Page 1

Bethel BJERRINGBRO INDRE MISSION | AUGUST - DECEMBER 2010

2

Til eftertanke af Vagn Bodilsen

4

Program Krudtuglerne

5

Program Juniorklubben

6

Program Bjerringbro IMU

8

Program Bjerringbro IM Program

10 Ældres eftermiddage


Velkommen TIL EFTERTANKE

DU ER RIG! Hvis ikke! Så kan du blive det!

Ovenstående kan lyde som et smart trick

hvor vi kunne få del i rigdommen – helt

til at lokke folk til at købe en lodseddel

gratis! I dåben skænker Gud os hele sin

eller lignende i forventning om, at jeg

rigdom: Vi får lov til at blive/være Guds

kan blive den næste mangemillionær.

børn med alt, hvad det indebærer af

Overskriften dækker over en helt an-

Guds tilgivelse, Guds kærlighed og om-

den virkelighed. En virkelighed der til

sorg. Gennem Jesus Kristus giver Gud os

gengæld er dækning for. Det er der ikke

dagligt af denne rigdom.

i den første version, hvilket mange har erfaret.

Hver enkelt af os kan i menneskelivet bakse med mange ting, som tynger os

Overskriften dækker over Guds virke-

og giver os bekymringer at slås med. Ind

lighed i dit og mit liv. Her gælder det,

i den situation vil Gud give af sin rigdom.

at du er rig! Hvis ikke! Så kan du blive

En rigdom som i modsætning til megen

det! Denne rigdom består i noget helt

anden rigdom ikke slipper op, men er en

andet end kolde kontanter eller værdi-

uudtømmelig kilde, som vi må bruge af

papirer, som hurtigt kan vise sig at være

hver dag. Derfor inviteres vi til at

meget lidt værd. Anderledes er det med

deltage i søndagens gudstjeneste.

den rigdom, som Gud ønsker at give os. Den er ikke afhængig af valuta- eller

Gennem fællesskab og gennem forskel-

aktiekurser, og den kan ikke købes for

lige aktiviteter i Bethel vil vi gerne være

penge. Den er ganske gratis. Vi får den

med til at dele Guds rigdom med

helt uden penge!

hinanden.

De fleste af os fik del i denne rigdom,

Derfor VELKOMMEN indenfor!

da vi var helt spæde. Vi kunne ikke gøre noget til gengæld. Vi var afhængige af, at nogle ville bære os. Bære os derhen,

2

Vagn Bodilsen


OPSLAGSTAVLEN / NYT FRA IM BESTYRELSEN

Samfundsle jr Sæt kryds i kalende ren d. 27. – 28. august 2010. Her bliver igen mulig hed for alle tiders fællesskab for alle i Bethel. Det foregår på Tange Kristne Friskole. Se programm et som ligger i Bethel for mere inf ormation.

Le jligheden

et pr. 1/7-2010, Lejligheden er udlej Stæhr Gregersen hvor Morten og Berit flytter ind. e rigtig godt imod Vi håber, alle vil tag god start i vores dem og give dem en fællesskab

Fælles Fr edag

Gospel dag n Gospel Dag. D. 20/11 er der ige det i Ans Denne gang foregår ncert i Ans missionshus med ko gram. kirke. Se særskilt pro

Fælles fred ag fortsætt er dette efterår med nogle spæ ndende aftener. En aften om drama, hvo r vi får lov til at prøve kræft er med dette via en rækk e små skuespil. En aften om hvordan vi holder jul uden st ress, så vi kan holde fast i julen s sande bu dskab. Vi håber, at se mange til disse aftener og vi vil igen gøre opmærkso m på, at af te nerne er lagt an på, at det sk al være nemt at hav e børnene med.

3


PROGRAM KRUDTUGLERNE Krudtuglerne = 4-9 år

August 2010 Fredag 6/8 Torsdag 12/8

vær Fællesspisning og socialt sam re and e 1. bud: Du må ikke hav guder end mig.

Hvor ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro kl. 18:45. NB. Ved besøg i private hjem afleveres og hentes børnene hos værten.

September 2010

Torsdag 2/9 Torsdag 9/9 Torsdag 23/9 Torsdag 30/9

2. bud: Du må ikke bruge Her ren din guds navn til løgn 3. bud: Husk hviledagen og hold den hellig. 4. bud: Ær din far og din mor

5. bud: Du må ikke begå drab

oktober 2010

a Fælles fredag - Dram Fredag 1/10 de et ægteskab bud: Du må ikke bry Torsdag 14/10 6. æle bud: Du må ikke stj Torsdag 28/10 7.

November 2010

Torsdag 4/11 8. bud: Du må ikke vidne falsk mod din næs te Fredag 14/11 Familieaften ved børnekonsulent Randi Tau lbor g, Aulum Lørdag 20/11 Gospeldag i Ans ved Pia og Henrik Bak Jeps en, Grind sted - Se særskilt program Fredag 26/11 Fælles fredag - Julefred i sindet - uden stre ss

December 2010

Torsdag 9/12

9.+10. bud: Du må ikke beg ære noget, der tilhører din næste. Torsdag 16/12 Besøg hos Mar tin og Mettemarie Mårdalsvej 4, Vester Velling, 8860 Ulstrup Tirsdag  28/12 Julefest for alle v. missionær Preben Sørensen, Viborg Bemærk, at festen begynder kl 14

4


PROGRAM Juniorklubben

August 2010

Bjerring Byvej start hos Helge, Op /8 10 g Tirsda tøj 30 - Husk bade stegnet Bibelræs - Pagt Tirsdag 17/8 Workshop m Tirsdag 24/8 særskilt progra mfundslejr - Se Sa /8 27 Fredag rskilt program ndslejr - Se sæ fu m Sa /8 Lørdag 28 bruger Jakob Bibelræs - Gud Tirsdag 31/8

Juniorklubben = 10-14 år Hvor ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro kl. 19:00.

September 2010

Tirsdag 7/9

Ok tober

Tirsdag 5 /10

Tirsdag 14/9 Tirsdag 21/9 Tirsdag 28/9

2010

Bibelræs - Den ny e himmel o g den ny e jord Tirsdag 1 2/10 W orkshop Tirsdag 1 9/10 Eft erårsferi Tirsdag 2 e 6/10 Bib elræs Glæden forudsige s

Tirsdag 16/11 Lørdag 20/11 Tirsdag 23/11

10

Bibelræs - Brødet Svømmehal Afgang fra Bethel kl

19

November 2010

Tirsdag 2/11 Tirsdag 9/11

December 20

Cykler ud til Jens, Tangevej 22 Bibelræs - Badet

Workshop Bowling Afgang fra Bethel kl 19 Bibelræs - Tro og tvi vl Gospeldag i Ans Bibelræs -

Jeg tror på Gud fad er Tirsdag 30/11 Film aften fællesspisning kl 17 :30

Tirsdag 7/12 Bibelræs - Ve d søbreden Tirsdag 14/1 2 Juleafslut ning Tirsdag 21/1 2 Juleferie Tirsdag 28/1 2 Julefest

55


PROGRAM Bjerringbro IMU

August 2010

IMU = 14 år og opefter

Onsdag 11/8 Opstartshygge Onsdag 18/8 Bibeltime v. Gunvor Frøsig Ågade 8, Bjerringbro Onsdag 25/8

Bibelstudie v. Irene Søndergård Vindumvej 126, Rødkærsbro

Fredag 27/8

Samfundslejr

Lørdag 28/8

Se særskilt program

Hvor ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro kl. 19:00.

September 2010 Onsdag 1/9

Møde v. Preben Kristensen “At elske Gud”

Onsdag 8/9

Bibelstudie v. Lisbeth og Uwe Sarup Mammen Byvej 8, Mammen

Onsdag 15/9 Ekstraordinær generalforsamling Valg af ny formand/udvalg Torsdag 16/9

Lovsangsaften i Viborg IMU

Onsdag 22/9 Diskussionsaften Oplæg v. Marianne Grann Onsdag 29/9 Bibelstudie v. Jens og Astrid Andersen Tangevej 22, Bjerringbro

Oktober 2010 Fredag 1/10 Fælles Fredag - Drama Onsdag 6/10 Spil og hygge v. Kasper Rabjerg Frisholtvej 91, Sahl Lørdag 9/10 IMU Weekend Søndag 10/10 Se særskilt program Onsdag 13/10 Møde v. Morten Vibert “Det kristne fællesskab” Onsdag 20/10 Bibelstudie v. Jane og Christian Fredgård Hjortespringet 10, Bjerringbro Onsdag 27/10 Møde v. Simon Nielsen “At leve som en kristen”

6

Fredag 29/10

Socialaften med koncert i Viborg IMU


PROGRAM Bjerringbro IMU

November 2010 Onsdag 3/11

Filmaften v. Jesper Utoft Storegade 6 1. th, Bjerringbro

Onsdag 10/11 Møde v. Thomas Frank “At være kristen og gå i krig” Onsdag 17/11 Bibelstudie v. Erling og Eva Franks Søndervang 49, Mammen Torsdag 18/11 Lovsangsaften i Viborg IMU Onsdag 24/11 Møde v. Morten Stæhr Fredag 26/11 Fælles Fredag - Julefred i sindet - uden stress

December 2010 Onsdag 1/12

Fællesmøde v. ungdomskonsulent Brian Nissen

“KALD Jeremias kap.1v.4-10”

Onsdag 8/12

Julestilleaften

Onsdag 15/12 Bibelstudie v. Birthe og Peder Lauritsen Madekildeengen 5A, Bjerringbro Onsdag 22/12 Juleafslutning Fredag 24/12 Juletræspyntning Kl. 24 og frem Tirsdag 28/12 Julefest for alle Kl 14:00

7


PROGRAM - BJERRINGBRO IM AUGUST 2010 Fredag 6.

Socialt samvær med udvidet andagt

Fællesspisning kl 17:45. Tilmelding til Gunvor Frøsig senest d. 29. juli tlf. 86680316 Torsdag 12.

Møde v. Pastor Frede Møller, Hinge

“En konges gudsfrygt. Om Ezekias”

Torsdag 19.

Bibelkredse i hjemmene

“Studie 6: Friheden”

Fredag 27.

Samfundslejr - Se særskilt program

Lørdag 28.

Samfundslejr - Se særskilt program

SEPTEMBER 2010 Torsdag 2.

Møde v. missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia

“På vandring” Torsdag 9.

Møde v. Henning Hansen, Give

“Hvad vil IM med YM?”

Torsdag 16.

Bibelkredse i hjemmene

“Studie 7: Frafaldet”

Torsdag 23.

Møde v. vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia

“I dag er nådens tid”

Torsdag 30.

Mission Afrika v. missionærer Ingelise og Regin Benner, Nigeria

OKTOBER 2010 Fredag 1.

Fælles fredag - Drama Fællesspisning kl. 17:45 - medbring selv maden

Onsdag 6. Torsdag 7.

Oktobermøder i Mammen Oktobermøder i Mammen

Torsdag 14.

Talerfri aften

Torsdag 21.

Fælles bibelkredsaften

“Studie 8: Håbet”

Torsdag 28.

Generalforsamling

8


PROGRAM - BJERRINGBRO IM NOVEMBER 2010 Torsdag 4.

Møde v. Missionær Gunnar Bruhn, Skive

“At ære Gud”

Tirsdag 9.

Kredsens efterårs- og årsmøde v.Missionær Brian Madsen, Vejle

Bemærk i Hans Tausens Hus i Viborg kl 19:30 Fredag 12.

Familieaften børnekonsulent Randi Taulborg, Aulum

Fællesspisning kl. 17:45. Tilmelding til Jane Fredgaard, tlf:

86688628 senest d. 4/11

Torsdag 18.

Bibelkredse i hjemmene

Lørdag 20.

Gospeldag i Ans missionhus med Pia og Henrik Bak Jepsen fra

Grindsted - Se særskilt program Torsdag 25.

Gudstjeneste i Bjerringbro kirke v. sognepræst Jørgen Pedersen,

Dejbjerg sogn. Fælles med ELM Fredag 26.

Fælles fredag - Julefred i sindet - uden stress

Fællesspisning kl 17:45 - medbring selv mad

DECEMBER 2010 Onsdag 1.

Fællesmøde med IMU v. ungdomskon. Brian Nissen, Hedensted

“Kald” - Jeremias kap.1 v.4-10

Torsdag 9.

Møde v. Jan Frost, Hedensted

“Når Jesus kommer”

Torsdag 16.

Cafeàften v. bibelkreds

Tirsdag  28.

Julefest for alle v. missionær Preben Sørensen, Viborg

Bemærk, at festen begynder kl. 14.

Hvor ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro kl. 19:00.

