Page 20

Vuosina 2008 - 2012 valtiotieteellisessä tiedekunnassa tilastotieteen Kandidaatin opinto-oikeuden saaneet syksyllä 2013

105 Sai paikan 1 Keskeyttänyt 17 Vaihtanut pääainetta

76 Aloitti opiskelun

56 Jatkaa tilastotieteen kandidaatin opintoja

2 Valmistunut kandidaatiksi

tien on tilastotieteelle ollut pääsykokeen lisäksi suoravalinta-optio, jonka avulla pystytään tulevaisuudessa paremmin varmistamaan aloituspaikkojen kiintiön täyttyminen. Aloituspaikkoja jaettiin vuosina 2008 – 2012 yhteensä 105 opiskelijalle ja tällä välillä 76 opiskelijaa on aloittanut tilastotieteen opiskelun. Syksyyn 2013 mennessä näistä kaksi on suorittanut kandidaatin tutkinnon, yksi on keskeyttänyt opinnot ja 17 on vaihtanut pääainetta. Suosituin vaihtokohde on psykologia, jonne on vaihtanut 9 henkilöä. Kuten aikaisemmin todettu, valmistumistahti ei huimaa päätä. Toisaalta eipä huimaa vauhdin puolesta muuallakaan. Mediaani alemman korkeakoulututkinnon suoritusajasta on valtsikassa 4,8 vuotta ja koko HY:ssa 5,7. Kuinkahan ahkerasti tilaston fuksit opiskelevat ja kuinka moni opiskelee tilastotieteen pakollisia kursseja?

20

Tyyppiarvo III / 2013

2010, 2011 ja 2012 tilastotieteen fuksien 1. vuoden opinnot Henkilöä op-luokassa Suorittanut kurssin: Analyysi I / Matemaattinen Analyysi Johdatus Tilastolliseen Päättelyyn 1. vuoden opintopisteet 0 op 1 - 30 op 31 - 55 op Yli 55 op 0

1

2

3

4

5

6 7 8 Henkilöä

9 10 11 12 13

Tyyppiarvo 3 / 2013  

(Nro 92) Tilastotieteen opiskelijoiden lehti, Helsingin yliopisto

Advertisement