschillende momenten moest ik mezelf knijpen of het geen droom was. Na 10 uur vliegen arriveerde ik voor het eerst in het land van de kleur oranje. De medewerkers van UCCF gaven ons het warmst denkbare welkom. Het was het begin van zes weken waarin mijn hoogtepunten lagen in de vele optredens, de etentjes bij MC Donalds, het bezoek aan Noahs Ark, rijden over verharde wegen en door tunnels onder het water door. Families waar we als eigen kinderen welkom geheten werden, nieuwe vrienden maken, Nederlands leren en al die keren dat we ons zelf in de krant of op tv zagen. Hoogtepunten die werden afgewisseld met uitdagingen: het Nederlandse brood met kaas dat ons de Matooke uit Oeganda moest doen vergeten. Het altijd warme Afrika dat plaats maakte voor de Nederlandse kou. Zes weken waarin mijn kennis over Nederland(ers) veranderde, mijn emoties opleefden en herinneringen voor het leven werden gemaakt.

“Ik herinner me de Mwangaza tournee in Nederland nog goed. Ik heb veel mooie herinneringen. Ik mis de liefde die jullie ons gaven. We voelden ons zo welkom. De tournee heeft mijn enthousiasme voor de muziek alleen maar aangewakkerd en mijn droom versterkt. Ik ben na de tournee muziek gaan studeren in Kampala. Inmiddels ben ik afgestudeerd en werk ik in Tanzania. Het liedje ‘His love endures’ op de Break Free cd komt van mijn hand. Ik dank de Heer dat ik op die manier een bijdrage kon blijven leveren aan het werk van Mwangaza.”

Rebecca Nakayondo Mwangaza 2010

Cordine Namwiza Mwangaza 2010 “Ik voel me gezegend dat ik in Nederland ben geweest. Ik vond Nederland geweldig. Als we zongen werden harten geraakt en veranderd. Veel mensen besloten een kind te sponsoren na onze concerten. Het was een grote zegen voor ons omdat veel kinderen in Oeganda het moeilijk hebben en lijden. Maar dankzij sponsors in Nederland hebben ze nu hoop.”

Maar bovenal zes weken waarin ik kennis vergaarde voor het leven. Mijn verleden bepaalt niet mijn toekomst! Het was de grootste les die ik geleerd heb na het zien van bereidheid tot hard werken, toewijding en doorzettingsvermogen! Iedereen bij UCCF geloofde in ons; in mij. In Nederland ontdekte ik mijn droom tijdens al die keren dat ik Mwangaza bij de Graafschap TV (De Achterhoek) op tv zag. Tien jaar na de tournee ben ik bezig mijn droom te verwezenlijken. De armoede uit mijn jeugd en de littekens van mijn vaders overlijden hebben me niet tegen kunnen houden. Ik studeer media & communicatie aan de Uganda University in Kampala. Al de mooie momenten in Nederland hebben bijgedragen aan de man die ik nu aan het worden ben. Ik bedank alle sponsors die kinderen zoals ik een toekomt geven. God heeft jullie liefde voor ons gezien. Het is mijn gebed dat hij jullie zegent voor die compassie. Liefs uit de Parel van Oeganda.” Aclam

38 |

Magazine

Magazine| 39


PROFIEL | ASAPH IN OEGANDA

PROFIEL | ASAF IN NEDERLAND

“Ik ben zo blij dat ik geselecteerd ben voor Mwangaza. Ik kom in september

“Ik vind het leuk dat Asaph bij ons in huis komt. Ik ga hem voor het eerst ontmoeten. Ik had nog nooit iemand met mijn naam gezien of gehoord. Ik hoop dat zijn droom mag uitkomen doordat wij hem hoop geven met sponsoren.”

2016 naar Nederland. Ik kijk ernaar uit om Asaf te ontmoeten. Hij is mijn broer in Nederland.”

Over Asaph Tumisiime Zijn naam is Asaph Tumusiime. Twaalf jaar oud. Het is slechts drie jaar geleden dat hij in wanhoop leefde. Asaph komt immers uit Kasaka, het ‘dorp zonder glimlach’. Armoede kenmerkte zijn leven en uitzicht op hoop was er niet. Datzelfde jaar is ook het jaar dat zijn leven voorgoed veranderde. Mwangaza 2010 vertelt in Nederland het verhaal

van zijn dorp. Een verhaal dat het hart van familie De Jong uit Urk raakte. Zij besluiten tijdens het concert in Den Helder om Asaph Tumusiime te sponsoren. Een keuze die extra bijzonder is omdat hun eigen zoon ook Asaf heet. Dezelfde naam, maar levens die in niets op elkaar lijken. Asaph en Asaf. Dit jaar gaan ze elkaar ontmoeten!

