Page 1

TUOPPIARVO Tuoppiarvo -99

1

Random Walkin viraton viestikapula

1999


2

Tuoppiarvo -99

Pääkirjoitus Tyyppiarvon päätoimittajuus puolitettiin. Pian näemme, onko puoli plus puoli todellisuudessa yksi. Tai vaikka todistus jäisi tekemättä, on jakamisen hyöty ilmeinen. Moodin kaikki feministit voivat nyt huoahtaa helpotuksesta vähäksi aikaa. Tyyppiarvo toteuttaa tasaarvopolitiikkaa parhaimmillaan (pahimmillaan). Nyt kuullaan myös naisen ääntä. Mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuultaisiin kaikkia naisia. Päätoimittajan kynä on siis nyt puoleksi minulla, vaikkakin toivoisi sanan olevan kaikilla moodilaisilla, tasapuolisesti.

Kuten Moodin marttakerhon kokoontuminen viime joulukuussa osoitti, ruoanlaitto voi epäonnistua sekä miehiltä, että naisilta. Eikä ongelmat tietokoneiden kanssa kaadu vain toisen sukupuolen hartioille, ne kaatuvat kaikki yhden ihmisen harmiksi. Ja uskomatonta kyllä, vielä monen henkilön päälle samanaikaisesti! Jostain käsittämättömästä, yliluonnollisesta syystä tietokoneet saavat jossain elämänkaarensa vaiheessa kyvyn toimia jopa ihmistä kierommin. Vastoin ihmisen luontaista taipumusta, tietokone ei kuitenkaan vahingossakaan paljasta virheilmoituksiensa syitä. Se ei tyydy avustajan rooliin, vaan vaatii käyttäjänsä 100% huomion Tasa-arvokysymyksissä ei näytä monestikaan itselleen. Pedagokisesti parasta olisi jättää olevan tärkeintä yleinen hyöty. Naista ei saa kiukutteleva kone yksikseen miettimään syrjiä, vaikka hän itse ei kokisi tulevansa tekojensa vaikutuksia. Ehdotankin laiminlyödyksi. On helppo vedota ylimääräistä käyttäytymistiedenaiseuteen, kun ei saa tarpeeksi Sonja Lumme opintoviikkoa kaikille, joilla yhteistyö haluamaansa arvostusta tai "jää tietokoneiden kanssa takkuilee. jalkoihin". Itse asiassa pitäisi vaatia Ihmiset tuntuvat sen jälkeen tasavertaisuutta kaikkien ihmisten yllättävän helppokäyttöisiltä. kesken. Saman työn pitäisi olla 2 Pääkirjoitus yhtä arvokasta, riippumatta kuka sen tekee. Mahdollisuudet ovat 3 Puhis Kohta on jälleen vappu ja meillä kaikilla samat, eri rajojen 4 Iso G on mahdolllisuus. Saamme olla puitteissa.Pitäisikin varmaan 5 Viiniä ja tilastotiedettä mitä olemme ja vielä puhua suhteellisista mahdolli6 Aivan sama vähemmänkin. Tasa-arvo suuksista. Omien heikkouksien toteutuu täydellisesti, sillä kaikki Laitoksella tapahtuu olemme yhtä samaa remuavaa myöntäminen itselleen on 7 Moodi toimii haalarijoukkoa.Akateeminen ensimmäinen askel kohti 7 yhdenvertaisuutta. Kun 8 Tammelan sählyottelu vartti toukokuun 6. päivä on tietää mitä haluaa ja pystyy 10 Risteily-survontaa oiva tilaisuus ottaa mittaa tekemään, ymmärtää 12 Tedarit askeleesta. Jos et pääse enemmän mitä kannattaa 13 Proge-ilta mukaan juoksemaan, tehdä. Ja loppujen Akitpops k a n n u s t u s j o u k k o j a lopuksi huomaa, ettei 13 Fuksille tarvitaan aina. Sillä mitään esteitä tai 14 kuka pitäisi huolta rajoja ollutkaan. 15 Fuksin vuosi moodilaisesta, jos Oikeasti. 16 Vappuhenkistä kombinatoriikkaa ei hän itse. TYYPPIARVO 2/99 - http//www.helsinki.fi/jarj/moodi/tyyppi.html Moodin virallinen äänenkannattaja - 15. vuosikerta - 42. numero Päätoimittaja: Sonja Lumme & Juha Knuuti Toimittajat: Heikki Hyhkö Perttu Muurimäki Aki Niemi Tiina Sevón Reijo Sund + joukko satunnaisia avustajia Taittaja: Heikki Hyhkö - Tekninen sihteeri: Reijo Sund - Painopaikka: Limes - Painos: 150 kpl TYYPPIARVO - Heuristista tiedonvälitystä ainejärjestötyyppisessä viitekehyksessä


Tuoppiarvo -99

3

Puheenjohtajan palsta Kevättä rinnassa, ilmapallot katossa ja vappuheila kainalossa. Kevät on herättänyt myös Moodin. Erityisesti haluan tässä välissä kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat Moodin ja Politicuksen yhteisten tdk-bileiden järjestelyihin. Bileet kartuttivat omaa tiliämme 4221,05 markalla, mikä merkitsi suunnilleen varojemme kymmenkertaistumista. Mukana oli kiitettävä määrä talkooväkeä, ja jopa siivous klo 4:n jälkeen yöllä sujui sutjakkaasti. Parantunut rahatilanne helpottaa aina toimintaamme. Myös HYY:n toimintaavustuksen pitäisi lähiaikoina tipahtaa tilillemme. Keskiviikkona 24.3. Moodi järjesti laitosillan, jonne kerääntyi kolmisenkymmentä tilastotieteen opettajaa ja opiskelijaa laitokseltamme. Viini-illassa viihdyttiin ja saman kaltaisia tapahtumia toivottiin järjestettävän myös jatkossa. Yhteistyö opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä koetaan tärkeäksi. Tdk-bileistä nettosimme rahojen lisäksi myös 17 kuolattavan herkullista HK:n mikropizzaa, jotka tuhottiin Moodin sählymatkalla Forssassa. Moodi pelasi siellä tasapelin Turun Statistikaa vastaan. Suurista urheilutapahtumista seuraava on Akateeminen Vartti, jonne Moodi lähtee nyt historiallisesti kolmen joukkueen voimin. Vetoapua joukkueisiimme tuo Statistika, jonka kanssa yhteistyö on nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus.

Statistikalaiset ovat antoisan yhteistyömme ansiosta lähestyneet meitä nyt myös ehdotuksella perustaa uusi kansallinen tilastotieteen opiskelijayhdistys. Ta r k o i t u k se n a o l i s i entuudestaan lähentää eri puolilla maata olevia tilastotieteilijöitä ja edistää myös alan rekrytointitilannetta. Tilastotieteilijät ovat pieni ja monilla sen mahdollisilla sovellusalueilla varsin tuntematon ammattiryhmä. Voimavarojamme yhdistämällä voisimme saada enemmän näkyvyyttä ja pystyisimme järjestämään myös sellaista toimintaa, jota yksi pieni ainejärjestö ei voi saada aikaiseksi. Moodin hallitus lähetti Turkuun vastauksen, jossa se ilmoitti kiinnostuksemme asiaa kohtaan. Toukokuu koittaa vapun vauhdittamana. Luentosalit tyhjenevät ja kirjastot täyttyvät tentteihin pänttäävistä opiskelijoista. Tenttien lomassa on kuitenkin suositeltavaa virkistäytyä teatterissa, risteilyllä tai Suomenlinnan retkellä opiskelukavereiden kanssa. Muista seurata Moodin ilmoittelua newseissä!

Onnea kaikille kevään tentteihin! Hyvää vappua! Eija


4

Tyyppiarvo 2/99

Iso G

eli lyhyt selvitys yhdestä tilastotieteen gradusta Tein gradun aiheesta “Matriisin singulaariarvohajotelman sovelluksia tilastotieteessä”. Seuraavassa kuvailen omaa graduntekoprosessiani lähinnä yleisellä tasolla, ts. menemättä kovinkaan tarkasti sisällön yksityiskohtiin.

regressiokertoimien estimaattien varianssien riippuvuutta selittäjämatriisin rakenteesta (hä?). Viimeisenä sovellusalana olivat Markovin ketjut. Singulaariarvohajotelman avulla voidaan luokitella Markovin ketjuun liittyvät tilat ja päätellä tilojen tasapainojakaumat.

Aiheen valinta

Kommentteja G:stä ja sen teosta

Ennen kuin gradua alkaa tehdä, on tietenkin hyvä tietää työn aihe. Alun perin omana tarkoituksenani oli tehdä työ aivan toisenlaisesta aiheesta kuin mikä se sitten loppujen lopuksi oli. Huomasin nimittäin aika nopeasti, että ohjauksen saaminen vakuutusmatemaattiseen aiheeseen olisi ollut vähintäänkin ongelmallista, sillä laitoksella ei kukaan tuntenut alaa erityisen hyvin. Niinpä päätin onneksi jo aikaisessa vaiheessa vaihtaa tykkänään työn aihetta. Koska en ollut sellaisessa työpaikassa, josta olisin voinut saada gradun aiheen, kävin laitoksen henkilökunnalta kyselemässä hyviä ideoita. Erinäisten keskustelujen jälkeen päätin sitten tarttua Seppo Mustosen tarjoamaan aiheeseen, jossa tarkasteltaisiin matriisin singulaariarvohajotelman sovelluksia tilastotieteessä.

Työ on luonteeltaan teoreettinen. Teoreettisuudessa on ainakin se hyvä puoli, että ei tule käytännön aineistoihin liittyviä usein vaikeitakin ongelmia vastaan. Lisäksi työ oli aika helppo pitää sopivan kokoisena sivumäärältään. Huonona puolena pelkästään laitokselle tehdyssä työssä oli tietenkin se, että hommasta saatu palkka oli 0 mk.

Sisällöstä Työn tavoitteena oli siis koota yhteen tilastotieteen menetelmiä, joissa singulaariarvohajotelmaa voidaan soveltaa. Lähes kaikille menetelmille on ominaista se, että tulokset voidaan johtaa muutenkin kuin singulaariarvohajotelman avulla. Hajotelma on kuitenkin usein kaikkein yksinkertaisin ja havainnollisin tapa saada halutut tulokset. Ja onhan hajotelma monipuolinen, koska sitä voidaan käyttää niin monissa menetelmissä tilastotieteessä. Yksi sovellusala löytyi helposti monimuuttujamenetelmistä. Matriisin singulaariarvohajotelman avulla voidaan nimittäin johtaa monia monimuuttujamenetelmissä käytettyjä menetelmiä esimerkkeinä multinormaalijakaumaan liittyvät tarkastelut ja pääkomponenttianalyysi. Toinen sopiva sovellusala löytyi lineaarisista malleista, joissa hajotelman avulla voidaan tarkastella havainnollisesti

