__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ЗМІСТ CONTENTS КОЛОНКА РЕДАКТОРА

2

EDITOR’S COLUMN

НОВИНИ NEWS Всеукраїнська студентська олімпіада

3

All-Ukrainian Students Olympics

Інклюзивне навчання

3

Inclusive educational model

Альтернативна комунікація

4

Alternative communication

З ДОСВІДУ РОБОТИ BEST PRACTICE EXPERIENCE “РОДИННІ СВІТИ”

5

“RODYNNI SVITY”

НАУКА — ПРАКТИЦІ FROM SCIENCE INTO PRACTICE СВІТЛАНА КОНОПЛЯСТА Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку з вродженими незрощеннями губи та піднебіння ЛІЛІЯ РУДЕНКО Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги у дітей: симптоматика, вікові особливості та лікування ДІНА ШУЛЬЖЕНКО Корекція самоконтролю поведінки при аутистичних порушеннях у дітей НАТАЛІЯ ПАХОМОВА. Особливості розвитку моторних функцій у дітей з тяжкими порушеннями мовлення ІРИНА МАРТИНЕНКО Особливості формування комунікативних вмінь у осіб з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку засобами альтернативної та допоміжної комунікації ?? МАРЧЕНКО, ?? МАСЛЮК Усвідомлення словесного складу мовлення дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня

6

12

16

19

26

31

SVITLANA KONOPLYASTA Features of speech development of toddlers with congenital split of upper lip and palate LILIYA RUDENKO Hyperactivity syndrome combined with attention span disorders: symptoms, age-related features and treatment DINA SHULZHENKO Correction of behaviour self-control for children with autistic spectrum disorders NATALIYA PAKHOMOVA Special features of motor functions development of children with profound speech disorders IRYNA MARTYNENKO Special features of communication skills development of individuals with severe disabilities by means of alternative and augmentative communication (AAC) ?? MARCHENKO, ?? MASLIUK ??

АНОНСИ ANNOUNCEMENT 38

#1/2009 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

#1/2009 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded