Page 1

n u m ero si sältää kartan : h elsi n ki ci ty

MOODIN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA | TILASTOTIETEEN OPISKELIJOIDEN LEHTI | III/2014

m erkki ki lpai lu n vo i ttaj a!

i so m pi data - su u rem pi lu o tettavu u s?

Tu u to ri t esi ttäytyvät

si n em etri i kka: ti lasto ti ed että elo ku vi sta

stati sti : palasi a

si tsi en j ärkkääm i sen

o pi n to palsta:

i h an u u d esta

palau teryö ppy


Pääkirjoitus

syksyn täydeltä säpinää Syksy on ollut varmasti kaikille meille todella kiireinen. Opiskelu yksinäänkin tarjoaisi ohjelmaa ihan riittämiin. Sen lisäksi syksy tuppaa täyttymään kaiken laisista kissanristiäisistä: kaverin tuparit, sukujuhlat ja kummin serkun kaiman ristiäiset. Onneksi syksyyn on mahtunut myös paljon hauskoja asioita; onhan Moodi tarjonnut toimintaa joka makuun! Syksyn aikana on järjestetty työelämäiltaa, yritysvierailua, Kuppala-hengailua, peli-iltaa ja vaikka mitä. Suurempiin tapahtumiin lukeutuvat tietenkin sitsit. Tässä lehdessä pääsemme mukaan myös kulissien taakse ja näemme mitä kaikkea sitsien järjestäminen vaatii. Oletko koskaan ajatellut kuinka paljon verta, hikeä ja kyyneleitä hallitus niiden eteen vuodattaa? Kiireisiä ovat olleet myös tämän syksyn tuutorit. He esittäytyvät vielä kerran tämän lehden sivuilla. Saattaa olla että jutusta paljastuu sinulle uusia piirteitä tuutoreista. Vai joko tiedät mikä on Pihlan lempiruoka? Selaa eteenpäin ja sekin paljastuu. Eksyneitä fukseja ja vähän vanhempiakin opiskelijoita opastamassa tuutoreiden lisäksi on myös upouusi juuri moodilaisille suunniteltua Helsingin keskustan kartta. Sen on meille toteuttanut monilahjakkuus Heikki Ritaluoma. Kurkkaa siis keskiaukeamalle! Lisäksi mukana on tuttuun tapaan kaikkea hyödyllistä ja hauskaa, jota tilastotieteellä on tarjota runsain määrin. Nautinnollisia lukuhetkiä!

Janina Hietala

III / 14 Tyyppiarvo

vasemmalla Janina Hietala, oikella Pauliina Karell

Tyyppiarvon toinen päätoimittaja

3


Esittelyssä

Henri Karttunen

III / 14 | 96. numero | 30. vuosikerta

Julkaisija

Moodi ry

blogs. helsinki. fi/moodi-ry

Päätoimittajat

Pauliina Karell Janina Hietala

pauliina. karell@helsinki. fi janina. hietala@helsinki. fi

Ulkoasun suunnittelu

Jarmo Kallio

Taitto ja grafiikka

Jarmo Kallio

Kirjoittajat Opiskelen kolmatta vuotta tilastotiedettä ja matematiikkaa. Juuri nyt opiskelen hitusen enemmän matematiikkaa, sillä tämän lukuvuoden tavoitteeni on saada matematiikan syventävä sivuaine loppusuoralle. Kirjoitin kandidaatin tutkielmani menneen kesän aikana loppuun, joten nythän on muutenkin sopiva aika pohtia hetki matematiikkaa ja sivuainetutkielmaa. Matematiikka tuntuu tilastotieteen rinnalla hyvinkin mielekkäältä opiskeltavalta, oikeastaan ei mitenkään edes erilliseltä. Monen asian kanssa tuntuu menevän niin, että aina pitäisi osata vähän sitä ja tätä lisää matematiikasta ymmärtääkseen oikeasti mistä tilastotieteen kursseilla puhutaan.

Paula Bergman Ville Hyvönen Janina Hietala Henri Karttunen Tuomo Nieminen Mikhael Koufos Juha Lehtiranta Maiju Tanskanen Karin Helander Nea Rantanen Jarmo Kallio Heikki Ritaluoma Sami Kauppinen Statisti

Kansikuva

Janina Hietala

Tyyppiarvo-logo

Heikki Ritaluoma Kartta

Heikki Ritaluoma

Tyyppiarvo

III / 14

Paino

Syvennyn opinnoissani erityisesti aikasarjaanalyysiin. Kiinnostuin harrastusteni kautta ensin aikasarjoista ja niiden ansiosta ylipäänsä tilastotieteestä. Tällä hetkellä yritän ymmärtää stationaarisia aikasarjoja aavistuksen erilaisesta näkökulmasta, kuin aineopintojen kurssilla. Kevään ja syksyn aikana olen myös päätynyt pitämään laskuharjoituksia useille kursseille, vetämään ohjaajatuutorointia ja olenpa ollut Ratkomossakin ohjaajana..

Stadin Ammattiopisto Painos 60 kpl

Verkossa

issuu.com/tyyppiarvo facebook.com/tyyppiarvo Ota yhteyttä

tyyppiarvo@gmail.com Tyyppiarvo saa HYY:n järjestölehtitukea

4


SISÄLTÖ s.3

Pääkirjoitus: Syksyn täydeltä säpinää

s.4

Esittelyssä Henri Karttunen

s.6

Tapahtumakalenteri: Joulu 2014

s.7

Puheenjohtajan Sanoma

s.8

Tuutoriesittely

s.10

Opintopalsta: Palauteryöppy

s.12

Kartta: Helsinki City

s.14

Livet är härligt: Sitsien järkkäämesen ihanuudesta

s.18

Isompi data - suurempi luotettavuus?

s.20

Palasia: Statisti kokoaa ajatuksiaan

s.22

Merkkikilpailun voittaja! -Voittajamerkki esittäytyy

III / 14

Sinemetriikka:Tilastotiedettä elokuvista

Tyyppiarvo

s.17

5


Joulukalenteri

joulu 2014

Tyyppiarvo

III / 14

Ke 3.12: Speksi: Merireittej채 To 4.12: Yritysexcup채iv채 Pe 5.12: Moodin Pikkujoulut Ti 9.12: Moodin Vaalikokous

6


Puheenjohtajan sanoma

Yhteisöllisyys Opiskelumotivaationa

K

eskustelin eilen ns. vanhan liiton matemaatikon, joka

urheilutapahtumia, juhlia ja nyt jopa opintomatkan, ne

oli opiskellut matematiikkaa Helsingin yliopistossa

opiskelijat, jotka eivät osallistu aktiivisesti ainejärjestön

kaukaisella 90-luvulla, kanssa. Hän ihmetteli kovasti

tapahtumiin, jäävät katveeseen. Itsekin olen yllättynyt

nykyistä laitoksen meininkiä: porukka hengailee kolmosker-

useamman kerran, kun olen alkanut keskustelemaan luennolla

roksen käytävällä laskemassa tai muuten vain Komerossa

opiskelijatoverin kanssa ja hän on paljastunut tilastotieteen

viihtymässä. Kuulemma hänen aloittaessaan matematiikan

opiskelijaksi.

opiskelijat saapuivat alun perin posket innosta hehkuen

"Tilastotieteilijät eivät kohtaa toisiaan laitoksella."

lukemaan matematiikkaa, mutta sitten tulivat Diffis ykkösen (nykyistä Analyysi I:stä vastaava kurssi) ensimmäiset laskarit, eikä toisiin laskareihin enää ilmestynytkään yhtä paljon porukkaa. Kolmansiin vielä vähemmän. Opiskelijoiden into oli saatu lannistettua.

Olisikin hienoa, jos tilastotieteilijöillä olisi Komeroa, joka siis Nykyään matematiikan opetuksessa siis tehdään jotain

on Matrixin eli matemaatikoiden ainejärjestötila, vastaava tila,

laitoksellamme oikein, mikä näkyy käytävien positiivisen

jonne voisi mennä hengailemaan luentojen / laskemisen välillä

fiiliksen lisäksi myös ensimmäisen vuoden kurssien

ja juomaan kahvia ja keskustelemaan muiden

läpäisyprosenteissa, jotka ovat nousseet huimasti. Tulos alkaa

tilastotieteilijöiden kanssa opintoihin liittyvistä tai

näkyä myös matematiikasta valmistuneiden määrässä:

liittymättömistä asioista. Yhteisöllisyys on kuitenkin yksi

erityisesti aineenopettajalinjalta valmistuneiden määrä on

tärkeimpiä opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Vaikka

noussut reilusti aiemmasta. Yksi konkreettisista uudistuksista

pidänkin itseäni melko sisäisesti motivoituneena ihmisenä, niin

ovat pajamuotoiset kurssit, kuten nykyiset Analyysin kurssit, ja

olen huomannut, että samalla kurssilla tai laskariryhmässä

muutenkin saatavilla olevan ohjauksen lisääntynyt määrä.

oleva hyvä kaveri saa minut yrittämään tehdä kaikki tehtävät. Jos taas kurssilla ei ole yhtään tuttua, mikä on ollut tilanne

Uusi asia on myös juuri kolmoskerroksen Ratkomo, joka

parilla tietojenkäsittelytieteen syventävällä kurssilla, kurssi jää

käytännössä tarkoittaa, että käytävällä on erityisesti

todennäköisemmin kesken tai ainakin panostan siihen

laskemiseen tarkoitetut pöydät, ja paikalla on ohjaaja, jolta voi

huomattavasti vähemmän, vaikka tietäisin sen tärkeäksi.

Mutta lopuksi hyvät uutiset: tämän vuoden ohjaajatuutorimme

(ja vastailemassa matematiikkaa koskeviin kysymyksiin: ”Sori,

Henri Karttunen ja Tuomo Nieminen ovat tehneet aloitteen

mä oon tilastotieteilijä...”). Ohjaajana olen huomannut, että

oman ainejärjestötilan hankkimiseksi tilastotieteilijöille

itse asiassa olen useimmiten melko turhaan paikalla: monesti

laitokseltamme! Asia on tätä kirjoittaessani vasta

samaa kurssia suorittavat opiskelijat tekevät laskuja yhdessä ja

tunnusteluvaiheessa, mutta jos Tyyppiarvon matka painoon

neuvovat toisiaan tehtävissä. Ohjaajaa tarvitaan vasta jos

kestää yhtä kauan kuin parin aiemman numeron tapauksessa,

kukaan ryhmästä ei ymmärrä jotain kohtaa. Ratkomon ja

niin ehkä rakas lukija luet tätä jo tilastotieteen omassa

pajojen suurin ansio onkin mielestäni, että ne tuovat opiskelijat

ainejärjestöhuoneessa! Ja vaikkei tällä kertaa sopivaa tilaa

pohtimaan tehtäviä yhdessä, sen sijaan että tuskailisivat niiden

löytyisikään, niin oma ”Komero” olisi kuitenkin mielestäni

kanssa yksin kotona.

tilastotieteilijöille sen verran tärkeä asia, että sen suhteen kannattaa olla aktiivinen myös jatkossa

Tilastotieteen opiskelijoitakin näkee nykyään ilahduttavan

.

paljon kolmoskerroksen käytävällä laskemassa, myös Analyysissä on nykyään tilastotieteilijöille omat ryhmänsä. Ainakin yksi ongelma kuitenkin vielä on: tilastotieteilijät eivät kohtaa toisiaan laitoksella. Vaikka Moodi onkin tehnyt hienoa työtä tilastotieteen opiskelijoiden yhdistämiseksi opintojen ulkopuolella järjestämällä erilaisia excursioita,

Ville Hyvönen toimii Moodi Ry:n puheenjohtajana kaudella 201 4

Tyyppiarvo

ohjaajana Ratkomossa erityisesti tilastotieteen asiantuntijana

III / 14

kysyä neuvoa tehtävissä. Itsekin toimin kaksi tuntia viikossa

7


Tuutoriesittely

tuutorit Tämän syksyn tuutorit esittäytyvät vielä kerran. Valitettavasti jutusta puuttuu toinen valtiotieteellisen tiedekunnan tuutoreista. Pahoittelemme puutetta.

Nea

Karin

Mitä teet tällä hetkellä? Tällä hetkellä aika kuluu opiskellessa. Voisin kyllä panostaa siihen enemmänkin, mut onhan vapaa-aikakin tärkeetä! Lisäksi aikaa kuluu Moodin tapahtumissa ja kavereiden seurassa. Myös liikuntaan kuluu aikaa melko paljon.

Mitä teet tällä hetkellä? Toivun tuutorsyksystä ja opiskelen erittäin ahkerasti! Tänä syksynä olen löytänyt pilateksen ihan kunnolla, se on ihan tosi kivaa kun siihen pääsee sisälle parin kerran jälkeen! Tähtäimessä saattaa myös ehkä olla paikka Kannunvalajien hallituksessa.

Miksi hait tuutoriksi? Olin tuutori lukiossa ja se oli hauskaa ja sopi mulle hyvin. Ajattelin myös, että tuutorina tutustuisi hyvin uusiin opiskelijoihin ja olin oikeessa Unelmafuksi? Mun unelmafuksi rakastaisi tutustumisleikkejä, eikä ikinä kyllästyisi niihin.

Tyyppiarvo

III / 14

Lempiruoka? Vaihtelee melkein päivittäin. Tänään se on kaalilaatikko.

8

Miksi hait tuutoriksi? Hain tuutoriksi, koska se vaikutti kivalta tavalta olla mukana ainejärjestöjen toiminnassa ja tutustua uusiin tyyppeihin. Unelmafuksi? Ihminen, joka on kiinnostunut asioista ja uskaltaa kysellä mitä ikinä mieleen pälkähtää. Lempiruoka? En ole ikinä osannut sanoa mitään tiettyä


Tuutoriesittely

Sami

Pihla

Mitä teet tällä hetkellä? Terve, olen Sami ja toimin vuonna 2014 tilastotieteen tuutorina.

Mitä teet tällä hetkellä Olen kolmannen vuoden tilastotieteen pääaineopiskelija. Toimin myös paja-ohjaajana yliopistolla sekä tuutorivastaavana Moodi ry:ssä.

Lempiruoka? Lempiruokani on tällä hetkellä erilaiset pataruoat.

Unelmafuksi (kuvitteellinen) Mielestäni jokainen fuksi on potentiaalinen unelmafuksi. Aluksi ajattelin, että valmiiksi aktiivinen ja osallistuva fuksi on unelma. Saman tien huomasin, että unelmia ovat myös ne hiljaisemmat ja sivusta seuraavat fuksit, jotka pikku hiljaa innostuvat ja lähtevät mukaan toimintaan. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että kaikki saadaan mukaan ryhmään. Lempiruoka yms Pidän italialaisen keittiön ruuista. Rakastan Roomaa ja opiskelen italian kieltä. Harrastan matkustelun lisäksi urheilua. Intohimoni on matematiikka.

III / 14

Unelmafuksi? Unelmafuksini olisi varmasti semmoinen tyyppi joka haluaa lähtea mukaan kaikenlaiseen opiskelijatoimintaan.

Miksi hait tuutoriksi Tänä syksynä olin toista kertaa tuutorina, koska ensimmäinen tuutorointivuosi oli niin mielenkiintoinen ja siitä jäi super paljon hyviä muistoja.

Tyyppiarvo

Miksi hait tuutoriksi? Lähdin tuutoriksi koska oma fuksivuoteni oli tosi hauska ja halusin pitää hauskaa myös uusien fuksien kanssa.

9


Opintopalsta

palauteryöppy

teksti: Tuomo Nieminen

Tämä teksti on alun perin julkaistu hieman eri muotoisena Moodin nettisivujen opintoblogissa 21.10.2014. Alkuperäistä tekstiä voi tarkastella ja kommentoida osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/moodi-ry

Tuomo Nieminen on Moodi Ry:n opintovastaava vuodelle 2014

Viikolla 42 järjestettiin oppiaineen lukuvuoden ensimmäinen opettajakokous, jossa käytiin läpi ajankohtaisia opetukseen liittyviä asioita. Esittelin kokouksessa uudistunutta ohjaajatuutorointia ja Analyysin ohjausta sekä tilastotieteen opiskelijoiden palautetta opetuksesta ja opiskelusta. Kirjoituksen lopusta löydät palautteesta tiivistelmän ja valintani palautteesta esiinnousseiksi top 4 opintoasioiksi.

Tyyppiarvo

III / 14

Tällä kertaa kokous järjestettiin Kumpulassa ja paikalla oli kiitettävä edustus molempien tiedekuntien opettajia. Opiskelijaedustajina toimivat allekirjoittanut sekä Henri Karttunen. Henri on lisäkseni toinen tilastotieteen ohjaajatuutoreista ja Analyysi I -kurssin ohjaajista.

10

Iloksemme pääsimme Henrin kanssa esittelemään ohjaajatuutorointia ja Analyysin ohjausta. Tilastotieteen pääaineopiskelijoille tarjotaan nyt ohjausta Analyysi I -kurssin yhteydessä laskuharjoitusten muodossa, joita siis ohjaavat tilastotieteen opiskelijat. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tuoda kurssin asioihin tilastotieteen näkökulmaa ja tarjota opiskelijoille maistiaisia tulevista kursseista. Toisena uudistuksena ohjaajatuutoroinnissa josta vastaa yliopistonlehtori Sirkka-Liisa Varvio - edetään nyt täysin uudistetun suunnitelman mukaan, johon kuuluu myös tilastotieteeseen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi R -ohjelmistoon tutustumista. Kokouksen viimeisenä kohtana käsiteltiin opiskelijoiden asioita. Opintovastaavana eräs tärkeä tehtäväni on välittää opetushenkilökunnalle opiskelijoiden ajatuksia ja saada heidät tietoisiksi opetukseen liittyvistä hyvistä ja

huonoista asioista tuosta näkökulmasta. Tällä kertaa sain ajatuksen tarjota moodilaisille mahdollisuutta nimettömän palautteen antamiseen e-lomakkeen avulla. Odotin saavani muutaman lyhyen viestin tutuilta aktiiveilta. Toisin kävi. Viestejä tuli 11 ja ne olivat keskimäärin noin 200-sanaisia. Suurin osa oli pitkiä tekstejä sisältäen kehuja, perusteltua kritiikkiä ja parannusehdotuksia. Tilastotieteen kurssien lisäksi muutama uusi opiskelija kirjoitti matematiikan kursseista ja myös Moodi sai osansa palautteesta kehujen ja kehitysehdoituksien muodossa. Suuri kiitos kaikille kirjoittaneille! Kävimme kokouksessa läpi tilastotieteen opetukseen yleisesti kohdistuvaa palautetta, josta löytyy kooste alta. Matematiikan kursseja koskevan palautteen toimitan laitoksen opetuksenkehitystyöryhmälle tai kurssien luennoitsijoille. Tilastotieteen yksittäisiä kursseja koskevan palautteen olen tiivistänyt ja toimittanut kurssien luennoitsijoille sähköpostitse. Moodia koskevaa palautetta käsittelimme Moodin hallituksen kokouksessa ja päätimme myös kehittää parempia mahdollisuuksia tarjota palautetta Moodin toiminnasta. Seuraavalla sivulla on tiivistetty versio siitä osasta palautetta, joka koski tilastotieteen opetusta ja opiskelua yleisesti.


Opintopalsta Kehuja

Kritiikkiä

Kehitysideoita

-Tilaston henkilökunta on mahtavaa ja

-Opinnot eivät valmista työelämään; puuttuu

Tilastotieteen työkalujen haltuunottoon (esim

välittävää - vastaavat maileihin ja auttavat.

linkki teorian ja tulosten aikaansaamisen väliltä.

ohjelmointi) pitäisi kannustaa ja / tai pakottaa

-Opetushenkilökunta on todella osaavaa ja

-Matematiikan opinnot pitäisi sijoittaa toisin.

enemmän.

monet ovat hyviä opettamaan.

-Ei-pakollisten kurssien aikataulutuksessa pitäisi

Excel mukaan opetukseen.

-Opettajat ovat joustavia etenkin syventävässä

huomioida opiskelijat paremmin.

Enemmän harjoitustöitä ja aineistojen kanssa

opintovaiheessa.

-Opetushenkilökunnalla ei ole riittävää

harjoittelua syventäville kursseille.

-Yhteiskuntatilastotieteen linjalla on hyvä

koulutusta työvälineiden käytöstä.

Kurssien harjoitustehtävät saataville heti

käytännönläheinen ote.

-Kurssien aikatauluista ja sisällöistä pitäisi

kurssin alussa.

-Hienoa, että opettajilla on erilaisia

tiedottaa aikaisemmin ja paremmin.

Monipuolisempia harjoitustilaisuuksia kursseille

opetustapoja.

-Tentteihin pitäisi aina olla uusintamahdollisuus.

myös fuksivuoden jälkeen.

-Kiitos luennoitsijoille malliratkaisujen

-Kurssimateriaalien pitäisi aina olla saatavilla

Ratkomoon lisää tilaston ohjaajia.

laittamisesta kurssisivuille.

sähköisesti.

”Helposti” ja ”ilmiselvästi” –tyyliset ilmaisut pois

-Hienoa, että opiskelijoita rekrytoidaan

-Gradu- ja kandiseminaarin pitäisi motivoida ja

luentomateriaaleista.

assareiksi.

rohkaista enemmän tutkielman tekoon.

Kaikille opettajille vastaanottoajat. Opintokokonaisuuksille oppimistavoitteet. Kandikaljat tai –kahvit tai muu henkilökunnan ja opiskelijoiden kohtaamistapahtuma. Parempia mahdollisuuksia palautteen antamiseen. Esim henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen palautetilaisuus.

Palautteen top 4 Työkalut ja käytäntö mukaan opetukseen. Tähän suuntaan on parannusta jo tapahtunutkin. Rohjelmiston opettelu on nykyään pakollista tilastolaisille ja ohjelmoinnin kursseja suositellaan uusille opiskelijoille aktiivisesti. Kuitenkin ehkäpä käytännön ja teorian yhdistämistä samoille kursseille voitaisiin toteuttaa nykyistä enemmän. Yhteisöä tiedeyhteisöön Selvästi tilastotieteen opiskelijoilla on halua kommunioida opettajien kanssa. Ehkäpä oikeassa tilanteessa asioista voitaisiin keskustella nimellisenäkin. Olisi hyvä, jos

Ohjauksen ja ohjaustilanteiden kehittäminen Tässäkin seikassa on parannusta jo tapahtunut, mutta edelleen toivotaan enemmän tilastotieteen osaajia Kumpulan käytäville, sekä uudistumista harjoitustilanteisiin. Molemmissa tapauksissa toivotaan organisoitua toisilta opiskelijoilta oppimista. Vanhemmat opiskelijat ja saman vuosikurssin opiskelijat ovat helposti lähestyttäviä ja osaavat selittää asioita perusteellisesta näkökulmasta, tukien oppimista miellyttävällä tavalla. Tilastotieteessä on aidosti välittäviä, hyviä opettajia Kokonaistilanne oppiaineen opetuksen suhteen on hyvä. Helsingin yliopiston tilastotieteen opiskelijat ovat onnekkaassa asemassa, sillä opettajat välittävät aidosti opiskelijoiden oppimisesta ja ovat avuliaita.

III / 14

Haluan lopuksi nostaa esiin muutaman omasta mielestäni tärkeän esillenousseen seikan.

opettajat ja opiskelijat voisivat kohdata toisensa tasavertaisina kurssien ulkopuolella ja vaihtaa ajatuksia oppiaineen ja tieteenalan asioista.

Tyyppiarvo

Seuraavia opettajia kehuttiin erikseen: Pekka Pere (hyvä opettaja), Kimmo Vehkalahti (energinen, kannustava), Jukka Corander (hyvä luennoitsija ja opettaja) , Risto Lehtonen (lähestyttävä, kannustava), Juha Alho (hyvä opettaja), Sirkka-Liisa Varvio (ihana muumimamma).

11


livet 채r h채rligt eli sitsien j채rjest채misen ihanuudesta

Tyyppiarvo

III / 14

teksti: Maiju Tanskanen, kuvat: Janina Hietala, Jarmo Kallio

14


Sitseistä

R

akastan sitsaamista; on vaikea keksiä mukavampaa tapaa viettää iltaa kuin kylmän ruuan syöminen ja humaltuvien opiskelijakollegoiden jorinoiden kuuntelu. Jopa vielä enemmän rakastan kuitenkin sitsien järjestämistä, ja elämä on kohdellut minua sikäli hyvin, että olen opiskeluaikanani saanut käyttää siihen hommaan luultavasti enemmän aikaa kuin itse opiskeluun. Mitäpä ei järjestöaktiivi tekisi, jotta muilla olisi kivaa, ja kiitokseksi vaivannäöstä riittää useimmiten oikein hyvin palaute muodossa ”ruoka oli mautonta” tai ”ihmiset olivat liian humalassa”. Eipä kestä!

Hedelmällisistä suunnittelukokouksista huolimatta onnistun suureksi riemukseni haalimaan itselleni monenmoista kivaa puuhaa. Hyräilen itsekseni hilpeitä sitsilauluja hinatessani kaksi kertaa itseni painoista

Tyyppiarvo

Niin paljon kuin nautinkin juhlien järjestämisestä, on tässä kohtaa myönnettävä, että sitsit ovat järjestämisen kannalta pirullisen työläät. On suunniteltava ja valmistettava ruuat suurelle määrälle ihmisiä, on hankittava juomatarjoilu, on mainostettava, on suunniteltava jatkot ja niin edespäin. Ei sillä, ettenkö luottaisi omieni innokkuuteen sitsivalmisteluihin liittyen, mutta kaiken varalta pidän hyvänä ratkaisuna puhua mukaan toisenkin ainejärjestön. Puutteellisista sosiaalisista taidoistani huolimatta olen luojan armosta onnistunut verkostoitumaan tasan yhteen vieraan ainejärjestön puheenjohtajaan, joka minun on henkilökohtaisista syistä johtuen suhteellisen helppo painostaa mukaan yhteiseen sitsiprojektiin. Yhteistyö on ehdottoman hieno asia ja arvo sinänsä, eikä haittaa ollenkaan, että toisen järjestön mukanaolo kaksinkertaistaa myös näkemyserojen määrän ja hieman yksinkertaisille humanisteille simppeleimmätkin budjettiin ja taloudenpitoon liittyvät laskutoimitukset täytyy vääntää rautalangasta.

III / 14

Sitsien pitäminen tuntuu aina erityisen hyvältä idealta siinä vaiheessa, kun juhlatiloja varaillaan kuukausien päähän. Päätämme keväällä järjestää sitsit syyskuun puolessa välissä, jolloin opiskelijatapahtumia on muutenkin jo vähintään kahdet päivässä. Loistava suunnitelma. Hykertelen tyytyväisenä etenkin siinä vaiheessa, kun vajaa kuukausi ennen sitsejä järjestöaktiivitoverini puhuvat järjestelytoimenpiteistä edelleen epämääräisesti vältellen ja passiivissa, ”mennään, tehdään, järjestetään”, sillä se tarkoittaa vain sitä, että saan itse tehdä enemmän. Parasta.

15


Sitseistä

kaljakärryä tallinnanlaivalta ja metsästäessäni tuntitolkulla mahdollisimman edullisia ilmapalloja, serpentiinejä ja kertakäyttöpöytäliinoja pitkin kyliä. Sitsejä edeltävä yönä askartelen istumajärjestystä ja nimikortteja en niinkään siksi, että olisin jättänyt asian viimetinkaan, vaan koska olen niin innoissani, että nukkuminen tuntuu toissijaiselta.

Tyyppiarvo

III / 14

Sitsipäivä on aamuvarhaisesta asti loistavan talkoohengen juhlaa. Ruokahommien ei varsinaisesti pitäisi olla minun vastuullani, mutta jostain syystä porhallan herättyäni kantoavuksi ruokakauppaan, minkä jälkeen juoksen ympäri Helsinkiä etsimässä mystisiä mutta ilmeisen tärkeitä elintarvikkeita kuten ”kafferilimetin lehtiä”. Pöytiä kannetaan ja katetaan, ja kaikilla on niin mukavaa. Toverillinen henki säilyy siinäkin vaiheessa, kun muutama tunti ennen sitsejä paljastuu, että toinen ainejärjestö on lupaa kysymättä juonut merkittävän osan sitseille varatuista viineistä. Sattuuhan sitä.

16

epärelevanttina sitä, ettei alkukeitossa ole jostain syystä lainkaan lientä. Hieman hiljainen tunnelma ei ole lainkaan kiusallinen, vaan korostaa hienosti akateemisen pöytäjuhlan arvokkuutta. Fuksilauluun mennessä olen unohtanut minkä vuosikerran fuksi olen, mikä kertonee onnistuneesta juomatarjoilusta. Sitsien loppuessa melkein aikataulussa järjestelytiimi on niin ikään melkein skarppi, ja roudaustoimenpiteet jatkoja varten suoritetaan kädenkäänteessä.

Erittelemättömistä syistä johtuen poistun paikalta tyylikkäästi hyvissä ajoin ja lähestulkoon omin jaloin, hieman harmitellen illan päättymistä omalta osaltani lyhyeen. Jälkikäteen kuulen sitseistä jatkoineen tasan kahdenlaista palautetta, ”uskomaton kaaos” ja ”tylsää”, joiden likimääräinen keskiarvo on jotakuinkin ”great success”. Mieltä lämmittää kuulla, ettei vaivannäkö mennyt harakoille.Sitsien jälkeinen masennus ei onneksi ehdi iskeä seuraavana aamunakaan, sillä työsarkaa riittää vielä.Aamutuimaan on hyvä soitella tusinalle ihmisiä kyselläkseen näköhavaintoja Alina-salin avaimesta sekä Juhlakansan hätäisimpien ja talkooväen hitaimpien palata juhlapaikalle etsimään kadonneita tavaroita ja saapuessa paikalle laskeskelen tehneeni sitsien eteen varmistamaan, että kaikki on jokseenkin siistiä ja pystyssä. töitä ulkomaanmatkoineen lähes työviikon verran. Kaikki Odottamaton heikko hetki iskee aivan loppusuoralla, kun on vielä suloisesti levällään, mutta mitä pienistä. Alkumaljat nostetaan ja muu sitsiväki näyttää hyvältä siinä pyyhkiessäni huulipunasydämiä vessan peilistä lievän heikotuksen vallassa kyseenalaistan hetkeksi koko missä itse näytän päivän juoksentelun jälkeen homman mielekkyyden; miksi helvetissä teen tätä? En ojasta nousseelta. Koen ansainneeni boolilasilliset äkkiseltään keksi yhtään järkevää syytä, joten päätän molempiin käsiin. palata kysymykseen uudestaan taas seuraavien sitsien jälkeen.. Sitsit itsessään ovat luonnollisesti menestys. Viihtyminen on toki myös asennekysymys. Muutaman viinikulauksen jälkeen päätän pitää laulunjohtajien laulua jazzahtavana alavireisen sijaan ja täysin


Mediapalsta

Tilastotiedettä elokuvista - Sinemetriikka teksti: Paula Bergman

Tilastotiede osana elokuva-analyysiä

T

ilastotiedettä opiskelevat ovat varmasti kaikki

Tsivian ja muut alan asiantuntijat esittävät teorioitaan ja

törmänneet useammin kuin kerran kysymykseen ”Mikä

tutkimuksiaan verkkosivullaan, josta löytyy myös erityinen

sinusta sitten voisi tulla, kun valmistut?” Vastaus on

Cinemetrics-työkalu elokuva-datan kokoamiseen ja analysointiin.

kaikessa yksinkertaisuudessaan houkutteleva: ”Minusta voi tulla

Elokuvat voivat kuitenkin tarjota tutkijalle myös muuntyyppisiä

mikä vaan.” Tilastotiede antaa muun muassa lähtökohdat, joista

mielenkiinnon kohteita kuin ainoastaan otosten pituuden. Tutkija

ponnistaa minkä tahansa alan tutkimuksen pariin. Tyyppiarvossa

voisi olla kiinnostunut esimerkiksi siitä, kuinka kohtauksessa

2/14 kerrottiin tilastotieteilijöistä, jotka ovat luoneet uraa

esiintyvien näyttelijöiden määrä vaikuttaa tarvittujen ottojen

kadonneiden lentokoneiden jäljittäjinä. Tässä numerossa

määrään ja otosten kestoon, tai vaikka siitä, millä tavoin otoksen

perehdytään tilastotieteeseen elokuvamaailmassa.

kesto vaikuttaa tarvittujen ottojen määrään. Voidaan olla myös kiinnostuneita itse elokuvan sisällön ohella sen

Sinemetriikkaa (engl. cinemetrics) on kehitetty selittämään

tuotantovaiheesta, kuten siitä, mihin aikaan päivästä

elokuvien rakennetta ja rakenteen muutoksia. Keskeisessä

tuotantoryhmä saa kuvattua eniten kohtauksia.

asemassa ovat otokset (engl. shots), joilla tarkoitetaan sitä hetkeä, jonka kamera kuvaa tietystä kuvakulmasta. Erityisesti otosten pituuden vaihtelusta on tehty tutkimuksia; esimerkiksi Yuri Tsivian on tutkinut otosten pituuden vaihtelua elokuvan Suvaitsemattomuus (engl. Intolerance) eri osa-alueiden välillä.

”Sinemetriikka tarjoaa siis elokuvista kiinnostuneelle tilastotieteilijälle suuren temmellyskentän.”

Elokuvassa esitetään poikkileikkauksena neljä tarinaa neljältä eri aikakaudelta, modernilta, ranskalaiselta, babylonialaiselta ja juudealaiselta. Yleisenä huomiona voitiin ennen tutkimusta

Sinemetriikka tarjoaa siis elokuvista kiinnostuneelle

todeta, että otosten pituudet lyhenivät elokuvan loppua kohden,

tilastotieteilijälle suuren temmellyskentän. Ala on vielä nuori,

jolloin tarina ikään kuin tiivistyi ja kiihtyi ennen

joten on lukuisia kysymyksiä, joihin ei vielä ole saatu vastausta, ja

loppuhuipennusta. Tsivian laski otosten keskimääräisiä pituuksia

kysymyksiä, joita ei ole keksitty edes kysyä.

koko elokuvassa, sekä jokaisen aikakauden kohtauksista erikseen. Hän myös tarkasteli kaikkia tilanteita graafisesti nähdäkseen, miten otosten pituudet ovat jakautuneet elokuvan pituudelle. Tutkimuksessa käy ilmi, että juudealaisen aikakauden kohtaukset olivat ainoat, jotka eivät noudattaneet yleistä tendenssiä lyhenevistä otoksista. Nopeimmin etenivät modernin ja

elämä on muuttunut hektisemmäksi, kun taas raamatullisina aikoina tahti oli verkkaisempaa. Tsivian kiinnittää tutkimuksessaan huomiota myös muihin tekijöihin, jotka ovat saattaneet vaikuttaa otosten pituuteen, sekä pohtii, missä määrin ohjaaja on kiinnittänyt huomiota näihin pituuteen vaikuttaviin seikkoihin.

Tyyppiarvo

otospituuksien eroa sillä, että modernia aikaa kohti siirryttäessä

III / 14

ranskalaisen ajan kohtaukset. Tsivian selittää keskimääräisten

17


Louhintaa

i so m pi data - su u rem pi lu o tettavu u s?

M

teksti: Juha Lehtiranta

onet puhuvat tällä hetkellä big datasta:

viidenkymmenentuhannen amerikkalaisen otokseen,

tietotekniikkajättien, päivittäistavara-

joista vastasi LD:n otokseen verrattuna vaivaiset

kauppojen ja rahoituslaitosten keräämistä

kolmetuhatta amerikkalaista. Otos oli kahdeksansataa

valtavista, rakenteettomista, hajautetuista, itsestään

kertaa pienempi kuin LD:n otos. Myös tulos oli

kasvavista, sekä suunnittelmatta kerääntyneistä data-

ristiriidassa LD:n tuloksen kanssa, AIPO ennusti

altaista. Näiden aarreaittojen ääressä odotetaan yhä

Rooseveltille selkeää voittoa.

useamman tilastotieteilijän, koodarin, insinöörin, ja ekonomin aloittavan louhintatyöt. Vaikka ison datan

Vaaleissa Roosevelt murskasi Landonin saamalla 61

tuomat mahdollisuudet monella alalla ovat

prosenttia äänistä, Landonin jäädessä 37 prosenttiin.

kiistämättömät, on ilmiön tiimoilta sen parissa nähty

Tulos sopi AIPO:n ennustukseen, LD:n tuloksen ollessa

myös kummallisuuksia ja ylilyöntejä, jotka olisivat

selkeän erheellinen.

olleet vältettävissä.

"...nähty myös kummallisia ylilyöntejä, jotka olisivat olleet vältettävissä."

Miten yli kahden miljoonan havainnon otos voi antaa

Iso data paperiaikana

virheellisen tuloksen kolmen tuhannen havainnon otoksen osuessa niin lähelle? Mitä relevanssia tällä on

Vuoden 1936 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa

nykyaikana? Miten tämä kaikki liittyy big dataan?

kohtasivat republikaanien Alfred Landon, sekä demokraattien Franklin Roosevelt. Vaalitulosta lähtivät

Iso data digiaikana

arvioimaan kaksi tahoa, aikansa arvostettu amerikkalaislehti The Literary Digest [LD], sekä tilastotieteilijä

Vuonna 2008 Google pystytti Google Flu Trends-

ja yrittäjä George Gallup yrityksensä American Institute

palvelun [GFT], jolla pyrittiin ennustamaan flunssaepi-

of Public Opinionin [AIPO] kautta.

demioiden leviäimistä Yhdysvalloissa. Malli perustui flunssaoireita kuvaaviin google-hakuihin, joita agregoi-

The Literary Digestin keräämä kyselyaineisto oli

malla Google pystyi ennustamaan flunssan levinnei-

massiivinen. Ennennäkemättömällä kunnianhimolla se

syyttä nopeasti, luotettavasti ja "teoriavapaasti".

kokosi ajoneuvorekisteriä, sekä puhelinluetteloa

Tyyppiarvo

III / 14

"The Literary Digestin keräämä kyselyaineisto oli massiivinen."

18

hyväksikäyttäen valtavan rekisterin yhdysvaltalaisista,

Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja

jonka avulla se pyrki tavoittamaan kymmenen

ehkäisykeskusten [CDC] (Centers for Disease Control

miljoonaa amerikkalaista, eli neljäsosan äänioikeute-

and Prevention) teoriapohjaiset estimointimenetelmät

tuista! Kyselyyn vastasi 2.4 miljoonaa amerikkalaista.

näyttäytyivät kankeina ja vanhanaikaisina monen

Kun aineisto oltiin kerätty, sekä "kolmeen kertaan

journalistin silmissä verrattuna Googlen puhtaan

tarkistettu, vahvistettu, viiteen kertaan ristiinluokiteltu,

korrelaatiopohjaiseen mallinnustapaan verrattuna.

sekä summattu", tulos povasi Landonille selkeää

Google sai GFT:tä kuvaavan artikkelinsa arvostettuun

voittoa. Kun Landon olisi saamassa 55 prosenttia

Nature-julkaisuun.

äänistä, olisi Rooseveltin tyytyminen 41 prosenttiin äänistä.

Talvella 2012 havaittiin kuitenkin jotain odottamaton. GFT alkoi vahvasti yliennustaa flunssaesiintymiä.

George Gallup oli vuotta ennen vaaleja perustanut

Pahimmillaan Googlen ennusteiden havaittiin olevan

yhtiön American Institute of Public Opinion, jonka

yli kaksinkertaisia CDC:n ennusteeseen nähden.

puitteissa se kokosi omaan tiedonkeruunsa perustuen

Yhdysvaltain mediassa oltiin uutisoitu voimakkaista


Louhintaa

flunssa-aalloista. Tämä saattoi saada ihmiset herkemmin hakemaan tietoa GFT:n käyttämillä

"Lisäksi olen tehnyt paljon muuta mielenkiintoista, joista päällimmäisenä on jäänyt mieleen lähijunaliikenteen matkustajamäärien laskentamallin kehittämisen ohjaaminen."

hakusanoilla. Miksei Googlen malli kyennyt reagoimaan mahdollisen hakuherkkyyden kasvuun?

Määrä ei korjaa harhaa, tai korvaa ymmärrystä The Literary Digestin valtava otantatutkimus osoittautui harhaiseksi, vaikka otos piti sisällään neljänsosan kohdeperusjoukosta. Valtava otoskoko takasi LD:lle varmasti pienet keskivirheet ennusteisiin, ja kenties tunteen tuloksen luotettavuudesta. Suuri harhainen otos kuitenkin tarkoitti tässä yhteydessä

George Horace Gallup

ainoastaan todella tarkkaa harhaista ennustetta.

Lähde:Wikipedia

Google Flu Trendsin kohdalla iso data ei turvannut ennusteen luotettavuutta. Malli ajautui väärille urille, kun se ei kyennyt ottamaan huomioon hakuherkkyyden muutosta, ja kalibroimaan estimaattiaan sen mukaisesti. Tilastotieteen historiassa tunnetaan opettavaisia esimerkkejä datan väärinkäytöstä, sekä virhepäättelystä. Iso data tarjoaa houkuttelevia ja

"Laskuharjoitusten opettaminen oli kaikkein hyödyllisintä."

rahanarvoisia mahdollisuuksia jalostaa ymmärrystä havaintoaineistosta, mutta saattaa tarjota myös valheellisen tunteen tulosten luotettavuudesta, vaikkei siihen ole aihetta. Tilastollisen päättelyn, sekä

havaintoyksikköä, tai petatavua. Esimerkiksi Google lähti korjaamaan Flu Trendsmalliaan kalibraatioestimaatilla, joka opitaan Pienalue-estimointi-kurssilla, ja on jälleen -- ainakin toistaiseksi – palauttanut ennusteensa CDC:n tuloksia vastaavalle linjalle. i

"En olisi ikinä uskonut kuinka paljon Valtiotieteellinen tiedekunta vain opiskeluympäris-tönä vaikutti maailmankatsomukseeni."

Tyyppiarvo

päättelyyn, olipa data kooltaan kymmenen

III / 14

otantateorian ymmärrys ja hallinta tarjoavat työkaluja

19


Statisti

palasia I Charles de Gaulle Jos odeddas se gaulaliina bois. Kävelen turvatarkastuksen läpi ilman purppuranpunaista tavaramerkkiäni miettien alleviivaavatko pelkkä raitapaita, kireät farkut ja mustat nahkakengät riittävästi ylimielisyydellä kuorrutettua ranskalaisuuttani. Terminaalissa suomalaiset luulevat ruotsalaiseksi. Arlanda Kaikkialla on siistiä, autiota ja hiljaista. Henkilökunta liikkuu potkulaudoilla äänettömästi pitkin kiiltäviä parkettilattioita, hajanaisia kuulutuksia lukuun ottamatta kukaan ei puhu. Havahdun puheesta ja tunteista riisuttuun todellisuuteen. Olen vastentahtoisesti kotona. Suomi Kone ei voi laskeutua Tampereelle lumimyrskyn vuoksi maaliskuun lopussa. Kaikkialla on hiljaista, valkoista ja tyhjää.

laskuharjoituksista. Luennoitsija lukee monotonisella äänellä PowerPoint- kalvoja sanasta sanaan, kysymyksiin vastataan interaktiivisesti koneiden välityksellä. Ruoka täyttää viranomaisten asettamat ravintosuositukset. Ilmanvaihto on hyvä, en saa henkeä. Sali Ihonmyötäisiä trikoita, hihattomia paitoja ja itseruskettavaa. Liha on kumpulalaisin kommunikaation muoto: se puhuu objektiivisesti ilman turhaa käsienheiluttelua. Trikooblondi flirttailee trikoobodarille, joka pilaa mahdollisuutensa puhumalla asuntomessuista. Voimaa, nopeutta ja kestävyyttä voidaan mitata objektiivisesti. Juhlat Vaivaantuneita hapuilevia katseita ja virallista ohjelmaa, ihmiset juovat ujouttaan tai kuuluakseen joukkoon. Taustalla soi The Robots. Jatkot uudella: opiskelijakortti, tästä ei saa kulkea, tunnetko edes täältä ketään, täällä on pukukoodi. Naiset hakevat seuraa, miehet ovat liian kännissä. III

Tampere Nainen istuu syliini ja ehdottaa jatkoja. Taksissa osoite on kuulemma unohtunut. Pysäytän korttelin päähän. Nainen ilmoittaa ensin että olen kusipää ja heti perään haluavansa nähdä uudestaan. Nauran ja tarvon hangessa lähimmälle bussipysäkille, kengät ovat lumesta märät.

Tyyppiarvo

III / 14

II Kampus Lentokenttä, ostarin aula, sairaala; kiveä ja metallia puisin yksityiskohdin; suorakulmaisia, korkeita ja avoimia tiloja, joita yhdistävät toisiinsa mitäänsanomattomat käytävät. Tehokas, puhdas ja steriili tietotehdas. Luentosalin edustalla parveilee vakavan näköistä jengiä ja muutama lippispäinen jonne keskustelemassa

20

Vappu Keskiviikko. Kumpulan Unisport. Näen viittamiehen ensimmäistä kertaa livenä. Chemicumin pihalle on Unisportin aulasta viitisenkymmentä metriä, mutta pakko sen on olla se. Ei kukaan muu pidä viittaa, ei edes vappuna. Kalasatama. Stigun ja Stefun vappu on alkanut tavallista miedommilla Koffeilla, hypnotisoitu Erä-Koira ihmettelee heijastustaan muutaman sekunnin yrittäessään jäädä Siilitiellä väärän puoleisesta ovesta. Kanssamatkustajat seuraavat näitä hahmoja vaivaantuneen kunnioittavasti, kukaan muu ei hymyile tai naura.


Statisti

Itäkeskus. Ensimmäiset haalarit ja ylioppilaslakit ilmestyvät näkökenttään, joku on vielä kahdeksalta Itiksen asemalla. Mamujengi kunnioittaa paikallisia perinteitä kokoontumalla R-Kioskin eteen, koodiston mukaisesti kukaan ei istu. Mustaan nahkatakkiin sonnustautunut arabi tuijottaa hartaasti kuullessaan espanjaa. Karhusaaren bussissa on pelkkää bättre folkia. Marian mukaan Ärrältä oli vesi loppu. Mölandet. Sauna on jo valmiiksi lämmitetty, luomumehun korkki narahtaa äänekkäästi.

Torstai. Pilvistä. Päädymme katsomaan argentiinalaista leffaa, nauran niiden aksentille. Kävelemme ympäriinsä, kumpikaan ei pidä kulutusyhteiskunnasta. Illalla sauna.

IV Kesä Nauran hipsterien maalaamille paskoille graffiteille. Alastomat miehet ja sateenkaarilippu- kombinaatio pysäyttää meidät hetkeksi miettimään ovatko Pihlajasaari ja Keskuspuisto saaneet uuden kilpailijan. Saunan takaa ilmestyvä nainen häilyttää epäilyksen. Ihmiset tervehtivät spontaanisti ja tarjoavat ruokaa. Hyppään laiturilta pää edellä auringonlaskun oranssiksi värjäämään lämpimään veteen. .

-Statisti

Perjantai.

Tyyppiarvo

Itäkeskus. Itähelsinkiläiset tuijottavat lievä stadilaisen ylimielinen hymynkare huulillaan. Olen pukeutunut GoreTexiin, selässäni on armeijanvihreä rinkka ja kädessäni virveli. Onkohan toi ekaa kertaa metrossa? Vieressäni seisovan räppärin afro pursuaa lippiksen alta. Jään vittuillakseni pois Kalasatamassa. Physicum. Niukan mökkiaamupalan jälkeen tarvitsen opiskelijahintaisen Paninin. Marssin suoraan pysäkiltä tavaroineni kahvioon. Soijamaitoa tilaava nörtti tuijottaa kassalla. Fyysikon oloinen espanjalainen kehuu puhuneensa naiselle yökerhossa.

III / 14

Aurinko heijastuu peilityyneltä mereltä suoraan saunan ikkunaan. Laiturin päällä on lähtiessä ohut kerros huurretta.

21


Merkkikilpailun voittaja!

Tyyppiarvo

III / 14

Syksyllä järjestettiin äänestys Moodi Ry:n uudesta haalarimerkistä. Ehdokkaita oli viisi, mutta vain yksi voi voittaa. Muut yrittivät, mutta yksi teki niin kuin kuuluu eli lopetti yrittämisen ja aloitti voittamisen!

22


HaLUatko tyyppiarvon toimittajaksi? Olet sydämellisesti tervetullut vakituiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen ______________________________________________________________ Odotamme: Suomen kielen kohtalaista kirjoitustaitoa (mielellään myös lukutaitoa), kiinnostusta lehdenteon eri osa-alueisiin ja aikatauluissa pysymisen jaloa taitoa (plus miinus neljä päivää). Arvostamme myös nykyistä tai edeltävää kontaktia tilastotieteeseen tai Moodi ry:hyn. Katsomme ansioksi myös omat juttuideat, mutta emme niitä vaadi. _____________ Tarjoamme: Uusia elämyksiä, mielenkiintoisia kontakteja ja arvokasta kokemusta lehtimaailmasta. Lisäksi etuihimme kuuluu pääsy suoraan sisäpiiriin. Näet ja koet sellaista mistä monet voivat vain haaveilla!

Rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat päätoimittajat Janina Hietala ja Pauliina Karell (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Myös mahdollisen kiinnostuksen voi osoittaa ko. henkilöille.

Tyyppiarvo

II / 14

Nähdään ja kuullaan journalismin merkeissä!


Muut merkkikilpailun merkit

Tyyppiarvo 3 / 2014  
Tyyppiarvo 3 / 2014  
Advertisement