Create vol 8

Page 1

8/2014

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 8 :: Najlepšie

Adela Vrbová

04

Marek Gašpar Šafárik Environmentálny dokument

08

Lujza vs. Kristína

16

Zelená škola

21

Talentovky

22

Maturity

26

Eduard Rosa (Gombikár)

27

Cyklistika

28

4FANS

32

Výstava historických

34

kostýmov Poézia - Patrik Hujo

36

Prehľad výstav

38 40

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

ADELA VRBOVÁ

MGR. ART MAREK GAŠPAR ŠAFÁRIK

TALENTOVKY

04/ V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

08/ Rozhovor s Marekom Šafárikom

26/ Talentovky – fotogaléria


Create | volume 8

INTERVIEW

ADELA VRBOVÁ Dobrý! Ako prežívate posledné dni,

zo SJL a v najbližších dňoch ma

víkend a ukázať výstavu aj mojim

Zelená škola to však asi vynahrád-

Čo Vás viedlo ku štúdiu ruštiny?

je napriek všetkému nevyhnutná ,

keď sú všetci zaneprázdnení ma-

čaká opravovanie slohov z pí-

známym.

za. Napríklad, ten vodný bufet počas

Praktické dôvody. Po skončení

preto som sa rozhodla pokračovať

turitami, talentovkami a podobnými

somnej časti maturít zo SJL.

Vraj učíte biológiu! Určite s tým u

Dňa vody bol dobrý! Aký z toho máte

gymnázia je nevyhnutné ísť ďalej

aspoň s ruštinou, ktorú som sa učila

záležitosťami?

Ťahá Vás to so študentmi na výsta-

nás máte veľa práce :D

dojem Vy?

na vysokú školu, inak človek nemá

už aj na gymnáziu ako druhý jazyk.

Dobrý deň. Ako slovenčinárka

vy? Rada ich navštevujete?

Práveže s tým celkom práca je, už

Myslím si, že je fajn robiť popri škole

veľké uplatnenie v praxi... Keďže sa

Vyhovovalo mi, že je blízka sloven-

som aj ja zaneprázdnená. Opra-

Áno, je to naozaj príjemný oddych,

len preto, že biológia je predmet,

aktivity, ktoré podporujú ochranu

počas študijných čias sa so mnou

čine, ktorá bola mojím najobľúbenej-

vovala som slovné odpovede

najmä, keď ideme počas vyučo-

ktorý som v učiteľskej aprobácii

životného prostredia. Zvýšením pitia

veľmi nechceli kamarátiť matematika

ším predmetom. Svoje rozhodnutie

externej časti maturít zo SJL, bola

vania. :)) Pri poslednej návšteve

nevyštudovala. Aj keď ma biológia

vody z vodovodu chceme znížiť

spolu s angličtinou, bolo rozhodnuté,

dodnes neľutujem, vďaka štúdiu

som administrátorom externých a

SNG ma prekvapilo, že výstava

na základnej škole i na gymnáziu

produkciu odpadu – PET fliaš a

že na mojej budúcej vysokej škole

ruského jazyka som mala možnosť

písomných maturít z ANJ, počas

ma zaujala ešte viac ako samot¬-

bavila, musím si niekedy, pred hodi-

Tetra Pakov. Som rada, že aktivita s

budú musieť tieto dva predmety

získať štipendium a dostať sa zaň na

talentových prijímacích skúšok na

ných študentov, umelcov. Dokonca

nou biológie, pre osvieženie pamäti

pitným barom mala pozitívny ohlas aj

absentovať. :) Bola som si však ve-

dva semestre do Moskvy, čo pre ví-

našu školu som opravovala testy

mi dala podnet navštíviť ju aj cez

, doštudovať niektoré fakty.

u študentov. To bolo jej cieľom.

domá, že znalosť svetového jazyka

zové záležitosti, hlavne na takú dlhú

4/ 44

5/ 44


Create | volume 8

dobu, nie je až také jednoduché.

Samozrejme. Ako dieťa som veľmi

s neobmedzeným paušálom, nech

Ako poľovnícky pes mal tendencie

Áno, mám. Obľúbila som si ju ešte

nenadväzujem ľahko. Napriek

Aká je Vaša obľúbená kniha?

rada kreslila, len učitelia výtvarnej

môžem telefonovať kedy chcem, s

utekať za každým zvieratkom,

počas vysokej školy. Chodieva-

tomu, že som ľudomil, na výber

Moje najobľúbenejšie knihy sú

nikdy výchovy neboli s mojím vý-

kým chcem a koľko chcem.

neraz to schytali nielen sliepky od

la som sem každé prázdniny za

blízkych priateľov som opatrná.

paradoxne tie, ktoré sme mali čítať

sledkom spokojní a sebakriticky ani

Ako dieťa ste chceli byť princezná,

susedov. Aj to bol jeden z dôvodov,

priateľom, ktorý tu pracoval. Asi aj

Už ste sa stihli zoznámiť s našimi

v rámci povinného čítania ako

ja. Ostala som teda len nadšeným

alebo skôr ... pirát, či čosi podob-

prečo sme si po jeho skone neza-

preto nebolo pre mňa ťažké zmeniť

dočasnými fínskymi spolužiačka¬-

domácu prípravu na semináre z

pozorovateľom výtvarného umenia.

né?

bezpečili ďalšieho.

bydlisko na začiatku tohto školské-

mi?

ruskej literatúry. Ruskí spisovate-

Čo takto hudba – čo počúvate?

Ako dieťa som chcela byť hereč-

Trošku menej aktuálna otázka

ho roka a presťahovať sa z vidieka

Áno, stihla, keď som im počas

lia, ako napr. Dostojevskij, Tolstoj,

Rada si pustím všetko, čo je chytľa-

ka. Najlepšie muzikálová, pretože

– sledovali ste Olympijské hry v

priamo do hlavného mesta. Aj moji

neprítomnosti pani učiteľky Što-

Puškin, Bulgakov, sú pozorovaním

vé. Bez ohľadu na hudobný žáner a

odmalička ma bavil tanec i spev.

Soči? Aspoň otvárací ceremoniál?

známi sú milo prekvapení, ako

chmalovej mala vysvetliť isté

ľudskej psychiky a jej vykreslením

bez ohľadu na interpreta.

Moja hanblivosť to však nechala

Otvárací ceremoniál som si pozrela

rýchlo sa stala Bratislava mojím

veci týkajúce sa jedálneho lístka.

na postavách úplne nadčasoví.

Dve veci, ktoré by ste si vzali na

len v rovine snívania...

až v repríze, hlavne zo zvedavosti,

druhým domovom.

Našťastie, existuje aj neverbálna

Máte rada Pána Prsteňov?

opustený ostrov.

Môžete nám povedať nejakú peknú

pre vysokú medializáciu piateho

Keby Vás na ulici zastavil úplne ne-

komunikácia, ktorá pekne dopĺňa

Asi nebudem obľúbená , keď sa

Pri otázkach s opusteným ostro-

životnú múdrosť?

neotvoreného kruhu. :) A čo sa

známy človek so slovami: “Buďme

medzery v slovnej zásobe. :)

priznám sa, že ma nikdy nejako

vom som sa vždy zamyslela, že

Napríklad: „Aj z kameňov, ktoré

týka priebehu hier, pre vtedajšiu

kamaráti!“ ako by ste reagovali?

Ak nemáte niečo, čo by ste nám

špeciálne nelákalo prečítať si, ale

ako je to málo - len tri veci... A Vy

nám stoja v ceste, sa dá postaviť

zaneprázdnenosť som sledovala

Snažila by som sa nájsť milú a

chceli odkázať, môžeme to ukončiť.

ani pozrieť si, Pána prsteňov. Tento

mi teraz ponúknete dve...! :))) Ur-

niečo pekné.“

aspoň krasokorčuľovanie a ako

diplomatickú odpoveď, aby som ho

Ďakujem za rozhovor!

žáner mi nie je moc blízky.

čite by to bol STOLČEK, PRESTRI

Máte domáce zvieratko?

pyšný patriot aj zúčastnených

neranila negatívnou odpoveďou.

Nemáte za čo.;)

Chceli ste byť niekedy maliarkou?

SA, aby som mala stále čo jesť

Počas mojich študentských čias

Slovákov.

Nepúšťam si tak rýchlo nových ľudí

Nelákalo Vás kresliť a inak sa ume-

. A keďže človek nie je vec, ako

sme mali psa, ktorý sa stal na pek-

Máte rada Bratislavu?

k telu a priateľstvá s cudzími ľuďmi

lecky vyjadrovať?

druhú možnosť by som volila mobil

ných osem rokov členom rodiny.

6/ 44

Petra Kořenková

7/ 44


Create | volume 8

INTERVIEW

MAREK GAŠPAR ŠAFÁRIK Na akej škole ste študovali a čo ste

lio, čo všetko robím a bolo to.

stredí od malička, rodičia boli herci,

-Víno, biele.

-Spolupodieľal som sa na filme,

baví a je to dobrý relax.

vyštudovali?

Aké predmety tu učíte ?

otec bol jedného času aj majiteľom

Rád papáte dobré jedlo ?

ktorý dostal bronzového Oscara.

Čomu sa venujete vo voľnom čase

-Vysoká škola výtvarných ume-

-Učím tu VYP-ku, počítačovú gra-

divadla vo Zvolene. A vtedy som si

-Rád robím dobré jedlo.

Aké sú Vaše najnovšie rozrobené

okrem hry na saxofón?

ní - odbor scénografia a doktorát

fiku, informatiku a hlavne odevný

povedal, že fajn je byť hercom, ale

A Vaše obľúbené ?

projekty?

-Tak sedím v kaviarni a vedieme

filmovej a divadelnej scény.

dizajn.

lepšie je byť tou šedou eminenci-

-Jahňacina na rozmaríne.

-Teraz mám rozrobené dva projek-

intelektuálne reči.

Čo Vás priviedlo na našu školu ?

Ako ste sa dostali k odevnému

¬ou, ktorá vytvára svet, zhmotňuje

Koľko inscenácií už máte za sebou

ty, jeden so štúdiom tanca a jeden

Sám so sebou?

-Počul som o tejto škole od jednej

dizajnu?

myšlienku.

?

s tanečným štúdiom Argola.

-Sám so sebou nie, s náhodnými

mojej známej, povedala mi, že je

-Na vysokej škole..

Čo Vaši študenti, máte ich rád?

-23

Vy ste teraz najznámejší saxofoni-

okoloidúcimi. Ale tak nie, s kamo-

to veľmi úspešná škola s dobrými

Samozrejme, ale určite ste toto

-Nie, mojich študentov nemám rád,

Vaša najobľúbenejšia inscenácia?

sta v Petržalke. Chystáte aj nejaké

šom, s babami...

vý¬sledkami, tak som si dohodol

nechceli robiť od malička. Ako ste

lezú mi na nervy (muhaahaaa ).

-Muzikál Fidlikán na streche a

vystúpenie pre študentov SSUŠAT

S babami, hmm... 13+?

stret¬nutie s pani generálnou riadi-

sa k tomu dostali?

Ale nie, moji študenti sú „najvác“ .

Rozum.

...Nie, lebo chodím na saxofón iba

-(muhaha) Ty máš zelené oči? (po-

teľkou, ukázal som jej svoje portfó-

-Ja som vyrastal v divadelnom pro-

Váš obľúbený nápoj?

Vaše najväčšie životné úspechy?

od septembra. Ale strašne ma to

hľad na redaktorku)

8/ 44

9/ 44


-A ešte aj strieľať zvyknem vo voľ-

Swageri?

dostávam darčeky.

jedného vodcu. Tak som potom

nom čase...

Všetci vieme že ste veľký milovník

Farba?

hovoril, že chcem byť doktorom

Ľudí? Či do koho/do čoho strieľa¬te

iPadov, povedzte svoju najobľúbe-

-Žltá.

všetkých zvierat.

najradšej?

nejšiu hru.

Čím ste chcel byť, keď ste bol

A máte nejaké zviera?

-Do pohyblivých terčov.

-No Asfalt 8.To sú tie autíčka.

malý?

Mám takú ultra prešľachtenú zlatú

Koľko máte doma baretiek?

Aký je váš najobľúbenejší módny

-Keď som bol malý, chcel som byť

rybku, ktorej rastie hlava. Volá sa

-Fúha, asi 12

návrhár?

vodcom všetkých zvierat. Mama

Apropo Mojmír.

Prečo práve baretky? Prečo nie

-Armaniho mám rád.

mi však povedala, že to nesmiem

šiltovky?

Aké ročné obdobie máte najradšej?

hovoriť, lebo keď som bol malý, bol

Michaela Imreová

-Lebo šiltovky nosia...

-Asi Jar, mám vtedy narodeniny,

ešte komunizmus, a tam mali iba

& Lujza Stopková

10/ 44

11/ 44


12/ 44

13/ 44


14/ 44

15/ 44


Create | volume 8

strana

Environmentálny dokument Príbeh zabudnutých miest

16/17

S fotografmi z 3.A sa už dlhší čas venujeme projektu, ktorému sme dali pracovný názov „Príbeh zabudnutých miest“. S foto¬aparátmi sa takmer každý piatok vyberieme na mini expedíciu po opustených miestach a miestečkach našej krásnej Bratisla¬vy. V týchto miestach hľadáme nostalgickú krásu zabudnutého a zároveň ponúkame kritický pohľad na nezáujem človeka o momentálne nepotrebné. Čo oko nevidí... Veď to už poznáte. Iva Kmecová, Dano Štrauch, Nika Škrhová a Lukáš Matulík sa zúčastnili takmer všetkých „expedícií“ na periférii mesta. V zime i vo vetre sa brodili ťahajúc ťažké foťáky a fotili, a fotili, až im ukazováky horeli a šošovky fotoaparátov sa rosili. Navštívili Podhradie, miesta pri Prístavnom moste, Vlčom hrdle, vo Vajnoroch. A ešte zopár výletov do Rusoviec a Lužných lesov ich ešte len čaká. Dúfame, že z nášho spoločného snaženia vznikne aj pekná knižka, ktorú si budete môcť prezrieť, snáď už koncom školského roka. Denisa Slávová

16/ 44

17/ 44


Create | volume 8

Autor Daniel Štrauch

18/ 44

Autor Lukáš Matulík

19/ 44


Lujza vs. Kristína Znovu sa rok s rokom stretol a nám už je jasné, že v našej škole rastú nové fotografické talenty. Je mi až ľúto, že ich nemôžem predstaviť naraz všetky. No keď ich nadšenie a horlivosť neopus¬tí, budete o nich ešte veľa počuť. Alebo skôr vidieť... Áno, reč je o našich prváčkach - fotografkách. Dnes by som Vám v krátkosti predstavila dve z nich. Lujza Stopková je nesmierne extrovertná a komunikatívna baba. Isto ste si ju už na škole všimli. Na to že je prváčka, má už svoj rozpoznateľný fotografický štýl. Rodáčka z Trnavy pra¬videlne vyhráva súťaž Trnavský objektív a miluje fotografovanie na analóg. Tento rozmer objavila až na našej škole. Film dodáva jej fotografiám ešte citlivejšiu poetiku ako pri fotografovaní na digitál. Držíme jej palce a tešíme sa na jej ďalší rast. Druhou fotografkou, je naopak introvertnejšia Kristína Roxerová. Kristínu by som charakterizo¬vala slovami: húževnatá, snaživá, nadaná a nenápadná, ale to len dovtedy kým vám neukáže svoje práce. V jej fotografiách sa odráža názor a postoj, fotografie čosi rozprávajú, nie sú len prvoplánovo „pekné“. Ich estetická kvalita skrýva silný emotívny príbeh. Verím, že nám Kristína bude o 4 roky rozprávať ešte mnoho príbehov... . Denisa Slávová

Autor

Nikola Škrhová

20/ 44

21/ 44


Create | volume 8

ZELENÁ ŠKOLA SVETOVÝ DEŇ VODY NA NAŠEJ ŠKOLE Hoci tohtoročný Svetový deň vody vyšiel až na sobotu (22.3.2014),

VODY. Na tvorbe spomínanej krabice sa okrem nej podieľali aj študenti

nám to nebránilo v tom, aby sme ho ako Zelená škola oslávili ešte

z kolégia. S tvorbou makety, cez ktorú potom študenti nasprejovali nápis

deň predtým, teda v piatok (21.3.2014). Náš zámer osláviť Svetový

DEŇ VODY, im zase pomohla pedagogička našej školy - Mgr. art. Erika

deň vody podnietil navyše aj fakt, že naša škola práve prechádza

Miklóšová. Po zhotovení krabice a jej usušení pripravila koordinátorka

ďalším dvojročným certifikačným obdobím programu ZELENÁ ŠKO-

spolu s dievčatami z kolégia aj ľad pomocou vreciek na to určených,

LA a to s prioritnou témou – VODA.

ktoré potom uschovali v školskej mrazničke až do nasledujúceho dňa.

Plánovanie aktivít na Svetový deň vody prebehlo na jednom zo stret-

V deň D pripravili koordinátori spolu so žiakmi, ešte pred začatím pr-

nutí študentov z kolégia Zelenej školy, na ktorom sa študenti spolu

vej hodiny, tzv. vodný bar. Priniesli na prízemie školy, hneď pri vchodo-

s koordinátormi Zelenej školy (Mgr. Jánom Mózerom a Mgr. Adelou

vé dvere, školskú lavicu, nafarbenú krabicu, ľad, pokrájané citróny, dva

Vrbovou) napokon ujednotili na dvoch aktivitách – na ponúkaní vody

džbány naplnené vodou z vodovodu a poháre. Takto pripravení ponúkali

z vodovodu všetkým študentom či zamestnancom školy a na oble-

vodu všetkým osobám, prichádzajúcim do školy, až do konca druhej vy-

čení sa všetkých do farieb vody.

učovacej hodiny. Podávanie vody s ľadom a citrónom takmer nikto neod-

Deň pred samotnou realizáciou Svetového dňa vody na našej škole

mietol, naopak, väčšina ľudí ocenila príjemné osvieženie chutnou vodou

sme uskutočnili prípravy, ako sme si ich vopred naplánovali. Spoluko-

hneď po príchode do školy.

ordinátor Mgr. Ján Mózer vyzval s vtipne ladeným príhovorom, prostredníctvom školského rozhlasu, všetkých študentov a pedagógov,

Podávanie vody bolo zakončené hlásením spolukoordinátora Mgr. Jána

aby prišli oblečení vo farbách vody, teda v modrej farbe, prípadne

Mózera do školského rozhlasu, prostredníctvom ktorého zvolal k vodné-

kolegyne aj v priehľadnom oblečení. :) Taktiež zabezpečil kúpu citró-

mu baru všetky osoby oblečené vo farbách vody, aby prišli zapózovať na

nov i vreciek na ľad. Koordinátorka Mgr. Adela Vrbová zase zakúpila

spoločnú fotografiu.

s finančnou podporou pani generálnej riaditeľky SSUŠAT farbu a lak na zafarbenie veľkej krabice namodro a vytvorenie nápisu DEŇ

22/ 44

Zapísala: Mgr. Adela Vrbová

23/ 44


24/ 44

25/ 44


Create | volume 8

TALENTOVKY

26/ 44

strana

26/27

MATURITY

27/ 44


Create Create| |volume volume58

EDUARD ROSA ( GOMBIKÁR) 28/29 strana

Jedno pondelňajšie popoludnie sme si dali stretnutie s mojím dedom . Dohodli sme sa, že prídem, aby som sa naučila odšťavovať ovocie na novom odšťavovači. Keď som prišla, dedo už mal pripravené mrkvy, červené repy , pomaranče a jablká. Pustili sme sa do práce. A preto, že odšťavovanie vyzeralo na dlhší čas, začali sme sa rozprávať. Bola som zvedavá, čo všetko vlastne hýbalo dedovým životom.

Od kedy sa venujete gombíkom ? Od roku 1976, v ktorom som mal sobáš s manželskou. Keďže sme chceli mať viac detí a ich konečný počet bol štyri, vedel som, že manželka strávi pri nich istý čas. A aby sa nahradil výpadok príjmov, hľadali sme nejakú robotu, ktorú môžeme realizovať aj doma. Keďže na záhradu sme nemali a ostatné roboty, typu fušiek, by znamenali, že by som bol celý čas odlúčený od rodiny, zháňali sme niečo, čo sa dá robiť doma a zároveň aj speňažiť. Bolo to v období, keď súkromné podnikanie bolo v celom Československu zakázané. My sme však aj napriek tomu do toho šli, so slepou vierou, že sa nám to podarí. Najprv sme skúšali pletenie na stroji Knitax . Síce robil krásne vzory, ale pri práci tak rachotil, že sa nedalo pliesť večer, keď doma spali deti. Kedy ste objavili stroj na gombíky ? Pri náhodnej návšteve Budapešti sme objavili ručný strojček


Create | volume 5 8

Máte aj nejakú pomoc? Nie, zatiaľ robím sám. Ale pri zvláštnej kategórii, čo sú ručne navíjané gombíčky zo šujtášovej nite, mám zopár žienok, ktoré popri televíznom sledovaní tých „nádherných seriálov“, radšej to nebudem menovať, nevedia, čo s rukami. Tak ich zamestnávam navíjaním gombíkov, čo sa im nielen páči, ale aj prináša nejaký úžitok do domácnosti. Aké druhy gombíkov robíte? Tak klasika, podľa firmy Astor. Sú to ploché gombíčky, guľaté gombíky, klasické, ktoré majú spo¬dok niťový, kovový alebo umelohmotný Pritom veľmi dbám na to, aby som používal materiál,

na výrobu gombíkov. Našli sme výrobcu a dodávateľa a nejako sme sa spolu dohodli lámanou

ktorý je vodeodolný a nezhrdzavie. Ďalej gombíky so zlatými krúžkami a tzv. ampliónky -gom-

francúzštinou a ruštinou, keďže som po maďarsky nevedel. Pri najbližšej návšteve Budapešti,

bíky s krúžkom v strede . No a potom už individuálne, podľa vzorov. Šujtášových vzorov mám

ktorá nás oslovila, sa nám podarilo nakúpiť isté množstvo tovaru a dokonca načierno prepraviť

zhruba 300. Naposledy sme robili kolekciu 425 ks šujtášových gombíkov Buddenbrootovcom,

cez hraničnú kontrolu až do Bratislavy. Párkrát sme mali aj smolu, že nás zastavili, aby sme to-

ktorí používajú iba šujtášove gombíky.

var vyložili. Potom sme teda už posielali špeciálnych kamarátov, ktorí vedeli prejsť aj bez zhabania tovaru. Boli to väčšinou šoféri veľkých vládnych funkcionárov, ktorí mali možnosť prechádzať bez kontroly. Bol to taký hospodársky začiatok a mňa to veľmi oslovilo. Bavila Vás tá práca? Začali ma baviť farebné kombinácie, kvalita roboty a postupom času som vyvíjal také činnosti, že som si farbil všetky niťové spodky gombíkov, čo nerobí nikto na svete. Teda, keď máte, napr., červenú blúzku, aby bola červená latka nielen na vrchu gombíka, ale aj na jeho spodku. Používali sa všelijaké druhy gombíkov - farebné krúžky, na ktoré som nastriekal rôzne auto farby, ale aj vypaľovacie, ktoré sa používali na robustné dámske šaty. Najprv sme navštívili prvý, taký drobnejší, salón dámskeho ošatenia na Miletičovej ulici. Prvú tržbu, čo sme mali bolo 5,70 Sk. Pozerali sme sa ňu s posvätnou úctou a zároveň radosťou, že čaká nás milionárska budúcnosť. Je to ťažká práca? Nie, nie je to ťažká práca. Ale je to práca precízna, sústredená a často opakujúca sa. Napríklad, pre obchodný dom Hero v Londýne sme zvykli robievať aj po 37 000 ks gombíkov .. Ako sa k Vám dostali návrhári ? Návrhári prišli po zániku väčších salónov a podnikov, ktoré sa stiahli z trhu, alebo zanikli. Vtedy začali prichádzať prví absolventi odevného dizajnu VŠVU. Potrebovali kvalitné látky a kvalit¬né služby, a tak som postupne nadväzoval kontakty.

30/ 44

31/ 44


Create Create || volume volume 5 8

UŽI SI TEN POCIT BYŤ HORE!

strana

32/33

Hora Monseratte (3 152 m n. m.), týčiaca sa nad kolumbijskou metropolou, je tradičným cieľom tisícov pútnikov. Pred pár rokmi som sa aj ja nechal unášať krásou tohto miesta. Benediktínsky kláštor na rovnomennom vrchu asi 60 km severozápadne od Barcelony. Stal sa pútnickým miestom a v súčasnosti ho navštevuje množstvo turistov. Uchováva sa v ňom milostivá socha Panny Márie La Moreneta (čierna panna). V múzeu, ktoré sa nachádza v kláštore, sú maľby takých majstrov, akými boli El Greco, Caravaggio a Picasso. Miesto pôsobilo príjemne, priam až mysticky, tentoraz si ale na nej dali rande elitní horskí cyklisti. V rámci podujatia Red Bull Devotos de Monserrate tu na nich čakal 2,2 km dlhý zjazd po 1 034 schodoch. Trať, ktorú organizátori pripravili, sa práve vďaka týmto atribútom dokonca dostala dvakrát do Guinessovej knihy rekordov – ako najdlhšia v rámci horskej cyklistiky a s najväčším

z nadmorskej výšky, ale na moje počudovanie to nebolo až také zlé. Trať bola naozaj veľmi dlhá,

počtom schodov. Svoju príslušnosť k absolútnej svetovej špičke

ruky som mal v kŕčoch a jazyk až na reťazi, ale jazdu som si dokonale vychutnal a som naozaj

a dominanciu v mestských zjazdoch na nej dokázal práve slo-

šťastný z prekonania prekážok a z víťazstva,“ povedal v cieli.

venský reprezentant Filip Polc.

Mestské zjazdy na bicykli vo mne vždy dokázali vzbudiť nadšenie a to nie len v tomto športe.

Náročnú trať zvládol v upršanom počasí najrýchlejšie, za 4 min-

Adrenalín, ktorý títo športovci zažívajú, sa len ťažko dá opísať a nie každý je schopný vôbec

úty a 26 sekúnd, čím si nielen zabezpečil celkové víťazstvo, ale

predstaviť si ho. Avšak, myslím si, že takýto druh športu dokáže motivovať ľudí nielen v športe,

stal sa aj držiteľom Guinessovho rekordu za najrýchlejšiu jazdu

ale aj v živote.

po schodoch. „Je to perfektné miesto pre ľudí, ktorí chcú byť profesionálni horskí cyklisti. Myslel som si, že budem mať závrat

Miroslav Bača

33/ 44


Create | volume 8

4FANS

strana

34/35

V dňoch 4. – 6. apríla 2014 prebehla v PVA Expo Aréne Praha akcia „pro všechny“. Na výstavisku Letňany sa totiž konali akcie For Pets, For Teens, For Seniors, For Kids a 4Fans. Výstavisko malo niekoľko obrovských hál pre každú z tých¬to akcií. Zabavili sa tu ako mladší, tak aj starší a dokonca aj ich domáci maznáčikovia. Konkrétne na 4Fans ste sa mohli stretnúť so svojimi obľúbenými YouTubermi ako aj si zahrať hry na špičkových Notebookoch Alineware alebo na zosta¬vách HAL 3000. Taktiež ste si mohli skúsiť konzolové hry pre Xbox 360 a Kinect. K dispozícií bol nabitý program na dvoch pódiách, od prednášok, cez výzvy pre vašich obľúbencov, až k profesionálnym turnajom v počítačových hrách, akou je napríklad League of Legends. Jedným prekvapením bola aj návšteva svetoznámeho YouTubera a neskutočného Show¬Mana Tobyho Turnera alias Tobuscusa, ktorý predviedol

ste si mohli zapožičať chodúle alebo longboardy, ak ste si chceli odpočinúť

neskutočnú show či už jeho humorom, alebo spevom. Ďalej

od elektroniky. Nachádzal sa tam aj stánok či už BoosterManie, alebo Real

nás na akcii navštívil aj Honza Dědek s jeho show 7 PÁDŮ

Geeku, kde ste si mohli zakúpiť tričká, náramky alebo odznaky s motívom

Honzy Dědka, v ktorej vyspovedal našich YouTuberov ako

svojich YouTuberov. Nechýbala ani autogramiáda alebo foto-stánok pre

je GoGoManTV, MadBros a samotný Tobuscus. Ďalej nás

prípad, že by ste nevedeli nájsť svojho obľúbenca a požiadať ho o podpis,

čakali takzvané Challange, v ktorých ste mohli vyzvať svoj-

či fotku osobne. Vrcholom všetkého bola After Party konajúca sa v neme-

ho YouTubera na Duel v hre Counter Strike 1.6 alebo Dance

novanom klube v Prahe pre návštevníkov 15+, ktorí si zakúpili VIP lístok.

Central. Zastavili sa dokonca aj chalani zo SLUSNY.NET,

Mohli sa tu zabaviť so známymi osobnosťami internetu, pre ktorých hral DJ

ktorí ukázali parádny performance na pódiu s ukážkou mo¬-

BLOFELD, ktorý je zároveň členom organizačného tímu 4Fans.

derného yoyovania. Ak ste si chceli vyskúšať moderné YoYo

Dúfam, že budúci rok akcia bude rovnako parádna a nabitá programom ako

tak ste si mohli v stánku SLUSNY.NET zakúpiť vaše prvé

tento.

yoyo s ložiskom a chalani vám radi ukázali aj nejaké finty na začiatok. Kúsok od stánku yoyerov sa nachádzali stánky, kde

Dušan Brachna

35/ 44


8 Create | volume 5

K U LT U R A

VÝSTAVA HISTORICKÝCH

KOSTÝMOV

OD ELEONÓRY ŠAFÁRIKOVEJ Na výstave ste mohli vidieť kostýmy, ktoré sa používajú na Bratislavské korunovačné slávnosti. Je to jedinečná výstava, pretože každý jeden vystavovaný kus môžete vidieť len raz za 16 rokov. “ Práve to, že tieto kostýmy sú zatvorené v depozite, sme si povedali, že ich ukážeme ľudom, nech si ich pozrú zblízka, preto¬že na korunováciách ich vidia len zďaleka a chvíľu.” Pani Eleonóra zodpovedá za prax odevného dizajnu.Odevný dizajn je na našej škole zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe s cieľom čo

K ULT UR A

najširšieho uplatnenia. V prvých ročníkoch sa na praxi učia

36/ 44 36/ 44

made by flou and love

základy šitia. Študenti sa okrem ďalších znalostí, ako je navrhovanie a dejiny odievania, dostávajú aj k počítačovej podpore 3D modelovania odevov. Napriek krátkemu času a málu vyučovacích hodín, sa od septembra dostali študenti k práci na historickom korzete zo 17 storočia, čo je obrovský skok. Tiež majú za sebou aj inovatívne postupy strihovej skladby ktoré sú riešené z jedného kusu látky. Absolventi odevného dizajnu zvládajú na profesionálnej úrovni prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh dizajnu materiálov, až po samotnú realizáciu odevov. Naša škola ponúka v študijnom odbore ODEVNÝ DIZAJN štvorročné maturitné denné štúdium ako aj pomaturitné kvalifikačné štúdium.

44 37/37/44

made by flou and love


Create| |volume volume58 Create

Poézia

Patrik Hujo

Je len jeden smer, jedna cesta bez zábran, ako sám vietor, len premiestniť sa, no váham. Tŕne navôkol a ty len padáš, perie strácaš, bez pohybu z hlbín tmy viac nevyplávaš. Blúdim v labyrinte, no cesta je jasná, navôkol len hlasy a predo mnou pasca, skrz to všetko preborím snáď sa, bez obáv, výčitiek premôžem sám sa.

Vetrom unášaný a do tieňa ponorený, žiaľ, ani pazúrmi vyškriabať sa už viac nedá. Hlboko na dne tieňa pevne zakorenený, stále silný, aj keď duch je len číra šedá.

Ku koncu blížiaci, vetrom poháňaný, tlačený ku cieľu istotou naplnený. Len zvuk a žiara v ušiach ozýva sa, keď cieľom prechádzam, je to spása.

Čakajúc nemo na príchod svetla, sú to hodiny života, piesok steká, nuž, je to len ilúzia slepá, bez luny, bez kúsku reálneho sveta.

Éra slepých v dobách temných, kráčajúc v rukách s krížom svätých. Bez úmyslu vrátiť, čo požičal si predtým, v dnešnom svete myseľ je len prepych.

V najtmavších hlbinách tónmi tieňa stratený, skrz šedastú hmlu belota jasná, svetlo prebrodené, predsa len, zvukom kvapiek časom oslobodený, ako vánok, ako vietor hrnúci sa časom neposedne.

O poznanie obratý, ktoré sa už nevráti, za myšlienky a večnosť sa predsa neplatí. Páska na očiach, no stále vidia, kde je pravda predsa nevycítia.

Okovami nikdy viac spútaný, už len voľnosť so slovami spätá. Rovnako aj duch s telom zviazaný, a tvár už nemusí byť viac nemá.

Znudený dobou, otázkami spätý, sám kráčajúc ulicou, hluchý aj slepý. Odpoveď pred tvárou ukrytá, pre každého je to len chvíľa zabitá.

Prežívať tak večnosť v sekundách, a presnívať krátke noci v hodinách. Telom i mysľou byť len v predstavách, tvár v tvári nestratiť sa v zrkadlách.

Piesok hodín sypúci sa smerom dole, svet v rukách, vôľa v hlave pôjde hore. Časom sa všetko zmení, bude to vidieť, svet sa poučí a bude chcieť zosilnieť.

38/ 44

made by flou and love

39/ 44


Create | volume 8 Create | Create volume |5volume 8

Street art vs. pop-art

Výstava Street art vs. pop-art v Cvernovke je výstava, na ktorej budú konfrontované diela kráľa pop-artu Andyho Warhola s dvoma svetovými street artovými umelcami – Banksy a Bambi. 26. 4. 2014 - 26. 5. 2014

Najkrajšie knihy Slovenska 2013

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z celoslovenskej rovnomennej súťaže. 6. 5. 2014 - 8. 6. 2014 / Bibiana dom umenia pre deti

Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014

Výstavný projekt vznikol pri príležitosti 65.výročia založenia našej najstaršej umeleckej akadémie – Vysokej školy výtvarných umení. 16. 4. 2014 - 1. 6. 2014 / Slovenská národná galéria Bratislava

Sprievodné podujatia • 17. máj 2014 • Noc múzeí a galérií – sprievodný program • Luxusné textílie na slovenských gotických oltároch Výklad Dušan Buran, kurátor SNG. Kópiu textílie zo 14. storočia bude tvoriť Monika Hanečková, študentka reštaurovania VŠVU • Tričká – tričká – tričká Potlač tričiek študenti VŠVU. • Kurátorský výklad na výstave Lucia G. Stachová, Viera Kleinová, Alexandra Tamásová • 27. máj 2014, 15.00 – 17.00 Spoločná nedeľa v galérii: Rozmanitosti • 29. 5. 2014, 12.00 – 20.00 Otvorená redakcia: TVOR

Michal Jakabčic – Viera Žilinčanová: Súzvuk imaginácie Z tohto faktu vychádza kurátorská koncepcia, ktorá v sebe spája dva pohľady: pohľad na školu a jej históriu ako celok (stvárnené do podoby časopriestorovej mapy/modelu v úvodnej sále výstavy) a záber na detail – vybrané študentské práce vytvorené za posledných päť rokov, ktoré výberovo reprezentujú súčasnosť všetkých školských katedier a ateliérov. Prvá časť výstavy nesie názov The Model VŠVU AFAD 1949 – 2014 a poskytuje celkový pohľad na históriu školy, ktorá je stvárnená ako trojrozmerný model – časopriestorová mapa (pripravená špeciálne pre túto príležitosť). Predchádzala mu príprava štatistických údajov a historických dokumentov o škole; jeho koncepciu a dizajn navrhli grafickí dizajnéri Branislav Matis a Marcel Benčík. Základnou jednotkou modelu je drevený hranol – tehlička s menom konkrétneho absolventa. Usporiadanie údajov informuje nielen o škole samotnej, ale aj o vzťahu medzi ňou a spoločnosťou. Čitateľný je zároveň aj premenlivý záujem uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov, teda dopyt po ponuke. Z modelu sa tak dá odčítať aj vývoj vizuálneho umenia – ako novovzniknuté ateliéry reflektovali dianie v súčasnom umení. Dejiny univerzálnej výtvarnej akadémie a umeleckopriemyselnej vysokej školy, ktorá vznikla v polovici 20. storočia, sa môžu vnímať ako „história súčasností umenia“, osobného a autorského rozvoja pedagógov i študentov, zrodov štýlov, inovácií a experimentov, ale na druhej strane aj propagandy, tendenčného konzervativizmu a ideologickej závislosti najmä pred rokom 1989. Model je procesuálnym dielom, takže z údajov v jeho dátovej krajine je možné ďalej generovať rôzne čiastkové štatistiky a diagramy, spresňovať ho, precizovať a dobudovávať novými informáciami v budúcnosti. Druhá časť výstavy má názov Ja, študent(ka), ktorý sa odvoláva na poviedku známeho sci-fi titulu Isaaca Asimova Ja, robot (1949) o zrode vedomia a umelej inteligencie, o stávaní sa „ja“, subjektom, indivíduom v mase. Táto metafora má vyjadriť podobný prechodový stav, v ktorom sa nachádzajú aj študenti školy. Kurátorský výber študentských prác má podobu živej, heterogénnej kolekcie. Nachádzajú sa tu tak práce z oblasti úžitkového, ako aj voľného umenia, architektúry a reštaurovania. Práce boli vyberané tak, aby čiastkovo zastupovali jednotlivé katedry a ateliéry, ale aj žánre, médiá a témy mladého umenia. Výstava si kladie za cieľ prezentovať súčasnú tvár akadémie ako vitálneho organizmu, laboratória tvorivosti. Jej pridanou hodnotou je preto aj vizuálna informácia o postojoch, záujmoch a schopnostiach súčasných študentov výtvarnej školy – ktorí sa ocitli v úlohe skúmanej a testovanej vzorky prototypu budúceho autora/ky. Prehliadka je kritickým výberom prác študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa v aktuálnom období uplynulých piatich rokov. Kritériom výberu neboli hodnotenia a úspešnosť na aktuálnej scéne, ale skôr autenticita a experiment. Zámerom výstavy je preto podať stručnú, ale výstižnú správu o rozpätí škály médií, žánrov, tém, zaujatí i zacyklení, pokusov aj omylov nastupujúcej umeleckej generácie.

40/ 44

made by flou and love

Galéria Nedbalka pozýva na výstavu výberu z tvorby maliarov Michala Jakabčica (l930 – 2001) a Viery Žilinčanovej (1932 – 2008), ktorej rodokmeň vyrastá z umenia magického (poetického) realizmu. 8. 4. 2014 - 6. 6. 2014 / Galéria Nedbalka

120 rokov Slovenského národného múzea

Pri príležitosti osláv 120. výročia svojho vzniku Slovenské národné múzeum otvára reprezentatívnu výstavu o histórii, osobnostiach, odbornej správe,živote múzejníkov a najcennejších zbierkach. 5. 12. 2013 - 29. 11. 2014 / Slovenské národné múzeum (SNM)

Sv. Cyril a Metod – patróni Európy.

Na výstave budú prezentované archeologické nálezy zo slovenského územia a literárne pamiatky od doby rímskej po stredovek, súvisiace s kristianizáciou Slovenska. 21. 2. 2014 - 6. 7. 2014 / Bratislavský hrad Výstava sv. Cyril a Metod – patróni Európy. Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku bude verejnosti sprístupnená v predsálí Rytierskej siene Bratislavského hradu od 21. februára do 6. júla 2014. V rámci minuloročných osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pripravilo Slovenské národné múzeum a Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici a Ministerstvom kultúry SR reprezentačnú výstavu na pôde Vatikánskych múzeí v Ríme (12. 11. 2013 – 26. 1. 2014). Pre slovenské múzejníctvo predstavuje výstavný projekt významný úspech – Vatikánske múzeá patria k najnavštevovanejším a najprestížnejším svetovým múzeám. Bezprostredne po skončení výstavy vo Večnom meste ju organizátori predstavujú aj na domácej pôde, na Bratislavskom hrade, takmer symbolicky v blízkosti odkrytých základov velkomoravskej baziliky. Na výstave budú prezentované archeologické nálezy zo slovenského územia a literárne pamiatky od doby rímskej po stredovek, súvisiace s kristianizáciou Slovenska. Niektoré z nich sú unikátne z celoeurópskeho historického i umelecko-remeselného hľadiska Zbierkové predmety na výstavu zapožicalo viacero slovenských múzejných inštitúcií. Okrem originálnych zbierkových predmetov budú na výstave predstavené aj makety – rekonštrukcie veľkomoravských kostolov objavených na Slovensku. Kostoly boli na základe archeologických poznatkov vymodelované do trojrozmernej podoby práve pre túto príležitosť. Panelová časť výstavy priblíži návštevníkom Slovensko ako štát Európskej únie aj ako historické teritórium.

41/ 44

made by flou and love


ŠÉFREDAKTOR ::

Karolína Anna Urbanová

Diana Žáková REDAKCIA ::

Dušan Brachna Miroslav Bača Patrik Hujo Petra Kořenková Imreová Michaela KOREKCIA ::

Mgr. Adela Vrbová GRAFIKA ::

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Deň

Čas

1

Spoločenskovedný seminár

Mgr. art. Erika Miklóšová

Pondelok

12.55 - 14.30

2

Španielsky jazyk

Katarína Baková

Pondelok

12.55 - 14.30

3

Športové hry - Fittnes

Mgr. art. Erika Miklóšová

Štvrtok

12.55 - 14.30

Š. hala

4

Voľná kresba I. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Pondelok

14.40 - 16.15

510

5

Voľná kresba II. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Streda

14.40 - 16.15

510

6

Astronomický krúžok

Bc. Peter Kráčalík

Streda

17.30 - 19.00

7

Zelená škola

Mgr. Adela Vrbová

Streda

14.40 - 16.15

2.A trieda

8

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Silvia Kramáriková

Pondelok

14.40 - 16.15

213

9

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Zuzana Štochmalová

Streda

14.40 - 16.15

202

Bábková animácia

Štefan Martauz

Štvrtok

14.40 - 16.15

10

Miestnosť

Andrej ŠelestiakIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.