__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ЗМІСТ CONTENTS КОЛОНКА РЕДАКТОРА

2

EDITOR’S COLUMN

НОВИНИ NEWS НАУКА — ПРАКТИЦІ FROM SCIENCE INTO PRACTICE ШЕРЕМЕТ МАРІЯ Поняття мовлення і мислення в системі підготовки дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення до школи

6

MARIYA SHEREMET Notion of thinking and speech in the system for preparation of children of preschool age having severe speech disorders to school learning

ШУЛЬЖЕНКО ДІНА Формування готовності дітей з аутистичним спектром порушень до навчання у школі

9

DINA SHULZHENKO Development of school learning preparedness skill with children having autistic behavior

ПІЧУГІНА ТЕТЯНА Шкільні проблеми: інноваційні підходи до медико-педагогічної діагностики та реабілітації

16

TETIANA PICHUGINA School problems: innovative approaches towards medical and pedagogical diagnostics and rehabilitation

МАРТИНЕНКО ІРИНА Корекційна педагогіка та інтернет

22

IRYNA MARTYNENKO Special education and the internet

МАЙОРОВА НАДIЯ Особливості мотивації волонтерів-підлітків до роботи з розумово відсталими дітьми

26

NADIYA MAYOROVA Specific features of volunteers’ motivation for work with children having learning difficulties

З ДОСВІДУ РОБОТИ BEST PRACTICE EXPERIENCE КОЛОМІЄЦЬ ЮЛІЯ Ось пролунав останній дзвоник… куди ж далі?...

31

YULIYA KOLOMIYETS The school bell rang for the last time… where shall we go now?...

НАШІ ОСЕРЕДКИ OUR LOCAL BRANCHES Житомирський обласний осередок

36

Zhitomyr’s regional branch.

АНОНСИ ANNOUNCEMENT 37

#1/2008 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

#1/2008 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded