Create vol 6

Page 1

VOLUME 6

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 6 :: Najlepšie

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

KATARÍNA HEREDOŠOVÁ

KAROL HOLUBČÍK

ZELENÁ ŠKOLA

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

Rozhovor s Karolom Holubčíkom o jeho dlhoročnej záľube - animácii.

Zelená škola - popis

04/

08/

16/

Katarína Heredošová

04

Karol Holubčík

08

Zelená škola

16

Šafárik - Odevný dizajn

20

Daniel Štrauch

22

Jozef a František Siegel

26

Albánsko

30

Herná scéna

34

Hudba

37

Film

39

Patrik Hujo - Príbeh

40

Záujmové krúžky

42

Editorial

43


Create | volume 6

INTERVIEW

KATARÍNA HEREDOŠOVÁ Ako dlho sa už venujete vzdeláva-

som akosi nikdy nemala trému.

Čítate veľa kníh? Aký žáner je

niu nových generácií?

Ako učiteľka máte veľa prázdnin.

vaším favoritom?

Vzdelávať generácie som neplá-

Na aké svoje záľuby ich využívate?

Čítala som knihy od školských

a je umenie vybrať si dobré umenie.

A. Camusov Cudzinec s dokonalým

chvíle.

novala. Ale vzdelávam ich dosť

S tými učiteľskými prázdninami to

čias, a vždy také, na ktoré

Dajte nám tip, ktoré dve knižky sú

štýlom a ponorom do psychiky,

Skúšali ste niekedy aj sama písať?

dlho na to, aby som stretla mnoho

nie také terno, ako sa zdá. Učiteľ

som nestačila. Mala som rada,

vaše naj?

či najviac prekladaná kniha na svete

Poéziu, prózu... Veľa ľudí by rado

skvelých mladých ľudí, ktorí

si nemôže zobrať dovolenku, kedy

keď ma nútili premýšľať. Umenie

Tak toto je ťažká otázka. Svojho

a klenot literatúry - Biblia...

okrem čítania vydalo aj svoju vlastnú

ma obohatili a dúfam, že aj ja ich.

chce a nemá jej toľko, ako žiaci

nemá nechať človeka ľahostajným,

času ma uchvátila kniha U. Eca

Mám pokračovať?

knihu...

Čo vaše prvé rodičovské združe-

prázdnin, takže je v škole, alebo

malo by ho zušľachťovať, robiť

Meno ruže, úžasná inteluktálna hra

Ste rada, že učíte na umeleckej ško-

Jasné. Pre svojich priateľov som

nie? Mali ste trému pred rodičmi

pracuje doma. A moje záľuby?

lepším, múdrejším, nie devastovať.

s čitateľom, alebo B. Pasternakov

le, alebo je vám viac-menej jedno,

na strednej škole písala poviedky,

žiakov?

Iste to bola rodina, synovia, bicyk-

Uznávam klasikov, tí sú nadčasoví.

Doktor Živago o tom, ako si v zloži-

kde sa pohybujete?

básne a texty piesní na objednávku

Nepamätám si svoje prvé rodičov-

lovanie, volejbal, divadlo, literatúra,

Dnes sa pohybujeme v neuveriteľ-

tých historických a osobných situá-

Nie je mi jedno, kde sa pohybujem.

a vždy som sa smiala, že na mojom

ské združenie, ale pred ľuďmi

cestovanie... a pes. Psov milujem.

nom „umeleckom“ braku

ciách môžete zachovať charakter, či

Ale táto škola sa mi páčila od prvej

rukopise raz na aukciách zbohatnú.

4/ 44

5/ 44


Create | volume 6

A samozrejme som snívala

že študentské časy som prežila vý-

lebo to bolo časovo výhodné. Ale

la stránku školy, takže o tom niečo

Ale napadol mi W. Churchille, ktorý

Máte svoje špeciálne miesto, kam

o Nobelovej cene.

lučne v rifliach z tuzexu, s gitarou,

neľutujem, hoci je to veľmi náročné

viem. A recyklujem, lebo v zahrani-

sa od detstva zajakával a dotiahol

si chodíte oddýchnuť? Zastrčená

Ak si dobre spomínam, v prvý

K. Krylom, H. Hegerovou

povolanie.

čí je to bežné, aj keď si myslím,

to ďaleko, lebo sa tým nedal zlomiť.

kaviarnička, park, niečo nezvyčaj-

školský deň ste spomínali, že máte

a s hlavou v oblakoch. Ale občas

Ako si predstavujete svoj ideálny

že nadnárodné spoločnosti týmto

Ľudia s hendikepom môžu byť

né...?

rada individuality. Bolo to tak vždy

som sa aj učila, keď to nešlo inak.

život?

iste neprevalcujeme.

úspešnejší ako tí bez neho

Banská Štiavnica. Tú milujem.

alebo za to vďačíte nejakej prí-

Človek mieni, život mení. Vždy

Ideálny život si nepredstavujem,

Porozprávajte nám, prosím, nejakú

a to sa mi páči.

Aj Švajčiarsko je skvelá krajina na

hode?

ste túžili byť učiteľkou? Naplnili sa

lebo život nie je ideálny. Ideálne je,

vtipnú historku, ktorá sa vám pri

Keby ste mali možnosť zmeniť

dokonalé vypnutie. Ale dobre

Nie. Akosi prirodzene si myslím,

vaše predstavy o tomto povolaní?

ak si o ňom môžeme občas mys-

vyučovaní stala...

jednu udalosť v dejinách (okrem

mi je kdekoľvek, kde je pekne, kde

že každý človek si zaslúži rešpekt.

Nechcela som byť učiteľkou. Nepri-

lieť, že taký je.

Mohla by som napísať knihu. Rada

klišéovitej záležitosti so zabíjaním

sú tí, ktorých mám rada, alebo kde

Mám rada zaujímavých ľudí, ktorí

jali ma na VŠMU na dramaturgiu,

Momentálne je v škole viac slo-

sa so študentmi zasmejem, lebo

Hitlera), ktorá by to bola?

sa dá len tak sedieť, pozerať

niečo vedia a zároveň sú aj pokor-

tak som začala študovať na filozo-

venčinárok, ponosujete sa medzi

smiech zbližuje. Kráčala som

Nechcela by som meniť v dejinách

na ľudí a premýšľať či hovoriť o

ní. Nie takých, čo si myslia, že sú

fickej fakulte literatúru a estetiku.

sebou na nás, lenivých študentov?

po schodoch počas presunu žiakov

nič. Nie je to v mojej moci a myslím

tom, čo stojí za to.

rovní Bohu. Rada sa však dívam

Od tretieho ročníka som bola šti-

Či sa ani moc nestretávate?

do tried a zviezla som sa po nich

si, že všetko malo svoj význam. Ale

Ďakujem za rozhovor, a prajem

na ľudí z tej pozitívnej stránky, lebo

pendistkou Slovenskej televízie, ale

Vôbec sa nestretávame. Teda sa

rovno pred maturantov. Dvíhali

ak sa človek z histórie nepoučí,

Vám, nech to s nami čo najdlhšie

všetci máme svoje pozitíva a ľudí

keď som po promócii zistila, že sa

ani neponosujeme.

ma, oprašovali, zachraňovali a ja

je nútený ju opakovať.

vydržíte :)

mám rada.

odo mňa očakáva vstup do politic-

V našej škole funguje projekt

som sa len smiala. Bolo to veľmi

Akú hudbu rada počúvate?

Ruku na srdce. Boli ste za študent-

kej strany, štipendium som vrátila.

Zelená škola, už vás stihol niekto

ľudské. Profesorka na zemi.

Len dobrú. Keď spevák vie spievať

ských čias bifľoška, alebo ste sa

Pre moje okolie to bolo nepocho-

zasvätiť? Alebo horlivo recyklujete

Ktorá historická osobnosť je vám

a hudobník hrať, teda žiadny pod-

spoliehali na odpisovanie?

piteľné. Do školstva som vstúpila

aj z vlastnej iniciatívy?

najviac sympatická?

fuk. A musí byť poriadne nahlas.

S rukou na srdci musím povedať,

po revolúcii kvôli svojim deťom,

Pred nástupom sem som si pozera-

Tak nad týmto som nepremýšľala.

Aj Beethoven.

6/ 44

7/ 44


Create | volume 6

INTERVIEW

KAROL HOLUBČÍK Dobrý!

Musím do nedele pomaľovať jedno

Ako to prebiehalo?

(smiech)

(smiech)

kultúrne vyžiť v Miami.

Čo dobrý?! (smiech)

kreslo... do reklamy.

Bolo pekné počasie... Tri dni som

Bolo to zo začiatku ťažké?

Takže teraz už môžete?

Čo bolo na tom ťažké?

Ako sa máte?

Tak teraz niečo z Vášho „mládí“...

bol v Bratislave, pozrel som starých

Momentík...!

Čo?!

Jeden z problémov bol, že som

Ja?

Vyštudovali ste animáciu?

spolužiakov a pochodili sme miest-

Nad čím tak úpenlivo rozmýšľate?

Odpovedať.

neodhadol dobre ,,pracnosť“ tejto

No...

Hmm... nie.

ne krčmy (smiech). Inak som toho

Čo nad čím?

Ale veď ja ti stále odpovedám!

roboty a dohodol som taký termín

Čo ty ma vyrušuješ teraz? (smiech)

Tak ako ste sa k nej dostali?

dosť pokreslil a za nejaký mesiac

...tak úpenlivo rozmýšľate...?

(smiech)

odovzdania, že sme museli v robote

Máte veľa práce?

Bol som v práci a cez prestávku

mi prišiel list, že mám nastúpiť ako

Teraz?

Ok, takže bolo to zo začiatku ťažké?

aj spávať.

Ja mám vždy veľa práce!

som si čítal noviny. V novinách bol

animátor do filmových ateliérov na

No...?

Boli sme dobrá partia, takže ani nie.

Na čom Vás bavilo pracovať naj-

Na čom teraz pracujete?

inzerát na konkurz na animátora

Kolibe.

Že čo mám robiť...?! Mám starosti,

Aká bola Vaša najťažšia robota?

viac?

Na počítači... (smiech)

na Kolibu. A tak som tam šiel, lebo

Čo sa dialo potom?

a keď mám starosti, tak musím roz-

Miami.

Na prvých seriáloch, pretože som

A konkrétne?

som si chcel spraviť voľno (nemu-

Dal som výpoveď v stavebnej

mýšľať, a keď rozmýšľam, tak som

A to je?

bol hlúpy a nevedel som, že ešte

Robím návrhy pre jednu firmu.

sel som si brať dovolenku).

projekcii a šiel som ,,animátorčiť“.

nevrlý a nie je dobré ma vyrušovať!

To bol taký propagačný film, ako sa

neviem

8/ 44

9/ 44


Create | volume 6

animovať, takže sa to robilo

šikovní a baví ich to, tak to je radosť.

do Košíc – okolo 50 kilometrov.

Presviedčal ma asi tri roky a ja som

aj Sazka, alebo nejaké dedičstvo po

Ďakujem!

najlepšie.

A Vaša najväčšia skúsenosť? Aká­

Za ako dlho ste to prešli?

mu potom prikývol, že teda dobre,

strýkovi... (smiech)

Aj ja ďakujem za rozhovor.

Veľká skromnosť na to, že ste získali

koľvek...

Za takých 20 – 24 hodín. Ale bolo

vyskúšam. A tak tu sedím.

Chcete sa niečím pochváliť?

Áno... Už zvonilo? (smiech)

mnoho ocenení.

Neliezť opitý do oceánu... Najmä,

ráno a prišli sme ráno. (úškrn)

Čo Vám vie zdvihnúť náladu??

Bol som 21. na Majstrovstvách sveta

Na čom známom ste ešte pracovali?

keď sú veľké vlny!

A animátorský úspech?

Výhra prvej ceny v športke.

vo varení a jedení halušiek.

Napríklad, taký Jurošík, Kipper, An-

To ste naozaj skúšali?

Na ten najväčší ešte čakám.

Stáva sa Vám to často?

Veľký úspech!

gelina Ballerina... alebo Mr. Bean...

Áno... Mali čo robiť, než ma vytiahli...

A čo koníčky?

Zatiaľ som stále smutný. (smiech)

Áno, veľký! A ešte mnoho iných

Baví Vás to?

že som neskončil na druhom kon-

Rád čítam, keď je čas. Ale tento rok

Ale tvárite sa veselo.

úspechov... (smiech) A samozrejme

Niekedy áno... väčšinou áno. Keď

tinente... Teda, aspoň oni to tvrdili,

som ešte nič neprečítal.

Vo svojej podstate som veselý člo-

moje herecké úspechy! Žiadneho

je pekná výtvarnosť a dobrý príbeh,

keď ma vyťahovali! (smiech)

Ale ešte je len február.

vek. Dnes už dávam skorej na trvalé

Oskara som síce nezískal, ale len

tak ma to baví. No ak je to hlúposť

Čo považujete za svoj doterajší naj-

Našťastie.

hodnoty ako... (ticho) Áno, ku šťastiu

úplne tesne.... (smiech)

a je to len pre peniaze, tak aj nie.

väčší úspech? Akýkoľvek...

Ako ste sa dostali k učiteľstvu?

mi chýba už len tá športka. Teda,

Tak Vás nebudem už ďalej vyrušo-

To je tak ako v škole. Keď sú žiaci

Keď som prešiel z Krompachov

Fúúú... Baran (učiteľ) ma ukecal.

nemusí to byť len športka. Pokojne

vať a nechám Vás pracovať.

10/ 44

11/ 44


Create | volume 6

12/ 44

13/ 44


Create | volume 6

„Ja nie som vtipný. Ja som suchár!“ - Karol Holubčík Spravil z umenia „ biznis “. (o Andym Warholovi )

14/ 44

15/ 44


Create | volume 6

ZELENÁ ŠKOLA MÁME TO! S radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, Bratislava, splnila podmienky a získala certifikát „Zelená škola“. O udelení rozhodla celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2013 v Banskej Bystrici, kde hodnotila

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá

priebeh 8. ročníka programu Zelená škola v školskom roku 2012/13.

bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia (EMAS/ISO 14 001): 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2.

Od roku 2004 pomáha program Zelenej školy realizovať environmen-

Environmentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie,

tálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi aj na slovenských ško-

5. Pro-environmentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-

lách. Zásady Zelenej školy vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu

-kódex školy.

prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv

Dňa 29.5.2013 sa celý dvojročný cyklus projektu zavŕšil výstavou

školy na životné prostredie. Preto sa aj naša škola rozhodla pridať

s názvom „Odpad ako dar“. Konala sa v CC centre na Jiráskovej 3, Bra-

a zapojiť sa do aktivít, ktoré povedú k zdravšej, zelenšej a atraktívnej-

tislava. Išlo o Výstavný projekt študentov Súkromnej strednej umeleckej

šej škole i spoločnosti. Študenti sú súčasťou pracovného tímu

školy animovanej tvorby, ktorí sa svet odpadkov rozhodli premeniť

- Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda,

na umelecké diela a tým prezentovať svoj postoj k environmentálnej téme

odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň

a životnému prostrediu. Týmto dokázali, že znečistenie našej planéty

a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri

nie je pre nich ľahostajné a vedia urobiť svet krajším a estetickejším .

zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia

16/ 44

a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

17/ 44


Create | volume 6

18/ 44

19/ 44


Create | volume Create 6| volume 6

NOVOOTVORENÝ ODBOR 20/21 strana

Novootvorený odbor odevný dizajn SSUŠ animovanej tvorby pod vedením garanta Mgr. art. Mareka Šafárika ArtD. a Eleonóry Šafárikovej zo štúdia Elijana rozvíja u študentov kreatívne myslenie, ktorého výsledkom je tvorba odevu a 3D objektu za podpory grafických programov. Cieľom je zvládnuť prácu odevného dizajnéra od inšpirácie, cez návrh, až po samotnú realizáciu. Proces výučby spočíva v postupnom osvojovaní si súvislostí cez realizáciu historických kostýmov, konštrukcií strihov, vedomostí z technológie a odevnej praxe, základov kresby figúry, maľby, práce s tvarom, priestorom. Študenti získavajú vedomosti z odevnej histórie i súčasnej módy. Dôraz sa kladie na zvládnutie krajčírskeho umenia, rozvoj tvorivosti, originality a vnímania celku. Študent si počas štúdia buduje prípravu portfólia, fotodokumentáciu a samotnú prezentáciu modelov. Má možnosť zúčastniť sa na odevných workshopoch, seminároch, prednáškach o móde a divadelných kostýmových skúškach. Absolventi sa uplatnia ako umeleckí krajčíri, filmoví a divadelní kostýmoví návrhári, dizajnéri odevných výrobkov v odevných firmách alebo vlastnom módnom salóne. Budú schopní viesť rubriku v módnych časopisoch, pracovať v reklamnej agentúre, v divadelných a filmových štúdiách.

20/ 44

21/ 44


Create | volume 6

Hmmm, asi je už čas ísť von.

Čuchám, že pred piatimi minútami tu bola veverička.

Fotografi sa ešte v našom škol-

klauzúrna práca ešte z prvého

re známy fotograf Daniel Štrauch

skom časopise veľmi nepredvied-

ročníka, ktorá vtipne zobrazuje

/ známy ako GOGO /rozhodol

li, tak sme sa rozhodli, že jednu

všedný život fenky Agáty. Agá-

poctiť svoju Agátu a urobiť o nej

dvojstránku venujeme práve im.

ta je tá staršia z dvojice psíkov

krátky fotopríbeh.

V každom čísle sa k vám priho-

jedného pána. Jej majiteľovi

vorí nejaká zaujímavá fotostory,

(študentovi tretieho ročníka foto-

Za všetkých fotografov praje

fotokomix, fotografická ilustrácia

grafie na našej škole) sa zdalo,

príjemné čítanie/pozeranie

a podobné žánre, z ktorých sa dá

že Agáta je tá menej docenená

mnoho prečítať, aj keby ste čítať

„staršia pani“ a zaslúži si väčšiu

nevedeli. Prvým príspevkom je

pozornosť. Preto sa nám už dob-

Ach jaj, ta konzerva zo včera mi dáva zabrať.

Mgr.art. Denisa Slávová

My ešte nejdeme domov?

22/ 44

Ale čo, vonku je nakoniec pekne.

Počula si, že u nás v lese je nový pitbull?

23/ 44


Create | volume 5

Som les.

Hmmm, tráva je dnes obzvlášť čerstvá.

No poď už domov!

24/ 44

Pozri sa, tam ide cyklista.

Mňamka, dáš mi ešte jeden prosím?

A konečne si môžeme ľahnúť.

Už môžem ísť dole?

Posledných pár schodov a sme doma.

25/ 44


Create 5| volume 6 Create | volume

JOZEF A FRANTIŠEK SEIDEL

strana

26/27

Jozef Seidel sa narodil 2. októbra 1859 v obci Hasel

na Dečínsku . Po vyučení fotografie vandroval ako fotografický pomocník v Sedmohradsku, Uhorsku, Čechách a Rakúsku . Dva roky pracoval aj vo Viedni u firmy, ktorá vyrábala fotografické dosky. Asi na jar roku 1886 sa dostal Jozef Seidel na Šumavu . Tu sa dozvedel, že vdova po českokrumlovskom fotografovi Gotthardovi Zimmerovi hľadá vedúceho fotoateliéru . Zrejme už na jeseň toho istého roku Josef Seidel v českom Krumlove pracoval. Roku 1887 bol Jozef Seidel v Prachaticiach a vtedy zrejme ako prvý vydal krajinkárske fotografie Šumavy. V roku 1888, po dvoch rokoch práce vo fotoateliéri, prevzal funkciu vedúceho a čoskoro dosiahol značné úspechy a ohlasy. Popri portrétovaní, ktorému sa venovala väčšina fotografov, sa Seidel sústredil na fotografovanie krás Šumavy, počas všetkých štyroch období. Patril k prvým fotografom, ktorí za svojimi motívmi jazdili na lyžiach. V tej istej dobe vytvoril prvé panoramatické zábery, okolo roku 1920 napr., panorámu Šumavy ako leporelo skladajúce sa z 28 záberov . Seidlove významné experimentátorske obdobie za začalo


Create | volume Create 5| volume 6

s užívaním autochromu. Ako prvý v praxi rozšíril techniky farebnej fotografie. Jozef Seidel patril

Možno povedať, že Seidel sa stal najvernejším obrazovým kronikárom Šumavy. Množstvo jeho

k prvým profesionálnym fotografom, ktorí techniky autochromu použili na vydávanie farebných

snímok sa používalo v časopisoch a knihách a ich počet bol naozaj obsiahly. Predstaviť starú

pohľadníc, z ktorých najstaršie boli možno vydané už v roku 1910. V tejto dobe mal už Jozef

Šumavu na fotografiách bez Seidlových záberov by bolo nemožné. Seidlove fotografie sú výni-

Seidel pri svojom fotografickom závode prosperujúce vydavateľstvo. Roku 1905 bol prestavaný

močné svojou geografickou rôznorodosťou. Šumavu a Pošumavie však predstavuje vo vzácnej

dom s ateliérom, ktorého podoba sa zachovala do dnešnej doby. Dom sa tak stal úplne ojedine-

celistvosti a rôznorodosti. Tým je Seidlovo dielo ťažko porovnateľné s dielom iného profesionál-

lou technickou a kultúrnou pamiatkou. 21. mája 1908 sa mu narodil syn František, ktorému bolo

neho fotografa v Čechách v tomto období. Predovšetkým táto skutočnosť stavia Jozefa Seidla

súdené pokračovať v otcových stopách. Ako dvadsaťsedemročný prevzal po smrti svojho otca

medzi najvýznamnejších fotografov svojej doby.

Jozefa (21. októbra 1935) solídne zabehnuté závody. Prosperujúca firma mala v tom čase 11

Múzeum

zamestnancov a bola rozdelená na tri oddelenia - portrétne, amatérske a pohľadnice. František

Veľkou vzácnosťou je fakt, že sa zachoval pôvodný dom aj s ateliérom, iba s minimálnou rekon-

viedol živnosť do roku 1949, kedy bola komunistami zrušená a časť archívu negatívov zabave-

štrukciou. Zachovalo sa pôvodné vybavenie ateliéru, fotokomory, zariadenie domu a samozrej-

ná vtedajším Ministerstvom informácií a osvety. František Seidel naďalej pokračoval v práci ako

me, aj ich diela. Niekoľko desaťročí tam ležalo pod vrstvou prachu a v pôvodnom stave 140 000

fotograf v komunálnom podniku. Od chvíle, keď musel rodinný ateliér zavrieť, sa ho až do svojej

kusov originálnych negatívov. Fotografie, pohľadnice, krajinkárske fotky sú zachovalé autentické

smrti nedotkol a fotokomoru používal len pre svoje súkromné účely.. František Seidel zomrel 7.

dedičstvo. Mnoho miest a už neexistujúcich budov zostalo na týchto sním­kach ako nezabudnu-

januára 1997.

teľná časť vtedajšej Šumavy. V roku 2005 českokrumlovský spolok odkúpil dom aj s ateliérom a

Tvorba-Jozef a František Seidel zanechali obsahom i rozsahom mimoriadne dielo podrobne zachytávajúce juhovýchodnú časť Šumavy. Zochovaný archív snímok poskytuje jedinečný

sprístupnil ho verejnosti vo forme autentického múzea, ktoré zachováva túto prácu ako úchvatné dedičstvo fotografie.

materiál pre štúdium kultúrnej histórie a pripomína pochmúrne obdobie 1. pol 20. storočia. Ich námetový register bol veľmi široký - siahal od ateliérových portrétov a záberov skupín, až po zachytenie rôznych postáv a typov zo Šumavy. Krajinárske zábery dopĺňali zábery architektúry vrátane interiérov, fotografie z pracovného prostredia a zábery z najrôznejších slávností vrátane známych pašijových hier v Hořicích . Snímky poskytujú detailnú fotodokumentáciu jednotlivých ulíc, námestí, dedín, kostolov, pamiatok a prírody krajiny. Podarilo sa im na nich zachytiť celý rad ťažko prístupných, dnes mnohokrát už zaniknutých miest. Zachytávali život v jeho každodennosti - vo chvíľach pracovných, ale aj oddychových.

29/ 44


Create | volume Create 5| volume 6

ALBÁNSKO – ZABUDNUTÁ KRAJINA ?

strana

30/31

,,Shfaq letërnjoftimi,“

(čo v preklade znamená: Ukážte cestovný pas) bolo počuť z vchodových dverí autobusu, keď sme minuli tabuľu s nápisom Albania. Policajt tmavšej pleti vstúpil do autobusu a postupne si pozorne začal prezerať preukazy cestujúcich. ... ,,Ako prvé majú prednosť zvieratá, potom autá.“ ... Rozžeravené slnko nás vyháňalo z postelí v rezorte Zlatna Obala na Čiernej Hore. Ranný horský vzduch prerážala vôňa slaného mora a my sme už zbalení čakali na autobusovej zastávke stojacej na úpätí pohoria Rumija s vrcholom Sutorman. Čiernohorské pomery, na ktoré som si navykol už počas ôsmich dní mi avizovali, že na výlet do Albánska sa budeme trepať starým autobusom, ktorý drží pokope už len silná vôľa vodiča. Na naše prekvapenie a 15-minutové meškanie prišiel čistý, lesklý, klimatizovaný autobus. Po kľukatých čiernohorských cestách, po ktorých pri pohľade dole behali zimomriavky nielen na chrbte, nás uspokojila milá česká sprievodkyňa, že zvodidlá tam vídať asi tak často, ako Čecha za vlastným Ferrari. Po pár užitočných radách sme sa po chvíli naskytli v hranicami Albánska na bezcolnej zóne, kde starší cestujúci potrebovali nakúpiť haldy darčekov pre vnúčatá. Stojac na parkovisku mi pri pohľade na pustú rovnú krajinu, na horizonte zakončenú mohutnými kamenistými horami,


napadali rôzne filmy týkajúce sa westernu. Pekný výhľad nám prerušil pán na somári, ktorý po-

a pol pri kruhovom objazde,“ a českej sprievodkyne nikde. Čo teraz, kde je kruhový objazd?

maly viedol za sebou stádo kráv po hlavnej ceste. Do toho nám sprievodkyňa začala rozprávať

Na začiatok sme sa rozhodli, že si prezrieme mesto. Okrem trhu s , mimochodom už nosenými,

zákon albánskej dopravy: ,, Ako prvé majú na ceste prednosť zvieratá, potom domáce zvieratá

topánkami, sme nenašli nič zaujímavé. Vidieť vyhladnuté mačky, poskakujúce po kobercoch

a nakoniec autá a ostatná doprava.“ Smejem sa. Po návale albánskych vlajok, odznakov, čiapok

na trhu, hneď vám vyhladne. Jediné miesto, ktoré sme našli, bola celkom slušne vyzerajúca

a legendárnych albánskych koňakov sa vyberáme naprieč rozbitými cestami. No môj smiech

kaviareň. No jedlo nikde. Po rade krkolomnej angličtiny čašníka, sme sa dostali ku hlavnej ces-

rýchlo prerušíl náhly náraz čelom na mäkučký kovový popolník na sedadle oproti.. Autobus

te. Pôvodne tam mala byť reštaurácia, dobrá rada nadovšetko! Pri prechode cez cestu som si

zastavil. Ako sa tak zmätene obzerám okolo seba, zbadal som že pred autobus sa dostalo stádo

začal všímať albánsky štýl jazdy. Jazdili tam ako o život a bolo im jedno, či riadia motorku, auto,

kôz pomaly kráčajúcich pred autobusom. Práve tu nám všetkým dochádza takzvaný albánsky

kamión alebo somára. Menšie zaváhanie na ceste a konflikt je na svete. Toľko trúbenia nepočuť

zákon dopravy.

ani na slovenskej svadbe. Naše žalúdky však neostali hladné a my sme našli pizzeriu v strede

