__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

#01

COMO Magazyn studentów i absolwentów fotografii UAP

Natalia Pakuła Magda Kmiecik Marta Taras Michał Bugalski Radosław Berent Anna Cywińska Urszula Kluz-Knopek Daniel Evans & Brendan Baker


#01

COMO Magazyn studentów i absolwentów fotografii UAP

Redakcja:

Maciej Bogunia Mateusz Drabent Joanna Francuzik Taylor Oyer Marta Strzoda Tłumaczenie:

Anna Kędziora Redaktor prowadzący:

Jarosław Klupś Okładka:

Michał Bugalski z cyklu Formy Przetrwalnikowe

Natalia Pakuła | Hotele Magda Kmiecik | Fingerprint Marta Taras | P.O.D. ,,Jedność” Michał Bugalski | Formy Przetrwalnikowe Radosław Berent | Pamięć wody Anna Cywińska | Królowa Śniegu Urszula Kluz-Knopek | Mała śmierć

como@uap.edu.pl fotografia.asp.poznan.pl uap.poznan.pl

© redakcja + autorzy 2011

Goście numeru: Daniel Evans & Brendan Baker | Moronic


Historia fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym sięga początków istnienia uczelni - roku 1919, kiedy jako pierwszy w Polsce powstał tutaj Wydział Fotografii Artystycznej. Ta wybiegająca w przyszłość idea jednego z twórców szkoły, Bronisława Preibischa, idea nauczania fotografii jako samodzielnej dziedziny sztuki - wówczas obok malarstwa, grafiki i rzeźby - znalazła zdeterminowanego kontynuatora w osobie Stefana Wojneckiego, dzięki któremu powstały pierwsze w Polsce studia wyższe w specjalności fotografia. Wielu absolwentów UAP (wcześniej Akademii Sztuk Pięknych) to dziś artyści o ugruntowanej pozycji, znani fotografowie, cenieni kuratorzy, teoretycy i dydaktycy fotografii. Dzięki nim i szerokiej współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi uczelniami czy festiwalami fotografii, rośnie międzynarodowa pozycja poznańskiej szkoły sztukifotografii. Od 2010 roku Uczelnia prowadzi w zakresie fotografii równoległy tok studiów dla obcokrajowców. Zainteresowanie fotografią w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym oraz aktywnością jego studentów i absolwentów sprawiają, że realizowane tutaj prace wymagają dodatkowych form prezentacji. Z takiej potrzeby, a także z poczucia ulotności wielu interesujących działań studentów, powstał magazyn Como. Liczymy, że zaciekawi on wszystkich zainteresowanych współczesną, “młodą” sztuką-fotografii. Czasopismo, w założeniu redagowane przez samych studentów, promować ma prace, realizowane podczas studiów w UAP (szczególnie te najliczniejsze - semestralne, rzadziej prezentowane poza Uczelnią) oraz nowe, aktualne prace naszych absolwentów. W magazynie znajdą się także prezentacje autorów ze współpracujących z naszym Uniwersytetem uczelni zagranicznych. Wiliam Henry Fox Talbot w “The Pencil of Nature” (1844) wspomina podróż po Włoszech z 1833 roku i swe nieudane próby narysowania jednego z tamtejszych widoków z pomocą camera lucida. To właśnie wtedy po raz pierwszy miał pomyśleć o wykorzystaniu substancji światłoczułych do zatrzymania obrazów widzianych w camera obscura, której także próbował: “Jakże wspaniale byłoby móc sprawić, aby te naturalne obrazy odciskały się trwale i pozostawały niezmienne na papierze!”. Wróciwszy do Londynu, kilka miesięcy później podjął doświadczenia, które zaowocowały “rysunkami fotogenicznymi” i pierwszymi negatywami z Lacock Abbey. Idea fotografii zrodzić się więc miała we Włoszech, nad jeziorem Como, które Talbot bezskutecznie usiłował naszkicować, zaś idea nauczania fotografii jako sztuki w Polsce - w Poznaniu, gdzie rodziła się uczelnia otwarta na nowe formy artystycznej wypowiedzi. Niniejszy, startowy numer magazynu nie pojawia się jednak wyłącznie dzięki sir Williamowi Talbotowi - Como #01 powstał przede wszystkim dzięki zaangażowaniu studentów: Macieja Boguni, Mateusza Drabenta, Joanny Francuzik, Taylora Oyera i Marty Strzody, bez których uruchomienie magazynu nie byłoby możliwe. W niniejszym wydaniu, oprócz prezentowanych studentów (Berent, Bugalski, Cywińska, Kluz-Knopek i Taras), w charakterze gości występują: niedawna absolwentka Magdalena Kmiecik z nową pracą “Fingerprint” oraz, rekomendowany przez Annę Fox z University for Creative Arts w Wielkiej Brytanii, duet: Daniel Evans & Brendan Baker z cyklem inscenizowanych fotografii pt. “Moronic”. Wszystkich zainteresowanych redagowaniem Como w roku 2011/2012 oraz autorów, którzy chcieliby zaprezentować tutaj swoje prace, zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do redakcji. Sprawcie, by Wasze prace “odcisnęły się trwale” na łamach Como! Jarosław Klupś redaktor prowadzący