9


PROGRAM Ældres eftermiddage August - November 2010 Tirsdag 31/8

Møde v. Missionær Preben Sørensen, Viborg

“Sorg, håb og gensynet”

Tirsdag 28/9

Møde v. Missionær Niels Jacob Nielsen, Kjellerup

Tirsdag 26/10

Møde v. Elly og Anders Nielsen, Randers tidl. soldaterhjemsledere

Tirsdag 30/11

Møde v. Birte K. Nielsen, Tange

“Arbejdsfordeling” Ældres eftermiddage begynder 14:30 og slutter ca. 16:30. Møderne afholdes i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro

INFORMATIONER: Kørsel til møder Ring til Ellen Lauritse n for at aftale transport til Bethel. Tlf: 86 68 42 95 Bogsalg i Bethel Det er muligt at købe bøger i Bethel ved henvendelse til Kristian Nørholm på tlf: 86 68 37 07

TELEFONANDAGT | 70 300 150 SVARER HELE DØGNET Eller hør andagten på int ernettet: www.netandagten.dk

10

Ønsker du at komm e i en bibelkreds? Kontakt Vagn Bodilsen på tlf: 86 68 44 41

Leje af Bethel Henvendelse om lej e af Bethel rettes til Jørgen Berthelsen på tlf: 86 68 43 42 Båndoptagelse Ønsker du at låne bå ndoptagelser af mø derne? Kontakt Margr ethe Bruun på tlf: 86 68 18 28 Nyttige links til int ernettet: www.adamogeva.d k www.jesusnet.dk www.filmogtro.dk


NAVNE OG NUMRE IM Bestyrelsen Formand: Preben Kristensen 8668 0761 Mågårdsvej 22, 8850 Bjerringbro Email: vpk@dlgtele.dk Næstformand, sekretær: Annette Back-Pedersen Stendalen 69, 8850 Bjerringbro

8668 0334

Kasserer: Jørgen Berthelsen 8668 4342 Nøddelundvej 69, 8850 Bjerringbro Kontakt til arbejdsgrene: Gunvor Frøsig Ågade 8, 8850 Bjerringbro

8668 0316

Webmaster, medvandrer: Ulrich Brorson Bakkedraget 40, 8850 Bjerringbro Email: ubrorson@gmail.com

4240 1983

INDRE MISSIONS UNGDOM Kontaktperson: Ulrich Brorson 4240 1983 Bakkedraget 40, 8850 Bjerringbro Email: ubrorson@gmail.com

JUNIORKLUB (10 - 14 år) Leder: Anne Brorson 4240 1984 Bakkedraget 40, 8850 Bjerringbro Email: adorthea@gmail.com

Krudtuglerne (4 - 9 år) Leder: Mogens Kanne Jensen 8750 0240 Mågårdsvej 4, 8850 Bjerringbro Email: merethe-mogens@fibermail.dk

Ældres eftermiddag

Kontaktperson: Johanne Madsen 8668 2447 Realskolevej 3B Gavebidrag kan indbetales på konto i Nordea, Bjerringbro, Reg. 2331 kontonr. 3600207260. Husk at angive navn. Forsidebilledet er fra Juniorklubbens fotosafari og illustrerer Matt. 5,14

11


Bethel Bjerringbro er samlingssted for Indre Missions arbejde i Bjerringbro og er en del af det folkekirkelige arbejde i byen. Indre Mission i Bjerringbro er et sted, hvor menne-

Du kan bl.a. opleve: • Ugentlige møder for alle • Familieaftener

sker glædes og opmuntres i et varmt kristent fælles-

• Eftermiddagsmøder

skab og mødes under afslappede former for at høre

• Bibelkredse

Bibelens budskab om en levende Gud og et evigt liv i Jesus Kristus. Her får man nye kræfter til hverdagen og håb for fremtiden. Bethel er ramme om liv, fællesskab, opgaver, møder, sjov, alvor o.s.v. for alle, der har lyst til at være med. Igennem alt, hvad der foregår i huset, er målsætningen klar: At kalde mennesker til personlig kristen tro.

• Bedemøder • Ugentlige møder for unge • Studiekredse for unge • Børneklub • Juniorklub • Bogsalg

Vi ønsker dig velkommen indenfor og tag del i fælles-

• Lovsangsaftener

skabet om den kristne tro.

• Fælles Fredage

Bethel Nørregade 22 8850 Bjerringbro

www.indremissionbjerringbro.dk www.indremission.dk | www.imu.dk

Program efteraar 2010  
Program efteraar 2010  

Program for Indre Miission i Bjerringbro for efteraaret 2010

Advertisement