__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ЗМІСТ CONTENTS КОЛОНКА РЕДАКТОРА

2

EDITOR’S COLUMN

НОВИНИ NEWS НАУКА — ПРАКТИЦІ FROM SCIENCE INTO PRACTICE ТАМАРА САК Особливості реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі спеціальної школи

6

TAMARA SAK Special features of implementation of the competence-based approach in educational process of special schools

ЛІЛІЯ РУДЕНКО Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги у дітей: причини і діагностика.

9

LILIA RUDENKO Hyper-activeness combined with disturbed attention span Syndrome: causes and diagnostics

РАЇСА ЮРОВА Формування правильної звуковимови в учнів з порушеннями інтелекту

13

RAISA YUROVA Development of the proper articulation with children having learning difficulties

ІННА МАРЧЕНКО Навчання дошкільників із порушеннями мовлення розповіді за картиною

18

INNA MARCHENKO Teaching of the toddlers with speech disorders to tell stories following the picture

ЗОРЯНА ЛЕНІВ, СВІТЛАНА ПРОЦІВ Музикотерапія в системі корекції заїкання

24

ZORIANA LENIV, SVITLANA PROTSIV Music therapy and it’s role in logospasm correction

НАТАЛІЯ ГОЛУБ Умови формування самоконтролю у навчальній діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку

31

NATALIA GOLUB Conditions for self-control development in educational activities of primary school students with mental retardation

НАТАЛІЯ ПАХОМОВА, ТЕТЯНА ЛИТВИНЕНКО Використання невербальних засобів комунікації у корекційній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із ЗПР

35

NATALIA PAKHOMOVA, TETYANA LYTVYNENKO Usage of nonverbal means of communication in corrective work with children who have delay in mental development of senior preschool age

АНОНСИ ANNOUNCEMENT

#2/2008 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

#2/2008 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded