Page 1

Vaikystėje išmokti eilėraščiai mus lydi visą gyvenimą – atraskite savo mėgstamiausią! ISBN 978-609-466-171-6

9 786094 661716

SIMTAS VEJO MALUNELIU

Šioje knygelėje sudėti gražiausi Martyno Vainilaičio, Justino Marcinkevičiaus, Ramutės Skučaitės, Violetos Palčinskaitės, Sigito Gedos, Juozo Erlicko ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai. Skambius, lengvai įsimenamus eilėraščius apie sraigę, nešiojančią paštą, baltąją varnelę, pasipūtėlius gaidžius ir išsvajotąjį šunelį, apie limonado upes ir šokolado kalnus Mėnulyje, senelio vėjinius malūnus ir senelės pasakas bus smagu skaityti ir deklamuoti.

SIMTAS VEJO MALUNELIU GRAŽIEJI EILĖRAŠČIAI VAIKAMS


UDK 821.172-93(082) Ši78

© Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, sudarymas, 2016 © Lina Dūdaitė, viršelio iliustracija, 2016 © „Tyto alba“, 2016 ISBN 978-609-466-171-6


GRAŽIEJI EILĖRAŠČIAI VAIKAMS Sudarė

gražina skabeikytė-kazlauskienė

VILNIUS

2016


alma karosaitė

VAIKAI Eina takas ir takelis. Gieda strazdas ir strazdelis. Auga medis ir medelis. Obuoliukas obely! Tas takelis tako vaikas. Tas strazdelis strazdo vaikas. Tas medelis medžio vaikas. Čia maži – čia dideli!

5


vladas braziūnas

KUOSA KRO VAIKAS Atsibudo Kuosa Kro, žiūri – jau pasaulis kre: krebžda šarka kamine, kregždės krykštaudamos pro krūmų krutančias šakas, pilnas žvirblių ir strazdų, – ko čia dar pasigendu, dar turėtų būti – kas? Kas, ko, kam, ką, kuo – kame kuosos laiko dieneles? Jeigu nereikėtų lest, aš visai sukalbama būčiau kuosa, kuosos vaikas, ant šakos kabočiau sveikas ir visi žmonių vaikai pavydėtų man labai šiiitokio gyvenimo!

6


jurgis kunčinas

LABAS, SRAIGE! – Sraige, labas! Kur eini? – Į pasaulio kraštą! – Ką tu, sraige, gabeni? – Aš nešioju paštą. – Ar sunkus tavo krepšys? – Oi, sunkus be galo! – O iš kur žinias neši? – Iš pasaulio galo... – Kas girdėti už kalnų? – Ten jau žydi gėlės. – O už jūrų mėlynų? – Gieda vieversėlis! Bet dabar – gana kalbų – Aš labai labai skubu!

7


m a r t y n a s va i n i l a i t i s

PARVAZIAVO SAULE Nušalnojo šalnos. Nulynojo lietūs. Atsidarė Vaivos Vartai – Parvažiavo Saulė. Parvažiavo Saulė – Saulė Karalienė – Aukso raktais raktužėliais Atrakino Žemę. Atrakino Žemę Ir išleido Žolę. Bėk, Žolyte, į pievelę, Auki ir žydėki!

8


a n z e l m a s m at u t i s

STRAZDO DAINELE Svetimoj šaly – Toli Gėriau medų Aš pily. Pyliau sau, Lyg ne sau... Sulysau Ir pailsau. Čia, gimtinėj, – Ne pily, O lazdyne Pašily Lašo Vandenio gana, Prašos Iš širdies daina: Čia čia čia! Šiam krašte, Po skaisčia Miglų skraiste!

9


j o n a s m i n e lg a

VOVERYTES VESTUVES Vover, vover, Palūkėk, Už kiškučio Netekėk, Kad pilvuko neišpūstų Nuo morkučių ir kopūstų! Atsisėdus Ant kalvos, Voverytė Pagalvos. Tupi šarka prie keptuvės, Aidi miškas: – Bus vestuvės! Atvažiavo Du ežiai, Žinom, žinom – Kraitvežiai. Riešutėlių skrynių skrynios, Suskaičiavom – net devynios.

10


juozas nekrošius

PASIPUTELIAI Pasipūtę, išdidžiai Vaikštinėjo du gaidžiai. Dėl šiukšlyno Pyko, Barės. Dėl šiukšlyno Kilo Karas. Vienas liko be pentinų, Antro – skiauterė sutino. Baigės karas. Išdidžiai Ėmė taikytis Gaidžiai. Savo plunksnų prisipešę, Plunksnom taiką pasirašė.

11


v i o l e ta pa l č i n s k a i t ė

PIESIAM NAMUS Saulelė leidžias, Takelis žvilga. Namai namučiai, Nors ir po smilga. Stiklo akelės Į tolį žiūri. Akmens kojelės. Šiaudų kepurė. Kas ten už durų Tyliai krizena? Pasakų senis Krosnį kūrena. Aukštas kaip šaukštas Kaminas rūkstantis. Mėlynas mūras. Žmogiukų – tūkstantis.

12


Stovi namelis Ant vištos kojų. Kaip tiktai noriu, Taip prigalvoju. Saulelė leidžias, Takelis žvilga. Namai namučiai, Nors ir po smilga. Vakaras plaukia Geras, ramus. Piešiam kiekvienas Savo namus.

13


Vaikystėje išmokti eilėraščiai mus lydi visą gyvenimą – atraskite savo mėgstamiausią! ISBN 978-609-466-171-6

9 786094 661716

SIMTAS VEJO MALUNELIU

Šioje knygelėje sudėti gražiausi Martyno Vainilaičio, Justino Marcinkevičiaus, Ramutės Skučaitės, Violetos Palčinskaitės, Sigito Gedos, Juozo Erlicko ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai. Skambius, lengvai įsimenamus eilėraščius apie sraigę, nešiojančią paštą, baltąją varnelę, pasipūtėlius gaidžius ir išsvajotąjį šunelį, apie limonado upes ir šokolado kalnus Mėnulyje, senelio vėjinius malūnus ir senelės pasakas bus smagu skaityti ir deklamuoti.

SIMTAS VEJO MALUNELIU GRAŽIEJI EILĖRAŠČIAI VAIKAMS

„Šimtas vėjo malūnėlių“  

Gražieji eilėraščiai vaikams Sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė Viršelis Linos Dūdaitės Šioje knygelėje sudėti gražiausi Vytės Nemunėlio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you