Page 1

nº3 Abril 2011 - Juny 2011

Igualada Comerç Igualada Comerç per Sant Jordi a Cal Font

M’AGRADA

SANT JORDI

IGUALADA COMERÇ

FULL DE RUTA PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT COMERCIAL PAG. 4

ESCAPA’T

California

TEMPS LLIURE Kitesurf


SUMARI 3 Editorial i Sumari 4 IGUALADA COMERÇ Full de ruta per al foment de l’activitat comercial 6 CONFEDERACIÓ DE COMERÇ 8 REPORTATGE Tres Tombs D’IGUALADA 12 Escapa’t California 16 On anem avui? Sitges 18 Motor Nou Golf cabrio 21 MOTOR Ens agrada la F1 22 El RACÓ DEL SOCI 24 OPINIÓ 26 IGUALADA SOLIDARIA 27 EL LLIBRETER RECOMANA 28 Tendències D’ARAU 30 Gourmet Tarta Tatín 32 En Família La importància del Com per sobre del Què 34 Salut Mal d’esquena 36 Nutrició Sandwich nutritiu 40 Temps lliure Kite Surf, volant damunt l’aigua 42 Sostenibilitat El debat sobre l’energia nuclear 44 AGENDA 46 INFOCOMERÇ 47 Associats

i

Podeu enviar els vostres articles d’opinió a Igualada Comerç, c/La Torre, 5, fax 938068801, o per c/e: secretaria@igualadacomerc.cat

EDITORIAL

Ja ha arribat la primavera a Igualada!

E

l “Full de ruta per al foment de l’activitat comercial” és un intent de sistematitzar les propostes de les candidatures per l’Alcaldia de la nostra ciutat en 6 grans àmbits i 25 propostes d’actuació que tenen una influència significativa en el comerç d’Igualada. La nostra entitat ja ha lliurat aquest document a tots els candidats que aspiren a l’Alcaldia de la nostra ciutat. Una vegada estudiat el Full de Ruta, se’ls ha demanat que ho contestin en el transcurs de propers dies, amb el compromís d’Igualada Comerç de facilitar les seves respostes a tots els comerciants d’Igualada. D’altre banda, malgrat sembla que el tema d’horaris comercials semblava resolt, amb la primavera, torna a revifar. Mentre que el President espanyol J.L. Rodriguez Zapatero en demana liberalització, des de la Generalitat es posen crits al cel, reivindicant les competències autonòmiques en la matèria. En tot cas, ens ha semblat oportú citar aquí unes reflexions del Josep Oliva i Cases, arquitecta i urbanista. Diu el Josep Oliva i Cases: “Les botigues formen part de l’activitat econòmica però, alhora, són un gran puntal del nostre model de ciutat mediterrània. Sense elles, l’espai públic, amb només habitatges i algun equipament, s’aniria buidant de contingut perquè l’eixam de compradors quedaria confinat als guetos que són els centres comercials. Les botigues estan al servei de la ciutat, i els centres, en canvi, amb una actitud autista, ignoren el carrer i creen espais propis, purament de consum. En nom de la sacrosanta llibertat i de la competitivitat, i gràcies a la seva potència econòmica, els operadors dels centres comercials i les grans superfícies pressionen el poder polític perquè liberalitzi els horaris. Amb les excepcions raonables que calguin, és necessari que les botigues obrin els dies de festa? Això posa en inferioritat de condicions el comerç de proximitat, i és que aquesta llibertat d’horaris origina la desaparició de botigues amb els consegüents efectes nefastos per a la ciutat. No és el mateix anar a peu a comprar en les diferents botigues del barri o agafar el cotxe per anar a fer compres, per exemple, a Centre Glòries, La Maquinista, etc. A més a més, en aquest cas, l’ús generalitzat del cotxe contribueix a degradar el medi ambient urbà, desertitza l’espai públic i, en conseqüència, crea inseguretat.” Ja ha arribat la primavera, peró Cui bono? (Qui és beneficia?)

Edita Igualada Comerç

Igualada Comerç

Igualada Comerç

C/La Torre, 5, 08700 Igualada, tel. 938051419 c/e: secretaria@igualadacomerc.cat · www.igualadacomerç.com Direcció Ocrea Development, S.L. , Xavier Agramunt Maquetació i disseny Ocrea Development, S.L. Correcció Helena Marí PUBLICITAT Jordi Domenech Tel: 696 944 317 · jdomenech@ocreadevelopment.com Igualada Comerç · Tel: 938051419 · secretaria@igualadacomerc.cat IMPRESSIÓ Grafiques Cubi · Dipòsit Legal B-10883-2011 DISTRIBUCIÓ Mail Bustia Anoia, S.L. Les expressions i opinions manifestades en els articles d’aquesta publicació no manifesten l’opinió pròpia de l’entitat Igualada Comerç, sinó que és tracta de manifestacions lliures i voluntàries dels nostres col·laboradors. Els productes, preus i ofertes que puguin apareixer en aquesta publicació són preferencials i poden estar subjectes a modificacions i possibles errors d’imprenta. És tracta de preus referencials, ofertes i dades subjectes a modificacions i possibles errors d’impremta. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts, imatges i creativitats publicitàries que apareixen en aquesta revista sense l’autorització escrita i signada de Ocrea Development, Igualada Comerç.

Amb la col·laboració de:

Igualada Comerç

3


IGUALADA COMERÇ FULL DE RUTA Volem agrair a les candidatures que es presenten a les eleccions municipals a la ciutat d’Igualada, la seva col·laboració en la presentació d’aquest “Full de ruta per al foment de l’activitat comercial”.

Full de ruta per al foment de l’activitat comercial E

l diumenge 22 de maig estem convocats a escollir les persones i les candidatures que han de dirigir el Govern de la ciutat d’Igualada, en el període 2011-2014.La situació econòmica general i, la d’Igualada en particular, demana una implicació de tots en el futur de la ciutat. Per això, des d’Igualada Comerç volem estimular la participació, des de la divulgació de les prioritats d’actuació amb que les opcions polítiques concorren a aquestes eleccions municipals. El “Full de ruta per al foment de l’activitat comercial” és un intent de sistematitzar les propostes de les candidatures en 6 grans àmbits i 25 propostes d’actuació que tenen una influència significativa en el comerç d’Igualada. Aquesta sistematització busca reflectir de forma clara i concisa quins són els propòsits de cada grup o candidatura municipal en aquells aspectes que afecten de forma clau la quotidianitat del desenvolupament comercial de la nostra ciutat. No busquem una lectura electoral en la que 1. Les comunicacions i l’activitat comercial · Millores en els accessos · Millores en les entrades · Senyalització 2. Les actuacions de manteniment · Millores en neteja · Millores en enllumenat · Millores en Seguretat · Canvis en la circulació i transit · Manteniment d’edificis

4

Igualada Comerç

censurar o enaltir cap partit ni candidat. De fet és una eina que ens ha de permetre poder separar la essència mateixa de cada proposta electoral, del discurs públic on trobem tots els àmbits d’actuació que afecten la nostra ciutat. Som comerciants i el nostre dia a dia és també el d’Igualada, per això volem proposar aquest “full de ruta”, volem participar i conèixer, abans de començar, com serà la nostra ciutat durant els propers quatre anys. Així, els 6 àmbits generals que ens afecten a tots, però molt especialment al comerç, amb el detall de les propostes que cada candidatura pot especificar resumint les propostes d’actuació municipal 2011-2014, si la seva candidatura té la responsabilitat del Govern d’Igualada. Per això se’ls demana quines actuacions serien prioritàries, quin any es realitzarien i, el cost de la inversió municipal prevista en cada un d’aquests àmbits:

3. La preferència de vianants · Ampliació de la vianantització · En els altres eixos comercials · Actuacions de renovació urbana · Ordenació de càrrega i descàrrega 4. La promoció d’aparcaments · Aparcaments gratuïts · Aparcaments de zona blava · Altres modalitats d’aparcament · Aparcaments soterrats

5. La col·laboració pública – privada en el foment d’Igualada · Igualada Comerç · Fires i promocions · Marca ciutat d’Igualada · Promoure el BID Igualada · Altres actuacions 6. El model de comerç · Locals tancats · Pla d’usos comercials · Captació de grans empreses · Festius comercials


FULL DE RUTA

IGUALADA COMERÇ

LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT

Segons un estudi de l’Eix Comercial d’Igualada per a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, sobre diferents àmbits i elements de la nostra ciutat, la qualificació mitja d’aquests aspectes decisius per al comerç i la ciutat, segons la ciutadania, és simplement acceptable. Aquest document ha estat enviat a tots els grups i partits polítics que participen en les properes eleccions municipals de 2011.

El pressupost de l’Ajuntament d’Igualada de 2.010 ha estat d’uns 65 M €. Un 40% (pràcticament a meitats) obtingut de crèdit i subvencions d’altres institucions. A l’àrea de promoció econòmica i ocupació s’hi ha dedicat 2 M €, un 26% més que l’any 2009. Un pressupost de més de 1.500 €/habitant/ any. Però dels quals només se’n recapta 900 €/habitant/any.

Igualada Comerç

5


CONFEDERACIÓ DE COMERÇ

COMERÇ + TIC

un binomi necessari pel nostre futur Miguel Ángel Fraile · Secretario general de la CCC

L

a relació del comerç de proximitat amb la tecnologia és molt més estreta del que pot semblar a primera vista. Malgrat que el sector encara té molt per fer en quant a l’estrategia de generar valor en la utilització de les noves tecnologies, la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) és molt conscient de la necessitat de crear línes paral·leles entre les TIC i el comerç, com un important element dinamitzador de les nostres ciutats. Som totalment conscients que les nostres empreses han de ser un vehicle molt important per implantar els nous hàbits del desenvolupament de les TIC, com per exemple, el pagament mitjançant el mòbil, que només serà capaç de substituir a les targetes per mitjà de la completa implicació del comerç minorista. A la CCC això ho sabem i per això estem destinant els nostres esforços per millorar els índex de penetració de les TIC a les pimes que representem, no només per tal d’oferir millors serveis als nostres clients, sinó també, i molt important per nosaltres, per millorar la nostra competitivitat. De cara al futur, el nostre paper és important, però ara estem al present i hem de treballar de valent per tal d’assolir els reptes que s’ens presenten. A les aplicacions de telefonia mòbil que puguem implementar als nostres establiments, també cal destacar la gran millora que hem vist en els últims anys amb les aplicacions informàtiques que utilitzem a les nostres empreses en la nostra activitat diària, com són les ofimàtiques, les de facturació i les de comptabilitat que ens ajuden a realitzar les nostres tasques d’una manera molt més eficient. El que sí que és cert és que els establiments cada vegada més aposten per Internet. La seva presència a la xarxa creix any rere any i s’ha convertit en la principal eina de Marketing per presentar els seus serveis d’una manera ràpida i precisa. Gràcies a Internet i al mòbil, tenim una nova oportunitat de negoci. És per això que la CCC basa la seva estratègia respecte a les TIC impulsant la investigació, l’anàlisis i la promoció de projectes d’implantació real al comerç. I com no podia ser d’una altra manera, també tenim el comerç electrònic que gràcies a l’avanç de les aplicacions ofimàtiques ens permet tenir un major control dels stock, així com una distribució ràpida entre els nostres clients. És tant l’èxit que té, que el comerç de proximitat està apostant clarament per aquesta alternativa i està desenvolupant de manera paral·lela les seves botigues online a Internet. La nostra obligació com a organització més representativa del comerç català, en la que apleguem uns 350 gremis i associacions i 90.000 comerciants, és generar inquietuds per les TIC ja que són el futur i ens ajudaran a ser més competitius. Sabem que encara hi ha molt per fer,per tal de reduir la distància entre els comerciants i les noves tecnologies, però ho farem, sense cap mena de dubte, ja que serà un gran benefici per nosaltres.

6

Igualada Comerç


REPORTATGE

La Generalitat declara Festes Tradicionals d’Interès Nacional els

Tres Tombs d’Igualada A

quest mes de març s’ha fet oficial la declaració de la celebració dels Tres Tombs d’Igualada com a Festa Tradicional d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixement, esperat des que el 2009 va otorgar-se la Creu de Sant Jordi a l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada en reconeixement a tot el treball realitzat des de 1822 per mantenir aquesta festa de forma ininterrompuda passant de generació en generació. La Generalitat de Catalunya a través del Catàleg del Patrimoni Festiu, reserva la denominació de festa tradicional d’interès nacional a les ce-

8

Igualada Comerç

lebracions recuperades, reconstruïdes o de nova creació, sempre a partir d’uns antecedents transmesos de generació en generació i amb una trajectòria mínima de 25 anys de celebracions ininterrompudes, que hagin assolit caràcter identitari en les comunitats que sustenten les festes i que tinguin una projecció nacional La festa dels Tres Tombs d’Igualada, celebrada ininterrompudament des de 1822, cada any fa tombar multitud de carros per la capital de l’Anoia. La festa, organitzada per l’Antic Gremi de Traginers comença el mateix dia 17 de gener, onomàstica del sant, amb un ofici solemne

a la basílica de Santa Maria. Tot i això, els Tres Tombs pròpiament dits se celebren el primer diumenge després del 17, amb la presència de la diligència -carruatge únic a tot l’Estat-, les banderes històriques, el carro del sant, el carro de la palla i la banda de música de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en una de les celebracions més lluïdes de tot el país, declarada, el 1981, Festa d’Interès Turístic per part de l’Estat espanyol. Si bé, des de fa uns anys, diverses localitats celebren novament aquesta festa, Igualada s’enorgulleix de ser l’única que, des de l’any de la seva fundació, el 1822, ha celebrat els Tres


REPORTATGE

L’Antic Gremi de Traginers

Tombs cada any, fins i tot amb les condicions climàtiques i històriques més adverses. Això esperona tota la ciutat a posar el màxim interès i treball per continuar aquesta gairebé bicentenària tradició i implicar-hi tota la ciutadania, que any rere any omple els carrers per veure passar la comitiva. Segons consta en documents oficials d’Igualada, ja en l’any 1816 es coneix el Gremi de Sant Antoni Abad. Ara bé, no és fins el 1822 quan realment es constitueix com a entitat organitzada i amb ganes de continuïtat, tot adquirint una bandera amb la imatge del sant anacoreta. D’aquesta manera, cada any, pels volts del 17 de gener se celebra la festivitat amb missa solemne, benedicció de cavalleries, Tres Tombs i el tradicional ball.

