Page 1

INFÓ 2007. DECEMBER X. évfolyam 8. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet Füle Lajos

Ha csendben lennél Ha csendben lennél… Lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá, mikor felülről jön az üzenet, mikor VALAKI nyitja füledet, s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag beszélni kezd mind, vagy tiszta hangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját, sőt hallanál – a földi zaj helyett – égi igét és angyaléneket, szívig érőt és csodálatost, s véget nem érő ünnep jönne most!

Focikupa December 8-án került megrendezésre a 11. UBRIA focikupa, melyen csapatunk az 1. helyen végzett, így 6 év után először hódította el a győztesnek járó trófeát. Ám a kupa csak egy évig lehet gyülekezetünk vitrinjében, ahhoz, hogy örökre a miénk legyen még egyszer diadalt kell aratni. A meccsek végeredményei: Újpest - Karácsony S. Ref. Isk.: 7-0 Újpest - Fóti Ökumenikus Isk.: 11-2 Újpest - Baár-Madas Ref. Gimn.: 6-1 Újpest - Julianna Ref. Isk.: 7-1 Csapatunk egyik tagja megkapta a gólkirályi címet is, 12 gólt lőtt. Móréh Dániel


Elhajított virág Származik egy vesszőszál Isai törzséből, s gyökereiből egy virágszál növekedik. Ézsaiás 11,1

Nyár elején történt. Piacról jöttem hazafelé, amikor egy előttem menő férfira figyeltem fel. Nagyon szép nagy hibiszkuszcserepet vitt a kezében. A parókia előtt megállt. Mintha áram ütött volna bele, elkezdett kiabálni, a hibiszkuszt pedig elhajította magától, le az úttestre, előtte azonban apró darabokra törte szét. Sajnáltam az embert is és a növényt is. Felszedtem a földről, értő kezek megmetszették, gyökereztettem, majd földbe ültettem. Gondosan locsoltam minden nap. Ma kettő már belőle ott pompázik piros virágokkal a gyülekezeti házban. Ha ránézek, hálás lesz a szívem. Miért írtam ezt le? Azért, mert van, amikor az életünk hasonlít ehhez a növényhez. Nem tudni miért, de drasztikus hatások érik. Működik a gonosz a világban, és mi gyengék vagyunk ahhoz, hogy visszaverjük támadásait. Széttöretik az életünk, és ez fájdalmasan érint minket. De azon a ponton lesznek az új hajtások, az az ág fog megerősödni gyönyörű szép virágokat hozni. Ezért is van a cikk elején ez az ézsaiási idézet. Isten szeretetéből való ígérte a bűnben, nyomorúságban élő nemzetnek. Megszakadt a kapcsolat az élet forrásával, széttöretettek idegen népek elnyomása alatt, nem volt remény folytatásra, új életre. Isten azonban folytatást ígér ott, ahol széttöretés van, életet, ahol a halál látszik. És eljön majd az idők teljességében a fiú, Jézus Krisztus, aki beteljesíti ezt az ígéretet. Bár a kereszten is a széttöretés létszik, az hogy nincs tovább, de mégis van, mert Isten adja az életet, mert ő maga az élet. Kívánom, hogy ezen az adventen ennek örvendezzünk, saját széttöretéseinkben legyen reménységünk, hogy az Atya szemmel tartja ezt a folyamatot, kézben tartja életünket, és ahol tör vagy töretni enged, azt azért teszi, hogy az életünknek azt a pontját megerősítse, megtisztítsa, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Lehet, hogy pontokon elhal, de azt is azért, hogy máshol meg kizöldüljön. Juhász Infó


Zsóka mama Zsóka mama eltávozott. Élete derekán egyedül maradt a gyermekeivel, nyomorúságban. Mondogatta, hogy "morogtam, mint a bolhás kutya, hogy Istenem, miért mérted rám ezt?! De Ő megszólított ezzel az igével: Elég neked az én kegyelmem - és attól kezdve befogtam a számat." Valóban, "befogta"! Panaszkodni őt nem hallottam. Inkább hálaadással sorolta fel, hogy kevéske nyugdíjából mi mindenre, egyháztámogatásra, jótékonykodásra is futja. Hallottam, hogy akkoriban a gyülekezet kézről-kézre adta őt és gyermekeit. Segítették őket lakással, ruhával, étellel. Engem, alighogy bekerültem a gyülekezetbe, megszeretett (önhibámon kívül), és "fiává" fogadott. Sokszor lehettem vele együtt, hiszen aktívan részt vett a gyülekezeti életben. Többször voltunk együtt Nagykőrösön, csendeshéten; a legutóbb tavaly. Mikor Keszler Máriáért mentünk a füredi szívkórházba, akkor boldogan ajánlkozott, hogy velünk jön. Nemrég még a húsvéti fóti kirándulásra is eljött. Az imaközösség hatvanadik, jubileumi alkalmára is elvittük, lánya féltő tilalma ellenére. A gyülekezeti ebéden ölébe ültette Abos Esztikét (az ügyeletes legfiatalabbat). Azt tanultam tőle, hogy az élethez, a hithez bátorság kell! Így nézett szembe a halállal is. Mert tudta, hogy az ő Megváltója él, s hajléka készen vár reá. Emlékét megőrzöm, biztatásul. Csősz Sándor

Panel hétvége Szigetszentmiklós 2007. november 23-25. Kis létszámú, de annál lelkesebb csapat vágott neki az ismeretlennek, hogy részt vegyen a panel gyülekezetek találkozóján, Szigetszentmiklóson. Itt olyan gyülekezetek tagjai találkoztak egymással, akik városban, lakótelepen élnek. Kalandos utunk során az Úr rendelt mellénk segítőket, akik önzetlenül, lelkesen irányítottak minket, hogy célba érjünk, megtaláljuk a templomot. A hétvége témája: személyes és közösségi helykeresés az egyházban és a társadalomban. Nagy szeretettel vártak fogadtak minket a helyi gyülekezet tagjai. Az előadássorozat lényege, hogy készek vagyunk-e, tudjuk-e az evangéliumot továbbadni közvetlen környezetünkben, munkahelyen, bárhol. Milyen új kihívásoknak kellene megfelelnünk a mai világban, milyen szolgálatra hívott el minket Urunk? Foglalkozások szerint, több csoportot alkottunk, ahol személyes példákon keresztül beszéltük meg, ki hogyan szolgál a különböző gyülekezetekben, és hogyan éli meg hitét, tesz bizonyságot a munkahelyén. Fontos kérdésekre eltérő, de tanúságos válaszok születtek. Felmerült az igény, hasonló találkozások szervezésére. Infó


Igehirdetők voltak: Lovas András ref.lp.(Mt 20,1.16, Lk 13,20-21), Harmathy András ref.lp („Más világ, más szolgálat, más egyház”), Szeverényi János ev.lp. (Mt 21,28-32, Lk 11,14-23). „Közös útkeresésünkben reformátori az a felismerés, hogy szolgálat alatt nem csak az istentiszteleti és a gyülekezeten belüli tevékenységet értjük, hanem a keresztyén ember Isten dicsőségére végzett hétköznapi munkáját, hivatását is.” Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (Róma 8,19) Jó volt látni és érezni, hogy különböző gyülekezetek tagjai testvérekké váltak és összefogtak az ŐRSÉGVÁLTÁS érdekében. Jó volt hallgatni a buzdítást, erőt kaptunk a további feladatokhoz. Király Gáborné

Református énekek a hangversenyteremben November 18-án gyülekezetünkbe látogatott Böszörményi Gergely, a Református Énekek hangverseny- és CD-sorozat kezdeményezője és szervezője. Ő maga többgenerációs, „ároni” református lelkészcsaládból származik. Ez a családi háttér ösztönözte őt a sorozat létrehozására. Másik indíttatása az volt, hogy tapasztalata szerint a gyülekezetekben nem éneklik – úgymond – nagyon jól az énekeket. Hanglemezkiadója van, a Periferic Records, amely Magyarország legnagyobb független kiadója. Ilyen minőségben volt jelen 2000-ben a magyar reformátusok találkozóján, ahol mindenki református énekeket keresett lemezen. Akkor világosodott meg számára, hogy olyan professzionális kiadványsorozatot kellene indítani, amely egyrészt hiányt pótol, másrészt pedig egyfajta zenei misszió lehetne. Már a hatodik kiadványnál tartanak. Az a sorozat célja, hogy a fekete református énekeskönyvben található zsoltárokat és dicséreteket Magyarország leghivatottabb kórusaival, szólistáival, orgonistáival és karnagyaival előadva megörökítsék. A sorozat ezidáig 112 éneket dolgozott fel az énekeskönyvben található 512-ből. A lemezkiadó célja az, hogy eljusson a lehető legtöbb református emberhez, és hogy tanuljunk belőle. Ő maga is nagyon sokat tanult és tanul ezekből a kiadványokból; nyolc éve még ő sem gondolta, hogy minden héten meg fog hallgatni egy-egy református éneket lemezről. Erre a célra nincs semmiféle állami támogatás, és az egyház kasszájában is eléggé kevés pénz van erre. A Testvérek a CD-k megvásárlásával tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a folytatását támogatják. Kapható nemcsak a legutóbbi, a hatodik, hanem az összes korábbi lemezCsősz Sándor felvétel is. Infó


Otthontól távol Az elmúlt pár hónapot Finnországban töltöttem, egy kisvárosi egyetem hallgatója lehettem fél évig. Lassan közeledik a kiküldetés vége, és mint minden mást ami véget ér, ezt is értékelés kell kövesse. Ahogyan az év végéhez közeledve át kell gondolni azt is, mi minden történt idén, miért lehet hálát adni. Mivel még otthon se vagyok, nem szaladnék ennyire előre, csak pár gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel. Mindig tudtam, hogy kis országunk kis ország, de nem gondoltam volna hogy ennyire. Mindenki csak egy keveset tud hazánkról, néha el is kellett mesélnem kik a mi szomszédaink. De aki járt nálunk, örömmel emlékszik vissza, és sokan tervezik hogy ellátogatnak hozzánk. Talán a kicsiségünk nyomán gondolhatnánk, hogy rajtunk nem sok múlik. Pedig hamarosan újra mi leszünk Európa határa, és ha sikerül kicsit összeszedni magunkat, van mit kínálnunk a nagyoknak. Annyi félék vagyunk, de az Istenünk mégis ugyanaz. Nem számít, hogy kicsik vagy nagyok vagyunk, mindenkire bízott valamit az Úr. Már nem is országokról van szó, hanem a kis közösségeinkről, a családunkról, munkahelyünkről, gyülekezetünkről. Szeretjük a nagyobb feladatokat kiemelni, és minden mást alárendelni. Pedig jó lenne az apróbb dolgok fontosságát felfedezni. Ebben a finn városkában elég csúnya az időjárás. Hosszúak az éjszakák és nappal is mindig felhős az ég. Hamar megtanultam értékelni a napsütést, elég ritkán láttuk egymást. A hiány megtaníthat értékelni, de megtaníthat panaszkodni is. Kicsit boszszankodva kezdtem el írni ezeket a sorokat, miért is ilyen nehéz újra és újra összerakni ezt az újságot. Lehetett volna itt egy beszámoló a Szövetség koncertről, az evangélizációról, a somosdi testvéreink látogatásáról vagy valami másról. Végül örülök neki, hogy volt helyem írni, hogy átgondolhattam mennyire fontos a biztos alap, és mennyire fontosak a kis dolgok. Egyetem végéhez közeledve a helykeresés tölti ki a gondolataimat, de tudhatom, hogy Istenre lehet hagyatkozni, és készíteni fogja az utakat és helyeket számomra. Kis világban kis országban kis ember vagyok, mégis a Mindenható foglalkozik az én életemmel is. Intézhetett volna kicsit több napsütést, de amúgy mindent nagyon köszönök. Szenci András Infó


Gyülekezeti programok december 18., kedd 18.30 Házi imaközösség december 20., csütörtök 17.00 Hittanoktatás minden korosztálynak 18.00 Gyülekezeti imaközösség 18.30 Úrvacsorai előkészítő - Az újjászületés és a megtérés útja (2Krón3-5) december 21., péntek 18.30 Ifikarácsony december 24., hétfő 12.00 Magányos idősek ebédje 15.00 Szentesti istentisztelet december 25., kedd – Karácsony I. napja 8.00, 10.00, 18.30 Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással 15.00 Öregotthoni istentisztelet úrvacsoraosztással december 26., szerda – Karácsony II. napja 10.00 Ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással december 31., hétfő 16.00 KÉK-szilveszter 18.30 Óesztendei hálaadó istentisztelet úrvacsoraosztással 20.00 Gyülekezeti szilveszter január 1., kedd 10.00 Újévi istentisztelet 18.30 Házi imaközösség január 7-11., hétfő-péntek 18.00 Imahét, változó helyszíneken január 13., vasárnap 10.00 Imahét zárónapja, úrvacsoraosztás 12.00 Gyülekezeti ebéd 16.00 KÉK – tiniklub 18.30 Dicsőítő istentisztelet

Az aktuális programok listája a gyülekezet honlapján is megtalálható: www.ubre.hu

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség CÍM: 1041 BP., SZENT ISTVÁN TÉR 24. TEL./FAX: 369-62-22, 06-30-218-9569 E-MAIL: UBRE@UBRE.HU INTERNET: WWW.UBRE.HU

Újpest-Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány CÍM: 1041 BP., SZENT ISTVÁN TÉR 24. TEL./FAX: 369-62-22, 369-9989 BANKSZÁMLA: 11704007-20052298 ADÓSZÁM: 19676126-1-41 E-MAIL: UBRIA@UBRE.HU INTERNET: UBRIA.UBRE.HU

Ubre info 20071216  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you