Page 1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

kurie jau pažįsta raides ir nori išmokti skaityti. Skaityti bus lengva, nes visi žodžiai trumpi (ne ilgesni nei keturių raidžių), atvirų skiemenų, sakiniai – elementarūs. „Rūta ir Lukas“ turėtų sudominti vaikus ir jų tėvelius, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus. Kartu tai puiki papildoma mokymo priemonė tiems, kurie dirba su skaitymo pradžiamoksliu „LABAS, RAIDE“.

ISBN 978-9986-16-898-0

9 789986 168980

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

R

R L I U A KA T Ū

S

Čia mažieji ras daug trumpų istorijų, spalvingų iliustracijų.

A s t a K i s i e l i e n ė • R i m a V i r k e t i e n ė • • • • • R Ū TA I R L U K A S

Ši serijos „Aš jau skaitau!“ knygelė skirta vaikams,

Asta Kisielienė • Rima Virketienė

! A Š JA U S K AIT A U

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Asta Kisielienė • Rima Virketienė

S

R

R L I U A KA T Ū

! A Š JA U S K AIT A U

VILNIUS

2012


UDK 821.172-93 Ki202

Recenzavo Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentas dr. Vidas Kavaliauskas

Dailininkė Edita Suchockytė

ISBN 978-9986-16-898-0 © Asta Kisielienė, 2012 © Rima Virketienė, 2012 © Edita Suchockytė, iliustracijos, 2012 © Asta Puikienė, dizainas, 2012 © „Tyto alba“, 2012


Skiriame Elzytei, Sibilei, Vidučiui, Lukučiui ir visiems kitiems vaikučiams


VISI Visi


8

MAMA SU TĖTE VEŽA MAŽĄ SESĘ. Mama su tėte veža mažą sesę.


9

RŪTA SU LUKU BĖGA NAMO. Rūta su Luku bėga namo.


10

MAMA VIRĖ KOŠĘ. Mama virė košę.


11

TĖTĖ KEPĖ MĖSĄ. Tėtė kepė mėsą.


12

VISI KOŠĘ GYRĖ. VISI MĖSĄ GYRĖ. Visi košę gyrė. Visi mėsą gyrė.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

kurie jau pažįsta raides ir nori išmokti skaityti. Skaityti bus lengva, nes visi žodžiai trumpi (ne ilgesni nei keturių raidžių), atvirų skiemenų, sakiniai – elementarūs. „Rūta ir Lukas“ turėtų sudominti vaikus ir jų tėvelius, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus. Kartu tai puiki papildoma mokymo priemonė tiems, kurie dirba su skaitymo pradžiamoksliu „LABAS, RAIDE“.

ISBN 978-9986-16-898-0

9 789986 168980

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

R

R L I U A KA T Ū

S

Čia mažieji ras daug trumpų istorijų, spalvingų iliustracijų.

A s t a K i s i e l i e n ė • R i m a V i r k e t i e n ė • • • • • R Ū TA I R L U K A S

Ši serijos „Aš jau skaitau!“ knygelė skirta vaikams,

Asta Kisielienė • Rima Virketienė

! A Š JA U S K AIT A U

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Asta Kisielienė, Rima Virketienė „Rūta ir Lukas“  

Ši serijos „Aš jau skaitau“ knygelė skirta vaikams, kurie jau pažįsta raides ir nori išmokti skaityti. Čia mažieji ras daug trumpų istorijų,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you