➔ Geboortedatum: 3 juni 2003

➔ Geboortedatum: 22 januari 2002

➔ Leeftijd: 13 jaar

➔ Leeftijd: 14 jaar

➔ Woonplaats: Kasaka, Oeganda

➔ Woonplaats: Urk , Nederland

➔ Persoonlijke bezittingen: een geit

➔ Persoonlijke bezittingen: fiets, wave-board, mobiele telefoon, playstation, tv, mp3 speler, Bluetooth geluidsboxen, schaatsen, skeelers

➔ Gezinssituatie: vader, moeder, 6 broers, 1 zus ➔ Woont bij: oma omdat zijn ouders niet voor hem kunnen zorgen ➔ Woonoppervlak: 27 m² (met 9 personen)

40 |

Magazine

Over Asaf de Jong Zijn naam is Asaf de Jong. Veertien jaar oud. Het is drie jaar geleden als Asaf een optreden van Mwangaza in Den Helder bezoekt. Aangeraakt door het verhaal over ‘ het dorp zonder glimlach’, zoekt hij met zijn moeder die avond een sponsorkind uit om financieel te ondersteunen. Eén jongen

valt direct op in de map met kinderen: een naamgenootje in Kasaka, Oeganda.: Asaph Tumusiime. Nu drie jaar later krijgt Asaf de unieke kans om zijn sponsorkindje te ontmoeten. En niet alleen dat: Asaph Tumusiime zal 2 nachten bij zijn Nederlandse broer in huis logeren.

➔ Gezinssituatie: vader, moeder, broer en zus ➔ Woonoppervlak: 130 m²

➔ Toekomstdroom: Dokter

➔ Toekomstdroom: sportleraar

➔ Hobby: Voetballen

➔ Hobby: voetballen

➔ School: groep 7

➔ School: middelbare school

Magazine | 41


DONEREN | ONLINE SHOPPEN VOOR UCCF Shoppen en meer geld uitgeven zonder dat het wat kost Online shoppen neemt steeds meer toe. En terecht, want het is snel, makkelijk en eenvoudig te doen vanuit je luie stoel. Wist je dat je met online shoppen kan bijdragen aan betere leefomstandigheden voor kinderen in Oeganda? Kinderen die niet kunnen shoppen, die niet eens weten wat ‘online’ is en vaak zelfs nog geen pen en papier hebben om een boodschappenbriefje te maken. Als UCCF zijn we aangesloten bij www.goededoelshop.nl Daardoor kan je shoppen en geven te gelijk. Het werkt heel eenvoudig: 1. 2. 3. 4. 5.

Ga naar www.goededoelshop.nl Registreer je eenmalig. Kies bij ‘goed doel’ voor UCCF. Kies de shop waar je wilt winkelen en doe je aankopen. Van je aankoopbedrag wordt een percentage overgemaakt naar UCCF, zonder dat dit jou extra geld kost.

Montage | Advies | Showroom | Assortiment

Wel belangrijk: Elke keer als je gaat shoppen moet je even via Goededoelshop.nl inloggen! Het geld dat wij als UCCF binnen krijgen via Goededoelshop.nl gebruiken wij voor lopende projecten óf voor ‘noodhulpgevallen’.

WWW.DRUCULTUURFABRIEK.NL

U wilt wel de voordelen van IT, maar u wilt er eigenlijk geen omkijken naar hebben? Wij zorgen daarvoor. Snel, professioneel, veilig en zonder gedoe.

Overal dichtbij Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 800 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Thuis in uw omgeving, dichtbij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij. Alfa Accountants en Adviseurs Ericaweg 11 7021 PB Zelhem

42 |

Magazine

088 2531300 zelhem@alfa.nl

eld: or t t e B De aties vo nferenties 4 locties en co vakan www.betteld.nl

Zelhem Cadzand-Bad Amerongen Doorn

Magazine| 43


those who r o f p u k a e Sp emselves; h t r o f k a e cannot sp or those f e ic t s ju e ensur ed. being crush the poor r o f p u k a Yes, spe s and see and helples justice! t e g y e h t t tha preuken De Bijbel - S

31: 8-9

Profile for UCCF Nederland

Uccf magazine 2016  

Lees alles over de Uganda Child Care Foundation en welke impact ons werk in Oeganda heeft in het leven van (wees)kinderen en arme gezinnen.

Uccf magazine 2016  

Lees alles over de Uganda Child Care Foundation en welke impact ons werk in Oeganda heeft in het leven van (wees)kinderen en arme gezinnen.

Advertisement