wrzesień 2011

3


NATALIA PAKUŁA HOTELE

Interesują mnie miejsca służące i zaprojektowane dla ludzi, ale pozbawione ich obecności. Fotografując pokoje w poszczególnych hotelach, zostawiam wybór konkretnego pokoju obsłudze.W ten sposób pozbawiam się wpływu na typ pokoju, układ mebli, przedmiotów itd. Ta przypadkowość i zdanie się na osoby z zewnątrz przy podejmowaniu kluczowej decyzji, mają dla mnie wyjątkowe znaczenie, ponieważ sytuauują mnie jeszcze silniej na pozycji obserwatora i podróżnego, jednocześnie wymagając dużej czujności wobec fotografowanej przestrzeni.

4


6


7


8


9


10


11


12


13


MAGDA KMIECIK FINGERPRINT

Chcę pokazać w jaki sposób dłonie mogą zostawić ślady w naszym życiu. Czasem potrafią nas zranić, powodować ból a czasem wystarczy dotyk by poczuć się lepiej. Dotyk pozwala nam odkrywać. Uczy i pokazuje to, czego nie bylibyśmy w stanie doznać innymi zmysłami. Za pomocą dłoni możemy kreować, tworzyć wiele pięknych rzeczy, jednak możemy również wiele niszczyć, nie tylko rzeczy namacalne lecz także coś więcej - uczucia.

14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


MARTA TARAS P.O.D. ,,JEDNOŚĆ”

Projekt POD ,,Jedność” został zrealizowany na zrujnowanych ogródkach działkowych w Rudzie Śląskiej. Cykl powstawał stopniowo w ciągu dwóch lat, dlatego poszczególne miejsca zmieniają się, niszczeją, niektóre całkowicie toną w wodzie. Powodem zniszczeń i zapadnięcia się terenu były szkody górnicze - pobliski zalew podtopił ogródki. Do tego miejsca powracałam parokrotnie o różnych porach dnia i roku. Niesamowite było to, że za każdym razem odnajdywałam tam coś nowego, ciekawego, nawet w tych samych domkach. Myślę, że każdy z nich posiada własny klimat, opowiada inną historię.

26


27


28


29


30


31


32


33


MICHAŁ BUGALSKI FORMY PRZETRWALNIKOWE

W cyklu “Formy przetrwalnikowe” podejmuję próbę zobrazowania stanu, w którym chaos nie natrafia już na opór człowieka. Opuszczone i zdegradowane wnętrza trwają jako ślad pokonanego oraz jego dawnych ambicji. Ich forma jest ekwiwalentem stanu, w jakim znajduje się osoba na której brak obecności wskazują. Równolegle z portretowanym przeze mnie miejscem człowiek opuszczał samego siebie. Egzystencja stała się trwaniem.We wnętrzach i śladach ukryta jest historia mojej rodziny. Jednak to o swoim własnym upadku chcę opowiedzieć. Interesująca mnie rzeczywistość powstała na skutek zaniechania działań. Wchodząc w nią podejmuję jednak konkretne działanie twórcze, które zakłóca stan wycofania się. 34


36


37


38


39


40


41


42


43


RADOSŁAW BERENT PAMIĘĆ WODY

Fotografie przedstawiają okolicę, w której się wychowałem. Z biegiem lat narasta we mnie nostalgia w postrzeganiu tego, co najbliższe. Ludzi. Miejsc...

