Page 1

VANCOUVER AIRPORT. ZUIDELIJKE TERMINAL. 72 UUR GELEDEN.

Bedankt voOr de lift. Die houdt je tegoed.


Hé George, hoe laAt ben je vanavond klaAr?

Rond elf uUr. zulLen we wat drinken straks?

Die heb ik toch niet meEr nodig.

Wat ken je me toch goed. MaAr ik maAk het niet te laAt, anders flipt Mary weEr.

‘s Goed. Ik zie je buiten. Zelfde plek als altijd.


KADE 60 UUR GELEDEN.

Pijnlijk.

Fisher.

Ruslan Lupul.

HerinNeringen.

Het is eEn wonder dat je hier bent nu Uncle Sam je onkosten niet meEr vergoedt. Je zou verwachten dat Third Echelon de grenzen in de gaten hield.

Vrachtvervoer is zo gek nog niet. DaAr zoeken ze toch niet. Luister, ik heb veEl moeten doOrstaAn om hier te komen, ik hoOp voOr je dat het de moeite UiteraArd. De deal waArd is. is precies zoals ik je had beloOfd. Jij helpt me met eEn kleine opdracht en als dank krijg jij het dosSier over Sarah.


Ik sta versteld dat je van VORON nog mag freElancen gezien de manier. waArop je weg bent gegaAn.

Wat wil je daArmeE zegGen?

LaAt maAr. Het zijn zware tijden. Ik neEm alLes aAn. De opdracht stelt weinig voOr, maAr er zijn tweE mensen voOr nodig: één die de boel in de gaten houdt en één die de gegevens kopieErt.

Drie keEr raden wie dat mag doen...

Ik houdt me op de achtergrond en bemoei me niet met hun misSies, dan laten ze me wel met rust. Jij zou dat wel moeten begrijpen.

<Lachend>. Het betaAlt goed Sam, genoeg voOr ons alLebei. En vergeEt die informatie over Sarahs doOd niet.

SorRy, maAr je hulp is me meEr waArd dan je geld. En trouwens, de cliënt betaAlt beter dan jij oOit zou kunNen.

In de stad zit eEn KoreaAns elektronicabedrijf, NEXEgen Technologies. Ze hebBen eEn enorme doOrbraAk bereikt, iets met eEn besturingsSysteEm voOr digitale videorecorders.

GeEn wereldschokKende opdracht. Niet zoals vroeger.

Een andere partij betaAlt mij – ons – om het programMa te kopiëren voOr ze het kunNen presenteren.

Kom op, Fisher, we hebBen elkaAr nodig. Het is eEn harde wereld zonder de agency die op je let. Eén nacht, één opdracht en we krijgen alLebei wat we wilLen.

Ik doe dit al langer dan vandaAg, Fisher. Tot morgen.

Wat als ik je gewoOn betaAl voOr wat ik nodig heb?

Hopelijk is die informatie de moeite waArd.

Ga verder...

Vroeger was lang niet zo spectaculair. En ik werk niet meEr voOr zulke mensen.

En wat DVR betreft, ik heb nog niet eEns eEn VCR.

Hier, de instructies. AlarminstalLaties, bewakers, toegangspunten. Morgen slaAn we toe. Ik haAl je om 8 uUr ‘s avonds op. Heb je nog iets nodig?

Doel gaAt naAr het oOsten. Ik ga achter ‘m aAn.

NeE, hetzelfde als altijd. Bel me op dit numMer. Denk aAn het protocol: hou het kort.


NEXEGEN TECHNOLOGIES. 4 UUR GELEDEN.

ServerRuimte is op de 7de verdieping. Derde deur van achteren, noOrdwestelijke hoek.

Ik wil radiostilte tot ik je bel vanaf het eErste tusSenpunt.

Fisher, verknal het niet. Er staAt veEl op het spel, voOr ons alLebei.

Ik doe wat ik moet doen.


S E E L N E U N R E D R O E PR T! R U E B E G R E D R E V R WAT E Niet verkrijgbaar in VS en Canada

Splinter cell conviction : echo s uit het verleden  
Splinter cell conviction : echo s uit het verleden  

Splinter cell conviction : echo s uit het verleden