Page 1

TUOPPIARVO Tuoppiarvo

1

Random Walkin viraton viestikapula

1997


2

Tuoppiarvo

Pääkirjoitus Ihmiset tekevät asioita eri tavalla. Ylipäätään ihmiset tekevät eriasioita. Joku pitää jostain, joku taas ei. Yksinkertaista, mutta totta. On turvallisen tavallista ajatella, että tämä itsestäänselvä kuvio voisi joissain asioissa aiheuttaa pienoisia yllätyksiä, ehkäpä jopa ongelmia.

yhteiskunnan äänettömän painostuksen vaatimalla perustavanlaatuisella hierarkisen arvomaailman kunnioituksella johtaa parhaisiin lopputuloksiin. Jokaisella on oikeus olla villi ja vapaa, mutta liiallisuuksiin ei kannata mennä, ei edes tietämättömyydestä. Tietty looginen suunnitelmallisuus höystettynä em. ajatusten vapaana sovelluksena luo näkökenttään täysin uudenlaisen maailman. Se on järjestelmällinen, vankka maailma. Se maailma on ominaisuuksiensa edellyttämänä helposti lähestyttävissä. Toisaalta se on suojannut selustansa valamalla peruspilareihinsa pisaran kunnioitusta. Jos tällä maailmalla on vielä kunnianhimoa, se saattaa materialisoitua kauniista kuvitelmista ahdistavaksi todellisuudeksi...

Ajatellaanpa vaikka jotain virkaa. Ei ole väliä onko se professuuri, lehden päätoimittajuus tai jotain muuta, idea on pohjimmiltaan täysin sama. Oletetaan lisäksi, että virkaa on aikeisemmin hoitanut joku muu, joka on sitten jättänyt tehtävän syystä tai toisesta. Virka halutaan täyttää ja siihen valitaan uusi henkilö. Tämä uusi henkilö joutuu, mahdollisesti tahtomattaankin, kiinnostavaan asemaan. On luonnollista, että viran aikaisempaan hoitajaan kohdistuneet odotukset kohdistuvat aluksi myös uuteen henkilöön. Tämä Vastasyntynyt ei tule toimeen ei ole kuitenkaan ongelma, sillä yksinään. Jonkun pitää olla sitä kaikenpuolinen ulospäin heijastuva hoivaamassa ja ohjaamassa. sopeutuminen vie yleensä vain 2 ............ Pääkirjoitus Jonkun pitää välittää siitä, vähän aikaa. Yllätyksiä 3 .......... Puheenjohtaja jonkun pitää uskoa siihen. Liian aiheuttavana elementtinä on se, pian tulee aika, jolloin se alkaa että edeltäjän tai edeltäjien 4 Laitoksen tulevaisuus luottaa itseensä enemmän kuin aivoituksista, tekemisistä ja 5 ............. Missä hän on ? muihin. Silloin on sen omassa tekemättä jättämisistä ei voi 6 ............... Leila Ollikainen vallassa mihin se kulkunsa koskaan olla täysin varma. 7 ........ Laitoksella Tapahtuu suuntaa, opetukset on jo Todelliset teot ja motiivit 8 . Tilastotiedettä “opistoille” annettu. Pallo on sillä, eikä jäävät arvoituksiksi historian 9 ....................................... Väitös voi kuin toivoa, että se osaa siipien raskaaseen havinaan. pitää siitä pirun hyvää On turhauttavaa korjailla 10 .......................... Uutissi Turust huolta. Voi kun se nyt asioita jälkikäteen, mutta 12 ....................... Moodi teatterissa edes muistaisi, että vielä pahempaa olisi 13 .............................. Vappulehtinen virtauskohdissa jää on selitellä niitä. 14 .............................................. Fuksille erityisen heikkoa ja että Tänä päivän on 15 ..................................... 12 vuotta sitten aineisto ilman käytännönläheisyys 16 ....................... Tulosvedolla ziljonääriksi selityksiä on valttia. Se täykäyttökelvoton. 18 ................................................................ Rane dennettynä Reijo Sund

19 ............................................ Momble voiton tiellä

TYYPPIARVO 2/97 - Moodin virallinen vappulehti 13. vuosikerta - 33. numero Päätoimittaja: Reijo Sund Toimittajat: Heikki Hyhkö Jukka Jokinen Harri Lehtinen Perttu Muurimäki Aki Niemi + joukko satunnaisia avustajia Taittaja: Heikki Hyhkö - Painopaikka: Limes - Painos: 150 kpl Motto: Tehtävämme on levittää valistusta ja tietoa kansalle


Tuoppiarvo

3

Puheenjohtajamme Viime aikoina olen ollut aistivinani kollegoissani eräänlaista älyllistä paluuta peruskysymysten pariin. Heitä ovat askarruttaneet kysymykset uskon ja tiedon luonteesta, todellisuuden ja totuuden suhteesta. En ole voinut muuta kuin tyytyväisyydellä todeta henkisen laiskuuden ajan ohitetuksi, ja sivistyksen hengen viimein saavuttaneen myös tilastotieteen opiskelijat. Mutta mistä nämä kysymykset ovat nousseet, mikä saa normaalin ja aivan tavallisen tilastotieteenopiskelijaplantun kohottamaan katseensa laskuharjoitusmonisteista ja miettimään, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Olen kammioissani tullut siihen tulokseen, että syy on myöhäisen kevään. Ihmistä ahdistaa, kun aistitodellisuus ei osu yksiin sen teoreettisen viitekehyksen eli sen kuvan kanssa, jonka olemme maailmasta mieliimme luoneet. Tässä tapauksessa kalenteri selkeästi sanoo että on kevät, mutta yhtä selkeästi aistit vastaavat että älä hulluja puhu. Kumpaan voi Ihminen luottaa, teoriaan vai havaintoon, vai voiko kumpaankaan. Aistini väittävät edelleen, yli 350 vuotta Galilein kuoleman jälkeen, että Aurinko kiertää Maata. Toisinaan aisteillani on vaikeuksia ohjata minut kotiini kunnialla! Toisaalta teoria Maapallosta, Auringosta ja parista kiertoja pyörimisliikkeestä selkeästi väittää, että nyt on kevät. Ja kuitenkin tiede ja teoria väittää nojaavansa empiriaan! Hyvä teoria keväästä,

jonka ennustama ilman lämpeneminen ei kuitenkaan toteudu, ei paljon lohduta bussipysäkillä palelevaa Ihmistä. Mikä nyt neuvoksi? Unohda että jossain on jotain, missä pitäisi olla kevät. Ethän sinä flunssaa saa, vaikka ei olisikaan kevät, jos et kerran palele. Mutta älä luota aisteihisi liikaa. Poliisikin tietää että “todellisuus” on moniselitteinen, täynnä erilaisia käsityksiä ja vaikuttimia. Hieman fatalismia ei olisi myöskään pahitteeksi. Jos silmäsi sanovat, että edessäsi ilmeisesti seisova ilmeisesti elävä olio EI ole leijona, mutta joudut silti syödyksi, älä tule tänne huutelemaan ja vaatimaan uutta erää, sillä tämä nyt vain on elämää. Äläkä unohda, että tiede ja teoria aina nojaa empiriaan, varsinkin ns. luonnontieteissä eli kovissa tieteissä, jotka niin kovaan ääneet julistavat tietävänsä maailmasta jotakin. Jos et voi luottaa aisteihisi, niin kuinka voisit nojata näistä aistimuksista tiivistettyyn “tietoon” (Joukossa tyhmyys tiivistyy -efekti). Vuosisatoja on kevät varmaankin tullut näihin aikoihin, mutta siitä ei seuraa, että kevät taas tänä vuonna tulee tähän samaan aikaan. Mutta koska aisti kokemus on aina subjektiivinen, niin voisi olla kiinnostavaa ryhtyä aistimaan kevättä ilman että se “todellisuudessa” olisi läsnä. Koska meillä ei ole mitään muuta tapaa päästä kiinni “todellisuuteen” kuin aistimme, niin aistikaamme hieman keväisemmin ja sieltähän se jo tulee. Hyvää kevättä

Korjaus: Ilmoittaessani edellisessä Tyyppiarvosa sen olevan 31. numero olin väärässä. Edellinen numero olikin 32.. Kunnia-arvoisa taittajanne pahoittelee [Tämä kuuluisi oikeastaan viereiselle sivulle.(tait. huom.)].


4

Tuoppiarvo

Laitoksen tulevaisuus Mistä on oikein kysymys? Viime aikoina on uusi yliopistolaki valmisteluineen puhuttanut yliopistolla paljon. Tulosvastuullisuus, tiedekuntien tarpeellisuus, ylhäältä määrättävät tutkinnot ja kaiken tämän lisäksi vielä suuret säästötoimenpiteet saavat pienen ja vaatimattoman opiskelijankin pohtimaan omaa paikkaansa valtakoneiston oravanpyörässä. Pystyykö yliopisto takaamaan koulutuksen tason myös muutosten pyörteissä tai niiden myötä?

Entäs sitten tilastotieteen laitos? Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanin, tilastotieteen laitoksen esimiehen professori Hannu Niemen mukaan tilastotieteen laitoksen tehtävänä ja tarkoituksena on nyt ja tulevaisuudessa tilastotieteen ammattilaisten kouluttaminen. Myös metodisen peruskoulutuksen antaminen muiden aineiden opiskelijoille kuuluu laitoksen toimenkuvaan. Vaikka matematiikan opiskelijoiden lisäksi tilastotiedettä sivuaineena opiskelee huomattava määrä tulevia kansantaloustieteilijöitä ja psykologeja, on sosiaalitieteiden suhtautuminen tilastotieteen tarjoamiin mahdollisuuksiin Niemen mielestä kaiken kaikkiaan turhan kevyttä. Niemen mukaan pääaineopiskelijoita on huolestuttavan vähän työmarkkinoiden tarpeet huomioonottaen ja muutenkin vasta syventävien opintojen vaiheessa pääaineopiskelijat ovat merkittävä osa koulutettavia.

Miten voidaan säästää? Säästötoimenpiteistä Niemi toteaa sen verran, että ne tulevat aivan varmasti koskemaan kaikkia. Alustavien suunnitelmien mukaisesti säästöihin tarvittavia viranlakkautuksia kohdistettaisiin pääasiassa henkilökunnaltaan suurille laitoksille, joita esim. sosiologian, sosiaalipolitiikan, kansantaloustieteen ja tilastotieteen laitokset ovat. -Tilanne elää jatkuvasti, mutta joka tapauksessa tilastotieteen laitoksella jouduttaneen varautumaan säästöihin erityisesti sen vuoksi, että henkilökunnan lukumäärä suhteessa pääaineopiskelijoihin on verrattain suuri, Niemi

-Jos säästövaatimukset pysyvät nykyisissä mitoissaan, ne eivät ole niin dramaattisia, etteikö laitos voisi taata opetuksen korkeaa tasoa jatkossakin. aavistelee. Itse asiassa säästövelvoitteet ovat jo purreet sen verran, että virkavapauksien ajaksi ei ole enää palkattu sijaisia. Noin viiden vuoden sisällä on laitokselta jäämässä eläkkeelle prof. Mustonen, apul.prof. Ekholm sekä leht. Patovaara. Niemi pitääkin konkreettisena uhkakuvana sitä, että vähintään yksi vapautunut virka jätettäisiin täyttämättä. Niemen mielestä on järkevää säilyttää matematiikan opetus laitoksella, joten todennäköisimmin tyhjäksi on jäämässä apulaisprofessorin paikka. Niemi pohtii, että vaihtoehtoisesti yksi joko assistentin tai yliassistentin virka voitaisiin lopettaa, mutta luultavasti siitä saatavat säästöt eivät kuitenkaan olisi riittäviä. -Jos säästövaatimukset pysyvät nykyisissä mitoissaan, ne eivät ole niin dramaattisia, etteikö laitos voisi taata opetuksen korkeaa tasoa jatkossakin, Niemi tähdentää.


Tuoppiarvo

5

Kansantaloustieteilijät? Julkisuudessa oli esillä suunnitelmia kansainväliset mitat täyttävän kansantaloustieteellisen yksikön perustamisesta, jonne myös kansantaloustieteen laitos olisi siirretty. Siirrolla olisi saattanut olla välillisiä vaikutuksia myös tilastotieteen laitoksen toimintaan, sillä samalla olisi hävinnyt merkittävä osa sivuaineopiskelijoista. Suunnitelmat on nyt kuitenkin toistaiseksi haudattu, sillä toimitiloiksi kaavaillut OKO:n tilat menivät maksukykyisemmälle ottajalle.

Missä on laitoksen paikka? Niemi kertoo, että kysymystä tilastotieteen laitoksen sijoituksesta valtiotieteellisen ja mat.luonnontieteellisen tiedekunnan välillä on pohdiskeltu epävirallisesti, joskaan se ei ole nyt akuutin keskustelun alla. Kansainvälisesti tarkastellen molemmat ratkaisut ovat hyviä, eikä siirtyminen ole muutenkaan näillä näkymin ajankohtaista, Niemi toteaa. Sijoituksen vaihtaminen saattaisi olla teknisesti helppoa, mutta tradition siirtyminen ja muodostuminen aiheuttaisi välttämättä työmarkkinoiden kannalta haitallista viivettä opiskelijoiden valmistumiseen. Aluksi olisi hyvä myös miettiä, haluaisivatko matemaatikot edes joukkoonsa

‘epäpuhtaan’ osa-alueen edustajia, Niemi tuumii. Yhtenä mahdollisuutena Niemi näkisi uuden laitoksen muodostamisen tilasto-, vakuutus- ja sovelletusta matematiikasta, mutta edelleen ongelmana olisi laitoksen pienuus, joka karsisi sen kaikkia mahdollisuuksia. -Tilastotieteen laitoksella on tällä hetkellä paremmat resurssit toimia valtiotieteellisen tiedekunnan alaisuudessa, mutta näkisimme mielellämme nykyistä oleellisesti enemmän yhteistyötä mat.luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa, Niemi kiteyttää.

Visioita.. Niemi kertoo, että Nokialta on saatu taloudellista tukea teollisuustilastotieteen opetuksen kehittämiseen. Tämä tarkoittanee käytännössä sitä, että pian on mahdollista opiskella laadun valvonnan ja kehittämisen menetelmiä nykyistä kattavammin. Vireillä on myös vakuutusmatematiikan ja tilastotieteen vakuutus painotteisen opetuksen aloittaminen, Niemi paljastaa. -Tilastotieteen laitoksen profiili tulee muuttumaan lähivuosina virkojen haltijoiden vaihtuessa, mutta kaikista muutoksista huolimatta koulutuksen taso ei missään tapauksessa tule laskemaan, Niemi vakuuttaa. Reijo Sund

Missä hän on ? Tyyppiarvon arkistoja on kerrankin pengottu. Paljastui, että aikojen saatossa Tyyppiarvon piinaaviin haastatteluihin ovat tilastotieteen laitoksen nykyisestä henkilökunnasta joutuneet oheiset henkilöt. Näiden lisäksi on esitelty leegio muita ihmisiä. Myös gradu- ja väitöskirjaesittelyitä on tehty pitkin vuosia. Esimerkiksi erään assistenttimme graduesittely ja mikä vielä hienompaa toisen apulaisprofessorimme väitöskirjaesittely ovat molemmat löydettävissä vanhoista Tyyppiarvoista.

1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Nimi TA:n numero/vuosi 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 ---------------------------------------------------1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Ekholm, Anders 1/85, 1/97 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Mellin, Ilkka 2/87, 3/95 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Mustonen, Seppo 2/85, 4/96 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Niemi, Hannu 3/97 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Nordstrm, Kenneth 4/95 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Ollikainen, Leila 2/97 1234567890123456789012345678901 Patovaara, Timo 1/89, 2/94 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Puranen, Juha 1/96 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Saikkonen, Pentti 3/96 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Vasama, Pyry-Matti 1/86 1234567890123456789012345678901

P.S. Tyyppiarvon vanhoja numeroita löytyy mikroluokasta ja niihin kannattaa tutustua.


6 Tyyppiarvon erikoishaastattelussa: toimistosihteeri

n e in a lik l O a il e L

Tuoppiarvo yhtä sun toista kuten kielikursseja, Leila muistelee. Vajaan kymmenen vuoden aikana Leilan tehtävänkuva on pysynyt samanlaisena, mutta työn luonne on muuttunut. Nykyään useimmat tehtäväni hoituvat tietokoneen avulla. Tärkein tehtäväni on ilman muuta opiskelijarekisterin hoito, mutta myös esimerkiksi salivaraukset teen tietokoneella, Leila kertoo.

Leila lempipuuhassaan La FertÚ Gaucher’ssa Pariisin lähistöllä vuonna 1990. Tilastotieteen laitoksen toimistosihteeri Leila Ollikainen on käsite opiskelijoiden keskuudessa - muidenkin kuin vain pääaineopiskelijoidemme mielestä. Asiassa kuin asiassa Leilaan voi luottaa - vuosien odotuksen jälkeen hän vastasikin myöntävästi Tyyppiarvon haastattelupyyntöön. Mitä mieltä siis Leila on työstään tilastotieteen laitoksella? Niin ja mitä kaikkea hän ehtiikään vapaa-aikanaan harrastaa?

Leilan työ on mitä suurimmassa määrin yleisöpalvelua ja tutustuminen erilaisiin ihmisiin onkin hänen mielestään työnsä parhaita puolia. -Hienointa on, kun tapaa ‘soul mateja’ ulkomaisista opiskelijoista, eri kulttuuripiireistä tulleista ihmisistä. Minulle hyvää pohjaa tähän ovat antaneet Ranskan visiittini sekä asuminen USA:ssa kaksi vuotta vuosina 1968-70.

Leila Ollikainen tuli tilastotieteen laitokselle vuonna 1988. Yliopistolla työskentely vaikutti mielenkiintoiselta, mutta se, että Leila valitsi juuri meidän laitoksemme, oli puhdasta sattumaa. Tuohon aikaan minulla päättyi aikaisempi määräaikainen työsuhde ja yliopistolla oli paljon paikkoja vapaana. Kun kävin tuolloin iltalukiota, niin ajattelin että yliopistollakin voisi harrastaa

- Vaikka nykyaika on kiireistä, tulisi opiskelijoiden muistaa että olemme osa Eurooppaa. Ulkomaille menevät juuri ne aktiiviset ihmiset, joilla on otetta eri maiden kulttuureihin. Esimerkiksi käytöstapojen huomioimisessa kuten tervehtimisessä meillä olisi paljon opittavaa, Leila huomauttaa.


Tuoppiarvo

7

Laitoksella Tapahtuu Työn ikäviä puolia voivat olla asiakkaat, jotka hakevat suoritusmerkintöjä jopa 20 vuoden takaa - niitäkin on! Huonon mielen Leilalle tuo myös joidenkin opiskelijoiden suhtautuminen toisiinsa. - Kunnioituksen ja solidaarisuuden puute toisia kohtaan on toisinaan näkynyt ja kuulunut tässä voimakkaasti. Toisten huonoille opintosuorituksille nauretaan ja keskustelu on toista panettelevaa. Kaveriin tulisi suhtautua reilusti ja auttamalla, sillä se palkitsee aina myös itseä.

Tilastotieteen opiskelijoille on perustettu kansallinen uutisryhmä, joka löytyy osoitteesta sfnet.tilastotiede.opiskelijat. Vilkasta keskustelua ovat käyneet ainakin Perttu ja Jupu, joten kaikki muutkin innolla kansallistumaan.

Pääaineopiskelijoista Leilalla on hyvää sanottavaa. -”Omat” opiskelijamme ovat kerta kaikkiaan loistavia ja olenkin ihmetellyt, kuinka tänne aina eksyy niin kohteliaita, mukavia ja aloitekykyisiä nuoria.

Moodin ohjelmisto-seminaari on päässyt mukavasti alkamaan Lehtori Juha Purasen valvovain silmäin alla. Matti ja Maija Myöhäisetkin ehtivät vielä mukaan, koska seminaari tulee jatkumaan syyslukukaudella.

Myös henkilökunnan kanssa Leila on tullut hyvin toimeen. -Kaikista ristiriidosta on selvitty puhumalla, sillä jokaisella työpaikallahan niitä joskus tulee. Eniten hankaluuksia on aiheuttanut valtava byrokratia, sillä kenenkään toisen reviirille ei saa astua. Leilan kanssa jutellessa puheet kääntyvät usein harrastuksiin. Ja niitä hänellä todella riittää; opiskelu, urheilu, urheilun seuraaminen, musiikin kuuntelu, puutarhanhoito jne. Kuluvan vuoden aikana Leila on ehtinyt aloittaa mm. tai-chin harrastamisen. Ykkösenä Leilalla on kuitenkin ilmailu. Laskuvarjohyppyjä on kertynyt lukemattomia vuodesta 1963 alkaen ja onpa takana myös viisi yksinlentoa purjelentokoneella. Laskuvarjohyppääminen on Leilalle myös tapa tutustua hengenheimolaisiin ympäri maailmaa; hän on jäsenenä kansainvälisessä POPS-järjestössä, Parachutists Over Phorty Society. Kysymykseen vielä toteutumattomasta haaveestaan Leila vastaa kamelisafarin Tuaregin ns. “sinisten ihmisten” kanssa Saharalla. - Gandhi on ihminen, jonka olisin halunnut tavata. Nykyisistä puolestaan flamenco kitaristi Paco de Lucia. AKI NIEMI

Mika Leinonen palaa viimeistelemään graduaan.

Laitoksella Tapahtui

Moodi Toimii Kauan eläköön Statistika ! Turkulaiset tilastotieteilijät kävivät vierailulla Helsingissä ja jostain käsittämättömästä syystä halusivat tavata Moodilaisia. Yhteisolomme Statistikalaisten kanssa kesti kahdeksasta yhteen, jona aikana nautimme keskustelusta ja juomista sekä kuppalassa että muutamissa helsinkiläisissä ravintoloissa. Aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia voi ihastella keskiaukeamaltamme. Yhteistoimintaa tullaan jatkossa kehittämään ja laajentamaan se koko maan kattavaksi. MoPPI elää Eilen MoPPI 4/97:ssä päätimme, että tänä keväänä järjestetään vielä yksi peli-ilta. Se tullaan pelaamaan joskus toukokuun puolen välin jälkeen. Hei, IKL-radikaali voitti edellisessä Tyyppiarvossa olleen anagrammikilpailun. Kyseinen radikaali löysi kahta lukuunottamatta kaikki anagrammit ja lisäksi havaitsi yhden olevan virheellinen, josta nöyrin anteeksipyyntöni. Palkinto luovutettiin MoPPI 3/97:ssä, jonka järjestäjänä samainen henkilö toimi. Siitä suurkiitos. Artikkelissa oli yhteensä 27 anagrammia 19:sta eri henkilöstä.


8

Tuoppiarvo

Tilastotiedettä “opistoille” Kirjan anti tilastotieteen opiskelijalle: Itse kirja on hyvä. Siinä on paljon kuvia ja vähän kaavoja (noin kymmenen). Siitä on ehkä jossain määrin apua eräänlaisena referenssikirjana ie. teoksena, jonka pariin voi palata eri kohdissa opintojaan ja huomata ymmärtävänsä asioita jossei enemmän niin ainakin syvemmin. Sen lukee parissa päivässä muitten toimintojen ohessa ja siitä löytää (ainakin näin opintojen alkuvaiheessa) jotain mietittävää, joka ei välttämättä ole uutta asiaa mutta avaa uuden linkin kahden aiemmin erillisen asian välille. Muutaman opintovuoden jälkeen tästä kirjasta todennäköisesti (ainakin olisi syytä) kasvaa ulos mutta olisihan se mukava omassa hyllyssä, josta sen voisi antaa lainaksi pikkusiskolle, joka ei tiedä juoksevatko numerot xakselilla oikealle vai vasemmalle.

Kirjan anti ammattikorkeakoululaiselle:

Laitoksemme Päämies professori Hannu Niemi on toimittanut kirjan, jonka Tyyppiarvo nyt lukenut ja muutenkin katsastanut. Kun kirjaan tarttuun, ensiksi kiinnittyy huomio kirjan koulukirjamaisuuteen; sivuja ei ole paljon (127), kansi on meneväksi suunniteltu ja siihen on tyylitelty jamppa, joka aikalailla näyttää kaupallisesti orientoituneelta. Kirjan nimi kyllä on “Tilastoista tiedoiksi korkea-asteelle” mutta luultavasti sanan korkea-aste on tarkoitus vain nostaa ammattikorkeakoululaisten häntää. Eli kirjan kohderyhmään kuuluvat YO-merkonomit, joille on nyt saatu oma koulu. (ei tarvitse käydä samaa koulua peruskoulupohjaisten kanssa!)

Kirjan varsinainen kohderyhmä hyötyy tämän kirjan lukemisesta. Vaikkakaan he eivät kykene tämän perusteella tekemään mitään itse (paitsi laskemaan keskiarvon, varianssin, keskihajonnan ja korrelaation laskukoneella), niin he hyvin selkeästi kykenevät seuraamaan MITÄ JOSSAKIN TILASTOLLISESSA TOIMENPITEESSÄ ON TEHTY. Tilastoista tiedoiksi ei perustele mitään, eikä se johda mitään mistään mutta se kertoo mitä tapahtuu, mistä johtuu ja mihin monttuihin ei kannata astua. Tämän kirjan jäljiltä he eivät välttämättä yritä enää laskea keskiarvoa järjestysasteikollisista muuttujista. Tämä kirja on suotavaa lukemista kaikille, jotka joutuvat tilastojen kanssa tekemisiin. Se ei riitä niiden tekemiseen.

Muita huomioita:


Tuoppiarvo

9

Sivulla 90 on hauska kuva Professori Niemen väitöstilaisuudesta vuodelta 1975. Paikka on ilmeisesti Porthanian joku sali ja hattu pöydällä ei ole sen oikeanpuoleisen kaverin arkilätsä. Painovirheitä löytyi s.56-63 yhteensä kolme. Muualla ne eivät pistäneet hirvittävästi silmiin.

Yhteenveto: Kannattaa lainata ja lukea vaikka kesälomalla Rikoksen ja Rangaistuksen ja Karamazovin veljeksien välissä sellaisena kevennyksenä. Kolme Muurimäki-tähteä (***). (Mikään kirja koskaan ei ole saanut kuutta)

Väitös Meidän laitoksellamme on syntynyt väitöskirja.Tai tarkemmin sanoen meidän laitoksen virkavapaalla oleva assistentti Jussi Klemelä on Rolf Nevanlinna -instituutin vierailevana tutkijana saanut valmiiksi väitöskirjan. Kirjan nimi on Estimation of Densities and Functionals of Densities with Spherical Data. Yliopisto-lehden numerossa 5/97 on väitöskirjan johdannon referaatti, johon en valitettavasti lähinnä laiskuuttani ja hieman saamattomuuttani saanut herra Klemelältä haluamiani lisäselvityksiä koskien lähinnä sitä, että mitä?, tä? ja en nyt oikein ymmärtänyt. Kun luin referaatin tuntui hieman kuin pitäisi lentää JumboJet (Boeing 747-400) Helsingistä Hongkongiin peruskoulupohjalta. Onneksi asia selveni sen verran, että saatan tehdä nyt täysin asiantuntemattoman selvityksen kyseisestä väitöskirjasta. Toivottavasti kukaan potentiaalinen työnantaja ei nyt satu lukemaan tätä. Pyydän anteeksi etukäteen kaikkia väärinymmärryksiä ja tietämättömyyttäni; kaikki vastuu on yksin minun.

Näin asian ymmärsin: - Kirjassa tutkitaan kolme- tai useampiulotteisten Euklidisten yksikköpallojen pinnoilla olevia tiheysfunktioita. - Näillä tiheysfuntioilla sitten tutkaillaan sellaisten havaintoarvojen jakautumista, jotka ovat suuntia, eivät reaalilukuja, taikka tietyn mittaisia vektoreita. Tutkitaan siis vektoreita, joista tiedetään vain suunta. - Kysymys: mikä voisi olla tällainen havaintoaineisto? Ensinnä tulee mieleen tähtitaivas, toiseksi planeetan pinta. Todennäköisyys, millä todennäköisyydellä tähti sijaitsee tietyssä kohdassa taivaanpalloa? - Tämän jälkeen alkoi osuus, josta ymmärsin yksittäiset sanat, mutta en tajunnut lainkaan mitä ne yhdessä oikein tarkoittivat, joten joudun ohittamaan asiasisältöanalyysin. Yhteenveto: Ensimmäisen vuoden kurssien perusteella ei voi sanoa juuta eikä jaata väitöskirjoista. Perttu


2

Tyyppiarvo 1/97

Uutissi Turust Ei torellissi mut virallissi


Tyyppiarvo 1/97

3


12

Tuoppiarvo

Moodi teatterissa Moodi vieraili 10.4 Helsingin kaupungin teatterissa katsomassa näytelmää Tärkeintä on olla Uno. Vai onko sittenkään tärkeintä olla uno? Seuraavassa ajatuksia näytelmästä ja yleisesti teatterikäynnistämme. Yksi ei saapunut. Jupu. Sanoi olleensa sairas. Ilmoittelussaan kevyesti munannut kultturivastaava huojentui. Kauniit lavasteet, kukahan nekin on suunnitellut? Varmaan on maksanut keski-verto-omaisuuden. Olipa jännät pyörivät tuolit. Niissä on vain se huono puoli, että jos vierustoveri ei ymmärrä pyörähdellä samaan tahtiin niin seurauksena on vain kolinaa. Kaksi miestä tarinoi tyhjänpäiväisiä asioita hermoja kutkuttavilla äänenpainoilla. Kauhea jano iskee ja edellisiltainen turkulaisten vierailu kummittelee yhä. Kuiskaaja tädillä oli tosi mukavan näköinen jalkojenlepuutuspalli, olisi tehnyt mieli kovasti kokeilla vaan en saanut tilaisuutta. Täti ei nauttinut kultturielämyksestä, oli kai seurannut näytelmää kerran jos toisenkin. Näytelmässä hovimestari tarjoili kurkkuvoileipiä. Jäi suuresti ihmetyttämään kun ne leivät näyttivät aivan vohveleilta. Huh, mikä harppu saapasteli näyttämölle. Hänen kanssaan en olisi eri mieltä. Puistatti. Erityisen pelottavilta näyttivät myös pyörivien tuolien alla olevat vivut. Mahtoivatko tuolit sittenkin olla naamioituja heittoistuimia. Ja jano kalvaa. Toivottavasti tässä

on väliaika. Meitä yritettiin muuten huijata sen täytekakunkin suhteen, se oli muovia ja keltainen. Hehkeä blondi leijui ja haihatteli. Kaunis puku oikein kaunis. Olikohan vyötärönauha kiinteä? Tyhmä etutukka. Vinhaa oli myös taistelu tuolin käsinojasta. Onneksi viereeni sattui kohtelias herrasmies, joka ymmärsi varsin pian jättää käsinojan minulle. Jos opetusta näytelmästä haetaan, niin kukapa meistä ei olisi tajunnut miten kätevää banbyrointi onkaan! Ystävä vain, josta on pidettävä huolta ja pääset livistämään ikävistä velvollisuuksista ja tehdä mitä lystäät. Vyötärönauha oli sittenkin irrallinen. Kerrassan nerokas tapa saada yksinkertainen puku näyttämään upealta! Ja lopuksi, kiitos Moodille kultturielämyksestä. Kiitos Teille.

Moodin hihamerkkejä saa (ostaa) meiltä !


Tuoppiarvo

13

Vappulehtinen Henkilökohtaista:

Palvelukseen halutaan:

Ensimmäistä vuotta tilastotiedettä opiskeleva herrasmies hakee tositarkoituksella vappuheilaa tytöstä. Kiinnostuneita pyydetään jättämään vapaamuotoinen hakemus 2005:een (kuoreen tunnus “Kevättä rinnassa”) tai vaihtoehtoisesti saapumaan vappuaattona kuudelta Havis Amandan patsaalle. Tunnussana: “Hyvää vappua.” Seikkailijat älkää vaivautuko. Nimim. Carpe diem

TransPose Oy on naturalistisen statistiikan huippuosaamiseen keskittynyt kansainvälinen palveluyritys. Haemme nopeasti laajenevan organisaation vahvistamiseksi kvanttia Tampereen toimipisteen tehokkaaseen työryhmäämme nuoremman ALASTONTILASTOTIETEILIJÄN määräaikaiseen virkaan. Edellytämme hakijalta vähintään kolmannen vuoden tilastotieteen opintoja. Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä ja tiimihenkisyyttä, kielitaitoa, pitkäjänteisyyttä, estetiikan opintoja, liberaalia maailmankatsomusta, sekä halua ja kykyä omaksua uusia asioita. Kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan 1.5.1997 mennessä osoitteella: TransPose Oy, PL 347, 33101 Tampere.

Virallisia tiedoituksia: Valtiotieteellisen tiedekunnan taholta julkiseksi annetun tiedotteen mukaan tiedekunnan kirjastoa koskevissa säteilyhuhuissa ei ole mitään perää. Kirjasto on siis turvallinen ja edelleen opiskelijoiden käytettävissä. Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto on aloittamassa uutta kaukolainausjärjestelmää jonka tarkoituksena on palvella tiedekunnan työntekijöitä. Laitosten henkilökuntaa kehoitetaankin kaikissa olosuhteissa välttämään tiedekunnan kirjastoon menemistä. Pakottavien tilanteiden varalle kertakäyttöisiä säteilymittareita saa vahtimestareilta. Kadonnut: harjoitustyö mikroverkkoon. Nähty viimeksi tilastotieteen mikroluokassa torstaina 17.4. n. klo 16.30. Tuntomerkit: etusivulla teksti “Data I harjoitustyö”, tiedosto talletettu nimellä “valmis.edt”. Mahdollisista havainnoista pyydetään ilmoittamaan laitoksen kansliaan. Löytämiseen johtavasta vihjeestä palkkio.

Maailmankuulu tilastotieteellinen julkaisu hakee uusia toimittajia dynaamiseen joukkoonsa. Aikaisempaa työkokemusta ei tarvita, eikä myöskään minkäänlaisia suosituksia kaivata. Hakemukset voi toimittaa 2005’seen (kuoreen merkintä Typykkä) tai vaihtoehtoisesti voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä Tuoppiarvon toimitukseen. Etsitään lineaarista mallia, erilaisiin sovitus-tehtäviin. International Model-Distributors inc. Ottawa Canada.

Puujalkavitsit: Matematiikan lehtori ei pidä aikaisista herätyksistä. - Hänen täytyy patistaa itseään luennolle.


14

Tuoppiarvo

Fuksille Tämä on kirjoitus Sinulle, oi kallisarvoisa tilastotieteen tuleva opiskelija. Emme tiedä Sinusta vielä mitään; olet vasta ajatus mielessä ja perhonen vatsanpohjassa. Silti arvostamme jo nyt valintaasi ryhtyä lukemaan tieteistä jalointa, vaikket ehkä ole päätöstäsi vielä tehnyt, kun kirjoitamme tätä. Uusi maailma, josta pääset osalliseksi on nimeltään Moodi. Moodi on pieni mutta tiivis, erilainen mutta suvaitseva, pirteä mutta kriittinen, raju mutta lämminhenkinen. Moodi vie Sinut retkelle työelämän partaalle, muttei tyrkkää alas. Moodi ruokkii kultturin nälkäsi ja sammuttaa kaljan janosi. Moodi pelaa kanssasi kehittäviä pelejä myöhään yöhön ja saattaa Sinut viimeiseen bussiin. Moodi tarjoaa Sinulle hedelmällisen maaperän kasvattaa idean siemenistä kukoistavan puutarhan. Kasvuasi tilastotieteen arvoja kunnioittavaksi yliopisto-opiskelijaksi tukee noin 30 aktiivista äitiä ja isää. Vaikka olet vasta sydämissä elävä toivo, olemme jo valmistautuneet tuloosi ja ajatelleet alkutaivaltasi. Lähetystehtävänsä vakavasti ottavat kummisi paimentavat Sinua aluksi-niin-kovin-kuoppaisella tiellä ja tarvittaessa kantavat yli ojien ja rapakkojen. Moodi järjestää tulosi kunniaksi juhlat, jossa ylpeänä esittelee Sinut tuleville opettajillesi ja perinteikkäässä kastetilaisuudessa tunnustaa Sinut täysivaltaiseksi jäsenekseen. Viimeistään pikkujouluaikaan huomaat, että et olisi selvinnyt näin pitkälle ilman rakastavaa ja huolehtivaa Moodia. Meitä on moneksi ja siksi juuri Sinä olet lämpimästi tervetullut hippinä tai nörttinä, lävistyksillä tai ilman, hissukkanna tai holösuuna, ideoijana tai idioottina. Meille kelpaa vain paras - Sinä!

Syksyä ja sinua odottaen, Riika & Annukka

P.S. Ja tiedäthän toki, että pääaineen vaihtoa voi anoa vasta, kun 25 opintoviikkoa tilastotieteestä on suoritettu...


Tuoppiarvo

15

12 vuotta sitten Tyyppiarvo alkoi ilmestyä melko tarkkaan 12 vuotta sitten. ensimmäisessä numerossa oli 16 sivua, joista viimeinen oli tyhjä. Lehdessä oli 4 valokuvaa ja 3 piirrosta, joista yksi kauniin oransissa kannessa. Toimituskuntaan kuului 7 henkeä ja ensimmäinen päätoimittaja oli Tapio Luostarinen. Lehti painettiin Yliopistopainossa ja painos oli 150 kpl.

Lehden sisältö: Laitoksen esimiehen tervehdyssanat Pääkirjoitus Millainen on tilastotieteen pääaineopiskelija? Väitöskirjan & gradun esittely Apulaisprofessori Anders Ekholm 50 vuotta Kolmannen kerroksen väkeä (Matti Liedes) Tilastotiedettä Englannissa (Philip Brown) Laitokselta lainattujen kirjojen perimiskirje Syksyn kurssikyselyiden satoa Osmon palsta Ooodi Moodi Moodi Moodi Moodi

Laitoksen esimiehen tervehdyssanat “Moodi sai alkunsa 1960-luvun kiihkeiden loppuvuosien aikana. Se ei syntynyt mistään ristiriidoista laitoksen ja opiskelijoiden välillä, vaan lähtökohtana oli laitoksen siirtyminen kurssimaiseen opetukseen. ... Moodin aktiivisuus on eri kausina vaihdellut melko paljon ja trendi on ollut valitettavasti aleneva viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nyt näyttää kuitenkin virinneen uusi toimeliaampi vaihe, jonka täydestä syystä toivoisi olevan merkki myös tilastotieteen arvostuksen lisääntymisestä.“ (Seppo Mustonen)

Pääkirjoitus “Tässä se vihdoin on: Moodin ensimmäinen lehti. Lehden ilmestyminen on merkki Moodin toiminnan aktivoitumisesta. ... Lehden nimen valinta tuntui luonnolliselta, koska moodi ja tyyppiarvo ovat synonyymeja. ... Pyrimme saamaan aikaan lehden kerran lukukaudessa. Jokaiselle numerolle valitaan erikseen päätoimittaja. ... Lehtemme artikkelit on kirjoitettu lähinnä tilastotieteen laitoksen SURVO 76:n EDITOR:lla, ... HYVÄÄ LOPPUKEVÄTTÄ JA KESKIMÄÄRIN LÄMMINTÄ KESÄÄ!” (Tapio Luostarinen)

OsmonPalsta “Minua on monta kertaa haastateltu erilaisiin lehtiin ja lopulta aina kysytään mitä teen työkseni. Kun kerron olevani tilastotieteen assistentti, reaktio on aiana yhtä ihmettelevä: Miksi ihmeessä tilastotiedettä, miksei biologiaa tai sitten edes sosiologiaa? ... Tämä on varsinaista kerman kuorimista päältä: toinen on ensin käyttänyt vuosiakin uuvuttavaan ja yksitoikkoiseen materiaalin hankkimiseen, ja tilastotieteilijä pääsee suoraan katettuun pöytään tutkimuksen mielenkiintoisimpaan vaiheeseen. ... On karmaisevaa katsoa kuinka valtavia summia Suomessa uhrataan empiirisen aineiston tuottamiseen ja kuinka täydellisesti tieto onnistutaan tuhoamaan sillä, että analyysi tehdään taitamattomasti ja mielikuvituksettomasti - ellei sitten tietoa ole onnistuttu tuhoamaan jo keruuvaiheessa: Niin kuin otantakurssilla opetetaan, ei ole vaikeatakaan suunnitella otosta niin, ettei aineisto sisällä mitään tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ...” (Osmo Soininvaara)

Kuten huomaatte ei maailma ole paljon muuttunut viimeisen vuositusinan aikana. No onhan sentään ex-assaristamme tullut kansanedustaja. Hessu


16

Tuoppiarvo Sarjassamme “v...n rikkaaksi ja nopeasti”

Tulosvedolla miljonääriksi Veikkauksen peleissä virtaa suunnattomat määrät idioottien rahaa, jotka odottavat poimijaansa. Kunnon systeemeillä voi leipoa itsensä miljonääriksi, varsinkin meidän epävarmuuden hallitsijoiden mestareiden taidoilla. Tilastollisia todennäköisyysjakaumia voi esimerkiksi sovittaa Oy Veikkaus Ab:n tulosvetoon. Jakaumaolettamus Ei vaadi kovinkaan pitkälle menneitä tilastotieteen opintoja keksiäkseen mikä mahtaisi olla sopiva todennäköisyysjakauma joukkueiden maalisaldolle. Kyseessähän on einegatiivisia kokonaislukuja saava arvo, joten järkevin arvaus on olettaa maalien lukumäärän noudattavan Poisson-jakaumaa. Tähän olettamukseen tukeutuen voidaan laskea suoraviivaisesti eri lopputulosten kertoimet, joita voi sitten verrata Tulosvedon antamiin. Jos Tulosveto tarjoaa huomattavasti suurempaa kerrointa kuin laskemamme, voi asuntonsa, vaimonsa/miehensä sekä koko suvun irtaimiston pantata tälle tulokselle. Laskutapa Poisson-jakauman spesifioimiseksi

tarvitaan maalisaldojen keskiarvo molemmilta joukkueilta, jotka voi estimoida esim. aikaisempien ottelujen perusteella. Tämän jälkeen kullekin maaliluvulle saadaan oma pistetodennäköisyys molemmissa joukkueissa erikseen. Todennäköisyyslaskennan perussääntöjen mukaisesti nämä pistetodennäköisyydet kerrotaan siten keskenään joka antaa kaipaamamme todennäköisyyden lopputulokselle. Kerroin saadaan siten laskemalla 1/todennäköisyys. Kritiikki Poisson-jakauma olettaa maalien synnyn intensiteetin pysyvän samana läpi kiinteän ajanjakson, eli ottelun keston ajan. Voidaan väittää, että esim. voitolla oleva joukkue ryhtyy varmistelemaan pelin loppupuolella, jolloin intensiteetti laskee. Tätä jakaumarikkomusta en pitäisi läheskään yhtä suurena ongelmana kuin kahden Poisson-todennäköisyyden kertomista keskenään. Tämä laskutoimitus olettaa näiden todennäköisyyksien olevan riippumattomia: voitaisiin väittää, että joukkue, jonka maalikeskiarvo on suuri, päästää myös enemmän maaleja, jolloin vastustajan maalikeskiarvo on alaspäin harhainen. Bayesiläisyys vs. frekventistisyys Bayespäättelyn ylivoimaisuus Poisson-jakauman keskiarvon estimoinnissa tulee selkeästi esille. Joukkueesta ennakkotietoa olevalla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet estimoida tarkemmin keskiarvoa kuin kapisella frekventistillä, joka käyttää avukseen vain aikaisempien ottelujen tuloksia. Bayesiläisellä, joka tietää joukkueen maalivahdin vaimolla olevan kuukautiset, on enemmän informaatiota parametrin estimoimiseen. Loukkaantumiset ym. joukkueen senhetkiset peliesitykseen vaikuttavat tekijät on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Rikkaaksi ja nopeasti? Estimoitujen ja

Siméon Poisson


Tuoppiarvo

17

Tulosvedon antamien kertoimien erilaisuus tulee esille yleensä harvinaisissa tuloksissa, joiden toteutuminen on jo muutenkin harvinaista. Täten frekventistit ovat kärsivällisyydessään voitolla. Kertoimen ollessa sadan luokkaa, vain hullu frekventisti jaksaa uskoa 99 metsään menneen

tulosveikkauksen jälkeen oletustensa olevan oikeita ja seuraavan veikkauksen natsaavan. Siten millään suurilla panoksilla eivät ainakaan opiskelijat pääse loistavaa menetelmää käyttämään.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Tsekki 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7

Suomi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 3 4

Oma ennuste 72.54 45.34 42.5 53.13 83.01 41.45 25.91 24.30 30.36 47.43 88.94 194.56 35.53 22.20 20.82 26.02 40.66 76.23 166.76 40.60 25.38 23.79 29.74 46.47 87.13 58 36.25 33.99 42.48 66.38 62.14 58.25 72.82 116.53 145.66

Veikkaus Oy 43.46 39.84 23.67 24.35 31.70 44.76 22.84 21.82 13.93 15.97 25.61 55.48 29.18 26.86 15.52 19.48 16.22 24.85 45.88 40.20 21.42 24.21 24.36 35.25 40.11 62.47 31.41 24.70 42.56 49.34 60.17 48.97 56.61 98.55 85.83

Yhteenvetona voisi todeta että koko teoria on kuin ekonometria: hieno malli, mutta käytännön toteutus aivan tyhjänpäiväistä pörinää. Esimerkki: Jääkiekkomaaottelu Tsekki-Suomi Litvinovissa 19.4Viimeisen kolmen vuoden aikana pelatut maaottelut Tsekki Suomi vieraissa antaa keskiarvoestimaateiksi Tsekeille 3.5 ja Suomelle 3.2. Tämän perusteella kannattaa eritoten veikata tulosta 32 ja sen lisäksi myös tuloksia 5-1, 2-1 ja 4-3. Joka tapauksessa Veikkaus näyttää pelaavan varman päälle: kaikissa muissa kohteissa tulee turpaan. Jukka Jokinen & Siméon Poisson ps. Ohjelma kertoimien laskemiseen on saatavissa ilmaiseksi (freeware) allekirjoittaneelta

Jukka Jokinen


18

Tuoppiarvo Moodin Motituksen pelaajaesittelyssä

Rane Tämä kuulustelu tapahtui Pasilassa Joulukuun 20. päivänä 1996, jolloin uhrimme oli nauttinut 2/5 70 cl votkapullosta ja lisäksi jonkin verrran glögiä. (Juottaminen oli pakollista, koska kuulusteltava ei olisi muuten suostunut kertomaan mitään urheilija menneisyydestään. Kuulustelijat olivat vastaanlaisessa (humala)tilassa, joten artikkelissa saattaa olla epätarkkuuksia. Kuulusteltavan suhtautuminen artikkelin julkaisuun on kielteinen, mutta mielestämme moodilaisten on kuitenkin saatava tietää minkälaista lahjakkuutta laitoksellamme on. Yritimme saada uhrimme tarkistamaan tiedot, mutta hän edelleenkin kieltäyi yhteistyöstä. Älkää lukeko artikkelia kuin piru raamattua, vaan yrittäkää hahmottaa itsellenne jonkinlainen yleiskuva. Artikkeli julkaistaan salanimellä, jotteivät kuulusteltavan omaiset joudu syyttä kärsimään. Lopuksi, jos tunnistatte kuulusteltavan, älkää menkö pyytämään nimikirjoitusta. Koska aloitit urheilu-urasi? -Liityin seuraan syksyllä 1979. Mihin? -Helsingin Kisaveikkoihin. Miksi aloitit? -Hyvä kysymys! Kuka on urheilijaihanteesi? -Mikko Nakolinna Miksi? -Se voitti aina kaikki. Mitä matkoja juoksit? -Pääasiassa pikamatkoja. Ennätyksesi? -Satanen myötätuulessa 10.58 ja ilman 10.75. -Kakssataa 21.39. Entäs mitalit? -17 kultaa juniori-sarjoista, joista 9 henkilökohtaisia. Entäs miesten sarjassa? -Hopeaa sekä satasella että kahdellasadalla ja parit viestimitalit päälle. (kts. Mitä-Missä-Milloin 1991)

Mitä muuta? -En koskaan hävinnyt Antti Haapakoskelle aidoissa. -1990 Lahdessa Frankie Fredericksin voittaessa, mä tulin toiseksi. Suurin pettymys uralla? -Hävisin Mikko Nakolinnalle. Kansainvälinen kokemus? -Birmingham -Varadzin (välilasku Berliinissä), jossa 200 m välieriin sekä 4*100 m finaaliin, koska Belgia jäi pois ja Itä-Saksa tiputti kapulan. Mitä osuutta juoksit viesteissä? -Tokana tai ankkurina. Kolmas osuus on jämä, jota mä en juokse. Entäs kielletyt aineet? -Mitä ne on? -No Fortal c-200, joka on nykyään kielletty, muttei ollut silloin. Pikajuoksiajan tärkeimmät ominaisuudet? -Mahdollisimman pitkiä askeleita mahdollisimman nopeasti. Onko pikamatkoilla kysymys lahjakkuudesta vai harjoittelusta? -Pelkkää lahjakkuutta, pikajuoksija ei pärjää pelkällä harjoittelulla. Miksi lopetit huippu-urheilun? - Ti l a s t o t i e d e (tuli, näki ja) voitti! Keitä kuuluisia urheilijoita tunnet? -Samassa viestijoukkuessa on juossut esim. exKannun puheenjohtaja, urheilutoimittaja ja lottonumeroiden lukija. -Ringa Ropo oli myös samassa seurassa. Entä Kansainvälisiä? -Olin Jari Litmasen kanssa samaan aikaan 100 m intissä ja vierailin jopa hänen kotonaan.


Tuoppiarvo -Olin myös Roger Kingdomin autokuskina, kun se piti heittää Helsingin rautatieasemalle passikuvien ottoa varten, jotta se pääsisi Venäjälle kisailemaan. Luonneanalyysi: Mikä kodinkone haluaisit olla? -Leivänpaahdin pihdeillä. Juoksitko silmälasit päässä? -En Sinä olet siis turhamainen. Saammeko nimmarin? -Ette Siis vielä ylimielinenkin. Saako tämän haastattelun julkaista? -Ei! P.S. Tämän artikkelin Ranella ei ole mitään tekemistä viime Tyyppiarvossa loppuneen Rauno jatokertomuksen päähenkilön kanssa.

19

Momble voiton tiellä ESOn perinteinen ja vuotuinen Kimbleturnaus oteltiin jälleen kerran ESOn kunniakkaissa tiloissa joulukuun alussa -96. Momble oli varustautunut koitokseen peräti kahdella joukkueella, jotka koostuivat sekä noviiseista että noppologian ja kimblogian konkareista. Tavoitteena oli vihdoin saavuttaa tuo himoittu keltainen pönttö, joka muuten viime vuoden turnauksen tuoksinassa jo kerran jonkun toimesta varastettiinkin. Taistoon lähdettiin intomiellä. Rutinoituneesti Momble I ja Momble II nuijivat vastustajiaan läpi alkuerien. Joukkueet kannustivat hurjasti toisiaan vaikka välillä jouduttiin pelaamaan samallakin laudalla. Järjestäjien huomio kiinnitettiin kahteen seikkaan: taustamusiikki puuttui ja yhdessä pöydässä pelattiin vain kolmella joukkueella, mikä saattaa nämä joukkueet ehkä parempaan pistetulokseen kun syöjiä ei ole niin paljon liikkeellä. Virtuaalipelaaja luvattiin ottaa mukaan ensi vuonna, mutta toivottavasti hieman reilumpi virtuaali kuin Momblen ensimmäisessä turnauksessa vuosia sitten, jolloin hullu itsemurhavirtuaalipelaaja aiheutti pelilaudalla kaaosta ja pahaa verta. Muuten järjestelyt toimivat hyvin ja viimevuotisilta katastrofeilta vältyttiin. Momblen molemmat joukkueet päätyivät (odotetusti) finaaliin. Mutta sitten alkoi nautittu nestemäärä tehdä tehtäväänsä: Finaalin kuluessa Momblen joukkueiden vahvuus supistui puoleen, nuorempien osallistujien päätyessä kukin omaan henkilökohtaiseen finaalinsa, kuka ESOn sosiaalitiloihin, kuka minnekin. Tämä ei tietenkään voinut olla vaikuttamatta Momblen pelimenestykseen, kun konkareillakin silmät asiaankuuluvasti harittivat. Lopulta kävi niin, että turnauksen voiton vei joukkue “10 boforia”, Momble II päätyi jaetulle kakkostilalle ja Momble I kolmossijalle. Taistelu oli kova ja armoton ja kaikki antoivat kaikkensa, siitä kiitos joukkueiden jäsenille. Ensi vuonna mottomme on tuttu: Momble voittoon!

Toukokuun Mombletyttö: Näin wappuisin minua aina momblettaa!

P.S. Syksyllä jälleen Zebdon IV!

Tyyppiarvo 2 / 1997  
Advertisement