Opar = Pivo

mesta. Vošli sme do prázdnej pizzerky a za pultom stojí mladý chlapík tmavšej pleti, podozrivo

Po hodinke cesty sa nám naskytol pohľad na najväčšiu rieku v Albánsku – Drin, vošli sme do mesta Skadar. Moje oči sondovali priestor, keď sa ku mne priklonil môj strýko, ktorý sedel vedľa mňa v autobuse a šepkajúc povedal, že Albánci trpia až chorobnou túžbou po Mercedesoch. A je to pravda, len ťažko nachádzam autá s inou značkou. Ťažko povedať, či každé druhé, skôr každé auto je tu Mercedes a aby toho nebolo málo, krádež tohto typu auta sa tu stala národným športom. Jazdou mestom zisťujem, že mesto Skadar sa skladá z Rómov, Moslimov s dlhými bradami zahalených v bielom plášti a sliepok, motajúcich sa kade-tade. Onedlho sme už vychádzali z autobusu pod pevnosťou Rozafa. Už po pár minútach výstupu po hladkých, šmýkajúcich kameňoch sme začínali ľutovať výber obuvi, ale vyberte si – tridsaťšesť stupňov a obuté môžete mať vzdušné a pohodlné sandále síce šmýkajúce sa, alebo pevné topánky a v nich o 10 stupňov viac ako vonku. Síce unavujúca, ale krátka túra nás nemohla nechať utápať sa v pote večne a zakrátko sa nachádzame na najvyššom bode pevnosti. Výhľad na mesto a časť skadarského jazera bol nenahraditeľný, ale opar nad jazerom nás donútil dať si v hradnej reštaurácii jedno pivko. Moje kroky viedli po namáhavej túre k autobusu, vtom mi pohľad padol na značku nášho autobus - Mercedes. Oblial ma pot. Ako dobre, že stál na pôvodnom mieste. Národný šport Albáncov nám v tomto prípade doprial šťastnú cestu domov. Poviem Vám, príjemný pocit.

Dobrá rada nadovšetko Kolesá autobusu nás ďalej zaviezli do jednej z mnohých mešít meste Skadar. Po 15-minútovom

pozerá. Podídeme k pultu, stále je ticho, a začneme si prezerať menu. Verte mi, skôr by ste bez hmatu prečítali Braillovo písmo ako túto hatlaninu, tak skúšame anglicky. Mali sme šťastie, že pán vie little english. Horko-ťažko sme si vybrali. Sediac za stolom, všímam si interiér. Chladnička s nápojmi je napchatá všetkými možnými prísadami, len nie nápojmi a je jediná, ktorá je v miestnosti zapnutá. V pultoch, ktoré sú z neznámeho dôvodu vypnuté sa vyhrieva šunka a mäso. Veď ako sa hovorí: čistota pol života. Nepríjemný pocit z predávajúceho mi vymazala jeho pohostinnosť. Dokopy sme sa najedli za 850 lekov, čo je asi 6€ a to sme mali dve veľké pizze a dva nápoje. A vidiac spotené mäso vo vypnutom pulte, bola tá pizza celkom chutná. Rozlúčili sme sa s úsmevom, a namierili si to k autobusu. Našli sme ho! Aby toho ešte na dnes nebolo málo, pozrel som sa von z okna a okolo autobusu sa zakrádal muž s dlhou bradou, celý zahalený v bielej plachte, podozrivo a “nenápadne“ si prezeral autobus. Ťažko povedať, či to bol strach, ale hlavou mi prebehlo kopec informácií o teroristických útokoch na turistov. Videl som, že sprievodkyňa rázne vybehla von z autobusu a začala mu niečo hovoriť. Po chvíli sa vrátila, do rúk vzala mikrofón a zahlásila, že sa nemáme báť, že ten pán si prezeral ten autobus iba preto, že si chce taký kúpiť. Nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať, veru tak. Zapadajúce slnko ako z gýčových pohľadníc nás odprevádzalo z kamenistých hôr za mestom Skadar. Po chutnej večeri, už v hoteli na Čiernej Hore, ľahol som si do postele s pocitom, že som spoznal novú krajinu, krajinu úplne inú ako tie predošlé. Navštívil som už viacero krajín, ale táto vo mne zanechala silný zážitok, ale aj dôvod na zamyslenie sa. Albánsko – naozaj zabudnutá krajina?

čakaní pred ňou nás starší pán s briadkou a pohľadom, akoby som mu zjedol sliepku, pustil bosých do vnútra. Pri pohľade na zdobené okná, nábytky a neustále klaňajúceho sa muža, ktorý si potichu šomre svoje modlitby, začínam uvedomovať, že sme vstúpili do inej krajiny, krajiny tajomnej. Moje rozjímanie preruší starší pán, ktorý nás decentne vyháňa z mešity. ,,O hodinu

32/ 44

33/ 44


Create | volume 6

HERNÁ 34/35 SCÉNA IDE DOLU VODOU! strana

Keď sa pozriete na všetky dnešné hry a porovnáte si ich s hrami tak 5 rokov dozadu, uvidíte ten rozdiel (samozrejme,

Rozhranie Guild Wars 2

Rozhranie WoW

nie u všetkých). Zoberte si napríklad, taký World of Warcraft. Kedysi epická RPG s prepracovaným dejom a hratelnosťou pre skúsenejších hráčov. Dnes tam behajú kung-fu pandy

hry. Napríklad Notch Persson

(doslova) a vekový priemer klesol na 13 rokov.

s jeho kockatým svetom dokázal za 4 roky

Ďalej tu máme napríklad, taký Dragon Age 2. Jednotka bola

od Alpha verzie hry Minecraft vybudovať komuni-

parádna ukážka nelineárneho RPG. Druhý diel bol prepadák,

tu ľudí v počte 10 miliónov. A to hovorím len

kde vývojári nespravili nič iné, len dali celé RPG do takzva-

o kúpených verziách. O tejto hre počul snáď

ného real time režimu (strelám a útokom sa musíte vyhýbať).

každý. Je to svet čisto len z kociek. Vaša úloha je

Sú tu však aj hry, ktoré vedia, ako preraziť ako napríklad,

jednoduchá, prežiť. Vyrábate nástroje z rôznych

Zaklínač. Prvý diel bol podarený. Pekne spracovaný svet

materiálov, staviate domy, kde sa vám zapáči,

s nelineárnym príbehom. Prišiel Zaklínač 2, ktorý dostal vyše

vlastne je úplne na vás, čo robíte. Ak vás to ne-

10 ocenení za hru roku 2011. Či taký Guild Wars 2. Jedna

baví samého, tak sa pridáte na nejaký server

z najočakávanejších hier minulého roku. A dopadla veľmi

s kamarátmi a idete hrať s nimi. Je to také in-

dobre. Je dosť možné, že o pár mesiacov prevalcuje

teraktívne Lego. Môj názor je taký, že keď chce

aj samotný World of Warcraft. Jeho technické spracovanie

niekto urobiť kvalitnú hru, musí hlavne zistiť, čo

a možnosť si vytvoriť vlastný príbeh, je vážne výborné.

