Page 1

Mkusanyiko wa  vifaa  kwa   mazingira  yenye  changamoto:   Kupeleka  utengenezaji     mashuleni  


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

2

Kupeleka utengenezaji  mashuleni:  Mkusanyiko  wa  vifaa  kwa  ajili  ya   ugunduzi  na  mabadiliko  katika  kufundisha  na  kujifunza  imeandaliwa  na   Dkt.  Susan  Crichton  na  Dkt.  Lilian  Vikiru      

Dkt. Lilian  Vikiru  

Dkt. Susan  Crichton  

Shukrani 2015     Msaada  wa  M abadilishano  katika  Utafiti  wa  Kikanada   na  Kiafrika  –  Senta  ya  Kimataifaya  ya  Utafiti  wa   Maendeleo  (SKUM)       Senta  ya  Ugunduzi  Katika  Kujifunza  –  Kitivo  cha  Elimu   |  UBC  Okanagan     Chuo  Kikuu  cha  Aga  Khan  –  Taasisi  ya  Maendeleo  ya   Elimu,  Afrika  ya  Mashariki  (CKAK-­‐TME,  AM)                    

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni:  Mkusanyiko  wa  

Vifaa kwa  ajili  ya  Ugunduzi  na  Mabadiliko  katika   Kufundisha  na  Kujifunza    imeandaliwa  na  Dkt.  Susan   Crichton  na  Dkt.  Lilian  Vikiru  chini  ya  leseni  ya  Creative   Commons  Attribution-­‐NonCommercial  4.0  International   License.   CC  licensing  information:   http://creativecommons.org/licenses/by-­‐nc-­‐ sa/4.0/deed.en_CA    

Imetokana na:     Siku  ya  Kutengeneza  Mkusanyiko  wa  Vifaa  na  Dkt.  Susan   Crichton  na  Deb  Carter,  PhD  (c)  ipo  chini  ya  leseni  ya  a   Creative  Commons  Attribution-­‐NonCommercial-­‐ShareAlike   4.0  International  License.      CC  licensing  information:   http://creativecommons.org/licenses/by-­‐nc-­‐ sa/4.0/deed.en_CA     Based  on  a  work  at  http://innovativelearningcentre.ca/our-­‐ space/maker-­‐days/  and     http://innovativelearningcentre.ca/careg-­‐project-­‐page/        


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

3

Karibu Walimu  wote  mara  nyingi  wamekuwa  wakihaingaika   kubadili  hata  jambo  muhimu  sana  katika  ufundishaji   wao  darasani.  Huu  ni  uhalisia  hasa  kwa  wale  walio   katika  mazingira  yenye  changamoto  ambapo  walimu   wengi  wanafundisha  kwa  namna  walivyofundishwa   wao-­‐mara  nyingi  hutumia  “akili  isiyowezatafsiri   dhana/kujenga  maana”  matendo  ambayo  mwalimu  ni   kitovu  cha  maarifa,  ufundishaji  wa   kukariri/kurudiarudia.       Tunatumia  neno  mazingira  yenye  changamoto,  kuliko   nchi  zinazoendelea  au  mazingira  ya  nchi  za  ulimwengu   wa  tatu,  kama  njia  ya  kuelezea  mahali  ambapo  mtu   mmoja  mmoja  na  vikwazo  au  anapata  kwa  nadra  au   hapati  huduma  za  kisasa  kama  vile  umeme,  maji,  afya,   simu,  mtandao  na  teknolojia  zinazohusiana  na  hizo   zinazoibuka  kutokana  na  hali  anuai  au  vikwazo  vya   kimazingira.      Tunatambua  kuwa  changamoto  za   kimazingira  zinatokea  duniani  kote,  inatofautiana  tu   katika  ukubwa  wake,  mambo  yanayosababisha,  muda   wake,  Jiografia  na  kudumu  kwake.  Walimu  katika   mazingira  ya  changamoto  wana  kazi  ya  kukatisha   tamaa.  Changamoto  wanazokutana  nazo,  kama  vile   madarasa  makubwa,  wanafunzi  wenye  uwezo  tofauti   darasani,  kiwango  cha  chini  cha  elimu,  ukosekanaji  wa   vifaa,  kiwango  kidogo  cha  ruzuku  na  kutokuwepo  kwa   fursa  za  kujisomea  katika  taaluma  zao.       Mwaka  1916,  mwelimishaji/mwalimu  mashuhuri    John   Dewey  alisema,  “endapo  tunawafundisha  wanafunzi  

Aenean eget  urna  

wa sasa  kama  tulivyofundisha  wanafunzi  wa  jana,   tunawaibia  watoto  wetu  wa  kesho.”    Duniani,  nchi   zinapambana  kufanya  mabadiliko  thabiti  yakudumu.   Harakati  kama  zile  za  malengo  ya  millennia  ya  umoja  wa   mataifa  (http://www.un.org/millenniumgoals/)   zihamasisha  elimu  ya  msingi  kwa  wote  na  mabadiliko   darasani  ambayo  mwanafunzi  ndiye  kitovu  cha  maarifa,   uwepo  wa  ushahidi,  na  imehamasisha  ujifunzaji  shirikishi   na  uliochangamka.    Kwa  mfano,  n chini  Tanzania  kwa   sasa,  walimu  wanahitajika  kufikia  matokeo  makubwa   sasa,  ambayo  n i  muhimu  katika  harakati  za  nchi  za   mabadiliko  kwenye  elimu.    Hata  hivyo,  walimu   hawajapatiwa  fursa  za  mafunzo  ya  kuendeleza  taaluma   zao  ili  kufanyia  kazi  malengo  ya  jitihada/harakati  ndani   ya  utendaji  wa  darasani.    Kazi  yetu  inapendekeza,  walimu   wanahitaji  mafunzo  ya  kitaaluma  ya  kina  na  endelevu,  ili   kuwawezesha  kuwa  wa  kwanza  kupata  uzoefu  jinsi   mabadiliko  haya  yanavyoweza  kuwa  na  namna  ambavyo   watayatumia  kwenye  madarasa  yao.     Shukrani  kwa  msaada  kutoka  Senta  ya  Kimataifa  ya   Utafiti  wa  Maendeleo  (SKUM)  Msaada  wa   Mabadilishano  katika  Utafiti  kwa  Kanada  na  Afrika   (MUKA)  kuwa  na  u wezo  wa  kusanifu  na  kufanyia  jaribio   njia  ya  maendeleo  ya  kitaaluma  kuwasaidia  walimu   kurekebisha  ufanyaji  kazi  wao.  Kupeleka  Utengenezaji   Mashuleni:  Mkusanyiko  wa  Vifaa  kwa  Ajili  ya  

Ugunduzi na  Mabadiliko  Katika  kufundisha  na   Kujifunza  ni  matokeo  ya  kazi  ya  (MUKA)  iliyopatiwa  

msaada. Tunatoa  shukrani  kwa  taasisi  na  watu   waliotusaidia  hadi  kufikia  hapa:       • Idara  ya  elimu  –  Wilaya  ya  Mvomero,  Mko  wa   Morogoro       • Walimu  katika  eneo  la  Turiani  kwa  kuhudhuria   warsha,  h ususani  Veronica  Mdapo  na  Fatuma  Jumbe.   • Mussa  M ohamed  na  Veronica  Sarungi    kwa  ari  ya   ushirikiano  na  kunyumbulika   • Taasisi  ya  Maendeleo  ya  Elimu,  Chuo  Kikuu  cha   AgaKhan,  Afrika  ya  Mashariki  (TME,  CKAK,  AM)     • Senta  ya  Ugunduzi  katika  Kujifunza  (SUKILC)  –  Kitivo   cha  Elimu  –  Chuo  Kikuu  cha  Britishi  Kolumbia  (CKBK),   Kampasi  ya  Okanagan      

Tunatoa fomati  mbili  (PDF  na    MS  Word)  na  Lugha  rasmi  mbili    (Kiswahili  na  English)   tukitumaini  kuwa  itakusaidia  wewe  kupeleka  utengenezaji  kwenye  muktadha  wako    na   kufanya  mabadiliko  yenye  tija  na  wanafunzi  wako.    


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

4

Yaliyomo katika  boksi  la  vifaa   1.  Kuimarisha  Taaluma     1.1.  Usuli   1.2.  Harakati  za  M tengenezaji  –  Mtazamo  wa   Kidunia   1.3.  Harakati  za  Mtengenezaji-­‐Mtazamo    Katika   Muktadha  wa  Kutengeneza  Kwenye  Mazingira   yenye  Changamoto   1.4.  Kutengeneza  na  Maendeleo   1.5.  Kuhusianisha   1.5.1.  Kutengeneza  na  Kujifunza  Kwa  Kushiriki   Kikamilifu     1.5.2.  Kutengeneza  na  Kujenga   1.5.3.  Kutengeneza  na  Matokeo  Makubwa   Sasa         1.5.4.  Kutengeneza  na  Kufikiri  kwa  Kuona   1.6.  Kufikiri  juu  ya  Kusanifu     1.6.1.  Utangulizi   1.6.2.  Kuunganisha  kwenye  Elimu   1.7.  Upimaji/Tathmini   1.8.Njia  za  Kuelewa  kwa  kutumia  maarifa  ya  asili     1.9.  Kujifunza  Kitaaluma  –  Kutengeneza  Kisa   Mkasa  kwa  Uzoefu  wa  Kina  na  Endelevu     2.   Kuwezesha  Warsha  ya  Kupeleka  Utengenezaji   Mashuleni   2.1.  Ajenda  za  mfano     2.2.  Vipengele  vya  Warsha       2.2.1.  Changamoto  ya  Kubuni     2.2.2.  Mchakato  wa  Kufikiri  Kubuni  –Karatasi   ya  Kufanyia  kazi  Washiriki   2.2.3.  Mchakato  wa  Kufikiri  Kubuni  –  Kiongozi   cha  Mwezeshaji   2.2.4.  Maelezo  kuhusu  sampuli   2.2.5.  Matembezi  ya  Galari   2.2.6.  Tafakari   2.3.  Tathmini  ya  Warsha  ya  Kujifunza   Kitaalamu       3.   Dondoo  na  Maoni  ya  Kuwezesha  Warsha  yako   3.1.  Uundaji  wa  Makundi   3.2.  Dondoo  rahisi  za  Kuchora   3.3.  Dondoo  za  kutengeneza  S ampuli  ya  Zana   3.4.  Sehemu  Zilizopendekezwa  za  M ahali  pa   Mtengenezaji  –  Vifaa  na  Mali  ghafi  zinazohitajika   kwa  ajili  ya  warsha  yako  

4. Maelezo  juu  ya  Sampuli  –  Zana  kutoka  Warsha   zilizopita   4.1.    Tufe  lenye  sitaha  tatu   4.2.  Vibao  vidogo/vyembamba  kwa  ajili  ya   kuunganisha  na  kupata  maumbo  anuai...  Tangrams     4.3.    Bata     4.4.    Nyumba     4.5.    Maumbo  ya  Herufi     5.  Viambatisho   5.1.  Mchakato  wa  Fikra  Bunifu-­‐Kiongozi  cha   Mwezeshaji   5.2.  Mchakato  wa  Fikra  Bunifu  –Karatasi  ya  Kufanyia   kazi  Washiriki       6.  Rejea  za  Kwenye  Mtandao  Zilizopendekezwa  ili   Zitafutwe    

Kutengeneza ni  njia  muhimu   yakutambulisha  Sayansi,   Teknolojia,  Uhandisi, -­‐Ujuzi  wa  Mtumiaji  –   (STUHx)  


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

5

1. Kuimarisha  Taaluma   Harakati  za  Kutengeneza  na  vyumba  vya  madarasa   vinaonekana  n i  marafiki  sahihi.    Kujifunza  kwa   kuchunguza/kuuliza,  kujifunza  kwa  kutafuta  majibu  ya   tatizo,  kujenga  dhana,  kujifunza  kutokana  n a  uzoefu,   ujifunzaji  unaomgusa  Reggio  zote  zinapigania  n jia  za   kufanya  kwa  mikono  ili  kuwezesha  kufikiri  na  kujifunza   kwa  kuonekana.    Pindi  kufikiri  kukiwa  kwa  kuonekana   na  dhahiri,  kuna  ushahidi  kuwa  kujifunza  kumefanyika.   Kutengeneza  ni  njia  ya  kufundisha  kwa   kuongoza/kuelekeza  (Crichton  &  Carter,  2015)  na   namna  ya  kufikiri  ambako  kunaunganisha  mawazo  na   ubunifu  na  fikra  bunifu,  utatuzi  wa  tatizo,  na  p ia   muhimu  zaidi,  kutafuta  tatizo  (Dougherty,  2013).     Kutengeneza  na  mahali  pa  mtengenezaji  haviwezi   kuongezwa  kirahisi  mahali  pa  shule  n a  kujumuishwa   katika  mtaala  ambao  tayari  umesongamana  kupita   kiasi.  Kuleta  utengenezaji  mashuleni  sio  kuhusu   kuongeza  kozi  nyingine  au  somo.  Ila  ni,  njia  halisi  ya   kutekeleza  u shiriki  timilifu,  kujifunza  kwa  kushiriki   kikamilifu  madarasani.  Kutengeneza  ni  njia  yenye   maana  kubwa  ya  kuunganisha  STUH  (Sayansi,   Teknolojia,  Uhandisi,  Hisabati  na  Ubunifu  –Uzoefu  wa   mtumiaji)  na  kusaidia  kulenga  mtu  mmoja  mmoja,   kujifunza  kwa  kutengeneza  dhana  kuzunguka  mtaala.     1.1.  Usuli   Kwa  sasa,  asilimia  hamsini  ya  maudhui  tuliyopata   yalikuwa  kwenye  mtandao-­‐katika  mfumo  wa  dijitali.   “Wingu  la  kidijitali”.  Kidunia,  upatikanaji  wa  habari   unabadilika:  kuna  zaidi  ya  simu  bilioni  moja  za   teknolojia  ya  juu,  na  jumla  ya  maarifa  ya  binadamu,   katika  njia  ya  Wikipedia,  inapatikana  bila  kuwasha   mtandao  katika  hali  ya  kupakuliwa   (http://www.labnol.org/software/download-­‐wikipedia-­‐ offline/20012/).    Kwa  sababu  tuna  matatizo  machache   ya  kufikia  au  kupata  taarifa  au  kutafuta  fursa  ya   kuwasiliana  n a  wengine,  kimsingi  tunafanya  chochote   tunachofikiria  na  kuweka  mipango,  dondoo  na  watu   wakutusaidia  kwenye  mtandao.  Hii  inajulikana  kama   mtandao  wa  vitu-­‐vitu  vinaunganishwa  kwa  njia  ya   muundo  n a  matumizi  yake.     Tupo  katika  wakati  wenye  maendeleo  ya  binadamu   ambapo  elimu  ya  dijitali  (namna  ya  kutumia  teknolojia   kama  vile  simu  za  mkononi  na  kompyuta  ndogo  za  

kisasa) haitoshi;  ufasaha  katika  dijitali  (kwa  nini  na   wakati  gani  kuvitumia)  ni  muhimu.    Tuna  uwezo  wa   kujifunza  kwa  njia  ya  mfumo  rasmi  au  usio  rasmi,  wakati   wowote,  mahali  popote,  na  katika  muundo  wowote   tuutakao.    Fursa  za  kujifunza  kwa  namna  fulani   zimekuwa  hazinyumbuliki.    Tunaweza  kuongeza  ujuzi  wa   kalkulasi,  kujifunza  kujenga  kichujio  thabiti  cha  maji  na   kisichokuwa  n a  gharama  kubwa  (www.cawst.org),  au   kubuni  hita  ya  maji  inayotumia  nguvu  ya  jua  kwa   kutumia  taarifa  tunazoweza  kuzipata  kwa  kutumia   vyombo  mbalimbali  (yaani,  simu  za  mkononi,  kompyuta   ndogo  za  kisasa,  na  kompyuta  za  kawaida),  majukwaa   (yaani  Androidi,  ‘Apple’,  ‘Windows’),  na  njia  za   mawasiliano  (yaani  ‘wikis’,  tovuti,  video).       Walimu  au  waelimishaji  wanakabiliwa  na  changamoto   kutoka  kwenye  serikali  zao  na  sekta  za  biashara  kusaidia   wanafunzi  kupata  ujuzi  muhimu  katika  nyakati  za  sasa.   Wanaambiwa  kuwa  ujuzi  huu  lazima  uwepo  katika  hali   yakufikiwa,  mnyumbuliko,  mazingira  ya  kunyumbulika  ya   kujifunza  lakini  ni  mara  chache  walimu  wamepatiwa   uono  wa  mara  moja  juu  ya  n amna  mazingira  ya   kujifunzia  yanaweza  yakaonekana  au  wamepewa  maoni   yakivitendo  ya  namna  wanavyoweza  kutumia  katika   muktadha  wa  kwao.           Shirika  la  Ushirikiano  wa  Kiuchumi  na  M aendeleo  (SUKM)   linaelezea  mazingira  yenye  ubora  wa  juu  ya  kujifunzia   kuwa  ni:     • Mwanafunzi  kuwa  kitovu  cha  maarifa,  yenye   umuhimu,  na  bado  walimu  wawe  na  majukumu   anuai.     • Muundo  na  u bunifu  thabiti,  unahitaji  ueledi  wa  hali   ya  juu  kusaidia  udadisi  wa  wanafunzi  na  kujifunza   kwa  kujitegemea.   • Kwa  undani  na  kwa  kila  mtu,  kuwa  makini  juu  ya   utofauti  wa  mahitaji  maalum  miongoni  mwa   makundi  na  kutoa  mrejesho  uliorekebishwa  kwa   wakati  na  mwalimu  husika.   • Mchanganyiko  ili  kuchukulia  na  kuwa  makini  juu  ya   utofauti  wa  mahitaji  maalum  binafsi  na  yakikundi.     • Yenye  ushirikiano  ili  wanafunzi  waweze  kufanya  kazi   kwa  kushirikiana  katika  hali  ya  vikundi  na   kuunganisha  hadi  kwenye  jamii  zao  katika  ukubwa   wake  (OECD,  2011).  


4 3

  Kupeleka   Utengenezaji  Mashuleni      

Mazingira  yenye  ubora  wa  juu  yakujifunzia  yameelezewa   na  OECD  na  wengine  wanaungana  na  kile  ambacho  Pink   (2005)  anaita  dhana  ya  kipindi  –  muda  ambao  mantiki  n a   fikra  nyoofu  zinathaminiwa,  hususani  pindi  zinapokuwa   zimeunganishwa  na  ubunifu  na  u vumbuzi.    Upelelezi,   ujumi  wa  kuonekana,  kutafuta  na  kufumbua  tatizo   vimekuwa  vikibainishwa  kuwa  n i  ujuzi  muhimu  katika   zama  za  dhana.         Hatch  (2014),  mwandishi  wa  kitabu  Maker  Manifesto,   anapendekeza  kuwa  kama  sehemu  ya  zama  za  dhana,   kiuhalisia  tunaingia  kwenye  mapinduzi  mapya  ya   viwanda.  Ikiwa  mapinduzi  ya  kwanza  yalichochewa  na  

Intaneti (mtandao)  ya/wa  vitu    

viwanda vilivyoimarishwa  na  mvuke  na  pili  kwa  umeme,   zama  za  dhana  zinaimarishwa  na  upatikanaji  wa  habari   usio  na  kikomo;  maendeleo  ya  kuongezeka  kwa  bei   yakuridhisha,  vifaa  thabiti,;  na  uwezo  wa  kupata    nyenzo   anuai  zinazopatikana  duniani  kote  na  vifaa  vya   kutengenezea  vitu.  Hatch  anapendekeza  harakati  za   utengenezaji  kiuhalisia  ni  mtandao  wa  vitu  (angalia   uwasilishaji  hapo  chini).  Anadai  kiuhalisia  ni  kubwa  kuliko   toleo  la  kwenye  mtandao  kwa  sababu  inajumuisha  vitu   vya  asili  vilivyounganishwa  kupitia  kifaa  cha  kunasa   kwenda  kwenye  mtandao  wa  intaneti.     1.2.  Harakati  za  Utengenezaji  –  Mtazamo  wa  Kidunia     Wote  tunahitaji  kutengeneza.    Ina  mizizi  kutoka  kwenye   udadisi  juu  ya  dunia  na  shauku  yetu  kutengeneza  vitu  na   tena  kutengeneza  hivyo  vitu  kwa  ustadi/ubora  zaidi.     Wazazi  wetu  wa  mwanzo  kabisa  waliongoza  njia  ya   kutengeneza  pindi  walipounda  vitu  vya  mwanzo  vya   mikono  Afrika  ya  mashariki  na  kufanya  majaribio  kwa  

6 moto.  Waliendelea  kutengeneza  vitu  na  kufanya  vitu   hivyo  bora  zaidi  pindi  walipobadilika  kutokana  na   maeneo  mapya  n a  kusambaa/kuenea  kuzunguka  dunia.     Kwa  sasa,  kuna  shauku  mpya  katika  kujifunza  namna  ya   kutengeneza  vitu-­‐inafahamika  kama  Harakati  za  Fanya-­‐ Wewe-­‐Mwenyewe  (FWM).    Watu  wanazidi  kuchoshwa   na  vilivyotengenezwa  kirahisi/uduni,  People  are  growing   tired  of  cheaply  made,  vifaa/bidhaa  za  kutumika  mara   moja  tu  bila  kufanyiwa  matengenezo  au  kubadilishwa.   Inaongezeka  sana,  watu  wanarudi  kwenye  njia  za  asili  za   kufanya  mambo.  Wengi  wanaachana  na  vyakula   vyakuhifadhiwa  kwenye  vifaa,  ambavyo  vina  virutubisho   haba  au  vilivyotengenezwa  bila  viwango  lakini  kwa   gharama  kubwa,  vilivyofanywa  kuwa  vigumu  na  vifaa   vyake  haviwezi  badilishwa  na  kutumika  tena.       Kidunia,  tunadai  kurudisha  hitaji  letu  la  kutengeneza,  na   tunarasimisha  hili  kuwa  harakati.    Tunaandaa  warsha   shirikishi  (mahali  pa  mtengenezaji),  kutoa  muda  wa   video  za  kufundishia  kwa  n jia  ya  mtandao    (mfano.  ‘You   Tube’,  ‘Intractable’  -­‐  www.Instructables.com),  na  kutoa   warsha  (kazi  za  kuboresha  taaluma),  kuondoa  ubinafsi   wetu  na  kuirekebisha  dunia  inayotuzunguka.    Utofauti   uliopo  kwa  sasa  ni  kuwa  tulikuwa  tunatumia  njia  ya  fikra   bunifu  yenye  kumlenga  mwanadamu  kubuni  vitu   ambavyo  vina  thamani  kutengenezwa  na  vinalenga   mahitaji  halisi.    Waelimishaji/walimu  wana  jukumu  la   kufanya  katika  badiliko  hili  kutengeneza  kwa   kutambulisha  fikra  sanifu  na  kujifunza  kwa  kushiriki   kikamilifu  katika  kuandaa  vifaa  na  kazi  za  shuleni-­‐hii   tunaita  Kupeleka  Utengenezaji  Mashuleni.     1.3.  Harakati  za  Utengenezaji  –Mtazamo  katika   Muktadha  wa  K ufundisha  na  Kujifunza  kwenye   Mazingira  yenye  Changamoto.   Wakati  elimu  imekuwa  ikitambulika  kama  ufunguo  katika   mabadiliko  chanya  ya  mtu  mmoja  mmoja  na  jamii,   inaweza  tu  ikapata  kutumika  kwa  kazi  hii  endapo   itatolewa  katika  njia  iliyo  sahihi.  Kama  ilivyoonekana   hapo  mwanzo,  njia  ya  mwalimu  kuwa  kitovu  cha  maarifa   na  kurudiarudia  matendo  sio  lazima  ipelekee  kujifunza.   Kufundisha  na  kusikiliza  sio  lazima  ipelekee  kujifunza.   Ujifunzaji  wakimageuzi  unahitaji  kujifunza  kwa  utimilifu   ambapo  wanafunzi  wanarekebisha  utaratibu  wa  maana   kwa  kutafakari  ki  u makinifu  juu  ya  uzoefu  wao.  Hatua  ya   kwanza  n i  yakuandaa  mazingira  rafiki  ambayo   yanaruhusu  kupata  uzoefu,  kutafakari  kwa  makini,  na   kutengeneza  maana  juu  ya  uzoefu  wao.  Kufundisha  na   kutengeneza  kunatakiwa  kupelekee  kujifunza  kwa   kushiriki  kikamilifu  ambapo  itakuwa  yakimageuzi.  


6 5

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Kutengeza  katika  muktadha  wa  shule  kunawakilisha  fursa   kubwa  kwa  ujifunzaji  wa  kimageuzi  ambapo  wanafunzi   wanaweza  wakatafakari  changamoto  katika  muktadha   wao.  Wanashiriki  katika  kuuliza  na  kueleza   wanayatambua  kama  ni  masuala  yenye  u muhimu  ya   kuyakabili.    Kwa  njia  ya  mazungumzo,  wanayachukulia   matatizo  ya  wenzao  na  kushauriana  juu  ya  u tatuzi  na   kufikiri  kutengeneza  u fumbuzi  wake.  Katika  mchakato   wote  h uu,  mwanafunzi  anachukua  nafasi  katika  kazi   ambapo  mwalimu  anawezesha  n a  kutoa  muongozo  kwa   njia  ya  upimaji  usiorasmi  wa  maendeleo  yao.  Mwalimu   na  wanafunzi  wanajifunza  kutoka  kwenye  mchakato,   wanaelezea  uelewa  wao  kwa  kubuni  na  kuandaa   ufumbuzi  kwa  pamoja.  Ujifunzaji  huu  unaweza   ukahifadhiwa  kwa  hatua  zilizochukuliwa  na  pia  ushahidi   kwenye  majibu/ufumbuzi  uliofikiwa.     Muktadha  n i  kigezo  muhimu  katika  kubaini  kile   kinachounda  elimu  b ora.  Wakati  vigezo  vingine  ni   vyakidunia,  undani  wake  unategemea  muktadha.  Kwa   mfano,  mawazo  juu  ya  kufikia  ubora  wa  elimu   unahitajika  kuakisi  muktadha  ili  yaweze  kufanikiwa.     Mazingira  yenye  changamoto  yapo  kila  mahali-­‐inaweza   kuwa  ni  eneo  duni  la  mjini  au  lenye  maisha  duni,   lisilofikika  kijijini,  lisilo  rafiki  lenye  jiografia  ngumu/tata,   eneo  lenye  hali  ngumu  kiuchumi  na  huduma  za  kijamii.   Muktadha  unaweza  kuwa  ni  muunganiko  wa  masuala   yanayofanya  ugumu  kwa  walimu  na  wanafunzi  kupata   uzoefu  wa  elimu  bora.  Baadhi  ya  masuala  haya  ni  pamoja   na  wingi  wa  watu,  mahitaji  maalum  tofauti  ya  wanafunzi,   kukosekana  kwa  vifaa,  ruzuku  isiyotosheleza,  kukosekana   kwa  fursa  za  kujiendeleza  kitaaluma  na  mengine  mengi   yanayohusiana  nayo.  Mazingira  au  muktadha  kama  huu   unafanya  mageuzi  katika  elimu  yaliyoongelewa  hapo  juu   kuwa  na  ugumu  fulani  lakini  sio  kuwa  h ayawezekani.   Kiuhalisia,  yanatoa  fursa  ya  kufanyika  kwa  ujifunzaji  wa   kimageuzi  ambapo  elimu  inaitikia/inaakisi  mahitaji  ya   mtu  mmoja  mmoja  na  jamii  bila  uwepo  wa   suluhisho/utatuzi  kutoka  n je  ambao  unaweza  kuwa   hauendani  na  muktadha  husika.     Harakati  za  utengenezaji  zimekuwa  zikifanikiwa  katika   mazingira/muktadha  tofauti  tofauti,  ikiwemo  yale  yenye   changamoto.  (kwa  mfano;  Hifadhi  ya  wenyeji  nchini   Kanada,  vijijini  Tanzania).  Katika  muktadha  hizi,  kwa   ujumla  mchakato  unabaki  kuwa  ule  ule-­‐kuhamasisha   mchakato  wa  fikra  bunifu  na  kutengeneza.    Lengo  la  

7

kuanzisha mahali  pa  mtengenezaji  katika  kituo  cha   walimu  cha  zana/vifaa  n i  kuwawezesha  waelimishaji   kufikiri  juu  ya  hali  ya  baadaye  ya  elimu  kwa  kushiriki   kutafakari  fikra  b unifu  na  kupata  ufumbuzi  kwa  u gunduzi   timilifu,  kuitikia  changamoto  za  njia  za  ufundishaji  katika   mazingira  yao.  Njia  hii  inaendana  na  mageuzi  ya  sasa  ya   elimu  kama  vile  Matokeo  M akubwa  Sasa  (BRN)  nichini   Tanzania.  Mambo  ya  msingi  katika  mageuzi  haya  ni   kuhakikisha  kwamba  wanafunzi  h awahudhurii  tu  shuleni   bali  wanasoma  kikamilifu;  walimu  wanamotisha  ya   kutumia  muda  zaidi  d arasani  kufundisha;  na  yawepo   matokeo  yenye  ushahidi.  Harakati  za  utengenezaji   zinawajengea  walimu  uwezo  wa  kufikiri  na  kutekeleza   elimu  chini  ya  jitihada  hizo.       Zama  hizi  za  maarifa  zinatoa  aina  tofauti  ya  ufahamu   (kusoma  na  kuandika).  Kando  ya  kujua  lugha  ya  kiasili-­‐   kuna  haja  ya  kujumuisha  ujuzi  zaidi  ya  huo  unaowakilisha   njia  tofauti  za  kufahamu  na  kuelezea  ujifunzaji.  Aina   mpya  za  ufahamu  zinahusisha  vyombo  vya  h abari,  dijitali,   nafasi/uhusika  wa  anga,  kisayansi,  uelewa  wa  hisabati   ambao  ni  muhimu  katika  kufikia  na  kutumia  maarifa   mengi  ambayo  mwanafunzi  anayapata  kwa  urahisi.   Uelewa/ujuzi  zaidi  ya  mmoja  unaungana  na  intelijensi   zaidi  ya  moja  iliyoongelewa  na  Gardner.    Utambuzi  n a   kuendelea  kwa  ujuzi  zaidi  ya  mmoja  katika  n jia,   inahakikisha  kuwa  intelijensi  zaidi  ya  moja  miongoni     mwa  wanafunzi  inazingatiwa.  Pia  inahamasisha   wanafunzi  kushirikiana  na  kufanya  kazi  kwa  kuelewana.   Hatimaye  inapelekea  ubunifu  na  ugunduzi  kwa  kuwa   wanafunzi  wanapanua  fikra  zao  na  kutumia  ujuzi  wao.   Uhalisia  wa  mazingira  ambayo  walimu  na  wanafunzi  

Aina mpya  ya  ujuzi  wa  maarifa  h utambulishwa  wakati  wa   kutengeneza  


7 8

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

8

wanafanya  kazi  yanaweza  yakajulisha  n a  kusaidia   ubunifu  au  ukawa  kikwazo  katika  uvumbuzi  na  ubunifu.     Uwezo  wa  kukabiliana  na  matendo  yaliyopo  n i  mwitikio   wa  mazingira  halisi.  Neno  ‘leapfrog’  liliazimwa  kutoka   kwenye  uenezi  wa  teknolojia.  Mfano  ni  muktadha  

ambapo simu  za  mkononi  zilipanda  thamani  haraka  zaidi   ya  simu  za  mezani  kwa  kuruhusu  watumiaji  kuanza   kutumia  teknolojia  mpya.    Mahsusi,  kubadilishana   ujumbe  wenye  taarifa  anuai,  kufanya  miamala  ya  fedha   kwenye  simu  ni  baadhi  ya  matumizi  ya  teknolojia   ambayo  yalikuwa  yamechukua  nafasi  kwa  sababu  ya   kuenea  zaidi  kwa  matumizi  ya  simu  za  mkononi.    Vivyo   hivyo,  maarifa,  taarifa,  ujuzi  na  matendo  yaliyochukuliwa   kutoka  njia  za  kiasili  za  kujua  zinaweza  kuchangia  kwenye   uvumbuzi  na  ubunifu  katika  njia  ambayo  inaruhusu   matendo  ya  kielimu.  Aina  ya  maarifa  ya  asili  inahusisha   imani  na  d esturi  za  asili,  uchongaji  wa  vifaa,  sanaa,   kutumia  zana  za  ufundi  toka  kwenye  mazingira  –  mimea   na  wanyama,  mifumo  ya  kujifunza,  uainishaji,  sheria,   aina  za  mawasiliano  na  mpangilio.  Njia  ya  kiasili  ya   kutambua  ni  chimbuko  la  usuli  wa  muktadha  wa  maarifa  

Elimu ni  lengo  na  pia  ni  kichocheo  cha  maendeleo    


90

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

na ujuzi  ambao  mwanafunzi  anauleta  darasani.  Pia   maarifa  ya  asili  yanatoa  msingi  na  chimbuko  la  Lugha,   hisabati  na  maudhui  ya  kisayansi  kwa  kuendeleza   umahiri  wa  mwanafunzi  katika  miaka  ya  mwanzo.   Maarifa  haya  yanatengeneza  msingi  ambapo   mwanafunzi  anajenga  ujifunzaji  mpya.  Baadhi  ya  maarifa   yanaweza  yakaendelezwa  wakati  mwanafunzi  akiwa   anashirikishwa  kama  mwanamageuzi  wa  biashara  fulani.   Zaidi,  maarifa  ya  asili  yanatambua  uthabiti  na  upatikanaji   wa  vitu  vya  kiasili.  Utumiaji  wa  vitu  h ivyo  (ikiwemo   rasilimali  watu)  ni  muhimu  katika  kuendeleza  ufumbuzi   wakudumu.       Katika  kutafuta  ubunifu,  u husiano  na  uthabiti  wa   ufumbuzi  na  matumizi,  uzingatiaji  makini  unatakiwa   kufanywa  juu  ya  muktadha.  Uelewa  wa  hali  ya  fikra  kiasili   ya  ujumi,  uhitaji  na  uwezokano  wa  ufumbuzi  wa  tatizo  ni   muhimu.  Ufumbuzi  unaopendekezwa  unatakiwa   kumilikiwa,  ukubalike  na  udumu  kwa  watumiaji.   Ufumbuzi  pendekezwa  unatakiwa  ukubalike  na  usiwe   wakuamuriwa.     1.4.  Kutengeneza  na  Maendeleo   Kwa  pamoja  elimu  ni  lengo  na  chachu  ya  maendeleo.   Umuhimu  wa  elimu  umeakisiwa  katika  kujumuishwa   kwake  kwenye  Malengo  ya  Maendeleo  ya  M illennia   (MMM).    Moja  kati  ya  MMM  ni  kufikia  Elimu  ya  Msingi   kwa  Wote  kwa  huhakikisha  kuwa  ifikapo  mwaka  2015,   wanafunzi  kila  mahali,  wavulana  na  wasichana  kwa   pamoja  watakuwa  na  uwezo  wa  kumaliza  masomo  ya   elimu  ya  msingi  kikamilifu"  (UN,  2015).    Zaidi  ya  hapo,  

9

MMM yanathibitisha  kutambua  kuwa  elimu  ni  chombo   katika  kufikiwa  kwa  malengo  menginie  ya  maendeleo  ya   millennia,  utambuzi  ni  kuwa  “  kuelimisha  watoto   kunawapa  kizazi  kijacho  chombo  cha  kupambana  na  


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Tunaona utengenezaji  kama  wakufaa  kiasili  mashuleni  

Kutengeneza kunaunganisha  ugunduzi,  ubunifu,  kubaini  tatizo  na   ufumbuzi  wake  

  umasikini  na  kuzuia  magonjwa,ikiwepo    malaria    na  

ukimwi" (UN,  2015).    Kwa  masikitiko  makubwa,  tathmini   ya  malengo  ya  millennia  ya  umoja  wa  wataifa,  mafanikio   yaliyofikiwa  hadi  sasa  yanaonesha  kuwa  dunia  haijaweza   fikia  malengo  ya  mwaka  2015  ya  elimu  ya  msingi  kwa   wote.  Imekiri  kuwa  pamekuwa  na  ubora  fulani  wa   kufikika  kwa  elimu,  lakini  imethibitishwa  kuwa  matokeo   ya  ujifunzaji  na  elimu  yenye  uhusiano  ni  muhimu  ili  iweze   kuchangia  katika  maendeleo.  Mchango  wa  mawazo   uliotolewa  katika  boksi  la  vifaa/mkusanyiko  wa  vifaa  ina   uhusiano  wa  moja  kwa  moja  kwenye  njia  ambazo  

10

tunaweza kufanya  kazi  kuifanya  elimu  kuwa  yakuhusika   zaidi  na  kuwa  zalishi  kwa  watoto.     Kusudio  la  hatua  inayofuata  ya  Malengo  ya  Umoja  wa   Mataifa  ya  M illenia  ni  Melengo  Endelevu  ya  Maendeleo   (MEM).    MEM  inatambua  uhitaji  wa  kila  nchi  kulenga   changamoto  mahsusi  inahitaji  kukabiliana  nazo  ili  kupata   uhusiano  wa  kimuktadha  na  maendeleo  endelevu  (UN,   2014).    Tunaona  ‘kutengeneza’  kama  kunafaa  kiasili   katika  mashule  kwa  kuwa  inaunganisha  ugunduzi,   ubunifu,  kubaini  tatizo,  kutafuta  ufumbuzi  kulingana  na   muktadha  mahsusi.       1.5.  Kutengeneza  Uhusiano/Uhusiano  uliopo     Kutengeneza  kunaweza  kutumika  kama  njia  elekezi  iliyo   bora.    Unaanzia  kwa  kutumia  Njia  ya  Kufikiri  na  Kubuni.   Utengenezaji  unaangazia  u tamaduni  mpya  katika   kujifunza  ambako  hakujawekewa  mipaka  katika   madarasa  ya  kiasili.       1.5.1.  Kutengeneza  na  K ujifunza  kwa  Kushiriki   Kikamilifu.   Utamaduni  huu  mpya  wa  kujifunza  kwa  kushiriki   kikamilifu  unahusisha  katika  mchezo,  kuuliza  na  fikra   (Thomas  &  Brown,  2011).    Ikiwa  kama  njia  elekezi,   kutengeneza:   • Kunasisitiza  ushirikianao,  ugunduzi,  ubunifu  na   kufikiri  kwa  umakinifu.   • Ni  mchakato  wa  kubaini  tatizo  na  kufumbua  tatizo.   • Kiasili  inapelekea  kujifunza  kwa  kushiriki  kikamilifu-­‐ wanafunzi  kujadiliana  na  kutengeneza  vitu.   • Kupelekea  kushirikishwa  kwa  mwanafunzi  (uwezo  wa   kufiriki,  hisia,  tabia,  kijamii  na  kiutamaduni)  –   ushirikishwaji  wa  karibu  wa  mwanafunzi  unathibitika   wakati  wanafunzi  wanakuwa  wadadisi,  wenye   shauku  na  kwa  hiyo  wana  motisha  kusoma  zaidi.   • Ni  yenye  malengo  na  h ivyo  kuwa  na  motisha  ya  h ali   ya  juu.   • Inafanya  kwa  pamoja  mchakato  na  matokeo  kuwa   muhimu.     • Kuhakikisha  kuwa  kujifunza  kunapatikana  katika   mchakato.     1.5.2.  Kutengeneza  na  K ujenga   Ufunguo  katika  elimu  b ora  unaweka  mazingira  rafiki   yakujisomea  (OECD,  2011).  Mazingira  haya  yanapelekea   kujifunza  kwa  kushiriki  kikamilifu  ambapo  wanafunzi   wanaweza  wakashirikiana  kwa  pamoja  kujenga  maarifa   katika  njia  ambazo  zinaendana  na  muktadha  pia  zenye   kufaa.  Kujifunza  kunahusisha  kupata  maarifa  mapya  au   kurekebisha  na  kuimarisha  maarifa  yaliyopo.  Kwa  mujibu  


3 4

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

wa mawazo  ya  wajengaji  maana,  inamtaka  kila  mmoja   kushiriki  katika  mchakato  wa  kujenga  maana  katika  dunia   yao.  Wanafunzi  hawasharabu  maarifa  yaliyokwisha   jengwa  tayari  kwa  ajili  yao  toka  kwa  walimu,  lakini   wanapatiwa  fursa  za  kujenga  maarifa  kwa  kila  mmoja   mmoja  na  kwa  kushirikiana.       Ili  kufanikisha  hili,  waelimishaji/walimu  wafuasi  wa   kujenga  maana  wanashikilia  imani  zifuatazo:   • Kujifunza  lazima  iwe  n i  mchakato  wenye  kushirikisha   kikamilifu  –  wanafunzi  hutumia  data  za  ufahamu   kujenga  maana  (hii  inatambua  u ntelijensi  zaidi  ya   moja  kama  chanzo  cha  data  za  ufahamu)   • Wanafunzi  wanajifunza  kusoma  kupitia  kujenga   maana  na  mfumo  wa  maana-­‐kutengeneza  utaratibu   fulani-­‐mpangilio,  madarasa,  makundi,  makundi  ya   sanaa  za  maonesho   • Ujenzi  wa  maana  unatakiwa  uwe  kwa  pamoja   ushirikishe  muonekano  na  ubongo/ufahamu    –   inahusisha  u wakilishi  mwonekano  wa  n je  wa  maana   ya  mtu  fulani  iliyo  na  maelezo  ya  uchaguzi   tunoufanya  na  kwa  nini.   • Lugha  ni  kitu  muhimu  sana  katika  kujifunza  –   tunajenga  maana  katika  lugha  ambayo  tupo  n ayo   huru  zaidi,  na  hivyo  umuhimu  wa  kuchagua,  kwa   mfano,  lugha  ya  asili  kwa  kufundishia  au  kuelezea   ujifunzaji.   • Kujifunza  ni  kazi  ya  kijamii  –  elimu  ya  asili  ilimbagua   mwafunzi,  elimu  endelevu  hutambua  kujifunza  kama   ni  juhudi  za  kijamii  (waamini  wa  ujenzi  wa  maana-­‐ kijamii)  ambapo  wanafunzi  wanafanya  kazi  kwa   ushirikiano  kujenga  maana  ambayo  ina  maana  katika   muktadha  fulani.   • Kujifunza  hapatokei  angani-­‐bali  kunafanyika  katika   muktadha  husika-­‐na  hivyo  kuhitajika  kwa  maarifa   yakufaa  na  yenye  uhusiano  na  muktadha.  Maarifa   yaliyoingizwa  toka  nje  yanaweza  yasiwe  yakufaa  au   na  uhusiano  na  mazingira  husika  h ivyo  kukosa   thamani  yakuchukuliwa  kuwa  ni  maarifa  katika   muktadha/mazingira  yaliyokusudiwa.   • Kujifunza  kunahitaji  maarifa-­‐kuna  haja  ya   wawezeshaji  na  wanafunzi  kuanzia  katika  maarifa   waliyonayo  kabla  ya  darasani/maarifa  ya  awali.  Kwa   mfano,  maarifa  ya  asili  ni  chanzo  kikubwa  cha   maarifa  ya  awali  yanayotoa  ujumbe  kwa  ujengaji  wa   maarifa  mapya  kwa  sababu  yana  u husiano  wa   kimazingira  na  yanafaa.   • Kujifunza  kunachukua  muda  –  sio  kitu  cha  papo  kwa   papo.  Inahitaji  mpango,  vitendo,  tafakari  n a  kurudia  

11

umaizi mpya  na  ufahamu  unaotokea  wakati  wa   awamu  hizi.   Kujifunza  kunahitaji  motisha  –  wanafunzi  wanahitaji   sababu  za  wao  kujifunza.  Mchakato  wa  kujifunza  na   matokeo  yake  (ujengaji  mpya)  unaleta  motisha  ya   kujifunza.  

Ujengaji,  kwa  hiyo  unawakilisha  kujifunza  kama   mchakato  wa  ujuzi  wa  vitu  na  kutafakari  katika  ujuzi  huo.   Inaendeleza  ufahamu  kiundani  na  wenye  kudumu.     1.5.3.  Kutengeneza  na  M atokeo  Makubwa  Sasa   Tanzania,  kama  wengine  wanoendelea  kiuchumi   inakusudia  kuvuka  kutoka  uchumi  wa  chini  kwenda   uchumi  wa  kati.  Ili  kufikia  hili,  imechukua  Modeli  ya   Maendeleo  kutoka  M alaysia  (Matokeo  Makubwa  Sasa)   na  ikazindua  kuanzishwa  kwa  M atokeo  Makubwa  Sasa   (BRN).  Mkakati  huu  unalenga  maeneo  makuu  manne  na   elimu  ni  mojawapo.  Elimu  inachukuliwa  kuwa  wakala   muhimu  katika  kuleta  kichocheo  kwenye  maendeleo.   Hata  hivyo,  ili  elimu  iweze  kutimiza  mamlaka  ya  uwakala,   baadhi  ya  mageuzi  ni  muhimu.       Ni  muhimu  kukumbuka  kuwa  wakati  Tanzania  ime  rekodi   mafanikio  yakuonekana  kwenye  upatikanaji  wa  elimu  ya   msingi  ndani  ya  miaka  10  iliyopita,  pamekuwa  na   kukithiri  kwa  kushuka  katika  ubora  wa  elimu,  na  kuzua   swali  endapo  wanafunzi  wanajifunza  au  wanahudhuria   tu  shule.  (Ripoti  ya  Benki  ya  dunia  Julai  2014;  Ripoti  ya   UWEZO  2011-­‐2014).  Chini  ya  jitihada  za  BRN,  Benki  ya   dunia  na  marafiki  wa  maendeleo  n chini  Tanzania   wanalenga  kuinua/kuboresha  matokeo  ya  kujifunza  kwa   kukabiliana  na  mambo  mahsusi  yanayopelekea  matokeo   mabovu  ya  ujifunzaji.  

Kujifunza n i  kazi  ya  kijamii  (ya  umoja)  


5 6

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni           Hususani  kwa  kuzingatia  kujifunza,  wanapendekeza   kuhakikisha;   • Walimu  wapatiwe  motisha  ya  kutumia  muda  zaidi   darasani  kufundisha   • Data  zimekusanywa  na  matokeo  yanaangaliwa  kila   mara  ili  elimu  iweze  kusimamiwa  kwa  ufanisi     • Wanafunzi  wengi  wajifunze  kusoma,  kuandika  na   kufanya  hesabu  za  msingi  kufikia  mwisho  wa  darasa   la  pili  (Benki  ya  Dunia,  2014)     Wakati  hatua  zimekuwa  zikichukuliwa  kutenganisha  kile   kinachohitajika  kufanyika,  mchakato  halisi  wa   kuwamotisha  walimu,  kuwashirikisha  wanafunzi  na   kukusanya  data  ni  suala  linahusiana  na  mbinu/njia  za   ufundishaji.  Njia  elekezi  ya  kufundisha  iliyopendekezwa,   kutengeneza  inaweza  kutoa  suluhisho  kwa  makusudio   haya  mazuri  na  yanaweza  kutimia  (angalia  kipengele  cha   2.5).  Kwa  kutengeneza,  walimu  wanaweza  kuwa  na   sababu  ya  kukaa  kwa  muda  mrefu  darasani  na  wanafunzi   watashirikishwa  zaidi;  kuna  fursa  nyingi  za  kukusanya   data  ambazo  zinathibitisha  mchakato  wa  kujifunza  na   zinatoa  d ata  halisi  kwa  tathmini  endelevu  na  tamati.   Data  hizo  zinatoa  mrejesho  kwa  uongozi  wa  shule  na   wadau  wengine  kwa  pamoja  juu  ya  mafanikio  na  maeneo   ambayo  yanahitaji  kuangaliwa  kwa  ukaribu  na  kutoa   mchakato  unaoendeleza  kwa  pamoja  ujuzi  wa  kusoma  na   kuandika  (kwa  ufahamu  mpana  wa  kusoma  na  kuandika     angalia  Kalantzis  n a  Cope,  2012)  na    kufanya  hisabati  kwa   vitendo  na  kwa  njia  ya  ushahidi.  Hatimaye,  mchakato  wa   kutengeneza  unaleta  ujifunzaji  bora  kwa  mwalimu  n a   mwanafunzi  ambao  unaendana  na    muktadha  na   utaimarisha  elimu  kutimiza  jukumu  lake  la  uwakala   katika  kuendesha  maendeleo.     1.5.4.  Kutengeneza  na  K ufikiri  kwa  Kuona       Mizizi  yake  ni  katika  nadharia  na  vitendo  ya  ujenzi  wa   maana,  kutengeneza  ni  njia  bora  sana  ya  kutoa  ushahidi   wa  mchakato  wa  fikra  u naotokea  wakati  wa  kujifunza.   Katika  hatua  mbalimbali  mchakato  wa  kufikiri  na  kubuni,   kuna  uwakilishi  wa  n je  wa  mchakato  wa  kufikiri.  Kutokea   nje,  washiriki  wanashirikishana  mitazamo  yao  juu  ya   masuala  fulani  na  kupitia  mazungumzo  wanafikiria  jambo   walilolipata  kutoka  kwa  mwenzao/wenzao.  Baada  ya   hapo  kupitia  mchakato  wa  uwezo  wa  kuhisi  maono  ya   mwingine  wanaweza  wakashughulika  kutafuta  majibu  au   ufumbuzi  fulani.  Mazungumzo  yanabainisha  ufikiriaji  wa   kirafiki  au  mtu  na  mtu,  ufupisho  unaelezea  fikra  na   majibu/ufumbuzi  unaopendekezwa    (katika  kuchora  na   maelezo/ufafanuzi)  unawakilisha  mchakato  wa  utatuzi  

12

wa tatizo  –ambapo  ni  mwitikio  wa  hitaji  lililoelezewa.   Zaidi  ya  hapo,  majadiliano  ya  kushauriana  yanatoa   ushahidi  wa  tathmini  ya  fikra  juu  ya  majibu/ufumbuzi   unaopendekezwa  na  mchoro  wa  mwisho  ni  ushahidi  wa   wazo  la  pamoja.  Sampuli  kifani/sampuli  ya  awali  ni   ushahidi  dhahiri  wa  mchakato  wa  kufikiri.  Tathmini  ya   mwisho  b inafsi  na  ya  washiriki  wengine  iliyoelezewa   katika  tafakari  inatoa  ushahidi  wa  kulingana  kati  ya   jambo  la  awali  lililoshirikishwa  na  ufumbuzi   uliowasilishwa.  (Angalia  kipengele  cha  2.5.)     1.6.  Fikra  Bunifu       “Kufikiri  juu  ya  ubunifu  kwa  ujumla  kunazingatia  uwezo   wa  kuunganisha  uwezo  wa  kuhisi  maono  ya  m wingine   kwa  muktadha  wa  tatizo,  ubunifu  katika  kuzalisha   umaizi/utambuzi  na  majibu  au  ufumbuzi,  na    kutazama   jambo  kimaantiki  kuchambua  n a  kuendana  na  u fumbuzi   kulingana  na  muktadha”  (Wikipedia,  n.d.).    Mchakato  wa   usanifu  unamlenga  binadamu  ambapo  unamzingatia   mtumiaji  zaidi  kuliko  tatizo  pekee  au  matokeo.    Fikra   bunifu  ni  sehemu  muhimu  ya  kusudio  la  mchakato   tunaoutumia  katika  warsha  za  kupeleka  utengenezaji   mashuleni.    Tumetambua  kuwa  mara  nyingi  watu  kama   watu  wakipewa  tatizo  walitatue,  huwa  wanakimbilia   kwenye  ufumbuzi/majibu  bila  ya  kuzingatia  mambo  yote   yanayochangia  ugumu  na  uwezekano  wa   majibu/ufumbuzi.         1.6.1.  Utangulizi   Fikra  bunifu  ni  mchakato  ambapo  mbunifu  anaweza   akacheza  n a  kitu  (kucheza  au  kwa  makusudi  kucheza  na   fikra/mawazo  yaliyounganishwa)  na  kuongea  kwa   ushirikiano  ndani  ya  makundi  yao,  kujadili,  kutafiti  na   kupeleleza  njia  mbadala  au  fursa  zilizopo.    Fikra  bunifu   au  aina  ya  mawazo  yanayoendeleza  ubunifu  na   ugunduzi.    Mawazo  ya  ubunifu  yanashabihiana  vyema  na   kutengeneza  kwa  kusaidia  watengenezaji  kuzingatia  kile   ambacho  wangependa  kukitengeneza  na  kile   kinachoweza  kuhitajika.    Ina  waruhusu  watengenezaji   “kupambana  na  matatizo  makubwa  ya  d unia  kwa   ubunifu  na  kutimiza  mahitaji  muhimu  zaidi  ya       kibinadamu  ”  (Hatch,  2014,  uk.  10).  Kama  alivyowahi   kusema  Walt  Disney,  mgunduzi  wa  Mickey  Mouse,  “Ni   aina  ya  kufurahisha  kufanya  kisichowezekana!”     Mchakato  wa  mawazo  ya  ubunifu  unahusisha   muunganiko  wa  maamuzi  na  kazi  ambazo  humfahamisha   msanifu/mbunifu.    “Usanifu/ubunifu  sio  tu  unafanya  vitu   kuwa  vizuri,  ila  inafanya  vitu  vifanye  kazi”  (Dadich,  2013).     Ubunifu  bora  unaweza  kuelezewa  na  kanuni  kumi  


7 8

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

13

(Vitsoe, 2013).       Zinajumuisha     • Ubunifu  mzuri  ni  wakiuvumbuzi   • Ubunifu  mzuri  hufanya  bidhaa  kuwa  na  thamani  zaidi   • Ubunifu  mzuri  ni  ujumi   • Ubunifu  mzuri  hufanya  bidhaa  ieleweke   • Ubunifu  mzuri  hauna  kikwazo   • Ubunifu  mzuri  ni  nyoofu/aminifu   • Ubunifu  mzuri  unadumu  kwa  muda  mrefu   • Ubunifu  mzuri  ni  kamilifu  hadi  mwisho  wa  utondoti   • Ubunifu  mzuri  ni  rafiki  kwa  mazingira   • Ubunifu  mzuri  ni  usanifu  mdogo  kadri   inavyowezekana.    

Kubuni wazo  ni  mchakato  kwa  ajili  ya  kutatua  matatizo,   na  kipekee  inajumuisha  hatua  saba:  fasili,  tafiti,  jenga   wazo,  sampuli  kifani,  kuchagua,  utekelezaji,  na  kujifunza.         Fasili   • Kuamua  ni  jambo  gani  u nalojaribu  kulitatua   • Kukubaliana  juu  ya  hadhira  ni  nani   • Bainisha  kipi  kitakachofanya  mradi  ufanikiwe.     Utafiti   • • •

Pitia upya  historia  ya  suala/tatizo;  jaribu  kubainisha   kwa  nini  n i  tatizo?   Kusanya/shirikisha  mifano  ya  jitihada/majaribio   mengine  kutatua  tatizo/suala  hilo  hilo   Zungumza  na  watu  wenye  tatizo  hilo  au  waliowahi   kukumbana  na  tatizo  hilo  

Dhana/wazo • Onyesha  mahitaji  na  motisha  kwa  watumiaji  wako.  

Mara kwa  mara,  waelimishaji  wamekuwa   wakihitajika  kuwa  wabunifu  wa  uzoefu  wa  kujifunza      


0 9

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

• • • •

Zalisha mawazo  mengi  kadri  inavyowezekana   kuhudumia  mahitaji  yaliyooneshwa   Chora  dhana/mawazo  mengi  kadiri  iwezekanavyo   Usiamue  wala  kujadili  juu  ya  mawazo/dhana   Wakati  wakubungua  bongo,  kuwa  n a  mazungumzo   au  usaili  mmoja  tu  kwa  wakati  

Sampuli kifani/Sampuli  ya  awali   • Unganisha,  tanua,  na  fasili  mawazo.   • Unda  kielelezo  zaidi  ya  kimoja   • Omba  mrejesho  kutoka  kwa  kundi  lenye  watu   tofautitofauti,  wajumuishe  watumiaji  wako   • Washirikishe  wenzako  sampuli  kifani  yako   • Hifadhi  maamuzi  na  endeleza  kutopendelea  upande   wowote     • Unda  na  wasilisha  kazi  halisi  ya  sampuli  kifani/vifani  

14

Chagua • Pitia  upya  lengo   • Weka  pembeni  hisia  n a  umiliki  wa  mawazo   • Epuka  kufikiri  kwa  makubaliano   • Kumbuka:  suluhisho/ufumbuzi  unaoweza  kutendeka   sio  wakati  wote  ni  bora   • Chagua  mawazo  yenye  uwezo/nguvu  zaidi   Tekeleza   • Tengeneza  maelezo  ya  sampuli   • Fanyia  kazi/tekeleza   • Jaribu  wazo  lako  na  watumiaji  wenzako   Kujifunza   • Kusanya  mrejesho  kutoka  kwa  m/watumiaji   • Bainisha  kama  ufumbuzi/majibu  yamefikia  malengo   • Jadili  kipi  kinachoweza  kuboreshwa   • Pima  mafanikio;  kusanya  data   • Nyaraka     Ingawaje  ubunifu  wakati  wote  u nategemea  ladha  ya  mtu   binafsi,  wafikiriaji  wa  ubunifu  wana  misingi  ya  pamoja,   inayowaongoza  kuendesha  ugunduzi:  misingi  hii  kiujumla   ni  ubunifu,  uwezo  wa  kutumia  mikono  yote  miwili  kwa   usawa,  kufanya  kazi  kwenye  timu,  malengo  kwa  mtumiaji   wa  mwisho,  udadisi  (Wikipedia,  n.d.).   Shule  ya  Stanford  inatoa  mlolongo  mrefu  wa  zana  za   ubunifu  wa  mawazo.    Tafadhali  peleleza/tembelea   http://dschool.stanford.edu/dgift/  

Fikra bunifu  na  kutengeneza  muunganiko  wakupendeza!    

Sampuli kifani:  unganisha,  kuza  na  rekebisha  mawazo.    

 

1.6.2. Kuunganisha  kwenye  Elimu   Kuna  ongezeko  la  waelimishaji/walimu  kuhitajika  kuwa   wabunifu  wa  uzoefu  wa  kujifunza  kama   ilivyopendekezwa  na  ripoti  ya  OECD  iliyoshirikishwa   katika  kipengele  cha  1.2.  Harakati  za  utengenezaji-­‐ mtazamo  wa  kidunia.  Huu  ni  mhamo  kutoka  majukumu   yaliyopita  kama  watekelezaji  au  wafasili  wa  mtaala.    Njia   bora  ya  kushirikisha  ubunifu  wa  mawazo  d arasani  ni   kuutumia  kuwasaidia  wanafunzi  kwa  makusudi  kutafuta   uhusiano  kati  ya  uzoefu  wa  ujifunzaji  halisi  na  matatizo   ya  kimtaala.         Kwa  sababu  ya  msisitizo  juu  ya  uwezo  wa  kuhisi  maono   ya  wengine,  ubunifu  wa  mawazo  unawaalika  walimu  na   wanafunzi  kulenga  katika  ubunifu  uliyojikita  kwa   binadamu  na  kufiriki  juu  ya  vitu  vya  msingi  vyakuzingatia.     Inalandana  vizuri  sana  na  mradi  wa  STEMx  wenye  misingi   ya  kushirikisha  mchakato  wa  kufikiri  kwa  ubunifu  –  


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

dhania, jenga,  cheza,  shirikisha,  tafakari,  (Resnick,  2007)   kwenye  utendaji  wao  ambapo  “unaakisi  njia  ya  asili   ambayo  watoto  wadogo  wanajifunza  na  kucheza”   (Martinez  &  Stager,  2013).  Fikra  bunifu  na  kutengeneza   vinalandana  vizuri  sana!         Angalizo  moja  hata  hivyo,  kama  ilivyo  kwa  kila  mchakato,   heshimu/fuata  h atua.  Amini  mchakato.  Hakuna  njia  ya   mkato  katika  ugunduzi!     1.7.  Upimaji   Upimaji  ni  sehemu  muhimu  ya  mtaala.  Kimsingi,  upimaji   unatakiwa  kufanyika  kwa  wakati  mmoja  na  ufundishaji         na  ujifunzaji  wakati  wote  wa  uwezeshaji  wa  kozi.  Katika   mchakato  wa  kutengeneza,  upimaji  unasaidia  kama       nguvu  ya  kuendesha  inayofanya  utengenezaji  uwe   kwenye  mstari  na  kuhakikisha  kwamba  kuna  ushahidi  wa   kujifunza  (au  kutokuwepo  kwa  ushahidi).       Upimaji  endelevu  unaojulikana  pia  kuwa  ni  upimaji  kwa   ajili  ya  kujifunza  ndio  unaendesha  machakato  kutoka   hatua  moja  hadi  nyingine.  Upimaji  endelevu  uliofanywa   na  wewe,  wenzako  na  wawezeshaji  unachangia   kukamilisha  matokeo/bidhaa.  Upimaji  endelevu   unafanywa  wakati  wanafunzi  wanashirikishana  mawazo,   wanapochora  na  kushiriki  katika  mchakato  wa  kuunda   sampuli  kifani/mfano.  Wakati  wa  kipindi  hiki,  mwalimu   anaweza  kusimamia  na  kusaidia  wanafunzi  kuhakikisha   kuwa  wanapata  matokeo  mazuri.  Upimaji  endelevu   unachangia  kuzalisha  sampuli  kifani  ambayo  baadaye   inatathminiwa  na  mhusika  mwenyewe,  washiriki   wengine  na  mwezeshaji  wakati  wa  matembezi  ya  galari.   Bidhaa  halisi,  rekodi  ya  maelezo  ya  sampuli  inaweza   ikatumiwa  kwa  upimaji  na  ushahidi  wa  uwezo  wa   wanafunzi.     1.8.    Njia  za  Kiasili  za  Ufahamu/Kuelewa   Utendaji  wa  ujengaji  dhana  u natoa  motisha  ya  ujengaji   wa  maarifa  kutoka  maafira  ya  mwanzo  (angalia  kipengele   cha  1.5.2.).  Njia  za  kiasili  za  kujua/kuelewa  (au  hazina  ya   maarifa  ya  kiasili)  ni  chanzo  bora  cha  maarifa  ya   mwanzo/awali.  Wanafunzi  wanakuja  shuleni  na  akiba  ya   kiasili  ya  kufahamu  ambao  unawakilisha  njia  ya  maisha   ya  jamii.  Maarifa  hayo  yanajumuisha:    imani  na  d esturi  za   asili,  utengenezaji/uundaji  wa  vitu  (vifaa,  sanaa,  ufundi),   zana  za  kimazingira  (mimea  na  wanyama),  mifumo  ya   kujifunza,  uainishaji,  sheria,  vifaa,  aina  za  mawasiliano  na  

15

taasisi. Imani  na  desturi  za  asili  kwa  mfano,  inaweza   ikatoa  mwanzo  mzuri  kwa  ujuzi  anuai  wa  lugha  ambapo   ufundi  na  vifaa  vinaweza  kuvutia  ubunifu  h usika  na  ujumi   kwa  usanifu  mpya  au  ulioboreshwa.  Uainishaji  na  zana  za   kimazingira  inawezakuwa  hatua  nzuri  ya  kuanzia  kwa   ujuzi/ufahamu  wa  hisabati  na  sayansi.  Nyongeza  ya   hapo,  maarifa  ya  awali  yanawezakuwa  ufunguo  wa   kubainisha  kile  ambacho  kina  landana  na  muktadha  n a   kinachofaa,  kitu  muhimu  cha  kuzingatiwa  kwa  ugunduzi   endelevu  na  kuingilia  kati.    


4 3 5

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

 

1.9. Kitaaluma  –  Kutengeneza  Kisa  M kasa  kwa  Uzoefu   wa  Kina  na  Endelevu     Utafiti  juu  ya  ufundishaji  bora  na  nadharia  ya  mabadiliko   ya  kielimu  ipo  wazi  –  walimu  wanahitaji  fursa  endelevu   za  kujifunza  kama  wanahitajika  kutumia  njia  mpya,   kufuata  harakati  za  Wizara  ya  Elimu,  na  kuendelea   kulandana  na  kuwa  imara/na  wenye  sauti  katika  kazi  zao.     Walimu  lazima  washiriki  katika  mafunzo  ya  kudumu   kwenye  kazi  zao,  ni  kwa  sababu  hiyo  hiyo  ambayo   wataalamu  wengine  kama  vile  wanafizikia  na  manesi   wanafanya-­‐ili  kubakia  wakisasa,  kusoma  njia  mpya,  na   kuunda  jamii  ya  wataalamu  kiutendaji  na  kusaidia.     Kwa  walimu  wengi,  kufikiwa  na  maendeleo  ya  kitaaluma   ni  vigumu  kutokana  na  gharama  za  usafiri  na  upatikanaji   wake.    Pia,  kwa  mara  nyingi  kwa  ujumla  wake,  mafunzo   ya  kitaaluma/maendeleo  ya  kitaaluma  yanatolewa  katika   hali  ya  ‘kukaa  na  kupokea’  mfumo  wa  usomaji   usioshirikishi.    Boksi  hili  la  vifaa/mkusanyiko  huu  wa   vifaa,  kupeleka  utengenezaji  mashuleni:  boksi  la  vifaa   kwa  ajili  ya  ugunduzi  na  m abadiliko  katika  kufundisha  na   kujifunza,  unatoa  njia  mbalimbali.    Umesanifiwa   kukusaidia  kuwezesha  kisa  mkasa  kwa  mawazo  ya  kina   kwa  mafunzo  ya  kitaaluma  kwa  walimu  wanaojifunza.   Inaweza  pia  ikatumika  na  waelimishaji/walimu  wengine   kuwatambulisha  kwenye  Ubunifu  wa  wazo  na   kutengeneza.       Kipengele  cha  2.1.  Kinatoa  sampuli  ya  ajenda  kwa  undani   wa  siku  moja  wa  tukio  la  maendeleo  ya  kitaaluma.     Kipengele  cha  Undani  wa  siku  kinahitaji  washiriki   kuzingatia  kwa  makini  na  kushiriki  kikamilifu  katika   usanifu  wa  mawazo  na  kutambua  tatizo  kwa  u bunifu.   Katika  sehemu  muhimu  ya  siku  ni  utamaduni  wa   kutengeneza  ambao  “unathamini  kujifunza  kwa  ujuzi  wa   moja  kwa  moja  na  u wezo  wa  kufikiri  n a  faida  za  kijamii   ambazo  zinaongezeka  kutoka  uundaji  wa  kitu  cha   kushirikishana"  (Martinez  &  Stager,  2013).    Pia  ina   unganisha  fikra  bunifu  n a  kutengeneza  kwa  ujuzi  wa   kimtaala  unaotakiwa  kwa  Afrika  ya  mashariki.     Mafunzo  ya  kitaaluma  kwa  undani  yanatambua  kuwa  ni   vigumu  kushirikishana  vitu  vya  msingi  ambavyo   hatujawahi  kuwa  na  u zoefu  navyo  kwa  kina.  Kama   walimu  watapeleka  utengenezaji  mashuleni  kwao,   tunaamini  waelimishaji/walimu  wanahitaji  kushiriki   kikamilifu  katika  uzoefu  wa  siku  nzima  kuwasaidia   kujisikia  jasiri  na  kumiliki  mawazo  ya  fikra  bunifu,   kufumbua  tatizo,  kutengeneza  kwa  kushirikiana,   kuheshimiana/kuchukuliana  na  kuhakiki/kukosoa  kwa   moyo  mkunjufu/kiurafiki,  na  kutafakari.  

16

Rejea     Crichton,  S.  &  Carter,  D.  (2015).  Taking  Making  Into  the:  An   Immersive  Professional  Development  Approach.  In  M.  Niess  &   H.  Gillow-­‐Wiles  (Eds.).  Handbook  of  Research  on  Teacher   Education  in  the  Digital  Age.  IGI  Global.     Dadich,  S.  (August,  2013).    The  age  of  invisible  design     has  arrived.    Retrieved  from   http://www.wired.com/design/2013/08/the-­‐age-­‐of-­‐invisible-­‐ design/       Dougherty,  D.  (2013).  The  m aker  mindset.  In  M.  Honey  &  D.   Kanter  (Eds.),  Design,  Make,  Play:  Growing  the  Next   Generation  of  STEM  Innovators  (pp.  7-­‐11).  New  York,  NY:   Routledge.     Hatch,  M.  (2014).    The  Maker  Schools  Movement  Manifesto:   Rules  for  Innovation  in  the  New  World  of  Crafters,  Hackers,   and  Tinkerers.    NY:  McGraw-­‐Hill.   Kalantzis,  M.  and  Cope,  B.  (2012)  Literacies.CUP   Martinez,  S.  &  Stager,  G.  (2013).    Invent  to  learn:  Making,   tinkering,  and  engineering  in  the  classroom.    Torrance,  CA:   Constructing  Modern  Knowledge  Press.     Organization  for  economic  co-­‐operation  and  development   (OECD).  (May  2 011).    Innovative  learning  environments  –  A   leading  OECD/CERI  project.    Retrieved  from   http://www.innovations.sa.edu.au/files/links/ILEMay.pdf     Resnick,  M.  (2007).    All  I  really  need  to  know  (about  creative   thinking)  I  learned  (by  studying  how  children  learn)  in   th kindergarten.    Paper  presented  at  the  Proceedings  of  the  6   ACM  SIGCHI  conference  on  Creativity  &  Cognition.   Thomas,  D  and  Brown,  J.S.  (2011)  .  A  New  Culture  of  Learning:   Cultivating  the  Imagination  for  a  World  of  Constant  Change.   Createspace  Independent  Publishing  platform     Vitsoe.  (2013).    Dieter  Rams:  ten  principles  for  good  design.     Retrieved  from  https://www.vitsoe.com/us/about/good-­‐ design       United  Nations,  2015  http://www.un.org/millenniumgoals/     United  Nations,  2014   https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledev elopmentgoals/       Wikipedia.  (n.d.).    Design  thinking.    Retrieved  from   http://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking    


1

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

17

2. Uwezeshaji  wa  Warsha  ya  Kupeleka  Utengenezaji  Mashuleni   Changamoto  ya  Ubunifu  wa  Sampuli   Ubunifu  huu  wa  sampuli  ulitumika   wakati  wa  jaribio  na  walimu  Turiani,   mkoa  wa  Morogoro.     Usuli   Walimu  wa  shule  za  vijijini  na  zile  zisizofikika  kwa  urahisi  m ara   nyingi  huhangaika  kutafuta  zana  za  kufaa  kusaidia  ujifunzaji   ambao  m wanafunzi  ni  kitovu  cha  maarifa,  ujifunzaji  shirikishi.     Wakati  wote  wanasahau  kuwa  zana  zilizonyingi  zenye  thamani   kubwa  zimekaa/zinapatikana  m bele  yao  au  nje  tu  ya  milango   ya  m adarasa  yao.         Sabubu/Misingi  ya  Ubunifu   Walimu  Tanzania  wanatarajiwa  kupata  Matokeo  Makubwa   Sasa  katika  madara  yao.  W engi  wanapambana/wanahangaika   kufahamu  maana  ya  elimu  ya  m atokeo  ilivyo  na  namna  ya   kuendeleza  kazi  za  kujifunza  kwa  ushiriki  kwa  ajili  ya  wanafunzi   wao.     Kazi  yako   Kundi  lako  limepewa  kazi  ya  kuunda  sampuli  ya  zana  ya   kujifunzia  inayosaidia  wanafunzi  kujifunza  ustadi  muhimu   unaopelekea  Matokeo  Makubwa  Sasa.    Sampuli  yako  ya  zana   lazima  ihamasishe  na  kusaidia  ujifunzaji  ambapo  mwanafunzi   anakuwa  ni  kitovu  cha  maarifa,  ujifunzaji  shirikishi.     Mafanikio  ya  Sampuli  ya  Zana  yako  Yatabainishwa  na  :   • Sampuli  inaweza  kutengenezwa  kwa  kutumia  vifaa   vilivyopo?   • Sampuli  inaweza  kutengenezwa  kwa  kutumia  vitu   vinavyopatikana/vilivyopo  katika  m azingira  ya  asili?   • Sampuli  inasaidia  ujifunzaji  muhimu  wa  ustadi/uhodari   kundi  lako  lilipochagua  wakati  wa  kazi  ya  fikra  bunifu?   • Walimu  wengine  wanaweza  wakatengeneza  m aana  juu  ya   sampuli  na  kuona  faida  yake  kwenye  madarasa  yao?     Vigezo   • Lazima  utumie  vitu/vifaa  kutoka  kwenye  Mkusanyiko  wa   Vifaa  vya  Utengenezaji  ulivyoshirikishwa.   • Lazima  utumie  vitu  unavyoweza  kuvipata  katika  mazingira   yanayokuzunguka   • Lazima  ukamilishe/ujaze  karatasi  ya  Maelezo  ya  Sampuli   • Lazima  uwe  na  sampuli  unayoifanyia  kazi  kwa  ajili  ya   matembezi  ya  galari    

Lengo la  warsha  ni  kuhamasisha  washiriki  kupata  uzoefu   wa  kutengeneza  kupitia  fikra  bunifu  n a  shughuli  za   kufanya  kwa  mikono.  Hali  ya  kurudia  rudia  ya  njia  ya   kushiriki  kwa  undani  huwa  inawezekana  kwa  kuletekeza   kupeleka  warsha  ya  utengenezaji  kwenye  mashule  zaidi   ya  siku  2-­‐3  mfululizo.  Ukiweza  kufanikisha  hilo,   tunapendekeza  utumie  ujenda  moja  kila  siku.  Hii   inaruhusu  washiriki  kupata  uelewa  wa  kina  wa   mchakato.  Tuligundua  kazi  yao  inaboreka/inaimarika  kila   wakirudia  mchakato  wa  kubuni,  kutengeneza  na   kutafakari  hatua.     Kupeleka  utengenezaji  kwenye  mashule  hutambulisha   washiriki  katika  kutengeneza  na  uendelezaji  wa   vifaa/vitu  kwa  kulenga  elementi  tano  zinazotofautiana   huku  bado  zikihusiana:   • Changamoto  ya  ubunifu     • Mchakato  wa  fikra  bunifu   • Majibu/ufumbuzi  wa  u bunifu  kupitia  utengenezaji   wa  kushirikiana   • Matembezi  ya  galari   • Tafakari     2.1.  Ajenda  ya  Sampuli   Mwisho  wa  sehemu  hii  (Kurasa  21  na  22),  Ajenda  ya   Sampuli  na  muda  uliopendekezwa,  usomaji  wa/vitabu   vya  awali  na  vitu/vifaa  vinavyohitajika  vimetolewa.     2.2.  Elementi  za  Warsha   2.2.1.  Changamoto  ya  ubunifu   Fikra  bunifu  na  kutengeneza  ni  mchakato  na  shughuli  za   kufurahisha.  Lakini,  walimu  wanahitaji  kitu  fulani  kufikiri   na  kutengeneza  wakati  wanapounda/kuumba  vitu/vifaa   vya  elimu.  Hapa  ndipo  changamoto  ya  ubunifu   inapotumika.  Changamoto  ya  ubunifu  inalenga  kila  kundi   la  walimu  katika  kazi,  inaruhusu  mwezeshaji  kushirikisha   kundi/kikundi  katika  mchakato  wa  ubunifu.       Katika  kazi  ya  kufundisha  na  kujifunza,  tunajua  kuwa   kumaliza  mtaala  kirahisi  kwa  kutumia  njia  ya  muongozo   wa  mwalimu,  inachangia  kidogo  katika  kuboresha   kujifunza  na  pia  inasaidia  kwa  uchache  udadisi.   Ilipendekezwa  kuwa  chini  ya  asilimia  10  ya  kile   kilichofundishwa  kinahifadhiwa  miaka  miwili  baadaye  


2 3

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

(Lambert, 2012).  Kufundisha  kwa  kutumia  zaidi  njia  ya   kujifunza  kwa  ghibu  (kukariri)  sio  jibu.     Nchi  kama  vile  Singapo  tayari  wameshabadilisha  kabisa   sera  zao  za  taifa  na  kufuata/  kutekeleza  harakati  kama   vile  Fundisha  Kidogo  Jifunze  Zaidi.  Harakati  h izi  zilianza   mwaka  2006  kama  njia  ya  kusaidia    “walimu  na  mashule   kulenga  kwenye  misingi  ya  kufundisha  kikamilifu,  ili    …   wanafunzi  washirikishwe,  kujifunza  kwa  kuelewa,  na   waendelezwe  kwa  ujumla,  mbali  ya  kujiandaa  kwa   majaribio  na  mitihani.  …  [imezitaka  shule  kubadilika  juu   ya]  mtaala  (kipi  cha  kufundisha),  njia  za  kufundisha   (sayansi  ya  kufundisha)  (namna  ya  kufundisha)  na   upimaji  (kwa  kiasi  gani  wanafunzi  wamejifunza)”  ( Wizara   ya  Elimu  ya  Singapo,  2015).  Wakati  sio  mashabiki  wakuu   wa  ushindani    wa  juu  wa  mitihani,  matokeo  ya  PISA  ya   mwaka  2012,  ambapo  ilikuwa  mwaka  wa  kwanza  kupima   ufumbuzi  wa  tatizo  kwa  ubunifu,  imeiweka  Singapo  #1  …   Kanada  ilikuwa  ya  5th  ilifuatiwa  na  Finlendi  7th  na   Amerika  13th  (http://www.oecd.org/pisa/singapore-­‐and-­‐ korea-­‐top-­‐first-­‐oecd-­‐pisa-­‐problem-­‐solving-­‐test.htm).   Sampuli  za  aina  za  maswali  yalioulizwa  yanaweza   kupatikana  kwenye  http://www.oecd.org/pisa/test/.       Tunaona  njia  ya  makusudi  ya  kupeleka  utengenezaji   kwenye  mashule  yetu  ni  kwa  kukusudia  kuunganisha   mchakato  wa  kutengeneza  (kusanifu,  kutengeneza,   kufanya  jaribio,  kutafakari)    kufikiri  kwa  kina   changamoto  ya  ubunifu  kwa  ustadi  unaohitaji  washiriki   kupata  uwezo  wa  kuhisi/kubainisha  mawazo  ya   mwingine  na  kuzingatia  mawazo  mapya.  Changamoto  ya   ubunifu  inatoa  maudhui  ya  mitaala.     Kuunda  changamoto  ya  ubunifu   Uzoefu  wetu  unapendekeza  kuna  njia  tatu  za   msingi/awali  kuunda  changamoto  ya  ubunifu:     • Kama  swali  la  udadisi     • Kama  tatizo  linalohitaji  ufumbuzi   • Kama  hali  ya  kucheza       1. Udadisi    unaruhusu  mtaala  kuweza   kuchunguzwa/kupelelezwa  kwa  ujuzi  wa  u somaji   halisi  (Alberta  Learning,  2004)  –  mchango  mkuu  wa   KUTENGEZA  kwenye  kazi  za  kufundisha  na  kujifunza.   Ujifunzaji  halisi  unahamasisha  wanafunzi  kudadisi   katika  vitu  ambavyo  ni  halisi  na  vinavyowavutia  wao.   Inaweka  kazi  za  kujifunza  kama  matatizo   yanayohitaji  ufumbuzi.  Edutopia  ina  tovuti  ya  vifaa  

18

vya kushirikiana/kutumia  kwa  p amoja,  dondoo  na   mawazo  juu  ya  u jifunzaji  uliojikita  kwenye   tatizo/fumbo.   (http://links.edutopia.mkt5094.com/ctt?kn=17&ms= NzE3NDM0OAS2&r=MjcyODg5NjI0MjMS1&b=0&j=O TMyNDg3NjYS1&mt=1&rt=0)     2. Ufumbuzi  wa  tatizo  ni  “mchakato  wa  kifikra/kiakili   uliolekezwa  kufanikisha  lengo  pindi  ambapo  hakuna   njia  ya  jibu  la  moja  kwa  moja  kwa  mtatua   tatizo/fumbo”  (Mayer  &  Wittrock,  2006,  uk.  287).   Wanaeleza  wanafunzi  wanahitaji  aina  tano  za   maarifa  kuweza  kuwa  wafumbuzi  wa  matatizo   wenye  mafanikio:     • Uhalisia:  maarifa  juu  ya  tabia  za  elementi  au   matukio,  kama  vile  kuna  senti  100  kwenye  dola   ya  Kanada;   •

Dhana: maarifa  ya  aina,  kanuni  au  modeli,  kama   vile  kujua  mahali  gani  thamani  inamaanisha   katika  hisabati  au  namna  gani  h ewa  yenye  joto   inaongezeka  kwenye  sayansi;  

Mikakati :  maarifa  ya  njia  za  jumla,  kwa  mfano   namna  ya  kuvunja  tatizo  kuwa  katika  sehemu  au   namna  ya  kutafuta  tatizo  linalofanana;  

Hatua: maarifa  ya  hatua  mahsusi,  kama  vile   namna  ya  kukokotoa  kuzidisha  kwa  njia  ndefu  au   namna  ya  kubadili  waneno  kutoka  hali  ya  umoja   kwenda  wingi;  na  

Imani: utambuzi  wa  tatizo  la  mtu-­‐ujuzi  wa   kulitatua  (kama  vile  “mimi  sio  mzuri  wa   hisabati”)  au  kuhusu  asili  ya  utatuzi  wa  tatizo   (mf,  “kama  mmojawapo  hawezi   kufumbua/kutatua  tatizo  moja  kwa  moja,   mhusika  hataweza  kabisa  kulitatua”).     3. Matukio  ya  maonesho  ni  mtindo  wa  habari  au   simulizi.  Yanaweza  yakatumika  kutambulisha   wanafunzi  katika  kazi  mradi.  Lengo  la  mfano  wa   tukio  ni  kuweka  mandhari  ya  kazi  mradi  na  kuunda   pointi  ya  kuanzia  kwa  pamoja.  Mfano  wa  tukio  pia   una  vigezo  vya  kazi  mradi,  kuorodhesha  jambo  lolote   linalozuia,  hali  maalumu  na  muda/vikwazo  vya   muktadha.  Matukio  n i  n jia  za  ubunifu  za  kudhania   “tofauti  ya  wakati  ujao”  au  njia  mbadala  ya  kufanya   kitu  fulani.  Yanasaidia  wanafunzi  kupata  taswira  ya   muktadha  kwa  ajili  ya  kazi  kwa  kuwa  wakati  wote   inahusisha  mazingira,  jamii,  ufundi/utaalam,  siasa  na  


4 5

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

masuala ya  u chumi.       Kwa  nini  tunapendelea  matukio  ya  changamoto  ya   usanifu   Tulishirikishana  kwa  ufupi  njia  tatu  za  kuunda   changamoto  ya  usanifu.  Kuna  njia  zingine  nyingi,  na  tuna   uhakika  utapata  moja  ambayo  inakufaa  vizuri  zaidi  kwa   mtindo  wako  wa  kufundisha.  Tunapendelea  kuziweka   changamoto  za  usanifu  kama  shughuli  za  maendeleo  za   siku  ya  mtengenezaji  mtaalam  zinakamilishwa  katika   vikundi  vidogo  vya  watu  wane.  Tukio  linasaidia  njia  ya   kikundi.  Kipekee,  tunajaribu  kufanya  makundi   mchanganyiko  na  kujaribu  kufanya  ujifunzaji  wenye   kuhusisha  masomo  mbalimbali  kadiri  inavyowezekana.       Matukio  ya  maonesho  yanajumuisha  sehemu  zifuatazo   • Maelezo  ya  jumla  ambayo  yanatoa  usuli  kwa  ajili  ya   changamoto.   • Sababu  za  kimaantiki  zinazotoa  muktadha  wa   hisabati  kuwa  kwa  nini  changamoto  ni  muhimu.   • Mfano  wa  tukio  linaloweka  changamoto  ndani  ya   kundi  ambalo  limeulizwa  kutatua/kufumbua.   • Viashiria  vya  mafanikio  vinavyotoa  vigezo  kwa   namna  ufumbuzi  wa  ubunifu   utakavyopimwa/utakavyotathminiwa  au  tathmini  ya   wawashiriki  wengine  wakati  wa  matembezi  ya  galari.     • Vigezo  au  kanuni  na  mipaka  ambayo  makundi   yanatakiwa  kufuata  au  kuzingatia.     2.2.2.  Mchakato  wa  Fikra  Bunifu  –  Karatasi  ya  Kazi   ya  Washiriki   Pindi  utakapokuwa  umeandaa  washiriki  wako  katika   makundi  madogo,  unaweza  ukaanza  kazi  ya  kubuni   wazo.  Kwa  dondoo  juu  ya  namna  ya  kuandaa  makundi,   angalia  sehemu  ya  3.1  Kuunda  makundi.       Karatasi  ya  mfano  ya  kazi  imejumuishwa  kwenye  sehemu   ya  5.2.  Kama  bajeti  yako  inaruhusu,  tafadhali  chapa   nakala  moja  ya  karatasi  hii  ya  kazi  kwa  kila  mshiriki.   Karatasi  ya  kazi  inatakiwa  ichapwe  pande  zote  mbili   kwenye  karatasi  yenye  ukubwa  wa  A3.  Kama  huwezi   pata  kinukuzi  au  huwezi  kumudu  kutoa  nakala,   washirikiki  wanaweza  wakatengeneza  matoleo  yao   wenyewe  ya  karatasi  ya  kazi  kwa  kutumia  karatasi  tupu   ya  ukubwa  wa  A3.     Sehemu  ya  5.1.  inatoa  mwongozo  wa  mwezeshaji   kukusaidia  kufuata  muda  katika  hatua  za  mchakato  na   inatoa  maelekezo  kwa  washiriki.  Tafadhali,  pitia  upya  

19

mwongozo kabla  ya  kuwezesha  warsha  yako,     2.2.3.  Mchakato  wa  Fikra  bunifu  –  Mwongozo  wa   Mwezeshaji   Fikra  bunifu  ni  mchakato  unaowezeshwa  na  uliopangiwa   muda.  Unahitaji  washiriki  wa  warsha  kufanya  kazi   kwenye  makundi  madogo  kuzingatia  ufumbuzi  kwa   changamoto  ya  ubunifu.  (Sehemu  2.5.2).  Mchakato  wa   fikra  bunifu  ulianzishwa  katika  chuo  kikuu  cha  Stanford   karibu  na  bonde  la  Silicon    –    moyo/kiini  cha  ugunduzi   wa  usanifu  na  maendeleo  ya  kompyuta.     Mapema  kabla  ya  kuanza  kwa  kazi  ya  fikra  b unifu,   unaweza  ukahitaji  kutambulisha  kwa  washiriki  d ondoo   rahisi  za  uchoraji  (Sehemu  3.2).  Watu  wazima  wengi   hawapo  tayari  kuchora,  kwa  hiyo  huu  ni  wakati  muafaka   kuwasaidia  kukumbuka  furaha  waliyokuwa  nayo  wakiwa   watoto  wakichora  dunia  yao.  Pia,  kwa  sababu  washiriki   wanaenda  kutengeneza  sampuli  kifani/awali  (modeli  za   vitu  halisi  vilivyopimwa)  michoro  ni  muhimu  sana  kuliko   dhana  dhahania  zilizoelezewa  kwa  maneno  tu.     Wambie  washiriki  juu  ya  sehemu  zote  za  mchakato  ili   usichukue  njia  ya  mkato:   •  Changamoto  ya  ubunifu   • Mchakato  wa  kufikiri  juu  ya  ubunifu   • Maelezo  ya  sampuli     • Matembezi  ya  galari   • Tafakari     Hakikisha  unasoma  maelekezo  yafuatayo  kabla  ya   kuwezesha  warsha  yako.  Utahitaji  kuwa  na  chombo  cha   kutunza  wakati  (simu  ya  mkononi  inafaa  sanaa,  hususani   kama  itakuwa  saa  ya  kidijitali).     2.2.4.  Maelezo  ya  Sampuli   Karatasi  ya  maelezo  ya  sampuli  inatoa  tafakari  kwa   washiriki.  Tafakari  ni  jambo  muhimu  la  ujifunzaji  wa   kitaaluma  na  ukuaji.  Walimu  /waelimishaji  wanahitaji   fursa  kusoma  ili  kuwa  watendeji  wa  kutafakari  –mtu   ambaye  hufikiri  juu  ya  kile  walichokifanya  na  kujaribu   kusaidia  matendo  yao  katika  matokeo  mahsusi  au  ujuzi.       Kazi  ya  kuelezea  sampuli  inaalika/inakaribisha  washiriki   wa  warsha  kuzingatia  changamoto  ya  ubunifu   waliyopewa  na  kutafakari  juu  ya  mpango  sanifu  na  kazi   za  u tengenezaji.  Pia  ni  kifaa  kwa  ajili  ya  kuchangia   mawazo  bora  ya  vifaa.  Mwalimu  mratibu  wa  kituo  cha   maarifa  cha  walimu  ambaye  n i  mwenyeji  wa  warsha  


6 7

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

20

anaweza akahitaji  kukusanya  maelezo  ya  sampuli  na   kuunda  b enki/hifadhi  ya  vifaa  vya  mawazo  bora  zaidi  na   mifano  ya  walimu  wanaotembelea  kituo  cha  maarifa  cha   walimu  kwa  ajili  ya  kukitumia.   2.2.5.  Matembezi  ya  galari     Matembezi  ya  galari  ni  njia  ya  kusherehekea  kitendo  cha   ubunifu  na  kutengeneza.  Matembezi  ya  galari   inawafanya  washiriki  wote  kuona  namna  mchakato  wa   uundaji  unavyowezakustaajabisha.  Washiriki  wana  fursa   ya  kuona  tofauti  gani  ufumbuzi/majibu  yalivyo,   kukumbuka  kila  mmoja  alianza  na  changamoto  ya   ubunifu  unaofanana,  mchakato  wa  ubunifu  na  fursa   sawa  ya  kufikia/kupata  vifaa  na  vitendea  kazi.     Matembezi  ya  galari  ni  aina  ya  kukua  kwa  taaluma  n a   tafakari.  Washiriki  wanatakiwa  kuhamasishwa  kuuliza   maswali  rahisi,  magumu  kwa  nidhamu  na  kutoa  maoni.     Kipekee,  katika  matembezi  ya  galari,  mwanakikundi   mmoja  kutoka  kila  kikundi  anakaa  na  sampuli  kifani  ya   kikundi,  kujibu  maswali  na  kutoa  maelezo  ya  tatizo  na   mchakato.  Wanakikundi  wanahamasishwa  kuonesha   onesho  la  kikundi  chao  ili  wanakikundi  wote  waweze   kuona  sampuli  kifani  ya  kila  kikundi.    

 

2.2.6. Tafakari   Tafakari  ni  elementi  muhimu  ya  ukuaji  kitaaluma.  Muda   lazima  utolewe  kwa  washiriki  kufikiri  juu  ya  u jifunzaji  na   namna  itakavyoweza  kutoa  taarifa  juu  ya  utendaji  wao.       Tafakari  ya  washiriki  pia  ni  muhimu  kwa  ajili  ya  

Maelezo ya  Sampuli     Kichwa:     Ujuzi  wa  Kimtaala:       Maelezo  ya  Sampuli:       Mapendekezo  ya  jinsi  ya  kutumia  Darasani:       Hatua  za  kutengeneza  hii  Sampuli:       Mapendekezo  kwa  ajili  ya  Tathmini:       mwezeshaji  wa  warsha  kwa  kuwa  zinatoa  maono  juu  ya   ujifunzaji  wa  washiriki,  changamoto  za  warsha,   umuhimu  wa  hatua  inayofuata  kwenye  ujifunzaji  wa   kikundi,  na  mapendekezo  kwa  ajili  ya  warsha   zitakazofuata.  Pindi  washiriki  wakikamilisha  tafakari  zao   kwenye  #8  ya  karatasi  ya  washiriki  ya  fikra  bunifu,   unaweza  ukahitaji  kutumia  muda  kutafakari  juu  ya   warsha  na  kuandaa/kuplani  mabadiliko.     2.3.  Tathmini  ya  Warsha  ya  Kitaalam  ya  Kujifunza     Mrejesho  wa  washiriki  ni  muhimu  kwa  kuwa  unajifunza   kutoka  katika  ujuzi  wa  uwezeshaji  wako  na  kufanya   mabadiliko  yoyote  muhimu  kwa  ajili  ya  warsha  ijayo.   Tathmini  ya  warsha  inawezakuwa  inahitajika  kutoka  kwa   wafadhili  endapo  utakuwa  umepokea  msaada  kwa  ajili   ya  warsha  yako.     Washiriki  h awahitaji  fomu  maalumu  kwa  ajili  ya   tathmini;  unaweza  ukayapandika  maswali  ya  tathmini   kuzunguka  chumba  na  kuwapa  washiriki  kipande  cha   karatasi.  Ni  juu  yako  kuamua  endapo  u tahitaji  washiriki   wako  kuandika  majina  yao  katika  fomu  ya  tathmini.     Sampuli  ya  maswali  ya  tathminini  ya  warsha  yanaweza   kujumuisha:   • Tafadhali  tafakari  juu  ya  ujifunzaji  wako  binafsi.  


8 9 1

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

• • •

21

Fupisha uzoefu  wako  wakati  wa  warsha  na  tuambie   ni  mawazo  gani  makuu  unayapeleka  shuleni  kwako   kutoka  kwenye  warsha  hii?   Utatumiaje  ujifunzaji  wako  kutoka  katika  warsha  h ii?   Tafadhali,  pendekeza  njia  ambazo   zinawezakuboresha  warsha  hii.   Msaada  gani  zaidi  u takaouhitaji  ili  Kupeleka   Utengenezaji  kwenye  Shule  Yako?    

Rejea   Alberta  Learning.  (2004).  Focus  on  inquiry:  a  teacher’s   guide  to  implementing  inquiry-­‐based  learning.   Edmonton,  AB:  Learning  Resource  Centre.  Retrieved   from   http://education.alberta.ca/media/313361/focusoninqui ry.pdf       Edutopia.  (2013).  Problem  based  learning  (2013).   Retrieved  from   http://links.edutopia.mkt5094.com/ctt?kn=17&ms=NzE3 NDM0OAS2&r=MjcyODg5NjI0MjMS1&b=0&j=OTMyNDg 3NjYS1&mt=1&rt=0     Mayer,  R.  E.,  &  Wittrock,  R.  C.  (2006).  Problem  solving.  In   P.  A.  Alexander  &  P.  H.  Winne  (Eds.),  Handbook  of   educational  psychology  (2nd  ed.,  pp.  287–304).  Mahwah,   NJ:  Erlbaum.  

Mada  ya  Ajenda   1. Karibu   • Utambulisho  wa   wageni  na   wenyeji     • Usajili   • Kuweka  sawa   mazingira   2. Utangulizi  wa  

harataki za   utengenezaji  

3. Kuunganisha

utengenezaji na   mabadiliko  kwenye   kufundisha  na   kujifunza  

Marejeo ya  Mkusanyiko  wa     vifaa  kwa  mapendekezo  ya   Muda   vitabu  vya  awali  kwa   uliopendekezwa   wawezeshaji   Dakika  10   Sehemu  ya  1.9.    Mafunzo  ya   kitaalamu  –  Kutengeneza  kisa   kwa  ajili  ya  Uzoefu  wa  Kina  na   Kurudiarudia       Sehemu  ya  3.4.  Mapendekezo   ya  Sehemu  ya  Mahali  pa   Utengenezaji   Dakika  10     Sehemu  ya  1.2.  Harakati  za   Utengenezaji  -­‐  Mtazamo  wa   kiulimwengu     Dakika  15    

Sehemu ya  1.3.  Harakati  za   Utengenezaji-­‐mtazamo  wa   kimazingira,  hasa  mazingira   yenye  changamoto       Sehemu  1.5.1.  Kutengeneza  na   kujifunza  kwa  kushiriki   kikamilifu  

Vifaa  Vinavyohitajika   Karatasi  za  Usajili  

Karatasi la  Bango  na  kalamu     Karatasi  na  kalamu  ya  risasi  kwa   ajili  ya  washiriki   Karatasi  la  Bango  na  kalamu       Karatasi  na  kalamu  ya  risasi  kwa   ajili  ya  washiriki    


2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Mada  ya  Ajenda   4. Kuunda  Vikundi   5. Utangulizi  wa    

Marejeo ya  Mkusanyiko  wa     vifaa  kwa  mapendekezo  ya   Muda   vitabu  vya  awali  kwa   uliopendekezwa   wawezeshaji   Dakika  5  –  10   Sehemu  ya  3.1.  Uundaji  wa   Vikundi   Dakika  10   Sehemu  ya  1.9.  Kufikiri  juu  ya   Ubunifu  

kufikiri juu  ya   ubunifu   6. Kazi  ya  kufikiri  juu  ya   Dakika  60     ubunifu  

7. Kazi ya  Kutengeneza  

Dakika 120    

8. Matembezi ya  galari     Dakika  20    

9. Tafakari

22

Dakika 15  

10. Hitimisho 15  Dakika  15   • Mrejesho  wa   siku   • Kusafisha  na   kukusanya  vifaa     • Mazungumzo  ya   hatua  inayofuata      

Sehemu ya  2.2.1.  Andaa   changamoto     Sehemu  ya  5.2.  Mchakato  wa   kufikiri  juu  ya  ubunifu–  karatasi   ya  kufanyia  kazi  washiriki       Sehemu  ya  5.1.  Mchakato  wa   Kufikiri  juu  ya  ubunifu    –   Mwongozo  wa  Mwezeshaji  

Vifaa  Vinavyohitajika   Karatasi  nyembamba  ndogo  na   kalamu  za  risasi     Karatasi  na  kalamu  ya  risasi  kwa   washiriki   Chombo  cha  majira/wakati   (simu  ya  mkononi)     Nakala  za  kifungu  2.2.1  kwa  kila   meza     Nakala  za  sehemu  ya  2.2.2  kwa   kila  mshiriki     Nakala  za  sehemu  ya  2.2.3  kwa   kila  mwezeshaji   • Nakala  ya  sehemu  ya  2.2.4   kwa  kila  mshiriki   • Mahali  pa  mtengenezaji   • Vifaa  vinavyohitajika  

Sehemu ya  3.3.  vidokezo  vya   kutengeneza  sampuli  za  vifaa     Sehemu  ya  2.2.4.  Maelezo  ya   Sampuli     Sehemu  ya  3.4.  Sehemu   zilizopendekezwa  za  mahali  pa   mtengenezaji   Sehemu  ya  2.2.5.  Matembezi   • ya  Galari    

Sehemu ya  2.2.6.  Tafakari   Sehemu  ya  2.3.Tathmini  ya   warsha  ya  mafunzo  ya   kitaalamu  

Sampuli za  awali   zilizokamilika     • Maelezo  yaliyokamilika   kuhusu  Sampuli   Karatasi  ya  washiriki  ya  kufikiri   juu  ya  ubunifu   Karatasi  na  kalamu  kwa  ajili  ya   washiriki      


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

23

3. Vidokezo  na  Mapendekezo  ya  Kuwezesha  Warsha  Yako   Kwa  miaka  mingi  sasa  tumejifunza  baadhi  ya   vidokezo  ambavyo  vinaweza  kukusaidia  kuwezesha   warsha  yako.  Kitu  kimoja  tulichojifunza  kupitia   warsha  za  kupeleka  utengenezaji  mashuleni  ni   umuhimu  wa  mipango  makini.  Vidokezo  katika   sehemu  ya  3  vimetolewa  kama  mapendekezo  tu   kwa  kuwa  kila  kikundi  na  mahali  vitakuwa  tofauti.     3.1.  Uundaji  wa  Makundi   Warsha  hii  iliandaliwa  ili  kusaidia  ujifunzaji  wenye   juhudi  katika  vikundi  vidogo  vidogo.    Wakati   washiriki  wanawasili  wanaweza  kukaa  kwenye   makundi  ya  watu  wanne  kwenye  meza  mahali   popote  ndani  ya  chumba/darasa.  Kabla  ya  kazi  ya   kufikiri  juu  ya  ubunifu  kuanza,  ni  lazima  mwezeshaji   awahoji  washiriki  ili  kuona  ni  maeneo  yapi  ndani  ya   somo  yatawasilishwa.  Mgawanyo  wa  mwanzo  wa   vikundi  ni  lazima  uwe  kwa  masomo  kuliko  shule  au   ngazi  ya  darasa.  Jaribu  kuweka  mchanganyiko  mbali   mbali  katika  makundi  (kwa  mfano;  jinsi,  umri,  miaka   ya  ufundishaji  n.k).  Isipokuwa  kama  kumejitokeza   tatizo,  tunashauri  vikundi  viwe  ni  hivyo  hivyo  muda   wote  wa  warsha.           3.2.  Vidokezo  vya  Michoro  Rahisi   Watu  wazima  wengi  husita  kuchora.  Wengine   hawajawahi  kabisa  kujifunza  vidokezo  na  mbinu  za   kutengeneza  michoro  rahisi.  Si  kwamba  ni  muhimu   tu  kwa  walimu  kuhamasisha  wanafunzi  wao   kuchora,  bali  ni  muhimu  kwa  walimu  kuigwa  na   kuwafundisha  vidokezo  hivi  vingi  kwa  ajili  ya   kuhamasisha  ubunifu  na  kuona  kifikra.  Tunapochora   tunatumia  upande  mwingine  wa  ubongo  wetu  na   hii  huturuhusu  kufikiri  kikamilifu  zaidi  na  kuja  na   mawazo  tofauti  na  bunifu.       Uchoraji  unaweza  kuwa  rahisi.  Unahitaji  tu  maumbo   na  mawazo  pendekezwa……  macho  yetu  yatajaza   sehemu  zote  na  kila  kitu  kilichokosekana.     Kuchora  watu  na  kuonesha  matendo  yanayoweza   kufanywa  na  watu  hao  inaweza  kuwa  na  ugumu  

kidogo. Hata  hivyo,  kuna  vidokezo  vichache  vya   msingi  unaweza  kuzingatia.         Kidokezo  cha  #1  –  tambua  mwili  wa  binadamu  ni   sawia.  Tunatumia  uwiano  wa  1:8  kwa  watu  wazima   na  1:5  kwa  watoto.  Hii  ina  maana  kwamba  ukubwa   wa  mwili  na  miguu  ni  sawa  na  makadirio  ya  vichwa   vyao  saba!   (http://www.drawinghowtodraw.com/drawing-­‐ lessons/drawing-­‐faces-­‐lessons/proportions-­‐human-­‐ figures-­‐bodies.html    

Dondoo #1:  Tambua,  mwili  wa  binadamu  una  uwiano    


4 3

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

24

Kidokezo cha  #2  –  katika  mifano  hapo  chini,  zingatia   sifa  kadhaa:   • Michoro  yote  huanza  na  mstatili  rahisi.  Mstatili   unaweza  kuwa  mwembamba  kuonyesha  watu   wembamba  au  mpana  kuonyesha  watu  wanene.     • Mikono  ni  lazma  iambatanishwe  juu  ya  mstatili;   miguu  kwa  chini.    Kona  za  juu  na  chini  za  mstatili   hutengeneza  mabega  na  maungio  ya  nyonga.   • Mikono  inahitaji  kupinda  kidogo  kwenye  kiwiko   au  ipinde  zaidi  kuonesha  kitendo.   • Miguu  inahitajika  kupinda  kidogo  kwenye   magoti  au  kupinda  zaidi  kuonyesha  kukimbia,   kuruka  au  matendo  mengine.     • Baada  ya  maumbo  kuchorwa  kwa  uwiano  sahihi   kufuatia  hatua  hizo  hapo  juu,  unaweza   kuyavalisha  nguo  au  kuongeza  vitu  kama  kofia   au  michoro  hiyo  inaweza  kushika  au  kutupa  vitu   • Ongezea  pua  kuonyesha  ni  uelekeo  upi  mchoro   wako  unaangalia.      

Dondoo #2:  Kuongeza  vitu  kwenye  mchoro  

3.3. Vidokezo  vya  kuunda  vifaa  vya  Sampuli     Walimu  wengi  huangaika  kutengeneza  vifaa   vinavohakikisha  ujifunzaji  unaohamasisha  juhudi.     Wakati  tuna  tambulisha  hatua  za  uundaji   madarasani,  tunataka  tuandae  wanafunzi  wetu   pamoja  na  vifaa  ambavyo  vinahamasisha  ubunifu,   ushiriki  zaidi  na  maonyesho  yenye  ushahidi  wa   misingi  ya  ujifunzaji.  Sehemu  ya  4  inatoa  maelezo  ya   Sampuli  ya  vifaa  vilivyotengezwa  katika  warsha   iliyopita    

Vifaa kwa  ajili  ya  ujifunzaji  wa  kushiriki  kikamilifu   vinawezakuwa   • Vifaa  vya  hisabati    vilivyotengenezwa  kusaidia   kuelewa  kuhesabu     • Vikaragosi  vya  kuhamasisha  mazungumzo   • Vinyago  ili  kusaidia  ujifunzaji  wa  lugha   • Kadi  za  herufi  kuhamasisha  utambuzi  wa  herufi   na  matamshi     • Kadi  za  kuhesabia  ili  kuhamasisha  ujuzi  wa   kuhesabu     • Matofali  ya  kujengea  ili  kusaidia  uelewa  wa   kusoma,  kuandika  na  hisabati   • Tangram/Fumbo/chemsha  bongo  ya  jiometri   kwa  ajili  ya  maarifa  kuhusiana  na  anga  na   muundo   • Makazi  ya  mdudu  kwa  ajili  ya  uchunguzi   • Tufe  la  Dunia  kwa  ajili  ya  Jiografia   • Na  mawazo  mengi,  mengi  zaidi  

3.4. Mapendekezo  juu  ya  mahali  pa  mtengenezaji–   Nyenzo  na  Zana  zinazohitajika  kwenye  warsha   yako       Zana  za  Mikono   • Ubao  mdogo  wa  plasta  (hutumika  katika  ujenzi   wa  nyumba)   • Jozi  tatu  za  koleo  pamoja  na  kikatio  cha  waya   • Vibanio  viwili  vidogo     • Kipimapembe     • Rula  10  za  chuma  ndogo  (12”)   • Visu  10  vyenye  nyembe  zinazoweza  kubadilishwa  baada   • Jozi  moja  ya  mkasi     Vitu  vya  kutumika   • Waya  wa  kufungia   • Kipande  cha  mti  kirefu,  chembamba,  laini  cha   kuvutia  ulimu  chini   • Kibaniko  cha  mwanzi   • Kigundishio  chenye  utepe  pande  mbili  kama   kitapatikana   • Gundi  ngumu  ya  kugundishia   • Gundi  ya  Maji     • Unga  wa  ngano  uliotiwa  maji  kwa  ajili  ya   kuchanganya  na  karatasi  ili  kuigundisha  badala   ya  kutumia  gundi  halisi.   • Bakuli  la  plastiki  la  lita  3  kwa  ajili  ya  


6 5

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

• • • • • • • • •

25

kuchanganyia maji,  unga  na  karatasi.   Vijiti  vidogo  vidogo  vya  mti   Ubao  wa  kugundishia  karatasi   Gazeti   Chupa  za  plastiki  za  ujazo  tofauti  tofauti     Vifuniko  vya  chupa   Plastiki  laini  iliyotengenezwa  tena  kwa  matumizi   baada  ya  matumizi  ya  awali   Vitu  vilivyopatikana  ambavyo  vinaweza   kutumika     Chati  na  karatasi  za  manila     Gundi  ya  utepe  kwa  ajili  ya  chati  na  karatasi  za   manila    

Msumari bapa  (usio  na  kichwa)  kwa  ajili  ya   kubandikia  karatasi  

Vifaa  vya  Warsha  (Angalia  sehemu  ya  5.   Viambatanisho)   • Nakala  ya  karatasi  ya  kufanyia  kazi  ya  kufikiri   kwa  ubunifu  kwa  ajili  ya  washiriki.   • Karatasi  za  A3  kwa  ajili  ya  washiriki   • Karatasi  za  Chati/bango  kitita   • Kalamu  maalumu  za  Kuandikia  kwenye  karatasi   za  Chati/bango     • Kalamu  za  risasi  kwa  ajili  ya  washiriki   Kichongeo  cha  kalamu  ya  risasi  

Uchoraji unawezakuwa  rahisi  sana.  


1

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

26

4. Maelezo  ya  Sampuli/Kifani  –  Zana/Nyenzo  Kutoka  Warsha  Iliyopita   4.1.    Tufe  lenye  sitaha  tatu  (urefu,  kimo  na  kitako)     Kichwa  cha  habari:    Kutengeneza  tufe  lenye  sitaha  tatu  (urefu,  kimo  na  kitako)   (http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/ProjPoly/Foldout/Dodecahedron/Files/Res3/gnDod-­‐ s500_pof-­‐bw.pdf)         Ustadi  wa  mitaala  kwa  Shule  za  Tanzania:   Malengo  ya  Masomo  ya  Jamii:   • Kuthamini  utegemezi  kati  ya  binadamu  na  mazingira   • Kuimarisha  ari  ya  umoja  wa  nchi  na  ushirikiano  kati  ya  jamii  za  kitanzania  na  zile  za  pande  nyingine  za   dunia.   • Kuwa  na  uwezo  wa  kutambua  na  kusimulia  matukio  ya  Tanzania  na  yale  yanayotokea  katika  nchi  zingine       Darasa  la  Tatu   • Shule  yetu  –  Picha  na  Ramani;  sehemu  kuu  za  dira   Darasa  la  nne   • Wilaya  Yetu  –  Ujuzi  wa  kusoma  Ramani;  sura  na  tabia  ya  eneo,  hali  ya  hewa  na  uoto  wa  asili;  sura  ya  dunia,   tabia  ya  hali  ya  hewa  na  uoto  wa  asili;  rasilimali  za  asili   Darasa  la  Tano   • Ujuzi  wa  kusoma  Ramani;  Pande  8  za  Dira;  Alama  za  Ramani;  Onyesha  Tanzania;  Sura  ya  dunia;  Hali  ya   Hewa;  Uoto  wa  asili;  Mawakala  wa  ukoloni;  Uchumi  wetu;  Utalii;  Biashara   Darasa  la  Sita   • Ujuzi  wa  kusoma  Ramani;  Dunia;  mahali  na  sura  ya  nchi  katika  Afrika  ya  mashariki;  hali  ya  hewa;  biashara   na  masoko;  Eneo  la  nchi  za  Afrika  ya  Kusini;  Uvamizi  wa  kikoloni;  Bara  la  Afrika;  Ukimbizi  katika  Afrika;   Afrika  na  Mashirika  ya  Kimataifa   Darasa  la  Saba   • Dunia  yetu  –  sura  ya  nchi;  hali  ya  hewa;  mawasiliano  na  Usafirishaji     Maelezo  ya  Sampuli:   Ramani  ya  dunia  iliyo  na  mipaka  ya  kisiasa  imeainishwa  na  umewekewa  utambulisho,  ramani  inaweza   ikakatwa  na  kugundishwa  kutengeneza  mwonekano  wa  sitaha  tatu  (12  sided   http://mathworld.wolfram.com/Dodecahedron.html)  tufe  lenye  muonekano  ambapo  duara  kuu  zinaonekana   kama  mstari  mnyoofu  (http://en.wikipedia.org/wiki/Gnomonic_projection).  Mwonekano  ambapo  duara  kuu   zinaonekana  kama  mstari  mnyoofu  ni  umbo  la  zamani  zaidi  la  ramani.     Mapendekezo  kwa  Matumizi  ya  Darasani:   • Kuelewa  nafasi  ya  Tanzania  katika  Dunia   • Kuelewa  Dunia  ni  duara   • Kuonyesha  uhusiano  kati  ya  nusu  dunia  kaskazini  na  Kusini   • Kuonyesha  njia  za  biashara  na  umbali  –  kimkoa,  kitaifa,  kibara,  kimataifa   • Kujenga  taswira  ya  mawazo  dhahania  (mipaka,  pointi  za  dira,  latitudo,  longitudo,  n.k..)   • Kulinganisha  ramani  sawa  kwa  tufe  lenye  sitaha  tatu  –  nini  hakipo  na  kilichoongezeka  kwa  miundo  yote?  


2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Ongea kuhusu  mwonekano  tofauti  wa  ramani  na  mwelekeo.  Zalisha  maswali  (Kwa  mfano;  kwanini  siku   zote  Kaskazini  inakuwa  juu  ya  ramani  nyingi  wakati  Tanzania  na  nchi  zingine  nyingi  zipo  ncha  ya  kusini?  

27

Hatua  za  kutengeneza  Sampuli  hii   • Pakua    Ramani   (http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/ProjPoly/Foldout/Dodecahedron/Files/Res3/gnDod-­‐ s500_pof-­‐bw.pdf)  au  nakala  ya  ramani  uliyopewa  kwenye  ukurasa  wa  29.   • Itategemea  dhamira  ya  matumizi  yako,  toa  nakala  ya  ramani  kwa  kila  mwanafunzi.  Ukubwa  pendekezwa  ni   karatasi  ya  A3     • Tumia  penseli  kuongeza  weusi  kwenye  mistari  ya  nakala  zilizo  chapishwa.       • Tumia  penseli  ya  rangi  au  rangi  za  maji  ku  onyesha  vielelezo  halisi  vya  mikoa,  nchi  au  mada  yoyote   inayopelekea  utumie  ramani.     • Ikate  ramani  kwa  uangalifu.  Hakikisha  haukati  nembo  ambazo  zitatumika  badae  kugundisha  ramani  ya  tufe   la  Dunia  pamoja.   • Kunja  ramani  kwa  uangalifu,  tengeneza  tufe  lenye  pande  12   • Gundisha  tufe  juu  juu  kwa  pamoja  na  bila  kutumia  nguvu  anza  kuiwekea  vijikaratasi  vya  ziada.  Hii   itaongeza  uzito  na  uthabiti  wa  tufe  lililokamilika.   • Kamilisha  kugundisha  tufe.         Mapendekezo  juu  ya  Upimaji     Darasa  la  tatu   • Onyesha  Tanzania  ilipo  kwenye  Ramani  na  kisha  kwenye    tufe  la  Dunia     • Onyesha  pande  kuu  za  dira  kwenye  ramani  na  kwenye  ramani  ya  tufe  la  dunia   Darasa  la  nne   • Onyesha  sehemu  kwenye  ramani  na  kwenye  tufe  la  dunia     • Tambua  hali  ya  hewa  ya  kanda  mbalimbali  na  uoto  wa  asili  wa  mikoa  iliyopo  kwenye  ramani  na  tufe  la   Dunia   • Onyesha  sura  muhimu  zinazoonekana  (Mfano;  Kisiwa  cha  Zanziba,  Mlima  Kilimanjaro,  Dodoma)   • Tambua  maeneo  yenye  uwezekano  wa  rasilimali  za  asili     Darasa  la  tano   • Tafuta  maeneo  mbali  mbali  kwenye  ramani  na  tufe  la  Dunia   • Tambua  pointi  nane  za  dira     • Tumia  alama  mbali  mbali  za  ramani  kutambua  maeneo  kwenye  ramani  na  tufe  la  Dunia     • Tambua  Tanzania  na  sura  zake  muhimu  za  asili     • Elezea  ni  kwa  jinsi  gani  mahali/sehemu  inavyoathiri  hali  ya  hewa     • Onesha  mahali  asilia/halisi  pa  wakoloni  na  wasilisha  jinsi  walivyokuja  Afrika  ya  mashariki   • Mawakala  wa  ukoloni   • Elezea  ni  kwa  jinsi  gani  mahali/sehemu  inavyoathiri  uchumi  wetu     • Tambua  maeneo  ya  utalii     • Elezea  kwa  jinsi  gani  mahali  huathiri  biashara     Darasa  la  Sita   • Tafuta  sehemu  mbalimbali  kwenye  ramani  na  tufe  la  Dunia   • Tambua  sura  za  asili  za  Afika  Mashariki   • Elezea  athari  ya  mahali  juu  ya  hali  ya  hewa        


3

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

28

• Elezea athari  za  mahali  juu  ya  uchumi  na  biashara   • Tambua  nchi  za  Afrika  Kusini     • Onyesha  njia  za  uvamizi  wa  kikoloni  –  zionyeshe  chimbuko  la  mahali  na  makoloni     • Tambua  bara  la  Afrika   • Onyesha  mahali  pa  chimbuko  la  wakimbizi  na  elekeza  njia  walizopitia  Afrika     • Eleza  madhara  ya  mahali  juu  ya  uhusiano  wa  Afrika  na  ushiriki  kwenye  ushirikiano  wa  kimataifa     Darasa  la  Saba   • Tafuta  maeneo  tofauti  tofauti  kwenye  Ramani  na  kwenye  tufe  la  Dunia     • Elezea  athari  ya  mahali/eneo  kwenye  hali  ya  hewa   • Elezea  athari  ya  mahali  kwenye  mawasiliano  na  usafirishaji  (kwa  mfano;  Mfumo  wa  kebo  ya  chini  ya  maji   ya  Afrika  ya  Mashariki  ni    undersea  fibre  optic  (mkongo  wa  chini  ya  bahari)  mfumo  wa  kebo   unaounganisha  nchi  ndani  ya  Afrika  ya  Mashariki  na  dunia  yote  (http://en.wikipedia.org/wiki/EASSy)    

Ramani inaweza  kupakwa  rangi,   k ukatwa   n a   kuunganishwa   kwa   g undi   k uunda  t ufe   lenye  s itaha  t atu  (3D),  tufe  lenye  umbo   la  sura  kumi  na  mbili.  


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni          

29


4

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

4.2.  Tangram   *  Ni  mchezo  wa  watoto  ambao  ni  fumbo  la  kijiometri,  lenye  vipande  saba  vya  mraba  vilivyokatwa  ambavyo   hupangwa  kutengeneza  maumbo  mengine*   Title:  Tangram  na  maumbo  ya  kijiometri   http://www.activityvillage.co.uk/tangrams       Ujuzi  wa  Mitaala  Ndani  ya  Mashule  ya  Tanzania:   • Maarifa  kuhusiana  na  anga/maeneo  ya  maumbo  na  ukubwa   • Kubainisha  na  kufumbua  kwa  kupima  na  kujenga.   • Kubainisha  mistatili  na  miraba     Maelezo  ya  Sampuli:   Tangram  ni  mraba  ambao  umekatwa  vipande  7.    Changamoto  ni  kuweza  kutumia  vipande  hivyo  saba   kuunda  tena  mraba  huo  na  maumbo  mengine  magumu.     Mapendekezo  ya  Kutumia  Darasani:   • Tambulisha  tangram  darasani  kama  njia  ya  kuelewa  maumbo  ya  jometri       • Wanafunzi  watengeneze  jozi  za  tangram  zao  kwa  kutumia  karati  ngumu  yakubandikia  au  plastiki  bapa   ambayo  ni  rahisi  kukata.       • Wapatie  maumbo  tofauti  tofauti  ya  tangram  ili  wanafunzi  wafanyie  kazi/  wafanyie  mazoezi     • Wakumbushe  wanafunzi  mara  zote  kutumia  vipande  vyote  7.     • Tumia  tangram  kama  mchezo  kuhamasisha  tendo  la  ujifunzaji  wa  kushiriki  kikamilifu   • Tumia  tangram  kama  fumbo  kwa  ajili  ya  kutatua  tatizo       Hatua  za  kutengeneza  sampuli  hii   • Toa  nakala  za  maumbo  ya  mchezo  wa  tangaram     • Wanafunzi  wakate  maumbo  hayo       Mapendekezo  ya  Upimaji     • Upimaji  usio  rasmi  –  chunguza  njia  za  wanafunzi  za  utatuzi  wa  tatizo     • Upimaji  endelevu  –  waulize  wanafunzi  kutengeneza  maumbo  ya  msingi  na  kurekodi  namba  ya  hatua   wanazotumia  kukamilisha  kazi.  Ongeza  ugumu  wa  maumbo     Modeli  ya  kiolezo/mpangilio  wa  mchezo  wa  Tangram     Zingatia:  Kabla  ya  kutoa  nakala  kwa  ajili  ya  wanafunzi,  kuza  mraba  huu  katika  ukubwa  unaoutaka  lakini   hakikisha,  unabaki  kuwa  mraba.       Zingatia:  Tangram  zinaweza  kutengenezwa  kwa  kutumia  karatasi,  karatasi  ngumu  ya  kubandikia,  plastiki,   ubao  wa  mti  au  kitu  chochote  bapa  na  imara.    

30


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

31


5

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

4.3. Bata       Kichwa  cha  habari:  Bata     Ujuzi  wa  Mitaala:     Kingereza   Darasa  la  1  na  2   1.  Kuunda  sentensi,  uliza  na  jibu  maswali  rahisi  kuhusu  mazingira  yaliyo  karibu  (nyumbani  na  shuleni)   o Tambua  na  taja  majina  ya  vitu   o Elezea  vitu   o Tambua  sehemu  za  mwili   Darasa  la  3  na  4   1.  Kuelewa  na  kutumia  misemo  inayotumika  mara  kwa  mara  kwenye  familia,  shule  na  mazingira  na  hali   maalum     2.  Wasiliana  kwa  kazi  rahisi  za  kila  siku  zinazohitaji  ubadilishanaji  rahisi  wa  habari  kwa  kutumia  ujuzi  wote   (nne)  wa  lugha.   o Kuelezea  mfanano   o Kuelezea  Maeneo   o Kuelezea  Ubora  kwa  kuzingatia  ukubwa       Kiswahili   Darasa  la  1  na  2   1.  Kuelewa  na  Kutumia  sentensi  rahisi  kwa  mahitaji  ya   mawasiliano  ya  kila  siku     2.  Kuwasiliana  kwa  urahisi  kuhusu  mambo  yaliyomo   kwenye  mazingira  ya  karibu  sana   o Tambua  na  taja  majina  ya  vitu  vilivyomo   kwenye  mazingira  ya  karibu     o Tambua  Rangi  tofauti  tofauti     o Elezea  vitu  kwa  kuzingatia  ubora     Darasa  la  3  na  4   1.  Kusikiliza  na  Kuongea  ili  kukidhi  mahitaji  ya  mtu       2.  Kuwasiliana  kwa  usahihi  kwa  lugha  ya  Kiswahili   kuhusu  mambo  ya  kila  siku  katika  muktadha  tofauti         Sayansi   Darasa  la  1  na  2   1.  Thamini  na  tumia  kanuni  za  kisayansi  na  teknolojia  katika  maisha  ya  kila  siku   o Taja,orodhesha  na  elezea  tabia  za  viumbe  hai,  chora  na  tengeneza  vifani  vya  viumbe  hai   o Tambua  na  igiza  sauti  za  wanyama  mbalimbali   o Taja  vyanzo  vya  chakula     o Elezea  makazi  ya  asili  ya  wanyama  tofauti  tofauti   Darasa  la  3  na  4    

32


6

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

33

  o Fafanua  makazi  ya  asili  ya  Viumbe  hai   o Fafanua  kuhsu  mwendo  miongoni  mwa  viumbe  hai       Hisabati     Darasa  1  na  2   1. Tambua  namba   2. Kuhesabu       3. Kuandika  namba  1,  2     Maelezo  ya  Sampuli:   Kifani  cha  bata  kilichotengenezwa  na  soksi  za  zamani/zilizotumika,  vipande  vya  nguo  na  sponji,  vijiti,  kadi  za   maboksi,  vifungo,  karatasi,  gundi  na  uzi.  Kifani  kimepakwa  rangi  nyeusi/kijivu  na  nyeupe  ili  kufanya  aonekane   kama  bata  halisi.  Bata  ni  miongoni  mwa  wanyama  wafugwao  nyumbani  hasa  katikati  mwa  Tanzania  na  ni   rahisi  zaidi  kutambuliwa  na  watoto  katika  maeneo  haya.  Pia,  sio  wanyama  haramu/wenye  miiko  –  hivyo   watoto  wanaweza  kuwashika  kwa  urahisi  na  kuongea  kuhusu  bata.       Mapendekezo  kwa  ajili  ya  matumizi  darasani:   • Kusababisha  mazungumzo  ya  vitu  vilivyomo  kwenye  mazingira     • Kutoa  misingi  ya  mjadala  juu  ya  upendeleo  binafsi/mtu  binafsi   • Kuchochea  mazungumzo  juu  ya  tabia  za  viumbe  hai  na  sehemu  za  miili  ya  viumbe  hai     • Chochea  wanafunzi  watambue,  wataje  na  waainishe  vitu  katika  mazingira  yao     • Kufundisha  namba  rahisi  1  na  2     • Kuanzisha  mazungumzo  ya  wanyama  mbalimbali  na  jinsi  wanavyolia     • Kuanzisha  mazungumzo  juu  ya  wanyama  mbali  mbali  wafugwao  nyumbani     • Kuhesabu  hadi  4   • Kuhusianisha  umbo  la  bata  na  namba  2     Hatua  za  kutengeneza  Sampuli  hii     Vifaa  vya  kutengeneza  sampuli  hii  vinawezakutokana  na  vile  vilivyotupwa  na  vifaa  vinavyoweza  kutumika  tena   baada  ya  matumizi  ya  awali.   • Kwanza  kusanya  vifaa  vyote  vinavyohitajika   • Kata  vipande  vya  nguo  na  sponji/sifongo   • Weka  vipande  vilivyokatwa  ndani  ya  Soksi–  tengeneza  umbo  inavyotakiwa.     • Tumia  kipande  cha  nguo  kuunda  sehemu  nyembamba  na  pana  ya  mwili  wa  bata.   • Tengeneza  matundu  mawili  kwa  chini  ya  mwili     • Tumia  kipande  cha  boksi  kutengeneza  mabawa-­‐  penyeza  vipande  hivyo  vya  boksi  ndani  ya  mwili   • Tumia  vipande  viwili  vya  mti  kutengeneza  mdomo  na  tumia  kisu  ili  kurekebisha  umbile  la  mdomo  liwe   lakufaa.   • Chukua  vijiti  viwili  na  bandika  kipande  cha  boksi  kilichoundwa  kama  mguu  wa  bata.   • Penyeza  vijiti  hivyo  kwenye  matundu  mawili   • Unganisha  mdomo  kwenye  kichwa     • Bandika  viungo  viwili  kwa  ajili  ya  macho   • Gundisha  viambatisho  


7

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

• Paka rangi  modeli/sampuli  kwa  rangi  zakufaa  (nyeupe,  nyeusi  au    kijivu)     Mapendekezo  ya  Upimaji         • Unda  maelezo  kuhusu  Kifani     • Eleza  rangi  ya  Kifani     • Tambua/  Taja/  Elezea  kifani     • Sema  makazi  ya  asili  ya  kifani     • Taja  na  Tambua  (kwa  kugusa  au  kuonyesha)  sehemu  mbali  mbali  za  mwili  wa  kifani     • Hesabu  idadi  ya  miguu  na  macho  ya  Kifani     • Elezea  matumizi  ya  mnyama  huyo     • Elezea  mnyama  huyo  huwa  anakula  nini     • Elezea  mfanano  na  utofauti  kati  ya  kifani  cha  mnyama  na  wanyama  wengine  waliopo  kwenye  mazingira   yao   • Chora  picha  ya  Bata     • Tengeneza  kifani  chako  rahisi  cha  bata          

34


8

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

35

4.4.  Nyumba     Kichwa  cha  habari:  Nyumba     Ujuzi  wa  mitaala:   Kingereza       Darasa  la  1  na  2     1. Unda  sentensi,  uliza  na  jibu  maswali  rahisi  kuhusu  mazingira  jirani  (Nyumbani  na  Shuleni)     2. Chukua  nafasi  katika  mazungumzo  rahisi     o Tambua  na  taja  Vitu     o Elezea  Vitu     o Hesabu     o Panga  vitu  vyenye  sifa  moja  pamoja  kwa  mfano;  maumbo  na  rangi     Darasa  la  3,  4  na  5     1.  Elewa  na  tumia  misemo  inayotumika  mara  kwa  mara  kwenye  familia,  shule  na  mazingira  na  hali  halisi   waliyomo   2.  Wasiliana  kwa  kazi  rahisi  za  kila  siku  zinazohitaji  ubadilishanaji  rahisi  wa  habari/taarifa  kwa  kutumia  sehemu   nne  za  ujuzi  wa  lugha   o Onyesha  mfanano   o Onyesha  mahali     o Onyesha  ubora  kwa  kuzingatia  ukubwa     o Kuhesabu       Darasa  la  5   1. Kuelewa  taarifa  zilizowasilishwa  na  wengine  ndani  ya  mazingira  yao  halisi   2. Wasiliana  na  watu  wengine  kwa  usahihi  na  kwa  hali  inayofaa  katika  mazingira  halisi  kwa  kutumia   maelezo  rahisi  yanayojumuisha  sehemu  nne  za  ujuzi  wa  lugha   Uliza  juu  ya  na  toa  sababu   Onyesha  ulinganishi     Kutumia  vivumishi  vya  maumbo/muonekano     Kiswahili   Darasa  la  1  na  2   1.  Kuelewa  na  kutumia  sentensi  rahisi  kwa  mahitaji  ya   mawasiliano  ya  kila  siku     2.  Kuwasiliana  kuhusu  mambo  yaliyomo  kwenye  mazingira   halisi     o Tambua  na  taja  majina  ya  vitu  vilivyomo  kwenye   mazingira  halisi   o Tambua  rangi  mbali  mbali     o Elezea  vitu  kwa  kigezo  cha  ubora     o Kuhesabu  vitu     o Tofautisha  umoja  na  wingi    

Kupeleka vifaa  (Nyumba)  darasani  

Darasa  la  3  na  4   1.  Kusikiliza  na  kuongea  ili  kukidhi  mahitaji  ya  mtu  mwingine     2.  Kuwasiliana  kwa  usahihi  kwa  lugha  ya  Kisawahili  kuhusu  mambo  ya  kila  siku  katika  muktadha  tofauti  tofauti    


9

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

36

o Kuelezea vitu  kwa  kigezo  cha  ukubwa     o Linganisha  na  onyesha  tofauti  kwa  kulinganisha  vitu     o Tofautisha  vitu     Sayansi   Darasa  la  1  na  2   1.  Fahamu  vyema  na  tumia  kanuni  za  kisayansi  na  teknolojia  katika  maisha  ya  kila  siku     o Taja,  orodhesha,  elezea  tabia  za  vitu,  michoro  na  tengeneza  vifani  vya  vitu       o Kuelezea  makazi  ya  asili  ya  watu     o Kuweka  mazingira  yawe  safi  na  salama   Darasa  la  3  na  4     o Kuelezea  makazi  ya  asili  ya  viumbe  hai   o Kuweka  mazingira  safi  na  salama       Hisabati   Darasa  la  1  na  2   1. Kutambua  namba   2. Kuhesabu     3. Kuandika  namba   4. Tambua,  umbo  bapa  la  pande  nne,  pembe  tatu,  maduara   Darasa  la  3  na  4   o Kuchora  na  kukata  maumbo  bapa    maumbo  ya  ndege  ya  pembe  nne,  pembe  tatu  na  duara   o Kupima  urefu  wa  maumbo  na  vitu     o Kuelezea  tabia  za  mistatili,  mraba  na  pembetatu   o Kutafuta  mzunguko  na  eneo  la  mraba  na  mstatili     o Kutambua  aina  za  pembe  –  kali,  mraba     Ujuzi  wa  Ufundi  Stadi       Darasa  la  1-­‐4   o Kuelewa  na  kutumia  ujuzi  wa  Sanaa  ya  uchoraji,  mapambo  na  ufinyanzi   o Kuchora  maumbo  na  vitu  kwa  kutumia  kiolezo/Kigezeo   o Oanisha  maumbo  na  violezo   o Kufinyanga  kwa  udongo     o Kupamba  vifani/modeli       o Kuchora  picha  za  vitu  halisi     o Kupaka  rangi  kwa  kutumia  rangi  za  maji   Historia   1. Elewa  familia     2. Elewa  maendeleo  yanayofanywa  na  jumuiya  zao   o Mahitaji  ya  msingi  ya  familia     o Kazi  na  wajibu  katika  familia  na  jumuiya   o Kuelewa  mila,  desturi  na  tamaduni  zinazohusiana  na  makazi   Jiografia   o Tambua  shughuli  zinazoathiri  mazingira,  athari  zake,  na  kuchukua  njia  zakufaa  za  kutunza  na  kuyalinda   mazingira  hayo     o Kuelewa  mahusiano  yaliyopo  kati  ya  watu  na  mazingira,  na  utumie  maarifa  hayo  kwa  maendeleo  ya      


0

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

kijamii na  kiuchumi.   o Kuelezea  mazingira     o Tambua  vitu  vilivyomo  katika  mazingira  ya  nyumbani  na  shuleni    

37

Maelezo  ya  Sampuli/Kifani:   Kifani  cha  nyumba  kilichotengenezwa  kutokana  na  kadi  za  maboksi  yaliyotumika,  vijiti,  matete,  majivu,  rangi   na  gundi.  Kifani  hiki  ni  kiwakilishi  cha  aina  za  nyumba  za  sasa  zinazopatikana  katika  mazingira  (Tanzania   Vijijini).    Pia,  inawakilisha  kile  ambacho  kinafikiriwa  kuwa  ni  nyumba  za  kisasa  hasa  sehemu  za  vijijini  ambapo   baadhi  ya  aina  za  nyumba  za  kitamaduni  kama  vile  Manyatta  (zilizotengenezwa  kwa  udongo,kinyesi  cha   ng’ombe  na  fito)  au  nyumba  za  udongo  za  duara  bado  zinaweza  kuonekana.         Mapendekezo  ya  Matumizi  Ndani  ya  Darasa:   • Kukuza  msamiati  katika  Kingereza  na  Kiswahili     • Kufanya  mazoezi  ya  kuhesabu     • Kufanya  mazoezi  ya  kutambua  maumbo   • Kufanya  mazoezi  ya  kutambua  rangi     • Kufanya  mazoezi  ya  kupima  urefu,  upana,  mzingo  na  eneo     • Kuanzisha  mazungumzo/mjadala  kuhusu  mazingira,  uhifadhi  na  utunzaji     • Kuanzisha  mazungumzo  juu  ya  makazi  ya  asili   • Kuanzisha  mazungumzo  juu  ya  maendeleo     • Kuanzisha  mazungumzo  juu  ya  utengenezaji  wa  vifani   • Kufanya  mazoezi  juu  ya  matumizi  ya  maneno  ya  kuelezea   • Kuanzisha  mazungumzo  juu  ya  mahusiano  yaliyopo  kati  ya  watu  na  vitu  vingine  vilivyopo  kwenye  mazingira       Hatua  za  Kutengeneza  Kifani  Hiki   Baadhi  ya  vitu  vinavyohitajika  katika  utengenezaji  wa  kifani  hiki  vinaweza  kupatikana  katika  mazingira  bila   gharama  yoyote  au  kwa  gharama  za  chini  kabisa.  Kwa  mfano;  vipande  vya  maboksi  yaliyotumika,  vijiti,  matete,   na  majivu.  Rangi  na  gundi  vinaweza  kununuliwa       • Kwanza  kusanya  vifaa  vyote  vinavyohitajika   • Chora  mchoro  wa  kifani  kilichokusudiwa  kutengenezwa  (kwa  kuzingatia  kila  kitu  (utondoti  unaohitajika)   kinachohitajika     • Kata  vipande  vya  maboksi  yaliyotumika  katika  maumbo  ya  mstatili  kwa  ajili  ya  sehemu  ya  mbele  na  nyuma   ya  nyumba     • Chora  alama  zilizochaguliwa  mahali  pa  madirisha  na  milango  juu  ya  vipande  hivyo   • Kata  sehemu  tatu  katika  kila  alama  za  mchoro  wa  dirisha  na  mlango,  acha  upande  mmoja  ambao  utakuwa   unaunganika  na  ukuta  ili  kufanya  milango  na  madirisha  kufunga  na  kufunguka.  Hii  itasaidia  katika  kutoa   nafasi  nyingi  zaidi  za  mazoezi  na  ujifunzaji  wa  msamiati     • Tumia  matete  kutengeneza  sura  ya  kiunzi  cha  nyumba   • Kata  kipande  kingine  cha  boksi  kwa  ajili  ya  paa   • Chuna  karatasi  la  upande  mmoja  ili  kupata  sura  yenye  mikunjomikunjo   • Tumia  gundi  na  vijiti  kushikanisha  vipande  vya  maboksi  kwenye  kiunzi     • Changanya  maji  na  majivu  na  upake  kwenye  kifani  cha  nyumba  –  hii  itafanya  kadi  za  maboksi  kuwa  ngumu   zaid  na  pia  kuilinda  isivunjike   • Acha  kifani  kikauke    


1

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

38

• Chagua rangi  za  nyumba  na  upake  kifani  cha  nyumba   • Kata  kipande  kingine  cha  boksi  kitakachofanywa  kama  msingi  (sakafu)  ya  nyumba       • Paka  majivu  pia  na  ukiache  kikauke   • Shikiza  msingi  na  sehemu  nyingine  ya  kifani     Mapendekezo  ya  Tathimini     • Unda  sentensi  kuhusu  kifani   • Eleza  rangi  za  kwenye  kifani   • Tambua/taja/elezea  kifani   • Taja  na  tambua  (kwa  kugusa  au  kuonyesha)  sehemu  tofauti  tofauti  za  kifani   • Hesabu  idadi  ya  madirisha,  pande,  pembe,  maumbo  n.k  ya  kifani   • Elezea  matumizi  ya  nyumba   • Elezea  nyumba  halisi  zinajengwa  kwa  vitu  gani/zinatengenezwa  na  nini?     • Elezea  mfanano  na  utofauti  kati  ya  kifani  cha  nyumba  na  nyumba  nyingine  zilizopo  kwenye  mazingira  yako   halisi     • Chora  picha  ya  nyumba   • Tengeneza  kifani  rahisi  cha  nyumba      


2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

39

4.5. Maumbo  ya  Herufi     Title:  Maumbo  ya  Herufi     Ujuzi  wa  Mitaala:     Kiingereza     Darasa  la  1  na  2   o Tambua  na  orodhesha  majina  ya  vitu  katika  mazingira  yako  halisi   o Elezea  vitu   o Kuhesabu   o Tambua  herufi  za  alfabeti  za  Kingereza     o Tofautisha  herufi  kubwa  na  ndogo   o Tumia  herufi  za  alfabeti  kutamka  na  kuandika  maneno  mafupi       Darasa  la  3,  4  na  5   1. Elewa  na  tumia  misemo  inayotumika  mara  kwa  mara  kwenye  familia,  shule,  hali  na  mazingira  ya   kawaida     2. Kuwasiliana  kwa  urahisi  utaratibu  wa  shughuli  unaohitaji  kubadilishana  taarifa  rahisi  kwa  kutumia   sehemu  nne  za  ujuzi  wa  lugha     o Tahajia  za  maneno,  kusoma  na  kuandika  maneno  mafupi  na  sentensi       o Kuelezea  mahali   o Kuelezea  ubora  kwa  kuzingatia  ukubwa   o kuhesabu     Kiswahili   Darasa  la  1  na  2   1.  Kuelewa  na  kutumia  sentensi  rahisi  kwa  ajili  ya   mahitaji/matumizi  ya  kila  siku   2.  Kuwasiliana  kirahisi  kuhusu  mambo  yaliyomo  kwenye   mazingira  halisi   o Kutambua  alfabeti  za  herufi     o Kutofautisha  herufi  kubwa  na  ndogo   o Unda,  kusoma  na  kuandika  silabi,  maneno  mafupi   na  sentensi     o Kutambua  na  kuorodhesha  vitu  katika  mazingira   halisi     o Tambua  rangi  tofauti   o Kuelezea  vitu  kwa  kigezo  cha  ubora   o Kusoma    

Maumbo ya  h erufi  yaliyotengenezwa  kwa  chupa  za  maji   zilizotumika.    

Darasa  la  3  na  4   1.  Kusikiliza  na  kuongea  ili  kukidhi  mahitaji  ya  mtu  mwingine     2.  Kuwasiliana  kw  usahihi  kwa  lugha  ya  Kiswahili  kuhusu  mambo  ya  kila  siku  mahali  tofaut  tofauti     o Kuelezea  vitu  kwa  kigezo  cha  ukubwa  


3

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

o o o o o o

40

Linganisha na  tofautisha  kwa  kulinganisha  vitu   Tofautisha  vitu     Kusoma  aya     Kusoma  kwa  ufahamu  na  furaha     Kuandika  maelezo  ya  matukio  kwa  ufupi   Hisabati  (Kadi  za  hisabati  zinaweza  kuwa  badala  ya  kadi  za  herufi  )  

Darasa  la  1  na  2   1.  Kutambua  na  Kusoma  namba   2.  Kusoma  majina  ya  namba   3.  Kuhesabu     4.  Kuandika  namba   5.  Kupanga  namba         Maelezo  ya  Sampuli/Kifani:   Maumbo  ya  herufi  (yanaweza  kuwa  maumbo  ya  namba)  hutengenezwa  kutokana  na  chupa  za  plastiki   zilizotumika  na  vipande  vya  karatasi  ambapo  herufi  au  namba  huandikwa.  Matumizi  ya  chupa  za  plastiki   zilizotumika  kwenye  maeneo  yenye  changamoto  huwa  na  faida  mara  mbili;  ya  kuweka  mazingira  safi  na   hupunguza  gharama  za  kutengenezea  vifaa  vya  kujifunzia  kwani  gharama  huwa  za  chini  au  bure  lakini  vifaa   vinakuwa  vya  kudumu  sana.  Ni  muhimu  chupa  iwe  angavu  (isiyo  na  rangi)  au  yenye  rangi  ya  kutosha   kuonyesha  herufi  kwa  urahisi.  Kwa  kuongezea,  mapambo  yoyote  hayatakiwi  kuingiliana  na  kile  kinachotakiwa   kusomwa.         Mapendekezo  ya  Matumizi  Ndani  ya  Darasa:   • Kukuza  uwezo  wa  wanafunzi  katika  kutambua  herufi   • Kukuza  uwezo  wa  kutofautisha  herufi  kubwa  na  ndogo     • Kukuza  uwezo  wa  wanafunzi  kusoma  herufi,  maneno  na   sentensi   • Kukuza  msamiati  katika  lugha  zote  Kingereza  na   Kiswahili   • Kufanya  mazoezi  ya  tahajia  za  maneno,  uundaji  wa   maneno  na  uundaji  wa  sentensi     • Kujifunza  kwa  kupitia  michezo  kwa  mfano;  kujihusisha   na  utafutaji  wa  maneno,  ushindani  wa  tahajia  za   •

maneno, mafumbo  rahisi  ya  maneno   Kufanya  mazoezi  ya  utambuzi  wa  rangi  –  kwa  dhumuni   hili,  karatasi  au  herufi  zinaweza  kuwa  na  rangi  tofauti   tofauti   Kufanya  mazoezi  ya  maneno  ya  kuelezea  

Vipande vya  chupa  vinaweza  kujumuisha  herufi,  namba,   silabi  au  maneno.    

    •   Hatua  za  Kutengeneza  Kifani  Hiki   Baadhi  ya  vifaa  vyakutengenezea  kifani  hiki  vinaweza  kupatikana  kwenye  mazingira  bila  gharama  au  kwa   gharama  nafuu  kwa  mfano,  chupa  za  maji  za  plastiki  zilizokwisha  tumika.  Kalamu  na  karatasi  zinaweza   kununuliwa  pamoja  na  kisu  cha  kukatia  maumbo.       • Kwanza  kusanya  vifaa  vyote  vinavyohitajika  –  unaweza  kupata  msaada  wa  wanafunzi  wakati  wa  kukusanya  


4

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

• • •

chupa za  maji  za  plastiki  zilizo  tupu   Kata  sehemu  za  chini  za  chupa  (kadiri  ya  sentimeta  6  au  nchi  2.5)     Hakikisha  ukataji  ni  wa  usawa/ulisawazishwa    –  epuka  ncha  kali     Kata  vipande  vya  karatasi  isiyo  na  maandishi  au  manila  (kadiri  ya  sentimeta  4  kwa  4)   • Andika  herufi  za  alfabeti  kwenye  vipande  vya  karatasi.  Herufi  au  namba  moja  kwa  kila  umbo.   • Uwe  na  herufi  nyingi  hasa  za  irabu  na  konsonanti  zinazopendwa  kutumiwa  zaidi  (kwa  kutengeneza   maneno,  herufi  nyingi  zinahitajika)   • Chomeka  vipande  vya  karatasi  ndani  ya  chupa  moja  iliyokatwa     • Funika  kipande  hicho  cha  chupa  kwa  kutumia  kipande  cha  chupa  nyingine  iliyokatwa  ili  kutengeneza   umbo  lenye  kipande  cha  karatasi  ndani  yake  

    Mapendekezo  ya  Upimaji     • Tambua  herufi  kwa  kuchagua  herufi  sahihi  kutoka  kwenye  fungu   • Sema  majina  ya  herufi  zinazoonyeshwa   • Tengeneza  maneno  rahisi  kwa  kupanga  maumbo  ya  herufi   • Tengeneza  silabi  kwa  kupanga  maumbo  ya  herufi   • Tengeneza  sentensi  rahisi,  beti  na  mashairi       • Oanisha  herufi  kubwa  na  herufi  ndogo  zinazolingana/husiana   • Kamilisha  fumbo  rahisi  la  maneno  kwa  kutumia  matofali   • Unda  maneno  yanayoanza  na  herufi  za  kufanana   • Soma  herufi,  silabi,  maneno  na  sentensi  zinazoonyeshwa  kwenye  seti  ya  maumbo   • Elezea/tambua  rangi  za  herufi  mbalimbali  zilizowasilishwa   • Nakili  herufi  na  maneno  kutoka  kwenye  maumbo   • Katika  vikundi,  tengeneza  benki  ya  maneno  kutoka  kwenye  maumbo  ya  herufi  kulingana  na  mwongozo.   Mfano:  maneno  yanayoanza  au  kuishia  na  herufi  maalum;  maneno  yanayohusisha  kitu  (Vitu)     •

41

uthern hemisphere?  


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

42

5. Viambatisho   5.1.  Mchakato  wa  Kufikiri  juu  ya  Ubunifu–   Mwongozo  wa  Mwezeshaji     Kufikiri  juu  ya  ubunifu  ni  mchakato  wakuwezeshwa   na  uliopangiwa  muda.    Warsha  hii  inahitaji  washiriki   kufanya  kazi  katika  vikundi  vidogo  vidogo   kuzingatia  ufumbuzi  kwa  changamoto  ya  ubunifu   (sehemu  ya  2.5.2).    Mchakato  wa  kufikiri  juu  ya   ubunifu  ulianzishwa  katika  chuo  kikuu  cha  Stanford   karibu  na  bonde  la  Silicon  –  kiini  cha  ubunifu  wa   ugunduzi  na  maendeleo  ya  kompyuta.     Kabla  ya  kuanza  kazi  ya  kufikiri  juu  ya  ubunifu,   unaweza  kutambulisha  vidokezo  vya  uchoraji  rahisi   kwa  washiriki  wako  (sehemu  ya  3.2).    Watu  wazima   wengi  huwa  hawataki  kuchora,  kwa  hiyo  ni  wakati   mzuri  kuwasaidia  kukumbuka  burudani/furaha   waliyokuwa  nayo,  kama  watoto  wakichora  dunia   yao.    Pia,  kwa  sababu  washiriki  wanategemewa   kutengeneza  vifani  (modeli  za  vitu  halisi  zenye   vipimo)  michoro  husaidia  zaidi  kuliko  dhana  za   kidhahania  zinazoelezeka  kwa  maneno  tu.  

Waambie  washiriki  juu  ya  sehemu  zote  za   mchakato  ili  kutochukua  njia  ya  mkato:   • Changamoto  ya  ubunifu/kubuni   • Mchakato  wa  kufikiri  juu  ya  ubunifu   • Maelezo  ya  sampuli     • Matembezi  ya  Galari   • Tafakari     Hakikisha  umesoma  maelekezo  yafuatayo  kabla  ya   kuwezesha  warsha  yako  ya  kwanza.  Utahitaji  kuwa   na  kifaa  cha  kuhesabia  muda  (simu  ya  mkononi   inafanya  kazi  vizuri,  hususani  kama  ina  saa  ya   kidijitali).        

     


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Hatua   Maelekezo   1.     Wambie  washiriki  kitendo  hiki  kitachukua  dk  60  na  kuna  weza   kuwa  na  muingiliano  wakati  kitakapoanza.   2.   Kuandaa  washiriki  katika  vikundi  vidogo  vidogo  –  washiriki  4  kwa   kila  kikundi  ni  barabara       3.  

4. 5.  

6.

7.

Wote /  kikundi   cha  watu  4  /  na   patna(mbia)  /     mtu  binafsi   Muda   Wote   Dakika  5   Wote  

Dakika 10  

Wote

Dakika 10    

Wote

Dakika 5  

Mbia

Dakika 4    

Patna/mbia

Dakika 4  

Mbia/patna Wambie  wabia/patna  kupitia  upya  nukuu  zao  na  wawaulize   patna  wao  watoe  maelezo  zaidi,  habari,  mifano  juu  ya  matatizo   ambayo  wanafunzi  wanayo  katika  mada.  Waulize  kile  ambacho   wameshakijaribu-­‐ni  kipi  kilifanikiwa  ni  kipi  hakikufanikiwa.   Anza  mchakato  wa  mahojiano  upya,  kuanzia  na  mhojaji  wa   kwanza  kutoka  hatua  ya  5.    Wambie  warekodi  nukuu  zao   kwenye  #2  usaili/mahojiano  ya  kina  (uwezo  wa  kutambua   maono  ya  mwenzako).   Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  3  katika  hatua  hii.  

Dakika 3    

Toa nakala  ya  changamoto  ya  ubunifu  kwa  kila  kikundi  (sehemu  ya   2.2.1.)    Karibisha  yeyote  katika  kila  kundi  kuwasomea  washiriki   wenzake  nakala  hiyo  kwa  sauti.    Uliza  kama  kuna  swali  lolote   kuhusu  mchoro.   Wape  washiriki  nakala  za  kitini  cha  karatasi  ya  kufanyia  kazi  ya   kufikiri  juu  ya  ubunifu  (Kifungu  5.2).    hakikisha  kila  mshiriki  ana   kalamu  ya  risasi.   • Wambie  washiriki  kutafuta  #1  nukuu  za  usaili    (uwezo  wa   kutambua  maono  ya  mwenzako)  katika  karatasi  zao  za  kufanyia   kazi.   • Wambie  washiriki  wachague  patna/mbia  kutoka  kwenye   vikundi  vyao  na  kukaa  nao  pamoja  wakati  wote  wa  kazi  ya   kufikiri  juu  ya  ubunifu.       • Wambie  washiriki  wawahoji  patna/wabia  wao  ili  kufahamu  ni   mada  ipi  ambayo  wanafuzi  wao  huiona  kuwa  na  changamoto?   Uliza  maswali  mengi  kujaribu  kupata  uwezo  wa  kutambua  wazo   la  mwingine  ya  kwa  nini  wanafunzi  wanapata  shida  na  mada   hiyo.     • Wambie  wanakili  nukuu  za  usaili/mahojiano  yao  kwenye  #  1  ya   karatasi  zao  za  kufanyia  kazi       • Simamia  makundi  ili  kuhakikisha  mshiriki  mmoja  anafanya   mahojiano  na  kurekodi     Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  4  kwa  ajili  ya  hatua  hii.   • Muda  ukiisha,  waambie  wabia  kubadilishana  majukumu  na   kuanza  mahojiano/kuandika  nukuu  tena  za  mahojiano     Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  4  kwa  ajili  ya  hatua  hii.   •

43


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni           Hatua   8.   • 9.  

10.

11.

12.

13.

14.

44 Wote  /  kikundi   cha  watu  4  /  na   patna(mbia)  /     mtu  binafsi   Muda   Mbia     Dakika  3  

Maelekezo Muda  ukipita,  wambie  wabia/patna  kubadilishana  majukumu   na  kuanza  mahojiano/mchakato  wa  kuchukua  nukuu  tena.       Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  3  katika  hatua  hii.   Mtu  binafsi   Dakika  3     • Wambie  washiriki  kuonesha  #3  kuelezea  jambo  kwenye   karatasi  yao  ya  kufanyia  kazi.       • Kufanya  kazi  mtu  mmoja  mmoja,  wanahitaji  kubainisha  lengo   na  matarajio  ya  patna  wao.    LENGO  =  ni  nini  patna  anajaribu   kufanya  kuwasaidia  wanafunzi  wake?       • Pia,  rekodi  umaizi  wowote  ambao  umeupata.    Umaizi  =   amejifunza  kitu  fulani  juu  ya  tatizo  au  changamoto  za   wanafunzi?   Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  3  katika  hatua  hii     Dakika  10   • Wambie  washiriki  wachore  mawazo  5  ya  kuwasaidia  patna  wao   Mtu  binafsi     juu  ya  changamoto  waliyonayo.    Tumia  #4  wachore  mawazo  5   kwenye  makaratasi  yao  ya  kufanyia  kazi.  Wahamasishe   washiriki  kuchora  kuliko  kutumia  maneno  kuelezea  mawazo   yao.   Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  10  katika  hatua  hii         Dakika  5     • Wambie  washiriki  kushirikishana  michoro  yao  5  na  patna/wabia   Mbia   wao.       • Wambie  warekodi  mrejesho  wa  patna  wao  na  maoni  kwenye   #5  pata  mrejesho  kutoka  kwa  patna  wako.         Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  5  katika  hatua  hii                                                                                                                                                                                                                               Mbia/patna   Dakika  5   • Pindi  muda  utakapoisha,  wambie  patna  wabadilishane   majukumu  na  fanya  mchakato  tena.       Tegesha  saa  yako  kwa  dakika  5  katika  hatua  hii     Dakika  5     • Kwa  kuzingatia  mrejesho  kutoka  kwa  wabia,  wambie  washiriki   Mbia   kutumia  #6  kubuni  upya  wazo  lako.    Inaweza  ikawa   muunganiko  wa  mawazo  yote  au  wazo  lililoboreshwa,  au  wazo   lililoboreshwa  kutokana  na  mrejesho  wa  mbia/patna;   •  Tena,  sisitiza  washiriki  uhitaji  wa  kuchora  mawazo  yao.   Tegesha  saa  yako  kwa  muda  wa  dakika  5  katika  hatua  hii   Kikundi  cha   Dakika  15     • Wambie  wabia  kushirikishana  #6,  michoro  ndani  ya  vikundi   watu   4   vidogo.   • Kumbuka  makundi  ya  vigezo  vya  changamoto  ya  kubuni.   • Wambie  kila  kundi  dogo  kuchagua  mchoro  mmoja  ili  kufanya   kifani/sampuli  


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Hatua   15.   •

16.

17.

18.

19.

20.

Maelekezo Pindi  kila  kikundi  kitakapochagua  ubunifu  wa  kifani,  wambie   wabuni  kwenye  #7  chora  wazo  la  kikundi.       Pindi  mchoro  huu  ukiwa  umekamilika,  kundi  linaweza  kuchunguza   eneo/mahali  pa  mtengenezaji    na  kutumia  vifaa  na  vitu  vilivyopo   kutengeneza  vifani  vyao.   • Saidia  vikundi  kutumia  vifaa  na  vitu  vya  mahali  pa   mtengenezaji.       Wahamasishe  kuhimiza  kwa  ajili  ya  utondoti  na  kujaribu  vifani   vyao.   • Pindi  makundi  yakishaanza  kumaliza  vifani  vyao,  wahamasishe   kuanza  kusafisha  maeneo  yao  na  kurudisha  vifaa  mahali  pa   mtengenezaji.   • Hamasisha  kuhifadhi  vitu  vilivyokwishatumika  na  kuvitumia   tena.   Hakikisha  unahesabu  vifaa  vyote  na  hakikisha  kila  kifaa   kimerudishwa.   • Wape  washiriki  wote  nakala  ya  maelezo  ya  sampuli  na  elezea   vipengele  (Sehemu  ya  2.2.4).   •  Wambie  wakamilishe  karatasi  hii  kabla  ya  matembezi  ya  galari.       Safisha  meza  zote  na  andaa  kifani  na  maelezo  ya  sampuli  kwa  ajili   ya  matembezi  ya  galari.   Matembezi  ya  gallari     • Mwagize  kila  mshiriki  1  kutoka  kwa  kila  kikundi  kubaki  katika   meza  yao  na  kuelezea  kazi  yao  kwa  makundi  mengine.       • Washiriki  wa  makundi  mengine  wanaweza  wakazunguka   chumba  na  kuongea  na  wawakilishi  kutoka  kwa  kila  kikundi.   • Wakumbushe  makundi  kufuata  taratibu  wafikapo  kwenye   meza.   Wakumbushe  washiriki  kuuliza  maswali  mazuri  na  yaheshima  kwa   kila  mwakilishi  wakikundi.  Hii  ni  fursa  ya  kushirikishana  wazo,   kurudiarudia  na  mafunzo  ya  kitaaluma.   Tafakari   • Wambie  washiriki  kurudi  kwenye  makundi  na  kushirikishana   kile  ambacho  wemejifunza.   Wambie  kukamilisha  #8  tafakari  kwenye  karatasi  zao  za  kufanyia   kazi.  

45

Wote /  kikundi   cha  watu  4  /  na   patna(mbia)  /     mtu  binafsi   Muda   Kikundi  cha   Muda   washiriki  4     utatofautina   kwa  kikindi  

Kikunndi cha   wanne    

Masaa 2  au   Muda   utakaopatik ana  

Kikundi cha   washiriki  4  

Mtu binafsi  na   kikundi  cha   watu  4  

Dakika 15    

Wote

Dak. 30     Muda   unategemea   na  kiwango   cha  shauku   au  ari  

Mtu mmoja   mmoja  

Dak. 10    


1 2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

5.2. Mchakato  wa  Kufikiri  juu  ya  Kubuni  –  Karatasi   ya  Kufanyia  Kazi  Washiriki   Mara  baada  ya  kuwapanga  washiriki  wako  kwenye   vikundi  vidogo  vidogo,  unaweza  kuanza  kazi  ya   kufikiri  kubuni.    Kwa  vidokezo  juu  ya  jinsi  gani  ya   kupanga  vikundi  vyako,  angalia  sehemu  ya  3.1.   Uundaji  wa  makundi         Kama  bajeti  yako  inaruhusu,  tafadhali  toa  nakala  1   ya  hii  karatasi  ya  kufanyia  kazi  kwa  kila  mshiriki.   Karatasi  ya  kufanyia  kazi  inatakiwa  itolewe  pande        

46

zote mbili  za  karatasi  ya  A3.  Kama  huwezi  kupata   mashine  ya  kutolea  nakala  au  huwezi  kumudu  kutoa   nakala,  washiriki  wanaweza  kutengeneza  karatasi   zao  za  kufanyia  kazi  kwa  kutumia  karatasi  za  A3.     Sehemu  ya  5.1.    Kinakupa  wewe  mwezeshaji   muongozo  wa  kupanga  muda  wa  hatua  za  mchakato   na  kutoa  maelezo  kwa  washiriki.  Tafadhali  pitia   mwongozo  kabla  hujawezesha  mchakato  huu.  Pia   unahitaji  kifaa  cha  kutegesha  muda  kusaidia   kusimamia  kazi  ya  kufikiri  juu  ya  ubunifu  (kwa   mfano  simu  ya  mkononi).    


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

47


Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni          

48


1

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

49

6. Tembelea  Vifaa/Zana  za  Kimtandao  Zilizopendekezwa   Kumbuka:  Kwa  bahati  mbaya  vifaa  vyote  hivi  vinahitaji  kufikika  na  upatikanaji  bora  wa  mtandao  wa  intaneti.     Programu  za  bure  za  Kompyuta   Autodesk  123D  (http://www.123dapp.com/)     Program  ya  modeli  ya  sitaha  tatu  imejumuishwa  na  maudhui  na  huduma  za  kutengeneza.  Pia  inauhusiano  na   miradi,  mitindo  na  modeli.     Scratch  (http://scratch.mit.edu/)       Kwa  kukwaruza,  unaweza  uka  programu  habari  yako  ya  kushirikisha  watu,  michezo  na  katuni  hai  —  na   kuwashirikisha  wengine  kwenye  jamii  ya  mtandao  juu  ya  utengenezaji  wako.    Kukwaruza  kunawasaidia  watoto   kujifunza  kwa  ubunifu,  kuwaza  kwa  mpangilio  na  kufanya  kazi  kwa  ushirikiano-­‐ujuzi  muhimu  katika  maisha   ndani  ya  karne  ya  21.    Kukwaruza  ni  mradi  wa  muda  mrefu  wa  watoto  wadogo  wa  chini  ya  kundi  la  MIT  Media   Lab.  Inatolewa  bure.       Vifaa  vya  Kuchunguza   Arduino  (http://www.arduino.cc/)   Arduino  ni  chanzo  cha  bure  cha  jukwaa  la  kielekroniki  cha  sampuli  chenye  kunyumbulika,  rahisi  kutumia  vifaa   na  programu  zake  za  kompyuta.  Ipo  kwa  kuwalenga  wasanii,  wabunifu,  wenye  upendeleo  wa  jambo  fulani  na   yeyote  yule  mwenye  shauku  ya  kutengeneza  vifaa  vyakuingiliana  au  mazingira.     Mahali  pa  kuangalia   Adafruit  (http://www.adafruit.com/)     Mahali  pa  vifaa  na  mawazo  ya  miradi.     Yakuelekeza  (www.Instructables.com)     Mahali  pa  kushirikishana  kile  unachotengeneza  na  wenzako.    ..Yakuelekeza  ina  uelekeo  kwa  miradi  mbali   mbali.     Vifaa  vya  kuvumbua  kujifunza  (http://www.inventtolearn.com/resources/)  inaorodhesha  vifaa  mbalimbali   vilivyoorodheshwa  kwenye  kitabu.    Kwa  vipindi,  wanatoa  huduma  bure  kupakua  vitabu  vyao.     Khan  Academy  (https://www.khanacademy.org/)       Saiti  ya  kujifunza  –  ni  bure.    Yaliyomo  maktaba  yanahusisha  hisabati,  mada  za  sayansi  kama  vile  baiolojia,   kemia,  fizikia  na  sayansi  ya  jamii  iliyo  na  orodha  ya  masuala  ya  fedha  na  Historia.       Vitu  vya  Kusoma   Vumbua  kusoma  -­‐  kutengeneza,  kutengeneza  vilivyoharibika,  na  uhandisi  ndani  ya   darasa(http://www.inventtolearn.com/)  Sylvia  Libow  Martinez  &  Gary  Stager     Kutumia  teknolojia  kutengeneza,  kutengeneza  vilivyoharibika,  au  kuboresha  vitu  tunavyohitaji  inaleta   uhandisi,  ubunifu,  na  sayansi  ya  kompyuta  kwenye  watu  wengi.  Kwa  bahati  mbaya  kwa  walimu,  harakati  za   utengenezaji  zinapitiliza  kwenye  mwinamo  wa  asili  wa  watoto  na  nguvu  ya  kujifunza  kwa  vitendo/kutenda.  


2

Kupeleka Utengenezaji  Mashuleni      

Tengeneza  baruti/silaha  (http://makezine.com/)     Ulibuniwa  baada  ya  makanika  maarufu,  kutengeneza  silaha  ni  kwenda  kwenye  kiwanja  husika  cha   matengenezo  ya  vitu  vyote-­‐kuanzia  mawazo  kwenda  kwenye  vitu.     Maeneo  ya  kutembelea     MIT  Center  for  Bits  to  Atoms  (http://cba.mit.edu/about/)     Senta  ya  MIT  ya  chembe  na  atomi  ni  juhudi  inayohusisha  masomo  anuai  kuchunguza  mpaka  kati  ya  sayansi   ya  kompyuta  na  sayansi  ya  asili.    Stadi  za  CBA  namna  ya  kubadili  data  kuwa  vitu  na  vitu  kuwa  data.       MIT  Media  Lab  –  Lifelong  Kindergarten  (http://llk.media.mit.edu/)   Nyumbani  pa  mkwaruzo  –  Mitch  Resnick  na  timu  yake  ya  ubunifu  wa  vifaa  na  programu  za  kompyuta  za   kusaidia  ubunifu,  kuunda  na  kujifunza.     Taasisi  ya  Ubunifu  ya  Stanford  Hasso  Plattner    –  d.school  (http://dschool.stanford.edu/)   Nyumbani/mahali  pa  Kufikiri  juu  ya  ubunifu  …  Shule  ilianzishwa  na  Profesa  David  Kelley  wa  uhandisi  wa   makanika  mwaka  2004.    Ni  mradi  wa  kushirikiana  kati  ya  chuo  kikuu  na  Taasisi  ya  Hasso  Plattner  ya  chuo   kikuu  cha  Potsdam  Ujerumani.  Kama  ilivyo  kwa  shule  zingine  za  ubunifu,  inaunganisha  shughuli  na  mafunzo   ya  usimamizi  kuwa  uhandisi  wa  kiasili  na  matokeo  ya  ubunifu  wa  elimu.       Senta  ya  Ujifunzaji  wa  Uvumbuzi    (SUU)–  Kitivo  cha  Elimu,  Chuo  Kikuu  Cha  British  Columbia   Waazilishi  wa  Kupeleka  Utengenezaji  Mashuleni  –  Njia  ya  kina  ya  ujifunzaji  wa  kitaaluma   (www.innovativelearningcentre.ca)      

     

50

Profile for UBCedO

Kupeleka utengenezaji mashuleni  

Shukrani kwa msaada kutoka Senta ya Kimataifa ya Utafiti wa Maendeleo (SKUM) Msaada wa Mabadilishano katika Utafiti kwa Kanada na Afrika (MU...

Kupeleka utengenezaji mashuleni  

Shukrani kwa msaada kutoka Senta ya Kimataifa ya Utafiti wa Maendeleo (SKUM) Msaada wa Mabadilishano katika Utafiti kwa Kanada na Afrika (MU...

Profile for ubcedo
Advertisement