Page 1

Tyyppiarvo 1/94

sivu 8


Tyyppiarvo 1/94

Rest in peace? Syksyllä -92 Tyyppiarvo herätettiin kuolleista. Viisihenkisen toimituskunnan sekä runsaslukuisen avustajakaartin voimin aineisto saatiin kasaan, ja Tyyppiarvo 1/92 näki päivänvalon joulun alla. Ensimmäisen kerran pariin vuoteen moodilainen saattoi nyt asioida Valtsikan kirjastossa ilman tarvetta luimuilla vähin äänin ohi lehtihuoneen, jossa kanssatieteilijät kilvan liehuttelivat neliväripainotuotteitaan. Alkuvuodesta -93 Tyyppiarvo eli kukoistuksensa aikaa. Helmikuussa ilmestyi teemanumero Moodin 25-vuotisjuhlien kunniaksi ja keväällä vappunumero Tuoppiarvo, joka tiedotusfunktionsa ohella oli merkittävässä roolissa Moodin joukkueen ilmiömäiseen menestykseen päättyneessä Akateemisessa Wartissa. Syksyn ensimmäinen numero saatiin vielä kokoon suhteellisen vaivatta, mutta joulu tuli ja kuinkas kävi? Deadline-päivän iltana toimituskunta sai todeta juttujen määrän olevan nollalla alkava yksinumeroinen luku. Pikaisen puhelinvälitteisen kriisineuvottelun ja ankaran valikoituun jäsenistöön kohdistuneen “kirjoita tai kuole” sisältöisen painostuksen tuloksena aineistoa onnistuttiin hankkimaan sen verran, että kauhukuva etukansi-takakansi laajuisesta joulunumerosta jäi toteutumatta. Pitelet parhaillaan kädessäsi kuluvan vuoden ensimmäistä Tyyppiarvoa. Kiitos niille moodilaisille, joiden juttuja voit seuraavilta sivuilta lukea. Ilman heitä ei tämä lehti olisi koskaan ilmestynyt. Kuitenkin vähimmäisvaatimus HYY:n tuen ja liikevaihtoverottomuuden säilymiselle on neljä ilmestynyttä numeroa vuodessa. Vetoan teihin, hyvät moodilaiset, älkää antako ainejärjestölehtemme vaipua uudestaan ruususen uneen.

sivu 2

Sisällysluettelo Pääkirjoitus Puheenjohtajan palsta Muutoksia opintoihin Tilastotieteen laitos muuttaa Moodin hallitus vuonna 1994 TYÖTÄ! Momble-kerhosivut Raivokas taistelu Dartsissa

1 2 4 5 6 6 6 7

♦ Tyyppiarvo - Moodin virallinen äänenkannattaja Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Päätoimittaja: Toimittajat:

Marja Häppölä Petri Harjamäki Kalle Huhtala Mika Leinonen Mari Savela +vierailevia tähtiä

Taitto:

Kalle Huhtala

Painos: Painopaikka:

150 Limes

Aineistoa, mielipiteitä ja kehuja saa toimittaa sähköpostitse osoitteeseen mhappola@helsinki.fi Motto: Tehtävänämme on levittää valistusta ja tietoa kansalle


Tyyppiarvo 1/94

SUURI LINJAPUHE Alkuvuodesta 1994 tapahtui kaksi merkittävää poliittista kapulanvaihtoa; Martti Ahtisaari valittiin Suomen Tasavallan Presidentiksi ja Perttu Muurimäki (eli Minä) Helsingin Yliopiston Tilastotieteen Opiskelijoitten Ainejärjestön Puheenjohtajaksi. Valintamme ajankohdan lisäksi Meitä yhdistää huoli työttömyydestä ja käyttämättömistä voimavaroista. Saattaa olla, että työntekijämäärän väheneminen tuotannossa ja palvelusektorilla ovat lisänneet näitten alojen tuottavuutta mutta Moodin toiminnassa on selvästi havaittavissa positiivinen korrelaatio toiminnan määrän/tuottavuuden ja osallistuvan henkilöstön pääluvun välillä. Ja tutustuminen joukkoihini on osoittanut niitten määrän verraten pieneksi. Haluaisinkin hieman sohaista muurahaispesää ja ihmetellä ääneen missä kaikki tilastotieteen opiskelijat ovat. Mikä on tämä lauma, jonka paimenena Minun tulisi olla vuoden ajan; Lammas siellä, pässi täällä ja kymmenen kateissa. Kuinka aktivoida kauan sitten kadonneita ja tavoitta mattomissa olevia tai parhaassa tapauksessa kokonaan tuntemattomiksi jääneitä tilastotieteen opiskelijoita? Vai onko niin että tilastotieteenopiskelijat eivät halua aktivoitua? Ainakaan keskenään. Mikä tai mitkä tahot houkuttelevat tilastotieteen opiskelijat toisaalle? Ovatko taustalla EU-vastaiset voimat? Minä uskon että vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on: Markkinavoimat. Ellei Moodi kykene vastaamaan ajan haasteisiin ja järjestämään jäsenilleen ja muille asiasta kiinnostuneille mielekästä, älyllisesti haastavaa, aivosoluja tuhoavaa, huonoa makua osoittavaa, kulttuuripoliittisesti oivaltavaa, maailmanrauhaa ajavaa, ilmaiskuja tukevaa, kuutteja halolla hakkaavaa ja valaanpyytäjät helvettiin toivottavaa TOIMINTAA olemme doomed, finito, konec. No more games to play! Manaan kaikki tilastotieteilijät esiin koloistaan. Ideoitten ei tarvitse olla hyviä, pääasia että niistä vaietaan! Lähettäkää edes rahaa jotta ainakin Hallitus voisi pitää hauskaa!!

Tilastolaitoksen muuttolaatikot

Puheenjohtaja

sivu 3


Tyyppiarvo 1/94

Muutoksia opintoihin Tilastotieteen tutkintovaatimuksiin saatetaan saada melkoisia muutoksia ensi syksystä alkaen. Lopullisia päätöksiä tosin ei vielä ole tehty, mutta seuraavassa otteita esityksestä. Opintokokonaisuus A Jo “vuosikymmeniä” samanlaisina pysyneet tilastotieteen johdantokurssit A ja B yhdistetään. Uuden kurssin päämääränä on esitellä tilastollista ajat-telua, ei listata röykkiöittäin kaavoja. Kurssikirjaksi tulisi uusi englannin kielinen Friedmanin teos, joten VasamaVartia siirtynee historiaan. Kurssi pidetään näillä näkymin kaksi kertaa vuodessa niin, että pääaineopiskelijat suorittavat sen ensimmäisenä syksynä. Nämä pyritään huomioimaan jollain tavoin. Hyvä vaihtoehto voisi olla vaikka oma laskuharjoitusryhmä, jossa olisi haastavampia tehtäviä. Keväällä on sitten vuorossa todennäköisyyslaskennan johdantokurssi, josta tehdään aikaisempaa kattavampi siten, että kuilu ensimmäisen ja toisen vuoden välillä ei olisi niin suuri. Data-analyysi I pysynee suunilleen ennallaan. Opintokokonaisuus B B:n kurssit pysyvät samoina: päättelyn kurssi, lineaariset mallit, data- analyysi II ja otanta. Tosin otanta ei ole kaikille pakollinen, mistä myöhempänä. Opintokokonaisuus C Uusia pakollisia kursseja C:ssä ovat monimuuttujamenetelmien kurssi ja todennäköisyyslaskennan jatkokurssi. Näistä jälkimmäinen on kokonaan uusi kurssi, joka tulee sisältämään mm. konvergenssikäsitteet, rajaarvolauseita ja stokastisten prosessien teoriaa. Ajoitus olisi tällöin ennen teoreettisen tilastotieteen syventävää kurssia. Kolmas C:n kurssi on vapaavalintainen. Projektityöskentelyn seminaari ei enää ole pakollinen, mutta järjestettäneen. D-opintokokonaisuuten on jätetty edelleenkin data-analyysi III ja teoreettinen syventävä kurssi. Biometrian erikoistumislinja Toinen uusista suuntautumiskohteista on biometria. Tavoitteena on opettaa tilastotieteen teoriaa ja tilastollisten mallien rakentamista ja

sivu 4

arviointia siten, että saataisiin aikaan vuorovaikutusta biologian, lääketieteiden ja maaja metsätieteiden kanssa. Tällöin keskeisiä asioita olisivat eksponentti perheen mallit, elinaikamallit ja koesuunnittelu. Myös metodien taustalla oleva teoria on hallittava. Pakollisia kursseja olisivat C:n erikoiskurssina biometrian kurssi (?) tai varianssianalyysiä ja D:ssä lisää biometriaa. Dataanalyysi III:kin käsittelisi ja syventäisi samoja aiheita. Lisäksi linjan vaatimuksiin kuuluu seminaarityöskentelyä ja työharjoittelua. Sivuaineet ovat luonnollisesti tällä linjalla erityisen keskeisiä ja perinteisten matematiikan ja tietojenkäsittelyopin lisäksi suositellaan mm. yleisbiologiaa, fysiologiaa, kansanterveystiedettä ja maa- ja metsätieteitä. Aikasarja-analyysin ja ekonometrian erikoistumislinja Tämän linjan tavoitteena on opettaa soveltamaan aikasarja-analyysin menetelmiä erityisesti yhteiskuntatieteisiin. Kansantaloustieteen opinnot ovat suositel tavia. B:n ja C:n valinnaiset kurssit ovat aikasarja-analyysin perusteet ja ekonometrian perusteet. Otanta ei ole pakollinen. Erikoiskurssit ovat hyvin valinnanvaraisia sisältäen mm. moniulotteista, epästationaarista ja epä- lineaarista aikasarja-analyysiä tai vaikkapa Brownin liikettä tai martin- gaaleja. Tilastollisen tietojenkäsittelyn suuntautumisvaihtoehto Tällä linjalla on karsittu tilastotieteen teoriaa: todennäköisyyslaskennan jatkokurssi ja teoreettinen syventävä kurssi eivät ole pakollisia, eikä otantakaan. Muita muutoksia aikaisempaan ei ole tullut. Lopuksi Kaikkien näidän uusien kurssien toteuttaminen on varsin työlästä, koska resurssit ovat rajallisia. On kuitenkin katsottu, että opintoja on ryhdistettävä, tyhjäkäyntiä ja päällekkäisyyksiä karsittava ja vieläpä säästettävä. Jotain uutta pitäisi tulla jo ensi syksynä ja viimeistään seuraavana vuonna, jolloin biometria ja aikasarja-analyysi pyritään saamaan liikkeelle. Mika Leinonen


Tyyppiarvo 1/94

Tilastotieteen laitos muuttaa Tilastotieteen laitos on nyt muuttanut. Unioninkadulle. Hienoon uuteen taloon. Tai oikeastaan talo on aika vanha. Entinen klinikka. Mutta siitähän on jo kerrottu jokaisessa mahdollisessa opiskelijalehdessä.

Supertietokoneelle tuli noutaja

Maisemat ovat ihan mukavat. Ikkunasta avautuu näkymä yli aurinkoisen Helsingin suoraan tuomiokirkon torniin. Tosin välissä on biokemian laitoksen hirveä laatikko. Kääntämällä katseen oikealle näkyy funkkistyylin riemuvoitto, Metsätalo. Yäk. Rakennus on kunnostettu tyylillä. Portaikot ovat täynnä trilobiittejä, käytävät sokkeloisia ja ikkunat isoja. Huipentumana on pilareilla koristeltu akvaarioseminaarihuone. Lukijakilpailuksi jätetään ainoalle parvekkeelle löytäminen. Hämmentävää on ollut käydä siisteissä yliopiston vessoissa. Kiiltää eikä haise pahalle. Ei edes ovikirjoituksia. Uusi kahvilakin on. Ja kävelymatkan päässä kasvitieteen laitoksen kahvila, Helsingin paras opiskelijaruokala? Lehden ilmestyessä tämä lienee jo kaikille tuttua. Paitsi vessojen siisteys. Kerronpa siis, millaista oli muuttaa. Suurin vaiva aiheutui tietokoneiden siirrosta. Koska niitä ei voi pakata muuttolaatikkoihin. Ja niitä oli paljon. Erityisen liikuttava oli laskuri nimeltään Monroe, josta sai neliösummatkin yhdellä napin painalluksella. Se ei kuitenkaan muuttanut.

Uudessa talossa maalarit vielä viimeistelivät seiniä, kun tavaroiden sisäänkanto alkoi. Nyt ongelmia aiheutti kirjaston kasaaminen. Aina, kun saatiin hieno aakkosjärjestys aikaiseksi, löytyi jostain uusi pino kirjoja väliin. Lisäksi remonttimiehet olivat onnistuneet sijoittamaan kirjaston ainoan kellon hyllyjen taakse. Mikroluokassa hämmennystä herätti valkokangas, jonka koko oli noin 1m * 1m. Se kyllä sijoittui kauniisti ikkunoiden väliin. Arkkitehti varmaan oli tyytyväinen. Lisäksi oli vielä pienempi liitutaulu, joka oli valkokankaan takana. Sisäänpääsykään ei ole ongelmatonta. Ovia kyllä talossa riittää, mutta vain kaksi niistä on avoinna. Muut lienevät pysyvästi kiinni. Ovet ovat täysautomaattisia. Yritin päästä sisään muoviavaimella. Mitään ei tapahtunut, joten käännyin pettyneenä pois. Samalla ovi päätti aueta itsestään iskeytyen suoraan selkääni. Auh.

Myös muuta arvokasta kamaa jäi. 70-luvun vaikutteita henki pino marxilais-leniniläisi opasvihkosia. Vielä vanhempia lienevät olleet laskutikkumanuaalit. Mikroluokan kirjahyllyyn jätettiin ehdoton tilastotieteellinen kirjaklassikko ‘Amputoitu sotavammainen’. Myös opiskelijoiden kaappi seisoo yhä yksin nurkassaan.

Kiva paikka kuitenkin. Vaikka onkin ‘kaukana’ keskustasta. Eikä Kaisaniemen metroasemakaan vielä ole valmis. Ja pitää kierrellä muureja ja etsiä avoimia ovia. Mutta onpahan lyhyt matka viedä tämä lehti Limekseen painoon. Mika Leinonen

sivu 5


Tyyppiarvo 1/94

Moodin hallitus vuonna 1994 Perttu Muurimäki Mika Lahdenkari

puheenjohtaja vpj & tiedotusvastaava

Katja Sintonen

sihteeri

Mikko Hömppi

taloudenhoitaja

Kimmo Vehkalahti

opintovastaava

Mari Savela Juha Nurmilaakso Marja Häppölä

TYÖTÄ!

Viestinnän opiskelijoiden lehdessä Groteskissa kaivataan martingaalien taitajaa.

sivu 6

kulttuurivastaava projektivastaava Tyyppiarvon päätoimittaja

Kimblealan työntekijöiden lakonuhan vuoksi Momblepalstaa ei toimiteta. Pop-OMatic on julistettu työsulkuun. Neuvotteluissa vaaditaan ainakin e n e m m ä n kuutosia ja kirkkaampi kupu. Pääsiäisenä on lihanhimolta vältyttävä, siksi myös Mombletyttö jätetään julkaisematta. Momblepoikana toinen ryöväreistä.

Maalis-huhtikuun momblepoika: ei tullut tasalukua, perhana.


Tyyppiarvo 1/94

RAIVOKAS TAISTELU DARTSMESTARUUDESTA Hyisenä helmikuun 15. päivänä armon vuonna tänä vuonna kokoontui kahdeksan nuorukaista tikanheiton, tuon kädentaidoista jaloimman, pariin kisaamaan ja keskinäistä paremmuuttaan selvittämään. Heti avauksessa selvisi, että tiedonkulku ja tietojenhallinta ovat kriit-tisiä kysymyksiä myös tikanheitossa kisanäyttämöksi tarkoitettu ravintola Paha Pete olikin suljettu! Muutaman sielullisesti mustan hetken jälkeen kävi kohahdus väkijoukossa; Kuningasajatus oli nähnyt päivänvalon: “Teipatkaamme viesti oveen ja siirtykäämme Cafe au Coqiin puntaroimaan välitöntä lähitulevai-suutta!”. Pahan Peten oveen siis kiin-nitettiin lappu jossa kehoitettiin kaikkia paikalle sattuvia suuntaamaan Cafe au Coqiin. Virvokkeita nautittiin ja yksi käytösran gaistus tuomittiin. Petri lensi kesken pois ja jätti Tuomarineuvoston ainoaksi mahdollisuudeksi tuomita hänet epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä Häviäjäksi. Elämää tovin pohdittuaan seitsikkomme päätyi testaamaan ravintola Chaplinia mahdollisena kilpailuareenana. Kuinka ollakaan eräällä urheilijoista sattui (!) olemaan seitsemän hengen auto joten eikun autoon ja Mannerheimintielle. Chaplinin puitteet löivät ällikällä maailmaa laajalti nähneen joukkomme. Tauluja oli monta ja biljardiakin oli mahdollista pelata. Kerroksiakin oli kaksi. Oli MTV ja tikatkin sai panttia vastaan baaritiskiltä. Joukkueellamme oli tosin omat tikat. Taulukin järjestyi intensiivisen kyynärpäitten käytön jälkeen.

Viimein päästiin siis itse asiaan. Pelattu peli etenee seuraavanlaisesti. Ensin joku heittää tikat tauluun. Pisteet lasketaan ja seuraava kilpailija heittää tikat tauluun. Voittaja on se joka saa eniten pisteitä. Periaate lienee tuttu useimmille lukijoillemme. Taisto oli ankaraa jo alkumetreillä. Pääasiassa kilpaveikot sovelsivat kahta taktiikkaa: Hidasta kiiruhtamista sekä rivakkaa alkua ja sitä seuraavaa maitohappoistumista.Tosin jotkut osuivat tauluun tavalla joka osoitti sattuman vaikuttavan heidän suorituksiinsa keski määräistä vähemmän. Piinaavan jännityksen riivaamat miehet etenivät rinta rinnan kuka edempänä, kuka jäljempänä ja viimein karkasi helpo tuksen huokaus heidän huuliltaan. Voittaja oli voittanut. Moodin Darts- mestaruuden kevätkaudella 1994 voitti JUHNU häikäisevällä Miesmuistin parhaalla tuloksella. Kiinnityksen hopeaan hankki TOMI ja pronssille pinnisti TEEMU. Fucksien yliedustus mitalikolmikossa (100%) herätti närää ja dopingiakin epäiltiin. Lisäksi ihmetytti, miksi syksyn mitali kolmikko valtasi nyt kolme viimeistä sijaa. Mitään ei kuitenkaan edes yritetty todistaa vaan kaikki jäi terveen panettelun asteelle. Valitettavasti kävi kuitenkin niin että loppuhämmingin aikana tuntemattomaksi jääköön taho takavarikoi filmit kuvaajan kamerasta ja mitään visuaalista dokumenttia ei kisoista ole esittää. Mutta ilahtuneena totesimme naisjäsenistön vähäisen osanoton. Mikä mainio tapa luoda yhteishenkeä rehti ja reilu kilpa onkaan! Perttu Muurimäki sivu 7

Tyyppiarvo 1 / 1994  
Tyyppiarvo 1 / 1994  
Advertisement