Page 9

TÜRI RAHVALEHT 8. jaanuar 2016

9

Türi vald Türi linna päästab ilu

Juulis ootavad külastajaid taas kodukohvikud.

Teet Reier

Linna sünnipäeval tegutsevad taas kodukohvikud Türi linna 90. sünnipäevale pühendatakse alates jaanuarist kuni juulikuu lõpuni erinevaid ettevõtmisi. Täienev sündmuste kava on nähtav valla koduleheküljel www.tyri.ee. 27. juunist kuni 3. juulini toimub Türi linn 90 „Avatud uste nädal”. Sel ajal võiksid avada uksed ka need kohad, kuhu tavapäevadel ei pääse. Siinkohal kutsume kogukonda kaasa mõtlema ja oma ideed korraldusmeeskonnale edastama e-posti aadressil kevadpealinn@tyri.ee. 2. juulil on Türi linna sünnipäev ja seda tähistame tradit-

siooniliselt ikka aedlinnakohvikute päevaga, mis juubeliaastal toimub veidi teistsugusena. Uudsena pakume võimalust ka kortermajade elanikele, sõpruskondadele jt soovijatele kodukohvikutega välja tulla. Reedel, 1. juulil kella 18st südaööni tegutsevad kodukohvikud Kooli pargis, kus õhtu jooksul esinevad erinevad rahvamuusikud. Laupäeval, 2. juulil kell 11– 18 on kohvikud avatud koduaedades ning kell 18–01 teenindavad külastajaid kodukohvikud lauluväljakul, kus toimub suur sünnipäevapidu.

Osaleda soovijad peaksid kohvikuidee kavandamisel ja menüü koostamisel arvestama suure külastajatehulgaga, et mitte teenindamisel hätta jääda. Toiduvajaduse prognoosimine on kõige keerulisem. Menüüsse võiks kavandada ka midagi sellist, mida saaks vajadusel kiiresti juurde teha, et hilisem külastaja kohvikõrvasest ilma ei jääks. Korraldusmeeskond palub tegutsemissoovist teada anda 25. veebruariks 2016 e-posti aadressil kevadpealinn@tyri.ee Kindlasti lisage kuupäev ja koht,

kus soovite tegutseda ning kohviku eestvedaja nimi ja kontaktandmed. Oodatud on ka kohvikutes esineda soovijate info. Märtsikuu algul saame Türi kultuurikeskuses kokku, et läbi rääkida kodukohvikute korralduslik pool. Omanäolise kohviku ideid on võimalik arendada aprillikuu alguseni. Tunneme rõõmu isetegemisest, vahetust suhtlusest ja vahvast kogukondlikust ettevõtmisest!

Katrin Soomets

avalike suhete ja kultuurispetsialist

Türi põhikool – „Hea kooli edendaja 2015“ Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas Türi põhikooli „Hea kooli edendaja“ tiitliga. Türi põhikooli tunnustati teadliku väärtuskasvatuse ja väärtuskasvatuse tundide rakendamise ning järjepidevust kujundava keskkonna loomise eest. Meie kooli üks ekspert, Lümanda põhikooli direktor Liina Raun, kirjutab: “Minu vaieldamatu lemmik on Türi põhikool. Üldmulje on, et selles koolis toimub kogu aeg midagi toredat, hoogsas töös õhkub veidi tormakust ja nooruslikku entusiasmi. Mis eriti tore – galeriifotodelt vaatas sageli vastu õnnelik õpilane. Positiivsed küljed: 1. tehakse palju tööd andekatega, unustamata ka HEV (hariduslike erivajadustega) õpilasi, õppekavasse on lisatud väärtuskasvatus, loovus, ettevõtlikkus, õpilasi tunnustatakse; 2. õpilaste tegevused on seotud väärtuste arendamisega, palju

ühistegevusi eri vanuses lastele, eriti meeldis 1. ja 9. kl aabitsapidu; õpitakse kaaslase hindamist; 3. tajutakse oma seotust kohaliku kogukonnaga, näiteks laulu- ja tantsupeod; tuuakse välja oma õpilaste antud kontserdid; kooli logo ja moto on mõtestatud üritustes (Õiesadu); tehakse head koostööd paljude piirkonna huvigruppidega – koolid, lasteaiad, vanemad; rõhutatakse õpilane-vanem-õpetaja koostööd ja hoolivust; 4. silma hakkas „kolleeg kolleegile“ põhimõte; paljude projektide õnnestumine; ilmselt tehakse head meeskonnatööd.” “Konkursi eesmärk oli toetada koolide eneseanalüüse ja tunnustada tehtud töö eest. Ka meie oleme õnnelikud ja rahul, et saame tunnustada selliseid vahvaid ja töökaid koole nagu seda on Türi põhikool. Ootame ja loodame, et kindlasti jätkaksite. Oleme koostamas ka heade praktikate andmebaasi ning

