__MAIN_TEXT__

Page 1

2016 ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ Скорочена версія

UKRAINE EITI REPORT The abbreviated version


2016 Цей звіт є скороченою версією Національного Звіту ІПВГ України 2016 і призначений виключно для презентаційних цілей. Для отримання детальної інформації необхідно звертатись до Національного звіту ІПВГ України 2016.

ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ Скорочена версія Оригінал українською мовою

1


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Травень 2018 р.

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ: КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Публікація третього національного Звіту ІПВГ України

Липень 2017 р.

РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВИ В УКРАЇНІ

Перша валідація України з боку Міжнародного Секретаріату ІПВГ

Лютий 2017 р. Публікація другого національного Звіту ІПВГ України, який покриває два календарні роки та низку додаткових видобувних галузей

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНІЦІАТИВУ Ініціатива прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) – це міжнародний стандарт, призначення якого полягає у підвищенні прозорості управління доходами держави від діяльності в сфері видобування природних ресурсів. Країни, які впроваджують стандарт ІПВГ, повинні розкривати інформацію щодо податкових та інших платежів, отриманих державою від компаній, що видобувають природні ресурси, а також щодо процедур надання дозволів (ліцензій) на користування надрами та інших відомостей, пов’язаних з надрокористуванням.

Грудень 2015 р. Публікація першого національного Звіту ІПВГ України

Керівництво та контроль над виконанням вимог ІПВГ в окремо взятій країні здійснює багатостороння група зацікавлених осіб (БГЗО), яка повинна складатися з представників уряду, бізнесу та громадських організацій. В Україні також функціонує Національний Секретаріат ІПВГ, який надає адміністративну підтримку та координує діяльність щодо впровадження ІПВГ в Україні.

31 липня 2015 р. Укладено договір з Незалежним адміністратором. Початок підготовки першого Звіту ІПВГ України

16 червня 2015 р. Ухвалення ВР Закону No 521-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»

17 жовтня 2013 р. Отримання Україною статусу країни-кандидата ІПВГ

Більш детальну інформацію про ІПВГ в Україні наведено на сайті www.eiti.org.ua

10 жовтня 2012 р. Створення Багатосторонньої групи зацікавлених осіб (БГЗО) з питання імплементації ІПВГ в Україні, до якої на паритетних засадах увійшли представники органів влади, бізнеса та громадськості

30 вересня 2009 р.

ІПВГ В УКРАЇНІ ПІДТРИМУЮТЬ: Світовий банк

Україна зобов’язується приєднатись до ІПВГ, схвалено Постанову Кабінету Міністрів України No 1098 «Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»

СФЕРА ОХОПЛЕННЯ ЗВІТУ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2016 р. видобування кам’яного вугілля

Міжнародний фонд «Відродження»

видобування нафти видобування природного газу видобування руд заліза видобування руд титану

Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID) в Україні

видобування руд марганцю видобування глин вогнетривких1 видобування глин тугоплавких1

Уряди Німеччини та Великої Британії через проект «Ефективне управління державними фінансами», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

2

У 2016 р. в сферу охоплення Звіту ІПВГ, за результатами техніко-економічної оцінки, а також аналізу інформації отриманої від Державної фіскальної служби України, були включені 60 видобувних компаній, які сумарно сплатили, згідно даних ДФС, 99% надходжень від видобувних галузей в Зведений бюджет України та Пенсійний фонд.

видобування піску кварцового (для виробництва скла)1 транспортування нафти і природного газу 1

Лише 45 з 60 великих компаній надали хоча б часткові відповіді на запит в рамках підготовки Звіту. Крім того, Незалежним адміністратором отримано відповідь від 6 видобувних компаній, які добровільно надали інформацію для Звіту.

Згідно з рішенням БГЗО, звірка платежів для таких галузей як видобування глин вогнетривких, глин тугоплавких і піску кварцового не проводилась

3


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на початок 2017 р. в надрах України виявлено понад 20 тис. родовищ і проявів, де зосереджено 117 видів мінеральної сировини, з яких приблизно половина мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів корисних копалин.

ГЛИНИ ТА ПІСОК пісок кварцовий

великі родовища

середні родовища

малі родовища

глини вогнетривкі

великі родовища

ЛВ

середні родовища

малі родовища

1

глини тугоплавкі

великі родовища

середні родовища

2

малі родовища

Км Дн

Дн

ГОРЮЧІ КР природний газ

нафта

ВУГІЛЛЯ

РУДИ руди заліза

руди марганцю

руди титану

вугілля кам'яне

КАМ'ЯНОВУГІЛЬНІ

НАФТОГАЗОНОСНІ РЕГІОНИ 1 2 3

Східний нафтогазоносний регіон Західний нафтогазоносний регіон

Дн ЛВ

4

Донецький Львівсько-Волинський

3

Південний нафтогазоносний регіон

ЗАЛІЗНОРУДНІ БАСЕЙНИ Км КР Кч

Нк

нафта та газ

Кременчуцький

МАРГАНЦЕВОРУДНІ Нк

Кч

Нікопольський

Криворізький Керченський

5


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування кам’яного вугілля за областями України у 2016 р., тис. т

КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ

6

Волинська область

966 2

років

715

Забезпеченість видобування запасами

114 (0,3%)

Забезпеченість споживання запасами

3

років

Львівська область

8 527

18 409 1 588 (3,7%)

Дніпропетровська область

43 105

Луганська область

(19,8%)

(42,7%)

14 467 (33,6%)

Балансові запаси кам’яного вугілля за областями України станом на 01.01.2017 р., млн т

Донецька область

Обсяги видобування по Україні, тис. т

5

Обсяги видобування кам’яного вугілля в Україні за компаніями, які знаходяться на підконтрольній Україні території у 2016 р., тис. т7

Волинська область

69,0 (0,2%)

41 637,3

Львівська область

Харківська область

1 987,1 (4,8%)

14 309,9 (34,4%)

1 028,6 (2,5%) Дніпропетровська область

Загальні балансові запаси, млн т

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

Луганська область

18 409

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

10 705,8 (25,7%)

4 302

ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

13 537,0 (32,5%)

Донецька область

2 272

ДП «Селидіввугілля»

1 394

ДП «Львіввугілля»

Балансові запаси кам’яного вугілля в Україні за марками станом на 01.01.2017 р., млн т 4

Марка вугілля

13 002,3

Марка Д

2 3 4 5

6

7 849,0

Марка Г

6 635,1

Марка ДГ

6 089,3

Марка А

2 565,4

Марка Ж

2 564,8

Марка П

1 920,4

Марка К

Балансових запасів вугілля вистачить на 966 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2016 р. Балансових запасів вугілля вистачить на 715 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2016 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р.

1 010,9

Марка ПС

0,005

Марка ОВ

6

7

915

ДП «Мирноградвугілля»

548

ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське No1»

498

ТДВ «Шахта «Білозерська»

493

ДП «ВК «Краснолиманська»

443

ДП «Шахта ім.М.С.Сургая»

341

ДП «Торецьквугілля»

280

ПАТ «Лисичанськвугілля»

196

ДП «Волиньвугілля»

185

ТДВ «ОП «Шахта ім. Св. Матрони Московської»

99

ПАТ «Шахта «Надія»

48

Компанії державного сектору Компанії приватного сектору

Джерело інформації про обсяги видобування вугілля у Донецькій, Луганській та Львівській областях – Держстат, у Волинській та Дніпропетровській областях – Міненерговугілля. Дані Міненерговугілля для усіх компаній, крім ДП «Львіввугілля» (інформація отримана з анкети компанії для Звіту ІПВГ), ДП «Волиньвугілля» (інформація отримана з анкети компанії для Звіту ІПВГ) та ПАТ «Шахта «Надія» (інформація за маркшейдерськими вимірами)

7


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування кам’яного вугілля в Україні за компаніями, які знаходяться на тимчасово неконтрольованій території України8 у 2016 р., тис. т9 ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу»

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

3 502

ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит»

45

2 306

ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит»

2 225

ПАТ «Краснодонвугілля»

29

Забезпеченість видобування запасами

років12

Забезпеченість споживання запасами

років13

1 613

ПАТ «Шахтоуправління «Донбас»

1 547 Компанії державного сектору

ДП «Первомайськвугілля»

Експорт кам’яного вугілля за країнами у 2016 р.9

186

Імпорт кам’яного вугілля за країнами у 2016 р.10

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис. т продукції, млн дол. США 520,6

Всього Словаччина

262,0

Туреччина

124,9

Росія Польща

7,1

81,8

7,5

Обсяг імпортованої продукції, тис. т

44,8

Всього

26,9

Росія США

15 647,6 10 438,1 1 809,6

Сумська область

32 380 (3,6%)

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

73 051 (8,1%)

1 464,6

Полтавська область

Львівська область

338 473 320 206

(37,4%)

Харківська область

(35,4%)

Івано-Франківська область

906,0

905 623

55 119

Інші (6,1%) області

32 127 (3,5%)

211,0

Канада

841,9

94,4

ПАР

770,7

46,7

Загальні балансові запаси, млн куб. м

АР Крим

16 761 (1,9%) 22,9

1,4

Боснія і Герцеґовина

13,2

1,1

Австралія

724,8

79,1

Молдова

11,6

0,6

Казахстан

551,3

75,6

4,1

0,2

Інші країни

511,2

51,7

Інші країни

Балансові запаси природного газу за областями України станом на 01.01.2017 р., млн куб. м14

Компанії приватного сектору

Шельф Чорного моря

37 506 (4,1%)

Обсяги видобування природного газу за областями України у 2016 р., млн куб. м15 Сумська область

430 (2,1%) Львівська область

627 (3,1%)

Полтавська область

8 303 (41,4%)

Івано-Франківська область

20 037 8

9

10 11

8

Територія, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (скорочено - тимчасово неконтрольована територія). Перелік таких територій визначений Розпорядженням КМУ «Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» № 1085 від 07.11.2014 р. Дані Міненерговугілля для усіх компаній, крім ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (інформація за маркшейдерськими вимірами), ДП «Первомайськвугілля» (інформація за маркшейдерськими вимірами) Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

402 (2,0%)

Інші області

104 (0,5%)

9 364 (46,7%)

Харківська область

Дніпропетровська область 546 (2,7%)

Луганська область 261 (1,3%)

Обсяги видобування по України, млн куб. м 12 13 14 15

Балансових запасів природного газу вистачить на 45 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2016 р. Балансових запасів природного газу вистачить на 29 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2016 р. ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р. ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р.

9


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування природного газу в Україні за окремими компаніями у 2016 р., млн куб. м16

НАФТА ТА ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ

ПАТ «Укргазвидобування»

14 605,1 1 626,4

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

61

Забезпеченість видобування запасами

років19

614,9

ТОВ «Енергосервісна компанія «Еско-Північ»

Забезпеченість споживання запасами

років20

295,4

ПАТ «Природні ресурси»

233,9

СП «Полтавська газонафтова компанія»

Балансові запаси нафти за областями України станом на 01.01.2017 р., тис. т21

192,7

ТОВ «Куб-газ» ЗАТ «Девон»17

75

1 299,0

ПАТ «Укрнафта»

167,9 Чернігівська область

124,4

ТОВ «Перша українська газонафтова компанія»

111,2

ПрАТ «Укргазвидобуток»

111,2

ТОВ «Енергія-95»

90,1

ТОВ «Надра-Геоінвест»

88,6

ТОВ «Системойлінженерінг»

74,8

Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (без права юридичної особи)

57,6

ТОВ «Пром-Енергопродукт»

30,6

Інші

18 244

9 711 (8,0%) 21 641 (17,9%)

Львівська область

Сумська область

(15,1%)

24 346

Полтавська область

(20,1%)

21 087 (17,4%)

Івано-Франківська область

26 095 (21,5%)

121 124

Інші області

Загальні балансові запаси нафти, тис. т 308,6

Балансові запаси газового конденсату за областями України станом на 01.01.2017 р., тис. т22

Імпорт природного газу за країнами у 2016 р.18 Обсяг імпортованої продукції, млрд куб. м

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

Чернігівська область

1 892 (3,8%) 10,9

Всього

2 190,8 Львівська область

Німеччина Франція Велика Британія

0,8

Польща

0,8

Інші країни

507,4

2,5 2,0

1,6

724 (1,5%)

654,8

3,2

Швейцарія

49 161

397,1

17 18

10

Обсяги видобування природного газу вказані на основі інформації, отриманої від видобувних компаній Дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

9 273

26 627

Полтавська область

(18,9%)

(54,2%)

Івано-Франківська область 1 495 (3,0%)

Харківська область

Дніпропетровська область

867 (1,8%) Інші області

591 (1,2%)

166,7

Загальні балансові запаси газового конденсату, тис. т

147,3 317,5 19

16

6 216 Сумська (12,6%) область

20 21 22

АР Крим

1 476 (3,0%)

Балансових запасів природного газу вистачить на 75 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2016 р. Балансових запасів природного газу вистачить на 61 рік, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2016 р. ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р. ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р.

11


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування нафти за областями України у 2016 р., тис. т23 Чернігівська 278 область (17,2%)

Обсяги видобування нафти в Україні за окремими компаніями у 2016 р., тис. т25 1 443,2

ПАТ «Укрнафта»

717 (44,3%)

ПАТ «Укргазвидобування»

Сумська область

102,4

СП «Полтавська газонафтова компанія»

133 Львівська (8,2%) область

159 (9,8%)

277 (17,1%)

Івано-Франківська область

34,3

Українсько-Канадське СП «Каштан Петролеум ЛТД»

Полтавська область

1 619

Інші області 55 (3,4%)

Загальні обсяги видобування нафти, тис. т

12,3

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

5,8

ТОВ «Східний геологічний союз»

5,3

Обсяги видобування газового конденсату в Україні за окремими компаніями у 2016 р., тис. т26 ПАТ «Укргазвидобування»

Обсяги видобування газового конденсату за областями України у 2016 р., тис. т24

380,9 72,4

ПАТ «Укрнафта» ПрАТ «Нафтогазвидобування»

Сумська область

Чернігівська область 6 (0,9%)

55,5

ПАТ «Природні ресурси»

23 (3,6%)

40,9

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

24,4

Харківська область

Івано-Франківська область

645

1 (0,2%)

Полтавська область

411 (63,7%)

193 (29,9%)

ТОВ «Енергосервісна компанія «Еско-Північ» Луганська область 3 (0,5%)

Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

Імпорт сирої нафти за країнами у 2016 р.27 Обсяг імпортованої продукції, тис т

25

24

12

ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р. ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р.

11,1

Дніпропетровська область

8 (1,2%)

Загальні обсяги видобування газового конденсату, тис. т

23

21,9

26 27

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

Всього

516,0

173,7

Казахстан

502,4

168,1

Румунія

13,2

Росія

0,4

0,2

Інші країни

0,0

0,0

5,4

Обсяги видобування нафти вказані на основі інформації, отриманої від видобувних компаній Обсяги видобування газового конденсату вказані на основі інформації, отриманої від видобувних компаній Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

13


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування руд заліза в Україні за окремими компаніями у 2016 р., тис. т32

РУДИ ЗАЛІЗА

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

120 28

років

139

Забезпеченість видобування запасами

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

Забезпеченість споживання запасами

29

років

27 864,0 27 368,7

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

25 823,4

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

24 935,0

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Балансові запаси руд заліза за областями України станом на 01.01.2017 р., млн т30

ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»

12 989,0

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»

5 420,9

21 198,0

ПрАТ «Суха Балка»

Полтавська область

11 881,0 4 961,5 4 358,0 2 630,3

(27,5%) Кіровоградська область

340,0 (1,7%)

10 321,8

Дніпропетровська область

(52,3%)

Донецька область

Запорізька область

АР Крим

Експорт руд та концентратів заліза (неагломерованих) за країнами у 2016 р.33

19 725,8

283,5 (1,4%) 2 490,9 (12,6%)

Загальні балансові запаси руд заліза, млн т

868,7 (4,4%)

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис. т продукції, млн дол. США 24 091,6

Всього

Обсяги видобування руд заліза за областями України у 2016 р., млн т31

Китай

40,9 Полтавська (24,9%) область

164,1

5,7 (3,5%)

113,1 (68,9%)

Дніпропетровська область

Запорізька область

4,4 (2,7%)

936,4 463,2

11 692,7

Польща

4 062,5

161,2

Чехія

3 968,4

145,8

Словаччина

Кіровоградська область

Імпорт руд та концентратів заліза (неагломерованих) за країнами у 2016 р.34

2 033,0

Обсяг імпортованої продукції, тис. т

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

Всього

1 685, 9

70,7

Росія

1 685,9

70,7

Інші країни

0,03

0,01

76,9

Румунія

980,5

45,3

Австрія

452,7

10,5

Сербія

337,7

13,7

Угорщина

244,4

9,1

Інші країни

319,7

10,8

Загальні обсяги видобування руд заліза, млн т 28 29 30 31

14

Балансових запасів руд заліза вистачить на 120 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2016 р. Балансових запасів руд заліза вистачить на 139 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2016 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р.

32 33 34

Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

15


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Експорт руд та концентратів заліза (агломерованих) за країнами у 2016 р.35

Імпорт руд та концентратів заліза (агломерованих) за країнами у 2016 р.36 Обсяг імпортованої продукції, тис. т

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис. т продукції, млн дол. США

РУДИ ТИТАНУ

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

н/д

15 111,7

Всього Китай

2 999,0

Австрія

2 844,1

890,8 164,1 169,0

Німеччина

1 707,4

Японія

1 406,1

76,3

Сербія

1 337,4

83,9

Словаччина

1 322,4

82,8

Інші країни

Всього

78,8

5,3

Росія

78,8

5,3

Інші країни

0,0002

років38

Забезпеченість споживання запасами

0,0005

Запаси руд титану в Україні у 2016 р., тис. т39

98,8

3 494, 8

н/д

Забезпеченість видобування запасами

років37

2 500 (29,8%)

215,7

8 400

РУТИЛ

5 900 (70,2%) ІЛЬМЕНІТ

тис. т

Обсяги виробництва концентрату титанового в Україні та світі у 2016 р., тис т 5 860

Ільменіт

Обсяги виробництва концентрату титанового в Україні

440 тис. т

350

743

Рутил

90 Обсяги виробництва концентрату титанового в світі Обсяги виробництва концентрату титанового в Україні

376,9 тис. т Обсяги реалізації концентрату титанового ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» з них реалізовано на внутрішньому ринку 157,2 тис. т експортовано 219,7 тис. т

37

38 35 36

16

Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

39

У Звіті ІПВГ за 2016 рік забезпеченість видобування запасами руд титану не була порахована у зв’язку з відсутністю необхідних даних з надійних джерел інформації У Звіті ІПВГ за 2016 рік забезпеченість споживання запасами руд титану не була порахована у зв’язку з відсутністю необхідних даних з надійних джерел інформації Дані Геологічної служби США: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf

17


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Експорт руд та концентратів титану за країнами у 2016 р.40

Імпорт руд та концентратів титану за країнами у 2016 р.41

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис. т продукції, млн дол. США 463,4

Всього Росія

84,4 29,7

195,7

Чехія

77,0

Китай

69,1

США

42,9

Туреччина

39,8

10,4

Обсяг імпортованої продукції, тис. т

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

Всього

0,160

Сенґал

0,158

Інші країни

0,002

РУДИ МАРГАНЦЮ 752 років42

0,095

574

Забезпеченість видобування запасами

0,087 0,008

Балансові запаси руд марганцю за областями України станом на 01.01.2017 р., млн т44

5,0 15,4 7,0

Франція

8,5

0,9

Корея

5,6

3,3

Японія

3,9

2,3

595,4 Інші країни

Забезпеченість споживання запасами

років43

20,8

(27,3%)

10,4

Херсонська область 6,0 (0,3%)

Дніпропетровська область

1 578,2 (72,4%)

2 179,6

Запорізька область

Загальні балансові запаси руд марганцю, млн т

Обсяги видобування руд марганцю в Україні за окремими компаніями у 2016 р., тис. т45 Всього

2 874,1

ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»

1 608,1

ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (МГОК) ТОВ «Ландшафт»

42 43 40 41

18

Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

44 45

1 187,0 79,0

Балансових запасів руд марганцю вистачить на 752 роки, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2016 р. Балансових запасів руд марганцю вистачить на 574 роки, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2016 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р.

19


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Експорт руд та концентратів марганцю за країнами у 2016 р.46

Імпорт руд та концентратів марганцю за країнами у 2016 р.47

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис. т продукції, млн дол. США

Обсяг імпортованої продукції, тис. т

ГЛИНИ ВОГНЕТРИВКІ

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

114 років47

61,0

Всього

2,8

957,1

Всього

Росія

24,1

1,1

Гана

Угорщина

22,3

1,0

Росія

241,1

ПАР

214,4

Словаччина Чехія Польща

0,5

9,9 3,7 1,1

0,2 0,1

132,0

71,5

Інші країни

41,2

років48

Забезпеченість споживання запасами

43,4

388,9

Австралія

740

Забезпеченість видобування запасами

24,0

Балансові запаси глин вогнетривких за областями України станом на 01.01.2017 р., млн т49

35,6 19,0 9,9

Сумська область

1,3 (0,2%) Черкаська 45,5 область (7,4%)

59,8

Дніпропетровська область

(9,7%)

Запорізька область 37,0 (6,0%)

474,0

617,6

Донецька область

(76,7%)

Загальні балансові запаси глин вогнетривких, млн т

Обсяги видобування глин вогнетривких в Україні за 2007–2016 рр., тис. т50

48 49 46 47

20

Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

50 51

6 207

4 971

2 612

3 238

5 098

5 503

4 449

4 969

4 594

5414

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Балансових запасів глин вогнетривких вистачить на 114 роки, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2016 р. Балансових запасів глин вогнетривких вистачить на 740 роки, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2016 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р.

21


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування глин вогнетривких за областями України у 2016 р., тис. т

ГЛИНИ ТУГОПЛАВКІ н/д

5 414,1 5 196,7 Запорізька область 217,4 (4,0%)

Експорт глин вогнетривких за країнами у 2016 р.52

(96,0%)

Донецька область

Імпорт глин вогнетривких за країнами у 2016 р.53

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис. т продукції, млн дол. США 4 579,6

Всього Італія Іспанія

170,1

1 473,0

54,4

1 057,1

36,8

Загальні обсяги видобування глин вогнетривких, тис. т

Обсяг імпортованої продукції, тис. т

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

Всього

0,65

0,423

Німеччина

0,608

0,408

Росія

0,041

н/д

Забезпеченість видобування запасами

років54

років55

Обсяги видобування глин тугоплавких за областями України у 2016 р., тис. т

Балансові запаси глин тугоплавких за областями України станом на 01.01.2017 р., млн т56 Чернігівська область 1,2 (1,5%) Хмельницька область 0,2 (0,2%) Закарпатська область

Сумська область

4,2 (5,0%)

40,2

Полтавська область

0,7 (0,8%)

Луганська область

Загальні обсяги видобування глин тугоплавких, тис. т

9,3 (11,2%) 13,9 (16,7%)

Чернівецька область 1,7 (2,0%)

52,1 Донецька (62,6%) область

37,7

0,013

(93,8%)

Росія Польща Туреччина Інші країни

847,4

27,1

346,6

14,1

252,7

13,2

602,9

Польща

0,001

0,001

Забезпеченість споживання запасами

Закарпатська область

Донецька область

2,5 (6,2%)

83,3 Загальні балансові запаси глин тугоплавких, млн т

24,5

Обсяги видобування глин тугоплавких в Україні за 2007–2016 рр., тис. т57

54

55

52 53

22

Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дані Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/

56 57

471

603

162

702

968

851

835

307

0,55

40,2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

У Звіті ІПВГ за 2016 рік забезпеченість видобування запасами глин тугоплавких не була порахована у зв’язку з відсутністю необхідних даних з надійних джерел інформації У Звіті ІПВГ за 2016 рік забезпеченість споживання запасами глин тугоплавких не була порахована у зв’язку з відсутністю необхідних даних з надійних джерел інформації Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р.

23


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Обсяги видобування піску кварцового за областями України у 2016 р., тис. т62

ПІСОК КВАРЦОВИЙ н/д

н/д

Забезпеченість видобування запасами

років58

Рівненська область

Забезпеченість споживання запасами

років59

Львівська область

Львівська область

Івано-Франківська область

3,4 (1,5%)

346,6 (36,0%)

23,1 (2,4%)

Сумська область

1,8 (0,8%)

1,9 (0,8%) 99,5

Тернопільська область 0,5 (0,2%)

0,2 (0,1%)

961,9

Запорізька область

Київська область

30,9 (13,6%)

Харківська область

Загальні обсяги видобування піску кварцового, тис. т

18,9

3,3 (1,4%)

284,6 (29,6%)

Херсонська область

(8,3%) Житомирська область

13,1 (1,4%)

Донецька область 6,3 (0,7%)

Чернігівська область Рівненська область

249,5 Чернігівська (25,9%) область

27,8 (2,9%)

Балансові запаси піску кварцового за областями України станом на 01.01.2017 р., млн т60 Волинська область 2,1 (0,9%)

10,9 (1,1%)

Житомирська область

(43,7%)

Харківська область

Хмельницька область

0,3 (0,1%)

Чернівецька область

5,9 (2,6%) 27,8 Запорізька область Херсонська область

227,7

24,6

(12,2%)

Донецька область

(10,8%)

5,8 (2,6%)

АР Крим

Загальні балансові запаси піску кварцового, млн т

0,7 (0,3%)

Обсяги видобування піску кварцового в Україні за 2007–2016 рр., тис. т61

58

59

60 61

24

1 290

1 715

878

1 862

1 326

1 131

1 085

737

656

962

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

У Звіті ІПВГ за 2016 рік забезпеченість видобування запасами піску кварцового не була порахована у зв’язку з відсутністю необхідних даних з надійних джерел інформації У Звіті ІПВГ за 2016 рік забезпеченість споживання запасами піску кварцового не була порахована у зв’язку з відсутністю необхідних даних з надійних джерел інформації Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р. Дані ДНВП «Геоінформ України», Щорічник Мінеральні ресурси України, 2017 р. Дані включають обсяги видобування піску кварцого і ліпариту.

62

Дані ДНВП «Геоінформ України», «Державний баланс запасів корисних копалин України», 2017 р.

25


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Середні загальні тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами українським споживачам, без ПДВ,

Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу і точок виходу з ГТС України з 01.01.2016 р.,

грн/тис. куб. м65

без ПДВ, дол. США/тис. куб. м за добу66

Обсяги транзиту та транспортування природного газу для споживачів України магістральними газопроводами у 2012–2016 рр.,

+4,0%

01.04.2015–30.06.2015

млрд куб. м63

615,1

656,2

294,4

Транспортування споживачам України, млрд куб. м Транзит територією України, млрд куб. м

12,47

Будінце

12,47

Валуйки

12,47

Германовичі

12,47

Кобрин

12,47

Мозир

12,47

Писарівка 1 400

12,47

Суджа 1 200

12,47

Суджа 1 400

12,47

387,8

01.07.2015–30.09.2015

615,1

663,5

275,7 +22,5%

133,1

Берегдароц

361,8

130,2 452,4

01.10.2015–31.03.2016

111,8 100,3

97,5

86,1

84,3

82,2

48,8

44,1

01.01.2016–31.12.2016

38,1

2013

30,4

2014

219,0

615,1

732,7

–7,0%

29,6

2015

689,1

513,7

67,1

62,2

2012

615,1

236,7

Тариф для споживачів на «прямих трубах», грн/тис. куб. м

2016

Середньозважений тариф на розподіл природного газу («облгази»), грн/тис. куб. м

Обсяги транзиту та транспортування нафти магістральними нафтопроводами ПАТ «Укртранснафта» у 2009–2016 рр., млн т64

Середньозважений тариф на транспортування магістральними газопроводами ПАТ «Укртрансгаз», грн/тис. куб. м

Транспортування на НПЗ України, млн т

Ужгород

32,8

Олексіївка

32,16

Берегове

31,03 28,99

Текове

25,73

Дроздовичі Устилуг

25,73

12,47

Транзит, млн т 38,0

Гребеники (ШДКРІ)

30,0 29,0 25,0 20,0 18,0

–12,3% 18,0

18,0

16,9

16,6

16,0

15,0

15,0

63 64

26

2011

16,74

Гребеники (АТІ)

16,74

Тариф для точки виходу, дол. США/тис. куб. м за добу 3,0

2010

Ананьїв

Тариф для точки входу, дол. США/тис. куб. м за добу

13,8

10,0 7,0

2009

21,33

15,2

15,0 9,0

23,12

Орлівка

2012

2,0

2013

1,9

2014

Річний звіт ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за 2016 р. Річні звіти ПАТ «Укртранснафта» за 2009–2014 рр., Річний звіт ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за 2016 р.

1,6

2015

1,4

2016

65 66

Постанова НКРЕКП № 3159 від 29.12.2015 р. Постанова НКРЕКП № 3158 від 29.12.2015 р.

27


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Тарифи на транспортування нафти магістральними нафтопроводами ПАТ «Укртранснафта» у 2016 р.67 201,9

32 км Держкордон з Білоруссю – Одеський НПЗ

181,7 177,4

МНТ «Південний» – НПК «Нафтохімик Прикарпаття»

164,5 169,1

ПЗД «Одеса» – НПК «Нафтохімик Прикарпаття»

158,6 166,8

МНТ «Південний» – НПК «Галичина»

157,0 160,1

ПЗД «Одеса» – НПК «Галичина»

152,2 146,0

н/н «М. Павлівка» – Одеський НПЗ

142,3 144,8

НПС «Гнідинці» – Одеський НПЗ

141,5 133,4

ЛВДС «Глтнсько-Розбишівська – Одеський НПЗ

133,2 123,2 119,0

32 км Держкордон з Білоруссю – НПК «Нафтохімик Прикарпаття»

112,6

32 км Держкордон з Білоруссю – НПК «Галичина»

118,6 107,9 115,2

ПЗД «Одеса» – Кременчуцький НПЗ

101,6 97,1

НПС «Долина» – НПК «Галичина»

101,3

МНТ «Південний» – Кременчуцький НПЗ

111,1 53,4

н/н «М. Павлівка» – Кременчуцький НПЗ

Тарифи транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами ДП «ПрикарпатЗахідтранс» у 2016 р., грн/т нетто (без ПДВ)68 Держкордон України – Новоград-Волинський НП, НБ

+11,1%

24,4 39,7

Держкордон України – ЛВДС-5С, АНП +7,8%

87,2

Держкордон України – Мукачево НБ +6,6%

+6,2%

Доходи та фінансовий результат діяльності операторів газо- та нафтотранспортної систем

+5,2%

+2,6%

ПАТ «Укртрансгаз»69

ПАТ «Уктранснафта»70 82,2

+2,3%

18,0 16,9

16,6 15,2

67,1

62,2

38 387,6

+0,2%

3 330

+3,5%

25 030,1

3 505

2 876 2 321

–5,1%

14 265,6

–6,3%

2014

+4,6%

2015

2016

2013

2014

2015 1 610,0

–8,8% –777,0

2016

1 519,3

688,7

–30,3%

76,6

–4 307,2 –54,0

52,2

НПС «Гнідинці» – Кременчуцький НПЗ

–31,0%

75,7 41,1

ЛВДС «Глтнсько-Розбишівська – Кременчуцький НПЗ

–39,2%

67,6 28,8

НПС «Долина» – НПК «Нафтохімик Прикарпаття»

2013

2014

2015

2016

Обсяги транзиту природного газу, млрд куб. м

Обсяги транспортування та транзиту нафти, млн т

Доход від основної діяльності, млн грн

Доход від основної діяльності, млн грн

Чистий прибуток, млн грн

Чистий прибуток, млн грн

–45,5%

52,8 26,4

ЛВДС «Глтнсько-Розбишівська – НПС «Гнідинці»

–6 136,3

–54,6%

58,2 Тариф 2016, грн/т нетто (без ПДВ) Тариф 2015, грн/т нетто (без ПДВ)

68 69 67

Постанова НКРЕКП № 2362 від 23.12.2016 р.

