Page 12

Stats For Dummies TEKSTI: Heikki “Hessu” Hyhkö

Tässä jutussa on tarkoitus pohdiskella, mitä tulisi opettaa niille opiskelijoille, jotka haluavat tilastotieteestä lyhyen sivuaineen, mutta eivät aio opiskella kurssiakaan matematiikkaa yliopistossa. Lähden siitä olettamuksesta, että tällaiset opiskelijat haluaisivat käytettäväkseen mahdollisimman laajan menetelmäpaketin.

12

Nykyinen kurssirakenne

Vaihtoehtoinen kurssirakenne

Nykyisessä mallissa on tarjolla kaksiosainen tilastotieteen johdantokurssi, jonka ensimmäinen osa käsittelee aineiston keruuta, tilastografiikkaa sekä keski-, hajonta- ja riippuvuustunnuslukuja. Toisessa osassa käsitellään todennäköisyyslaskentaa, luottamusvälejä, tilastollista testaamista ja regressioanalyysiä. Johdantokurssia seuraa kahteen osaan jaettu tilastotieteen jatkokurssi. Kurssin ensimmäinen osa käsittelee todennäköisyyslaskentaa, tilastollisia jakaumia ja luottamusvälejä. Toisessa osassa käsitellään tilastollista testaamista, varianssianalyysiä ja lineaarista regressioanalyysiä. Perusopintojen täydellistämiseksi tarvitaan edellä mainittujen lisäksi viisi opintopistettä tilastotiedettä. Tämänhetkiset suositukset ovat joko Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät tai Data-analyysi. Valinnanvapautta on todellisuudessa enemmän, sillä Johdantokurssin jälkeen perusopintoihin voi sisällyttää mitä tahansa tilastotieteen kursseja. Nykyisen mallin keskeisin ongelma on mielestäni se, että aikaa hukataan käsittelemällä samoja asioita peräkkäisillä kursseilla. Toki kertaus on opintojen äiti, mutta tarjolla olevan ajan voisi käyttää myös uusien asioiden opettamiseen.

Oma ehdotukseni tähtää mahdollisimman suuren menetelmävalikoiman opettamiseen, hieman tinkien yleisemmän viitekehyksen ja syvälle luotaavan teorian opetuksesta. Suurin hyöty saavutetaan toiston vähenemisestä. Ehdottamaani 25 op pakettiin kuuluvat seuraavat kurssit:

Tyyppiarvo III / 2013

1. Mittaaminen ja aineiston esittäminen, 4 op ( + Tilastollisten menetelmien taustat, 1 op ) 2. Todennäköisyyslaskenta ja estimointi, 5 op 3. Tilastollinen testaus, 5 op 4. Lineaariset mallit, 5 op 5. a) ”Teoriaa tappiin asti” -lähestymistapa: Monimuuttujamenetelmät ja aikasarja-analyysi, 5 op b) ”Kädet saveen” -lähestymistapa: Data-analyysi, 5 op

Esittelen seuraavaksi kurssien sisällöt pintapuolisesti. Tarkemmat sisällöt löydät jutun lopussa olevan linkin takaa.

Tyyppiarvo 3 / 2013  

(Nro 92) Tilastotieteen opiskelijoiden lehti, Helsingin yliopisto

Advertisement