Kuigi Türi alevist sai 2. juulil 1926 linn ja 23. oktoobril 2005 muudeti Türi vallasiseseks linnaks, pole Türi kui linn oma järjepidevust kunagi kaotanud. 2. juulil 2016 tähistame Türi linna 90. sünnipäeva. Kirik, raudtee ja raudteejaam, kunagise aiandusgümnaasiumi maja, puupapivabrikuaegsed puithooned ja pärnaalleed on märgid, mille järgi Türi linna teatakse. Nagu ka lillelaatade ja kevadpealinnaks olemise kaudu. Türilt on mindud ja ikka tagasi tuldud. Kuid kahjuks on ka mindud, et mitte kunagi naasta. Aga üks on kindel – Türi on türilaste kodu. Türi ei suuda paljudes asjades suurte linnadega võistelda. Kuid ometi on miski, mida siinsed inimesed kõige enam hindavad ja mis, nii me vähemalt arvame, on meie tugevus. Ilumeel ja meie moodi elamine on see, milles oleme ületamatud, mida teised niiviisi ei oska. Peame tänutundes mõtlema omaaegse aiandusgümnaasiumi juhatajale, hilisemale Türi linnapeale Ants Viirmaale, kelle näpunäidete järgi kavandati Türi kõnniteed ja tänavad, puhkealad ja pärnaalleed; Ilmar Haagile, kelle idee oli hakata korraldama lillelaatu ja kohalikule kultuurirahvale, et me oleme Eestimaa kevadpealinn. Igaüks meist on saanud midagi oma linna heaks ära teha. Omaaegne linnapea Tähve Milt tavatses öelda: „Türi linna päästab ilu!“ See üleskutse kehtib veel praegugi ja kestab pärast meidki. Ehk et vaadakem juba kevadel, pärast lume sulamist üle, millised näevad välja meie koduaiad, väravad ja plangud, hekid ja õunapuud. Tehkem need korda! Värvigem üle oma maja seinad ja eemaldagem katustelt sammal. See on töö, mida keegi ei saa meie eest ära teha. Olen tublisti üle poole oma elust elanud Türil ja loodetavasti jään türilaseks. Rõõmustab, et oma kodulinnast hoolivaid inimesi tekib aina juurde. Et siit ainult ei minda, vaid siia tullakse ka kodu rajama. Mul on Türi linna juubeliaastaks kolm soovi. Me peaksime tegema korraliku inventuuri ja vaatama, et ühtki väärtuslikku puitmaja ei lammutataks. Meie endi võimuses on kehtestada miljööväärtuslikud alad, juhendada majaomanikke, kuidas seda väärtust hoida. Viimase tee-ehituse käigus saeti maha kümneid Viirmaaaegseid pärnapuid, meie kuulsad pärnaalleed on muutunud päris hambutuks. Vaja oleks haljastuskava, ja kus vähegi võimalik, pärnaalleed taastada või rajada uusi. Milleks, kõik see ju maksab, võidakse küsida? Aga sellepärast, et need alleed on midagi Türi linnale väga omast, oleks patt lasta neil ajapikku lihtsalt hävineda. Türi linnal on ajalooline lipp ja vapp. Kuigi Türi on nüüd vallasisene linn, ei peaks me ometi häbenema need uuesti kasutusele võtta.

Olev Kenk

türilane aastast 1982

Türi linna 90. sünnipäeva-aasta alguse tähistamine 12. jaanuaril kell 18 Türi kultuurikeskuses

Ajalooõhtu

* Arheoloog Ants Kraut „Muinasaegne Alempois (Türi) arheoloogi pilguga” * Mõisate uurija Valdo Praust "Alempoisi vanemast asustusest ning teedest maastikumärkide ja arhiiviallikate põhjal" * SA Ajakeskus Wittenstein/ Järvamaa muuseumi ühepäevanäitus Türi kultuurikeskuses

„Arheoloogilisi leide Türi kihelkonnast“ Tasuta.

Järgmised ajalooõhtud toimuvad

kindlast võtame teiega mõne aja pärast ühendust, kuna teie töös on kuhjaga seda, mida jagada ka teistele koolidele,” ütles Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Nele Pungar. Sellise hinnalise jõulukingituse tõi jõuluvana Türi põhikoo-

li õpilastele, õpetajatele, meid toetavatele lastevanematele ja koostööpartneritele. Türi põhikooli nimel

9.02, 8.03, 12.04 Türi linna ajalooga seotud raamatute väljapanek raamatukogus

Ervin Jürisoo

direktor

Ülle Tammela

õppealajuhataja

www.tyri.ee

Profile for Tyri Development Agency

08.01.2016 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema jaanuarikuu Türi Rahvalehte

08.01.2016 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema jaanuarikuu Türi Rahvalehte