Page 1

Lilla Guiden Tyskland


Abstrakt Im diesem Guide untersuchen wir die nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Wir werden drei verschiedene Bereiche diskutieren: Ökologi, Wirtschaft und soziale Bedingungen. Wir zeigen die Probleme auf und bieten Lösungen an. Deutschland geht einer umweltfreundlichen und weniger gefährlichen Zukunft entgegen, mit z.B mehreren Windkraftwerken und weniger Kernkraftwerken. Da Deutschland jedoch die Kernkraftwerke durch Kohlekraftwerke ersetzen will, hat das da zu geführt, dass diese Enscheidung von vielen kritisiert. Die Abfallwirtschaft in Deutschland wird nämlich als vorbildlich innerhalb der EU gesehen. Das meiste wird recycled. Deutschland importiert sogar Abfälle von Neapel um die umweltbelastung dort zu reduzieren. Die Eurokrize hat alle EU Länder beinflusst, aber Deutschland ist ein Land, das sich schnell erholt. Aufgrund des Handels mit Asien und Einsätze wie der Rettungschirm wird die Industie Deutschlands minimal beeinflusst und die Ökonomie blieb stabil. Heute ist Deutschland der wirtschaftliche Motor und die viertgrößte Ökonomie in der Welt. Deutschland ist ein Einwanderer dichtes Land. Die meisten einwanderer kommen aus der Türkei. Die Deutsche Gesellschaft ist darum sehr multikulturell. Deutschland hat eine sehr traditionnelle Familiennorm. Die Wurzeln liegen im Halbtags System. Das hat die rolle der Frau in der gesellschaft beeinflusst. Viele Frauen bleiben mit den Kindern zu Hause. Während die Aufteilung zwischen Ost und Westdeutschland wurden die Frauen selbständiger. Heute gibt es eine Debatte welchen weg man gehen soll und wie man die Rollen anpassen soll. Deutschland hat ein Lehrling System. Das bedeutet, dass die Jugendlichen nach der Hauptschule auf einem Arbeitsplatz arbeiten und ausgebildet werden. Sie bekommen dafür eine entschädigung. Der Ausbildung dauert drei Jahre. Gleichzeitig besuchen der Schüler einen Tag in der Woche eine Berufsschule. Nach drei Jahren ist man ausgebildet in einem Beruf. Diese System hat die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland reduziert. Dieses Gebiet erforschen wir in diesen Guide über nachhaltige Entwicklung.


Tyskland är världens fjärde största ekonomi och är ledande inom hållbar utveckling. Som ett av EU’s största länder har Tyskland väldigt stort inflytande både ekonomiskt och politiskt, och med den ställningen ses landet ofta som ett föregångsland. Men hur hållbart är egentligen Tyskland i grunden? Det ska vi diskutera i den här guiden. Ekologisk, ekonomisk och social struktur Tyskland är det land i världen med mest vindkraftverk och ska fortsätta att satsa på den formen av energikälla. År 2008 beslöt regeringen i Berlin att bygga 2000 nya vindkraftverk i Östersjön och Nordsjön. Just nu utgörs en tredjedel av energikonsumtionen av olja, cirka en fjärdedel av naturgas, nästan en andradel av kol och en tiondel av kärnkraft. Efter den stora kärnkraftsolyckan i Japan backade Tysklands förbundskansler Angela Merkel i maj 2011 från ett beslut att förlänga livslängden för de 17 kärnkraftverk landet har. Det togs ett nytt beslut att avveckla alla kärnkraftverk fram till 2022, ett beslut som både fått positiv och negativ kritik. De negativa aspekterna kommer från Tysklands industrier som oroar sig för att det kan uppstå en energibrist som kan sänka företagen. Vissa befarar att detta kan leda till dyrare energi samt en ökad användning av fossila bränslen. Att Tyskland kommer ersätta kärnkraften med fossila bränslen är ett faktum och det har den Tyska regeringen bekräftad. I detta fall kommer det handla om kolkraft som idag redan står för ca hälften av Tysklands energiförsörjning. Det blir alltså inget miljövänligt alternativ för tillfället när det kommer till att avveckla kärnkraftverken. Gällande sophanteringen i Tyskland är det endast fem procent av avfallet som deponeras. Tyskland är ett av de få länder inom EU som klarade sig undan en rapport från kommissionen där de rankat unionens medlemmar utifrån arton olika kriterier, där ibland totalmängd avfall som materialåtervinns. Fokus skrev i en artikel 2008 att det rullar in tåg med 500-600 ton sopor från Neapel i Italien där det är maffian som äger sophanteringen och där ett varit ett problem sedan 90-talet. I april 2001 började de första tågen med sopor åka till Tyskland. Den tyska industrin har lovat att hjälpa Neapel med sin miljökris, som drabbar turisindustrin också, och med denna hjälp hoppas de på en förändring och att och att miljökrisen skärps ytterligare. Import av sopor från utlandet är för den tyska avfallsindustrin en lönsam affär. I Tyskland, som är en av de ledande importörerna när de kommer till avfall, omvandlas soporna till energi i förbränningsanläggningar eller sorteras och återvinns. Alla i Tyskland är dock inte positiva till denna affär utan kritik kommer från miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfte (Tysk Miljöhjälp), DUH. De anklagar dem


tyska myndigheterna för bristande kontroll av soporna. Dessa ska enligt importlicensen endast bestå av hushållssopor och inte innehålla giftiga substanser. Den tyska kommunförvaltningen svarar med att ”-Det är väl bättre att Neapels sopor hanteras professionellt här i Tyskland än att de försvinner på skumma vägar och slutligen hamnar någonstans i Medelhavet”. Finanskrisen 2008 drabbade hela världen, både direkt och indirekt. Trots en stark ekonomi drabbades Tyskland hårt av krisen. Tyskland är idag världens andra största exportnation, följt av Kina, och när omvärlden inte längre hade råd att handla, fick Tyskland inget sålt. Det ledde till att många företag fick stänga eller göra nedskärningar, och många blev arbetslösa. Den höjda arbetslösheten ledde till att folk fick mindre pengar i plånboken, som i sin tur ledde till en minskad konsumtion. Det hela blev en ond cirkel och många skar ner på “lyxvaror” och vissa sänkte sin levnadsstandard. Idag är dock Tyskland utan tvekan Europas finansiella motor. Den starka ekonomin och företagsutvecklingen i Tyskland anser många vara tack vare deras starka industrier som fokuserar på export samt så har även Euron påverkat deras ekonomi mycket positivt. Med denna övermakthet och ekonomiska övertag gentemot andra länder i Europa som genomgår krisen mycket besvärligare, så uppstår det ett naturligt system där länder vill få hjälp av de länder som har råd och möjlighet att hjälpa till ekonomiskt, exempelvis Tyskland. Tyskland befinner sig för tillfälligt både i en fördelaktig situation samtidigt som i en obekvämlig. Den ekonomiska krisen i Europa har påverkat alla länder mer eller mindre, men Tyskland har kunnat få en omvänd effekt gentemot de resterande länderna. Tyskland har tjänat på denna ekonomiska kris, något som vid första tanke kan låta orimligt. För det första så har den ekonomiska krisen drabbat många bilindustrier i Sydeuropa samt så har den Svenska bilindustrin tagit emot stora smällar – vilket i sin tur har vidgat marknaden för de tyska bilmärkena som kunnat expandera och profitera oerhört mycket. Den redan starka tyska exportindustrin har fått lägre arbetskraftskostnader. Kostnaderna för Tyskland skulle inte varit så låga om de haft kvar D-marken, Tysklands tidigare valuta. Den tyske kristdemokratiske finansministern Wolfgang Schäuble välkomnar att lönerna för tyska arbetare stiger. Det är i sin ordning om lönerna hos oss stiger mer än i alla andra EU-länder, säger Wolfgang Schäuble. Det har varit tydligt under eurokrisens år att det är Tyskland och Frankrike som ställt krav på budgetnedskärningar i de länder som förlorat på euron. Den ekonomiska krisen är något som Tyskland vill kunna


avveckla för att minska sina “påtvingade” bidrag till de drabbade länderna och Benoit Coeure anser att en gemensam bankunion är essentielt för att vända på krisen och återuppbygga Europas ekonomi. Den slutliga frågan som alla ställer sig är om denna finanspolitik som presenteras är ekonomiskt hållbar för framtiden, om denna gemensamma bankunion kan lyfta upp krisländerna ur deras tillfälliga situation. Eller om denna idé kommer att vidga krisen och förvärra situationen för fler länder än nu. För – och nackdelar kan man i evighet diskutera, men de är ännu bara teoretiska. Denna ekonomiska utveckling och hållbarhet påverkar inte enbart på en global nivå, men även de sociala delarna av ett samhälle, där många är direkt eller indirekt påverkade av nationens ekonomiska tillstånd! Tyskland har en liknande familjenorm som Sverige med en pappa, en mamma, ett eller två barn. Det varierar dock på hur man bor regionalt i landet men det existerar också en väldigt konservativ familjenorm att kvinnan ska stanna hemma och tar hand om barnen. Dessutom hämtar kvinnan barnen från förskolan tidigt vid lunch, en nästan 250 år gammal tradition som har sitt ursprung i Preussen. Preussen var det första landet där skolan blev obligatorisk även för arbetar - och medelklassen. Det s.k. Halvdagssystemet, där barnen gick halva dagar i skolan, kom med att de flesta familjerna var beroende av barnarbete. Många länder liksom Storbritannien och Frankrike lämpade sig också efter detta system men ändrade det ett sekel senare till heldagssystem. "Ingen skola kunde ersätta en mor", var det ungefärliga argumentet. Det är egentligen efter att det kommunistiska ledarskapet i Östtyskland, då öst förlorade manlig arbetskraft till väst, som den sociala normen har genomgått en större förändring. Gratis daghem och heldagsskola infördes och kvinnor blev kranförare och studerade fysik. Samtidigt behövde kvinnorna i väst formellt få männens tillåtelse för att få arbeta. Mammor i öst fick 1 års betald föräldraledighet och minskad arbetstid för ammande. När Berlinmuren föll 1989 var den kvinnliga sysselsättningsgraden i DDR nära 90 procent, i Väst var den 55 procent. Enligt statistik från 2010 arbetar 66% av de tyska kvinnorna medan mödrar med barn under 3 år arbetade 32%. Kvinnor väljer till och med bort att skaffa barn för att istället förverkliga ambitioner, personliga som professionella. Detta har givetvis lett till att Tysklands födelsetal minskat. Detta är ett tecken på en social revolution som kan få förödande konsekvenser för framtida generationer som kommer vara underbefolkade i förhållande till den befolkning som vi har nu. Under 2007 införde familjeministern Ursula von der Leyen en generös föräldrapeng där mödrar och fäder kunde dela 14 månaders


betald föräldraledighet varav två månader skulle vara obligatoriska för pappan. Detta var för att få kvinnor att ta avstånd från föräldraledigheten och få männen att dela i barnomsorgen. Första tiden tog bara 3 procent av papporna ut föräldraledighet. År 2009 hade det stigit till 21 procent men dessvärre tog cirka 60 procent bara ut minimitiden på två månader. Många anser att Angela Merkel har haft inflytande på jämställdheten på arbetsmarknaden och kan vara en förebild för många kvinnor som sliter sig från hemmet. Angela Merkel har, bara genom att vara förbundskansler påverkat en del av världens, men främst Tysklands syn på kvinnor. Genom att arbeta hårt har hon visat att en kvinna kan göra lika mycket som en man och påverkat landets sätt att se jämställdhet. Trots detta är Tyskland fortfarande ett väldigt patriarkaliskt land, även om deras förbundskansler är en kvinna. Vad det finns för möjligheter, lösningar och hinder för ett hållbart samhälle i framtiden? Tyskland har en stor del i EU och påverkar de viktiga besluten som EU tar. Detta ger en säkerhet för Tyskland eftersom de vet att dem har mycket att säga till om. Eftersom Tyskland har en så stor del i EU kan de också påverka hur deras framtid kommer se ut. Som ett ekonomiskt stabilt land och genom ekologiska förbättringar kommer Tyskland också kunna utöva positivt inflytande på länder runtom i världen. Miljöminister Andreas Carlgren hävdar att Tyskland snabbt utvecklade sitt miljömedvetande efter Tjernobyl och giftiga utsläpp, och att Tyskland idag intar en ledande ställning i revolutionen kring Europas miljöpolitik. Tysklands lärlingssystem (Duale system) har varit en bidragande faktor till att ungdomsarbetslösheten i Tyskland minskat. Genom en chans att lära sig ett arbete både praktiskt och teoretiskt under en period av tre år kan ungdomarna både få en garanti för framtida jobbmöjligheter men också betalt medan de lär sig arbetet. Detta är en viktig del av Tysklands nuvarande och framtida hållbara samhälle. Många svenskar anser att lärlingssystemet är ett bra utbildningssystem och att vi bör återinföra det i Sverige. Ett stort hinder för att uppnå miljömålen är att Tyskland inte uppfyller EU:s krav på att ha en prispolitik på vatten. Mycket vatten är fortfarande förorenat och håller ingen hög standard. Detta är en viktig del för att Tyskland ska uppnå målen om att bli mer miljövänliga. Tyskland höga utsläpp är ett hot mot ett framtida hållbart samhälle. Samtidigt är landet väldigt ambitiösa i sina program mot växthusgaser. Det är många som ifrågasätter om dessa mål är realistiska och många anser dessutom att det kan vara svårt att uppnå dem.


I ett land med mycket invandring kan det lätt bli segregerat. I Tyskland finns det många människor från b.la Turkiet som har integrerat sig väl in i samhället. De arbetar och försörjer sig som vilken annan person som helst. Men faktumet kvarstår dock: Det finns fortfarande många platser där det bara bor människor från samma land som talar sitt eget språk. Framtiden visar internationella kommunikationer mellan världens länder men Tyskland och många andra länder kommer få arbeta hårt för att skapa ett integrerat samhälle.

Källor http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ecb-bankunion-kommer-borja-formas-tidigt-2013coeure_7564938.svd http://www.europaportalen.se/2012/08/tyskland-och-frankrike-tar-greppet-om-europa http://www.svd.se/naringsliv/greklands-storsta-foretag-flyttar-ut_7576418.svd http://www.europaportalen.se/2012/08/tyskland-eurokrisens-vinnare http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Tyskland/Utbildning http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Tyskland/Sociala-Forhallanden http://www.angelfire.com/tv2/loket/Tyskland0810.html http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/introduc tion http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/europa/tyskland/Om-Tyskland/ http://www.expressen.se/nyheter/neapels-sopor-till-tyskland/ http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Tyskland

Lilla Guiden - Tyskland (med abstract)  
Lilla Guiden - Tyskland (med abstract)  

Lilla guiden tyskland med abstract.

Advertisement