Page 1

„Labas, raide“ – tai skaitymo pradžiamokslis dar nemokantiems ir tik pradedantiems skaityti vaikams. Knygos autorės – didelę mokymo skaityti patirtį turinčios pedagogės siūlo daugybę užduočių, kurios padės ne tik išmokti skaityti, bet ir įgyti pirmųjų rašymo įgūdžių. Pirmoje „Labas, raide“ knygoje vaikai susipažino su pirmosiomis raidėmis, mokėsi skaityti atvirus skiemenis ir trumpus dviskiemenius žodžius. Antroje knygoje jie susipažins su dar neišmoktomis abėcėlės raidėmis, dvibalsiais, skaitys sudėtingesnius žodžius, sakinius, trumpus tekstus. Šalia užduočių pateikiami sutartiniai ženklai, kurie padės vaikui atlikti užduotis kuo savarankiškiau. Knyga naudinga ir specialiesiems pedagogams, logopedams, dirbantiems su vaikais, turinčiais skaitymo ir rašymo sunkumų.


Vilnius 2011


UDK 811.172(075.2) Ki202

Recenzavo Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentas dr. Vidas Kavaliauskas

ISBN 978-9986-16-856-0

© Asta Kisielienė, 2011 © Rima Virketienė, 2011 © Edita Suchockytė, iliustracijos, 2011 © „Tyto alba“, 2011


S u ta r t i n i a i ž e n k l a i

RAŠYK, PIEŠK, BRĖŽK, JUNK

IEŠKOK

KIRPK

LIPDYK

SPALVINK

KLIJUOK

SKAITYK

TARK


LABAS


10


ma la to ma do pė la sa va 

ma La

ro

ka

ma

ro

ka

ma

ro

ka

la

SA

Va

kA

11


KO NĖR A?

LAŠO

RATO BATO LAŠO NAMO VORO NAGO LAPO 12 RAGO


MĖ DI MĖ

PU

TA

PA TA KA

SU

SA

TĖ VA

PA KA 

13


14


MAMA NEŠA

.

GODA META

.

SIMA RAŠO

.

TETA SUPA

.

DĖDĖ KALA

.

LUKA PINA

.

RIMA VALO

.

VILĖ TURI

. 15


16


 

v

z 17


Ž

Ž

Ž

Ž Ž

Ž Ž

Ž

Ž

Ž Ž Ž

Ž Ž

19


o

r

ž

i b

ž

k

e ž

ž

ž

k

ž ž

a

n

ž

ž

m

ž y

20

e

š ž

t

Š ž


M

a

s

mas

t

a

s

tas

r

a

s

ras

š

a

s

šas

v

a

s

vas

p

a

s

pas

ž

a

s

žas 21


Ė Ū

O Ž

Ž V

22

D E

A Ž

Ė L


MEs

mūs

MOs MAs

mė s

 23


nus

nEs

nos

nas

NĖS

 24


„Labas, raide“ – tai skaitymo pradžiamokslis dar nemokantiems ir tik pradedantiems skaityti vaikams. Knygos autorės – didelę mokymo skaityti patirtį turinčios pedagogės siūlo daugybę užduočių, kurios padės ne tik išmokti skaityti, bet ir įgyti pirmųjų rašymo įgūdžių. Pirmoje „Labas, raide“ knygoje vaikai susipažino su pirmosiomis raidėmis, mokėsi skaityti atvirus skiemenis ir trumpus dviskiemenius žodžius. Antroje knygoje jie susipažins su dar neišmoktomis abėcėlės raidėmis, dvibalsiais, skaitys sudėtingesnius žodžius, sakinius, trumpus tekstus. Šalia užduočių pateikiami sutartiniai ženklai, kurie padės vaikui atlikti užduotis kuo savarankiškiau. Knyga naudinga ir specialiesiems pedagogams, logopedams, dirbantiems su vaikais, turinčiais skaitymo ir rašymo sunkumų.

Asta Kisielienė, Rima Virketienė "Labas, raide“ Mokausi skaityti2 knyga  

Labas, raide“ – tai skaitymo pradžiamokslis dar nemokantiems ar tik pradedantiems skaityti vaikams. Antrojoje „Labas raide“ knygoje vaikai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you