Page 9

tūra-lektūra. Keičiasi žmogaus sąmonė, vis mažiau iš savęs bereikalaujama, vis ramiau prisitaikoma, vartojant tai, kas siūloma konjunktūrų, makropolių, reklamų. Atrodo, kad literatūroje pirmasis pasidavė romanas. Tam reikėjo paneigti, kas padaryta Broniaus Radzevičiaus, unikalaus rašytojo, atskirojo. Kad nekliudytų. Palengvėjo, kai iš romano staigiai pasitraukė Ričardas Gavelis, Jurgis Kunčinas. Atskiras gailestis dėl Antano Ramono; jo rašyme buvo gilaus liūdesio. Liūdesys saugo sąmonę. Liūdesys trikdo naudos santykius. Dar teberašo Romualdas Granauskas, dar semia ir iš gyvųjų gamtos grožio versmių, jomis gaivindamas estetinę pasakojimo gyvybę. Kas nebegali pasisemti iš gamtos, nebegali ir iš gyvenimo. Galiausiai ir iš kalbos. Geroj prozoj yra bent lašas poezijos. Danutė Kalinauskaitė, Giedra Radvilavičiūtė, Laura Sintija Černiauskaitė. Būtinoji užtvara komercinei prozai. Naujajai konjunktūrai, persivadinančiai vis kitais vardais. Taip, ir knygas reikia parduoti. Bet rašyti jas reikia ne pardavimui.

Lietuvių savasties kultūra žemdirbiškoji; ilgai semtasi iš žemės galių, iš sunkaus darbo, kurio atvangos tarpuose kaupėsi poezijos lašai, išdainuojami, išpasakojami, išsakomi. Ir ištylimi. Gamtojautos, žemėjautos liudijimai. Pirminė, prigimtoji kultūra turėjo savo pasiuntinių, pačių gabiausių, veržliausių, išeidavusių, išvažiuodavusių, perimdavusių kitų kultūrų, taip pat ir miesto, patirtį. Tarpininkai. Savosios kultūros galimybių tikrintojai kitomis patirtimis. Simonas Daukantas, pasiekęs Vilniaus universitetą, tą pačią uni9

Viktorija Daujotytė „Lašas poezijos“  

Nėra ribos tarp eilėraščio ir žmogaus. Jungtis – lašas poezijos

Viktorija Daujotytė „Lašas poezijos“  

Nėra ribos tarp eilėraščio ir žmogaus. Jungtis – lašas poezijos

Advertisement