Page 1

WILLY PASINI

(Vilis Pasinis; g 1938 m.) – italų seksologas, psichiatras, Europos seksologų federacijos įkūrėjas, buvęs Ženevos universiteto psichiatrijos ir medicinos psichologijos profesorius. Šiuo metu – Milano valstybinio universiteto docentas. Be gausybės straipsnių specializuotuose žurnaluose jis parašė 17 knygų, kurios išverstos į vienuolika kalbų. „Gundymas – dieviškas ginklas: menas patikti sau ir kitiems “ – knyga, skirta gundymo fenomenui.

ISBN 978-9986-16-955-0

9 7 8 9 9 8 6 1 6 9550

Gundymas – dieviškas ginklas

Kiekvienas mūsų gundo tam tikrais fiziniais ar emociniais ženklais siekdamas sužavėti kitą, o mainais žadėdamas patenkinti jausminį ar materialinį poreikį. Gundymas labai įprastas kasdieniame gyvenime: anot autoriaus, būtent jis yra tarpusavio santykių pagrindas. Tinkamas gundymas gali tapti puikia priemone, padedančia pelnyti kitų pasitikėjimą ir palankumą, paversti juos sąjungininkais. Ir ne tik: išmokę gundyti galime pagerinti santykius su kitais, užmegzti kuo glaudesnius ryšius su aplinkiniais. Taigi gundymas turi milžinišką teigiamą potencialą. Šios knygos tikslas – jį atskleisti. Remdamasis mitologijos, literatūros, kino ir televizijos filmų pavyzdžiais, Willy Pasini apžvelgia gundymo meno istoriją, atskleidžia jo teigiamus aspektus, kai partneris žavimas ir viliojamas geriausiomis savybėmis, kuriamas lygiavertis ryšys, ir neigiamus aspektus, kai rūpi tik pagauti grobį neatsižvelgiant į partnerio jausmus ir norus bei tokių santykių padarinius. Aprašomos didžiosios gundytojos ir žymiausi visų laikų viliokliai; aptariamas gundymas gyvūnų pasaulyje; apibrėžiamos įvairios gundymo rūšys. Gundymas – ne tik primityvus noras patraukti ir sužavėti. Tai paslaptingas fenomenas, padedantis mums atskleisti paslėptus savo asmenybės bruožus ir traukti kitus prie savęs. Išmokime gundyti ir gyvenimas prisipildys nepatirto žavesio. O galbūt ir amžinoje lyčių kovoje nugalėtojais tapsime būtent mes.

WILLY PASINI

Galingas ginklas, naudojamas gėriui ir blogiui kurti – štai kas visais laikais buvo ir bus gundymas.

WILLY PASINI

Gundymas dieviškas ginklas

Menas patikti sau ir kitiems


WILLY PASINI

Gundymas

dieviškas ginklas

Menas patikti sau ir kitiems

Iš italų kalbos vertė Asta Žūkaitė

VIL NIUS

2013


UDK 159.942 Pa312

Willy PASINI LA SEDUZIONE È UN’ARMA DIVINA L’arte di piacere e di piacersi Mondadori, 2011

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Adelaidei Barigozzi ir Milenai Passigato už svarbias pastabas ir vaisingą bendradarbiavimą. Willy Pasini

© 2011 Arnoldo Mondadori Editore, S.p.A., Milano This edition published by arrangement with Grandi&Associati © Asta Žūkaitė, vertimas į lietuvių kalbą, 2013 © Asta Puikienė, viršelio dizainas, 2013 © „Tyto alba“, 2013 ISBN 978-9986-16-955-0


Turinys

Įvadas. Gundymas – nuostabi apgaulė.....7 I. Gundymo ženklai.........18 II. Gundymo pradžia.........32 III. Moterys ir gundymas.........43 IV. Priemonės, kuriomis pavergia moterys.........59 V. Strategija ir didieji manevrai.........79 VI. Skubiai ieškomas gundytojas, arba Neryžtingas vyras .........100 VII. Užkietėję gundytojai.........119 VIII. Gundytojų aukos.........137 IX. Atstūmimas, arba nenoras gundyti.........150 X. Partnerio gundymas.........167 Išvados .........193 Išnašos.........201


6

G undy mas – die v iťk as g inklas


G undy mas – nuostab i ap gaul ė

7

Įvadas

Gundymas – nuostabi apgaulė

Gundymas pirma yra apgaulė ir tik paskui – menas. Ne aš taip teigiu, pati gamta stulbinamai aiškiai mums tai įrodo. Pavyzdžių yra be galo daug, ir iškart noriu paminėti akivaizdžiausią iš jų. Ophrys apifera, orchidėja, natūraliai auganti įvairiose Italijos vietovėse, taip pavadinta dėl to, kad jos žiedo forma panaši į bitę. Būtent šis vabzdys apdulkina augalą. Apgavystė itin tobula – ši gėlė, kviesdama bitės patinėlį, net skleidžia tam tikrą feromoną. Kvapo priviliotas vabzdys nutupia ant vainikėlio, paima žiedadulkių ir perneša jas ant piestelės – taigi nesąmoningai atlieka jam skirtą užduotį, nors pats nori tik sugundyti bitę motinėlę. Nuostabiai įtaisyti „spąstai“: atrodo viena, o iš tikrųjų yra kas kita, ir gundymo signalai skleidžiami dėl antrinių tikslų.1 Kartais apgaulė būna ir netyčinė. XIX a. jūrininkai pasakojo, kad grįždami namo iš Indijos vandenyno per daug mėnesių trunkančią kelionę praplaukdavę nemažai salų ir kad aplenkdami Seišelius matydavę žavingas moteris. Iš tiesų jų dėmesį patraukdavo tose salose augančios ypatingos kokoso palmės, kurių riešutų forma primena moters sėdmenis. Kaip matome, augalų pasaulyje gundymas yra tarsi jaukas, kad išliktų jų rūšys. Žmonės taip pat išmoko gundyti siekdami antrinių tikslų. Kleopatra sugundė ne vieną romėnų karo vadą, kad įgytų valdžios.


8

G undy mas – die v išk as g inklas

Margaretha Geertruida Zelle, Pirmojo pasaulinio karo metu pseudonimu Mata Hari išgarsėjusi šokėja ir šnipė, regzdama pavojingas, užtat gerai atlyginamas intrigas, nedvejodama naudojosi savo kūnu ir gebėjimu gundyti, įvaldytu dar paauglystėje, kai gyveno Tailande. Šiais laikais popmuzikos dievaitė Madonna, visuomet žaidžianti ekscentriškais gundymo simboliais – akį rėžiantys apatiniai, fetišistinė sadomazochistinė išvaizda, nevaržomas elgesys ant scenos, gundymą pavertė spektakliu, savotišku kolektyviniu kerėjimo seansu. Būtent tai padėjo jai įsitvirtinti pramogų versle kaip neginčijamai žvaigždei, ne vien jos nuopelnai muzikos srityje. Prancūzų sociologas ir filosofas Jeanas Baudrillard’as pastebėjo, kad toks perdėtas seksualinių simbolių naudojimas galiausiai tapo savitikslis, atsitiko netgi paradoksalus dalykas – Madona, tarsi bekūnė atlikėja, platinanti susikurtą įvaizdį dėl komercinių tikslų, galiausiai tapo to įvaizdžio, jau nebeturinčio jokios gundymo galios, belaisve.2 Iš tikrųjų kasdieniame gyvenime gundymas vaidina pagrindinį vaidmenį, jo neišvengia nė viena socialinės raiškos forma – nuo mados iki reklamos, nuo literatūros iki šokio, net lemia tarpusavio santykius. Mus lydi gundymo kerai ir daro įtaką įvairiomis aplinkybėmis, tačiau, kad ir kaip būtų keista, niekas negali tiksliai apibrėžti, kas tai yra iš tikrųjų. Gundymas vis dar nepaklūsta mokslo dėsniams ir moksliškai nėra paaiškinamas. Kad geriau suprastume, kaip jis veikia, reikėtų išsiaiškinti, kokia gundymo paskirtis. Gundymo tikslas – sukelti žmogaus potraukį ko nors geisti, mainais žadant patenkinti jausminį ar materialinį poreikį. Žiūrint iš šios perspektyvos, gundymas priklauso regimybės pasauliui, tikrai ne esamybės. Potraukis sukeliamas fiziniais ar emociniais dėmesį atkreipiančiais ženklais. Toks mechanizmas labai įprastas kasdieniame gyvenime: paprastai jis yra tarpusavio santykių pagrindas. Tinkamai naudojamas, gali tapti puikia priemone, padedančia pelnyti klausytojų pasitikėjimą ir palankumą, paversti juos sąjungininkais. Apskritai šis


G undy mas – nuostab i ap gaul ė

9

mechanizmas gali pagerinti santykius su kitais žmonėmis, padėti užmegzti kuo glaudesnius ryšius su aplinkiniais. Trumpai tariant, gundymas turi milžinišką teigiamą potencialą. Šios knygos tikslas ir bus jį atskleisti. Gundymas taip pat gana veiksmingas komunikacijos būdas, itin populiarus reklamos srityje. Kadaise gundymo galimybėmis šioje srityje nebuvo pakankamai naudojamasi, bijant, kad bus pateikiama perdėm tiesmuka erotinė iliuzija. Šiandien tokių būgštavimų, atrodo, visai neliko: reklamos bendrovės dirba be jokios atodairos, jų pranešimai vis dviprasmiškesni, kad nusipirktų tam tikrą produktą, vartotojai gundomi seksualiai. Dar anksčiau ši tendencija įsitvirtino mados pasaulyje: kaip niekad stengiamasi, kad nauji siuvami drabužiai ar gaminami aksesuarai vyrus ir moteris paverstų jausmingais ir geidžiamais, nes reikalavimas būti gundančiam peržengė giminės ribas, imtas taikyti abiem lytims. Tas pat pasakytina ir apie šokio ritualą. Šokis jau nėra vien poros erdvė, bet jis vis dar tebėra gundymo laukas: juk dauguma žingsnių ir judesių aiškiai kviečia užmegzti intymų ryšį. Tai atliekama labai jausmingai, bet socialiai priimtina forma. Kaip sako Woody Allenas, iš tiesų šokis yra vertikali horizontalaus geismo išraiška. Manoma, kad potraukis randasi iš jausmų, nes gundymo mylėti šaknys yra mūsų pasąmonėje, nepažįstamoje, giliausioje mūsų „aš“ dalyje, labiausiai susijusioje su jausmais. Kartu jis labai priklauso nuo fizinės išvaizdos, nuo to, ką pirmiausia pastebime ir pagal ką imame vertinti, tiek racionaliai, tiek jausmų lygmeniu. Per pirmąjį susitikimą itin svarbi neverbalinė komunikacija: pavyzdžiui, įtikinama intonacija paveikesnė nei tariami žodžiai. Tik vėliau pasiekia pokalbio turinys, ir tuomet daugių daugiausia yra patvirtinama (arba paneigiama), kad gundymo procesas jau prasidėjo. Būti gundančiam – tai maloniai ir intriguojamai pateikti save siekiant patraukti klausytoją, sukelti jam tam tikrų jausmų ir geismų. Kiekviename iš mūsų glūdi senas vaikiškas noras būti giriamam. Gundytojas (ar gundytoja) žino, kaip pasinaudoti šia silpnybe, kad įgytų


10

G undy mas – die v išk as g inklas

pasitikėjimą: tarsi sirenų dainos liejasi komplimentai, kuriems neįmanoma atsispirti. Atidžiai ir jautriai stebėdamas pašnekovo nuotaikas, gundytojas toliau rezga savo tinklą: apgaubia jį tokiu dėmesiu, kad „auka“ pasijunta esanti pasaulio bamba. Labiausiai dirginami rega ir klausa, bet gundytojas pasitelkia ne tik šiuos jutimus. Norint paskubinti ar sulėtinti viliojimo procesą, gana svarbi uoslė: ne veltui kvepalų pramonė kasmet išleidžia milijardus tyrimams, kuriais nustatoma, koks naujas aromatas bus paklausus. Be individualaus elgesio, svarbūs ir kultūriniai veiksniai, verčiantys veikti gundymo mechanizmą. Jiems skirtas pirmasis šios knygos skyrius. Jeanas Baudrillard’as pabrėžė, kad gundymas nuo seno vertinamas neigiamai.3 Krikščionių religijos požiūriu, tai velnio išmonė, atsiduodanti siera. Ir nesvarbu, ar gundymas yra raganų burtai, ar meilės apžavai – jis visuomet išlaisvina geismą.

