Page 2

OPNINGSTIDER TYSVÆRTUNET KULTURHUS Tysværtunet kulturhus

Billettar til kino og arrangement: tysvertunet.kulturhus.no eller hjå Tysvær bibliotek. Billettreservering og møterom: 52 75 75 00 / booking@tysver.kommune.no /tysvertunet

Tysværtunet badeanlegg Morgonbading: Onsdag

kl. 06:30-10:00

Publikumsbading: Onsdag-fredag kl. 16:00-20:00 Laurdag og søndag kl. 12:00-18:00 Vaksen svømmetime, 16 års aldersgrense: Onsdag-fredag kl. 20:00-21:30* * skumringstime fredag med dempa belysning, frukt og musikk. Billettsalet stenger 45 minuttar før anlegget stenger. Alle badande må opp av bassenga 15 minuttar før anlegget stenger. Andre opningstider i skulen sine feriar, sjå side 27.

Tysvær kino

Framsyningar tysdag-søndag. Kinoprogram og billettkjøp: tysvertunet.kulturhus.no

/tysverkino

Klatreveggen

Måndag - fredag kl. 09:00-21:30 Laurdag og søndag kl. 11:00-17:30

Tysvær bibliotek Betent: Måndag-fredag Laurdag Sjølvbetent: Måndag-fredag Laurdag Søndag

kl. 10:00-19:00 kl. 10:00-14:00 kl. 19:00-21:30 kl. 14:00-18:00 kl. 10:15-21:00

Det er kameraovervaking og alarm i biblioteket. Sjekk nettsida vår for opningstider i skuleferiane: tysverbibliotek.no /tysverbibliotek

Tysvær kulturskole Telefon: 52 75 75 60

Sportssenteret

Alle dagar kl. 05:30-22:30 Kun medlemmer i Tysvær Vektløftarklubb har tilgang til senteret. Medlemskap eller andre spørsmål ta kontakt: tvk@tysvervk.net / 934 60 725

Tysværtunet Kafé & Catering

Ope kafé kvar dag frå kl. 11:30. Frukost onsdagar (ikkje i skuleferiar) kl. 08:00-10:15. Kaféen er ope når badeanlegg og kino er ope, og under arrangement på huset. For cateringbestilling: 404 73 145 / post@tkcatering.no www.tkcatering.no

Kurslokaler og møterom

8 møtelokaler i ulike størrelsar tilpassa samlingar frå 5 til 390 personar. Tysværtunet idrettshall kan tingast til messelokale. Bevertning ved Tysværtunet Kafé & Catering.

tysvertunet.kulturhus.no | facebook.com/tysvertunet | 52 75 75 00 2

Profile for Tysvær kommune

Tysværtunet Kulturhus program haust 2019  

Kultur, kino og biblioteket informerer. Aktivitet og opningstider Tysværtunet Badeanlegg.

Tysværtunet Kulturhus program haust 2019  

Kultur, kino og biblioteket informerer. Aktivitet og opningstider Tysværtunet Badeanlegg.

Advertisement