44


45


46


47


48


49


ANNA CYWIŃSKA KRÓLOWA ŚNIEGU

Fragmenty czarciego lustra, rozbitego na miliony kawałków spadają migotliwym deszczem na świat i ludzi. Odłamki dostają się do serc, które za chwilę z żywych i nieustannie bijących zmienią się w zimną grudkę lodu.Wpadają do oczu, lądując głęboko, na samym dnie, sprawiając, że człowiek widzi wszystko na opak.To, co dobre, widziane jest wstrętnym, a rzeczy złe stają się nagle atrakcyjne. Świat iluzji, złudzenia, nieustannej pogoni za mirażem, za fałszywym odbiciem w lustrze. Świat, który pozwala nic nie czuć. Do którego trafiamy przypadkiem, bądź też na własne życzenie, szukając pozornego ukojenia, ucieczki od codzienności, kłopotów, nieustannego bólu, od natręctwa własnych myśli. Zatapiamy się w wygodnym stanie odrętwienia. Powoli stajemy się wolni od wszelkich emocji, nasze serca stają się coraz zimniejsze, ogarnia nas chłód, cisza, wyobcwanie. Zostajemy zupełnie sami, wokół rozpościera się jedynie bezkresna pustka lodowego pałacu. Czasami nie potrafimy stamtąd powrócić. Jest gdzieś w nas cząstka, która woła o pomoc, próbuje uwolnić się ze stanu permanentnego odrętwienia, wydostać na powierzchnię. Lecz czasem mimo nieustannych prób kawałki lodu nie chcą ułożyć się w słowo-klucz, które zwróci nam wolność. 50


52


53


54


55


56


57


58


59


62


63


URSZULA KLUZ-KNOPEK MAŁA ŚMIERĆ

Czy jestem stworzonkiem przywiązanym do ciebie nitką strachu? Małe dzikie serduszko wetknięte w woreczek z piór.

66


68


69


70


71


72


73


DANIEL EVANS & BRENDAN BAKER MORONIC

Moronic to seria fotograficznych dziwactw, które eksplorują naszą zdolność do pełnego rozumienia i kontroli języka. Aranżowane martwe natury i inscenizacje ilustrują kolekcję sprzecznych informacji znalezionych przy pomocy wyszukiwarek internetowych. 74


Steal wool

75


76

Over full


Partially hidden

77


Egg plant

78


Half Naked

79


Act natural 80


Balding head

81


Backside

82


Crash landing 83


Fish fingers 84


Cheap Gas

85


Backside

86


Air field

87


88


Neutral colour

One size fits all 89


90


Backside 91


COMO #01 autorzy: Natalia Pakuła - ur. 1982, studentka

Radosław Berent - ur. 1978, studiuje

fotografii i intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. natalia.pakula@gmail.com

w Zaocznym Studium Fotografii UAP oraz w Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie. www.radekberent.com

Magda Kmiecik -ur. 1985 absolwentka

Urszula Kluz-Knopek- ur. 1985, inżynier

Katedry Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej poznańskiej ASP - jej prace były prezentowane m.in. na Fotofestiwalu w Łodzi, Miesiącu Fotografii w Krakowie, a także Miesiącu Fotografii w Bratysławie. Obecnie kontynuuje naukę w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. magdalenakmiecik.com

informatyk (specjalizacja projektowanie graficzne) obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (fotografia). Zajmuje się sztuką intermedialną z wykorzystaniem fotografii, video-performance i grafiki. Prowadzi projekty społeczno-artystyczne www.filuteria.pl, oraz art-book.pl. Mieszka, żyje, uczy się i pracuje w Ustroniu. www.adija.pl

Marta Taras -studentka drugiego roku

Anna Cywińska - ur. 1986 w Szczecinie;

specjalności fotografia. Jej praca ,,Ogródki P.O.D. Jedność” zrealizowana została w III Pracowni Fotografii UAP. martaras90@gmail.com

studentka I roku studiów magisterskich (specjalność: fotografia) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. anna-cywinska.ovh.org