vlastne hráč chce. To Notch aj urobil. Nie je veľa

Ale 3/4 herného trhu zaberajú hry, ktoré sú od neznámych

hier, kde sa zjavíte na náhodnej mape a robíte si,

vývojárov. Je škoda, že herné enginy sú dnes jednoduché

čo chcete. Zase, ale nie každý hráč chce to isté.

na pochopenie. Potom sú tu zase firmy, ktoré robia hry len

To neznamená, že keď niekto urobí hru s ná-

kvôli zisku, bez ohľadu na kvalitu. Napríklad hry podľa filmu

zvom James Bond, tak bude mať úspech. Ako

Tron-Legacy si ľudia kupovali len preto, že bol spracovaný

som povedal, ide to dolu vodou.

podľa filmu a ďalšie plus bolo to, že vytvorili soundtrack od Daft Punk-u. Nevravím,že každý nezávislý vývojár robí zlé

Warcraft predtým

Warcraft dnes

35/ 44


Create 5| volume 6 Create | volume

K U LT U R A

HUDBA-VIDEOKLIP

COMICSALON / ISTROCON Niektorí ste už možno počuli o hernej/anime výstave ComicSalon/IstroCon, ktorá sa konala v Bratislave v Istropolise v dňoch 13. 14. a 15. septembra. Táto akcia bola určená pre všetkých hráčov, milovníkov mangy, animovaných filmov alebo dobrej zábavy.

Program obsahoval rôzne prednášky - od vývojov hier až po slovenskú YouTube scénu. Ďalej

Hry

K ULT UR A

ste si mohli pozrieť zadarmo novinky, čo teraz bežia v kine a vyskúšať si konzolové, alebo

36/ 44 36/ 44

počítačové hry. Na rad sa dostali aj obľúbené Cosplaye (kostýmy za herné/anime postavy), ktoré boli hodnotené odbornou porotou. Výstava tiež poskytla možnosť zakúpiť si hry, komiksy, knihy alebo nejakú rekvizitu z obľúbenej hry, či anime. A kto chcel, mohol sa vrátiť do starších čias retro, zahrať si stolné či kartové hry,odfotiť s Cosplayermi, alebo vyskúšať si aj tanečné automaty Najzaujímavejšie veci z výstavy: - Cosplay divadlo, kde Cosplayeri predvádzali scénku z ich obľúbenej hry alebo anime - Turnaj v jednej z najobľúbenejších online hier - v hre Dota 2 - Prednáška o Youtube na Slovensku - Turnaj v kartách World of Warcraft Celkový dojem z celej akcie bol celkom pozitívny, hoci by nezaškodilo pridanie nejakých aktualít (Oculus rift, Xbox one, PlayStation 4). Aj tento rok sa na výstave opätovne objavil League of Legends, ktorý sa už na tejto akcii niekoľkokrát vyskytol.

made by flou and love

Informácie zo sveta hudby -Najslávnejší gospelový súbor sveta Harlem Gospel Choir príde do BA - One Direction podpísali novú zmluvu so Simonom Cowellom - Bob Dylan vydá box set s viac než 40 albumami -Podľa ankety BBC majú najlepší soundtrack Hviezdne vojny - Podľa americkej speváčky Miley Cyrus je najlepšia droga marihuana - Michael Bublé vystúpi v januári v Prahe aj vo Viedni - Fall Out Boy chystajú veľké európske turné - Richard Müller a Fragile vydali spolu s albumom aj unikátnu aplikáciu HLASY Tip na komerčnejšiu hudbu -Katy Perry- vydarený retro song - Walking On Air -Katy Perry a Juicy J - nahrali skladbu - Dark Horse -Justin Timberlake - další song - TKO -Pusha T feat Kendrick Lamar - Nosetalgia -Drake- dve nové skladby, Pound Take a Paris Morton Music -Britney Spears- je spať so skladbou- Work Bitch -Phantogram so singlom-Black Out Days -Wale, J. Cole, Meek Mill a Rockie Fresh so skladbou- Black Grammys -Janelle Monae, Big Boi, Cee-Lo a Solange na remixe- Electric Lady -50CENT feat. Skylar Grey- Warning You - Cher Lloyd a T.I. - I Wish -Wiz Khalifa-Look What I Got On -Juicy J a Justin Timberlak- The Woods -Ellie Goulding- Halcyon -Willow Smith-Drowning -Kubánska speváčka Kat Dahlia - Clocks Tip na videoklip Migos - Versace Foals - Out Of The Woods A$AP Rocky feat. Rihanna - Fashion Killa Drake - Hold on We‘re Going Home Mike WiLL Made It, Juicy J, Miley Cyrus, Wiz Khalifa - 23 The Weeknd - Pretty J. Cole - Crooked Smile Omarion, Pusha T feat. Fabolous - Know You Better 2 Chainz - Where U Been Daft Punk feat. Pharrell - Lose Yourself To Dance The Weeknd feat. Drake - Life For Iggy Azalea a T.I. - Change Your Life Katy Perry - Roar DJ Khaled, Nicki Minaj, Future a Rick Ross - I Wanna Be With You JAY Z feat. Justin Timberlake - Holy Grail JAY Z - Picasso Baby

44 37/37/44

made by flou and love


| volume 6 CreateCreate | volume 5

Film

Učitelia a ich svet hudby

Kristián Németh Top žáner : Slovenská romanticko romantická Top interpret : Eva Máziková, Senzi Senzus Top skladba : Nikdy ťa neopustím Top videoklip : Všetky od Martina Jakubca

Adela Vrbová Top žáner: Neviem si vybrať jeden konkrétny top žáner. V každom sa nájde minimálne jedna pesnička, ktorú si rada pustím. Top interpret: V súčasnosti žiaden. No počas strednej školy to boli skupiny Lucie, Oasis, Depeche mode, Pink Floyd, ale aj spevák Lenny Kravitz. Top skladba : Tá sa stále mení, nakoľko sa jej obyčajne presýtim opakovaným počúvaním. Momentálne si však stále púšťam staršie skladby ako Bonobo - The Keeper featuring Andreya Triana , Depeche Mode - Never Let Me Down Again a z tohtoročných komerčných sa mi najviac zapáčila skladba Get Lucky od Daft Punk. Top videoklip : X-press 2 ft. David Byrne - Lazy Marián Hosťovecký Top žáner : country Top interpret : Sarah Jones Top skladba : SunRise Top klip : Karel Gott Karel Gott Karel Gott

Novinky : -Druhý Hobbit prichádza s trailerom -Metallica posúva film z prostredia jedného zo svojich najväčších koncertov spolu s príbehom mladíka -Need for Speed bola doteraz iba hra, 13.marca 2014 to bude aj film -Fast and Furious , pri točení siedmeho dielu je už naplánované 8 a 9 -Nelson Mandela: Long Walk to Freedom (budúci rok v kinách ) -Transformers 4, v hlavnej úlohe Mark Wahlberg -Sylvester Stallone a Robert De Niro vo filme Grudge Match -Jason Statham v thrilleri HOMEFRONT (27. november) -X-Men: Days of The Future Past (Máj 2014) Recenzie v číslach podľa viacerých webových stránok Pacific Rim - 7/10 Star Trek - 7,5/10 The Great Gatsby - 6,5/10 Iron Man 3 - 7/10 Hon - 8,5/10 Janíčko a Marienka - 5/10 Top 10 seriálov -The Big Bang Theory -Ako som spoznal mamu/ How I Met Your Mother -Živí mŕtvi / The Walking Dead -Perníkový otec / Breaking Bad -Hra o tróny / Game of Thrones -Dexter -Homeland -Hranice nemožného / Fringe -Revolution - Dr. House / House MD