Negatyvusis gundymas: keturi pavyzdžiai Žaidžiant kitų žmonių jausmais ir geismais, subtiliais ir jautriais dalykais, galima padaryti daug žalos. Mitologija, istorija, politika ir žiniasklaida yra užtvindyti negatyviojo gundymo pavyzdžių. Apibendrintai juos galime suskirstyti į keturias stambias kategorijas. Gundymas, žeidžiantis širdį

Tai toks gundymas, kai suviliotas žmogus nepaiso savo paties gerovės. Taip atsitiko mitiniam Adoniui, gražuoliui medžiotojui. Afroditė jį sugundė vien dėl užgaidos, bet Adonis dėl jos pametė galvą ir net prarado savo, kaip medžiotojo, įgūdžius, todėl nepastebėjo jį puolusio ir mirtinai sužeidusio šerno. Asimetrija tarp šalto gundytojo išskaičiavimo, su kuriuo jis veikia pats neįsitraukdamas į žaidimą, bet diktuodamas taisykles, ir beginklės gundomojo aistros neišvengiamai šiam sukelia nusivylimą ir kančią. Toks buvo Marios Callas likimas: magnato Aris-


G undy mas – nuostab i ap gaul ė

11

totele’o Onassio sugundyta ir palikta likimo valiai, ji krito į depresiją ir tik retkarčiais jos gyvenime blykstelėdavo laimės spindulys, nušviesdavęs kūrybą. Meilės sapnas, kuriam buvo atsidavusi visa širdimi, išsisklaidė, ir ji nebepajėgė atsigauti. Gundymas rinkodaroje

Parduoti – vadinasi, sugundyti: ne tik reklamos kampanija, bet ir parduotuvės interjeras, šviesos, kvapai, vitrinos dizainas, net pardavėjų bendravimo maniera yra tam tikra visiškai neatsitiktinė strategija. Visa tai kuria malonią aurą, kurios tikslas – sugundyti ir įteigti, kad kaip tik to daikto, drabužio, batų trūks plyš reikia, kad pasijustume „visiškai laimingi“. Gerai, jei suvokiame, kokį trumpalaikį malonumą teikia pirkiniai (turima galvoje garsių firmų drabužiai ar rankinės). Problemų gali kilti tuomet, kai reklama suklaidina ar yra melaginga. Šiuo atveju gundymas virsta apgaule arba sukelia priešingą efektą, nei reklamuojant tikėtasi. Ypač jei siekiant komercinės naudos reklama skleidžia negerą žinią. Toks pavyzdys galėtų būti garsių dizainerių Dolce’s ir Gabbanos 2007-ųjų reklamos kampanija: iki pusės nuogas vyras mygia prie žemės moterį, o šalia kiti vyrai abejingai stebi šią sceną. Vos reklama pasirodė viešai, tuoj pat kilo karštos diskusijos. Jos kūrėjai, menkinamai vaizduojantys moterį kaip objektą vyrų fizinei galiai demonstruoti, buvo apkaltinti skatinantys smurtą ir moterų diskriminaciją. Galiausiai gindamas vartotojų interesus šią kampaniją sustabdė Reklamos kontrolės komitetas*. Gundymas politikoje

Dėl posto rinkėjams žadėti tai, ko iš anksto žinai negalėsi ištesėti – tai negatyviojo gundymo pavyzdys politikoje. Toks melas, beje, dažniausiai neilgai trunka. Per kitus rinkimus prie urnų atėję rinkėjai žinos, * It. Comitato di Controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. (Vert.past.)


12

G undy mas – die v išk as g inklas

kaip nubausti melagingų pažadų skleidėją. Kadaise jeigu koks nors politikas neištesėdavo duoto žodžio ar paaiškėdavo, kad jo prognozės nepagrįstos, net susimokėdavo gyvybe, kaip atsitiko atėniečiui Demostenui, gyvenusiam IV a. pr. Kr. Jis buvo laikomas didžiausiu graikų oratoriumi ir bet ką uždegdavo politinėmis kalbomis prieš makedoniečius. Demosteno žodžiai tuo metu skambėjo įtikinamai, nors politinė jo veikla buvo nesėkminga. Pasmerktas mirti, jis bėgo, priešai sučiupo, nenorėdamas gyvas atsidurti jų rankose Demostenas nusinuodijo. Praėjus daugeliui šimtmečių, 1968-aisiais Richardas Nixonas buvo išrinktas trisdešimt septintuoju Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu už pažadą baigti Vietnamo karą ir atnešti taiką Ramiajame vandenyne. Niekada nepaaiškėjo, koks buvo tas „slaptasis planas“, pagal kurį taip turėjo įvykti ir kuris prisidėjo prie to, kad 1972-aisiais Nixonas buvo perrinktas antrajai kadencijai. 1973-iaisiais Vietnamo konfliktas baigėsi ir be to plano: laimėtojų nebuvo, tik liko daug neišspręstų problemų. Respublikonų partijai, kaip ir prezidentas, priklausantys amerikiečiai buvo be galo nusivylę, kad jis neįvykdė pažado. Tai jam pakenkė po metų, kai dėl Votergeito skandalo, kad išvengtų apkaltos, 1974 m. rugpjūčio 8 d. buvo priverstas atsistatydinti. Gundymas ir valdžia

Kai kurie žmonės gundymą supranta kaip labai subtilų ir įtikinamą valdymo būdą. Iš tiesų gundymas gali pasireikšti kaip visiška gundytojo valdžia gundomojo atžvilgiu. Pirmasis perpranta antrojo troškimus, svajones, viltis ir siekia vienintelio tikslo – įtraukti jį į savo tinklą, sukurti apgaulingą supratimo ir darnos pojūtį, žaidžia kaip katė su pele. O gundomasis visiškai nesuvokia jam skirto vaidmens, gyvena iliuzija, kad štai išsipildė jo svajonė. Kad geriau suvoktumėte, grįšiu truputį atgal ir geriau paaiškinsiu šį mechanizmą. Individo energiją galima sutelkti trimis būdais: kai jis pats gundo, kai yra gundomas arba kai jis gundomas gundymu. Būtent


G undy mas – nuostab i ap gaul ė

13

šis būdas susijęs su absoliučia valdžia ir vadinamas pagunda. Taip nutinka tada, kai suvilioja troškimas gundyti kitus, nors tikrasis tikslas – paprasčiausiai mėgautis viršenybe. Šis gundymo būdas (nė kiek negundantis) yra atgrasus, nes padeda tik gundytojui, dėl valdžios galinčiam padaryti viską, net žaisti netikromis kortomis, dėtis tuo, kuo nėra. Reikia būti atsargiam ir nesupainioti, kada žmogus toks yra iš tikrųjų ir kada tokį save pateikia. Rodyti, kas esi ir ką turi, savo pranašumus ir gebėjimus, tikrai leistina: nieko bloga, jei žmogus nori kuo geriau prisistatyti. Kalbėdamas per televiziją ar konferencijoje, dalydamasis savo žiniomis, tiesiog nesibaimindamas atsiskleidžia, koks jis yra. O štai pateikti save – tai pasirodyti tuo, kuo nesi – tai jau negatyviojo gundymo apgaulė. Šį būdą taiko, pavyzdžiui, Snieguolės pamotė: norėdama nuslėpti klastą, ji atkakliai demonstruoja savo grožį. Tai žiaurios, beširdės gundytojos archetipas, įkvėpęs režisierių Terry Gilliamą sukurti karalienę raganą (ją vaidino Monica Bellucci) filme „Broliai Grimai ir žavingoji ragana“4. Pažiūrėti graži ir gundanti, bet kai veide atsispindi siela, iš tiesų tampa sena ir baisi. Ragana nesiekia susitarti su žmogum ir taip palenkti jį savo pusėn, ji stengiasi jį pakerėti, paversti auka, savo nuosavybe, kad galėtų nužudyti, o pati išlikti.

Pozityvusis gundymas Pasak Jeano Baudrillard’o5, gundymas yra gudrybė, bet ją vyriškoji ir miesčioniškoji galia, kuri remiasi tikrove, neišvengiamai atstumia. Iš tikrųjų ir galia, ir gundymas atlieka savo vaidmenį: galia tvarko tikrovės pasaulį, o gundymas veikia simboliškąjį. Gundymas, kaip teigia Baudrillard’as, yra neatsiejamas mūsų kultūros bruožas, jos dalis. Teigiama jo reikšmė – tai dviejų asmenų dialogas, nes jie, pasitelkdami moralinius ir psichologinius savo gebėjimus, mezga ryšį, keičiasi nuomonėmis ir vertinimais. Sugundyti nereiškia nei paversti kitą savo geismo objektu ar primesti jam savo valdžią, nei aukoti laiką ir jėgas jam apgauti.


14

G undy mas – die v išk as g inklas

Tai reiškia skirti kitam dėmesio, kad geriau jį pažintum. Būtent taip nutinka, kai vyras ir moteris asistuoja vienas kitam vis labiau suartėdami, abu pamažu pratindamiesi prie fizinio ir dvasinio intymumo. Gundymo ritualas tam tikru atžvilgiu kartais net labiau intriguoja nei seksas. Tarkim, geriausiai gundymo menas atsiskleidžia prie stalo. Sėdima vienas priešais kitą, jo ir jos puiki padėtis, kad galėtų siųsti vienas kitam gundomuosius ženklus – žodžius, žvilgsnius, netyčia prisiliesti. Tačiau jeigu vakarienės pakviestam žmogui labiau rūpi lėkštės turinys nei žiūrėti į akis, nėra jokių abejonių – geriau iškart atsisakyti minčių gundyti. Kita vertus, vyrai ir moterys net ir prie stalo elgiasi skirtingai. Tai, kas vieniems atrodo normalu, kitiems gali būti nepriimtina, ir atvirkščiai. Reikia turėti tai omeny. Pavyzdžiui, vyras mėgsta sėsti prie stalo ir valgyti drauge su moterimi: jam tikrai nepatiks ta, kuri, pakvietusi vakarienės, prikraus lėkštę skanumynų, o pati stebeilys kramsnodama salotos lapą, nes amžinai laikosi dietos. Prieš keletą metų, rašydamas knygą „Valgis ir meilė“6, atlikau tyrimą: daugiau kaip tūkstančiui žmonių, vyrų ir moterų, pateikiau klausimą „Kokie dalykai jums atrodo labiausiai gundantys vakarieniaujant restorane?“ Vyrai atsakė, kad valgis ir vynas, o moterys labiau akcentavo bendrą nuotaiką ir pokalbį. Du skirtingi požiūriai, susitinkantys gundymo žaidime. Tai tik menkas, bet labai konkretus pavyzdys, kaip tinkamas gundymas gali būti teigiamas.

Gundymo laikas Šiandien meilė, taigi ir gundymas, yra interneto, pokalbių svetainių, socialinių tinklų vaikai, kaip ir pasimatymai, „serijiniai“ susitikimai, laikant chronometrą rankoje, kai kiekvienas, ieškantis partnerio, turi tik keletą minučių, kad pasirodytų vertas meilės ir savo ruožtu suprastų, ar priešais stovintis vaikinas ar mergina jam patinka. Susipažinti virtualioje erdvėje, paskui susitikti, patirti buvimo kartu džiaugsmą ir vienas kitam patikti – viskas paknopstom, be pertraukų, genamiems


G undy mas – nuostab i ap gaul ė

15

nuolatinės skubos, nė kiek nenaudingos mus dominančiam pozityviajam gundymui. Spiriamas būtinybės, gundytojas nepaiso kito žmogaus tempo, žiūri tik savo asmeninių poreikių. Kad pasiektų tikslą, jis nuvaro nuo kojų pasirinktą auką, palieka ją be kvapo, išmuštą iš vėžių, nepajėgiančią blaiviai apmąstyti to, kas vyksta. Tas pat nutinka darbe, kai užduočiai atlikti nustatomas galutinis terminas, bet užmirštamas įprastas ritmas, kuris reikalauja mažiau adrenalino ir kuris būtinas, kad kiekvienas apmąstytų savo darbą ir būtų kūrybingas. Kūrybingumui, kaip ir jausmui, atsiskleisti iš tiesų reikia laiko. Gundant veiksmingai ir pozityviai reikia gebėti parinkti tinkamą ritmą: pradėti greitai, neskubant tęsti, bet baigiant vėl veikti žaibiškai. Trumpai tariant, asmuo, norintis sugundyti, turi akimirksniu nusižiūrėti grobį, lėtai artėti prie jo ir galiausiai greitai užkariauti. Šios taktikos laikėsi, pavyzdžiui, Hugh Granto vaidinamas iš pažiūros nevykėlis knygų pardavėjas filme „Noting Hilas“, siekdamas užkariauti garsią amerikiečių aktorę, kurią vaidina Julia Roberts.7 Nepaisant šiokių tokių sunkumų pradžioje, pagrindinis veikėjas yra tikrai greitas ir ryžtingas, išnaudoja kiekvieną progą vėl pasimatyti su trokštama moterimi. Kartu jis moka laukti, net atlaikyti ne vieną nusivylimą, taip pat ir ne laiku pasirodžiusį buvusį jos vaikiną. Ir pabaigoje, kai ateina tinkamas momentas, yra pasirengęs čiupti grobį.

Jei gundymas virsta priekabiavimu Riba tarp įžūlaus gundymo ir tikro persekiojimo, erzinančio, keliančio nerimą ir tiesiog baimę, kartais yra labai nežymi. Apskritai priekabiavimą žmonės dažnai painioja su bandymu gundyti. Šiandien ši tema yra aiškesnė, nes bent jau teisiškai yra labiau apibrėžta. Po gyvos diskusijos, per kurią buvo pagrįstos labai skirtingos pozicijos, 2009-aisiais pritarta, kad pasikartojantis priekabiavimas, taip pat ir seksualinis, gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę už persekiojimą.8 Pagal naują normą, įvestą lygių galimybių ministrės Maros Carfagnos, bus baudžiamas


16

G undy mas – die v išk as g inklas

(bausmė – kalėjimas nuo šešių mėnesių iki ketverių metų) kiekvienas, kuris kokiomis nors priemonėmis persekios kitą asmenį ir tuo sukels jam nerimą ir baimę. Priekabiavimo aukos paprastai būna moterys. Jos atakuojamos ir telefono skambučiais, ir trumposiomis žinutėmis, joms rengiamos pasalos. Šiuo atveju priekabiavimas suprantamas kaip bet koks nepageidaujamas veiksmas ar elgesys, taip pat ir žodžiai, turintys seksualinę konotaciją ir žeidžiantys (patys savaime ar dėl nuolatinio kartojimo) žmogaus, kuriems jie taikomi, orumą, laisvę, sukuriantys, pavyzdžiui, darbo vietoje baugią, priešišką ar jį menkinančią atmosferą.9 Pagal Centrinio statistikos instituto surinktus ir apdorotus duome10 nis , Italijoje 1 224 000 moterų patyrė seksualinį priekabiavimą darbo vietoje, tačiau 80 proc. iš jų niekada nesiskundė ir apie tai nepasakojo. Tai nerimą kelianti padėtis, akivaizdžiai rodanti, kad priekabiavimo aukoms būtina didesnė socialinė, kultūrinė ir psichologinė parama. Kol kas požiūrį į šią problemą komplikuoja tai, kad vis dar sunku atskirti atkaklų mergintojo elgesį nuo persekiotojo spaudimo. Šį neaiškumą kelia pats gundomasis, neva kartais norėdamas pasakyti „taip“ ištaria „ne“. Tokie nesusipratimai labai dažnai pasitelkiami pavaizduoti, kaip skirtingai girdi vyrai ir moterys. Prisiminkime, pavyzdžiui, filmą „Ko nori moterys“11. Melo Gibsono vaidinamas herojus, tik patyręs avariją, ima suvokti tikrąsias moterų mintis ir atranda, kad labai dažnai tos mintys yra visai kitokios nei tariami žodžiai, ypač jei tai susiję su jausmais ir seksualiniais norais.

Sutvarkyti jausmus Savo knygose kalbėjau apie intymumą, pavyduliavimą ir neištikimybę, ryškinau jų gerąsias ir blogąsias puses. Tą patį darysiu ir šios knygos puslapiuose: iškelsiu pozityviojo gundymo galimybes ir pabrėšiu negatyviojo pavojus. Reikėtų skirti gundytoją ir gundantį, patrauklų žmogų. Francesco Alberoni sako: „Žavesys yra buvimo būdas, gundymas – veikla.“12


G undy mas – nuostab i ap gaul ė

17

Gundytojas ar gundytoja savo elgesiu labiau akcentuoja išvaizdą ar žinomumą, o ne asmenines savybes ar gebėjimus. Jie gali gundyti, bet niekada nebus gundantys, žavūs. O gundantis yra tas, kuris kitą patraukia vidinėmis savybėmis, veikimo būdu. Tyrimų institutas „Future Concept Lab“13 Italijoje atliko tyrimą tarp 16–28 metų jaunuolių: buvo fotografuojami įvairūs gundymo būdai ir nežodinė gundymo kalba, patvirtinant jos svarbą socialiniams santykiams. 53 proc. apklaustųjų, tarkim, tvirtino, kad gundymas yra rimtas dalykas, tad, užuot koketavus (taip manė 14 proc.), verčiau veikti ryžtingai (85  proc.). Atskirai pažymimas (gundymo „koeficiento“ didėjimo tvarka) asmeninis talentas, kūrybingumas kasdieniame gyvenime ir žvilgsnis – ne tik kaip ženklas, kad domimasi, bet ir kaip žmogaus vidinio pasaulio veidrodis. Žinoma, grožis yra svarbus asmeninių santykių pagrindas, bet ne toks svarbus rezgant gundymo žaidimą, čia ironija kartais žavi net labiau nei romantiškumas ir nežabotas seksas.

Gundymas turi teisę į pilietybę Atraskime savo patraukliąją pusę. Atverkime gundymo vartus kaip susitikimo su kitu galimybę. Gebėjimą gundyti reikia iš naujo atrasti ir įvertinti, laikyti jį kultūros raiška, gebančia įaudrinti jausmus, uždegančia mūsų simbolinį pasaulį. Prieš teisdami norą gundyti kaip blogą žmogiškosios būtybės bruožą, pagalvokime, kokie be galo ekspresyvūs didžiųjų siurrealizmo meistrų kūriniai, tarkim, Maxo Ernsto ir Magritte’s paveikslai, žavintys įtaiga ir drauge kalbantys gundymo kalba. Kita vertus, tikrai charizmatiškos ir patrauklios asmenybės paslaptis – vidinio pasaulio turtingumas ir gebėjimas jį atskleisti. Čia tinka Baracko Obamos pavyzdys: jo žavesys kyla iš nuoširdaus užsidegimo, kurį jis geba perduoti ir kuriuo užkrečia aplinkinius. Šis politikas neabejotinai yra gundantis, patrauklus ir dėl šviesių minčių, kurias ryžtingai teigia. Kaip tik tai, ko gero, yra jo žavesio paslaptis.


WILLY PASINI

(Vilis Pasinis; g 1938 m.) – italų seksologas, psichiatras, Europos seksologų federacijos įkūrėjas, buvęs Ženevos universiteto psichiatrijos ir medicinos psichologijos profesorius. Šiuo metu – Milano valstybinio universiteto docentas. Be gausybės straipsnių specializuotuose žurnaluose jis parašė 17 knygų, kurios išverstos į vienuolika kalbų. „Gundymas – dieviškas ginklas: menas patikti sau ir kitiems “ – knyga, skirta gundymo fenomenui.

ISBN 978-9986-16-955-0

9 7 8 9 9 8 6 1 6 9550

Gundymas – dieviškas ginklas

Kiekvienas mūsų gundo tam tikrais fiziniais ar emociniais ženklais siekdamas sužavėti kitą, o mainais žadėdamas patenkinti jausminį ar materialinį poreikį. Gundymas labai įprastas kasdieniame gyvenime: anot autoriaus, būtent jis yra tarpusavio santykių pagrindas. Tinkamas gundymas gali tapti puikia priemone, padedančia pelnyti kitų pasitikėjimą ir palankumą, paversti juos sąjungininkais. Ir ne tik: išmokę gundyti galime pagerinti santykius su kitais, užmegzti kuo glaudesnius ryšius su aplinkiniais. Taigi gundymas turi milžinišką teigiamą potencialą. Šios knygos tikslas – jį atskleisti. Remdamasis mitologijos, literatūros, kino ir televizijos filmų pavyzdžiais, Willy Pasini apžvelgia gundymo meno istoriją, atskleidžia jo teigiamus aspektus, kai partneris žavimas ir viliojamas geriausiomis savybėmis, kuriamas lygiavertis ryšys, ir neigiamus aspektus, kai rūpi tik pagauti grobį neatsižvelgiant į partnerio jausmus ir norus bei tokių santykių padarinius. Aprašomos didžiosios gundytojos ir žymiausi visų laikų viliokliai; aptariamas gundymas gyvūnų pasaulyje; apibrėžiamos įvairios gundymo rūšys. Gundymas – ne tik primityvus noras patraukti ir sužavėti. Tai paslaptingas fenomenas, padedantis mums atskleisti paslėptus savo asmenybės bruožus ir traukti kitus prie savęs. Išmokime gundyti ir gyvenimas prisipildys nepatirto žavesio. O galbūt ir amžinoje lyčių kovoje nugalėtojais tapsime būtent mes.

WILLY PASINI

Galingas ginklas, naudojamas gėriui ir blogiui kurti – štai kas visais laikais buvo ir bus gundymas.

WILLY PASINI

Gundymas dieviškas ginklas

Menas patikti sau ir kitiems

Gundymas dieviskas ginklas  

Willy Pasini „Gundymas - dieviškas ginklas“

Advertisement