28

70

Постанова НКРЕКП № 809 від 09.07.2017 р. Фінансова звітність ПАТ «Укртрансгаз» за 2014–2016 рр. http://utg.ua/utg/about-company/reports.html Річні звіти ПАТ «Укртранснафта» за 2009–2016 рр.

29


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Результати звірки платежів за видобувними галузями, млн грн

ПЛАТЕЖІ ВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

91 918,5

Всього

91 924,0 81 239,2

Нафта та газ

Сумарні надходження від підзвітних видобувних галузей71 України в 2016 р., млн грн72 104 963,5

Всього Нафта та газ

81 239,4 4 709,5

Кам’яне вугілля

–0,0003%

–0,17%

4 717,6 5 969,8

Руди металів

–0,01%

+0,05%

5 967,0

89 574,5 Дані ДФС

Кам’яне вугілля

8 188,1

Руди металів

7 200,9

Дані компаній

Результати звірки за видами платежів, млн грн Сумарні надходження від підзвітних видобувних галузей за видами платежів, які підлягали звірці в 2016 р., млн грн73 Рентна плата за користування надрами

40 048,8

Податок на додану вартість

35 617,0

Рентна плата за користування надрами

35 611,5 34 762,6

Податок на додану вартість

34 759,5

Податок на прибуток підприємств

10 320,2

Податок на доходи фізичних осіб

5 188,0

ЄСВ

6 688,3

+0,01%

10 319,3

10 353,8

ЄСВ

+0,1%

5 184,0

5 440,8

4 374,3

Податок на доходи фізичних осіб

–0,5%

4 394,0

3 699,2 959,0

Екологічний податок Дивіденди та сплата частки чистого прибутку

+0,01%

36 991,0

Податок на прибуток підприємств

Плата за землю

+0,02%

Плата за землю

1 108,9

+0,03%

958,8 545,4

149,3

Частка сумарних платежів, щодо який успішно виконано звірку інформації за 2016 рік

Екологічний податок

544,9

Дивіденди та сплата частки чистого прибутку

152,0

+0,1%

152,0

0,0%

Дані ДФС Дані компаній

71

72 73

91,8%

95,1%

60,7%

86,5%

Видобувні галузі, всього

Нафта та газ

Кам’яне вугілля

Руди металів

Для цілей звірки платежів компанії, які працювали у галузях «Видобування сирої нафти», «Видобування природного газу» та «Транспортування нафти та природного газу» було об’єднано в категорію – нафтогазові компанії, або компанії галузі «Нафта та газ». Компанії, які працювали у галузях «Видобування руд заліза», «Видобування руд марганцю» та «Видобування руд титану» було об’єднано в категорію «Руди металів». Згідно з даними Державної фіскальної служби України (ДФС) Згідно з даними Державної фіскальної служби України (ДФС)

30

31


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ ТА БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ

ФІСКАЛЬНИЙ РЕЖИМ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Платежі видобувних компаній на соціальні та благодійні цілі за 2016 р., млн грн 2 087,5

Всього Кам’яне вугілля Руди металів Нафта та газ

РОЗПОДІЛ ПОДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ РІЗНИХ РІВНІВ (ЗГІДНО З БЮДЖЕТНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ)

1 066,0 830,9 190,5

Податок на прибуток підприємств у 2016 р.

Компанії з найбільшими витратами на соціальні та благодійні цілі за 2016 р., млн грн

Державний бюджет Всього

637,5

ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

183,4 118,8 68,3

ПАТ «Укрнафта»

28,2

ПрАТ «Центральний ГЗК»

27,7

ПрАТ «Інгулецький ГЗК»

26,3

ПАТ «Марганецький ГЗК»

26,1

ПрАТ «Північний ГЗК»

17,9

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»

17,4

Інші

Бюджет області, м.Києва

10%

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення у 2016 р. Державний бюджет

75%

Місцеві бюджети

0%

Рентна плата за користування надрами для в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; плата за землю у 2016 р. Державний бюджет

0%

83,0

Бюджет області, м.Києва 32

100%

853,0

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ПрАТ «Полтавський ГЗК»

Державний бюджет

2 087,5

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

ПАТ «Укргазвидобування»

90%

Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів у 2016 р.

25%

Бюджети місцевого самоврядування

100% 33


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів у 2016 р. Державний бюджет

Місцеві бюджети

100%

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів у 2016 р. Державний бюджет

0%

Місцеві бюджети

ПДВ у 2016 р. Державний бюджет

Місцеві бюджети

0%

Державний бюджет

0%

Місцеві бюджети

Плата за землю і податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2016 р.

55%

0%

100%

34

100%

Державний бюджет

0%

Місцеві бюджети

Державний бюджет

20%

25% Бюджети місцевого самоврядування

50%

50%

Військовий збір у 2016 р.

Екологічний податок у 2016 р. Обласні бюджети

Державний бюджет

Бюджет області, м.Києва

Мито у 2016 р.

100%

Державний бюджет

100%

Рентна плата за спеціальне використання води у 2016 р.

Бюджети об’єднаних територіальних громад, міські, сільські, селищні

100%

0%

Податок на доходи фізичних осіб у 2016 р. Державний бюджет

60%

Обласні бюджети

15%

25% Бюджети місцевого самоврядування

35


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

РЕГІОНАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ДЕРЖАВІ ВІД ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ,

МЛН ГРН

Івано-Франківська область

Луганська область

Чернігівська область

2 383,6

2 350,2

1 429,4

3,0%

2,9%

1,8%

Інші регіони

Львівська область

1 173,0

2 627,7

1,5%

3,3% Донецька область

2 759,0

Харківська область

3,4%

26 617,2

Сумська область

33,1%

4 598,9

5,7%

36

Дніпропетровська область

Полтавська область

11 132,1

25 426,2

13,8%

31,6%

37


Звіт ІПВГ України за 2016 р.

Список видобувних компаній, що надали інформацію для звірки

х

Список видобувних компаній, що не надали інформацію для звірки

РУДИ МЕТАЛІВ 1

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

1

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»

2

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

2

ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»

3

ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

3

ПрАТ «Суха Балка»

4

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»

5

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

6

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

7

ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»

8

ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»

9

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

10

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

НАФТА ТА ГАЗ 1

ПАТ «Укргазвидобування»

1

ДСД від 10.06.2002 р. No 3. Оператор – ТОВ «Карпатигаз» (30162340)

2

НАК «Нафтогаз України»

2

ДСД від 28.11.2000 р. No 1-Д21/008/2000 – уповноважена особа Полтавська філія ЗАТ «Девон» 26002442

3

ПАТ «Укрнафта»

3

Договір про спільну діяльність від 24.03.2004 р. No 493 – уповноважена особа ТОВ «Карпатигаз» 30162340

4

ПАТ «Укртрансгаз»

4

ДСД від 24.12.1997 р. No 999/97. Оператор – НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915)

5

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

5

СП «Бориславська нафтова компанія» в формі ТОВ

6

ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ»

7

ПАТ «Укртранснафта»

8

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

9

ПрАТ «Природні ресурси»

10

СП «Полтавська газонафтова компанія»

11

ТОВ «Куб-газ»

12

ТОВ «Перша українська газонафтова компанія»

13

ПрАТ «Укргазвидобуток»

14

ТОВ «Енергія-95»

15

КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ 1

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

1

ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит»

2

ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

2

ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит»

3

ДП «Селидіввугілля»

3

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

4

ДП «Львіввугілля»

4

ПрАТ «Краснодонвугілля»

5

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»

5

ПрАТ ДТЕК «Шахта Комсомолець Донбасу»

6

ДП «Мирноградвугілля»

6

ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька»

7

ПАТ «Лисичанськвугілля»

7

ДП «Первомайськвугілля»

Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (без права юридичної особи)

8

ДП «Шахта «Південнодонбаська No 3 Ім. М.С. Сургая»

16

ТОВ «Надра-Геоінвест»

9

ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське No 1»

17

ТОВ «Системойлінженерінг»

10

ДП «Торецьквугілля»

18

ТОВ «Пром-Енергопродукт»

11

ДП «Волиньвугілля»

19

СП «Каштан Петролеум ЛТД»

12

ТДВ «Шахта «Білозерська»

20

ДСД від 21.07.1997 р. No 23-3/97-84Б-97 – уповноважена особа ТОВ «Газ-МДС» 24253556

21

ДСД від 19.01.1999 р. No 35/4. Оператор – НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (135390)

22

ТОВ «Парі»

23

ТОВ «Східний геологічний союз»

38

Список видобувних компаній, які добровільно надали інформацію

НАФТА ТА ГАЗ 1

ТОВ «Західгазінвест»

4

СП українсько-американське "УкрКАРПАТОЙЛ" (як ТОВ)

2

ТОВ «Західнадрасервіс»

5

ДСД від 07.09.2001 р. Дод. No 4 до дог. No 35/4. Оператор – ПрАТ «Галс-К» (31566427)

3

ПП «Нордік»

6

ДСД від 11.11.1999 р. No 35/176. Оператор – НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (5398533)

39


2016 This report is abbreviated version of National EITI Report of Ukraine 2016 and intended solely for presentation purpose. For detailed information use National EITI Report of Ukraine 2016.

EITI REPORT OF UKRAINE The abbreviated version

41


EITI Report of Ukraine 2016

May 2018

EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI): INFORMATION ON THE INITIATIVE AND HISTORY OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Publication of Ukraine’s third national EITI Report

THE DEVELOPMENT OF EITI IN UKRAINE

July 2017 The first validation of Ukraine by the EITI International Secretariat

February 2017 Publication of Ukraine’s second national EITI Report, which cover two calendar years and additional extractive industries

INFORMATION ON THE INITIATIVE The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a global Standard that has the main purpose of promoting the transparency of revenues of a state from natural resources. The countries implementing the EITI Standard should disclose the information on tax and other payments received by the state from natural resources extractive companies, the procedures for granting permits (licenses) for the use of natural resources and other information related to the use of natural resources.

December 2015 Publication of Ukraine’s first national EITI Report

The governance and control over the EITI implementation in a given country are executed by a Multi-Stakeholder Group (MSG), which should include the representatives of the government, business and civil society. Ukraine also has the EITI National Secretariat, which provides administrative support and coordinates the activities of the EITI implementation in Ukraine.

31 July 2015 The agreement with the Independent Administrator was concluded. The preparation of Ukraine’s first EITI Report began

16 June 2015 Parliament passed the Law of Ukraine No. 521-VIII “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Ensuring the Transparency in the Extractive Industries”

More information on EITI in Ukraine can be found on the website www.eiti.org.ua

17 October 2013 Ukraine was accepted as an EITI Candidate Country

10 October 2012 The EITI Multi-Stakeholder Group in Ukraine was created, which includes representatives of the government, business and civil society, on an equal basis

EITI IN UKRAINE SUPPORT BY:

30 September 2009 Ukraine committed to implement the EITI, having approved the Resolution No. 1098 of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Ukraine’s Accession to the Extractive Industries Transparency Initiative”

World Bank

THE SCOPE OF EITI REPORT OF UKRAINE 2016 mining of coal extraction of crude oil

International Renaissance Foundation

extraction of natural gas mining of iron ores mining of titanium ores mining of manganese ores USAID

mining of fire clays1 mining of high-melting clays1

German and UK Governments through the “Good Financial Governance” Project implemented by the federal enterprise Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

42

mining of quartz sand (for the purposes of production of glass)1 transportation of oil and natural gas 1

In 2016, based on the results of scoping study and analysis of the information received from the State Fiscal Service of Ukraine, the scope of the EITI Report covered 60 extractive companies, which paid more than 99% of tax revenues to the Consolidated Budget of Ukraine and Pension Fund from extractive industries. Overall, only 45 of 60 large mining companies provided response to a request distributed for the purposes of preparation of the Report. In addition, the Independent Administrator received a response from 6 extractive companies that provided data to the EITI Report on a voluntary basis.

In accordance with the decision of the MSG, no reconciliation of payments were made for companies operating in the three mining industries such as mining of fire clays, high-melting clays, and quartz sand

43


EITI Report of Ukraine 2016

BRIEF OVERVIEW OF UKRAINE’S EXTRACTIVE INDUSTRIES

According to Geoinform of Ukraine SRPE, as of the beginning of 2017, more than 20 thousand ore deposits and shows containing 117 types of minerals have been identified in Ukrainian territory, approximately half of which are of commercial value and are registered in the State Registry of Mineral Reserves.

CLAYS AND SAND quartz sand

large deposits

middle sized deposits

small deposits

fire clays

large deposits

LV middle sized deposits

small deposits

1

high-melting clays

large deposits

middle sized deposits

2

small deposits

KM DN

DN

FOSSIL FUELS KR natural gas

oil

COAL

METAL ORES iron ores

manganese ores

titanium ores

hard coal

COAL BASINS

OIL AND GAS REGIONS 1 2 3

East oil and gas region West oil and gas region

DN LV

Lviv-Volyn basin

3

IRON ORES BASINS

44

Donetsk Basin

South oil and gas region

КM Kremenchuh basin КR Kryvyi Rih basin КCH Kerchensky basin

NK

oil and natural gas

MANGANESE BASINS NK

KCH

Nikopol basin

45


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of coal mining in Ukraine, by regions in 2016, thousand tonnes

COAL

6

Volyn region

966

715

Reserves for extraction

2

years

3

years

114 (0.3%) Reserves for consumption

Lviv region

8,527

18,409 1,588 (3.7%)

Dnipropetrovsk region

43,105

Luhansk region

(19.8%)

(42.7%)

14,467 (33.6%)

Balance reserves of coal, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mln tonnes

Volumes of coal mining by the companies located in the territory controlled by Ukrainian government in 2016, thousand tonnes7

69.0 (0.2%) Lviv region

Kharkiv region

DTEK Pavlogradugol PrJSC

1,987.1 (4.8%)

14,309.9

Luhansk region

(34.4%)

1,028.6 (2.5%) Dnipropetrovsk region

Overall balance reserves, mln tonnes

18,409

Shakhtoupravlinnia Pokrovske PJSC

10,705.8

4,302

DTEK Dobropolyeugol LLC

2,272

(25.7%)

13,537.0 (32.5%)

Selydivvuhillia SE

Donetsk region

1,394

Lvivvuhillia SE

Balance reserves of coal, by categories as of 01.01.2017, mln tonnes

4

Coal type

13,002.3

‘Д’ - type

7,849.0

‘Г’ - type

6,635.1

‘ДГ’ - type

6,089.3

‘А’ - type

2,565.4

‘Ж’ - type

2,564.8

‘П’ - type

1,920.4

‘К’ - type

1,010.9

‘ПС’ - type

0.005

‘ОВ’ - type

6 2 3 4 5

46

Volumes of coal mining in Ukraine, thousand tonnes

5

Volyn region

41,637.3

Donetsk region

Balance reserves of coal will cover extraction for 966 years, if the volumes of extraction are on the same level as in 2016 Balance reserves of coal will cover consumption for 715 years, if the volumes of consumption are on the same level as in 2016 Geoinform of Ukraine SRPE, State Balance Sheet of Mineral Resources of Ukraine 2017 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017

7

915

Myrnohradvuhillia SE

548

Shakhtoupravlinnia Pivdennodonbaske No 1 SE

498

Mine Bilozerska ALC

493

Vuhilna kompaniia Krasnolymanska SE

443

Mine named after M. S. Surgaia SE

341

Toretskvuhillia SE

280

Lysychanskvuhillia PJSC

196

Volynvuhillia SE

185

Orendne pidpryiemstvo Mine named after St. Matrona Moskovska ALC

99

Mine Nadiia PJSC

48

Public sector companies Private sector companies

Data source for volumes of coal mining in Donetsk, Luhansk, and Lviv regions is the State Statistics Service, data source for coal mining in Volyn and Dnipropetrovsk regions is the Ministry of Energy and Coal Industry Data from the Ministry of Energy and Coal Industry for all companies except for Lvivvuhillia SE (the information received from the company’s questionnaire for the EITI Report), Volynvuhillia SE (the information received from the company’s questionnaire for the EITI Report) and Mine Nadiia PJSC (the information received from mine surveying measures)

47


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of coal mining by companies located in the temporarily uncontrolled territory of Ukraine8 in 2016, thousand tonnes9 DTEK Mine Komsomolets Donbassa PrJSC

NATURAL GAS

3,502

DTEK Sverdlovanthracite LLC

45

2,306

DTEK Rovenkyanthracite LLC

2,225

Krasnodonvuhillia PrJSC

29

Reserves for extraction

years12

Reserves for consumption

years13

1,613

Shakhtoupravlinnia Donbas PJSC

1,547 Public sector companies

Pervomaiskvuhillia SE

186

Export of coal, by country in 20169

Import of coal, by country in 201610

Volume of exported Cost of exported products, thousand tonnes products, mln USD 520.6

Total Slovakia

262.0

Turkey

124.9

Russia Poland

7.1

81.8 22.9

7.5 1.4

Volume of imported products, thousand tonnes

44.8

Total

26.9

Russia USA

Sumy region

32,380 (3.6%)

Cost of imported products, mln USD

15,647.6 10,438.1

73,051

1,809.6

Lviv region

Poltava region

338,473 320,206

(37.4%)

Kharkiv region

(35.4%)

(8.1%)

1,464.6

Ivano-Frankivsk region

906.0

905,623

55,119

Other (6.1%) regions

32,127 (3.5%)

211.0

Canada

841.9

94.4

Republic of South Africa

770.7

46.7

Balance reserves of the natural gas in Ukraine, mcm

Crimea AR

16,761 (1.9%) Black sea shelf

Bosnia and Herzegovina

13.2

1.1

Australia

724.8

79.1

Moldova

11.6

0.6

Kasakhstan

551.3

75.6

4.1

0.2

Other

511.2

51.7

Other

Balance reserves of the natural gas, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mcm14

Private sector companies

37,506 (4.1%)

Volumes of natural gas extraction in Ukraine, by regions in 2016, mcm15 Sumy region

430 (2.1%) Lviv region

627 (3.1%)

Poltava region

8,303 (41.4%)

Ivano-Frankivsk region

20,037 8

9

10 11

The territory, where the Ukrainian state authorities temporarily do not exercise power (briefly – temporarily uncontrolled territory). The list of territories is determined by Resolution of the CMU “List of settlements in the territory of which the state authorities temporarily do not exercise their powers”No 1085 dated November 7, 2014 Data from the Ministry of Energy and Coal Industry for all companies except for Shakhtoupravlinnia Donbas PJSC (the information received from mine surveying measures), Pervomaiskvuhillia SE (the information received from mine surveying measures). State Statistics Service of Ukraine data: http://www.ukrstat.gov.ua/ State Statistics Service of Ukraine data: http://www.ukrstat.gov.ua/

48

402 (2.0%)

Other regions

104 (0.5%)

9,364 (46.7%) Dnipropetrovsk region 546 (2.7%)

Kharkiv region Luhansk region 261 (1.3%)

Volumes of natural gas extraction in Ukraine, mcm 12 13 14 15

Balance reserves of natural gas will cover extraction for 45 years, if the volumes of extraction are on the same level as in 2016 Balance reserves of natural gas will cover consumption for 29 years, if the volumes of consumption are on the same level as in 2016 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017

49


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of natural gas extraction by individual companies in 2016, mcm16 Ukrgazvydobuvannia PJSC

1,626.4

Naftogazvydobuvannia PrJSC

75

1,299.0

Ukrnafta PJSC

years19

614.9

Energy Service Company Esco-Pivnich LLC Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia PrJSC

61

Reserves for extraction

Reserves for consumption

years20

295.4

Natural resources PrJSC

233.9

Poltava Petroleum Company JV

Balance reserves of oil, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, thousand tonnes21

192.7

Kub-gaz LLC Devon CJSC17

OIL AND GAS CONDENSATE

14,605.1

167.9 124.4

Persha ukraiinska gazonaftova kompaniia LLC

111.2

Ukrgazvydobutok PrJSC

111.2

Chernihiv region

18,244

9,711 (8.0%) 21,641

Lviv region

(17.9%)

Energiia-95 LLC

90.1

Nadra-Geoinvest LLC

88.6

Systemoilingeneryng LLC

74.8

Representative Office Regal Petroleum Corporation Limited (without legal entity right)

57.6

Prom-Energo Product LLC

30.6

Other

Sumy region

(15.1%)

24,346

Poltava region

(20.1%)

21,087 (17.4%)

Ivano-Frankivsk region

26,095 (21.5%)

121,124

Other regions

Balance reserves of oil in Ukraine, thousand tonnes 308.6

Balance reserves of gas condensate, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, thousand tonnes22

Import of natural gas, by country in 201618 Volume of imported products, bcm

Cost of imported products, mln USD

Chernihiv region

1,892 (3.8%) 10.9

Total

2,190.8 Lviv region

Germany France Great Britain

0.8

Poland

0.8

Other

507.4

2.5 2.0

1.6

724 (1.5%)

654.8

3.2

Switzerland

49,161

397.1

17 18

50

The volumes of natural gas extraction are based on the information received from the extractive companies Data of Ministry of Energy and Coal Industry Data of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

Poltava region

26,627 (54.2%)

Ivano-Frankivsk region 1,495 (3.0%)

9,273 (18.9%)

Kharkiv region

Dnipropetrovsk region

867 (1.8%) Other regions

591 (1.2%)

166.7

Balance reserves of gas condensate in Ukraine, thousand tonnes

147.3 317.5 19

16

6,216 Sumy (12.6%) region

20 21 22

Crimea AR

1,476 (3.0%)

Balance reserves of oil will cover extraction for 75 years, if the volumes of extraction are on the same level as in 2016 Balance reserves of oil will cover consumption for 61 years, if the volumes of consumption are on the same level as in 2016 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017

51


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of oil extraction in Ukraine, by regions in 2016, thousand tonnes23 Chernihiv 278 region (17.2%)

Volumes of oil extraction by individual companies in 2016, thousand tonnes25 1,443.2

Ukrnafta PJSC

717 (44.3%)

Ukrgazvydobuvannia PJSC

Sumy region

102.4

Poltava Petroleum Company JV

133

Lviv region

(8.2%)

159 (9.8%)

277 (17.1%)

Ivano-Frankivsk region

34.3

Kashtan Petroleum LTD JV

Poltava region

Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia PrJSC

5.8

East Geological Union LLC

5.3

1,619

Other regions 55 (3.4%)

Volumes of oil extraction in Ukraine, thousand tonnes

12.3

Volumes of gas condensate extraction by individual companies in 2016, thousand tonnes26 Ukrgazvydobuvannia PJSC

Volumes of gas condensate extraction in Ukraine, by regions in 2016, thousand tonnes24

380.9 72.4

Ukrnafta PJSC Naftogazvydobuvannia PrJSC Natural resources PrJSC

Sumy region

Chernihiv region 6 (0.9%)

23 (3.6%)

Ivano-Frankivsk region

645

1 (0.2%)

411 (63.7%)

(29.9%)

Luhansk region 3 (0.5%)

Representative Office Regal Petroleum Corporation Limited (without legal entity right)

24

52

21.9 11.1

Dnipropetrovsk region

8 (1.2%)

Import of oil, by country in 201627 Volume of exported products, thousand tonnes

25

Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017

24.4

Energy Service Company Esco-Pivnich LLC

193

Volumes of gas condensate extraction in Ukraine, thousand tonnes

23

40.9

Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia PrJSC Kharkiv region

Poltava region

55.5

26 27

Cost of exported products, mln USD

Total

516.0

173.7

Kazakhstan

502.4

168.1

Romania

13.2

5.4

Russia

0.4

0.2

Other

0.0

0.0

The volumes of oil extraction are based on the information received from the extractive companies The volumes of gas condensate extraction are based on the information received from the extractive companies Data of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

53


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of iron ores mining by individual companies in 2016, thousand tonnes32

IRON ORES

Ferrexpo Poltava mining PrJSC

120

139

Reserves for extraction

28

years

27,864.0 27,368.7

Ingulets Iron Ore Enrichment Works PrJSC

Reserves for consumption

29

years

25,823.4

Southern mining factory PJSC

24,935.0

Northern Iron Ore Enrichment Works PrJSC

21,198.0

ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC

Balance reserves of iron ores, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mln tonnes30

11,881.0

Central Iron Ore Enrichment Works PrJSC Krivoj Rog's iron-ore combine PJSC The foreign investment enterprise in the form of PrJSC Zaporizhzhia iron ore industrial complex

5,420.9

12,989.0

Ferrexpo Yeristovo mining LLC

Sukha Balka PrJSC

Poltava region

4,961.5 4,358.0 2,630.3

(27.5%) Kirovohrad region

340.0 (1.7%)

10,321.8

Dnipropetrovsk region

(52.3%)

Donetsk region

Zaporizhzhia region

Crimea AR

Export of iron ores and concentrates (non-agglomerated), by country in 201633

19,725.8

283.5 (1.4%) 2,490.9 (12.6%)

Balance reserves of iron ores in Ukraine, mln tonnes

868.7 (4.4%)

Volume of exported Cost of exported products, thousand tonnes products, mln USD 24,091.6

Total

Volumes of iron ores mining in Ukraine, by regions in 2016, mln tonnes31

China

164.1

5.7 (3.5%)

(68.9%)

463.2

11,692.7 4,062.5

161.2

Czech Republic

3,968.4

145.8

40.9 Poltava (24.9%) region 113.1

936.4

Poland

Slovakia

Kirovohrad region

Import of iron ores and concentrates (non-agglomerated), by country in 201634

Dnipropetrovsk region

Zaporizhzhia region

4.4 (2.7%)

2,033.0

Volume of imported products, thousand tonnes

Cost of imported products, mln USD

Total

1,685, 9

70.7

Russia

1,685.9

70.7

Other

0.03

0.01

76.9

Romania

980.5

45.3

Austria

452.7

10.5

Serbia

337.7

13.7

Hungary

244.4

9.1

Other

319.7

10.8

Volumes of iron ores mining in Ukraine, mln tonnes 28 29 30 31

Balance reserves of iron ores will cover extraction for 120 years, if the volumes of extraction are on the same level as in 2016 Balance reserves of iron ores will cover consumption for 139 years, if the volumes of consumption are on the same level as in 2016 Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Urkaine 2017 Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Urkaine 2017

54

32 33 34

Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Urkaine 2017 Data of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/ Data of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

55


EITI Report of Ukraine 2016

Export of iron ores and concentrates (agglomerated), by country in 201635 Volume of exported products, thousand tonnes

Import of iron ores and concentrates (agglomerated), by country in 201636 Volume of imported products, thousand tonnes

Cost of exported products, mln USD

TITANIUM ORES

Cost of imported products, mln USD

n/a

15,111.7

Total China Austria

2,999.0 2,844.1

890.8 164.1 169.0

Germany

1,707.4

Japan

1,406.1

76.3

Serbia

1,337.4

83.9

Slovakia

1,322.4

82.8

Other

3,494, 8

Total

78.8

5.3

Russia

78.8

5.3

Other

0.0002

n/a

Reserves for extraction

years37

years38

Reserves for consumption

0.0005

Reserves of titanium ores in Ukraine in 2016, thousand tonnes39

98.8

2,500 (29.8%)

215.7

8,400

RUTILE

thousand tonnes

5,900 (70.2%) ILMENITE

Volumes of titanium concentrates production in Ukraine and in the world in 2016, thousand tonnes 5,860

Ilmenite

Volumes of titanium concentrates production in Ukraine

440 thousand tonnes

350

743

Rutile

90 Volumes of titanium concentrates production in the world Volumes of titanium concentrates production in Ukraine

376.9 thousand tonnes Volumes of titanium concentrates production by United Mining and Chemical Company SE, including sold on the domestic market 157.2 thousand tonnes exported 219.7 thousand tonnes

37 35 36

56

Data of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/ Data of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

38 39

In EITI Report 2016 reserves for extraction of titanium ores were not calculated due to the lack of reliable data In EITI Report 2016 reserves for consumption of titanium ores were not calculated due to the lack of reliable data Data of the US Geological Survey: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf

57


EITI Report of Ukraine 2016

Export of titanium ores and concentrates, by country in 201640

Import of titanium ores and concentrates, by country in 201641

Volume of exported Cost of exported products, thousand tonnes products, mln USD 463.4

Total Russia

84.4 29.7

195.7

Czech Republic

77.0

China

69.1

USA

42.9

Turkey

39.8

10.4

Volume of imported products, thousand tonnes Total

0.160

Senegal

0.158

Other

0.002

MANGANESE ORES

Cost of imported products, mln USD

752 years42

0.095

574

Reserves for extraction

0.087 0.008

Balance reserves of manganese ores, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mln tonnes44

5.0 15.4 7.0

France

8.5

0.9

Korea

5.6

3.3

Japan

3.9

2.3

595.4 Other

20.8

Reserves for consumption

years43

(27.3%)

10.4

Kherson region

6.0 (0.3%)

Dnipropetrovsk region

1,578.2 (72.4%)

2,179.6

Zaporizhzhia region

Balance reserves of manganese ores in Ukraine, mln tonnes

Volumes of manganese ores mining, by individual companies in 2016, thousand tonnes45 Total

2,874.1

Pokrovskyi GZK PJSC

1,608.1

Marganets GZK PJSC Landshaft LLC

42 43 40 41

58

Data of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/ Data of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

44 45

1,187.0 79.0

Balance reserves of manganese ores will cover extraction for 752 years, if the volumes of extraction are on the same level as in 2016 Balance reserves of manganese ores will cover consumption for 574 years, if the volumes of consumption are on the same level as in 2016 Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017

59


EITI Report of Ukraine 2016

Export of manganese ores and concentrates, by country in 201646

Import of manganese ores and concentrates, by country in 201647

Volume of exported Cost of exported products, thousand tonnes products, mln USD

Volume of imported products, thousand tonnes

FIRE CLAYS

Cost of imported products, mln USD

114 years47

61.0

Total

2.8

957.1

Total

Russia

24.1

1.1

Ghana

Hungary

22.3

1.0

Russia

241.1

Republic of South Africa

214.4

Slovakia Czech Republic Poland

0.5

9.9 3.7 1.1

0.2 0.1

132.0

71.5

Other

41.2

years48

Reserves for consumption

43.4

388.9

Australia

740

Reserves for extraction

24.0

Balance reserves of fire clays, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mln tonnes49

35.6 19.0 9.9

Sumy region

1.3 (0.2%) Cherkasy 45.5 region (7.4%)

59.8

Dnipropetrovsk region

(9.7%)

Zaporizhzhia region 37.0 (6.0%)

474.0

617.6

Donetsk region

(76.7%)

Balance reserves of fire clays in Ukraine, mln tonnes

Volumes of fire clays mining in Ukraine in 2007–2016, thousand tonnes50

48 49 46 47

Data of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/ Data of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

60

50 51

6,207

4,971

2,612

3,238

5,098

5,503

4,449

4,969

4,594

5414

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Balance reserves of manganese ores will cover extraction for 114 years, if the volumes of extraction are on the same level as in 2016 Balance reserves of manganese ores will cover consumption for 740 years, if the volumes of consumption are on the same level as in 2016 Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017 Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017

61


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of fire clays mining in Ukraine, by regions in 2016, thousand tonnes

HIGH-MELTING CLAYS n/a

5,414.1 5,196.7 Zaporizhzhia region 217.4 (4.0%)

(96.0%)

Donetsk region

Export of fire clays, by country in 201652 Volume of exported products, thousand tonnes

Italy Spain

Cost of exported products, mln USD 170.1

1,473.0

54.4

1,057.1

36.8

Volume of imported products, thousand tonnes

Cost of imported products, mln USD

Total

0.65

0.423

Germany

0.608

0.408

Russia

0.041

years55

Khmelnytskyi region 0.2 (0.2%) Zakarpattia region

Sumy region

4.2 (5.0%)

40.2

Poltava region

0.7 (0.8%)

Luhansk region

Volumes of high-melting clays mining in Ukraine, thousand tonnes

9.3 (11.2%) Chernivtsi region

13.9 (16.7%)

52.1 Donetsk (62.6%) region

1.7 (2.0%)

37.7

0.013

(93.8%)

Russia

847.4

27.1

Poland

346.6

14.1

Turkey

252.7

13.2

Other

602.9

Poland

0.001

0.001

Reserves for consumption

Volumes of high-melting clays mining in Ukraine, by regions in 2016, thousand tonnes

Balance reserves of high-melting clays, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mln tonnes56 Chernihiv region 1.2 (1.5%)

Import of fire clays, by country in 201653

4,579.6

Total

Volumes of fire clays mining in Ukraine, thousand tonnes

n/a

Reserves for extraction

years54

Zakarpattia region

Donetsk region

2.5 (6.2%)

83.3 Balance reserves of high-melting clays in Ukraine, mln tonnes

24.5

Volumes of high-melting clays mining in Ukraine in 2007–2016, thousand tonnes57

54 55 52 53

62

Data of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/ Data of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/

56 57

471

603

162

702

968

851

835

307

0.55

40.2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

In EITI Report 2016 reserves for extraction of high-melting clays were not calculated due to the lack of reliable data In EITI Report 2016 reserves for consumption of high-melting clays were not calculated due to the lack of reliable data Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017 Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017

63


EITI Report of Ukraine 2016

Volumes of quartz sand mining in Ukraine, by regions in 2016, thousand tonnes62

QUARTZ SAND n/a

n/a

Reserves for extraction

years58

Rivne region

Reserves for consumption

years59

Lviv region

10.9 (1.1%)

Zhytomyr region

249.5 Chernihiv (25.9%) region

13.1 (1.4%) 284.6

27.8 (2.9%)

(29.6%)

Kharkiv region

Donetsk region 6.3 (0.7%)

Balance reserves of quartz sand, by regions of Ukraine as of 01.01.2017, mln tonnes60

Kherson region

346.6 (36.0%)

Zaporizhzhia region

23.1 (2.4%)

Volumes of quartz sand mining in Ukraine, thousand tonnes

Chernihiv region Volyn region 2.1 (0.9%)

18.9

Rivne region

(8.3%) Zhytomyr region

3.3 (1.4%) Lviv region

Ivano-Frankivsk region

Sumy region Kyiv region

30.9

3.4 (1.5%)

(13.6%)

1.8 (0.8%)

1.9 (0.8%) 99.5

Ternopil region 0.5 (0.2%)

0.2 (0.1%)

961.9

(43.7%)

Kharkiv region

Khmelnytskyi region

0.3 (0.1%)

Chernivtsi region

5.9 (2.6%) 27.8 Zaporizhzhia region Kherson region

24.6

(12.2%)

Donetsk region

(10.8%)

5.8 (2.6%)

227.7 Crimea AR

Balance reserves of quartz sand in Ukraine, mln tonnes

0.7 (0.3%)

Volumes of quartz sand mining in Ukraine in 2007–2016, thousand tonnes61

58 59 60 61

1,290

1,715

878

1,862

1,326

1,131

1,085

737

656

962

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

In EITI Report 2016 reserves for extraction of quartz sand were not calculated due to the lack of reliable data In EITI Report 2016 reserves for consumption of quartz sand were not calculated due to the lack of reliable data Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017 Geoinform of Ukraine SRPE, Yearbook of Mineral Resources of Ukraine 2017

64

62

Data of Geoinform of Ukraine SRPE, The State Balance Sheet of Minerals of Ukraine 2017

65


EITI Report of Ukraine 2016

OIL AND NATURAL GAS TRANSPORTATION Volumes of natural gas transited and transported to the Ukrainian customers through the trunk gas pipelines in 2012–2016, bcm63

Average general tariffs for natural gas transportation through the trunk and distribution pipelines to Ukrainian consumers, without VAT,

Tariffs for the natural gas transportation through trunk pipelines for entry points to and exit points from the GTS, from 01.01.2016, without VAT,

UAH/tcm65

USD/tcm per day66

+4.0% Transmission to the Ukrainian customers, bcm

01.04.2015–30.06.2015

Transit through Ukraine, bcm

615.1

656.2

294.4 +22.5%

133.1

130.2 100.3

84.3

01.10.2015–31.03.2016

67.1

62.2 44.1

38.1

30.4

236.7

615.1

219.0

615.1

–7.0%

2013

2014

2015

12.47

Valuiky

12.47

663.5

Hermanovychi

12.47

Kobryn

12.47

689.1

Mozyr

12.47

Pysarivka 1400

12.47

Sudzha 1200

12.47

Sudzha 1400

12.47

513.7

29.6

01.01.2016–31.12.2016

2012

Budintse

452.4

82.2

48.8

615.1 275.7

97.5

86.1

12.47

387.8

01.07.2015–30.09.2015 111.8

Berehdarots

361.8

732.7

2016 Tariff for “direct pipes” customers, UAH/tcm The weighted average tariff for natural gas distribution (“oblgas”), UAH/tcm

Volumes of oil transited and transportated through the trunk oil pipelines of PJSC Ukrtransnafta in 2009–2016, mln tonnes64

The weighted average tariff for Ukrtransgaz PJSC trunk pipelines transmission, UAH/tcm

Transmission to refineries in Ukraine, mln tonnes

Uzhhorod

32.8

Oleksiivka

32.16

Berehove

31.03 28.99

Tekove

25.73

Drozdovychi

Transit, mln tonnes 38.0

Ustyluh

29.0 25.0 20.0 18.0

Hrebenyky (ShDKRI)

–12.3% 18.0

18.0

16.9

16.6

16.0

15.0

15.0

3.0

63 64

66

Hrebenyky (ATI)

16.74

Tariff for entry point, USD/tcm per day

7.0

2011

16.74

13.8

10.0

2010

21.33

Ananiv 15.2

15.0

2009

23.12

Orlivka

30.0

9.0

25.73

12.47

2012

2.0

2013

1.9

2014

Annual Report of Naftogaz of Ukraine NJSC 2016 Annual Reports of Ukrtransnafta PJSC for 2009–2014, Annual Report of Naftogaz of Ukraine NJSC for 2016

1.6

2015

Tariff for exit point, USD/tcm per day

1.4

2016

65 66

Resolution of NEURC No 3159 dated 29.12.2015 Resolution of NEURC No 3158 dated 29.12.2015

67


EITI Report of Ukraine 2016

Tariffs for oil transportation through the trunk pipelines of Ukrtransnafta PJSC in 201667 201.9

32km state border with Belarus – Refinery in Odessa

181.7 177.4

MNT “Pivdenny” – Refinery “Naftokhimik Prykarpattya”

164.5 169.1

PZD “Odessa” – Refinery “Naftokhimik Prykarpattya”

158.6 166.8

MNT “Pivdenny” – Refinery “Galichyna”

157.0 160.1

PZD “Odessa” – Refinery “Galichyna”

152.2 146.0

N / N “M.Pavlivka” – Refinery in Odessa

142.3 144.8

NPC “Hnidyntsi” Refinery – Refinery in Odessa

141.5 133.4

LVDS “Glinsko-Rozbyshivska” – Refinery in Odessa

133.2 123.2 119.0

32km state border with Belarus – Refinery “Naftokhimik Prykarpattya”

112.6

32km state border with Belarus – Refinery “Galichyna”

118.6 107.9 115.2

PZD “Odessa” – Refinery in Kremenchuh

101.6 97.1

NPC “Dolyna” – Refinery “Galichyna”

101.3

MNT “Pivdenny” – Refinery in Kremenchuh

111.1 53.4

N / N “M.Pavlivka” – Refinery in Kremenchuh

Tariffs for transportation of petroleum products through the trunk pipelines of the PrykarpatZahidtrans SE, UAH/tonnes netto (without VAT)68 State border of Ukraine – Novohrad-Volynskyi NP, NB

+11.1%

24.4 39.7

State border of Ukraine – LVDS-5S, ANP +7.8%

87.2

State border of Ukraine – Mukachevo NB +6.6%

+6.2%

Revenue from main activities and net profit (loss) of oil and gas transportation system

+5.2%

+2.6%

Ukrtransgaz PJSC69

Ukrtransnafta PJSC70 82.2

+2.3%

18.0 16.9

16.6 15.2

67.1

62.2

38,387.6

+0.2%

3,330

+3.5%

25,030.1

3,505

2,876 2,321

–5.1%

14,265.6

–6.3%

2014

+4.6%

2015

2016

2013

2014

2015 1,610.0

–8.8% –777.0

2016

1,519.3

688.7

–30.3%

76.6

–4,307.2 –54.0

52.2

NPC “Hnidyntsi” – Refinery in Kremenchuh

–31.0%

75.7 41.1

LVDS “Glinsko-Rozbyshivska” – Refinery in Kremenchuh

–39.2%

67.6 28.8

NPC “Dolyna” – Refinery “Naftokhimik Prykarpattya”

2013

2014

2015

2016

Volumes of natural gas transit, bcm

Volumes of oil transportation and transit, million tonnes

Revenue from main activity, mln UAH

Revenue from main activity, mln UAH

Net profit, mln UAH

Net profit, mln UAH

–45.5%

52.8 26.4

LVDS “Glinsko-Rozbyshivska” – NPC “Hnidyntsi”

–6,136.3

–54.6%

58.2 Tariff 2016, UAH/tonnes netto (without VAT) Tariff 2015, UAH/tonnes netto (without VAT)

68 69 67

Resolution of NEURC No 2362 dated 23.12.2016

68

70

Resolution of NEURC dated 09.07.2010 No 809 Financial Statements of Ukrtransgaz PJSC for 2014–2016: http://utg.ua/utg/about-company/reports.html Annual Reports of Ukrtransnafta PJSC for 2009–2016

69


EITI Report of Ukraine 2016

Reconciliation of revenues, per industry, mln UAH

EXTRACTIVE COMPANIES' PAYMENTS TO THE GOVERNMENT

91,918.5

Total

91,924.0 81,239.2

Oil and gas

Total government revenues from extractive industries71 in 2016, mln UAH72 104,963.5

Total Oil and gas

Coal

Metal ores

81,239.4 4,709.5

8,188.1

Metal ores

7,200.9

5,969.8

+0.05%

5,967.0 Reported by SFS Reported by companies

Reconciliation of revenues, per type of payment, mln UAH

Total government revenues from extractive companies, per type of payment in 2016, mln UAH73 Production royalty

35,617.0

Production royalty

35,611.5 34,762.6

Value added tax

34,759.5

40,048.8

10,320.2

Corporate income tax Value added tax

Unified social contribution

6,688.3

Personal income tax

5,440.8

Environmental tax Dividends and payment of a share of net profit

3,699.2

Environmental tax

1,108.9 149.3

Dividends and payment of a share of net profit

Share of government revenues, which were reconciled in 2016

91.8% Extractive industries, total 71

72 73

70

95.1%

60.7%

86.5%

Oil and gas

Coal

Metal ores

+0.01%

+0.1%

5,184.0 4,374.3

Personal income tax

Land fee Land fee

5,188.0

Unified social contribution

10,353.8

+0.02%

+0.01%

10,319.3

36,991.0

Corporate income tax

–0.0003%

–0.17%

4,717.6

89,574.5

Coal

–0.01%

–0.5%

4,394.0 959.0

+0.03%

958.8 545.4

+0.1%

544.9 152.0

0.0%

152.0 Reported by SFS Reported by companies

For the purposes of reconciliation of the payments, the companies whose activities is categorized as crude oil extraction and natural gas extraction were grouped into one category – oil and gas; the companies whose activities is categorized as iron ores mining, manganese ores mining and titanium ores mining, were grouped in one category – metal ores. According to State Fiscal Service of Ukraine (SFS) According to State Fiscal Service of Ukraine (SFS)

71


EITI Report of Ukraine 2016

FISCAL REGIME FOR EXTRACTIVE INDUSTRY

SOCIAL AND CHARITABLE PAYMENTS Social and charitable payments made by extractive companies in 2016, mln UAH 2,087.5

Total Coal Metal ores Oil and gas

ALLOCATION OF TAXES BETWEEN THE BUDGETS OF VARIOUS LEVELS (GENERAL BUDGET CODE RULE)

1,066.1 830.9 190.5

Corporate income tax, 2016

Companies with the biggest social and charitable payments in 2016, mln UAH

State budget Total

100%

637.5

DTEK Dobropolyeugol LLC

183.4

Ukrgazvydobuvannia PJSC

118.8 68.3

Ukrnafta PJSC

28.2

Central Iron Ore Enrichment Works PrJSC

27.7

Ingulets Iron Ore Enrichment Works PrJSC

26.3

Marganets GZK PJSC

26.1

Northern Iron Ore Enrichment Works PrJSC

17.9

Vuhilna kompaniia Krasnolymanska SE

17.4

Regional budget, budget of the city of Kyiv

10%

Production royalty for nonhydrocarbon minerals of national importance, 2016 State budget

75%

Local budgets

0%

Non-production royalty, 2016 State budget

0%

83.0

Regional budgets, budget of the city of Kyiv 72

State budget

853.0

ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC

Other

90%

2,087.5

DTEK Pavlogradugol PrJSC

Ferrexpo Poltava mining PrJSC

Production royalty for hydrocarbons,  2016

25%

Local government budgets

100% 73


EITI Report of Ukraine 2016

Royalty for transportation of petroleum and petroleum products, 2016 State budget

100%

Local budgets

State budget

0%

State budget

0%

Property tax on property other than land, 2016 State budget

100%

State budget

0%

Regional budgets, budget of the city of Kyiv

Local budgets

100%

Local budgets

Special water use levy, 2016

Customs duty, 2016

VAT, 2016 State budget

Excise tax, 2016

Regional budgets

0%

State budget

0%

55%

State budget

20%

25% Local government budgets 74

100%

100%

Local budgets

Environmental tax, 2016

United communities’ budgets, municipal budgets

50%

Military levy, 2016

100%

Local budgets

50%

0%

Personal income tax, 2016 State budget

60%

Regional budgets

15%

25% Municipal budgets

75


EITI Report of Ukraine 2016

GENERATION OF GOVERNMENT REVENUES FROM EXTRACTIVE INDUSTRIES BY THE REGIONS OF UKRAINE, MLN UAH

Ivano-Frankivsk region

Luhansk region

Chernihiv region

2,383.6

2,350.2

1,429.4

3.0%

2.9%

1.8%

Other regions

Lviv region

1,173.0

2,627.7

1.5%

3.3% Donetsk region

2,759.0

Kharkiv region

3.4%

26,617.2

Sumy region

33.1%

4,598.9

5.7% Dnipropetrovsk region

Poltava region

11,132.1

25,426.2

13.8%

31.6%

76

77


EITI Report of Ukraine 2016

Extractive companies that provided information for reconciliation

х

Extractive companies that didn`t provide information for reconciliation

OIL AND GAS 1

Ukrgazvydobuvannia PJSC

1

Joint activity agreement of 10/06/2002 No 3 – authorized entity Karpatygaz LLC 30162340

2

Naftogaz of Ukraine NJSC

2

Joint activity agreement of 28/11/2000 No 1-Д21/008/2000 – authorized entity Poltava branch of Devon CJSC 26002442

3

Ukrnafta PJSC

3

Joint activity agreement of 24/03/2004 No 493 – authorized entity Karpatygaz LLC 30162340

4

Ukrtransgaz PJSC

5

Naftogazvydobuvannia PrJSC

6

Energy Service Company Esco-Pivnich LLC

7

Ukrtransnafta PJSC

8

Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia PrJSC

9

Natural resources PrJSC

10

Poltava Petroleum Company JV

11

Kub-gaz LLC

12

Persha ukraiinska gazonaftova kompaniia LLC

13

4

5

Joint activity agreement of 24/12/1997 No 999/97 – authorized entity Naftogazovydobuvne upravlinnia Poltavanaftogaz of Ukrnafta PJSC 22525915 Boryslavska Naftova Kompaniia LLC JV

METAL ORES 1

ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC

1

The foreign investment enterprise in the form of PrJSC Zaporizhzhia iron ore industrial complex

2

Southern mining factory PJSC

3

United Mining and Chemical Company SE

2

Pokrovskyi GZK PJSC

4

Krivoj Rog's iron-ore combine PJSC

3

Sukha Balka PrJSC

5

Northern Iron Ore Enrichment Works PrJSC

6

Central Iron Ore Enrichment Works PrJSC

7

Ferrexpo Yeristovo mining LLC

8

Marganets GZK PJSC

9

Ferrexpo Poltava mining PrJSC

10

Ingulets Iron Ore Enrichment Works PrJSC

COAL 1

DTEK Pavlogradugol PrJSC

1

DTEK Sverdlovanthracite LLC

2

DTEK Dobropolyeugol LLC

2

DTEK Rovenkyanthracite LLC

3

Selydivvuhillia SE

3

Shakhtoupravlinnia Pokrovske PJSC

4

Lvivvuhillia SE

4

Krasnodonvuhillia PrJSC

5

Vuhilna kompaniia Krasnolymanska SE

5

DTEK Mine Komsomolets Donbassa PrJSC

6

Myrnohradvuhillia SE

6

Mine named after O.F. Zaciadko PJSC

Ukrgazvydobutok PrJSC

7

Lysychanskvuhillia PJSC

7

Pervomaiskvuhillia SE

14

Energiia-95 LLC

8

Mine named after M. S. Surgaia SE

15

Representative Office Regal Petroleum Corporation Limited (without legal entity right)

9

Shakhtoupravlinnia Pivdennodonbaske No 1 SE

16

Nadra-Geoinvest LLC

10

Toretskvuhillia SE

17

Systemoilingeneryng LLC

11

Volynvuhillia SE

18

Prom-Energo Product LLC

12

Mine Bilozerska ALC

19

Kashtan Petroleum LTD JV

20

Joint activity agreement of 21/07/1997 No 23-3/97-84Б-97 – authorized entity Gaz-MDS LLC 24253556

Extractive companies that voluntarily provided information for reconciliation

21

Joint activity agreement of 19/01/1999 No 35/4 – authorized entity Ukrnafta PJSC 135390

22

Pari LLC

1

Zakhidgazinvest LLC

23

East Geological Union LLC

2

Zakhidnadraservis LLC

3

Nordik Private Enterprise

4

Joint Venture Ukrkarpatoil LLC

78

OIL AND GAS 5

Joint activity agreement of 07/09/2001 No 4 – authorized entity Gals-K PrJSC 31566427

6

Joint activity agreement of 11/11/1999 No 35/176 – authorized entity Naftogazovydobuvne upravlinnia Okhtyrkanaftogaz of Ukrnafta PJSC 5398533

79


Національний Звіт ІПВГ України 2016 та його Скорочена версія підготовлені компанією EY.

National EITI Report of Ukraine 2016 and its Abbreviated version are prepared by EY.

EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов’язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

Дізнайтеся більше на сайті: ey.com

For more information about our organization, please visit ey.com


Profile for UAEITI

Звіт ІПВГ України за 2016 р. Скорочена версія  

Цей звіт є скороченою версією Національного Звіту ІПВГ України 2016 і призначений виключно для презентаційних цілей. Для отримання детальної...

Звіт ІПВГ України за 2016 р. Скорочена версія  

Цей звіт є скороченою версією Національного Звіту ІПВГ України 2016 і призначений виключно для презентаційних цілей. Для отримання детальної...

Profile for uaeiti
Advertisement