Page 11

Välillä tuntuu matemaattis-luonnontieteellisen opiskelijana, että tilastotiede jää laitoksella pahasti matematiikan jalkoihin.

ti tiedusteli, josko nämä yhteiskuntatieteiden perusopinnot voisivat korvata matematiikan sivuaineen valtiotieteellisen tilastotieteilijöillä. Tämän ajatuksen henkilökunta kuitenkin tyrmäsi matematiikan opintojen välttämättömyyden vuoksi. Moodi on pysynyt kandiuudistusasiassa koko ajan varsin aktiivisena. Jossain vaiheessa lähetysvalmiina oli kannanotto valtiotieteelliselle tiedekunnalle, mikä sisälsi melko radikaalin uhkavaatimuksen. Kannanotossa sanottiin tilastotieteen siirtyvän kokonaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan puolelle, jos valtiotieteellisessä tiedekunnassa ei ole mahdollista jäädä kandiuudistuksen ulkopuolelle. Kannanotto jäi kuitenkin pöytälaatikkoon odottamaan tietoa yhteiskuntatieteiden perusopintojen lopullisesta sisällöstä. Tilastotieteen henkilökunnan kautta Moodin mielipide välittyi kuitenkin suullisesti eteenpäin

Tämän hetken kandiuudistusmallissa yhteiskuntatieteiden perusopintoihin on aineiden mahdollista sisällyttää melko paljon omia vanhoja perusopintojaan. 5-10 opintopistettä uusia pakollisia opintoja voitaneen pitää tilastotieteen puolella jonkinlaisena torjuntavoittona. Niiden vuoksi ei kannattane siirtää koko tilastotieteen opiskelua matemaattis-luonnontieteellisen puolelle. Etenkin kun tilastotieteen pysymistä oppiaineena valtiotieteellisessä pidetään tärkeänä yli tiedekuntarajojen; tilastotieteen opiskelu valtiotieteellisessä vankistaa tilastotieteen asemaa yhteiskuntatieteenä. Lisäksi välillä myös tuntuu matemaattis-luonnontieteellisen opiskelijana, että tilastotiede jää laitoksella pahasti matematiikan jalkoihin. Tuntuu kuin kaikki kehitys tapahtuisi matematiikan ehdoilla ja tilastotiede tulee siinä sitten sivussa, jos satutaan muistamaan.

Vajaa vuosi Moodin opintovastaavana ja yhtenä linkkinä opiskelijoiden ja aineen henkilökunnan välillä on ollut antoisa. Tilastotieteen opettajakokouksiin valtiotieteellisessä on aina otettu hyvin vastaan ja opiskelijoiden mielipiteet ovat oikeasti kiinnostaneet. Kehitettävää olisi kuitenkin yhteydenpidossa oman laitokseni, matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, henkilökuntaan. En ole ollut itse tässä asiassa erityisen aktiivinen, vaan olen odottanut kutsua johonkin vastaavaan valmiiseen elimeen kuten opettajakokoukset valtsikassa. Tällaista kokousta ei laitoksellani vaan ole olemassa. Matlun tilastotieteen henkilökunnan kanssa olen istunut saman pöydän ääressä ainoastaan kerran kutsuttuani itse itseni mukaan keskustelemaan tilastotieteen fuksikurssien kehittämisestä. Toivottavasti tulevaisuudessa opintovastaavat ja laitoksen henkilökunta ovat aktiivisempia kehittämään yhteydenpitoa.

Tyyppiarvo

III / 2013

11

Tyyppiarvo 3 / 2013  

(Nro 92) Tilastotieteen opiskelijoiden lehti, Helsingin yliopisto

Advertisement