Page 1

IO! , DĖMES a neskirta tiems moro jausmo. Ši knyg

Rašytojas, kurio knygas skaito milijonai vaikų visame pasaulyje!

ri hu kas netu

DAVID WALLIAMS

(Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl kurio juokingų ir įdomių knygų visi Jungtinės Karalystės vaikai eina iš proto! Jo knygų veikėjai dažnai nesielgia taip, kaip turėtų, bet juk kaip tik už tai mes juos ir mylime. Tačiau šitokių veikėjų, blogiausių pasaulyje vaikų, jūs tikrai dar nematėte. Susipažinkite su Žliumbike Berta, Krapštuku Piteriu, Rimtuoliu Ernestu, Sofija Sofa ir kitais. O gal ir jūs pažįstate blogiukų? Pasiūlykite jiems šią knygą!

Ši knyga skirta: • Neklusniems, netvarkingiems, nemandagiems vaikams, kurie dažnai gauna barti už nederamą elgesį. Perskaitę knygą jie supras, kad yra ir blogesnių vaikų už juos. • Geriems vaikams, kurie niekada neišdrįstų elgtis taip, kaip rašoma šioje knygoje. Jie galės smagiai pakikenti iš blogiukų ir pasidžiaugti, kad yra ne tokie. • Ir, žinoma, tėvams, kurie galės šiomis istorijomis linksminti vaikus.

ISBN 978-609-466-227-0

9 786094 662270

Iliustravo


David WALLIAMS THE WORLD’S WORST CHILDREN HarperCollins Children’s Books, London, 2016

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, taip pat padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn. Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose arba archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti visiems prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. Iliustravo Tony Ross Originally published by HarperCollins Publishers under the title WORLD’S WORST CHILDREN. Text copyright © David Walliams 2016 Illustrations copyright © Tony Ross 2016 Cover lettering of author’s name Copyright © Quentin Blake 2016 David Walliams and Tony Ross assert the moral right to be identified as the author and illustrator of this work. © Lauryna Butrimienė, vertimas į lietuvių kalbą, 2017 © „Tyto alba“, 2017

ISBN 978-609-466-227-0


Iš anglų kalbos vertė Lauryna Butrimienė

Iliustravo V ILNIU S

2017


DEIVIDAS VALJAMSAS Skiriu

Tomui ir Džordžui, dviem geriausiems pasaulio vaikams D. V.

T O N IS R O S A

S

Skiriu

Vendi ir Savanoms T. R.


Padėka Norėčiau padėkoti... Iliustratoriui Toniui Rosui, kuris būd amas šešerių prileido į skardinę buožgal vių, paliko juos senelės kambaryje ir visiška i pamiršo... Ir tik po kelių savaičių, nuaidėj us senelės klyksmui, apie tai prisiminė. Senelės lovoje šok inėjo tuzinai varlių! Leidyklos vadovei Anai Žaninai Mur tag, kuri būdama maža mergaitė eidavo mie goti tik tada, kai visi šeši jos broliai ir sesės pasekdavo jai po pasaką. Taip miego metas ateidavo tik po vidurnakčio!

Leidyklos direktoriui Čarliui Redmei nui, leisdavusiam savo jaunesniajai sesutei prisiimti kaltę už pavogtą saldainių pakelį iš virtuvės. Jis taip niekada ir neprisipažino. Iki šiol.

Literatūros agentui Polui Stivensui, kuris būdamas mažiukas iškirpo didelę skylę geriausioje tėčio striukėje. Redaktorei Rutai Oltaims, ji būdama penkerių išpylė savo sesei ant galvos ąsotį ape lsinų gėrimo. Leidybos ir kūrybos direktorei Rei čel Denvud, kuri sulaukusi šešerių nusprendė išba ndyti, kiekgi žirnelių telpa jos nosyje. Dizainerei Salei Grifin, kuri būdama septynerių nuskynė visus mamos narcizus, kad parduotų savo gėlių parduotuvėlėje.


Dizainerei Anai Lubekai, kuri vaikystėje nagų žirklutėmis nusikirpo visus plaukus. Vyriausiajai dailininkei Nijai Roberts, ji būdama šešerių nuspalvino savo tėvų vestuvių nuotraukas raudonu nagų laku. Viršelio dizainerei Keitei Klark, kuri vaikystėje sukarpė mamos mėgstamiausią ir labai brangų šaliką, kad skiauteles panaudotų koliažui. Viešųjų ryšių specialistei Džeraldinai Straud, kuri vos pradėjusi vaikščioti sumaišė mamos kosmetiką ir „išvirė“ kvepiančios košės, ja išterliojo visas namų sienas. Reklamos agentei Semei Vait, kuri būdama mažytė prisisiojo mamai į lovą ir jai nepasakė. Rinkodaros direktorei Nikolai Vey, kuri penkerių, nieko nesakiusi tėvams, išsivedė brolį ir šunį valandai pasivaikščioti! Prekės ženklo direktorei Alison Ruane, kuri dešimties kepdavo sklindžius iš čili miltelių ir versdavo savo jaunesnius brolius juos valgyti. Vyriausiajai redaktorei Džordžai Monro, kuri vos išmokusi vaikščioti ištaškė po kambarį visą sauskelnių turinį, užuot miegojusi pietų miego. Knygų įgarsintojai Taniai Brennand-Roper, kuri vaikystėje rinkdavo sode kirminus ir nešdavo juos į virtuvę, kad mama klyktų!


Pardavėjo Radžo

ĮŽANGA Prašau, prašau, prašau, tūkstantį ir dar vieną kartą prašau –

NESKAITYK ŠIOS KNYGOS! Jeigu jau nusipirkai ją, sunaikink. Jei vartai vietinėje bibliotekoje, išsinešk lauk, suplėšyk, sumindžiok, dar kartą dėl šventos ramybės suplėšyk ir viską užkask GILIAI po žeme. Kad būtų visiškai

ramu.

Ši SIAUBINGA knyga – ji tikrai siaubinga, ypač rašyba – darys neigiamą poveikį jauniems protams. Knyga mokys vaikus, kaip būti dar didesniais neklaužadomis. O juk kai kurie jau dabar yra UŽKIETĖJĘ neklaužados. Ši knyga – tikras pasityčiojimas, todėl aš darysiu viską, kad ji būtų uždrausta. Ponas Valjamsiukas (ar koks ten jo kvailas išgalvotas vardas) turėtų gėdytis. Kodėl tas didžiulis JUOKDARYS, atrodantis lyg spinta, įsprausta į kostiumą, negali parašyti gražios knygos apie šaunius vaikus, kurie elgiasi nepriekaištingai? Kodėl jam neparašius istorijos apie mažą, meilią it kačiukas mergaitę? Arba pasakos apie mielą berniuką, kuris padeda sužeistam drugeliui įveikti judrią gatvę? Arba istorijos apie du vaikus, kurie priskina pievoje

laukinių gėlių galvos skausmą?

savo mamai, kenčiančiai nestiprų


Knyga galėtų vadintis

NUOSTABIAUSI, DORIAUSI, GERŲ GERIAUSI, MIELIAUSI PASAULIO VAIKAI. Bet ne. Štai knyga apie vaikus, kurie nesiliauja bezdėti, moko savo utėles baisių dalykų ir krapšto nosį tol, kol sulipdo didžiausią pasaulyje bubį. Tokių vaikų niekada gyvenime neįsileisčiau į savo parduotuvę, kuri, didžiuodamasis pranešu, neseniai buvo išrinkta geriausia parduotuve visame kvartale.* *„RADŽO PARDUOTUVĖ“ ŠIUO METU VIENINTELĖ TOKIA PARDUOTUVĖ KVARTALE. PRIMENU, KAD PRAEITAIS METAIS JI LAIMĖJO ANTRĄJĄ VIETĄ RENKANT GERIAUSIĄ PARDUOTUVĘ . JĄ APLENKĖ SAVITARNOS SKALBYKLA.

Niekada neleisčiau šiems, neslėpkim, SIAUBINGIEMS vaikams, aprašytiems knygoje, pasinaudoti ypatingais pasiūlymais mano parduotuvėje, pavyzdžiui, nusipirkti šimtą tris šerbetus už šimto dviejų kainą arba nusipirkus tiek kilogramų mėtinukų, kiek pats sveri, gauti dar vieną mėtinuką nemokamai. Paskubėk,

kol dar turiu prekių!**

** IŠ TIKRŲJŲ PREKIŲ YRA DAUG, TIK JOS JAU NEBEGALIOJA. TAIGI NĖRA BlogiauČIA KO SKUBĖTI KAIP AKIS IŠDEGUS. GALI TIESIOG RAMIAI ATEITI. sia, kad apie mane šioje knygoje beveik nerašoma. Koks įžeidimas! Beje, aš pats protingiausias ir gražiausias personažas, kokį tik pono Valjamsiukopuko aptemęs ir neramus protas sugebėjo sukurti! Dar šis tas. Manęs paprašė prisidėti – parašyti įžangą, tik įžangą. Negana to, vadovaujantis griežtomis taisyklėmis, ne ilgesnę nei du puslapiai. Du puslapiai!

Pone

Valjamsiukaipukaineišmanėliukai, kaip tu drįsti? Tikrai aš,

puikusis pardavėjas Radžas


Turinys

Seilius DRIU

Utėlėtasis p. 53 NAI DŽE LAS

p. 15

Žliumbikė p. 33 BERTA

Panelė PETULA Nenuorama p. 81

Krapštukas PITERIS p. 115


Nevala p. 135 GERTRŪDA Visada teisus

p. 159

BRAJANAS TEISUTIS

Pūtikė p. 179 MINDI SOFIJA p. 241 Sofa

Rimtuolis p. 209 ERN EST AS


Seilius DRIU VAR VAN Č

IOS

SEIL

ĖS

SEILIŲ BALA

RSEILIŲ BALOJE PE ĖS JIN KO IR I ŠLAPĘ BATA


Seilius Driu KARTĄ gyveno berniukas, vardu Driu. Jis siaubingai se ilė jo si. Ir tai nebuvo įprastas mažytis seilių lašelis, koks retkarčiais nuvarva tavo smakru. O ne, tai buvo AUKŠČIAUSIO LYGIO seilėtekis. Tas berniukas kiekvieną dieną galėdavo priseilėti litrų litrus.

16


Se i l i us D R I U

Tau turbūt įdomu, kodėl Seilius Driu šitaip seilėdavosi. Ką gi, viso to priežastis – neįtikėtina tinginystė. Jei tik būtų galėjęs, Driu būtų miegojęs dvidešimt keturias

valandas per parą, septynias dienas per savaitę, tris šimtus šešiasdešimt penkias dienas per metus. Jis seilėjosi net

snausdamas. – Kkkhhhrrr...

T E K ŠT !

– Kkkhhhrrr... T K Š T ! E

Lašėdavo seilės ant grindų. Rytais prieš mokyklą berniuką iš lovos tekdavo tempte ištempti už kojų. Jei būtų Driu valia, į mokyklą jis būtų vežamas lovoje su ratukais. O atvežtas iškart užmigtų. khhhrrr... k rrrrr... r K r r r – r rr r T E K ŠT ! khhr KŠ T !

–K

k

TE

Driu nebuvo nieko geriau, nei ilgai ir maloniai nusnūsti per pamokas. Kartais jis netgi atsinešdavo į mokyklą miegmaišį.

17


BLO G I A U SI PA SA U LI O VA IKA I

Kūno kultūra buvo viena iš tų pamokų, per kurias užmigti būdavo sunkiausia, tačiau Driu vis tiek rasdavo būdą, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, per futbolo rungtynes jis snau sda prašydavosi pastatomas į vartus, užsiropšdavo ant jų ir v skųstis, kad žaidėjai per

garsiai

džiaugėsi ir jį pažadino.

Kadangi Driu miegodavo per visas pamokas, jo vidurkis buvo žemiausias klasėje. 18

.

Kokiam nors vaikui įmušus įvartį, miegalius imdavo

o


Se i l i us D R I U

Snausdamas jis ap se ilė dav o visą suolą.

hhhhrr k k K

r r r r r r r .. .

T E K ŠT !

hhrrrrrrrrr h h k Kk T EKŠ T

K

h h h

hh

hh

!

h hh

rr

rrr rrr rrr

...

rr

rr r rrrr rr r

...

T EKŠ T !

kk

Seilės

varvėdav

o ant

grin

d ų į didžiulę seilių balą.

Per BAISIĄJĄ dvigubą istorijos pamoką prilašėdavo netgi visas seilių baseinas. Niekas nežinojo, iš ko sudarytos Driu seilės. Jos buvo permatomos kaip vanduo, bet tirštos ir lipnios lyg klijai.

19


BLO G I A U SI PA SA U LI O VA IKA I

Kartą istorijos mokytoja panelė Praeitis bėgo prie suolo, kuriame sėdėjo Driu, ketindama aprėkti berniuką, jog šis ir vėl užmigo per pamoką.

i

ia l ių, ies t ant sei gą o n do d a ly i l r pa s pro išsk

imėlė

Nela

elė čiūžt

jo ir

oo o O

iiiiii i i o o

Panelę Praeitį rado aukštyn kojom įstrigusią gyvatvorėje. Jos languotas sijonas atsidūrė ant galvos, o dideli puošnūs apatiniai plevėsavo vėjyje. 20

iiiiiii

i!


IO! , DĖMES a neskirta tiems moro jausmo. Ši knyg

Rašytojas, kurio knygas skaito milijonai vaikų visame pasaulyje!

ri hu kas netu

DAVID WALLIAMS

(Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl kurio juokingų ir įdomių knygų visi Jungtinės Karalystės vaikai eina iš proto! Jo knygų veikėjai dažnai nesielgia taip, kaip turėtų, bet juk kaip tik už tai mes juos ir mylime. Tačiau šitokių veikėjų, blogiausių pasaulyje vaikų, jūs tikrai dar nematėte. Susipažinkite su Žliumbike Berta, Krapštuku Piteriu, Rimtuoliu Ernestu, Sofija Sofa ir kitais. O gal ir jūs pažįstate blogiukų? Pasiūlykite jiems šią knygą!

Ši knyga skirta: • Neklusniems, netvarkingiems, nemandagiems vaikams, kurie dažnai gauna barti už nederamą elgesį. Perskaitę knygą jie supras, kad yra ir blogesnių vaikų už juos. • Geriems vaikams, kurie niekada neišdrįstų elgtis taip, kaip rašoma šioje knygoje. Jie galės smagiai pakikenti iš blogiukų ir pasidžiaugti, kad yra ne tokie. • Ir, žinoma, tėvams, kurie galės šiomis istorijomis linksminti vaikus.

ISBN 978-609-466-227-0

9 786094 662270

Iliustravo

David Walliams „Blogiausi pasaulio vaikai“  
David Walliams „Blogiausi pasaulio vaikai“  

Dešimt baisiai juokingų istorijų Iš anglų k. vertė Lauryna Butrimienė Susipažinkite su Žliumbike Berta, Krapštuku Piteriu, Rimtuoliu Ernestu...

Advertisement