Issuu on Google+

STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF

65 jaar

2013 IN EEN NOTENDOP VLUCHTELINGSTUDENTEN In 2013 had het UAF in totaal 2.962 vluchtelingen in begeleiding. Van hen zaten 1.446 in een voorbereidend studietraject, waren 1.138 bezig met hun studie en zochten 387 naar een baan.

SAMENWERKING Het UAF heeft in 2013 de samenwer65 king met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven ­geïntensiveerd. Met gemeente Amsterdam is een samenwerkingsovereenkomst ­getekend die het vluchtelingen toestaat met behoud van uitkering te studeren. Ook met een aantal onderwijsinstellingen zoals Windesheim en de Erasmus Universiteit werkte het UAF nauw samen. 65 jaar

jaar

DONATEURS Het aantal donateurs daalde in 2013 van 26.337 naar 26.217; in totaal meldden 2.644 donateurs zich af en werden 2.224 donateurs geworven.

BELEIDSBEÏNVLOEDING De invoering van de Wet inburgering en de voorgenomen invoering van een sociaal leenstelsel stonden vorig jaar op de politieke agenda. Het UAF heeft de gevolgen van deze veranderingen voor vluchtelingen onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verschillende politici.

RESULTATEN 180 vluchtelingen rondden hun studie af, 215 vonden een baan en 222 liepen stage.

TAAL Het UAF zette in 2013 extra in op het taalonderwijs voor vluchtelingen. Zo werd bijvoorbeeld de intake voor bestaande taaltrajecten verbeterd om studenten zo snel mogelijk te laten slagen voor het staats­examen NT2. Tevens investeerde het UAF in taal­­trajecten bij gerenommeerde taalaanbieders.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 26.217 Donateurs 171 Fondsen 8 Fondsen op Naam

FINANCIËLE RESULTATEN De jaarrekening

sluit met een positief saldo van € 567.622. Begroot was een tekort van € -412.760. Dit grote verschil wordt veroorzaakt door uitzonderlijk hoge baten uit erfenissen. Het UAF gaat dit geld besteden aan een ‘noodfonds’ voor vluchtelingstudenten die hun studie anders niet kunnen afronden.

51 Universiteiten en hogescholen 2,4 miljoen Postcode Loterij-deelnemers ministerie van OCW 1.657 Facebook-fans 1.208 Twitter-volgers 685 LinkedIn-groepsleden 75 Medewerkers

WWW.UAF.NL/JAARVERSLAG2013


Samenvatting UAF Jaarverslag 2013