Anys de divisions

En alguna època, l’entitat va patir escissions i es va dividir en dos grups: la Bandera Petita, de l’any 1822, i la Bandera Gran, estrenada el 1856, procedent de la primera escissió. L’any 1909 eren dues les colles que celebraven la diada amb molta il·lusió: la Colla Vella, coneguda com a Aliança de Arrieros i Antigua Sociedad de Sant Antonio Abad -propietaris de la Bandera Petita-, i la Colla dels Joves, successora de la constituïda el 1856 -que era qui tenia la Bandera Gran. Quan després d’alguns anys es van ajuntar les colles, amb la denominació de Gremi de Carreters, sota advocació de Sant Antoni Abat, va sorgir una nova divisió, aquesta a càrrec dels mossos

carreters. Aquests celebraven els actes religiosos a l’església del Roser i els recreatius a la Societat Aliança Cultural, també dita Bandera Negra. Això no obstant, les banderes gran i petita continuaven al Gremi de Carreters, els quals continuaven mantenint la part típica de la festa. No és fins el 1940 que l’Antic Gremi de Traginers manté una total unanimitat i agermanament de manera indissoluble, digna de tot mèrit. Pertanyen igualment al gremi diferent oficis auxiliars, com són: basters, ferrers, veterinaris, vaquers, i altres. Es calcula que eren un miler les llars igualadines que celebraven vivament aquesta festivitat.

Unificació i esplendor

Els traginers, un cop oblidades per sempre les antigues disputes, han anat celebrat amb tota brillantor els actes corresponents a cada quart de segle simultàniament, sense ordre preferent, amb els aniversaris de les respectives banderes. La cercavila dels tonis, com així són coneguts els participants en els Tres Tombs, va tenir un especial relleu l’any 1960. Presidia el consistori municipal Josep Singla i Morera, gran entusiasta de les tradicions catalanes. Gràcies al seu interès, es pot agrair la construcció de la Diligència Igualadina, reproducció exacta de les que feien el recorregut Igualada-Barcelona, i que, tirada per cinc, set o una vegada amb nou cavalls, enriqueix de manera extraordinària la multicolor desfilada anual dels Tres Tombs. Una de les efemèrides més recents va tenir lloc el 1972, quan es commemorà els 150è. aniversari de

és l’entitat que organitza anualment els Tres Tombs, entre d‘altres activitats. A Igualada, com també a una bona part de poblacions catalanes, aquesta festa omple els carrers de gom a gom, arribant a ser fins i tot en alguns casos com Igualada, una de les festes de més ressò de la ciutat no només a nivell local, sinó també comarcal i nacional. Des de sempre, la Festa ha estat un espectacle molt entranyable per a tots els ciutadans i especialment pels infants, els quals en un món tan modern com l’actual, són els que més gaudeixen de la passejada de carruatges i els elegants animals; els cavalls.

la Bandera Petita i de la constitució del propi gremi. Va presidir els actes Joaquim Nogueres i Márquez, capità general de Catalunya, el qual, amb la presència del consorci en ple i altres agremiats, va posar la bandera commemorativa al saló d’actes de l’ajuntament de la ciutat. Cal destacar, també, un acte curiós i demostratiu dels homes de Tralla: es varen repetir els Tres Tombs, tota vegada que la pluja va privar que es fessin en el seu dia. Gairebé totes les banderes de la comarca acompanyaren aquest assenyalat acte. Un nou guardó va enfortir els valors tradicionals i folklòrics de la festa l’any 1974. L’ajuntament que presidia Joan Grau i Vilasseca va atorgar a l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada la Medalla de la Ciutat al mèrit cultural, en un acte celebrat al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència del governador civil i el president de la Diputació de Barcelona. L’any 1976, l’Antic Gremi de Traginers rebé un altre reconeixement. La Diputació de Barcelona li atorgà la Medalla d’Or de la Província, sent l’única entitat igualadina Igualada Comerç

9


REPORTATGE Entrega de la Creu de Sant Jordi a l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada

distingida amb aquest guardó. El lliurament va ser fet pel ministre Rodolfo Martín Villa i el president de la diputació, Juan Antonio Samaranch, les mateixes autoritats que dos anys abans els havien atorgarat la medalla de la ciutat. Cinc anys més tard, el el 13 de desembre de 1981, el consell de ministres espanyol va declarar la festa Fiesta de Interés Turístico Nacional. Entre les moltes efemèrides, cal recordar un sacerdot igualadí, mossèn Amadeo Amenós, per cert molt estimat, que durant els anys de la Guerra Civil, el dia 17 de gener, des d’un balcó de l’Horta Vella, feia passar els animals i carros per sota el balcó i beneïa les cavalleries. Varen ser uns actes molt emotius i no absents de perill, que demostren el sentiment i l’empeny que els avantpassats igualadins tenien per la tradicional celebració. Per fer un resum del potencial que any rere any va anar adquirint la festa dels Tres Tombs d’Igualada, cal destacar la quantitat de carruatges d’època en perfectíssim estat de conservació, com també la diligència, carruatge únic a tot l’Estat, i que ha recorregut gran part de Catalunya. Amb la diligència, l’Antic Gremi de Traginers ha arribat a la muntanya de Montserrat, fins al peu del Monestir, acte en el qual la ciutat ha portat el ciri votiu a la Verge de Montserrat.

Les banderes i els banderers

A causa de l’estat de les banderes, que ens el transcurs dels anys s’han anat malmetent, la directiva va proposar retirar-les i en el seu lloc fer-ne fer dues de noves. Aquestes es presentaren el 17 de gener del 1977 al saló de sessions de l’ajuntament igualadí en presèn-

10

Igualada Comerç

cia de l’alcalde i el diputat provincial. Foren apadrinades pels dos socis més joves del gremi, donant-hi un símbol de continuïtat. L’any 2006 la Bandera Gran va celebrar el seu 150è aniversari, posant així una fita més a la història de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Fent referència al nomenament dels banderers, podem dir que els primers anys es feia mitjançant un sorteig. Però a partir de l’any 1906 es canvià el sistema fen-lo rotatiu per poder tenir l’oportunitat de ser-ne cada un dels socis. Aquest sistema és encara vigent.  

La imatge de Sant Antoni

Des del 1922 es venera la imatge de Sant Antoni a la Basílica de Santa Maria. Els esdeveniments de 1936 destruïren la magnifica escultura d’estil barroc, però se’n va salvar la peana. El 1940, un soci va regalar al Gremi una nova imatge i, al mateix any, es va inaugurar un nou altar, d’acord amb el projecte de l’arquitecte B. Basegoda. L’any 1946 es varen estrenar el Goigs de Sant Antoni Abat, patró de l’Antic Gremi de Tragi-

ners, amb lletra de mossèn A. Malalts i música del mestre Joan Just.

Els Tres Tombs

Any rere any, Igualada enforteix la cercavila amb una àmplia participació dels tonis d’altres ciutats de la comarca, província i regió, així com les banderes gremials de la comarca. Els igualadins poden, amb veritable orgull, pregonar els seus molts anys d’existència ininterrompuda, veritable lliçó de fe i constància amb què els traginers d’Igualada celebren els Tres Tombs, que són cada vegada més valorats pels igualadins. El primer dissabte després del 17, el gremi realitza una petita cercavila pels carrers més cèntrics de la ciutat, acompanyat de la Bandera Petita i la Bandera Gran. Com marca la tradició, quan la cercavila arriba a casa de cada banderer, aquests obsequien els presents amb coca i barreja, per agafar forces per l’endemà, primer diumenge després del 17, quan se celebraran, com mana la tradició, els tradicionals i lluïts Tres Tombs.


INFORMACIÓ JURÍDICA

��������

������������

��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������Però després d’aquesta primera idea se’ns plantejen alguns dubtes: és igual el concurs que la suspensió de pagaments?, l’empresa tancarà o continuarà la seva activitat?, etc... Si a més es tracta d’una empresa amb la que tenim relacions comercials o laborals, els dubtes es transformen en angoixa: cobraré el que em deuen?, és convenient continuar subministrant a aquesta empresa?, m’acomiadaran?, ... El concurs de creditors permet que l’empresa (també la persona física) paralitzi els pagaments que té pendents en aquell moment, però obliga a pagar tots els que es generin desprès. Per aquest motiu, el jutge designa una persona (tres si el deute és superior a 10 milions d’euros) anomenada administrador concursal. Aquest s’encarregarà de fer un informe dels béns de què disposa l’empresa (actiu), i dels seus deutes (passiu). Les altres funcions que té l’administrador concursal són controlar els deutes que assumeix l’empresa després d’haver declarat el concurs (“crèdits contra la massa”) i autoritzar el seu pagament puntual, encara que no sempre es pagui puntualment. En tot cas, aquests “crèdits contra la massa” són els primers a ser cobrats. Arribats a aquest punt la pregunta és: què passa amb els deutes que havien quedat paralitzats per ser anteriors al concurs?.Doncs poden passar dues coses: 1º) L’empresa, tot i que també els creditors, poden proposar el conveni concursal. Aquest sovint ofereix el pagament d’un percentatge del deute (la resta no es paga), en el termini de diferents

anys. Si aquest conveni és aprovat per una majoria de creditors, tots es veuran obligats a acceptar el conveni. Si és així, la sentència aprovarà el conveni i després l’empresa podrà continuar la seva activitat sense el control de l’administració concursal. 2º) Si l’empresa no vol presentar conveni, o no pot aprovar-lo, es passarà a la fase de liquidació. Això vol dir que es vendran o subhastaran els béns i amb els diners es pagaran els deutes, fins a on arribin. No tots els creditors cobraran en igual proporció, ja que la llei separa els crèdits privilegiats, ordinaris i subordinats. Les hipoteques, leasings, etc... tenen el seu propi tractament (privilegi especial). Poden acollir-se al concurs les persones físiques? Sí, tant si són comerciants com no comerciants. Però a la pràctica només és eficaç quan els creditor aproven un conveni i això no passa gairebé mai en la presona fisica, per això el mes freqüent es que després del concurs continuï devén el mateix que abans del concurs. Durant uns mesos la persona tindrà paralitzat el pagament dels deutes acumulats, i els interessos, però aquests beneficis difícilment compensaran l’esforç personal i econòmic suportat. És cert que recentment el Jutjat Mercantil 3 de Barcelona, va permetre a que després del concurs quedessin extingides els deutes anteriors al concurs dues persones jubilades, però en aquest cas concret van coincidir unes circumstàncies que difícilment tornaran a donarse, i per tant “una flor no fa estiu”. Andrés Iglesias Galán ADVOCAT  ADMINISTRADOR CONCURSAL

iglesias@despatx.es

IGUALADA c/ Sant Magí, 35 – Tel.93 805 41 23 MONTBUI Ctra. de Valls, 6 – Tel.93 803 95 60

IGUALADA c/ Argent, 12 – Tel.93 805 51 82

VILAFRANCA DEL PENEDÈS c/ Dels Ferrers, 14 – Tel.93 892 19 98

VILANOVA DEL CAMÍ c/ Eduard Marquina, 6 – Tel. 93 806 08 07

IGUALADA c/ García Fossas, 7 (Plaça de la Creu)

La primavera t’espera a les nostres botigues IGUALADA COMERÇ

23 11


ESCAPADES CALIFORNIA

Califòr n C

alifòrnia és un lloc molt particular perquè des de sempre, ha estat un dels destins mítics per molta gent que hi viatja per moltes raons. Des de visitar Hollywood i el famós Beverly Hills, veure de prop el Golden Gate i Alcatraz a San Francisco o fer excursions per alguns dels seus parcs naturals, els motius per triar aquest estat nordamericà són molts. En aquesta ocasió volem presentar-vos Califòrnia com un destí idoni per viatjar en família. Califòrnia compta amb alguns dels parcs naturals més espectaculars del món, amb uns paisatges que només podrem trobar aquí. Parcs com el Yosemite o el de The Joshua

12

Igualada Comerç

Tree, entre d’altres, ja mereixen per si mateixos un viatge fins aquestes latituds. L’Estat daurat Califòrnia és coneguda com l’Estat Daurat referint-se a la qualitat del sol per la seva ubicació a la costa oest de Estats units. Compta amb 1.400 quilòmetres de costa que s’aboquen a l’Oceà Pacífic recorrent des del veí estat de Oregó, al nord, fins a Mèxic al sud. Aquesta ubicació converteix aquest estat en quelcom d’únic proporcionant-li una riquesa paisatgística única on trobar paradisíaques platges, riques extensions boscoses i deserts de roca i sorra.


CALIFORNIA

nia Parc Natural joshua tree

ESCAPADES

el somni ara en família

Califòrnia i els seus

parcs naturals

Sierra Nevada és una cadena muntanyosa que recorre part de l’Estat de nord a sud. Gràcies a aquesta cadena, Califòrnia compta amb un paisatge únic i molt canviant. Així, dins de la mateixa Sierra Nevada trobem el Parc Natural del Yosemite, però alhora, a l’est de aquesta carena, hi ha el desert de Mojave i el Parc Natural del “Death Valley”, zones desèrtiques d’una estranya bellesa inusual per als nostres ulls. Califòrnia és naturalesa, i per això també trobem aquí altres parcs naturals com els de Kings Canyon, el de Joshua Tree (que és un tipus de cactus, a part d’un disc d’U2), o el mateix Yosemite amb el seu conegut bosc de sequoies.

Parc Natural del “Death Valley”

Parc Natural del “KINGS CANYON”

Igualada Comerç

13


ESCAPADES CALIFORNIA

El Parc Natural del

Yosemite

Situat a les muntanyes de Sierra Nevada, a uns 300 quilòmetres a l’est de San Francisco. Es tracta d’un dels parcs naturals més populars d’Estats Units i anualment és visitat per milers de famílies que arriben fins aquí per passar-hi les seves vacances. De fet, la seva ubicació és privilegiada ja que permet un contacte directe amb la natura alhora que té a poca distancia ciutats com Los Ángeles o la pròpia San Francisco. La seva morfologia

14

Igualada Comerç

és molt variada ja que té 3000 quilòmetres quadrats d’extensió, que li permet tenir diferents tipus d’hàbitat que ofereixen tot tipus de estils de visita. Des de la magnificència del bosc de sequoies o la tranquil·litat de la Vall del Yosemite, fins a les desafiants muntanyes que formen aquest (com la popular muntanya El Capitán), podem visitar el parc busquen l’aventura i la pràctica d’esports de risc o simplement acomodant-nos en les zones d’acampada o els hostalatges que

ens ofereixen totes les comoditats en plena natura. El parc és també una excel·lent destinació per als amants del trekking i les excursions ja que compta amb 1200 quilòmetres de rutes i camins amb els que podrem visitar tota la magnificència del Yosemite. L’estat de conservació és aquí més que destacable ja que el 95% del Yosemite està declarada reserva natural i això es tradueix amb un gran esforç per part de les administracions estatals i nacionals per preservar

el medi natural. Tot i així, dins del parc trobem còmodes instal·lacions per als visitants i els turistes, i fins i tot un servei de bus turístic que ens permet recórrer el parc sense necessitat de cansar-se massa. Si et decideixes a visitar el Parc Natural del Yosemite, no deixis de visitar el bosc de sequoies gegants que trobaràs a la zona sud del parc. Aquí podràs veure arbres d’aquesta espècie que tenen més de 100 metres d’alt i 20 metres de diàmetre.


On anem avui? SITGES

Sitges, un passeig per el romanticisme a la vora de la Mediterrània

S

itges és un destí conegut per tots ja sigui en la seva vessant més turística, la de la platja i el mar; o per el seu atrafegat ritme nocturn. De fet, és una de les localitats amb major dinamisme de la costa catalana precisament per aquesta dualitat que l’han convertida ja no en una sola localitat, sinó en una idea, un concepte. I és que Sitges té múltiples caràcters i cares diferents que ens

16

Igualada Comerç

poden cridar l’atenció en diferents moments de la nostra vida. Per això és bo recordar algunes de les virtuts més destacades d’aquesta vila tant tradicional com moderna. Sitges s’ha convertit en un refugi per a tots i tothom. A mida que avança el dia, podem veure com la vila es transforma, mica en mica. Comença sent un oasis familiar de bon matí, amb els nens i nenes que fan anar

atrafegats als pares sobre la sorra de la platja. Cap al migdia, les taules i les terrasses adquireixen el protagonisme i és llavors quan descobrim una altra perla de la localitat, la seva gastronomia. La tarda avança i llavors és el moment de passejar per els seus carrerons i veure que la moda de tot el món es troba aquí, amb grans marques i petits detalls d’artesans convivint per trobar un estil únic.


SITGES Arriba la nit i Sitges esclata en una festa per a tots, tant per als més festius que trobem locals oberts gairebé fins a la matinada, com per a un estil més descansat de viure la nit, ja sigui amb una cervesa al famós carrer del “Pecat”, que recordem que aquest no és el seu nom oficial; com amb un cafè amb gel a la vora de la platja.

El plaer de la bona vida

Sitges és el gran referent de la comarca. Amb la seva atrafegada vida social, la seva fama de paradís per a la comunitat homosexual del sud d’Europa o els seus camps de golf, aquesta localitat de la costa catalana ha sabut atreure des de temps immemorials als mes destacats artistes i personatges públics gràcies a una climatologia excepcional i una qualitat de vida molt destacada. De fet, el clima de Sitges és tan suau gràcies a la ubicació de la localitat, a la vora del mediterrani i flanquejat per la serra del Garraf, el que sembla conferir-li un microclima particular. El nom d’aquesta població és el nom català empleat per a designar a les sitges on s’emmagatzema el gra. Tradicionalment aquesta localitat emblemàtica de la costa catalana ha estat el lloc de estiueig preferit per la classe mitja barcelonina des de ja fa un parell de segles. Com mostra d’això, les seves edificacions modernistes es distribueixen per tota la població formant un autèntic mosaic arquitectònic on destaca, per descomptat, el famós “Cau

On anem avui?

Ferrat” on el modernista Santiago Rusiñol va donar un particular sentit a la vida bohèmia i on s’organitzaven vetllades artístiques on es reunien els més destacats artistes de l’època com el propi Rusiñol, Ramon Casas, Miguel Utrillo o el compositor Manuel de Falla. La història d’aquest emblemàtic museu neix amb l’adquisició, en 1884, de dues casa de pescadors per part de Santiago Rusiñol i actualment conta amb una destacada col·lecció d’art amb peces del Greco, Picasso, Nonell,

Ramón Casas i el propi Rusiñol, entre uns altres. Les platges d’aquest peculiar recés mediterrani són planes i afables i es troben dividides en dues zones de bany clarament diferenciades mitjançant un sortint rocós sobre el qual s’alça l’església de Sitges, que aporta un caràcter particular al perfil marítim de la població. La seva oferta en restauració és molt destacada gràcies a la proliferació de restaurants de gran qualitat on podem trobar cuina de mercat i de pescadors.

Igualada Comerç

17


MOTOR GOLF CABRIOLET

Nou Golf Cabriolet

18

Igualada Comerรง


GOLF CABRIOLET

MOTOR

el mite

a l’aire lliure D

urant molt de temps, el Volkswagen Golf Cabriolet va ser un mite a les nostres carreteres. Va ser un dels primers models utilitaris que comptava amb una versió descapotable i això va convertir-lo en una icona per als primers conductors que apostaven, contracorrent, per un estil únic de gaudir de la conducció. Des dels primers models cabriolet, el Golf va tenir sempre una imatge elegant però desenfadada en la que es mantenia sempre l’esperit esportiu que sempre ha caracteritzat la gamma. Ara, de nou, torna el mite en la seva versió descapotable. Ho ha fet al saló de l’automòbil de Ginebra on ha tingut una rebuda espectacular. No cal dir més, es tracta d’una de les versions del Golf més acurades i equilibrades, i per això l’expectació ha estat a l’alçada. Tot i així, el nou Volkswagen Golf Cabriolet no arribarà a casa nostra fins a l’estiu, així doncs, encara estem a temps per pensar-nos de quin color el volem.

Les novetats del nou Golf Cabriolet

Aquest és també un cotxe innovador com podem apreciar en la seva nova capota de lona, d’obertura automàtica en només 9,5 segons. Però a més també s’ha innovat en el darrere del vehicle, una línea de sostre més plana i una major inclinació del marc del parabrises. D’aquesta forma s’aconsegueix un caràcter més individual i esportiu, incorporant els nous fars bi-xenó. En les òptiques posteriors, els tècnics de Volkswagen han incorporat LEDs a l’estil GTI.

Igualada Comerç

19


En quant a l’equipament que ens ofereix el Golf Cabriolet és complet. De fet, podem incorporar tota l’equipació d’un golf a excepció, lògicament, del sostre solar. La seguretat també ha estat motiu de revisió, especialment en l’aspecte del sistema anitvolcada que passa a ser dinàmic. En aquest sentit, el sistema emergeix automàticament amb airbags per al cap, tòrax frontals i laterals, i airbag de genoll per al conductor. També compta amb un sistema de control d’estabilitat electrònic ESP de darrera generació.

Silenci, motors Volkswagen

Tot i ser un descapotable, en aquest model trobem una característica única, ja que és un dels Cabriolets més silenciosos que existeixen. Això s’aconsegueix gràcies al perfeccionament de la capota i al segellat de les portes i finestres que ens permeten gaudir d’una inusual tranquil·litat a l’interior. Per a la motorització, trobem una amplia gama de versions que ens porten a un ampli rang de potencia alhora que respecten uns consums força baixos, des de només 4,4 litres als 100 quilòmetres. Aquest consum correspon al motor més eficaç, des d’un punt de vista energètic, el 1.6 TDI de 105 CV, amb Bluemotion Technology, que a més d’un consum baix ofereix taxes d’emissió de 117 g/Km. La gamma de motors inclou sis propulsors turbo de injecció directa que van des dels 105 Cv fins als 210 CV, per poder de la carretera des d’un punt de vista econòmic com esportiu. Però el millor de tot és la combinació d’aquests motors amb els eficients i estalviadors canvis automàtics de doble embragament DSG. Quatre de les versions en gasolina i una en diesel podran comptar amb l’eficiència d’aquest canvi automàtic que ens portarà a gaudir encara més i millor del plaer de la conducció. En tres versions trobem, a més, la tecnologia BlueMotion Technology, que permet reduir l’efecte contaminant i estalviar combustible en cada tram del viatge.

20

Igualada Comerç


FÓRMULA 1

E

ls catalans hem estat sempre uns apassionats per el motor. Però la nostra passió per aquest ha estat bastant assenyada, ja que l’hem entès sempre com un símbol de l’evolució tècnica. Una bona proba d’això ha estat l’important industria relacionada amb el motor que des del principi hi ha hagut a casa nostra, tant en motos com en cotxes i molts models mítics han sortit de casa nostre per portar-nos per tot el món. Amb els esports de motor succeeix poc més que el mateix. Som afeccionats a aquest tipus d’esport i per tota la geografia catalana tenim probes que ens mostren com des del passat fins ara, ens hem afanyat a gaudir de la velocitat dins d’un circuit. Calafat, Montjuic, Montmeló, son noms que arreu d’Europa és coneixen com circuits mítics, però a part també tenim rallies, raids, i un dels salons de l’automòbil més important d’Europa. La nostra afició pot venir per diferents motius, com poden ser la identificació amb un pilot en concret, amb una escuderia determinada o el poder econòmic i el glamour que representa la Fórmula 1. A part, també ens podem sentir atrets per el fet que és un esport de conducció, una activitat que molts realitzem a diari, encorsetats per lleis i normes que reconeixem necessàries per la nostra seguretat, però en la que podem sentir algunes de les sensacions que pot tenir un pilot en plena cursa. La relació amb el nostre vehicle, la complexitat mecànica, la velocitat, son aspectes que tot pilot, ja sigui esportiu com quotidià, pateix al volant del seu cotxe. Per tant, resulta molt fàcil identificar-se amb en Fernando Alonso o en Pedro Martinez de la Rosa quan aquests trenquen motor, punxen o

MOTOR

Perquè ens agrada tant la Fórmula 1?

fins i tot, paren a omplir el dipòsit, simplement perquè nosaltres també ho fem. També hem de considerar la importància d’aquest esport per a l’evolució dels nostres vehicles. La Fórmula 1 és un excel·lent banc de probes per possibles novetats que més tard

s’incorporen als nostres cotxes. Sistemes de frenada, composició de neumàtics, elements de control de tracció o fins i tot, en el cas dels cotxes més esportius, elements aerodinàmics, han estat abans assajats primer en monoplaces de Fórmula 1.

Igualada Comerç

21


EL RACÓ DEL SOCI

i

Igualada Comerç convida a tots els seus associats a participar en a questa publicació enviant els vostres articles i opinions que serán publicades en aquesta secció. Podeu enviar els vostres articles d’opinió a Igualada Comerç, c/ La Torre, 5, fax 938068801, o per c/e secretaria@igualadacomerc.cat

MIRANT SEMPRE Josep Vidal Camiseria Vidal

A

ENDAVANT

l matí quan et despertes i escoltes la radio, mentre esmorzes a casa i mires la televisió, llegeixes la premsa i et connectes per internet als diaris digitals, tots parlen del mateix: de la crisis, augment de l’atur, empreses que pressenten expedients de regularització de plantilles (ERES). És veritat que estem passant per una època molt difícil i complicada, i els comerços no estem exempts de tot això. Parles entre botiguers i tothom et diu el mateix, que les vendes han baixat considerablement. És veritat, i qui digui el contrari menteix. Al llarg de la història situacions com aquesta s’han repetit i molt més complicades, i sempre ens en hem sortit. El meu avi que actualment té 91 anys sempre em diu el

22

Igualada Comerç

mateix, ell i la generació del 1920 van haver de passar per una època molt més complexa que la nostre, van viure una guerra civil i una postguerra molt difícil, i van poder tirar endavant amb treball i esforç. Sempre em diu “es viu més bé ara i que no li agradaria per res tornar a reviure aquella època.” Per a la nostre generació, la que va néixer els anys 60 és la primera crisis que estem patint. No hem de caure en el desànim. Tenim al nostre abast una sèrie de mitjans, Internet, Facebook, que podem utilitzar. Només cal imaginació i per sobre de tot il·lusió i ganes de treballar. Si els nostres avis no haguessin tingut aquestes ganes i il·lusió per tirar endavant, ara nosaltres no tindríem el que tenim.


INFORMACIÓ JURÍDICA

��������

������������

��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������Però després d’aquesta primera idea se’ns plantejen alguns dubtes: és igual el concurs que la suspensió de pagaments?, l’empresa tancarà o continuarà la seva activitat?, etc... Si a més es tracta d’una empresa amb la que tenim relacions comercials o laborals, els dubtes es transformen en angoixa: cobraré el que em deuen?, és convenient continuar subministrant a aquesta empresa?, m’acomiadaran?, ... El concurs de creditors permet que l’empresa (també la persona física) paralitzi els pagaments que té pendents en aquell moment, però obliga a pagar tots els que es generin desprès. Per aquest motiu, el jutge designa una persona (tres si el deute és superior a 10 milions d’euros) anomenada administrador concursal. Aquest s’encarregarà de fer un informe dels béns de què disposa l’empresa (actiu), i dels seus deutes (passiu). Les altres funcions que té l’administrador concursal són controlar els deutes que assumeix l’empresa després d’haver declarat el concurs (“crèdits contra la massa”) i autoritzar el seu pagament puntual, encara que no sempre es pagui puntualment. En tot cas, aquests “crèdits contra la massa” són els primers a ser cobrats. Arribats a aquest punt la pregunta és: què passa amb els deutes que havien quedat paralitzats per ser anteriors al concurs?.Doncs poden passar dues coses: 1º) L’empresa, tot i que també els creditors, poden proposar el conveni concursal. Aquest sovint ofereix el pagament d’un percentatge del deute (la resta no es paga), en el termini de diferents

anys. Si aquest conveni és aprovat per una majoria de creditors, tots es veuran obligats a acceptar el conveni. Si és així, la sentència aprovarà el conveni i després l’empresa podrà continuar la seva activitat sense el control de l’administració concursal. 2º) Si l’empresa no vol presentar conveni, o no pot aprovar-lo, es passarà a la fase de liquidació. Això vol dir que es vendran o subhastaran els béns i amb els diners es pagaran els deutes, fins a on arribin. No tots els creditors cobraran en igual proporció, ja que la llei separa els crèdits privilegiats, ordinaris i subordinats. Les hipoteques, leasings, etc... tenen el seu propi tractament (privilegi especial). Poden acollir-se al concurs les persones físiques? Sí, tant si són comerciants com no comerciants. Però a la pràctica només és eficaç quan els creditor aproven un conveni i això no passa gairebé mai en la presona fisica, per això el mes freqüent es que després del concurs continuï devén el mateix que abans del concurs. Durant uns mesos la persona tindrà paralitzat el pagament dels deutes acumulats, i els interessos, però aquests beneficis difícilment compensaran l’esforç personal i econòmic suportat. És cert que recentment el Jutjat Mercantil 3 de Barcelona, va permetre a que després del concurs quedessin extingides els deutes anteriors al concurs dues persones jubilades, però en aquest cas concret van coincidir unes circumstàncies que difícilment tornaran a donarse, i per tant “una flor no fa estiu”. Andrés Iglesias Galán ADVOCAT  ADMINISTRADOR CONCURSAL

iglesias@despatx.es

IGUALADA c/ Sant Magí, 35 – Tel.93 805 41 23 MONTBUI Ctra. de Valls, 6 – Tel.93 803 95 60

IGUALADA c/ Argent, 12 – Tel.93 805 51 82

VILAFRANCA DEL PENEDÈS c/ Dels Ferrers, 14 – Tel.93 892 19 98

VILANOVA DEL CAMÍ c/ Eduard Marquina, 6 – Tel. 93 806 08 07

IGUALADA c/ García Fossas, 7 (Plaça de la Creu)

La primavera t’espera a les nostres botigues IGUALADA COMERÇ

23 11


OPINIÓ

sant jordi feia ‘dragging’

s

OC UN FERvENT ADMIRADOR DE LA FEsTA DE sANT jORDI. AqUEsTA és LA FEsTA GROssA qUE ENs PORTA A TROBAR-NOs AL CARRER I A GAUDIR DEL PAssEIG COM POTsER NO hO FèIEM DEs DE LEs PAssADEs vACANCEs. La primavera ja és pletòrica i el nostre ànim se’n deixa contagiar. I si a més som aficionats a llegir, doncs molt millor. Sant Jordi hauria de ser, doncs, el primer dia de l’any. Per al nostre entusiasme o el nostre optimisme, sí sembla ser el primer dia de curs. A partir de llavors ens permetem començar a somiar amb les vacances, fins i tot a pensar a retrobar-nos amb el mar. La cara llavors se’ns illumina i l’adrenalina comença a circular amb més força. La sang ens

torna a les galtes i encara que la nostra butxaca potser segueixi installada a l’hivern més cru, nosaltres ja recuperem la il·lusió. Comencem llavors a sortir cada diumenge, ens anem a fer trekking, rafting, i altres coses que acaben amb “ing” i que ens permeten gaudir de la natura, de la vida. És llavors quan cal ser capaços d’agafar aquesta energia i mirar de portar-la a la nostra quotidianitat. Perquè en èpoques com les que estem vivint, el que cal no és només transmetre entusiasme, sinó també generar-lo. Matar el drac que es menja la nostra economia i permetre que tot torni a florir, com va fer Sant Jordi... Xavier Agramunt · Director

Us convidem a participar fent-nos arribar informació per a les diferents seccions, actes d’interès per a l’agenda, i també les vostres opinions sobre la publicació o sobre la ciutat en general. A partir del proper número d’Igualada Comerç, publicarem les vostres opinions que ens podeu fer arribar directament per e-mail sempre que vinguin acompanyades del vostre nom i forma de contacte. Podeu enviar-ho a: secretaria@igualadacomerc.cat

fem bona impressió

24

Igualada Comerç


Amb la col·laboració:

M’AGRADA

IGUALADA


IGUALADA SOLIDÀRIA

IGUALADA COMERÇ

SOLIDÀRIA

E

l comerç és un sector íntimament vinculat a la solidaritat. El comerç és proximitat a les persones, vocació de servei, compromís i identificació amb el seu entorn, i per tant solidaritat. Per la seva idiosincràsia, aquesta activitat sempre ha estat i és un fidel receptor de les inquietuds dels seus clients i dels batecs de la població. No n’hi ha cap sector capaç de, en un molt curt període de temps, plasmar les necessitats, sensibilitzar la gent, i el més important, emprendre i liderar accions concretes amb l’objectiu d’ajudar als més necessitats. I, com sempre, Igualada Comerç, ha estat un dels principals propulsors d’aquestes tasques solidàries. Ja als principis de 2000, la aleshores la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada va realitzar amb el motiu de Sant Jordi, la campanya que tenia com l’objectiu enviar llibres, material escolar i diners al Poble Sahrauí. Aleshores es van recollir més de 3000 llibres, llapis, folis i altre material escolar. També, i amb l’excusa del canvi d’euro, es va fer la recollida d’antigues pessetes, amb el resultar de més de 110.000 ptes. (quasi 700 €). Més endavant, concretament l’any 2004, comença la col·laboració amb el La Mataró de TV3. En aquella ocasió, amb el motiu de lluita contra el càncer, es van vendre espelmes entre els comerços associats i el comerç igualadí i la ciutat d’Igualada es converteixen en la tercera població de la Fundació Comerç Ciutadà (coordinadora de la campanya) que va recaptar més donatius, més de 6.000 € i només superada per Mataró i Vilafranca del Penedès. Cal dir que Igualada era per davant de les ciutats molt més grans, com ara Badalona, Terrassa, Sabadell, etc.

26

Igualada Comerç

L’any següent, 2005, torna la col·laboració amb el Marató. Les malalties a les que aquell any es van dedicaran els recursos obtinguts eren l’Alzheimer, el Parkinson, l’Esclerosi múltiple i l’Ictus. Desprès de dues setmanes de frenètica activitat, la UBIC va concloure amb èxit la segona col·laboració amb la Marató de TV aportant quasi 5.700,00 €. Aquest any, Igualada es torna a convertir en la segona població que ha recaptat més donatius, i per davant de les ciutats molt més grans, com ara Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, etc. Durant tots aquests anys han estat moltes les mostres, campanyes i accions de sensibilització en contra d’injustícia, fam i patiment. La Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada es va manifestar en contra d’invasió i la guerra d’Iraq, va fer una crida a recaptar recursos desprès del terratrèmol d’Haití, el tsunami d’Indonèsia, etc. Però, l’acció més gran ha estat la campanya de construcció d’una escola a l’Índia, coordinada per la Fundació Vicente Ferrer, de la que es va parlar en el nº 2 de la Revista Igualada Comerç. En aquesta ocasió es van recaptar quasi 8.400€, entregats integrament a aquesta Fundació. De fet, l’escola està a punt d’acabar, i la seva inauguració s’espera per aquesta Setmana Santa. El nom que portarà serà la Ciutat d’Igualada. Les notícies d’aquest projecte van arribar fins al President de la Generalitat de llavors, el Sr. José Montilla, qui va destacar, sobretot, el fet d’emprendre aquests projecte, malgrat la ja galopant crisi econòmica que afectava el sector. Tot això no s’hagués pogut realitzar sense l’esperit solidari del gran comerç igualadí i els seus habitants. Una i altre vegada es confirma la gran capacitat de reacció dels igualadins.


El llibreter recomana El puente invisible, Julie Orringer

ed. Lumen, 2010 · Cartoné, 736 páginas · ISBN: 9788426417657

CATALÀ NO FICCIÓ

Una fría mañana de septiembre de 1937, Andras se despidió de Budapest. París estaba esperándole, y allí el joven frecuentaría la mejor escuela de arquitectura de la época. Andras llevaba en el bolsillo una carta, sin saber aun que aquellos pocos folios le llevarían hasta Klara, una mujer frágil y hermosa, que miraba el mundo con ojos tristes y dirigía una escuela de ballet clásico. Tras unos meses de recelos y dudas, su historia de amor empezó a tener cuerpo, pero ¿por qué siempre tanto pesar, tanto dolor en el rostro de Klara?, ¿por qué tanto silencio? En la

Historia, en esa pesadilla hecha de cruces gamadas y alambres que marcó el siglo XX, había que buscar las respuestas. Julie Orringer escriu una apassionant i fascinant novel·la que te com a punt de partida la vida dels seus avis. El París d’entreguerres, l’aparició del monstre nazi, els patiments de la població jueva hongaresa, etc.; un món on diversos personatges amb els seus patiments diaris i quotidians es converteixen en el símbol de qualsevol família trencada per la guerra. Una novel·la intensa i inoblidable.

Els embolics de la Rita, Mikel Valverde

Ed. MacMillan, 2010 · Cartoné, 150 pàgines · ISBN: 9788479426293

CATALÀ FICCIÓ

La Rita té un problema: els seus pares volen tornar un aspirador que no els agrada gens amb el qual regalaven un ninot. Ho han de tornar tot, però la Rita no troba el ninot. Els seus pares esperen que el torni i confien en ella. Així que la Rita farà tot el possible per aconseguir-lo i està segura que trobarà una solució... O no? El que la Rita no sap és que algú ha amagat informació important en un ninot igual que el seu. Encara sort que el seu nou amic, en Nicolai, la podrà ajudar.

La Rita és un simpàtic i entranyable personatge creat per l’escriptor i il·lustrador Mikel Valverde. Ella juntament amb els seus amics viu un munt d’aventures ón l’humor i l’emoció caminen de la mà. Un personatge proper amb problemes propers amb els que tots els lectors es poden identificar: dir mentides, voler crèixer massa ràpid o manipular als amics... Sort que la Rita és espavilada, te bons amics i un munt de granotes savies i sap com sortir de tots els problemes.

La casa cantonera, Sílvia Alcàntara

Ed. Edicions de 1984, 2011 · Rustega, 142 pàgines · ISBN: 9788492440580

CASTELLÀ NO FICCIÓ

Dues germanes es retroben per repartir-se les poques coses que en morir els ha deixat la seva mare. Feia més de vint anys que no es veien. Una veïna de tota la vida les acompanya per les resclosides estances de la casa i els petits objectes els desperten els records. El vincle de la vida passada s’imposa com un malson al seu desig de fugir, de tornar al món quotidià conegut i controlat. Retingudes per preguntes que mai no s’han respost, queden atrapades en una teranyina asfixiant. L’emprenta de la mare ressorgeix i il·lumina els racons foscos

de les seves vides. La infelicitat d’una filla, és potser l’alegria secreta de la mare? Desprès de l’èxit de la seva anterior novel· la, Olor de colònia, Silvia Alcàntara torna amb una història que quasi es podria definir de cambra. Pocs escenaris, pocs personatges, però moguts amb una gran intensitat construeixen mica en mica una teranyina de sentiments i records que desvetllaran els fantasmes del passat i faran sortir a la llum dolorosos records. Una bona novel·la psicològica, breu però molt intensa, que deixarà emprenta en el record els lectors.

Olor de gas, Pep Elias

Ed. Pagès Editors, 2010 · Rustega, 140 pàgines · ISBN: 9788499750095

CASTELLÀ FICCIÓ

L’Adam és un home feliç que comet l’error de creure que tot el que té durarà per sempre. En el moment més inesperat, però, tot se li’n va en orris i, amb la sensació que la vida l’ha estafat, decideix començar tan lluny com sigui possible i acaba convertit en el primer ésser humà que arriba a Mart. Una història singular que, malgrat estar ambientada en un altre planeta, no deixa de ser una irònica metàfora de la humanitat. El resultat és una distreta crònica marciana amb poca ciència i molta ficció.

Olor de gas és una divertit i irònic retrat de la nostra societat vestit de novel·la de ciència-ficció. Una novel·la que es llegeix amb un somriure constant i que destapa de forma subtil i juganera els mals i les contradiccions de la nostra societat. L’obsessió per una fama efímera, la invasió de la intimitat, les absurdes curses entre els goberns, etc. Política, familia, amor, sexe... tot passa per la irònica mirada de Pep Elias fins construir una novel·la que encara de ser breu, parla de moltes coses. Fins i tot, una mica d’esperança. Igualada Comerç

27


d’ARAU es un espai de referència a casa nostra on últimes tendències i les novetats dels grans dissenyadors és combinen a la perfecció. Especialitzats en moda multimarca femenina, cada temporada d’ARAU es renova, actualitzant i renovant les col·leccions que ha de tenir un espai singular i capdavanter en moda. Es tracta de col·leccions d’un caràcter molt definit, capaces de fer destacar el nostre caràcter més personal. Per això, d’ARAU ens ofereix un assessorament personalitzat amb el millor tracte, buscant sempre que cada clienta se senti com a casa. L’espai de d’ARAU resulta ampli, còmode, on cada clienta es sent lliure i pot gaudir del millor tracte i servei. La seva combinació de la moda més actual amb elements rústics ens permet gaudir di diferents textures, com la de la fusta, que ens fa percebre una qualitat única en la roba però també a la botiga. D’aquesta forma, la il·luminació resulta determinant per poder veure les peces com cal, permetent apreciar la perfecció de cada tall, de cada plec, i tot en un ambient amb la millor selecció musical de fons i un esperit desenfadat per poder gaudir de les compres com una experiència personalitzada. d’ARAU busca trobar la dona actual i cosmopolita que portem dins, que li agrada la moda i gaudeix cuidant-se, que busca la diferencia sense tenir en compte l’edat.

A d’ARAU TROBARÀS LES PRIMERES MARQUES COM: MANILA GRACE, FORNARINA, COOKED IN BCN, GERRY, MISS ME, VSL, MARITHE & FRANÇOIS GIRBAUD, TRICOT CHIC, IMAYIN, CREA CONCEPT...

28

Igualada Comerç


Samarreta FORNARINA SPORTGLAM Texà FORNARINA Bamba FORNARINA Bitlleter FORNARINA Bossa FORNARINA Cinturó FORNARINA

Americana M + FG Pantalon M + FG Corpinyo TRICOT CHIC Cinturó NARA Botí FORNARINA

Vestit TRICOT CHIC Jaqueta TRICOT CHIC Collaret TRICOT CHIC Sandàlia FORNARINA

Pantalon Cargo MISS ME Top MANILA GRACE Jaqueta punt MARITHE & FRANÇOIS GIRBAUD Bossa i Cinturó NONA Mocador MANILA GRACE Igualada Comerç

29


GOURMET

TARTA TATIN Ingredients Pomes · 6 pomes Golden · 30gr. de sucre · 30gr. de mantega CARAMEL · 170g de sucre · 50g de mantega · Pasta brisa o pasta de full

30

Igualada Comerç


GOURMET

És ideal per a QUALSEVOL ÈPOCA DEL L’ANY ja que s’acostuma a servir una mica tèbia. És molt bona també amb una mica de gelat de vainilla..... Sabeu que també es pot fer amb peres, prÉssecs... ? Fins i tot amb tomàquets!!!!

El.laboració Com que és tan fàcil de fer, us explicaré que aquesta tarta va ser un error. Les germanes Tatín, que tenien un restaurant a la Vall del Loira cap a finals del segle XIX, van badar al fer la tarta tradicional de poma i en va sorgir aquesta dolça manera de menjar les pomes. Fem el caramel amb 170g de sucre. Amb el sucre ja desfet, però sense que agafi color, traiem la tartera del foc i hi afegim els 50g de mantega. Pelem, traiem el cor de les pomes i les tallem a vuitens. Les anem posant dins del motlle, una cap amunt i l’altre cap avall, fins que quedi tot cobert. Escampem per sobre les pomes 30g de sucre i encenalls de mantega. Ho cobrim amb la pasta de full o brisa (es pot comprar congelada) i l’anem introduint bé per les vores. La fem coure dins el forn precalentat a 180º uns 40 min. La traiem del forn i esperem uns 10 minuts a desmotllar-la. Si tenim la tartera, la mateixa tapa ens serveix de plat.

Igualada Comerç

31


EN FAMÍLIA

LA IMPORTÀNCIA DEL COM, PER SOBRE DEL QUÈ Pilar Arbós i Aixalà · PSICÓLOGA

L

a família és un sistema on els seus membres fonen recursos i necessitats. Per això, qualsevol petit canvi o problema afecta a tots els seus membres. Com a sistema viu, en moviment, la convivència familiar suposa un equilibri molt fràgil entre els interessos i recursos dels seus membres i aquest és un factor que pot marcar clarament el clima familiar. Fer front a aquest canvis o a les situacions quotidianes que poden aparèixer en qualsevol moment pot resultar més dificultós com més complexa és la família, com més membres vulnerables conté (nens, adolescents, gent gran, persones en dificultats), com més adverses són les circumstàncies,... Ningú és expert i tots som aprenents en la nostra pròpia família. I, com que es tracta d’ aprendre, fer canvis adaptatius i alhora, mantenir el “vaixell” familiar estable, els millors canvis són els més sen-

32

Igualada Comerç

zills, subtils i de sentit comú. Generalment, no fem massa modificacions en el nostre funcionament si no apareixen conflictes o dificultats. El nostre cervell tendeix a comprometre’s amb les seves creences i valors i el timó familiar també. Però, sovint, quan apareix algun conflicte i ens adonem que cal fer un viratge, pensem en canvis dràstics, difícils d’ aconseguir, agosarats, impossibles per massa costosos a diferents nivells. Per exemple, pot passar que una família s’ adoni que els pares treballen molt, van estressats i els fills tenen poc contacte amb ells. Si aquesta família consulta un terapeuta familiar i arriba a la conclusió que cal fer un canvi, tots plegats ens podem donar per satisfets, ja que realment és el que convé, que hi hagi consciència de la necessitat de canvi. Sovint, en aquest punt, la família pensa en què pot fer i les idees són costoses, poc adaptatives o poc ecològiques, sostenibles en el temps (“ I si canvio de feina? I si anem de vacances a Disneyworld, que els nens

sempre ho demanen? i si els porto jo cada dia al parc, enlloc de fer tantes extraescolars?) Són bones solucions però no sempre possibles. Pot passar que acabem decidint no fer res o que els canvis iniciats s’ esvaeixin amb el temps i guanyin les inèrcies del passat. O que estiguem molt bé de vacances i tot sigui igual al tornar,... o que els fills i filles es quedin sense anar al parc ni fer extraescolars.


EN FAMÍLIA

Els millors canvis, els més radicals i fàcils de mantenir, es basen en el com. Com fer les coses les canvia completament i és una forma de convidar a fer-ne d’ altres de més saludables. No és el mateix rentar els plats gaudint del contacte de l’ aigua, de l’ aroma del sabó, del soroll de la vaixella, de la música o el silenci,... que rentar-los pensant en que encara en queden molts, o que cal deixar-los perfectes i

que no m’hi estic fixant prou. Quan a la família tenim persones gran o petits, sabem que a ells els cal calma, temps i una actitud tranquil·la. El gran canvi és el d’ actitud. Decidir amb quina actitud començo el dia, em marca com serà aquest. Decidir amb quina actitud ens relacionem com a família marca el clima de casa, la forma de relacionar-nos. No fan el mateix dues famílies que porten els fills

al mateix parc, encara que aparentment facin les mateixes coses. En les dues no hi ha el mateix nivell d’empatia, d’atenció, d’independència i creativitat, d’actitud conciliadora davant els conflictes. Els indicadors d’ habilitats de tipus emocional són els que ens marquem nosaltres voluntàriament i decideixen com seran les nostres vivències i reaccions. Sovint, les indicacions que donem els terapeutes de família són les de petits grans canvis. Modificacions en la manera de fer les mateixes coses, que són les que ens costen de canviar. Canvis estratègics, sostenibles en el temps i amb els que, sorprenentment, descobrim que fem menys del que fèiem abans d’ introduirlos, ja que sovint alliberen d’una càrrega de creences irracionals del que és necessari fer perquè la família no s’ enfonsi, oblidant que si ens deixem anar i no oposem resistència, l’ aigua tendeix a permetre que surem. És difícil no oposar resistència i no voler que el vaixell vagi de totes, totes cap a port, però es pot provar i els efectes beneficiosos de provar-ho es noten ben aviat. Quan torna a haver-hi una baralla entre germans a casa, entre pares i fills, una situació que no millora i ens sentim frustrats, una situació que s’ encalla per molt que intentem desencallar-la, podem provar de respirar i fer-la d’ una altra manera: més poc a poc, més ràpidament, xiulant o cantant, exagerant-la,... Si més no, canviarem el nostre estat d’ànim i el nivell de consciència del que ens està passant.. I això només és ja una gran influència en el clima familiar.

Igualada Comerç

33


SALUT

Mal d’esquena o lumbàlgia? U

n dels trastorns o molèsties més habituals és la lumbàlgia, un mal d’esquena localitzat a la part baixa d’aquesta, més concretament als ronyons. Acostuma a ser una molèstia persistent que pot tenir diferents causes però que poques vegades té conseqüències importants més enllà del dolor. Les visites al metge per aquest tipus de dolència són habituals i són moltes les persones que veuen com els episodis de lumbàlgia els afecten de forma periòdica durant diferents períodes de l’any.

Identificar el problema, una qüestió complicada

La lumbàlgia més habitual és una alteració en algun dels teixits o estructures que formen i envolten la nostra columna vertebral. Una inflamació muscular provoca una tensió estructural que ens provoca dolor alhora que pot portar-nos a forçar postures incorrectes que propicien un empitjorament de la lumbàlgia. Si volem identificar les causes principal , podem trobar que el més freqüent és que els símptomes s’atribueixin a un to muscular deficient, contractura o espasme muscular, esquinços dels músculs o lligaments, o a problemes articulars.

34

Igualada Comerç

Sí sembla clar, però, que una forma física deficient, estar assegut o dret molta estona, la tensió emocional, fer treballs que sobrecarreguin la zona lumbar o el sedentarisme, poden augmentar el risc de patir mal d’esquena.

La prevenció, sempre el millor remei

Per a la lumbàlgia cal considerar dos enemics principals que seran el sedentarisme i la mala higiene postural. Així doncs cal que ens esforcem en corregir aquests dos factors de risc si volem tenir una esquena sana i sense problemes: El sedentarisme té, entre altres efectes, el sobrepès. Aquest és també un factor clau perquè la nostra esquena pateixi dolors periòdics. És recomanable mantenir els músculs forts fent exercici de forma habitual perquè puguin sostenir i protegir la columna. Els més recomanables són caminar, la natació o el ioga. El calçat també ens pot facilitar una millor correcció de la postura de la nostra esquena, així que hem de comptar amb sabates confortables i amb una alçada del taló que estigui entre els 2 i els 4 centímetres. Amb el temps i sense adonar-nos-en, adoptem hàbits posturals que poden fer-nos més

vulnerables a patir una lumbàlgia. El més saludable és mantenir l’esquena dreta, mantenint el cos correctament equilibrat. Si a la feina passem molta estona drets, podem posar el peu sobre un tamboret o quelcom que faci el fet. Igualment, el taulell o taula on estiguem treballant, ha de quedar a l¡alçada del nostre melic. Si hem d’estar molta estona asseguts, la cadira ha de ser baixa perquè toquem bé de peus a terra i aconseguir, així, que els genolls quedin a la mateixa alçada que els malucs a més de triar una cadira amb reposa-braços per evitar que els braços suposin una càrrega per la columna. La taula ha de quedar a l’alçada dels colzes. En agafar pes, cal doblegar els genolls ajupintse completament, i no doblegant l’esquena de forma que inclinem el cos cap endavant. A més, quan anem carregats, no dobleguem mai la cintura sinó que girarem tot el cos per evitar torsions innecessàries. Al llit cal dormir en un matalàs còmode i amb un coixí no gaire alt. Les postures recomanades són de costat en posició fetal o una cama flexionada i l’altra estirada, o cara amunt amb un coixí sota els genols.


Tractament i solució

El més habitual, fins i tot en aquells casos en els que podem parlar d’episodis més o menys crònics, és que el dolor desaparegui desprès d’uns dies o d’una situació d’estrés, determinada. Si en canvi veiem com la nostra mobilitat es veu seriosament afectada, pèrdua molèsties urinàries o pèrdua de força o de sensibilitat a les cames caldrà consultar un metge per tal de descartar qualsevol problema mèdic greu associat, per exemple als nostres ronyons. Entre els tractaments més habituals podem dir que el descans és el principal ingredient per a una ràpida recuperació. Les molèsties les podem mirar de tenir sota control amb analgèsics o antiinflamatoris, tot i que sempre serà recomanable consultar-ho al metge o, si és tracta d’un dolor més periòdic, al farmacèutic. No fem servir remeis “ de vella” com l’aplicació de fred o escalfor, ja que aquesta és una solució que només és recomanable en certs casos i alhora és un factor que pot empitjorar el nostre benestar en d’altres.

Igualada Comerç

35


Nutrició i alimentació SANDWICH

La nutrició per portar a tot arreu

Sandwich

M

oltes vegades pensem que un entrepà és quelcom improvisat i que per això no cal parar a pensar en el seu valor nutritiu. De fet, un entrepà pot ser una solució molt versàtil alhora de plantejar un esmorzar o dinar improvisat a la nostra feina, en una excursió o simplement, quan no tenim ganes de cuinar. Per això us volem donar uns quans consells sobre com aprofitar aquest caràcter pràctic de l’entrepà o sandwich sense perdre de vista el seu valor per a la nostra salut. La qualitat dels ingredients també resulta definitiva per aconseguir que un sandwich sigui saludable. Parlem de verdures fresques, embotits de qualitat, pa natural i per descomptat, salses fetes amb les màximes garanties. Per això és molt recomanable que quan ens decidim per un sandwich preparat, l’adquirim en un establiment de confiança. Per això, us recomanem que alhora de triar el vostre sandwich tingueu en compte aquestes petites recomanacions:

36

Igualada Comerç

Els sandwichs són un menjar que podem triar de moltes formes diferents. És recomanable, però , que siguin fets a partir d’aliments lleugers, frescos i a poder ser, que combinin proteïnes amb vegetals.

La caducitat d’un sandwich determinarà la frescor i qualitat dels seus ingredients. Si adquirim un sandwich que caduca en un mes, estem parlant d’aliments que estan molt processats i que per tant, contindran molts greixos saturats i similars. Un sandwich ha de tenir una caducitat aproximada d’una setmana, que és el temps “natural” de caducitat dels seus ingredients.

A l’hora d’adquirir un sandwich, aquest comptarà amb majors garanties nutricionals i de qualitat si estem en un establiment especialitzat, on han preparat ells mateixos l’entrepà. D’aquesta forma ens assegurem a més que en tot moment ha estat preparat en condicions i que la seva conservació en fred no s’ha vist compromesa.


La avantguarda en l’arquitectura en solucions de vidre L’empresa alemanya Solarlux té instal·lada la seva seu central ibèrica al Vallès, 25 anys desprès de la seva fundació, podent oferir així els seus productes a través de diferents distribuïdors. Solarlux, amb els seus sistemes plegables, tancament en vidre de balcons i terrasses, i la seva casa de vidre, és el líder en nous conceptes i arquitectura d’avantguarda, acomplint amb les més selectes exigències del consumidor. Las darreres tendències en materials, disseny innovador, perfileria fina, seguretat antirobatori, protecció contra el fred a l’hivern i el calor a l’estiu, o la creació de nous espais per viure, són només alguns dels arguments que porten a arquitectes de renom i clients particulars amb una clara concepció de la bellesa, confiïn en Solarlux.

Amb les solucions de Solarlux, es pot gaudir de l’estiu durant tot l’any, alhora que es creen nous espais habitables, protegint la llar de les inclemències del clima. Markus Pompetzki, Director Gerent de l’empresa, afirma que la raó de ser de Solarlux es: “ser a nivel mundial l’empresa més influent en l’arquitectura amb fascinants solucions en vidre. Optem alhora per muntar el producte aquí, per l’excel·lència de les empreses existents i també perquè volem fer notar el nostre compromís amb la societat catalana” “A més, aconseguim d’aquesta forma poder oferir un producte selecte a uns preus molt competitius i raonables. Tenim un gran ventall de possibilitats, que s’estén i creix dia rere dia gràcies a la tasca dels nostres enginyers”

Solarlux España, S.L. | Carrer de Vallespir, 19 | 08173 Sant Cugat del Vallès m.pompetzki@solarlux.es | 610 888 976

38

Igualada Comerç


Solarlux fa realitat el somni de viure sense fronteres, gaudint al mĂ xim del confort i de la natura.

Igualada Comerç

39


TEMPS LLIURE

KITE SURF,

Volant damunt l’aigua

T

ot i que a un neòfit el Kitesurf pot semblar una combinació entre fer surf i volar un estel, el cert és que aquest és un esport apassionant i molt més complet que ens ofereix sempre unes sensacions trepidants.

40

Igualada Comerç

Volar sobre l’aigua Amb el Kitesurf el que fem és lliscar sobre l’aigua impulsats com si anéssim sobre un esquí aquàtic, però maniobrant com si féssim windsurf i tot això mentre controlem el “kite” o estel similar a un parapent. Tal combinació dona com a resultat un desplaçament sobre l’aigua a gran velocitat. Però no és només la velocitat el que cal tenir en compte, sinó també la força o l’impuls que en ocasions ens catapulten verticalment fora de l’aigua. A aquesta maniobra se la coneix amb el nom de “watterstart” i és una de les més espectaculars. Seguretat abans de tot Amb el kitesurf el que fem és mig lliscar i mig volar. Per això hem de fer sempre cas als experts quan ens diuen que cal fer alguna mena de curset preparatori abans de començar a practicar aquest esport. En aquest tipus de curset ens mostraran, per exemple, quins són els elements bàsics d’equipament d’aquesta pràctica esportiva. El Kitesurf es practica amb un “kite” o estel, una taula una mica més petita que les de surf, i un joc de cables, que poden ser 4 ó 5, que ens permetran mantenir controlat l’estel. En quant a la seguretat, és recomanable


TEMPS LLIURE utilitzar com a equip personal un casc, armilla, un vestit de neoprè i escarpins. Amb el kitesurf podem fer salts de fins a 8 metres d’alçada i per tant, cal anar segurs. També és important estar ben informats de les platges on podem practicar el kitesurf. Hi ha moltes platges que durant la temporada d’estiu tenen tancades les portes als “kiters” per motius de seguretat. De totes formes, com que també cal buscar vents favorables, les millors platges per al kitesurf estan sempre ben documentades i és força probable que hi trobem alguna escola o un centre de kitesurf. El control en el kitesurf Realment cal que pensem que estem practicant dos esports alhora ja que amb els peus tindrem que tenir un control molt similar al dels surfers i amb les mans, caldrà saber conduir la barra de direcció del “kite”. Així és com es controla el kitesurf, perseguint sempre una bona onada que ens permeti guanyar velocitat alhora que igualment anem controlant l’estel jugant amb el vent. Dues de les cordes del kite estan unides a aquesta barra de control i cal saber jugar amb aquest element per poder aprofitar cada corrent d’aire i calcular el moment de saltar sobre l’aigua.

Igualada Comerç

41


El debat sobre l’energia nuclear

A

ctualment tenim sobre la taula un intens debat sobre la necessitat o no de revisar les centrals nuclears europees per comprovar-ne la seva seguretat en vistes del que ha succeït al Japó. La catàstrofe natural que ha sacsejat aquell país ha provocat una crisi nuclear com la que no havíem viscut des de Txernóbil, tot i que les autoritats ens asseguren que no són casos comparables. Sigui com sigui, en veure les explosions en els reactors de Fukushima, tots hem mirat de reüll les centrals nuclears que tenim més a prop de casa i ens hem preguntat si quelcom semblant ens pot passar aquí. El cert és que no podem deixar-nos portat per aquesta comparativa freda, ja que estem parlant d’una zona del planeta on els terratrèmols i les onades gegants són relativament freqüents. El cert és que el debat sobre la conveniència o no de les centrals nuclears és més o menys erroni. Cal parlar abans de res del nostre model energètic, o millor encara, de l’energia que utilitzem i de quins sacrificis cal fer per mantenir el consum.

42

Igualada Comerç

Què és i com és produeix aquesta energia?

No podem parlar d’energia nuclear ja que sota aquest nom genèric s’engloben diferents tecnologies que produeixen també diferents tipus d’energia que van des de la producció d’electricitat fins a la propulsió aeroespacial. Cal diferenciar i veure també quin model és el que ens preocupa i perquè. Lògicament, el que tots tenim al cap són les centrals nuclears o termonuclears com la de Vandellòs o les que hem vist aquests dies per televisió del Japó. L’energia nuclear és aquella que s’allibera fruit d’una reacció nuclear que és produeix en els isòtops d’alguns elements químics com poden ser l’urani 235, el plutoni 239, l’estronci 90 o el poloni 210. La més habitual per a la producció en les centrals nuclears és la fissió de l’urani 235. Aquests elements és troben a la natura i les reaccions d’aquests també formen part de la natura ja que les podem trobar a l’interior de les estrelles com el nostre mateix sol. En les centrals elèctriques nuclears, aquesta reacció s’utilitza com energia tèrmica que es transfor-

ma en energia mecànica per moure les turbines que generen aquesta electricitat. El procés s’inicia doncs amb la reacció nuclear de la fissió, que allibera partícules subatòmiques que, en frenar en contacte amb la matèria que les envolta, produeixen aquesta força tèrmica que podem utilitzar de diferents formes.

Els perills de l’energia nuclear

El procés és, bàsicament, el mateix en la majoria de centrals. La principal diferència és doncs la seguretat de cadascuna d’aquestes, una seguretat que va molt lligada a l’edat de la construcció i per tant, de part de la tecnologia d’aquesta. I és aquí on trobem un altre problema ja que la tecnologia nuclear ha tingut èpoques de força expansió i d’altres en que, motivats per la consciencia social o per la dificultat de trobar un emplaçament i l’elevat cost econòmic, no s’han creat noves plantes. Per això ara tenim a nivell mundial un “parc” nuclear bastant antiquat. Com a clar exemple de perill nuclear trobem el succeït a la central de Txernobil, ja fa més


L’ENERGIA NUCLEAR de dues dècades. Aquest va ser l’accident nuclear més important de la historia i per tant, un referent indubtable per als detractors de les centrals nuclears. En aquells moments es va arribar a témer un “síndrome de Xina”, que és una catàstrofe hipotètica en la que la fusió de un reactor nuclear travessa la barrera de formigó que té sota del mateix i arriba a creuar l’escorça terrestre de forma vertical fins arribar a les antípodes. El cert és que en aquella ocasió el nucli del reactor va quedar exposat a causa d’una explosió ocasionada per una proba de resistència del mateix. Aquell 26 d’abril de 1986 va formar-se un gran núvol radioactiu que va recórrer bona part d’Europa i que alhora, va provocar que tota la regió fos evacuada, a més d’un nombre indeterminat de víctimes indirectes del desastre com els fills de les dones embarassades d’aquella zona, que van néixer amb malformacions. Els perills relacionats amb el nucli del reactor nuclear tenen una relació directe amb les mesures de contenció d’aquest. Això és el que va passar a Txernobil, ja que l’explosió va destruir aquesta contenció. Però a més cal tenir en con-

sideració el sistema de refrigeració del reactor, que és el que ha fallat a la central japonesa de Fukushima i que ha fet patir els sistemes de contenció. Però a més, l’energia nuclear té un altre perill associat que és el del material radioactiu usat. Quan parlem de cementiris nuclears, estem parlant bàsicament de punts d’emmagatzematge per un material que si bé ha acabat la seva vida útil per a la producció energètica, no ha finalitzat el seu període radioactiu.

Fukushima i casa nostra

L’accident nuclear de la central de Fukushima cal observar-lo amb certa distancia. Estem parlant d’una central antiquada i que es troba en una de les zones més inestables geològicament de tot el planeta. Per això, i aquesta és una pregunta que darrerament hem pogut llegir a molts diaris, resulta curiós que no comptes amb mesures de seguretat més efectives contra terratrèmols i tsunamis. De fet, aquest és el motiu de l’accident: el terratrèmol de Sendai que va tenir lloc el dia 11 de març. Si aquest terratrèmol hagués succeït a casa nostra no podem saber que hauria passat. El

SOSTENIBLE

que si sabem és que el tsunami ocasionat per el sisme, que va ser el que va danyar la central, no hagués tingut conseqüències tant importants en una central om la de Vandellòs, ja que aquesta es troba instal·lada sobre una estructura que l’eleva 30 metres sobre el nivell del mar.

Consum i seguretat

La pregunta que ens hem de fer és si hem d’aprofitar aquesta energia o no. I la resposta està estretament lligada al nostre consum energètic. De fet, l’energia nuclear no esta plenament aprofitada ja que podríem utilitzar-la molt més del que ho fem ara, però el perill potser no paga la pena. El que tampoc podem fer és simplement deixar-ho estar perquè ho trobem perillós. Cal llavors ser conscients que hem d’utilitzar aquest tipus d’energia en funció del control que en tinguem i no del que en creiem tenir. Avançar en la recerca d’aquest control no ha de contraposar-se als detractors de l’energia atòmica i a la inversa. Perquè potser així trobarem la fórmula que ens permeti aprofitar tot aquest potencial sense necessitat de patir.

Igualada Comerç

43


AGENDA TEATRE

SALA TRONO presenta

LA MARATÓ DE NOVA YORK 29 i 30 D’ABRIL i 1 DE MAIG Divendres i dissabte, 10 de la nit Diumenge, 7 de la tarda Preu: 14 € / 10,50 € Lloc: Teatre de l’Aurora

RODA D’ESBARTS INFANTILS I JUVENILS “CATALÒNIA” DIUMENGE, 15 DE MAIG Hora: a les 12 del migdia Preu: gratuït Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

DANSA

BALLET DE CARMEN ROCHE presenta

DANZAR LA DANZA DISSABTE, 30 D’ABRIL

Hora: a 2/4 de 10 de la nit Preu: 15 € Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

IGUALADA DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA VINE I BALLA! DISSABTE 30 D’ABRIL Hora: a partir de 2/4 de 6 de la tarda Lloc: Plaça de Cal Font - Gratuït

XIII MOSTRA DE DANSA CIUTAT D’IGUALADA DIUMENGE, 8 DE MAIG

Hora: a les 6 de la tarda Preu: 3 € · Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

AMB BITRAC DANSA DISSABTE, 15 ABRIL

Hora: a les 5 de la tarda. Preu: 3 € Lloc: Teatre de l’Aurora

INFANTIL

Barrufacinema

BALLADA DE SARDANES DIADA DE SANT JORDI,

CONCERT A SANT JAUME SESOLIVERES

DISSABTE, 23 D’ABRIL

DIUMENGE 29 DE MAIG

a càrrec de la cobla 11 de setembre Hora: 2/4 de 8 del vespre Lloc: Rambla Sant Isidre

BALLADA DE SARDANES FESTA DEL SANT CRIST,

a càrrec de la cobla LLuïsos de Taradell

DIMARTS, 26 D’ABRIL

Hora: 3/4 de 8 del vespre Lloc: a la plaça de l’Ajuntament

CARAMELLES

de la Coral Infantil Gatzara d’Igualada

DISSABTE, 16 D’ABRIL

Hora: a les 9 del vespre - Preu: 15 € Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

44

Igualada Comerç

I VISITA GUIADA GRATUÏTA AL MUSEU DE LA PELL I A CAL GRANOTES DIUMENGE, 15 DE MAIG

JORNADES DE FOLKLORE I CULTURA TRADICIONAL: EL SEGUICI FESTIU DISSABTE 21 DE MAIG

Hora: 4 de la tarda · Lloc: centre de la ciutat

CARAMELLES DE LA CORAL INFANTIL “ELS VERDUMS” DISSABTE 30 D’ABRIL Hora: a partir de les 4 de la tarda Lloc: Centre d’Igualada

JAM-SESSION DIMARTS 3 DE MAIG

Hora: a les 10 de la nit. Preu: gratuït Lloc: Bar Hot Blues (Gès)

CONCERT WEDNESDAY LIPS DIVENDRES 6 DE MAIG Hora: 2/4 de 12 de la nit Preu concert: 6€. Socis Ateneu: 4€ Lloc: Vestíbul de l’Ateneu Igualadí

BALLADA DE SARDANES

a càrrec de la cobla Pare Manyanet

DISSABTE, 14 DE MAIG

CONCERT DE LES CORALS VERDUMS I GATZARA I LA CORAL MUSICANT DE BARCELONA DIUMENGE 15 DE MAIG

RÈQUIEM DE MOZART, a càrrec de l’Orfeó Manresà, la Coral Canigó de Vic, la Coral Mixta d’Igualada i l’Orquestra Terrassa 48

Jornada de Portes Obertes

CANTADA DE CARAMELLES BARRI STA. CATERINA DISSABTE, 30 D’ABRIL

Hora: a partir de les 11 del matí Lloc: centre de la ciutat

Taller EL GENI DE LES COSES DIUMENGE, 15 DE MAIG

MÚSICA

JORNADES

Hora: 2/4 DE 12 (visita) Preu: gratuït - Lloc: Museu de la Pell ’Igualada i Comarcal de l’Anoia

Hora: 2/4 de 8 del vespre Lloc: a la Rambla Sant Isidre

Hora: 12 del migdia - Preu: gratuï Lloc: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

Hora: a 2/4 D’1 del migdia - Preu: gratuït - Lloc: Esglèsia de Sant Jaume Sesoliveres

DISSABTE, 30 D’ABRIL

COM ENTRENAR EL TEU DRAC DIMECRES, 4 DE MAIG Hora: 6 de la tarda Lloc: Biblioteca Central d’Igualada

A càrrec d’alumnes de l’EMMI

Hora: a 2/4 de 6 de la tarda Preu: 3€ (gratuït corals infantils) Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

ACORDIONADA

A càrrec d’alumnes d’acordió de diferents escoles de Catalunya

DISSABTE 28 DE MAIG

Hora: a les 7 de la tarda - Preu: gratuït Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

Hora: ponències de 10 a 2, taula rodona de 4 a 6 de la tarda Preu: gratuït · Lloc: Ateneu Igualadí

“LES FIBRES ENS AJUDEN A VIURE” DIUMENGE, 29 DE MAIG

Hora: de 10,30 a 13, 30 hores Lloc: Auditori del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

POSTALS D’OBLIT, d’Heribert Massana i Soler

DISSABTE, 16 ABRIL

Hora: les 12 del migdia Lloc: Biblioteca Central d’Igualada

INGÈNUAMENT PROTOCOL·LARI de Josep Fàbrega Selva

DISSABTE 16 D’ABRIL

Hora: 7 de la tarda Lloc: Teatre de l’Aurora

PER UN DISSENY MÍNIM,

de Xavier Vives

DIJOUS, 28 D’ABRIL

Hora: a 2/4 d’11 del matí Lloc: Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

ESCENA DE PROP

ES TEMPS DE PRIMAVERA, MAIG, ESCLAT DE RITME I DE COLORS DISSABTE, 21 MAIG Hora a les 5 de la tarda. Preu: 3 € Lloc: Teatre de l’Aurora.


AGENDA CONTES A LES GOLFES: FESTIVAL EN VEU ALTA DIJOUS, 26 DE MAIG

Hora: 9 del vespre. Preu: 6 € amb consumició. Lloc: Sala Les Golfes del Teatre de l’Aurora.

ATENEU IGUALADÍ

FESTA DE L’ATENEU DISSABTE 14 DE MAIG

CONCA ESCENA

Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí Farrés Brothers i Cia, presenten,

LA MALETA DE L’AGUSTÍ Divendres, 29 d’abril

Hora: a les 9 del vespre · Preu: 1 € Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola (Òdena) Genere: Titelles

Hora: tot el dia Lloc: Ateneu Igualadí

Cia. Fura, presenta,

LA TROBADA DE COL·LECCIONISME DISSABTE 21 DE MAIG

Hora: a les 10 de la nit · Preu: 1 € Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola

Hora: de les 9 a les 14h Lloc: Ateneu Igualadí

LA TROBADA DE COL·LECCIONISME Dissabte 14 de maig

Hora: de 9 a les 14h Presentació de la 7a placa commemorativa i de la 6a sèrie de sobres de sucre de l’Ateneu Igualadí. Lloc: Ateneu Igualadí Ho organitza: Grup Filatèlic d’Igualada

PATITROBADA Dissabte 21 de maig

Hora: de les 10 a les 20h Cada dos mesos, la gent del Pati organitza les PATITROBADES a l’Ateneu. Jocs abstractes, d’estratègia, d’administració de recursos, de cartes especials, de carreres, de deducció, jocs per a riure... Veniu a jugar amb nosaltres. Lloc: al Vestíbul, Ateneu Igualadí Ho organitza: Associació Cultural El Pati

NELL’ ARIA APERTA Dissabte, 23 d’abril

TEATRE LLIURE presenta

GATA SOBRE TEULADA DE ZINC CALENTA DIUMENGE, 22 DE MAIG

Hora: a les 7 de la tarda Preu: sense abonament 18 i 15 € Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu GUILLEM ALBÀ I ALWAYS DRINKING PRODUCTIONS presenten FLIRT

28 i 29 DE MAIG

Dissabte, 10 de la nit Diumenge, 7 de la tarda Preu: 14 € / 10,50 € Lloc: Teatre de l’Aurora

SALA TRONO presenta

LA MARATÓ DE NOVA YORK 29 i 30 D’ABRIL i 1 DE MAIG Divendres i dissabte, 10 de la nit Diumenge, 7 de la tarda Preu: 14 € / 10,50 € Lloc: Teatre de l’Aurora

CIA. TEATRE GAUDÍ presenta

PASTA FULLADA 14 I 15 DE MAIG

Dissabte, 10 de la nit Diumenge, 7 de la tarda Preu: 14 € / 10,50 € Lloc: Teatre de l’Aurora

CONTES A LES GOLFES Dijous, 19 de maig

Hora: a les 9 del vespre Preu: 6 € amb consumició Lloc: Sala Les Golfes del Teatre de l’Aurora

HOT BLUES

AGENDA CONCERTS 28 abril Jaume Llombart & Cia 30 abril Black Kiss Superstar 5 maig Fluzo 7 maig Edith Crash 12 maig Publio & Laia 14 maig Dear Prudence 21 maig Doctor Jazz Friends 24 maig Teatro Amaro 26 maig Movin’Wes 28 maig Music Arqueology 2 juny Jazz Triu & Co 4 juny Deep 11 juny Nua 18 juny Rossy-Llombart Quartet

Igualada Comerç

45


INFOCOMERÇ

LA BOTIGA AL CARRER

M’AGRADA OUTLET

AL CARRER A

QUESTA VEGADA, ENCERTAT! Desprès de dos modificacions de data (una per Carnaval i l’altre per mal temps) s’ha realitzat la Botiga al Carrer, com sempre amb moltíssima gent, bon temps, ambient festiu i amb moltes compres. En un extens espai, un llarg centenar de comerços oferien els seus productes des del matí, fins passat les nou dels vespre. I, els clients i visitants d’arreu ho han agraït. N’hi havia gent de la ciutat, la comarca, i també el nombrós públic de pràcticament tota Catalunya central. Tots ells, atrets per la forta campanya realitzada través de varis mitjans de comunicació. De fet, per enquestes fetes a peu de carrer i per multiples comentaris, sembla ser que als clients els faria gràcia fer La Botiga al Carrer molt més sovint. Realment, l’atractiu de l’edició igualadina és que aquí té un format poc habitual. Curiosament, la Botiga al Carrer, com activitat es realitza ara arreu de Catalunya, però només

46

Igualada Comerç

aquí, a Igualada cobreix un espai tan ampli i divers. Per aquest motiu, la gent que ve, ve per anar de compres, i mica a mica coneixen els racons de la nostra ciutat, es queden a dinar, prenen una copa o cafè a les terrasses, aprenen de l’historia i les nostres tradicions, admiren l’arquitectura, tot passejant i comprant. És un lloc de trobada, ineludible, de festa i de bon rotllo. És un lloc on tothom parla i fa bromes amb tothom, el Govern i l’oposició, els natius i els immigrants, petits i grans, tots. I, és per tot això que M’AGRADA IGUALADA!

OUTLET IGUALADA COMERÇ ESCALFA MOTORS

Per l’altre banda, Igualada Comerç ja està preparant la campanya d’Outlet Igualada Comerç. L’entitat ha preparat un ambiciós pla de promoció de l’activitat, que inclou anuncis a la premsa, falques radiofòniques i bustiatge per diferents poblacions. Outlet d’Igualada Comerç, com els millors

Outlets brindarà l’oportunitat d’adquirir tota mena de productes de les campanyes anteriors. Igualada Comerç ha treballat en la creació d’”Outlet Igualada Comerç”, una promoció que neix amb concepte de l’oferta de productes de la temporada anterior i de l’any passat. L’activitat es realitzarà ULL! el dissabte, dia 5 de juny (per determinar)!. En diferència de la típica “Botiga al Carrer”, quan sorten més d’un centenar de comerços en una zona àmplia de tota la zona comercial d’Igualada, la nova proposta de l’entitat comercial igualadina consisteix en l’ocupació de només una zona concreta, concentrada i lineal, oferint d’aquesta manera una imatge comuna, d’unió, i força. Aquest format ja s’està convertint en un esdeveniment tradicional en el calendari de la ciutat, confirmant d’aquesta manera l’importància i valor afegit que te el teixit comercial d’Igualada per la vida de la ciutat i les seves zones comercials.


ASSOCIATS AGÈNCIES DE VIATGES

DECORACIÓ I REGALS

NOM COMERCIAL

DIRECCIÓ

FER-FRANS

RBLA. ST. ISIDRE, 9

938037556

VIATGES LLASPA TOURS

PL. DE LA CREU, 8

938036508

VIATGES ABELUX

ÒDENA, 35

TELÈFON 938035412

STA. CATERINA, 22

938055935

CANSALADERIA DOMENECH

DOCTOR PUJADES, 25

938030045

CARMEN MIRANDA

CARNISSERIES GUAL CARNISSERIES GUAL

CENTRE DEL CONGELAT - DUEÑAS EL PA DE LA RAMBLA ELS FOGONS

FORN CAL FONT

FORN DE LA CREU

FORN DE PA, PAST. I DEGUST. LES COMES FORN DEL POLÍGON

FORN LA CANTONADA FORN L’AVINGUDA FORN L’ESPIGA

FRUITERIA PERE PRAT FRUITES GABARRO

LA MONTSERRATINA

PEIXATERIA VILA MASSANA PEIXATERIA VILA MASSANA PESCA SALADA VIVES

ROSTISSERIA CAN GALL SERVIFRUIT SUPER MAS SUPER MAS

SUPERMERCATS SEBASTIAN SUPERMERCATS SEBASTIAN

TORRES PRECU.I POLLAST.A L’AST

ALBA, 11

ST. MAGÍ, 5

AV, BARCELONA, 5

MERCAT DE LA MASUCA, p.137-140 PL. ST. JOAN, 8 - 9

LECCO, 7 (POL. INDUSTRIAL) RBLA. SANT ISIDRE, 5 PL. CATALUNYA, 2 AURORA, 49 ALBA, 27

ABAT OLIVA, 2-4, LOCAL 13 AV. EUROPA, 1

PL. FRANCESC BEDÓS S/N AV. BARCELONA, 20 GASPAR CAMPS, 12

PARE TOUS SOLER, 26 CARDENAL VIVES, 9 ARGENT, 6

MERCAT DE LA MASUCA, p.18-19-20-21 PL. ESPANYA, 10

AV. BARCELONA, 19 AV. BARCELONA, 40 ARGENT, 27

ST. VICENÇ, 31

PSG. VERDAGUER, 178 MASQUEFA, 21

PAU MUNTADES, 46

PSG. VERDAGUER, 142

938030883 938031218 938067711

CALVET PINSOS, PLANTES, HIPICA

GALÍCIA, 19

ALEMANYA, 47

938039340 938044283 938031685 938046338 938052576

ST. MAGÍ, 113

938061723 938037702 938045552 938037249

ROSER, 5

DIVERSOS CINEMA KURSAL

METAL ALUMINIUM

OLLÉ ( LLOGUER DE CADIRES ) PARKING “CAL FONT”

ST. MAGÍ, 29

NICOLAU TOUS, 38 AV. EUROPA, 21

STA. CATERINA

938053222 938055756 938030993 938054361

DROGUERIA I PINTURAS

938055671

DROGUERIA RIBA

MERCAT DE LA MASUCA, 171-174

938046807

938035817

DROGUERIA RIBA

PARE TOUS SOLER, 20

938032368

938033658 938042621 938042501 938032780 938041401 938031119

DROGUERIA RIBA DROGUERIA RIBA

PARE TOUS SOLER, 12 PARE TOUS SOLER, 24

938032368 938032368

ELECTRODOMÈSTICS

938045654

ELECTRODOMÈSTICS MILAR MARTÍNEZ RBLA. ST. FERRAN, 3

938035663

938067523

TECNOCOLOR TT TELECOM.

938050854

938046702 938043400 938050960 938051287 938033175 938037862

ELECTRODOMÈSTICS MILAR MARTÍNEZ PSG. VERDAGUER, 135

938045801

938034441 938034592 938051862

ST. MAGÍ, 26

661205366

ESPORTS SALLÈS

PL. DEL PILAR, 2

938031936

DRAC ESPORTS

X-AVI MATERIAL DE MUNTANYA

BELLPRAT, 3-5

938052443

REMM-GUITART, S.L.

AV. MESTRE MONTANER, 71

938032708

938030087

ARGENT, 10

LA TORRE, 9

FERRAN D’ANTEQUERA, 11 AV. PAÏSOS CATALANS, 49

938031427 938039689 938044607 938031424

FARMÀCIA-ÒPTICA-ORTOPÈDIA CENTRE ÒPTIC ANOIA

PL. DE L’AJUNTAMENT, 15

938034128

ÒPTICA IGUALADA

ST. MAGÍ, 21

938044651

FARMÀCIA “LA CREU” ÒPTICA RODRIGO

ÒPTICA RODRIGO II

ORTOPEDIA ALMENAR ÒRTOPEDIA CASES TRIOPTIC

BALMES INTERMOTOR

938033191

BASE:PEDRAFORCA

RECORD ESPORTS 938044875

AV. MONTSERRAT, 16

ESPORTS

MARATHON ESPORTS

AUTOMÒVILS I COMPLEMENTS AV. MESTRE MONTANER, 68

STA. CATERINA, 53

938030777

938041340

938042225

RBLA. NOVA, 39

TOT A PREU UNIC

NOU, 13

ST. JOSEP, 9

RBLA. NOVA, 29

ST. SIMPLICI, 26

RACONS M2

938032890

ÒDENA, 31

COPISTERIA RAMBLES

EL CULLEROT

ST. MAGÍ,17

PEL I PLOMA

938067749 938051729

CUSTIOL, 14

938033919

938031383

RAMON SOLSONA S.L.

DS-DECORACIÓ

CLOS, 6

938070106

ARGENT, 24

MONTSE INTERIORS

938032327

CONSTRUC. I REF. -TOMAS ESCOLAR

938043245

AV. MONTSERRAT, 15

CAL MARCELINO

GANIVETERIA MERINO

PL. DE LA CREU, 28

BRILLOS DE HADAS

938031385

ARTICLES DE LA LLAR CORALTA

CISTELLERIA JAUME FARRÈS

ST. MAGÍ, 8

938042350

ANIMALS DE COMPANYIA ADN

938045952

KALMAH

BOTIGA PLANA DE VIC

CANSALADERIA I XARCUTERIA PIQUÉ

CTRA. DE MANRESA, 13

CAPRITX

GRECARIDEA ART

ALIMENTACIÓ CANSALADERIA - CAL PASSANALS

BRUMART

PL. DE LA CREU, 7

RBLA. ST. ISIDRE, 29

CTRA. DE MANRESA, 80 BÈLGICA, 2, LOCAL 6

PSG. VERDAGUER, 110 PL. DE CAL FONT, 3

938031488 938031818 938046757 938055076 938041202 938031121

FERRETERIA I BRICOLATGE BLAUTEC

FERRETERIA SEFREI

LECCO, 9

AV. BALMES, 58

938052447 938043338 Igualada Comerç

47


ASSOCIATS FERRETERIA SEFREI FOBEL IGUALADA GELOU

GARDENIES, 8

AV. BALMES, 12 SOLEDAT, 89

938045500 938042951 938055700

L’ENGLANTINA PLANTES I FLORS

JAUME NOGUERA FOTOGRAFÍA L’ ART DE LA LLUM L’ ART DE LA LLUM L’ ART DE LA LLUM L’ ART DE LA LLUM

ST. MAGÍ, 98

PL. PIUS XII, 7

938036176 938030367

ARGENT, 11

ST. MAGI, 14 ARGENT, 13

CLOS, 47-49-51

RBLA. ST. ISIDRE, 23

AV. PAISOS CATALANS, S/N (CARREFOUR)

938051445 938040802 938041001 938047136 938044755 938041933

GESTORIA I ASSEGURANCES ALIANÇA

GC JUNYENT PRAT CORREDURIA GUMÀ ASSESS. I GESTIÓ, SL.

SANTIVERI

AV. BARCELONA, 7

CTRA. MANRESA 125 BAIXOS AV. BALMES, 13

938052949 938041550 938032566

FINQUES SUBIRANA

EQUIPS D’OFICINA

REINPE BAIX LLOBREGAT SAI COMPUTERS

SUBMINISTRAMENTS ROMEU

TRAV. SANT SEBASTIAN,6-LOCAL 2 933800395 GARCIA FOSSAS, 3

938032686

ST. MAGÍ, 37

PL. DE LA CREU, 1

938055522 938041661

AV. EUROPA, 7-9

STA. CATERINA, 9

DOCTOR JOAN LLADÓ, 24 AV. BALMES, 79 ST. MAGÍ, 109

938050094 938032449 938037975 938040901 938050608

STA. CATERINA, 27

938054208

PL. DE LA CREU, 26

938045001

JOIERIA TRIAS

PL. DE LA CREU, 22

938032934

JOIERIA-RELLOT. COSTA PONS JOIER RAMBLA

ROSA LLUCIÀ JOIERIA-RELLOTGERIA ROSICH JOIERS ROSICH JOIERS

ÒDENA, 3-5

ST. SIMPLICI, 7-9

RBLA. ST. ISIDRE, 45

PL. DE L’AJUNTAMENT, 12 RBLA. ST. ISIDRE, 11 ST. MAGÍ, 22

938031699 938041413 938032448 938050563 938035165 938042725

LLIBRERIA-PAPERERIA-IMPREMTA AQUALATA ATENA

CAL RABELL

48

Igualada Comerç

ST. JOSEP, 14

LA TORRE, 7, BAIXOS STA. CATERINA, 17

938051029 938035197 938032940

ST. MAGÍ, 10

RBLA. GRAL. VIVES, 21 RBLA. ST. FERRAN, 11

938040884 938042858 938030627 938050529

MARROQUINERIA FRANQUESA

CUSTIOL, 3

938051699

MARROQUINERIA FRANQUESA

CUSTIOL, 9

938030935

MARROQUINERIA FRANQUESA VIDAL - CAL PERICO VIDAL - CAL PERICO

CUSTIOL, 16 CTRA. DE MANRESA, 72

PL. DE L’AJUNTAMENT, 14

938045988 938040657 938031374

MOBILIARI COMERCIAL SEGURA

PIERA, 4

938049447

DORMEBE

AV. BARCELONA, 42

938044904

ESPAIS JOVES

HIPER MOBLE AVENIDA KIBUC - INTERMOBLE

MOBLES LA FABRICA

MT MOBILIARI D’OFICINA TERRA ENDINS

PL. ESPANYA, 3

FLORENCI VALLS, 16 STA. CATERINA, 21

DOCTOR PUJADES, 55-57 AV. BALMES, 5 SOLEDAT, 65

PSG. VERDAGUER, 132 ÒDENA, 82

ST. MAGÍ, 50 LLEIDA, 19

938031116 938037902 938045954 938044991 938051286 938030638 938053190 938053380 938052014 938035505

MODA INFANTIL I JUVENIL EL NEN

SANT HILARI, 26

676314836

MONETTI

PL. DEL PILAR, 11

938053813

NINS

OKAIDI

PUERIMUEBLE XICS

ODENA, 42

ST. MAGI, 2

RBLA. GRAL. VIVES, 9, BXOS PSG. VERDAGUER,16

RBLA. SANT ISIDRE, 25

938043090 938045337 938048448 938030090 629390392

MODA INTIMA CARO CUORE

ODENA, 44, BAIXOS

938040704

MODA ÍNTIMA GLÒRIA

NOU, 47

938041908

FACTORY OK

VIVES VIDAL OUTLET

EL BASAR

PASSATGE GALÍ, 4

MERCERIA I MARROQUINERIA

GONZALO, TOT REBAIXES

JOIERIA I RELLOTJERIA JOIERIA LLUCIÀ

PAPERERIA PONENT

VAL - MOR CUINES

JOGUINES I BICICLETES MAGATZEMS FARO

938043202

MOBLES EL REMATE

INFORMÀTICA-OFIMÀTICA CEINA-ESQUEMES INFORMÀTICS

LLEIDA, 23

MERCAMOBLE

INMOBILIARIES FINQUES ANOIA

LLIBRERIA VIP’S

COMERCIAL SEGURA(ROCALLA)

HERBORISTERIA I NUTRICIÓ HERBODIETETICA MANDALA

938033452

PAPERERIA CODORNIU

FOTOGRAFIA FOTO ARGENT

ST. JOAN DE DEU, 22

LLEGIM…?

LLORACH PAPERS

FLORISTERIES KENTIA ART FLORAL

GRÀFIQUES CUBÍ

LA TORRE, 14

AV. BARCELONA, 103

938054651 938032212

MOTOCICLETES I COMPLEMENTS AV. CARESMAR, 54

938053938

CUSTIOL, 12

938031998

CONFITERIA CLOSA

ARGENT, 23

938031623

OSCAR PASTISSER

AV. EUROPA, 7-9

938041314

ANOIA MOTOS

MÚSICA DISCS FANTASIA EVENTS

TARRAGONA,31, BXOS

938068190

PASTISSERIES EL BON TAST-PASTISSERIA OSCAR PASTISSER

DÀLIES, 3

LLEIDA, 34

938044706 938052225


ASSOCIATS PASTISSERIA FIDEL SERRA

NOU, 8-10

PASTISSERIA LA VIOLETERA

PAU MUNTADES, 32

PASTISSERIA PLA

RBLA. NOVA, 43

PASTISSERIA GARRIGA

STA. TERESA, 10

PASTISSERIA PLA

AV. BARCELONA, 22

PASTISSERIA TARGARONA

ROSER, 17

938031662 938030436 938052045 938032913 938031528 938030705

COM. PERRUQUERIA I ESTETICA PERFUMERIA PONS PERFUMERIA PONS PERFUMERIA STEL

PREMSA-JOGUETERIA

I MERCERIA DEL MERCAT

STA. MARIA, 22

RBLA. ST. FERRAN, 25

AV. PAÏSOS CATALANS, S/N (CARREFOUR) PL. DE LA CREU, 10 ST. PERE, 1

VIRTUD, S/N tenda 9 -10

ASFALT

AV. PAÏSOS CATALANS, 27

938032126

BAZAR ROSA

ST. MIQUEL, 1

938055350

BATA TOT BATA BENETTON

PERFUMERIA I COSMÈTICA CASA GASPAR, PERFUMERIA

VESTIR I COMPLEMENTS

BLAU MARI 938031955 938042256 938040014 938031706 938036233 938054768

CAMISERIA ROSET CAMISERIA VIDAL CASA VICTÒRIA

CONFECCIONS JUNYENT COTÓ-COTÓ COTÓ-COTÓ CRISSTINE

D8 OUTLET D’ARAU D’ARAU

PERRUQUERIA I ESTÈTICA CASALS PERRUQUERS EL CENTRE

FIGUERES PERRUQUERS FRIZZ PERRUQUERS

MASSADA-NATURAL THERAPY

SOLEDAD, 36-38

ST. AGUSTÍ, 74, ENTRESOL NOU, 51

AV. BALMES, 27

AV. DR. PASTEUR, 24, LOCAL 1

DAVID VALLS 938030744 938030728 938045755 938041705 938036430

EL CORTE PIZZA GRAFFIC

HOTEL CIUTAT IGUALADA

ORXATERIA EL VALENCIANO RACÓ DEL TRAGINER

ST. ROC, 21

ST. SIMPLICI, 28

RBLA. GRAL.VIVES, 6

PSG. VERDAGUER, 167 RBLA. ST. ISIDRE, 24 TRAGINERS, 5

DENIM

DISSET

GLAMOUR GLAMOUR

KOLAPSO / Dt Addict

LA BOTIGA DE LA PELL

RESTAURACIÓ I HOSTELERIA BRASERIA CAPRICI

DE MÀ EN MÀ

LA BOTIGA ROBA D’HOME 938030314 938034614 938068458 938066150 637861789 938050163

LA MODA

LA TIENDA DE LOLIN LES CONFECCIONS LINIA

LOW COST

LUMBERTON LUMBERTON MAGNA

MARIMBA

SABATERIES C.A. CREAL, S.C.P.

CALÇATS AURORA CALÇATS MAGI-1

CALÇATS MONTSERRAT CALÇATS VIFFER DRAC PUFF GIRALT JORBA

LA BONA ESPARDENYA NU AN JU

PAS A PAS

TALO RAS

MAYLU LA TORRE, 1 CANT. SANT MAGÍ FLORENCI VALLS, 69 ST. MAGÍ, 4

938032967 938051328 938041660

FLORENCI VALLS, CANT. ST. PERE, S/N 938036580 ARGENT, 12 938055182 AURORA, 60 (PL. CAL FONT) ARGENT, 21 ARGENT, 19

PL. ST. MIQUEL, 1 RBLA. NOVA, 42 ST. MAGÍ, 35 AURORA, 64

938040229 938067198 938035490 938031635 938041162 938054123 938044454

ITÀLIA, 19, NAU D

MESSCALINO OUTLET MODES LLUCIÀ NATURA

OUTLET NUVIES I CELEBRACIONS PLEC PRI+

PROMOPERFEC PLUS PUNT BLAU

Q.ORUM BARCELONA ROSET

SATTO

STYL MODES

TUTTO DONNA

SERVEIS TÈCNICS STAR-FOC ANOIA

MESSCALINO

TUTTO DONNA 938053592

TUTTO DONNA

WOMAN BORSACHE

TROBADINERS, 20

RBLA. GRAL. VIVES, 10-12 RBLA. ST. ISIDRE, 36 RBLA. ST. ISIDRE, 40 RBLA. ST. ISIDRE, 6 BORN, 7

RBLA. NOVA, 33 ARGENT, 26

AV. BALMES, 14

RBLA. ST. ISIDRE, 3 AV. BALMES, 11 CUSTIOL, 11

NARCÍS MONTURIOL,S/N STA. CATERINA, 19

ROCA,3//SOR RITA MERCADER, 16 RBLA. NOVA, 39,LOCAL 2 RBLA. GRAL. VIVES, 5 CLOS, 15

VIRTUD, tenda -11 ARGENT, 29

DOCTOR PUJADES, 74

PL. DE L’AJUNTAMENT, 19 RBLA. NOVA, 41

GARCIA FOSSES, 7 BORN, 1

ST. MAGÍ, 25

ST. MAGÍ, 40 BAIXOS AV. BALMES, 3

STA. CATERINA, 32 PL. CATALUNYA, 5 ARGENT, 8

GALICIA, 1

STA. CATERINA, 37 AURORA, 60-62

RBLA. GRAL. VIVES, 19 ODENA, 12

938032538 938037581 938050792 938031938 938031904 938031974 938031359 938051712 938030493 933800451 938037476 938052524 938046637 938050682 938032747 938039643 938067599 938036163 938037704 938037045 938055154 938054762 938031360 938041788 938031991 938053121 938048052 938046912 938035118 938039297 938031759 938054479 938049280 938054552 938032867

0

STA. CATERINA, 41-LOCAL A

616212571

AURORA, 60, LOCAL 3

626315726

ST. MAGÍ, 20

ST. CARLES, 80

938031361 938053207 938036328

STA. MARIA, 24

933011057

LA TORRE, 7

938032561

ROSER, 3

938017374

ARGENT, 14

938031196

ROSER, 4

938050086

AV. BALMES, 88 ODENA, 15

RBLA. NOVA, 34

RBLA. ST. ISIDRE, 57

938042476 938046248 938052280

TELEFONIA I COMUNICACIONS IOIGO

SEIMA COMUNICACIONS

PL. DE L’AJUNTAMENT, 1 AV. PAÏSOS 938035357 CATALANS, 27 938046800

Igualada Comerç

49


DISENY Y DESENVOLUPAMENT DE CAMPANYES DE COMUNICACIÓ PER A EMPRESES CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB

LA SEVA SOLUCIÓ EN COMUNICACIÓ COPORATIVA

GESTIÓ DE COMUNICACIÓ ELECTRÓNICA: NEWSLETTERS GESTIÓ DE XARXES SOCIALS CAMPANYES COMUNICATIVES CREACIÓ DE LOGOTIPS, IMATGE DE MARCA, ANUNCIS, ETC. DISSENY DE TARGETES, CARTELLERÍA, PAPERERÍA

Independència, 1B, 8-3 · 08225 Terrassa Telèfon: 649 35 60 55

l’essència de la PatagÒnia

Independència, 1B, 8-3 · 08225 Terrassa Telèfon: 649 35 60 55 www.visimport.com

Importador exclusiu per a Espanya

euro

VIS import


Nou Catàleg Joguines

Primavera 2011

MAGAT Z E M S

C/ Sta. Caterina, 27 08700 IGUALADA Tel. 93 805 42 08

DES DE 1961

C/ Migdia, 60 08788 VILANOVA DEL CAMÍ Tel. 93 803 49 90

C/ Aneto, s/n – Pol. Ind. Sant Isidre Nord 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES Tel./fax 93 873 98 07


Revista Igualada Comerç - 03  

Abril 2011-Juny 2011 IGUALADA COMERÇ FULL DE RUTA PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL ESCAPA'T California TEMPS LLIURE Kitesurf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you