__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 27

НАУКА-ПРАКТИЦІ FROM SCIENCE INTO PRACTICE

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ „НАВЧАННЯ ПРАКТИКОЮ” ДІТЕЙ З ПОМІРНОЮ ТА ТЯЖКОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ Сідельник Л.Л., спеціаліст УФСІ Конвенція ООН з прав дитини декларує, що право на інтеграцію у суспільство є основним принципом міжнародних стандартів з прав людини, а забезпечення дітям з інтелектуальною недостатністю доступу до освіти є основою інтеграції та пріоритетом соціальної політики демократичних країн1. Процесс навчання, отримання знань та досвіду є єдиною можливістю для дитини набути впевненості, свободи мислення, участі у успільному житті, максимально можливої самостійності у побуті. Доступність та якість освіти передбачає не тільки архітектуру та дизайн будівель. Під доступністю розуміється можливість навчатися у загальноосвітньому закладі, можливість вибору форми навчання, інформація, яка надається у ході навчання, технології та методи, які застосовуються для стимулювання індивідуального розвитку кожної дитини, процедури направлення дитини на навчання, наближеність навчальних закладів до місця проживання дитини-інваліда. У розвинених країнах усі діти з особливими потребами незалежно від ступеню порушень включені у систему освіти. Для дітей з тяжкими формами інвалідності створюються спеціальні умови навчання, в тому числі — спеціальні навчальні програми. Працюючи з дитиною з інтелектуальною недостатністю, варто розуміти, що навчання такої дитини не обмежується лише навичками письма та читання. Навчання може бути спрямоване на розвиток будь-яких, бодай самих невеликих, можливостей та змін у функціонуванні дитини. Навіть дітей з глибоким ступенем розумової відсталості, яких вважають „лежачими”, можна і треба навчати. ЇЇ можна навчити, наприклад, розрізняти форми та предмети, тримати ложку або чашку, якщо вони будуть спеціально пристосовані до особливостей дитини, проявляти свої емоції за допомогою умовних знаків. Можна навчити простих фізичних вправ, а при постійних заняттях, деяких з дітей можна навчити ходити з допомогою асистента або допоміжних засобів2. Провідний американський філософ педагогіки та психології Джон Дьюї відмічав, що кожна дитяча особистість відрізняється від інших персональними можливостями та

Автор статті описує особливості проведення навчальної роботи з особами з помірною розумовою відсталістю. Особливу увагу приділено методичним питанням: змісту і засобам навчання осіб з інтелектуальною недостатністю. The author tells about peculiarities of the educational work with children who have moderate and severe mental retardation. Significant attention is given to methodological issues, such as content and means of education.

Конвенція про права дитини Організації Обєднаних націй. Прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. 2 Р. Кравченко. Л. Сідєльнік, Л. Гончар. Соціально-правове забезпечення дитини з інтелектуальною недостатністю: Навчально-методичний посібник для корекційних педагогів та соціальних працівників. — К.: Джерела. — 2006. 1

Scientifical-practical journal “Special pedagogic. Bulletin of Ukrainian association of special pedagogues”

#2/2007

27

#2/2007 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

#2/2007 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded