Page 1

TYYPPIARVO Tyyppiarvo 3/97

1

Henkilökuvassa Professori Hannu Niemi

MEG AMEGAINTEGRAA TIO INTEGRAATIO LÄHESTYY

KUVAREPORTAASI: Fuksien taival Moodin täysjäseniksi

Moodin virallinen äänenkannattaja

3/97


2

Tyyppiarvo 3/97

Pääkirjoitus Ajatus voi olla kaunis. Kaunis voi olla myös tavoite. Valitettavasti kiusallisen subjektiivinen käsite juontaa juurensa harhan sumuiselta lähteeltä ja onkin turhanpäiväisen puhdasta. Puhtaus on kuitenkin etu täydellisen alisteiseen sekamelskaan verrattuna. Maailma on likainen. Yksittäisen ihmisen voimavarat ovat hänestä itsestään riippumattomista syistä rajalliset. Toiminta keskittyy luultavasti kutakin yksilöä syystä tai toisesta eniten kiinnostaviin aihealueisiin. Täsmällinen päämäärä on toisarvoista, sillä tärkeintä on puhtaista lähtökohdista kehittyvä omalaatuinen aktiviteetti.

maksa oikeaa vuokraa, joten eivät tarvitse asumislisääkään. Sitä ei kuitenkaan syödä kokonaan vaan tarkoituksena on suhteuttaa se jollakin tavalla asunnosta maksettavaan yhtiövastikkeeseen, sillä asumislisän menettänyt olisi voinut nostaa asumistukea. Joka tapauksessa rajanveto on todella epäonnistunut, sillä niin kauan kun asunnosta maksaa oikeasti vuokraa on asumislisään oltava yhtäläinen oikeus riippumatta siitä keneltä asunnon on vuokrannut. Muutenkin hallituksen päätös rahoittaa 18vuotiaille itsenäisesti asuville tuleva täysi opintotuki syömällä tukea muilta opiskelijoilta on jo sinällään surkuhupaisaa.

Kunhan systeemiin tulee mukaan vielä joku Opiskelun ohessa voisi käydä töissä, mutta se opintoviikoista saatava bonusraha niin on ei ole oikein mahdollista opintotuen tulorajojen varmasti ilo katsoa putkitutkinnon suorittaneita takia. Vaikka ei käy töissä on jostain saatava käytännöstä vieraantuneita vastavalmistuneita. rahaa elämiseen, sillä pelkkä opintoraha ja Kesäopetus tai paremminkin kesäopiskelu on asumislisä ei oikein riitä mihinkään. Vaihtoehtoja järkevää, jos ei satu saamaan työtä, mutta se ei ovat lähinnä vanhemmilta saatu tuki tai mitenkään pysty korvaamaan sitä todellisen kuoleman tuottava opintolaina. Opintorahan työelämän sisältämää kokemusta, jota etenkin kuten opintolainankin saamiseen kuitenkin oman alan kesätyö tarjoaa. Nykyään pelkkä tarvitaan myöntävää opintotukipäätöstä. nimellinen tutkinto merkitsee hyvin On tietysti mieltä rohkaisevaa, että vähän ja tulevaisuudessa vielä hyvissä ajoin jätetty tukihakemus vähemmän. makaa käsiteltävä tolkuttomia aikoja ja on selvittävä ilman sitä Oman aktiviteetin suuntaaminen 2 Pääkirjoitus vähäisintäkään apua. Onneksi on tietysti jokaisen henkilöPuhiksenpalsta vuokranmaksua pystyy yleensä 3 kohtainen asia, mutta sen Hannu Niemi todellisen tarpeen vaatiessa 4 suuntaamatta jättäminen ei ole. Johtajuus lykkäämään, sillä jos haluaa 6 Asioiden hoitaminen yhdessä Laitoksella tapahtuu asustella hyvässä ja vieläpä 7 on joskus helpompaa kuin 7 Moodi toimii järkevän hintaisessakin yksin, mutta pakottaa samalla SURVO 98 asunnossa on sellainen saatava 8 myös muista riippuvaan Fuksiaiset suhteilla tai todellisella 10 vuorovaikutukseen. Jos Fuksi-kysely onnenpotkulla. Järkyttävintä 12 yhteinen motiivi puuttuu Kannunvalajien koko touhussa on se, että 13 tai vuorovaikutus muuten fuksisuunnistus -97 asumislisää leikataan niiltä, takeltelee, ei loppuAavemaisuuksia jotka ovat vuokranneet 14 tulokseen ole luottaTilastotieteilijä asunnon vanhemmiltaan. 15 mista. Yhteiset asiat Työelämässä Menettelyä on perusteltu pitäisi pitää yhteisinä 16 Moodi Tallinnassa sillä, että vanhempitai unohtaa kokonaan. 17 Moodi Kybällä ensa vuokralaisena 18 Saksittua olevat eivät todenReijo Sund 19 Yleisönosasto näköisesti 19 MoPPI jälleen


Tyyppiarvo 3/97

3

Puhiksenpalsta Pakolliset Kuviot

Vapaa ohjelma

Tervetuloa fuksit. Hyvää syksyä ja paljon opintoviikkoja kaikille.

Haluan ottaa esille minua pitkään mietityttäneen ongelman. Missä on tilastotieteen moraali? Tilastotiedehän on menetelmätiede, ja näin ollen sen sisäsyntyinen arvolataus on hyvin neutraali, toisin kuin esimrkiksi sairaanhoitajan, lääkärin (myönteisiä) tai myymäläetsivän (kielteinen). Mutta koska tilastotiede on menetelmätiede, se on myös paikalla aina kun on kysyntää; riippumatta siitä keitä kysyjät ovat. Tilastotiede on kuin kameleontti, joka omaksuu taustansa värit. Haluan muistuttaa, että Mengelenkin aineistoa tulkitsemaan tarvittiin - tilastotieteilijää. Rottia ja apinoita piikitetään ja tapetaan ja tiedot tästä kannetaan meidän tulkittaviksemme. Tarkoissa markkinatutkimuksissa ja kohderyhmäanalyyseissä käytetään meidän (tulevia) tietojamme ja taitojamme. Onko tilastotieteilijällä oikeutta valita toimeksiantonsa moraalisin perustein? Kuka meidän moraalisesta hyvinvoinnistamme huolehtii, ellemme tee sitä itse?

Fellowtilastotieteilijä, katso peiliin ja kysy asuuko sisälläsi rauha! -Perttu-

TYYPPIARVO 3/97 - Moodin virallinen äänenkannattaja 13. vuosikerta - 34. numero Päätoimittaja: Reijo Sund Toimittajat: Heikki Hyhkö Jukka Jokinen Harri Lehtinen Perttu Muurimäki Aki Niemi + joukko satunnaisia avustajia Taittaja: Heikki Hyhkö - Painopaikka: Limes - Painos: 150 kpl Motto: Tehtävämme on levittää valistusta ja tietoa kansalle


4

Tyyppiarvo 3/97 Henkilökunta tutuksi Tilastotieteen laitoksen esimies professori

Hannu Niemi Kerro ensin jotain itsestäsi?

Aloitin yliopistourani syksyllä 1968 22-vuotiaana vastavalmistuneena maisterina Olen 51-vuotias, kotoisin Helsingistä ja minulla on tietojenkäsittelyopin assistenttina ja sen jälkeen vaimo sekä kaksi poikaa, 8- ja 10-vuotiaat. työskentelin matematiikan laitoksella. Myöhemmin toimin tilastotieteen apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa. 1970- ja 1980-luvuilla työskentelin myös paljon ulkomailla Suomen Akatemian tutkijana ja stipendiaattina; asuin mm. Ruotsissa, Saksassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. Olin itse asiassa hyvin kansainvälinen ennen kuin siitä tuli mustjuttu. Vuodesta 1983 olen ollut töissä täällä tilastotieteen laitoksella. Tosin vuonna 1995 olin lainassa Tilastokeskuksessa tieteellisenä johtajana.

Miksi tilastotiede ja juuri tämä työ?

Minkälainen oli aikaisempi urasi ? Opiskelin matematiikkaa, erityisalueenani stokastiikka ja ennustusteoriaa käsitellyt väitöskirjani valmistui vuonna 1975. Pidin yliopistouraa alusta alkaen yhtenä tärkeänä vaihtoehtona, mutta toisaalta myös vakuutusmatemaatikon ura olisi kiinnostanut.

Minulla on teoreettinen tausta ja tilastotiede tarjosi käytännön läheisiä haasteita. Vuosien mittaan olen alkanut pitää yhä enemmän opetustyöstä ja vaikka se toisten mielestä saattaa olla rasittavaa, on opettaminen minusta suorastaan rentouttavaa. Olen omassa työssäni yrittänyt saada opetusta lähemmäs käytäntöä ja tämä käytännönläheisyys liittyy teollisuussovelluksiin, teollisuustilastotieteeseen jos niin voi sanoa. Teollisuussovellus on mielestäni tärkeä tilastotieteen erityisala, jota Suomessa ei ainakaan yliopiston puolella ole erityisesti tehty. En ole silti täysin hylännyt ennustusteoriaa, sillä esimerkiksi juuri kaksi päivää sitten tuli kaksi pinkkaa käsikirjoitusmateriaalia amerikkalaiselta professorituttavaltani Masanilta, joka haluaisi saattaa pitkäaikaisen yhteistyömme yhteisjulkaisukirjan muotoon.


Tyyppiarvo 3/97

Minkälaisena näet tilastotieteen tulevaisuuden? Tilastotieteen tärkeys tunnustetaan nykyään paremmin kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Minua kuitenkin häiritsee erityisesti sosiaalitieteissä vallitseva trendi, jossa tilaston käyttöön perustuva traditio on aallonpohjassa. Siellä harrastetaan tutkimusta, joka kulkee nimellä kvalitatiivinen ja josta esimerkkinä vaikkapa elämänkerta-analyysit. Kvantitatiivinen traditio on nyt jäänyt taka-alalle. Tästä huolimatta tilastotieteen sovelluskenttä on laajenemassa uusina sovellusmahdollisuuksina esimerkiksi metsätieteiden ja teollisuuden puolella. Erittäin hyvää kehitystä on tapahtunut Tilastokeskuksessa. Pääjohtajan vaihdoksen jälkeen tilastotieteen osaaminen on saanut arvostusta. Tästä viimeisin esimerkki on asiantuntijaryhmän raportti työttömyystilastojen asianmukaisuudesta, jonka julkistimme äskettäin. Ongelmana tässä oli, että käsitteistön kansainvälistyminen aiheutti suuria muutoksia työttömyystilastoihin.Tässä yhteydessä oli helppo puhua Tilastokeskuksen puolesta ja siellä varmasti viimeisetkin havahtuivat huomaamaan kuinka tärkeää on tilastotieteellinen osaaminen. Tilastokeskuksessa onkin panostettu tähän puoleen ja se avaa työtehtäviä meidän laitoksemme opiskelijoille. Mikä on laitoksen tulevaisuus? Voimavarat tulevat varmastikin supistumaan, kuten kaikilta muiltakin yliopistoyksiköiltä. Jotkut tiedekunnan ja myös yliopiston keskushallinnon piirissä ovat esittäneet, että tilastotieteen laitoksen

5

resurssit ovat liiankin hyvät. Näin ollen uskon että resurssileikkauksia tullaan esittämään. Jostain joudutaan karsimaan ja joudutaan olemaan aktiivisia ulkopuolisen rahan suhteen. Meidän elinehtomme on, että työmarkkinoiden imu on niin hyvä. Meiltä mennään töihin, myös kesken opintojen. Se kuitenkin heijastuu sillä tavalla etteivät opiskelijat kerkeä valmistua työhön siirryttyään. Valmistuminen on silti tärkeää, paitsi laitoksen kannalta, myös opiskelijoiden itsensä ja heidän ammattitaitonsa kannalta. Entä oma tulevaisuutesi? Ehdin olla vielä 14 vuotta töissä jos terveys kestää. Kansainvälinen yhteistyö on asia jota täytyy ylläpitää ja toimiminen asiantuntijatehtävissä kuuluu tulevaisuuden suunnitelmiini. Olin juuri viime kesänä mukana saksalais-suomalaisessa asiantuntijaryhmässä kehittämässä Latvian korkeakoululaitosta. International Statistical Institute järjestää vuonna 1999 maailmankongressin Helsingissä, joten se tulee myös viemään aikaani. Suvituuli Lehto


6

Tyyppiarvo 3/97

Johtajuus Johtajuus on aiheena aika vähän kiinnostava, mutta sosiaalisena toimintana ainakin nisäkkäitten parissa verraten yleinen. Kaikilla laumaeläimillä esiintyy pyrkimystä johtaviin asemiin, ja jossain määrin yksin elävien eläinten reviirien hallinnasta taisteleminen on pyrkimystä olla tietyn alueen johtava (ja ainoa) sen lajin edustaja. Minä olen nyt toiminut Moodi ry:n puheenjohtajana kaksi kautta (toinen päättyy vuoden lopussa). Taipaleen varrelta on takkiini tarttunut yhtä ja toista ja myös johtajuuteen liittyvää. Ensimmäinen huomio oli, että ihmisten hakkaaminen ei välttämättä johda haluttuun lopputulokseen Moodin kaltaisessa löyhässä ryhmässä. Paras tapa saada ihminen toimimaan halutulla tavalla on sälyttää hänen niskaansa kauheasti hommaa (jotain minkä haluat tehdyksi), taputtaa häntä kannustavasti selkään ja sen jälkeen vain satunnaisesti osoittaa laimeaa kiinnostusta itse asiaan mutta lujaa luottamusta asiaa hoitavaa kohtaan. Näin asian hoitavalle syntyy sellainen vaikutelma, että vain hän ja hän yksin on vastuussa jostakin tehtävästä, ja kauheassa tuskassa hän saa asiat tehtyä, eikä johtajan tarvitse kuin päältä katsoa ja ottaa asiasta kunnia. Toinen havaintoni oli, että nykyään johtajan ei tarvitse olla se kaikista fiksuin ja vahvin, kovin mammutinkaataja tai suurin sarjamurhaaja. Johtajan tehtävä sen sijaan on saada ne kaikki muut fiksut ja vahvat toimimaan yhdessä. Tässä tehtävässä on apua siitä, jos osaat esittää hieman tyhmää. Näin ollen kukaan terävistä alaisistasi ei arvostele sinua julkisesti muitten silmien alla, koska toisista terävistä ei itseään tyhmemmän mollaamisesa ole mitään sankarillista. Ja vot, sinä hallitset kun ne kaikki muut vain kyräilevät toisiaan. Luistelu on myös olennainen taito; se mahdollistaa sivusuuntaiset liikkeet ja nopeat poistumiset, mikäli tilanne tulehtuu mahdottomiin mittasuhteisiin. Jos kauhein kuitenkin tapahtuu, ja alaisesi alkavat muistuttaa sinua eikä mitään tapahdu, mahdollisuutesi on

käyttäytyä loukkaantuneen lapsen tavoin: minä luotin teihin ja te petitte minut! Syyllisyys on ihmisen vahvimpia motiiveja. Johtajat, saakaa alaisenne tuntemaan syyllisyyttä. Ihmiset jotka tekevät hirvittävästi vaativat toisiltakin usein paljon. Itse en pidä tilanteista, joissa olen selkä selkää vasten ja jotain pitäisi saada aikaan. Siksi olenkin hakeutunut puheenjohtajaksi. Katson että johtajan tehtävä on tehdä "ei mitään" - näkymätöntä työtä, jolla johtaja varmistaa asioitten sujuvan etenemisen, pitää laumansa koossa ja tyytyväisenä. Johtajan tehtävä on delegoida asioita eteenpäin, organisoida jne mutta effortlessly. Vain äärimmäisessä hädässä

johtaja saa tehdä jotain konkreettista, jossa vaanii epäonnistumisen vaara. Epäonnistuminen vain syö arvovaltaasi. Sitä riskiä on turha ottaa heppoisin perustein. Sen sijaan johtajan tulee tehdä kaikkea sellaista, mitä muitten kritisoidessa voi kutsua johtamistyylikseen. Eläinmaailma tarjoaa mielestäni yhden oivan esimerkin hyvästä johtamisesta. Leijonalauman johtajauros ei näytä tekevän paljoakaan. Kaveri vain makoilee savannilla, ottaa aurinkoa, leikkii ehkä hieman pentujen kanssa ja käy syömässä heti ensimmäisenä kun naarasleijonat ovat saaneet jotain hengiltä. Leijonalaumanjohtaja onkin ymmärtänyt, että hänen alaisensa ovat täysikasvuisia leijonia, jotka kyllä tietävät mitä tulee tehdä. He eivät tarvitse, vielä vähemmän kaipaavat, jotakuta harjapäätä olkansa yli kurkkimaan, kun he jatkuu >>>>>


Tyyppiarvo 3/97

7

Laitoksella tapahtuu

Moodi toimii

SURVO 98

Moodin uudet kotisivut

Uusi 32-bittinen Survo on nyt saatavilla. Se on vanhan version tavoin ilmainen pääaineopiskelijoille. Lisätietoja toisaalla tässä lehdessä, mikroluokassa ja URLissa: ‘http://www.helsinki.fi/survo’.

Moodin uudistuneet kotisivut kehittyvät hurjaa vauhtia uusien webmastereiden Reijon ja Niklaksen myötävaikutuksella URLissa: ‘http://www.helsinki.fi/jarj/moodi’

Psykologian laitoksella tapahtuu

Statistika näyttää mallia

Kaikki psykologian pääsykokeiden tilastotiedeosiosta 2.2-3.3 pistettä saaneet henkilöt saavat merkinnän tilastotieteen johdantokurssista suorittaessaan tilastotieteen jatkokurssin. Näitä opiskelijoita oli yli kaksikymmentä tänäkin syksynä. Tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta käytännöltä. Voiskohan meidän laitoksemme toimia samoin?

Turkulaiset tuntuvat hallitsevan kansallista tilastotieteen opiskelijoiden yhteistoiminnan järjestämistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on:

tekevät leijonantyötä. Sen sijaan, kun lauma itsessään on uhattuna ei ole toista yhtä hirvittävästi töitä tekevää leijonaa kuin laumanjohtaja. Laumanjohtaja on se, jonka tehtävänä on ottaa hengiltä kaikki todella hankalat häiriötekijät, joita hänen organisaationsa ei kykene hoitamaan. Leijonalauman johtajauroksen tapaa hoitaa laumaansa olen aina Moodi ry:n puheenjohtajana pyrkinyt noudattamaan. Olen vain ollut sikäli onnekas, että alaiseni ovat aina tienneet mitä tehdä, eikä minun ole ollut tarpeen puuttua juuri mihinkään. Myönnettävä on myös, että Helsingin Yliopiston ainejärjestötoiminnassa harvemmin kohtaa sellaisia uhkatekijöitä, jotka vaatisivat johtajan täyden ja jakamattoman huomion. Jäädessäni nyt eläkkeelle Moodin Johtajan virasta kahden kauden jälkeen, haluan vielä kiittää kaikkia niitä lahjakkaita ja teräviä nuoria, joitten kanssa olen saanut tehdä työtä. Kiitos.

Juhlavuosi tulee oletko valmis!

-Perttu-

MEGA-INTEGRAATIO Ainakin helsinkiläiset ja turkulaiset (Liikkeellä on myös huhuja joensuulaisten osallistumisesta.) tilastotieteen opiskelijat ovat 16.11. lähdössä 23-tunnin risteilylle Turusta.

Ensi vuonna Moodi täyttää 30 vuotta, joten tulee aika järjestää vuosijuhlat. Moodi etsiikin siis joukostaan kykenevää vuosijuhlien järjestäjää. Jos sinusta tuntuu, että kykenisit ne järjestämään ota yhteyttä hallitukseen. Avustajista ei varmasti ole pulaa, kunhan saamme SINUT koordinoimaan järjestelyjä.

Motitus murskaavassa kunnossa Moodin Motitus peittosi sarja-avauksessa Luokkataistelijat peräti 17-4. Hyvää tulosta selittää se, että Motitus oli käynyt harjoittelemassa jo kahdesti ennen sarjan alkua. Motitus on yhtäkkiä laajentunut pois siitä tilasta, että kolme kaveria odottaa pelin alussa tuleeko edes yhtä vaihtomiestä. Tuoreet fuksimme lisäsivät miesvahvuuttamme lähes puolella, joten vapiskaa harrastelijasarjan muut sählääjät. Joku voisi tietysti väittää, että voittoomme vaikutti myös se, että vastustajalla oli vain kaksi pelaajaa meidän seitsemää vastaan. Seuraava peli, jossa vastustajanamme on Legion of DOOM, pelataan tiistaina 14.10. kello10.50.


8

Tyyppiarvo 3/97

SURVO 98 Kaikki Survon kehitystä seuranneet tietävät, että keskusteluja Survon murtautumisesta MS DOS -käyttöjärjestelmän ahtaista rajoista on käyty vuosikaupalla. Keskustelut ovat osoittaneet, että tässä vaiheessa on tärkeintä todella vapautua nykyisen SURVO 84C:n 16-bittisen maailman kahleista ja muuntaa Survon ohjelmakoodi 32bittiseksi. Sopivaksi välineeksi muuntotyöhön on osoittautunut Watcomin C-kääntäjä ja sen tarjoama DOS/4G-laajennin 32-bittisten DOSohjelmien tekoon. DOS/4G-laajennin antaa oivat keinot hallita koko muistia lineaarisesti teoriassa 4 gigatavuun asti. Kun koneessa on esim. 32 megatavun muisti, on luonnollista esim. raskaissa iteratiivisissa tilastollisissa toimituksissa poimia laajatkin aineistot suoraan muistiin, jolloin toiminta ripeytyy olennaisesti (tyypillisesti 10kertaiseksi). Myös sisäisessä laskennassa saavutetaan tyypillisesti ainakin 30 prosentin, joskus jopa 100 prosentin nopeuden kasvu. Tämä perustuu siihen, että kääntäjä käyttää 386prosessorin käskykantaa. Uusi Survo ei siis enää tule toimimaan XT- eikä AT-sarjan koneilla, jotka aika lienee jo muutenkin jättänyt taakseen. Aluksi oli tavoitteena tehdä 32-bittiset laajennukset pelkästään niistä Survon toiminnoista, joissa rajat pikimmin tulevat vastaan. Ensin syntyivätkin 32-bittiset versiot mm. matriisitulkista, ESTIMATE-operaatiosta ja eräistä muista vaativista tilastollisista toiminnoista. Jo tällöin saatettiin esim. laskea ominaisarvot ja vektorit jopa 1000*1000matriisille (90*90 oli aiemmin ehdoton yläraja) ja tehdä faktorianalyysia esim. 700 muuttujan ja mielivaltaisen monen havainnon aineistoilla. Nuo parannukset eivät kuitenkaan sallineet toimituskenttien koon kasvatusta nykyisestä 64 kilotavusta (siis esim. 600 rivin ja 100 sarakkeen kentistä) ylöspäin, sillä Survon toimitin - koko työskentelyn keskus - oli edelleen 16-bittinen

ohjelma. Suuremmitta vaikeuksitta toimitinkin muuntui 32-bittiseksi ja toimituskentän saattoi ulottaa vaikka 100000-riviseksi. Nyt valtaosa Survosta on jo siirretty uudeksi kokonaisuudeksi, josta tullaan käyttämään nimitystä SURVO 98. Tavoitteena on, että SURVO 98 tulisi toimimaan, paitsi puhtaissa DOS-koneissa, myös samoissa yleisissä ympäristöissä kuin SURVO 84C eli OS/2, Windowsit ja mahdollisesti jopa Linux. Windows 95:n suhteen ei ole mitään ongelmia, mutta Windows 3.1 ja Windows NT ovat aiheuttaneet hieman ylimääräistä työtä, sillä niiden DOS-tuki on heikko erityisesti 32-bittisten laajennusten osalta. SURVO 98 on pieniä poikkeuksia lukuunottamatta yhteensopiva SURVO 84C:n kanssa. Siis SURVO 84C -työt tehdään SURVO 98:ssa täsmälleen samalla tavalla. Myös tiedostorakenteet ja esim. sukrot ovat yhteensopivia. SURVO 98:lla laaditut sovellukset kelpaavat SURVO 84C:lle, ellei ylitetä jälkimmäisen rajoituksia esim. toimituskenttien ja matriisien suhteen. SURVO 98 on saatavilla lokakuun alusta lähtien. Sen toiminta edellyttää myös SURVO 84C:n päivitystä versioon 5.30. SURVO 98 kuluttaa levytilaa suunnilleen saman verran kuin SURVO 84C eli yhteinen vaatimus on noin 30 megatavua levyllä. Koneen tulee olla ainakin 386, mieluiten 486 tai Pentium. Keskusmuistia saisi olla 16 megatavua tai enemmän. SURVO 98 on SURVO 84C:n lailla ilmainen tilastotieteen pääaineopiskelijoille ja ohjeet ilmaisversion hankkimiseksi löytyvät mikroluokasta. Lisätietoja Survosta (mukaanlukien hinnat) löytyy Survon WWWsivuilta: ‘http://www.helsinki.fi/survo’. Seppo Mustosen alkuperäistekstistä toimittanut Reijo Sund


Tyyppiarvo 3/97

SURVO 98:n edut SURVO 84C:hen verrattuna ovat mm. seuraavat: Toimituskenttien koot ovat käytännössä rajattomat. Kentän maksimileveys on 996 merkkiä. Suurin mahdollinen rivimäärä riippuu keskusmuistin koosta. Kookkaat (SURVO 84C:n kapasiteetin ylittävät) toimituskentät talletetaan tiivistettyinä niin, etteivät esim. tyhjät rivit eivätkä rivien tyhjät loppuosat vie lainkaan tilaa. Suurissakin (usean tuhannen muuttujan) datatiedostoissa voidaan käyttää pitkiä muuttujanimiä. Datatiedostot ovat muuten rakenteeltaan täsmälleen samoja kuin SURVO 84C:ssä. Tilastollisissa toiminnoissa muuttujien lukumäärät voivat olla useita satoja ja jopa tuhannen luokkaa. SURVO 84C:ssa ehdoton yläraja oli 90 ja joissakin tilanteissa vain muutamia kymmeniä. Matriisien aikaisempi maksimikoko (8100 alkiota) on nyt käytännössä vain keskusmuistin koosta riippuva. Useimmat toiminnat ovat ainakin hieman nopeampia kuin aikaisemmin. Tyypillinen parannus on 30% joskus jopa 100%, kun puhutaan puhtaasta laskennasta. Joissakin suuren aineiston hallinta- ja analysointitehtävissä nopeus voi olla 10-kertainen. Myös kuvaruutugrafiikka on nopeampaa ja SURVO 98 tukee sekä SVGA(800*600) että XRES- (1024*768) grafiikkaa. SURVO 98:n rajoitukset (toistaiseksi): Kuvaruutugrafiikassa kuvien talletustavat eivät ole yhteensopivia. Kuvien kerrostaminen suoraan graafisessa moodissa (OVERLAYtäsmennyksellä) ei toistaiseksi ole mahdollista. INFILE- ja OUTFILEtäsmennykset kuitenkin toimivat. CHILD-komento (esim. toisen Survon kutsumiseksi) ei ole käytettävissä. On parempi toimia moniajojärjestelmässä ja käyttää siinä tarvittaessa useampaa Survoa. Suomenkielinen oikoluku (OIO-komento) puuttuu. Supermatriisikomennot on jätetty pois (tarpeettomina).

9


10

Tyyppiarvo 3/97 Aluksi oli Moodin jo perinteeksi muodostunut

Fuksi-tapaaminen Kuppalassa, jossa uusi sukupolvi sai hyvin hämärän käsityksen tulevaisuudestaan.

Seuraavaksi olivatkin edessä

Fuksiaiset, jotka Moodi järjesti jälleen yhdessä Statuksen kanssa Idan saunalla.

Fuksiaisissa oli sekä vanhempia että nuorempia tieteenharjoittajia.


Tyyppiarvo 3/97

11

Ohjelmassa oli kaljaviesti, joka järjestettiin sisällä säällisistä syistä

Paparazzikuvaaja iski jälleen

Statuksella on todistetutsti suurempi suu kuin Moodilla One for all and all for one..

Kaunotar ja hirviöt


12

Tyyppiarvo 3/97

Fuksikysely Kuinka kysely tehtiin

Kuinka moni vastasi

Lähetin fukseillemme ja hallituksemme jäsenille sähköpostitse kysymyksen, joka kuului:

Sain vastaukset kahdeksalta fuksilta ja seitsemältä hallituksen jäseneltä. Kiitos teille.

Mitä juomia preferoit Moodin tilaisuuksissa?

Entäs tulokset

Vaihtoehdot olivat: viina viina+lantrinki kalja siideri/lonkku viini lantrinki joku muu

Molemmissa ryhmissä selvästi suosituimmaksi juomaksi osoittautui kalja. Toisen sijan vei siideri/lonkero ja kolmanneksi tuli viina+lantrinki. Viimeisiksi sijoittuivat joku muu ja lantrinki. Suosituimmaksi kaljaksi osoittautui Olvin kolmonen, joka sai peräti neljä ääntä. Viinojen joukossa voiton vei Viski viidellä äänellä.Viina+lantrinki osastolla eniten ääniä (3) haali Gin&Tonic. Viineistä suositummaksi osoittautui punainen versio kuudella äänellä valkoisen jäädessä neljään. Siideri voitti lonkeron 13-2. Ryhmissä lantrinki ja joku muu ei oikeastaan löytynyt selvää voittajaa, mutta sitäkin mielikuvituksellisempia juomia, kuten esimerkiksi: merivesi, Hessu limukka ja Battery energy drink. Viina+lantrinki osastossa oli myös kaksi mainittavan arvoista erikoisuutta: Corto Maltese drinkki ja Viru Kange & lonkku. Viina osiossa vanha perinteinen taskunlämmin Kossu sai kuitenkin vain yhden äänen.

Tarkoitus oli asettaa juomat mielekkyysjärjestykseen. Kyselyyn osallistuneet fuksit osasivat tehdä tämän aivan kivuttomasti, mutta parilla hallituksen jäsenellä oli käsittämättömiä vaikeuksia toimia samoin. Lisäksi kysyin vielä eräitä tarkentavia lisäkysymyksiä. Teksti - Hessu Kuvat - jokin muu


Tyyppiarvo 3/97

13

Kannun fuksisuunnistus -97 ○

Päivä ei ollut niitä lämpimimpiä Rastimme paras graafinen esitys - (Hyvä Simo)

Paikalla oli runsaasti moodilaisia ja jokunen muukin

Ulkoavaruus-tutorimme Lahjonta alkamassa

Aiheena: Yhteiskuntarakenteen muutos - ???

Rastimme sijaitsi jälleen ruotsalaisen teatterin tuntumassa


14

Tyyppiarvo 3/97

Aavemaisuuksia Survon PLOT- ja PRINT-komennot tuottavat PostScript-tiedostoja, jotka voi kopioida kirjoittimelle DOSin COPY-komennolla vaikka Survon sisältä. Ajan ja kustannusten säästämiseksi on järkevää käyttää Ghostscriptnimistä shareware-ohjelmaa, jolla voi ensin katsella ruudulta miltä tuotos tulisi näyttämään. Survossa on tätä varten valmiit sukrokomennot /GS-PLOT ja /GS-PRINT. Valitettavasti Ghostscriptin käytössä on useitakin epäkohtia: kerralla on näkyvissä yksi kokonainen sivu, jolloin teksti on helposti liian pientä luettavaksi. Zoomaus ei onnistu, ja ainoa keino selata useampisivuista juttua on mennä sivu kerrallaan eteenpäin. Lisäksi korjauksia ei voi tehdä samaan aikaan, koska Ghostscript käynnistyy Survon päälle. Isompikokoista tekstiä saa tosin ruudulle paloittain; tämän tietävät ainakin ne, jotka ovat käyneet monimuuttujamenetelmien kurssin. Välineet, ohjeet ja esimerkit ovat saatavilla Survon MULTI2-levykkeeltä, jonka sisältö on kuvattu Seppo Mustosen Tilastolliset monimuuttujamenetelmät -kirjan sivuilla 201203. Tätä tekniikkaa olen käyttänyt paljon, etenkin kaavapitoista tekstiä muokatessani. Moniajojärjestelmissä kuten Windows 95:ssä, Windows NT:ssä ja OS/2:ssa esikatselu järjestyy kuitenkin vielä mukavammin, kun siirtyy käyttämään GSview-nimistä Ghostscriptin

laajennusta. Sitä voi pitää auki toisessa ikkunassa samaan aikaan kun tekee dokumenttiin korjailuja Survossa. GSview:ta on helppo käyttää. Siinä voi säätää skaalauksen haluttuun kokoon ja jopa zoomata lennossa mitä kohtia hyvänsä. Sivulta toiselle voi hyppiä missä järjestyksessä tahansa (tämän mahdollistamiseksi Survon PRINT- ja EPSkomennoille on opetettu hiukan lisätaitoja). Itse olen kevään ja kesän GSview:ta käytettyäni päätynyt seuraavaan asetelmaan: tulostan PRINT:illä haluamani asiat vakionimiseksi PostScript-tiedostoksi K.PS levyllä H: (oman koneeni väliaikaisten tiedostojen levy). Avaan GSview:n, joka muistaa missä hakemistossa viimeksi oltiin ja ehdottaakin heti H:\K.PS:n lataamista. Survoa käytän yleensä kokoruudussa, mutta voin helposti vaihdella sen ja GSview:n välillä napilla alt-TAB. Skaalauksen olen säätänyt sellaiseksi, että ikkunan leveys GSview:ssa vastaa A4:ää. Korkeussuunnassa selailen sivuja nuolinapeilla ja muilla vastaavilla. Paperinkulutukseni on laskenut entisestään: useimmiten tarvitsee printata vain lopullinen versio. Asennusta varten tarvitaan kolme levykettä. Asennettuna ohjelma vie 7.5 megatavua levytilaa. Tulen laittamaan mikroluokan Hlevylle toimituskentän, josta ZIP-tiedostot voi kopioida. Kimmo Vehkalahti

Lisää aavemaisuuksia Kimmon mainitsemien rajoitusten lisäksi Ghostscriptiä käytettäessä haittana on myös se, että ruudulla näkyvä alue ei vastaa kooltaan A4-paperia. Tämän rajoituksen voi kiertää helposti tekemällä yksinkertaisella PLOT /FRAME - komennolla A4 kokoisen kehyksen ja liittämällä sen mukaan tulostukseen tavallisella picture tai -eps määreellä. Eli esimerkiksi QMS-1040 printterille sopiva raami saadaan aikaan seuraavasti: PLOT /FRAME DEVICE=PS,PAPERI.PS EPSFILE=PAPERI.EPS FRAME=3 SIZE=2000,2870 HOME=60,50 XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0 Jatkuu >>>>>


Tyyppiarvo 3/97

15

Tilastotieteilijä Työelämässä Jokainen itseään kunnioittava tilastotieteilijä (tai sellaisen alku) varmasti ymmärtää, että tilastojen tekemisessä on tiettyjä vaatimuksia, vaikka tilastoja ajateltaisiinkin ainoastaan yhteiskunnallisen joukkoilmiön numeerisina kuvauksina. Toisaalta tuskin kukaan tilastotieteilijä haluaa tulla samastetuksi tilastoihin, sillä onhan tilastotiede kaikkea muutakin. Tilastotiedettä on väitetty yhdeksi yliopiston ammattikoulumaisimmaksi oppiaineeksi. Tämä varmasti pitääkin paikkansa siinä mielessä, että tilastotiedettä opiskelemalla opitaan myös hyvin konkreettisella tasolla tarvittavia tietoja. Moni sosiaalitieteilijä valmistuu epävarmana tulevaisuudestaan ja siitä mitä oikein osaa ja mihin kykenee. Tilastotieteilijöille tälläiset ongelmat lienevät taasen hyvin harvinaisia. Suomen Tilastoseura järjesti keväällä 1997 keskustelutilaisuuden, jossa eri tilastoalojen edustajat alustivat kertomalla tehtävistään ja kokemuksistaan työelämän parissa. Kyseisen tilaisuuden yhtenä parhaana antina olivat työelämässä tarvittavat tilastotieteilijän pätevyysvaatimukset. Seuraavien tietojen perusteella kukin voi sitten halutessaan optimoida tulevaisuudennäkymiään. Tilastotieteilijän perusominaisuutena on oltava teorian ja metodologian osaaminen. Ilmiöt pitää tuntea ja kuvata sopivalla tavalla. Ne on myös

pystyttävä esittämään niin suullisesti kuin kirjallisestikin mahdollisimman selkeästi. Kielitaito on aina eduksi; etenkin englanti ja ranska ovat tarpeellisia. Tietotekniikan taitaminen on myös pakollista. Tilastollisista ohjelmista ei nouse mitään yksittäistä ylitse muiden, sillä yleensä hyvännäköinen lopputulos on ratkaiseva tekijä. Ihmisten kanssa on tultava toimeen. On osattava suunnitella ja neuvotella, kyettävä tiimityöskentelyyn ja oltava muutenkin samalla aaltopituudella erilaisten yksilöiden kanssa. Myös hallinnolliset kuviot kannattaisi tuntea ja olisi edullista luoda hyviä yhteyksiä kattavaksi verkostoksi saakka. Pitää olla innostunut, halukas ja kyvykäs oppimaan uutta. Asioista on otettava itse selvää ja on uskallettava kysyä. On oltava systemaattinen ja omattava sekä standardin että stressinsietokykyä. Pitää kyetä tekemään nopeita päätöksiä ja tarvittaessa kompromisseja. Simultaanisuus eli usean työn samanaikainen hallitseminen on tarpeellista ja maalaisjärkeä kuten harkintakykyäkin saisi käyttää. Asiat pitää osata selittää muille nopeasti ja yksinkertaisesti. Omaa lukutekniikkaa kannattaisi kehittää etenkin nopeuden osalta. On muistettava, että teoria ei yksin riitä vaan homma on numeroista kiinni. Töihin pitäisi mennä jo opiskelun ohella ja kannattaisi lukea laajasti sivuaineita. Tutkinnon laaja-alaisuus saisi olla 250 ov:n luokkaa ja tietoja olisi oltava myös tutkinnon ulkopuolelta. Yksipuolinenkaan ei saa olla vaan työtehtäviä on muutettava aika ajoin. Kaiken lisäksi pitäisi olla vielä nuori ja tohtori. Reijo Sund

Windows 3.1 ympäristössä voi käyttää suoraan Ghostscriptin Windows versiota vastaavasti kuin Kimmo neuvoi Gsviewin käytöstä. Eli tulostetaan PRINT-komennolla vaikkapa C:\TEMP\K.PS tiedostoon ja ohjataan se Ghostscriptin kuvakkeen määreitten komentoriviä apua käyttäen näytettäväksi tiedostoksi. Sen jälkeen parhaimmillaan vain alt+tab ja enter niin tulostettava materiaali on ruudulla. Reijo Sund


Moodin keväinen 16 Tallinnan-risteily

Tyyppiarvo 3/97

Laiskahkoa porukkaa

Mustamäen torilla seikkaili iloinen joukko moodilaisia tekemässä erittäin “hienoja” löytöjä

Kaupantekoa kaupungin muurin varjossa Hyteissä oli ehkä hieman liiankin tiivis tunnelma Tutustuimme Tallinnan vanhan kaupungin nähtävyyksiin

Väsyneitä ja onnellisia ristelijöitä yhdessä Normandin “upeista” kapakoista

Viime hetket vieraassa maassa

Matkakuvista saamme kiittää Heliä Katsastimme myös Liettuan lähetystön portaat


Tyyppiarvo 3/97

Moodi 17 Kybällä Suomenlinnassa Heitimme myös kuulia

Lauttamatkailua ilman kaljasadetta

Kybällä-tilaisuuden kuvista saamme kiittää Niklasta

Ruoka maistui jälleen

Annukka ottaa rennosti Auringon viimeiset säteet


18

Tyyppiarvo 3/97 Aamulehti

Saksittua Tilastotiede on saanut yllättävän paljon julkisuutta maamme lehdistössä lähiaikoina. Gloria-lehden listattua seksikkäitä ja epäseksikkäitä ammatteja tilastotieteilijä oli jostain kumman syystä merkitty epäseksikkäälle puolelle. Meidän seurassamme tällä listalla olivat myös portsari, läänintaitelija, lentoemäntä j.n.e.. Luin artikkelin siinä toivossa, että siitä selviäisi, minkälaiseen tutkimukseen meidän epäseksikyytemme perustuu. Artikkelissa ei kuitenkaan sanallakaan mainittu minkäänlaista tutkimusta tehdyn. Tästä päättelin, että koko artikkeli (ja meidän epäseksikyyttemme) oli vain toimittajan omaa mielikuvituksettomuutta. Joten yhtä hyvin voisi Tyyppiarvo pohtia “Mikä lienee maailman vähiten älyä vaativa tehtävä?” ja päätyä tulokseen, että se on Glorian toimittaminen. Artikkelin tekstiosassa ei puhuttu tilastotieteilijästä sanaakaan, mutta toisaalta siellä kerrottiin tiedemiesten ja -naisten arvostuksen kasvaneen. Minun rajoittuneen käsitykseni mukaan tilastotieteilijä nimenomaan on tiedemies tai -nainen, mutta Glorian Jaana Rinne on selvästikin eri mieltä. No hänen mielipiteensä ja lehtensä me jätämmekin omaan arvoonsa. Seksikkäiden ammattien listalta löytyi muuten niinkin tavallinen ammatti kuin vuorikiipeilijä. Täten jäänkin innolla odottamaan vuorikiipelijöiden lakkoa parempien työolosuhteiden puolesta. Samasta artikkelista oli Aamulehti tehnyt lyhyen palstan täyteen otsikolla Seksikkäissä hommissa. Aamulehti oli kuitenkin, jollain kummalisella tavalla kyennyt vielä järjestämään nämä ammatit seksikkyys järjestykseen numeroimalla ne yhdestä kymmeneen. Tällä tavalla täydellinen nollainformaatio saadaan vaikuttamaan tutkimustuloksilta (hieno homma). Aamulehden listauksessa tilastotieteilijä sijoittui kuudenneksi epäseksikäimmäksi ammatiksi. Moodilaisten kunniaksi on todettava, että tieto tästä ”tutkimukseta” meille tuli juuri Aamulehdestä, eikä suinkaan Gloriasta.

Gloria

Seksikkäitä ammatteja: 1. EU-virkamies EU-virkamies Formulakuski 2. Geenitutkija Geenitutkija Golfammattilainen Huippumalli 3. Internet-suunnittelija Internetsuunnittelija 4. Kapellimestari Kapellimestari 5. Manageri Manageri 6. Mitä tahansa mediaMikä tahansa mediatai mainosalalta tai mainosalan tehtävä 7. Plastiikkakirurgi Plastiikkakirurgi 8. Rock-tähti Rocktähti TV-tuottaja Tähtitieteilijä 9. Vaatesuunnittelija Vaatesuunnittelija Vuorikiipeilijä 10. Vuorikiipeilijä Epäseksikkäitä Ammatteja: 1. Kehonrakentaja Kehonrakentaja 2. Kulttuuripoliitikko Kulttuuripoliitikko 3. Lentoemäntä Lentoemäntä Läänintaiteilija 4. Läänintaiteilija 5. Missi Missi 6. Portsari Portsari 7. Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja 8. Talonmies Talonmies Tasa-arvovaltuutettu 9. Tilastotieteilijä Tilastotieteilijä 10. YK-Virkamies YK-Virkamies

Hesari on myös huomioinut tilastotieteen kesällä sekä NYT-liitteessään että nuorten palstallaan. NYTliitteessä oli pyydetty julkisuuden henkilöitä määrittelemään rakkaus ja yksi vastaajista oli laitoksemme esimies professori Hannu Niemi. Hänen loppu päätelmänsä tästä aiheesta oli, että “Rakkaus on tilastoimaton”. Nuorten palstalla taas nimimerkki Maria 17 v. väitti, että monet suomalaiset eivät halua menestyä maailmalla, vaan pyrkivät tilastotietelijöiksi, joita kuulemma riittää. Molemmat väitteet ovat selvästikin puppua. Todellisuudessa monet suomalaiset eivät pyri lukemaan tilastotiedettä. Toisaalta tilastotieteilijöiden työmarkkinatilanne on tietääkseni erittäin hyvä, mikä tarkoittanee sitä, että tilastotieteilijöitä ei siis riittävästi ole. Voimme näköjään olla varmoja ettei tulevaisuudessakaan ole pelkoa massa-ryntäyksestä laitoksellemme. Antaa marioiden ja jaanarinteiden ajatella mitä lystäävät, sillä tilastotiteilijät menestyvät ja ovat niin seksikkäitä kun heitä sattuu huvittamaan. Hessu


Tyyppiarvo 3/97

19

Yleisönosasto Eräällä lukijallamme on huomautettavaa artikkelin Fuksi-kysely (TA 3/97) sisällöstä. Tilastotieteen opintoja harjoittavan henkilön pitäisi varsinkin tietää tehdessään tämäntyyppisiä haastattelututkimuksia että tuonkaltainen kysymys on yhtä hyvin rajattu kuin minun niskatukkani. Siitä seuraa, että tuosta saatavat tulokset ovat myös yhtä tyhjän kanssa. Miten kukaan voi vastata kysymykseen täysin samalla tavalla jos se esim. esitetään seuraavilla tavoilla puuttumatta silti alkuperäisen lauseen todenperäisyyteen: i) Mitä juomia preferoit Moodin tilaisuuksissa joissa vierailee maailman rikkain Jehovan todistaja joka on lupautunut siirtämään 200 miljoonaa markkaa Moodin tilille jos pitää moodilaisista? tai ii) Mitä juomia preferoit Moodin laitoksen väelle

MoPP I jälle en

järjestämissä tilaisuuksissa joita ennen laitos on vaivihkaa vihjannut myöntävänsä 70 opintoviikkoa sille joka huvittaa heitä sinä iltana eniten? tai entäpä tämä: iii) Mitä juomia preferoit muiden juovan Moodin tilaisuuksissa? tai: iv) Mitä juomia preferoit kaadettavaksi viemäristä alas Moodin tilaisuuksissa? Koska kysymyksen rajauksessa ja yksiselitteisyydessä on epäonnistuttu näin radikaalisti julistan täten gallupin epäeettiseksi, jopa lainvastaiseksi ja pidän sen painattamista edes Tyyppiarvossa painomusteen tuhlaamisena. Pateettinen Nipo Hyvä Pateettinen Nipo kiitämme teitä, kun olette nostaneet esille edellä mainitut epäkohdat artikkelissamme, jos vielä joskus uskallamme tehdä kyselytutkimuksia, lupaamme kääntyä teidän puoleenne, jotta saisimme kyselyihin tilastotieteellistä uskottavuutta. Toimitus

Seuraava MoPPI on maanataina 13.10. 18.00Kuppalassa. Peleinä varmaankin vanhat vakiot Avista, Alias, Trivial j.n.e.. Myös viimekertaista uutuutta Mafiosoa tullaan varmasti pelaamaan. Pelaajia on yleensä ollut kymmenkunta, mutta toki mukaan mahtuu enemmänkin. Uudet pelit ja pelaajat ovat tervetulleita!

Oheiset kuvat on otettu keväällä MoPPI 4/97:ssä, jonka Niklas järjesti kotonaan. Kuten huomaatte Niklas oli tehnyt meille jopa syötävää. Täten haluan kiittää Niklasta syötävistä ja pelitilaisuuden järjestelyistä. Mopin Kummisetä


4

Tyyppiarvo 3/97

2 Pääkirjoitus 3 Puhiksenpalsta 4 Hannu Niemi 6 Johtajuus 7 Laitoksella tapahtuu 7 Moodi toimii 8 SURVO 98 10 Fuksiaiset 12 Fuksi-kysely 13 Kannunvalajien fuksisuunnistus -97 14 Aavemaisuuksia 15 Tilastotieteilijä Työelämässä 16 Moodi Tallinnassa 17 Moodi Kybällä 18 Saksittua 19 Yleisönosasto 19 MoPPI jälleen

Tyyppiarvo 3 / 1997  
Advertisement