Yhtenä ongelmana oli löytää monimuuttujamenetelmiä ja regressioanalyysiä käsittelevien lukujen lisäksi lisää sovellusalueita, jotta työlle saisi “lisäarvoa”. Seppo Mustonen esitti sitten syksyllä 1998 pitämällään kurssilla “Todennäköisyyksien laskentaa” olettamuksensa siitä, miten singulaariarvohajotelmaa voitaisiin mahdollisesti soveltaa myös Markovin ketjujen teoriassa. Hän ei kuitenkaan tuntenut esittämilleen asioille yleistä todistusta. V-mäisen miettimisen jälkeen ja yhteistyössä Seppo Hassin kanssa sain sitten todistettua ko. asiat. Tämän jälkeen alkoikin pikkuhiljaa olla riittävästi sivuja koossa ja gradu alkoi olla valmis. Käyttämäni ohjelmat olivat Word, Paint Shop Pro (piirrosohjelma) ja Survo. Wordin kaavaeditorilla sai pienen harjoittelun jälkeen aika kivan näköisiä matriiseja ja kaavoja aikaan. Koko homman tekemisessä meni karkeasti ottaen reilut puoli vuotta. En tehnyt kuitenkaan tehnyt mitään 8-tuntisia työpäiviä ja välillä saattoi olla useammankin päivän (jopa viikon) mittaisia taukoja.Työ oli kuitenkin koko ajan mielessä ja erittäin tärkeänä asiana koinkin, että saatoin keskittyä graduntekoon varsin täysipainoisesti. Jos olisi lisäksi ollut paljon muita asioita tehtävänä, olisi gradu varmasti tänäkin päivänä tekemättä. Pekka Haapala


Tyyppiarvo 2/99

5

Viiniä ja tilastotiedettä

Moodi järjesti kolmen vuoden tauon jälkeen henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuden tavata toisiaan luentoja vapaammassa viitekehyksessä. Professorikuntaa tilaisuudessa edustivat Mustonen, Ekholm sekä Saikkonen. Lisäksi paikalla olivat lehtori Puranen sekä assistentit Hassi ja Vehkalahti. Opiskelijoita oli paikalla parikymmentä. Kiitokset Riikalle ja Pekalle järjestelyistä.


6

Tyyppiarvo 2/99

Tämän jutun pontimena on ollut (hullu?) tavoite tulla elämässä toimeen ilman Microsoftin tuotteita. Ryhdyin tähän projektiin puhtaasti ideologisista syistä -jokainen Adam Smithinsä kunnolla lukenut tietää, että hän ei tarkoittanut markkinoiden näkymättömällä kädellä monopolia. Niinpä ryhdyin tukemaan oikeaa markkinataloutta ie. vaihtoehtoja ja asensin kotikoneeseeni linuxin. Ja havaittuani että myös koulumme unixeihin saa graafisen käyttöliittymän (kiitokset siitä Sami N:lle) ryhdyin rakentamaan sitä. Xwindow-liittymään saa käyntiin seuraavalla tavalla. Ensiksi pitää mennä mikroverkkoon normaalisti. Rkehotteeseen, siihen mihin te harhaoppiset yleensä kirjoitatte “win”, kirjoitattekin nyt “hyx”. Tämän seurauksena koneen kovalevylle kopioituu joitakin tiedostoja minkä jälkeen kone buuttaa. (Hyx ei siis toimi NT-koneissa, koska ne eivät anna hyxin tallettaa haluamiaan tiedostoja) Hetken kuluttua edessäsi on valikko, josta numerolla 3 valitset graafisen salatun yhteyden, jota on viisainta käyttää (Läheskään kaikissa vanhemmissa koneissa graafiset yhteydet eivät ole mahdollisia, koska näyttökorttia ei ole tunnistettu. Itseasiassa varmasti ne toimivat vain mikroluokassa, alakerran “printterikoneessa” ja joissakin kirjaston koneissa) Nyt kone alkaa käynnistää CDE:tä minkä päälle sitten ikkunointiohjelma käynnistyy. Eteesi aukeaa tavattoman laimea maisema. Tästä syystä ja haluttomana opiskelemaan tämän uuden ikkunamanagerin eli ikkunointiohjelman (dtwm oletuksena) saloja ryhdyin käyttämään samaa ikkunamanageria kuin kotona. Ja

kopioimalla kotoisen konfigurointitiedoston kotihakemistooni koulussa sain näkyviin koulun koneessa saman maiseman kuin kotikoneessa. Oi onnea! En käy nyt tässä selvittämään kuinka se teknisesti tapahtuu vaan haluan pikemminkin tuoda esiin sen, mitä kaikkea unixista löytyy. /usr/local/contrib on väärällään kaikenlaista pikkusälää kuten useampia erilaisia ikkunointiohjelmia (eli WM:ia ; windowmanager) kuten käyttämäni fvwm2 sekä fvwm, AfterStep ja twm. Lisäksi /usr/openwin/-hakemistosta löytyy olwm ja mwm eli vaihtoehtoja riittää. En osaa lainkaan sanoa mitä eroavaisuuksia niillä on mutta katsomallahan se selviää. Lisäksi Netscapea löytyy useampia versioita itse käytän 4.51:aa. Sen mukana tulevat sitten Messenger ja Composer. Webbiä voi myös selailla Microsoftin Internet Explorer 5:lla mikäli moraali antaa myöten. Meilit voi tietenkin edelleen lukea Pinellä taikka Elmillä ja nyyssitTinillä taikka Slrn:lla (tai Pinellä). Eli kaikki ohjelmat, mitä olet käyttänyt tavallisessa unix-istunnossa toimivat.

Pertun periaatteellista puurtamista


Tyyppiarvo 2/99 Ongelmat ovat tekstinkäsittelypuolella. WP5.1 löytyy ilmeisesti myös X-versiona (eli omassa ikkunassa) mutta se ei taida olla WYSIWYG-teksturi. Se ei ole myöskään vielä suostunut toimimaan kanssani. Xemacs löytyy mutta sillä dokumenttien kirjoittaminen on turhaa puuhaa.Tämä juttu on kirjoitettu Lyx nimisellä ohjelmalla, joka kyllä on tavattoman hyvän näköinen myösWordin käyttäjän mielestä mutta tallennusmuotoja on vain yksi: .lyx. Tiedoston saa kylläkin muutettua latexiksi, ps-tiedostoksi, dvi-tiedostoksi taiASCIIksi. Kotona käytän Maxwell nimistä WYSIWYG-teksturia sillä se kykenee tallentamaan tiedoston RTFformaatissa eli tiedostomuodossa, jota aivan kaikki muutkin teksturit ymmärtävät. Minun pitäisi kuitenkin asentaa se itse koulun koneeseen mutta ennenkuin se päivä tulee, minun täytyy kerätä tietoa ja rohkeutta. Kuvankäsittelyohjelmia on useita, lisäksi voit rakentaa itse ikonisi tai muokata jo olevia. Ikoneita on eri hakemistoissa läjäpäin.Taitto-ohjelmia ei ole. Printtaus sujuu huonommin kuin unixista yleensä, mutta syy on todennäköisesti minussa, kun en ole vielä ehtinyt opettelemaan. Tämä oli vasta suuntaa-antava julistus jolla aion vain osoittaa tietä.Tekniikkaan en pureudu lukuun ottamatta tuota erillistä wm-ohjetta.Annan mielelläni konsultointia mikäli törmäätte vaikeuksiin ja jos satun tietämään jotain hyödyllistä. Tärkein tietolähteenne lienee kuitenkin hyvin kattava HelpViewer, jonka ikoni alapalkissa on aina näkyvissä kun avaatte graafisen unix-yhteyden. Mutta koska itsekin olen vielä aivan vihreä tässä toiminnassa paljon jäi nyt sanomatta vain koska en tiennyt että se-ja-se-ohjelma on käytössä tai että silläja-sillä-niksillä selvittäisi jonkin tietyn ongelman. Suokaa siis anteeksi tietämättömyyteni.Vaikka kaikki on siis vaikeampaa kuin mikroverkossa (tässä opetteluvaiheessa) en kysy hintaa, sillä kysymys on elämänlaadusta. Microsoftin tuotteisiin kosken vasta kun heidän markkinaosuutensa käyttöjärjestelmissä putoa alle 50 %. Maailma on täynnä banaaneja, jotka eivät tuota rahaa Chiquitalle, Del Montelle taikka Dolelle.Yhtälailla maailma on täynnä tietokoneohjelmia, jotka eivät tuota rahaa riistäjille vaan edesauttavat parempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa Kenen joukoissa seisot?

Laitoksella tapahtuu Seppo Mustonen luennoi kurssin Johdatus todennäköisyyslaskentaan ensi syksynä, koska Anders Ekholm on syksyllä tutkimusvapaalla.

7

Moodi toimii Uusi laji Moodin pelivalikoimaan Moodi osallistuu Kannunvalajien pesäpalloturnaukseen. Tulokset turnauksesta, eivät valitettavasti ehdi tähän lehteen, koska pelit alkavat vasta tämän lehden ollessa painossa.

Kolme joukkuetta Warttiin ESTO lähettää kaksi joukkuetta vapaaseen Warttiin. Retkueet ovat Moodin jo perinteiset RandomWalk ja satunNAISotos, jotka saavat täydennystä Statistikasta. Lisäksi osallistumme myös sukkulaviestiin yhdellä yhteisellä joukkueella.

Tapahtunee tulevaisuudessa Toukokuussa on vielä tarkoitus järjestää perinteinen Kybällä Suomelinnassa ja eiköhän me vielä kerran kokoonnuta MoPPIinkin. Teatteriinkin on aikomus rynniä vielä ennen kesää. Risteilykin on kaavailtu.

Moodin kulttuuriradikaalit tennispalatsin tykönä: Jurkka, Jari, Pekka, Hessu, Juha ja Reijo sekä kameran takana Riika.

Enemmän ja vähemmän aktiivisuutta Moodin kulttuuritoiminta on saanut jälleen uusia muotoja. Kävimme Annie Leibovitz näyttelyssä kyttäämässä valokuvia ja samalla ihmettelemässä mitä kummaa Yoko Ono taiteineen pyrkii ilmaisemaan. Toinen uutuus Moodin Progeilta kärsi kuitenkin valitettavan yleisökadon, mutta onneksi edes kulttuuri -ja urheiluvastaavamme tapasivat Tavalla, kun sihteeri ja tiedotusvastaava olivat “estyneitä” saapumaan paikalle.(ks. s. 13)


8

Tyyppiarvo 2/99

Forssan sählyott elusta valkea velho Perttu, ja avausviisikkona kentälle ryhmittyivät Hessu, Aki, Jari, Teemu ja Kimmo, Krisun ja Jusan odotellessa malttamattomina vaihtoaitiossa. Lännen maalia vartioi musta pantteri Timpe, ja kentälle levittäytyivät Zarill, Sunkku, Sändi, Larsen ja Eswa.Vaihtomiehiä ei läntisellä joukkueella ollut. Etelä-Suomen tilastotieteen opiskelijoitten (ESTO, ei-rek. yhdelmä) pallokerho kokoontui kiirastorstaina 1.4. Forssan liepeille Eerikkilän urheiluopistoon viettämään hartaasti odotettua liikunnallista iltapäivää. Vaikka useampikin taho ehti epäillä koko tilaisuutta aprillipilaksi, jäsentenvälinen sählymatsi toteutui kuitenkin mallikkaasti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Koska noin puolet pelaajista sattui ilmaantumaan paikalle oranssi peliliivi päällään, päädyttiin joukkuejako tekemään itä-länsilohkoittain. Myös oikeata väriä tunnustanut Sunkku laskettiin länsisuomalaiseksi huolimatta Jokerilippiksestä ja sujuvasta dzägädi-kielen taidostaan.

Pelissä oli henkeä ja sykettä heti alkumetreiltä lähtien. Ensimmäisessä erässä nähtiin peräti neljä maalia, niistä kaksi merkittiin Idän Jarille ja toiset kaksi Lännen Sändille. Erätauolle mentiin siis kutkuttavassa 2-2 tasatilanteessa.

Ottelun alku viivästyi ilmoitetusta jonkin verran pienten teknisten vaikeuksien takia. Onneksi jo noin kymmenessä minuutissa tuomareina toimineet Jutta ja Jupe ehtivät omaksua pelin säännöt, ja kamppailu saattoi alkaa. Idän joukkueen maalinsuulle asettui

Hattutempun teki myös Jari iskiessään heti kolmannen erän aluksi pallon Timpen selän taakse. Länsi karkasi vielä kerran kahden maalin johtoon, kun Zarill sankarillisesti loukkaantumisestaan huolimatta venyi täysosumaan, mutta Idän Aki piti

Toisessa erässä Länsi kiilasi itselleen kahden maalin etumatkan, ensimmäisestä osumasta vastasi Sunkku ja toisesta Sändi -yltäen näin hattutemppuun. Toisessa erässä tuomittiin myös pelin ainut rangaistus, kun Idän Aki istui kaksiminuuttisen verenvuodatuksesta.


Tyyppiarvo 2/99

9

ä m l e t y ä n s ity n n ä j a e k hui

huolta jännityksen ylläpitämisestä kaventamalla eron yhteen maaliin. Itä haki raivokkaasti tasoituspaikkaa ja onnistuikin: ottelun viimeisellä sekunnilla Teemu sai murrettua aukon Lännen puolustukseen maalaten varsinaisen peliajan loppunumeroiksi ansaitut 5-5.

Voittajajoukkuetta yritettiin hakea vielä rangaistuslaukauskilpailulla, mutta kummankin joukkueen maalivahdit yltivät upeaan suoritukseen torjuen viisi kahdeksasta laukauksesta. Tasaisen ottelun lopulliseksi tulokseksi päätettiin kirjoittaa tasapeli 8-8, koska kaikki olivat siihen tyytyväisiä ja saunavuoro alkoi. Selkeän ja linjakkaan tuomarityöskentelyn takia peli käytiin erittäin reilusti ja urheiluhenkisesti. Rikkomista ei harrastettu kummankaan joukkueen taholta, toisessa erässä sattunut Zarillin loukkaantuminenkin johtui puhtaasti varomattomuudesta eikä tahallisesta vahingoittamisyrityksestä. Edes SM-tasollakin häiritsevän usein nähtyä suunsoittoa tuomareille ei esiintynyt kertaakaan, vaan kaikki tyytyivät suosiolla näitten takautuviin päätöksiin. Joukkueet täyttivät täydellisesti myös kaikkeen huippu-urheiluun liittyvän moraalisen velvoitteensa kansakunnan liikunnallisen perinteen jatkumosta, kun fanikatsomon juniorit eivät malttaneet katsoa edes ottelua loppuun ennen kuin jo ryhtyivät idoleidensa innoittamina itse pelaamaan.

Pelin ja sitä seuranneen virvoittavan saunan ja avantouinnin jälkeen osa osallistujista joutui valitettavasti palaamaan koteihinsa. Muut jatkoivat vielä matkaansa ensin Forssaan ruokailemaan ja sitten Loimaalle viettämään viihtyisää iltaa sympaattisessa autiotalossa niin vapaamuotoisen kuin järjestetynkin ohjelman parissa. Maiju

Motituksen johtoporras haluaa kiittää kaikkia pelaajiaan uhrautuvasta pelistä ja Statistikaa hyvästä vastuksesta. Erityiskiitoksen ansaitsee kuitenkin Aino mieleenpainuvasta biletilasta sekä lähes täysin tyhjentävästä Loimaan ravintolakierroksesta.


10

Tyyppiarvo 2/99

Risteilysurvomista

Seminaari käynnistyi torstaina puolenpäivän jälkeen hyttien jaolla, joka sujuikin varsin ripeästi ja ilman suuria ongelmia. Vain vaaleat aurinkolasit ja aidot tekoviikset saivat yhdistyksen sihteerin hetkeksi hämääntymään, joka johti hetkelliseen täyshoitolakäden käyttöön. Ilman asiantuntevaa opastusta saman röörin varrelle sijoitetuista kahdesta samanlaisesta pikku paatista olisi taatusti ollut myös vaikea valita oikea, joka ei siis ollut se vasen.

Jo perinteikkäälle Survo-käyttäjäyhdistyksen laivaseminaarille oli tänä vuonna rekrytoitu mukaan myös joukko innokkaita tilastotieteen opiskelijoita. Risteily tarjosi runsain mitoin niin henkistä kuin fyysistäkin ravintoa sulateltavaksi, mutta kaikki päättyi silti ajallaan.

tietojenkäsittelyllisesti kykeneviä tilastotieteilijöitä pelkkien teoreetikkojen sijasta.

Konferenssitilan ja puheenjohtajan löydyttyä alkoi virallinen osuus yhdistyksen vuosikokouksella. Tilastotieteen laitokseen välittömässä vuorovaikutuksessa olevista henkilöistä yhdistyksen hallituksessa jatkoivat Reijo Sund, Lauri Tarkkonen sekä Kimmo Vehkalahti.

SAS'n jälkeen käytiin Survon kimppuun ja Seppo Mustonen esitteli armottomalla sarjatulella somia uusia rakenteita varsinkin osaaville. Viitelistoista ranskalaisiin viivoihin ja matriisitulkin parannuksista tämän viikon lottoriviin. Todellista herkkua. Tykitys jatkui täydellä teholla Kimmo Vehkalahden surffatessa Survon uusilla kotisivuilla. Erityisesti kyselysysteemin sukrotus HTML:ksi vaikutti lupaavalta. Survo oli myös syönyt tuhansittain drinkkejä, joista pystyi valitsemaan sen oman suosikkinsa vaikkapa päällään seisten. Samalla julistettiin ‘Survo-drinkki' -kilpailu, jonka voittaja on ilmeisesti vieläkin epäselvä.

Virallisuuksien jälkeen päästiinkin itse asiaan eli SAS-ohjelmiston esittelyyn. Jussi Varjus kertoi SAS'n oleva aloittelijoille vaikeakäyttöinen palikoista koostuva järjestelmä, jota myydään paljon ja kovalla hinnalla.Tilastotiedekään ei kuulemma ole maailmalla kovassa huudossa, joten SAS-nimen alkuperäinen syntyperä on lakaistu maton alle (vihje: Statistical Analysi???? System). Varjuksen vihjeiden mukaan työelämässä kaivattaisiin nimenomaan

Esitysten jälkeen olikin aika syödä. Ruokana oli varsin hyvää mautonta kalaa vihreässä perunamuusissa. Ilta jatkui vapaammissa merkeissä kunkin valitessa oman ohjelmansa. Tuuli oli varsin kova, joten laivan keinumiseen oli totuteltava. Illan kohokohtia oli, kun yhdistyksen sihteeriä pyydettiin yhdeksän vuoden odottelun jälkeen vihdoin tanssimaan. Huhujen mukaan seuraavaksi pitäisi päästä laulamaan karaokea.


Tyyppiarvo 2/99

11

Valomerkki tuli odottamattoman nopeasti, mutta se tarjosi samalla mahdollisuuden koota jäljellä oleva porukka yhteen. Keskustelu saavutti tasaisen paksuuden kulkiessaan ennustamisesta oviongelman kautta Moebiuksen renkaisiin ja ulottuvuuksista akupunktioon. Ei päästy yksimielisyyteen, pystyykö kolmen muuttujan keskiarvon visualisoimaan oikein kolmiulotteisena pallona, joka on tasapainossa neliulotteisen tikun päässä.

Vasta seuraavana aamuna paljastui illan akupunktioharjoitusten toimivuus: yksi seurueen jäsenistä oli menettänyt äänensä. Se ei kuitenkaan tahtia haitannut, kun oli koko aamupäivä aikaa tutustua Tukholman anteihin. Taskuun taiteltavan satelliittipaikannusjärjestelmän avulla löytyi miellyttävä reitti satamasta keskustaan. Pieni kolmen hengen iskuryhmä ehti myös tehdä pikaisen tutustumiskäynnin Tukholman yliopiston kampusalueelle, jossa esittelijöinä toimivat vanhemman polven opiskelijat Samuli Ripatti ja Pia Mäkelä. Ilman ollessa todella hienon keväinen matka yliopistolta takaisin laivalle päätettiin tehdä kävellen. Oppaitten johdatuksella löytyikin luonnonläheinen oikopolku läpi synkän metsän, yli korkeitten kallioiden ja vierestä vesistön. Tanskalaisella tahdilla tämä mukava reitti muuttuikin todelliseksi selviytymisradaksi, jossa hypittiin yli kuralammikoiden ja liukasteltiin vetisellä kalliolla. Ruokailun jälkeen seminaari jatkui jälleen laivalla. Päivän aloittivat Jorma Sola ja Aarno Hämäläinen survoilemalla tamperelaisittain. Kartonkitehtaan

esittely oli vähintäänkin materiaaliltaan koko seminaarin painavin. Tamperelaisten jälkeen Arja Aro Kansanterveyslaitokselta kertoi, kuinka ATK ahdistaa. Edellisen päivän rankan ohjelman jälkeen yleisön joukossa oli havaittavissa yllättävän vähän pilkkimistä. Päivän kolmannen esityksen piti Esko Kaukonen Valtion Pelastusopistolta. Niin, siinäs kuulitte. Lopuksi vielä keskusteltiin aiheesta Survo ja jälleen jatkokehittelynäkymät herättivät paljon kysymyksiä. Taas oli aika syödä; tällä kertaa seisovassa pöydässä. Ruokaa ja juomaa riitti, mutta auto ei pysähdy riittävän nopeasti jarruttamatta, vaikka käsi onkin käsijarrulla. Jälleen sanatehtävä: BDSDP (vihje: SURVO). Ilta eteni rattoisasti mm. kitaranvinguttelua kuunnellessa.Yksi isohko ryhmä hävisi salaperäisesti suljettujen ovien taakse, mutta muu porukka valui 'ajoissa' nukkumaan. Aamulla laiva saapui onnellisesti satamaan ja seminaari oli ohi. Jäljellä oli vain väsyttävä operaatio nimeltä: 'kanna tuliaiset kotiin'. Hyvä keikka, mutta tulipa tehtyä. Juri Denso (a.k.a C-3PO)


12

Tyyppiarvo 2/99

Fight for you right to paaartyyyy Vielä pari viikkoa ennen bileiden alkua käytiin Moodin uutisryhmässä vilkasta keskustelua moodilaisten aktiivisuudesta ja talkoohengestä. Nämä kaikki epäilyt moodilaisten aktiivisuuden puutteesta osoittautuivat täysin virheelliksi, sillä bileisiin osallistui ennätysmäärä meikäläisiä. Hyvä Moodi!

Siis 20.3.99 Moodi järjesti yhdessä ruotsinkielisen Politicuksen kanssa TDK-bileet. Nuo bileet olivat muuten juuri päivää ennen vaaleja. Mikäli nyt joku sattui olemaan näiden bileiden jälkeen vielä äänestyskelpoinen. Bileet onnistuivat hyvin, kalja virtasi ja Ultra Bra möykkäsi taustalla (ei kuitenkaan livenä). Suurimman kiitoksen ansaitsee kuitenkin äänentoistojärjestelmä, joka kerrankin toimi niin kuin pitääkin. Myös paloturvallisuus- ynnä muista määräyksistä huolehdittiin ainakin noin suurinpiirtein. Ottaen huomioon että bileet järjesti valtsikan kummatkin mammanpoika-ainejärjestöt, oli meno suhteellisen riehakasta. Siitä todisteena oheiset valokuvat, jotka antavat varsin edustavan kokonaiskuvan juhlien tunnelmasta, vaikkakin on syytä epäillä, että näiden kuvien valitsemisessa otokseen ei ole käytetty täydellistä satunnaistamista, vaan ainakin taittajalla on jotenkin sormensa pelissä niiden valintaprossessissa (tilastotieteellinen sivuhuomautus). Kassu

Näiden kuvien perusteella ei voi kyllä väittää bileitä riehakkaiksi, vaikka ne (ainakin jossain määrin) sitä olivat. Taittaja ei myöskään ole vaikuttanut kuvien valintaan, sillä jok’ikinen tedareihin liittyvä kuva on mukana lehdessä. Kuvaaja on tietenkin vaikuttanut kuvien valintaan, vaikka hänenkin kuvaamismahdollisuuksiaan rajoitti merkittävästi jatkuva biletyönteko. Lopuksi vielä pieni lukijatehtävä: Yhteen kuvaan on päässyt vahingossa pujahtamaan kaksi bileilijää. Pystytkö arvamaan mihin? (Taittajan ja kuvaajan huomatus)


Tyyppiarvo 2/99

13

Moodin Proge-ilta Oivallettu matkalyhty Keskiviikkona 21.4. siis vietettiin kautta aikain ensimmäistä Moodin omaa proge-iltaa. Ohjelmassa oli Pekka Pohjola Groupin keikka Tavastialla. Tapahtumaa Moodilaiset kunniottivat lähinnä poissaolollaan.Allekirjoittaneen lisäksi Tavastialla nähtiin herra Tossavainen, joka kuitenkin keikan puolessavälissä katsoi parhaaksi siirtyä HämäläisOsakuntaan. No laatu korvaa määrän.

Pääntaivuttelun seuraukset Vaikka tämä ei teitä kiinnosta, niin kerronpa kuitenkin. Luvassahan oli musiikkiantia Suomen muusikoiden kärkikaartista. Pekka Pohjolan on kantanut Suomen parhaimpien basistien viittaa jo yli kaksikymmentä vuotta. Rumpalina on aivan omaa luokkaa taidoiltaan oleva, edelleen suu auki soittava Anssi Nykänen. Keikalla juuri 34vuotissyntymäpäiviään viettänyt kitaristi Markku Kanerva vakuutti ainakin minut heti soitannallaan. Koskettimissa kuultiin edelleen loistavaa Seppo Kantosta. Itselleni tämä oli vuoden sisälle jo kuudes kerta kun Pohjolan näin jossain kokoonpanossa soittavan, enkä tälläkään kertaa pettynyt.

Nykivä keskustelu tuntemattoman kanssa Keikka koostui kokonaan Pohjolan uudemmasta tuotannosta, eli rock-, jazz- ja klassisen musiikin rajamailla liikuttiin. Uusin levy Pewit kuultiin käsittääkseni kokonaan mukaanluettuna lähes kaksikymmentä minuuttinen Ordinary music, jonka aikana Varsinkin Nykänen näytti taitojaan. Bassosoolojakin kuultiin useampia ja Pohjola kyllä teki selväksi että kuuluu edelleen alansa terävimpään kärkeen. Kaksituntisen keikan aikana yleisö sai varmasti kuulla haluansa ja Encorena kuultiin lisäksi vähän vanhempi Heavy jazz. Nyt vakuututtuani Moodilaisten loistavasta musiikkimausta ja saamastani positiivisesta palautteesta olen rohkaistunut jatkossakin järjestämään vastaavanlaisia tilaisuuksia. Moodin progressiivinen kulttuurivastaava Pekka Luukkainen

Akin Agitpops

**** Aivan kuten Helsinki 2006 olympiahanketta myös ensi kesän ISI99-kokousta on noussut vastustamaan oma kansanliikkeensä. - Asialla ovat tietysti sosiologian laitoksen kvalitatiivisen tutkimusharjoituskurssin opiskelijat sekä kaikki muutkin laitokset opiskelijat ja tietysti myös henkilökunta. **** Mutta viestinnän laitoksella tehdään tosi vakavaa tiedettä. Puhelimeen puhumista kutsutaan siellä telepreesensiksi. **** Mitä puolestaan tehdään tilastotieteen laitoksella? - Harhaillaan käytävällä. **** Moodi päätti sitten kerrankin toimia nimensä mukaisesti ja ilmoitti peräti kolme eri joukkuetta Akateemiseen Warttiin. - Pitää olla enemmän joukkueita kuin kenelläkään muulla! **** Jokisen Jukka puolestaan otti ja meni valmistumaan. Maisteri onnitteli itseään ostamalla Sony Playstationin. Aki Niemi


14

Tyyppiarvo 2/99

Fuksille

Tervetuloa ja onneksi olkoon! Moodi ja me tutorit toivotamme sinut iloisesti tervetulleeksi tiiviiseen ja lämminhenkiseen joukkoomme. Moodi on meidän jatkuvasti itseään kehittävä ainejärjestö, jossa sattumilla ei ole sijaa. Nyt sinä olet läpikäynyt seuloista tiukimman tai ainakin yhden tiukimmista. Et ole siis sattuma. Joten juuri siksi sinulle on auennut paikka meidän kunniallisessa joukossamme. Ikää Moodille on ehtinyt karttua jo 31 vuotta. Lainataksemme omia tutoreitamme: “ Moodi on pieni mutta tiivis, erilainen mutta suvaitseva, pirteä mutta kriiittinen, raju mutta lämminhenkinen.” Toimintaa on monenlaista, mm urheilujoukkueemme Motitus on pärjännyt hienosti yliopistosarjoissa, peli-iltoja Moodi on viettänyt valtsikan omassa kokoontumistilassa Kuppalassa. Kulttuuririentoja olemme myös harrastaneet, mm teattereita ja näyttelyitä. Omana lukunaan ovat tietenkin erilaiset riennot muiden Suomen tilastotieteen opiskelijoiden kanssa (esim. risteilyt) ym. Me tutorit tulemme opastamaan sinut yliopistomaailman erinäisiin saloihin... Tulet kohtaamaan uudenlaisen maailman. Syksyn orientoivan jakson aikana kierrämme yhdessä sikin sokin siksakkia yliopiston tärkeimmät toiminnalliset keskukset, esim. ruokalat. Opit tuntemaan vanhat ja uudet kolleegaopiskelijat yhteisissä illanvietoissa. Fuksiaisissa tutustut muihinkin valtsikalaisiin. Laitosesittelyssä kohtaat tulevat opettajasi joille voit jo nyt miettiä kinkkisiä kysymyksiä. Ennen orientoivaa jaksoa otamme sinuun yhteyttä ja vietämme yhteisen illan. Tutorinne: Simo, Juha & Tommi

Lopuksi pakollinen tutor-lainaus:

“Olet lämpimästi tervetullut hippinä tai nörttinä, lävistyksillä tai ilman, hissukkana tai hölösuuna, ideoija tai idioottina.”


Tyyppiarvo 2/99

15

Fuksin vuosi H0:tarkoitus oli, että kerron omasta fuksivuodestani H1:tarkoitus oli , että kirjoitan jostain aivan muusta Toinen fuksivuoteni alkaa nyt olla takanapäin. Ensimmäistä kertaa olin fuksina heti lukion jälkeen, silloin fysiikan opiskelijana. Moninaisista syistä johtuen opintoni fysiikan ihmeellisen maailman parissa loppuivat melko lyhyeen, ja fysiikan ilmiöt ovat minulle yhä mysteerejä. Muutaman mutkan kautta löysin kuitenkin itseni viime syksynä uutena tilastotieteen opiskelijana. Olin jo etukäteen ottanut hieman tuntumaa tilastotieteeseen suorittamalla peruskurssit edellisenä vuotena sivuaineopiskelijana. Luulen, että mielikuvani itse opiskelusta oli melko harhaton, samaa ei voi sanoa odotuksistani muiden opiskelijoiden suhteen. Ennen ensimmäistä fuksitapaamistamme kuvittelin olevani vanhempi kuin muut ja pelkäsin myös hieman joutuvani selittelemään aiempia epäonnistumisiani opinnoissani. Ihminen on ennakkoluuloineen hyvinkin erehtyväinen. Huomasin pian olevani uusien opiskelijoiden nuorimmasta päästä. Lisäksi suurimmalla osalla muistakin oli takanaan jos jonkinasteisia opintoja, tosin hieman paremmin edenneitä kuin meikäläisen... Syksyn mittaan tutorimme, Sonja, Antti ja Sami yrittivät muiden Moodilaisten avustuksella perehdyttää meitä tilastotieteen opiskelijan elämään erinäisten pippaloiden merkeissä. Kaamea totuus paljastui tosin melko pian - täällä täytyy myös opiskella! Olen odottanut useita vuosia, että jokin paranormaali-ilmiö saisi aivoissani aikaan reaktion

jonka johdosta ymmärtäisin kaiken suunnilleen kaikesta. Pikkuhiljaa olen oppinut, että nopeampi keino on kaiketi kiltisti opiskella ja yrittää suorittaa muutama kurssikin aina silloin tällöin. Moodin toimintaan tutustuminen on tuonut mukanaan pelkästään positiivisia yllätyksiä. Pienen ainejärjestömme toiminta on osoittautunut niin aktiiviseksi ettei kiireisen Siwan kassaneitinä uraansa luovan opiskelijan aika millään riitä kaikkeen järjestettyyn toimintaan osallistumiseen. Uusia opiskelijoita onkin kovasti houkuteltu mukaan, toisin sanoen Moodin konkarit tekevät kaikkensa nakittaakseen omat tehtävänsä viattomille fukseille. Tästä hyvänä esimerkkinä olkoon se, että minä tälläkin hetkellä pähkäilen tämän jutun kanssa. Etunsa on myös pienessä laitoksessa. Epäilen, että kovinkaan monen isomman laitoksen henkilökunta ei tunne tavallisia riviopiskelijoita edes ulkonäöltä. Tilastotieteen laitoksella tällainen tuskin on mahdollista, ellei kyseessä ole opiskelija joka ei lainkaan osallistu laitoksen järjestämään opetukseen tai muuhun ohjelmaan. Kokonaisuudessaan ensimmäinen vuoteni tilastotieteen opiskelijana on ollut positiivinen kokemus. Olen tutustunut moniin mielenkiintoisiin ihmisiin ja opintoviikkojakin on kertynyt varmaan enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä, ehkä olen jopa jo jotain oppinutkin, toivottavasti.

Toivottavasti nollahypoteesi pysyy voimassa. Tiina


16

Tyyppiarvo 2/99

Vappu on taas tullut Vappu on tullut taas Vappu taas on tullut Vappu taas tullut on Vappu tullut on taas Vappu tullut taas on On Vappu taas tullut On Vappu tullut taas On taas Vappu tullut On taas tullut Vappu On tullut Vappu taas On tullut taas Vappu Taas Vappu on tullut Taas Vappu tullut on Taas on Vappu tullut Taas on tullut Vappu Taas tullut Vappu on Taas tullut on Vappu Tullut Vappu on taas Tullut Vappu taas on Tullut on Vappu taas Tullut on taas Vappu Tullut taas Vappu on Tullut taas on Vappu

Tyyppiarvo 2 / 1999