Michał Bugalski

- ur. 1985, student uzupełniających studiów magisterskich na kierunku fotografia UAP. Laureat konkursu sittcomm.award 2010. W swoim dorobku ma udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. www.michalbugalski.com

Daniel Evans & Brendan Baker -

absolwenci brytyjskiego University for Creative Arts (Farnham). Moronic jest ich ostatnim wspólnym projektem. www.cargocollective.com/danielevans www.flickr.com/photos/bakerbrendan

#01

92

COMO

Poznan University of Arts Photography Students & Graduates Magazine


#01

COMO

Poznan University of Arts Photography Students & Graduates Magazine

POLECA

93


Poznajcie finalistów PHOTO DIPLOMA AWARD 2011

PHOTO DIPLOMA AWARD POZNAN 2011 jest nowym międzynarodowym konkursem, którego celem jest prezentowanie i promowanie najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich w dziedzinie fotografii. Konkurs towarzyszący 7. Biennale Fotografii w Poznaniu, uznanemu za jedno z ważniejszych wydarzeń fotograficznych w Polsce, daje uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich prac szerokiej publiczności jak również profesjonalistom – kuratorom, krytykom, właścicielom galerii. Uczestnicy mają szansę wzięcia udziału we międzynarodowej wystawie pokonkursowej, spotkania młodych fotografów z całego świata i zaprezentowania swojej indywidualnej wystawy w czasie 8. Biennale Fotografii w Poznaniu w 2013r!

Tegoroczne Jury PHOTO DIPLOMA AWARD 2011 w składzie: Olga Korsunova (Rosja) Joanna Lehan (USA) Tina Kukielski (USA) Dr Marianna Michałowska (Polska) Horst Kloever (Niemcy) Kimmo Lehtonen (Finlanda) Prof.Vaclav Macek (Słowacja) Dr Adam Mazur (Polska) wybrało 22 finalistów, którzy wezmą udział w Wystawie Pokonkursowej.


Finaliści:

Karwowski Jakub - PWSFTviT, Łódź, Polska Niewiadomski Łukasz - PWSFTviT, Łódź, Polska Sobiecka Ewa - Uniwersytet Artystyczny, Poznań, Polska Chudy Joanna - PWSFTviT, Łódź, Polska Ronnberg Diana - Uniwersytet Artystyczny, Poznań, Polska Paakinaho Paivi - University of Lapland, Rovaniemi, Finlandia Ruhling Rosa-Maria - University of Applied Sciences and Arts, Dortmund, Niemcy Bugalski Michał - Uniwersytet Artystyczny, Poznań, Polska Fishele Zane - Tartu Art College,Tartu, Estonia Gáldi Vinkó Andrea - Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapeszt,Węgry Kouris Dionysis - University of the Arts, Londyn, Wielka Brytania Lux Christina - University of Applied Sciences, Bielefeld, Niemcy Frączek Małgorzata - PWSFTviT, Łódź, Polska Taranowski Mateusz - Akademia Sztuk Pięknych,Wrocław, Polska Dobrucka Alicja - London College of Communications, Londyn,Wielka Brytania Juergensen Tanja - Kunsthochschule, Kassel, Niemcy Kocian Jaroslav - Institute of Creative Photography, Silesian University, Opava, Czechy Hartung&Hahn - University of Applied Sciences, Darmstadt, Niemcy Erdelyiova Ester - Institute of Creative Photography, Silesian University, Opava, Czechy Łuczak Michał - Institute of Creative Photography, Silesian University, Opava , Czechy Niedziela Natalia - Uniwersytet Artystyczny, Poznań, Polska Nader Andreas - University of Art and Design, Linz, Austria Spośród nich we wrześniu Jury wybierze zdobywcę Grand Prix oraz Pierwszej Nagrody! Zapraszamy do Poznania na otwarcie Wystawy oraz uroczyste ogłoszenie wyników:

23 września godz. 19.00 p.m. Galeria Słodownia +1 Szczegóły: http://www.photodiploma.com/; http://fotografia.asp.poznan.pl/; http://www.facebook.com/pages/PHOTO-DIPLOMA-AWARD-2011/227898337221895


XI Profile - Międzynarodowa Konferencja Fotograficzna Profile nauczania: Studiowanie fotografii w Europie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 21 - 22 września 2011

ORGANIZATOR: Katedra Fotografii i Zaoczne Studium Fotografii, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu PARTNERZY: International Photo Diploma Award Poznan 2011 Zaoczne Studium Fotografii UAP 7 Biennale Fotografii w Poznaniu Galeria Aula, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu KONFERENCJA: XI Profile - Międzynarodowa Konferencja Fotograficzna “Profile nauczania: Studiowanie fotografii w Europie” jest kontynuacją Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych Profile, zainicjowanych w 1991 przez profesora Stefana Wojneckiego w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Od tego czasu co dwa lata z satysfakcją gościmy polskich i zagranicznych artystów, pedagogów i studentów fotografii, biorących udział w przygotowywanych przez nas wykładach, prezentacjach i warsztatach. Podczas każdej z kolejnych edycji Profili wymieniamy się przemyśleniami i doświadczeniami w dziedzinie dydaktyki i teorii sztuki-fotografii. Od ubiegłego roku Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu otrzymała status uniwersytetu, stając się Uniwersytetem Artystycznym. Ta znacząca transformacja nie wpłynęła na ideę Profili - z entuzjazmem przygotowujemy jedenastą edycję z rozszerzonym programem imprez towarzyszących i na dogodnych warunkach! W ostatnich latach polscy i zagraniczni studenci, zaproszeni prelegenci oraz goście uczestniczyli w działaniach warsztatowych związanych z tematem poszczególnych Profili, mających miejsce w Skokach, a także w rozmaitych wydarzeniach artystycznych w Poznaniu. Od jedenastej edycji przenosimy Profile ze Skoków do Poznania, gdzie odtąd towarzyszyć będą Biennale Fotografii i Międzynarodowemu Konkursowi Dyplomów z Fotografii Photo Diploma Awards Poznan 2011. Dostrzegamy istotne przemiany medium fotografii, jego możliwości i języka. Zmieniają się postawy młodych twórców i obecność mediów w praktyce artystycznej. Dlatego proponowanym tematem tegorocznej konferencji są zróżnicowane koncepcje nauczania fotografii, z odniesieniem do jej miejsca na scenie sztuki współczesnej. Naszym celem jest kreowanie i podtrzymywanie platformy współpracy nad istotnymi międzynarodowymi projektami oraz międzyuczelnianej wymiany studentów i pedagogów fotografii. Tegoroczna konferencja będzie nie tylko wspaniałą okazją do udziału w wernisażach poznańskiego Biennale Fotografii czy rozstrzygnięciu Photo Diploma Awards Poznan 2011. Będzie okazją do nawiązania współpracy z uczestniczącymi w konferencji gośćmi - teoretykami i historykami fotografii, krytykami, kuratorami, studentami, artystami. Czekamy na wrześniowe spotkanie w Poznaniu! PRELEGENCI: Prof. Alvydas Lukys - Fotografijos ir medijos meno katedra, Vilniaus Dailès Akademija, Lithuania Kimmo Lehtonen - Dyrektor, The Centre For Creative Photography, Jyväskylä, Finlandia Prof. Anne Williams - Faculty of Media, London College of Communication, Wielka Brytania Prof. Roman Bezjak - Fachhochschule Bielefeld, Niemcy Prof. Silvia Saparová - Katedra fotografie a nových medii, Vysoka Skola Vytvarnych Umeni Bratislava, Słowacja Prof. Andrzej Florkowski & Prof. Piotr Wołyński - Katedra Fotografii/ZSF, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Prof. Grzegorz Przyborek - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna w Łodzi i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Prof. Agata Pankiewicz - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Prof. Prot Jarnuszkiewicz - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI: Galeria Aula, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29 10:00 - 12:30 / 1:00 - 3:30 (środa & czwartek, 21-22 września, 2011) KIEROWNICY: dr Sławomir Decyk dr Jarosław Klupś

::: www.profiles.uap.edu.pl ::: www.fotografia.asp.poznan.pl ::: www.uap.edu.pl :::


COMO

Poznan University of Arts Photography Students & Graduates Magazine

como@uap.edu.pl

Como Magazine #01 (Polish)  

Magazyn studentów i absolwentów fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Como Magazine #01 (Polish)  

Magazyn studentów i absolwentów fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Profile for uap_photo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded