Page 10

opintonurkka

Opintonurkassa Moodin opintovastaava Tuomas Reiterä käsittelee suuria ja pieniä tilastotieteen opiskeluun liittyviä asioita. Tällä kertaa aiheina ovat Valtsikan kandiuudistus sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen kommunikaatio.

Tilastotieteen Torjuntavoitto

kuva: Essi Wikman

TEKSTI: Tuomas Reiterä

10

Tyyppiarvo III / 2013

V

uosi sitten syksyllä Moodin opintovastaava Juha Lehtiranta toi Moodin hallituksen kokouksessa pöydälle asian, jota kutsuttiin valtiotieteellisen tiedekunnan kandiuudistukseksi. Juha kertoi, että Moodin olisi hyvä ottaa kantaa tähän ”laajoiksi kandeiksi” kutsuttuun uudistukseen. Laajoissa kandeissa jokaiselle valtiotieteellisen tiedekunnan kandivaiheen opiskelijalle tulisi pakolliseksi uusi opintokokonaisuus nimeltään yhteiskuntatieteiden perusopinnot. Samoihin aikoihin kuulin ensimmäisiä kertoja yliopiston haku-uudistuksesta, jossa uudet ja tutkinto-oikeuden jo omistavat opiskelijat hakisivat jatkossa opiskelupaikkoja eri kiintiöissä. Näiden uudistusten toteutuminen ja niiden mahdolliset vaikutukset tulevien vuosien tilastotieteen opiskeluun kiin-

nostivat minua kovasti. Päätin pyrkiä urheiluvastaavan tehtävistä Moodin opintovastaavaksi. Yhteiskuntatieteiden perusopinnot - jotka toisivat 25 pakollista opintopistettä jotain muuta kuin tilastotiedettä - kuulostivat aluksi mahdottomalta asialta. Tilastotieteellä on jo pakollisena sivuaineena 30 pistettä matematiikkaa, joten uusi pakollinen sivuaine tekisi tutkinnosta kovin valmiiksi räätälöidyn; onhan tilastotieteen vahvuutena perinteisesti pidetty hyvien sivuaineiden laajaa kirjoa ja sovellusmahdollisuuksien monipuolisuutta. Tämän opiskelijoiden kannan kerroin henkilökunnalle, kun sain ensimmäisen kerran kutsun edustamaan Moodia tilastotieteen valtiotieteellisen puolen opettajakokoukseen. Tilastotieteen henkilökunta oli opiskelijoiden kanssa pitkälti samoilla linjoilla. Joku analyysin kurssien kanssa painiskeleva fuksi tosin vienos-

Tyyppiarvo 3 / 2013  

(Nro 92) Tilastotieteen opiskelijoiden lehti, Helsingin yliopisto

Advertisement