Film z pohľadu učitela

Ján Mózer Top žáner : dráma Top film : Turínsky kôn ( Béla Tarr) Top herec/čka : Julianne Moore Robert De Niro Zuzana Štochmalová Top žáner: komédia Top film : Kings speed Top herec/čka : Sandra Bullock Erika Miklošová Top žáner : dráma, komédia Top film : Holly Motors Top herec/čka : Tilda Swinton

38/ 44

made by flou and love

39/ 44


Create | Create volume |5volume 6

Príbeh

Patrik Hujo Osudová kliatba: Moos

Tma. Nič iné, len tma a zápach hnijúceho mäsa. Kde som to? Tajomná ničota okolo mňa a ja neviem, ako sa mám odtiaľto dostať. Už viem, skúsim podísť ku stene alebo k rohu. No najväčším prekvapením je to, že čím idem bližšie k rohu a snažím sa nahmatať niečo pevné, nikdy nič nenájdem. Som v nekonečnej temnote? Čím som si to zaslúžil? Skúsim si spomenúť na to, čo som videl ako posledné, keď som bol ešte na zemi a nie tu, v tme hlbšej ako priepasť pekla. Pamätám sa, ako som bežal v strachu, že ma niekto prenasleduje. Keď som konečne dobehol na koniec tajomného lesa, našiel som útes. Nie len taký hocijaký útes. Tento útes bol výnimočný tým, že už len pri pohľade naň každej ľudskej bytosti prebehli zimomriavky po celom tele. Pod útesom bolo hlboké a chladné čierne more, ktorého voda bola pokojná, akoby čakala na búrku. Obzrel som sa vzad, či tam náhodou nestojí niekto alebo niečo, pred čím som bežal. Moje očakávania sa stali realitou. Spoza jedného z mnoha stromov sa vynárala akási hrôzostrašná postava a ja som celý zmrzol a od strachu som sa nemohol ani len nadýchnuť. Postava sa približovala pomaly bližšie a bližšie. To stvorenie, jeho tvár, vyzeralo to neuveriteľne. V momente mi prišlo na um, že teraz zomriem. Postava sa pohybovala pomaly a krívajúco. Keď podišla ešte bližšie a ja som sa stále od strachu nevedel ani hnúť, všimol som si, že je to muž a takmer polovicu tváre mu tajomne skrývala ofina. Vlasy mal čierne s odleskami tmavočervenej, akoby boli od krvi, a spoza ofiny mu vykukovalo veľké biele oko, ktoré mi spolu s druhým okom hľadelo priamo do duše. Nos nemal takmer žiadny a ústa boli asi dvakrát tak veľké ako ústa normálného človeka. Tieto enormné ústa vyplňovali prehnité a ostré zuby. Jazyk

40/ 44

made by flou and love

mal dlhý a rozdvojený ako had. Jeho končatiny boli predĺžené a spoza roztrhaného plášťa mu vytŕčala zelenkastá zvráskavená pokožka, pod ktorou sa skrývalo vyšportované, ale rovné telo akoby zhltol pravítko. Namiesto nechtov mal akési približne desať centimetrov dlhé drápy. Pozrel som sa mu druhýkrát do očí a v tom sa mi v hlave ozval hlboký chrapľavý hlas: ,,Moos..“ . Oči sa mi zatvorili a upadol som do bezvedomia. Teraz som tu a neviem, či to je peklo alebo niečo horšie. Niečo tu ale nie je v poriadku. Čo sa to začína diať? Steny, ktoré tu neboli, tu zrazu sú, aj keď ich nevidím. Cítim tlak na hrudi a postupne aj na ostatných častiach tela. Ukrutné bolesti sa skončili, keď som sa z ničoho nič prebral doma vo svojej posteli. Bol to len sen? Bolo to také skutočné. Mal som veľa otázok. Otázok, na ktoré nebolo odpovedí. Chcel som ich ale poznať. Spravil by som preto čokoľvek, aby som zistil, čo ten sen mal znamenať. Ak to bol sen.. Možno je to len pocit ukrytý hlboko vo mne, ale myslím, že toto nebol koniec a určite to bude niečím pokračovať. Neviem to presne opísať. Rozhodol som sa, že vypátram, kto bol ten muž a čo znamená slovo, ktoré svojím strašidelným a tajomným hlasom povedal. ,,Moos.““““ Čo to môže znamenať? Neviem, ale niečo ma ťahá k myšlienke, že to bude asi meno. A ak nie, určite prezývka alebo niečo také. Rozhodol som sa, že pôjdem do jednej z najstarších knižníc v tomto meste. Ako som tak vyšiel von z domu, nevidel som nič. Všade bola len hmla a na zemi popadané lístie. Kráčal som po chodníku ďalej a rozmýšľal som nad tým, aké je toto ročné obdobie čarovné, aj keď vo mne stále vyvoláva pocit morbídnosti. Sám neviem prečo. O meste, v ktorom žijem, sa veľa nerozpráva a takmer nikto ho nepozná. Ale my ľudia, ktorí tu žijeme, o ňom vieme jednu podstatnú vec. Počasie tu u nás je veľmi zaujímavé. Stále tu prší a všade je hmla, no človek si na to aj tak nevie ani po dlhom čase zvyknúť. Vošiel som do starej mestskej knižnice a spýtal som sa pani za pultom, či nevie o nejakej knihe, v ktorej by sa spomínalo slovo či meno ,,Moos““ . S hrôzou v očiach mi zo skladu priniesla starú kroniku. Jej obal bol zaprášený. Bolo vidieť, že táto kniha si prežila svoje, rovnako ako stará pani knihovníčka. Rýchlo som prelistoval zožltnuté strany. Usadil som sa pri jednom zo stolov v časti na čítanie a začal som hľadať niečo, čo by mi pomohlo rozlúštiť to záhadné meno. Po pár minútach som konečne našiel niečo spojené s menom Moos. Bolo to neuveriteľné. Naozaj som si len nenamýšľal. Očakával som, že nič nenájdem, ale toto som nečakal. Je to vôbec možné? Pýtal som sa sám seba s pocitom naivnosti, či si na to budem vedieť sám odpovedať.

Príbeh, či legenda, sa vraj stala podľa skutočnej udalosti pred viac ako sto rokmi, dňa jedenásteho októbra roku tisícosemstoštyridsaťpäť. Presne v tomto meste sa stalo niečo, čo sa zapísalo do dejín kriminálu. Citujem: Richmond Moos, vtedajší lekár, sa v neskorých nočných hodinách vracal do jeho príbytku v lese, do ktorého viedla len jedna jediná cesta. Koč, o ktorý boli priviazané kone, sa len tak predieral hlbokou hmlou a dažďom po ceste tvorenej z kamenných dlaždíc, ktoré viedli až pred bránu jeho domu. Čo ešte Richmond Moos nevedel, bolo malé prekvapenie, ktoré ho očakáva. Túto noc nebude večeriať sám, teda ak sa večere dožije. Jeho koč potichu prenasledoval anonymný brutálny vrah, ktorého obete nikdy nezomierali rýchlou smrťou. Prečo chcel zabiť práve tohto lekára, to nikto nevedel. Je možné, že to bol jeden z jeho pacientov. Dodnes je to nevyjasnená otázka. Moos vošiel do domu a zapálil sviečky, ktoré zdobili jeho nábytok. Pozrel sa z okna, no v tom zahrmelo a zablyslo sa. Silueta postavy ukrytej v temnej hmle pred domom sa nedala nevšimnúť. Moos teda vyšiel pred dom a obzeral sa. Zakričal: ,,Kto je tam?“ v nádeji, že mu niekto odpovie. Nič sa neozývalo. Absolútne nič. Tak sa Moos vrátil späť do domu, kde sa už potajme ukrýval vrah, ktorý spečatil Richmondov osud. Anonymný vrah, prezývaný aj ,,Spasiteľ smrti“ , sa do domu dostal zadnými dvierkami zatiaľ, čo Richmond očami preskúmaval prednú bránku jeho domu. Sviečky v jedálni zhasli. Hrom udrel druhýkrát, keď bol Moos na ceste do jedálne. No v záblesku svetla videl spoza chodby siluetu postavy, ktorá stála pri jedálenskom stole v tajomnom habite. V tom Moos padol do bezvedomia, čo značí, že vrahova uspávacia šípka fungovala bez najmenších pochybností. O pár hodín na to sa Moos prebudil na mieste, o ktorom nevedel, že existuje. V tajomnom lese bol vykopaný tunel, ktorý viedol do miestnosti, z ktorej odchádza živí len jeden človek. Vrah, prezývaný Spasiteľ smrti, tu brutálne vraždil svoje obete. Moos bol priviazaný na škripec a na sebe mal len bielu plachtu omotanú okolo pása. Ako sa tak prebúdzal a snažil sa zorientovať, prišiel vrah s maskou na tvári a kapucňou na hlave. Moos chcel aj niečo povedať, či skríknuť, no až potom ako sa o to pokúsil zistil, že jeho pery sú zašité a nemôže s tým nič urobiť. Vedel, že táto noc je jeho posledná. No aká bude dlhá, o tom rozhodne Spasiteľ smrti. Hra sa začala. Najprv, aby Moos nevidel čo sa chystá, mu vrah vypálil oči. Jeho hrdlo sa stiahlo a hrôzostrašné výkriky ozývajúce sa z jeho zatvorených,

zašitých úst sa nedalo nepočuť, aj keď boli tlmené zakrvavenou niťou poprešívanou cez popraskané Moosove pery. Obrovské bolesti však Moosa nepremohli a zvládol to pri vedomí. Následne sa Spasiteľ rozhodol, že postupné naťahovanie končatín na škripci by mohlo byť vzrušujúce, a tak začal pomaly naťahovať Moosove telo, ktorého kĺby začali postupne praskať na celom tele. Vrah sa rozhodol, že sebe aj Moosovi dá krátku pauzu a zatiaľ čo ho ponechal otupeného na škripci, zašiel do miestnosti, z ktorej sa vrátil so starými kliešťami. Postupne a hlavne pomaly nimi Moosovi vytrhol nechty tak, aby bolo jasne vidieť ako sa necht oddeľuje od kože. Zakrvavené prsty mu posypal soľou, no Moos bol tak omámený bolesťou, že ju dokázal len vnímať, no reakcia už nebola žiadna. Krvilačné mučenie ho privádzalo do šialenstva, ale napriek tomu už viac nemohol vykríknuť. Prišiel čas na niečo, čo Moosa nebolelo len z vonkajšej strany tela, ale aj z vnútornej. Vrah vzal sklenenú flašu od vína a dal ju do drviča na drevo, ktorý mal umiestnený v ďalšej tajomnej miestnosti pod zemou. Po chvíli priniesol sklo rozdrvené na čiastočky vo veľkosti kryštáľového cukru. Misku so sklom položil na stôl a začal pomaly Moosovi rozpáravať ústa. Jeho krvavé pery, na ktorých ovísala roztrhaná koža, len tak viseli a potichu čakali na to, čo príde na rad. Vrah vzal flašu so slanou vodou a vysypal do nej sklo rozdrvené na malé kryštáliky. Následne prinútil Moosa vypiť väčšinu vody z flaše. Moosove vnútornosti pomaly začala zalievať krv. Krv bola takmer všade. Zo škripca vrah dal Moosa dole hneď potom, keď už zistil, že už nemá dostatok síl na útek či prežitie. Moos začal vyplúvať krv vo veľkom množstve. Utrpenia boli neznesiteľné. Toto bolo už pre Moosa priveľa a stratil vedomie. Vrah, Spasiteľ smrti, ho spolu s dôkazmi zabalil do bielej plachty a odvliekol cez les k útesu. Tam už Richmonda Moosa len odsunul cez zablatený okraj útesu, z ktorého vyčnievali rôzne korene. Vďaka hmle vrah nevidel drtivý dopad Moosa na skalnaté dno. Jeho telo sa ešte viac znetvorilo. Jeho posledný výdych kyslíka z pľúc zamorených krvou nemal možnosť vidieť nikto okrem mäsožravých rýb, ktoré obhrýzali jeho premočené telo. Vrah zmizol a nikto nikdy nezistil, kto naozaj zavraždil Richmonda Moosa, ktorého vyplavené telo bolo o pár týždňov objavené na pláži.

Pokračovanie nabudúce...

41/ 44

made by flou and love


ŠÉFREDAKTOR ::

Andrea Szakálová Bianka Fukáriová REDAKCIA ::

Dušan Brachna Miroslav Bača Patrik Hujo Petra Kořenková Gordana Šrámeková Lucas Juričkovič Fábri Mário Ľubomír Jurko Imreová Michaela KOREKCIA ::

Mgr. Adela Vrbová GRAFIKA ::

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Deň

Čas

1

Spoločenskovedný seminár

Mgr. art. Erika Miklóšová

Pondelok

12.55 - 14.30

2

Španielsky jazyk

Katarína Baková

Pondelok

12.55 - 14.30

3

Športové hry - Fittnes

Mgr. art. Erika Miklóšová

Štvrtok

12.55 - 14.30

Š. hala

4

Voľná kresba I. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Pondelok

14.40 - 16.15

510

5

Voľná kresba II. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Streda

14.40 - 16.15

510

6

Astronomický krúžok

Bc. Peter Kráčalík

Streda

17.30 - 19.00

7

Zelená škola

Mgr. Adela Vrbová

Streda

14.40 - 16.15

2.A trieda

8

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Silvia Kramáriková

Pondelok

14.40 - 16.15

213

9

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Zuzana Štochmalová

Streda

14.40 - 16.15

202

Bábková animácia

Štefan Martauz

Štvrtok

14.40 - 16.15

10

Miestnosť

Andrej ŠelestiakIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.